Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13

Komentáře

Transkript

Newsletter 10. 8. 2016 Vol. 2016, No. 13
Newsletter 10. 8. 2016
Vol. 2016, No. 13
Terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk u koček s chronickou enteropatií
Tracy L Webb and Craig B Webb
Journal of Feline Medicine and Surgery 2015 Oct;17(10):901-8.
Cílem této studie bylo zjistit, zda terapie pomocí mezenchymálních kmenových buněk (MSCs) může být
účinná a bezpečná i v případě chronické enteropatie u koček. V současné době spočívá terapie tohoto
onemocnění v úpravě stravy a podávání léků, které často způsobují nežádoucí vedlejší účinky.
Známou vlastností mezenchymálních kmenových buněk jsou i imunomodulační účinky, z tohoto důvodu
autoři zvolili pro terapii koček tento druh buněk. Alogenní mezenchymální buňky byly pro všechny kočky ve
studii izolovány z tuku jedné dárcovské kočky. Do zaslepené placebem kontrolované studie bylo zařazeno
celkem 11 koček, které trpěly průjmem déle než 3 měsíce. 7 kočkám byly aplikovány 2 dávky MSCs a 4
kočkám stejný počet dávek placeba. Navíc byly do studie zařazeny 4 kočky s podobnými příznaky, kterým
byly taktéž aplikovány MSCs, nicméně majitelé zvířat věděli, že jejich zvíře je léčeno pomocí MSCs. Majitelé
zvířat po 2 měsících podávali písemné informace o změně stavu koček. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí
vedlejší účinky ani potíže. 5 ze 7 koček léčených pomocí MSCs vykazovalo výrazné zlepšení nebo úplné
vymizení klinických příznaků onemocnění. U zbývajících dvou koček majitelé popsali mírné, ale dlouhotrvající
zlepšení. Majitelé zvířat s placebem nehlásili žádné změny popřípadě zhoršení stavu koček. U nezaslepených
případů došlo k jednomu výraznému zlepšení, jedna kočka beze změny a zbylé se ztratily z monitoringu.
Autoři poukazují na bezpečnost podání alogenních MSCs a také na účinnost v případě chronické enteropatie,
nicméně upozorňují na potřebu delší follow-up studie.
http://jfm.sagepub.com/content/17/10/901.abstract

Podobné dokumenty

Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů

Alfa1-antitrypsin ve stolici - marker enteropatie se ztrátou proteinů Pro ověření stability analytu jsme vzorky exponovali laboratorní teplotě po dobu 1, 3 a 7 dnů.

Více

DERMATITIS HERPETIFORMIS

DERMATITIS HERPETIFORMIS Obr. 6.65 Pøímá IF. Depozita IgA v papilách a v BMZ u DHD. Odbìr kùže v sousedství puchýøku. U blízké IgA lineární dermatózy je pruh IgA v junkèní zónì.

Více

ZDE - MVDr. Miroslav Trunda

ZDE - MVDr. Miroslav Trunda Chondrogenní regenerace: K  poškození chrupavky může dojít několika různými způsoby (vrozené onemocnění, juvenilní růstové poruchy, trauma, degenerativní onemocnění). Vzhledem k  nedostatečnému pro...

Více

Pr vodce - Podnikání ve fitness

Pr vodce - Podnikání ve fitness 0(A*1;'*',30&-(;$<0();F/F(%$(1$%;0J.M( ]0?%L(GH)0G,-)(4A(*"?'(#./!03(1$%;0JF( aA;$,()$,&'13K(%-).()3'[email protected]*F(%$&JHG-()($13A*0;AG0&A(&';@($!<0,AG0&'(1!$43\'%,A&3#-*( aA;$,(0)0%'*A'M(T;A/FC'(1!$%F)3A#,>...

Více

3rd International Workshop on Capsule Endoscopy and

3rd International Workshop on Capsule Endoscopy and 3rd International Workshop on Capsule Endoscopy and Enteroscopy

Více

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí

Kdy je a kdy není nutná biopsie k diagnóze celiakie u dětí 95 % pacientů s CS má haplotyp DQ / heterodimer (DQ2) a to alely (HLA-DQA1 0501 a DQB1 0201) ve srovnání s 20% výskytem u kontrol Většina ze zbývajících 5% pacientů má heterodimer DQ8

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu Revmatoidní artritida (RA) je závažné, systémové, zánětlivé autoimunitní onemocnění, které postihuje 0,5–1 % populace. RA vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu ...

Více

Otázky ke klasifikovanému zápočtu

Otázky ke klasifikovanému zápočtu Otázky pro klasifikovaný zápočet z předmětu Patofyziologie výživy

Více