Stáhnout - Atlas Copco

Komentáře

Transkript

Stáhnout - Atlas Copco
Infománie
Zpravodaj divize Stavební a důlní stroje/Construction and Mining Technique (CMT)
Nová hydraulická
kladiva řady HB
Oleje Atlas Copco
Fluid Extend
Test vrtacího
nářadí T 60
Atlas Copco uvedlo na trh
tři nové modely
hydraulických kladiv
Divize Parts & Services
firmy Atlas Copco uvádí na
trh novou řadu oleje
Vrtací nářadí Atlas Copco
Secoroc T60
str. 2
str. 3
str. 4
Ražba tunelu Markovec - Slovinsko
V letošním, zatím úspěšném roce pro divizi TME – Tunneling and Mining Equipment, došlo k realizaci několika
významných kontraktů v rámci regionu Central Europe.
Za jeden z největších úspěchů považujeme prodej vrtací soupravy Boomer E2C firmě SKANSKA SK a.s. Divize tunely Slovenská
republika pro ražbu tunelu Markovec ve Slovinsku. V tomto případě byla vedle ceny stroje rozhodující také dodací lhůta. Od podání
objednávky (5.5.2010) do dodání stroje na stavbu tunelu Markovec ve Slovinsku (28.5.2010) uběhly pouhé 4 týdny, zatímco běžná dodací lhůta tohoto typu strojů činí cca 39 týdnů! Dosažení
tak krátké dodací lhůty by bylo nemyslitelné bez podpory nájemní divize Atlas Copco Švédsko, slovenského distributora firmy
ISOP Zvolen a v neposlední řadě i nadstandardním vztahům se
zákazníkem.
SKANSKA SK a.s. ( bývalé Bánské Stavby Prievidza) patří mezi
nejvýznamnější stavební firmy s působností zejména ve Slovenské a České republice, s účastí i na zahraničních projektech. Tunelářská divize této společnosti je pro TME dlouhodobým spolehlivým partnerem v oblasti podzemní výstavby. Ve strojovém parku
této společnosti se v současné době nacházejí tunelové vrtací
soupravy Atlas Copco Boomer 352, L2C a 2 x E2C. K hlavním
tunelovým projektům firmy Skanska BS, k jejichž úspěšné realizaci přispěly tyto stroje, patří: silniční tunel Sitiny ( Bratislava),
silniční tunel 513 ( Praha ), železniční tunel Orosmaki ( Helsinky
), přístupová štola Elizabeth ( ložisko mastku – Gemerská Poloma
Slovensko), železniční tunel Turecký Vrch Slovensko a právě probíhající ražba tunelu Markovec ve Slovinsku.
Tunel Markovec –Slovinsko je součástí rychlostní silnice H5/H6
procházející přístavním městem Koper jihozápadním směrem
k pobřeží Terstkého zálivu. Tunel tvoří dvě dvouproudé trouby
v délce cca 2,1km, raženém profilu do 103 m2 a světlém profilu
95 m2. Výběrové řízení na výstavbu tunelu vyhrála rakouská fir-
ma Alpine Bau GmbH Salzburk ve sdružení se slovinskou firmou CPM Maribor
(nabídkou 64,5 mEUR).
CPM razí cca 2 x 1,1 km
dlouhou
část
tunelu
z východní strany za pomoci razících fréz, neboť trhací
práce zde nejsou vzhledem k povrchové zástavbě
povoleny.
Skanska SK jako subdodavatel druhé poloviny
tunelu, razí z jižní strany za
použití vrtacích souprav
Atlas Copco Boomer L2C
a E2C. Začátek výstavby
tunelu: duben 2010, předpokládaná doba výstavby
32 měsíců.
Boomer E2C při vrtání SDA kotev
na jižním portálu tunelu Markovec
BOOMER E2C – dvoulafeto– SKANSKA BS
vá vrtací souprava osazená
servisní plošinou, určená
zejména pro ražby silničních a železničních tunelů do velikosti
raženého profilu cca 112 m2. Souprava je vybavena RCS systémem – počítačem řízený proces vrtání. Tento systém přispívá
k dosažení maximální efektivity při procesu vrtání - rychlosti
přesunu vrtacích lafet po jednotlivých vývrtech, přesnost vrtání,
rychlá diagnostika poruch.
Dvě hydraulická vrtací kladiva COP 1838ME pak dodávají vrtací
soupravě vrtací výkon cca 220 bm/h.
Martin Bětík
Product Manager
Východní strana portálu tunelu Markovec - CPM
Odpovědni za trvale udržitelnou
produktivitu – Commited to
sustainable productivity
Být odpovědni za trvale udržitelnou produktivitu
znamená, že děláme vše, co můžeme, abychom dosáhli
jistého a dlouhodobého výsledku se zodpovědným
využitím všech zdrojů: lidských, přírodních i kapitálových.
To se může týkat téměř všeho, co děláme.
Několik příkladů odpovědi na otázku, co představuje být
odpovědný za trvale udržitelnou produktivitu?:
• je to omezení vlivu výroby na životní prostředí
• je to různorodost zaměstnanců i managementu
• je to snižování energetické náročnosti a omezování
nákladů na vlastnictví
• je to podpora dodavatelů při implementaci
• znamená mít nejspolehlivější výrobky a služby
• je to zajištění nepřetržitě vysoké úrovně kompetencí
• je to posilování zdraví a produktivity skrze lepší
ergonometrii výrobků
• je to zaměření na zdravé a bezpečné pracovní
prostředí
• je to nabízení služeb, které jsou maximálně dostupné
• jsou to inovace týkající se nepřetržitého vývoje
výrobku
• je to spolupráce pro lepší sociální prostředí, ve
kterém žijeme
Infománie
Atlas Copco s.r.o, divize Stavební a důlní stroje, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz
str. 1
Infománie
Infománie
NOVINKY
Správná trefa v pravý čas
– kapesní vrtací souprava ROC T15
Nová hydraulická kladiva řady HB s PowerAdapt systémem
U příležitosti stavebního veletrhu Bauma 2010 Atlas Copco
uvedlo na trh tři nové modely hydraulických kladiv řady HB
s PowerAdapt systémem a s optimalizovaným poměrem výkonu
ku hmotnosti.
HB 2000 s provozní hmotností 2000 kg nabízí o 10% větší výkon
než předchůdce HB 2200. Nové HB 3100 a HB 4700 s provozní
hmotností 3100 kg a 4700 kg dávají o 5%, respektive o 13% větší
výkon než předcházející modely.
Všechna výše zmíněná hydraulická kladiva jsou vybavena
PowerAdapt systémem, který chrání kladivo proti vysokému tlaku oleje. Což je užitečné např. při používání hydraulických kladiv
na různých nosičích.
Vysokou kvalitu hydraulických kladiv řady HB zaručuje jejich
standardní výbava:
StartSelect – pomocí této funkce lze kladivo při spuštění a zastavení přizpůsobit specifickým provozním podmínkám, což umožňuje výrazné zvýšení produktivity.
AutoControl – zajišťuje optimální rovnováhu mezi úderovou
energií a počtem úderů za účelem zajištění maximálního výkonu,
snižuje množství síly použité v případě úderů naprázdno a reguluje rekuperaci energie.
DustProtector II – je volitelné příslušenství, slouží jako ochrana
proti prachu, zabraňuje abrazivnímu kamennému prachu a cizím
tělesům v pronikání do spodní části kladiva. Tato efektivní ochrana je zárukou dlouhé životnosti kladiva.
Společnost Atlas Copco v druhé polovině loňského roku dodala na trh v České republice malou kolovou, dálkově ovládanou
vrtací soupravu ROC T15.
ContiLube™ II – automatická mazací jednotka zajistí spolehlivé
promazávání v závislosti na použití kladiva.
VibroSilenced Systém – chrání obsluhu proti hluku a vibracím.
Uvedením na trh těchto nových hydraulických kladiv se hydraulická kladiva Atlas Copco řady SB, MB, HB stávají dostupným
příslušenstvím pro všechny hmotnostní kategorie nosičů, které
jsou na trhu.
Petr Škaloud
Sales Engineer CTO
Oleje Atlas Copco Fluid Extend
Divize Parts & Services firmy Atlas Copco uvádí na trh novou
řadu oleje Atlas Copco Fluid Extend, který patří do našeho exklusivního sortimentu maziv. Jejich složení bylo vyvinuto pro tvrdé
provozní podmínky v dolech a lomech, zejména pro prostředí
s nedostatkem kyslíku a zvýšenou prašností.
Tato kombinace účinných aditiv a základových olejů je více než
vhodná pro veškerou důlní, lomařskou a stavební techniku nejen
firmy Atlas Copco, ale i jiných výrobců.
Disponujeme nejnovějšími osvědčeními od společností Deutz, Detroit Diesel, Cummins, Caterpillar, Volvo, Komatsu, Scania, MAN a dalších vyrobců. To znamená, že oleje Fluid Extend
mohou být používány během záruční i pozáruční doby poskytované výrobcem motorů a dalších komponentů stroje.
Fluid Extend Engine je minerální olej určený pro všechny motory
ve strojích Atlas Copco a Dynapac.
Fluid Extend Hydraulic je minerální olej určený pro použití jako
hydraulický olej do důlních nakladačů a damprů Atlas Copco.
Fluid Extend Hydo je minerální olej určený pro použití jako hydraulický olej do všech strojů Atlas Copco a Dynapac. Fluid Extend
HydoBio - biologicky rozložitelný olej.
Fluid Extend Transmission je minerální převodový olej, jehož
složení je optimální pro stroje Atlas Copco.
Fluid Extend Drive Axle je minerální olej určený pro nápravy důlních strojů Atlas Copco.
Fluid Extend Dropbox/Upbox je syntetický olej určený pro náhony převodovek důlních strojů Atlas Copco.
Atlas Copco oleje znamenají záruku kvality. Udržují stroje v optimálním stavu po celou dobu jejich životnosti díky svým vynikajícím vlastnostem jako jsou odolnost proti oxidaci, hydrolytická
stabilita, vynikající filtrovatelnost a vynikajicí ochrana proti otěru
a bodové korozi.
The Atlas Copco Parts & Services Line
• Hotline-Service
• 2 Servisní centra
• Servisní partneři na Slovensku
• Údržba a inspekce
Je hmotnost hydraulického závěsného kladiva
ukazatelem demoličního
výkonu? Jsou těžší kladiva silnější než ty lehčí?
Které faktory ovlivňují
produktivitu kladiva?
• Originální náhradní díly
• Satelitní monitoring strojů
• Kombinované servisní služby
• Rychlá reakce servisu
• Údržbové a inspekční protokoly
• Školení posádek
množství maziva a jen po dobu, kdy je to nutné. Obsluha může
na idikátoru sledovat zbývající množství maziva v zašroubované
150 g patroně.
Václav Trnka
Product Manager CTO
str. 2
O co tedy jde? V čem tedy spatřujeme přednosti soupravy ROC
T15? Kromě atraktivního designu, který byl vytvořen s ohledem
na zvýšení bezpečnosti pracovních podmínek obsluhy, je to především variantní možnost vrtacího kladiva. Zákazník tak může
sám zvolit požadovaný výkon, typ nářadí a vrtaný průměr.Tři typy
Parametry
• Kompaktní tělo o hmotnosti 4 kg
• Rozměry 115x 92x 185 mm
• Vnitřní závit pro připojení maziva a tlakového oleje G 1/4“
• Pracovní tlak 100-200 bar
• Maximální přípustný tlak ve zpětné větvi hydraulického
okruhu kladiva 35 bar
• Nastavitelné dávkování 0,02-0,38 g maziva / zdvih pístu
automatu
Atlas Copco s.r.o, divize Stavební a důlní stroje, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz
Infománie
Když přijde na výběr vhodného hydraulického kladiva,
většina uživatelů stále nemá
jistotu jak dosáhnout nejlepší
demoliční výkon s ohledem
na množství materiálu, který
má být rozbit ve vymezeném
časovém rámci. Tento článek
by vám mohl poskytnout
některé odpovědi na výše
zmíněné otázky.
Úderová energie - základní činitel ovlivňující výsledný demoliční výkon je jednotlivá úderová energie vydaná kladivem.
Frekvence úderů - frekvence úderů v součinnosti s úderovou
energií pozitivně ovlivňuje celkovou demoliční produktivitu.
Konstrukce - hydraulické kladivo má být konstruováno tak, aby
byl poměr mezi úderovou energií a úderovou frekvencí měněn
s ohledem na aktuální potřeby momentálního použití.
Hledání informací
Frekvence úderů hydraulického kladiva je obvykle výrobcem specifikováno již v prodejním letáku. Nicméně v případě důležitějšího
činitele - úderové energie - výrobci obvykle udávají, pokud vůbec,
pouze teoreticky vypočítané hodnoty a nebo, ještě hůře, pouze
odhady (energetickou třídu).
AEM - nezávislá asociace výrobců strojního vybavení, AEM (Association of Equipment Manufacturers), stanovila standardy pro
měření jednotlivé úderové energie. Výrobce musí provádět měření v souladu se standardy AEM a také je této asociaci postoupit.
Fakta
Bohužel někteří dodavatelé předkládají nereálné údaje. Bez ohledu na to, se Atlas Copco normou AEM plně řídí a navíc měřením
Infománie
Atlas Copco jako jeden ze zlatých
sponzorů konference Podzemní
stavby Praha 2010
Mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2010
– Dopravní a městské tunely Praha, 14. – 16. června 2010
se konala ve vysočanském Clarion kongresovém hotelu
Praha. Jednalo se o největší českou tunelářskou konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Na její přípravě spolupracuje Česká tunelářská asociace ITA-AITES
a přední světoví odborníci jako členové vědecké rady. Součástí konference byla také bohatá technická část, kde se
prezentovalo několik firem.
První dva dny byly věnované zajímavý přednáškám, které
byly simultánně překládány do angličtiny, češtiny a němčiny. Poslední den jsme, jako účastníci konference, měli
možnost navštívit v rámci nabízených odborných exkurzí
Pražské kolektory či tunel Blanka. Rozhodli jsme se pro
Přažské kolektory a bylo to nesmírně zajímavé pozorovat
„běh života“ pod naším hlavním městem.
Hlavním cílem organizátorů akce bylo, aby program konference odrazil zkušenosti s přípravou a prováděním silničních, železničních a městských podzemních staveb, zvláště pak zkušenosti z mechanizovaných ražeb pomocí TBM
a štítů či ze staveb dlouhých železničních tunelů. Konference přinesla mnoho užitečných a zajímavých informací, stejně tak jako kontaktů či upevnění stávající spolupráce.
Kateřina Pokorná
Regional Communication Coordinator
Miloš Kánský
Prodej povrchových vrtacích souprav
Hmotnost jako měřítko výkonu aneb jak vybrat vhodné hydraulické kladivo
• Mobilní servis
Hladší cesta pro lehká kladiva - Automat ContiLube
Atlas Copco představuje první automatický mazací systém pro
strojní kladiva o velikosti do 500 kg. Automat ContiLube™ II micro se běžně montuje na adaptační mezikus kladiva a není tedy
nutné jej připojovat nebo odpojovat při výměně nářadí na nosiči.
Kompaktní automatické čerpadlo dodává pouze potřebné
Tuto soupravu, první svého druhu u nás, zakoupila firma Sokolovská uhelná pro sekundární rozpojování hornin pro kamenolom
Horní Rozmyšl. Na základě této dodávky, následovala v krátkém
období další objednávka (f. Explosive Service a.s.), která potvrdila
fakt, že je na trhu po této velikostní řadě poptávka.
Uvedený typ soupravy, který chyběl v portfoliu nabídky Atlas
Copco, tak zaplňuje zajímavý prostor trhu, který dosud ležel mimo
obchodní aktivity společnosti. Přestože odpovídající vrtací soupravy jiných výrobců jsou na trhu dostupné, jsou prakticky beze
změn vyráběny celou řadu let. Vstup společnosti Atlas Copco do
této oblasti trhu, přinesl řadu novinek a originálních řešení.
Vývojové oddělení ve Švédsku se s požadavkem na tento typ soupravy zhostilo opět vynikajícím způsobem a potvrdilo tak fakt lídra
technického pokroku na světovém trhu vrtacích technologií.
nabízených hydraulických kladiv
o výkonu 4,5 kW, 5 kW a 5,5 kW
spolu s využitím zvýšené kapacity kompresoru, dávají soupravě
neočekávaný pracovní výkon,
projevující se zejména v rychlosti vrtání a nízké spotřebě paliva.
Originální zajištění stability konstrukcí hydraulických opěr do „V“
ve vztahu k ose stroje, zajišťuje
pevné ukotvení soupravy i v těch
nejnáročnějších terénech. Velkou předností je zcela bezkonkurenční rozsah pokrytí vrtacího
pole z jednoho místa, bez nutnosti soupravu přesouvat. Stroj
je vybaven vším, co moderní
vrtací souprava má mít. Kromě
standardního odsávání, kladiva, lomeného ramene, hliníkové lafety atd., může být souprava
vybavena hloubkoměrem, sklonoměrem, návlekovými kovovými
pásy, centrálním mazáním a celou další škálou zařízení, které jsou
obvyklé u souprav větších kategorií.
Na závěr dovolte krátké shrnutí. Souprava ROC T15 je lehký univerzální stroj pro užití všude tam, kde nasazení silnějších vrtacích
souprav není vhodné, ať z prostorových nebo z ekonomických
důvodů. Souprava tak může najít uplatnění nejen v oblasti klasického kamenoprůmyslu, ale i ve stavebnictví a při provádění vrtacích prací v podzemí. Příkladem je společnost Explosive Service
a.s., která stroj nasadila pro hloubení a kotvení stěn odvětrávací
šachty, o hloubce 26 m a průměru 8m pro firmu Subterra.
Tak, jak již bývá u Atlas Copco zvykem, snažíme se všechny novinky na trhu prezentovat veřejnosti a to nejen té odborné. ROC T15
byla jedním z exponátů na letošním ročníku veletrhu EXPO Mokrá 2010. Tohoto šikovného pracanta měli návštěvníci možnost si
sami vyzkoušet.
KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Atlas Copco na veletrhu EXPO
Mokrá 2010
samo porovnává vlastní hydraulická kladiva s konkurenčními
výrobci.
Hmotnost nekoresponduje s výkonem
Pokud se podíváme na hmotnostní faktor, pak můžeme úderový mechanizmus kladiva porovnat s motorem automobilu. Dále
můžeme také porovnat systém, který vede a chrání úderový
mechanizmus s karoserií vozu. A stejně jako je tomu u automobilu, tak i hydraulické kladivo může obsahovat lehčí úderový
mechanizmus v těžkém obalu a naopak.
Tedy, celková hmotnost hydraulického kladiva nekoresponduje
s demoličním výkonem. Demoliční výkon kladiva je výhradně
generován v úderovém mechanizmu. Pokud by někdo chtěl pracovat s pravidlem “těžší znamená výkonnější” pak je nezbytné
porovnávat hmotnost pouze úderového mechanizmu v různých
kladivech bez ohledu na velikost a hmotnost obalu.
Celková provozní účinnost kladiva je určená poměrem potřebného příkonu (např. spotřebou paliva
nosiče) a jeho výslednému demoličnímu výkonu.
Vyvarujte se finanční ztrátě
Hi-tech výrobky, které mohou splňovat kritéria vysoké produktivity v souladu s nízkou provozní hmotností, jak
je zmíněno v tomto článku, nelze
vyrábět levně. Vyvarujte se nabídek
s překvapivě nízkou pořizovací hodnotou stroje. V těchto případech je
přiměřená šance, že zakoupíte kladivo, které vás může nejen zklamat
svým výkonem, ale ve výsledku
můžete utrpět i nečekané finanční
ztráty z důvodu nízké produktivity.
Václav Trnka
Letošní, již 8. ročník v pořadí proběhl ve dnech
22. – 24.6.2010 v lomu Mokrá-Horákov nedaleko Brna.
Na veletrhu bylo představeno 5 lomových vrtacích souprav Atlas Copco – ROC L6, ROC F9C (2) (firma STV group
a Českomoravský štěrk) , ROC T15 (firma Explosive Service) a nová ROC T20 a s takto velkým portfoliem lomových
vrtacích souprav jsme měli možnost se předvést nejen
v odvětví povrchového, ale i důlního vrtání.
Z demoličního nářadí Atlas Copco bylo předvedeno v akci
hydraulické kladivo HB 4200 a MB 1500, dále pak drtič DP
2000, hydraulické nůžky CC 3300 a drapák MG 1800 a řada ručních bouracích kladiv pneumatických, motorových
i hydraulických. V neposlední řadě si mohli návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet vibrační a hutnící techniku Dynapac.
Vrtací nářadí Atlas Copco předvedlo sadu nářadí se závitem TC 35 specialní konusový závit na T15 a T20, sadu
kuželového nářadí, ponorné kladivo Cop 44 Gold, ponorné
kladivo TD 35.2, bruska Grind Matic Manual B-DTH, bruska Grind Matic Jazz, bruska Grind Matic HG a sada korunek
Rocket bit.
Divize Kompresory se prezentovala s pojízdným kompresorem XAS 37 v provedení Hard Hat s přimazávačem a novým osvětlovacím stožárem QLT 20 na našem stánku.
Po celém areálu byla k vidění řada vypůjčených elektrocentrál Atlas Copco, které zajišťovali chod stánků.
Product manager CTO
Průřez hydraulickým kladivem, kde je
vidět úderový mechanizmus, tedy část
kladiva generující demoliční výkon
Atlas Copco s.r.o, divize Stavební a důlní stroje, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz
Kateřina Pokorná
Regional Communication Coordinator
str. 3
Infománie
KRÁTKÉ ZPRAVODAJSTVÍ
Setkání distributorů divizí Stavební
a demoliční techniky (CTO)
a Mobilních kompresorů (APE)
Ve dnech 16. – 17. 2. 2010 se v Praze konalo každoroční setkání distributorů, se kterými spolupracují divize CTO
a APE v oblasti prodeje ručního bouracího nářadí a mobilních kompresorů, elektrocentrál.
Zájem o toto setkání byl značný a až na jednu výjimku
nechyběl žádný ze současných distributorů Atlas Copco. Dvoudenní program byl rozdělen do několika bloků,
ve kterých obě divize zhodnotili nelehký rok 2009. Po té
byly představeny novinky, prodejní plány a marketingové
aktivity, jejichž hlavním cílem je společné dosažení lepších
výsledků v roce 2010.
V rámci aktivního odpočinku jsme strávili večer na střelnici, kde si zúčastnění mohli vyzkoušet svoje střelecké
dovednosti. V soutěžním klání dopadl nejlépe pan Otmar
Lukáš ze společnosti Unicon Ostrava. Gratulujeme!
Kateřina Pokorná, Petr Přinosil
Vše, co jste chtěli vědět
o provozu a údržbě hydraulického
příslušenství
To byl letošní titul každoročního servisního semináře pořádaného společností Atlas Copco s.r.o., divizí Stavební a demoliční techniky, 18. – 19. února 2010. Pozvali jsme přední
odběratele hydraulického příslušentsví v ČR do penzionu
v Býkovicích na Moravě.
Naším cílem bylo předvézt zásady používání a správné
a pravidelné údržby hydraulických kladiv, nůžek a drtičů.
Zkušený servisní technik předvedl pár zbytečně zničených
náhradních dílů:
- poničení úderového pístu kladiva MB 1700 při používání
neoriginálních pracovních nástrojů
- dorazové klíny nástroje opotřebené přes únosnou mez
použitelnosti.
„Nezapomínejte, že důležitou roli ve výkonnosti stroje hrají
originální náhradní díly Atlas Copco“, řekl Václav Trnka, produktový specialista.
Školení jsme primárně připravili pro strojní mechaniky, ale
na své si přišli i vedoucí pracovníci v oborech jako jsou např.
zakládání staveb, výstavba tunelů, ale i demolice či lomy.
Po náročném dni plném informací jsme odjeli do nedalekého pivovaru Černá Hora a díky našemu průvodci jsme se ten
den dozvěděli i něco o lahodném moku – pivu.
Vrtací nářadí Atlas Copco Secoroc T60
V minulých letech Atlas Copco SECOROC – výrobce vrtacího nářadí vyvinul svou vlastní verzi vrtacích tyčí T60.
Rozhodli jsme se nabídnout test tohoto nářadí u nás v České
republice. Vše jsme dohodli s firmou Explosive Service, která
k testu poskytla vrtací soupravu Pantera 900. Nabídli jsme kompletní vrtací kolonu, která byla testována v lomu Čertovy schody
na již zmiňované vrtací soupravě.
Test jsme zahájili 15. března a skončili 15. července 2010. Během
této doby bylo odvrtáno 25 600 metrů.
Celková spotřeba nářadí Atlas Copco SECOROC T 60 byla:
- 2 ks adaptérů na HL 1500
- 5 ks vrtacích tyčí v délce 4,3 m,
- 6 ks korunek 102 mm drop centr s balistickými roubíky a vodícím drážkovým tělem (retrac)
Životnost nářadí Atlas Copco SECOROC T 60 je ukryta ve tvaru vrtacích tyčí, které nejsou osazeny nad závitem jako konkurenční tyče. Eliminace osazení zaručuje kvalitní dotažení závitů
a tím i efektivní přenos energie z hydraulického kladiva do vrtací
korunky.
Firma Explosive Service v minulých letech používala vrtací tyče
GT 60, vyráběné konkurenčním výrobcem vrtacího nářadí.
Test ukázal, že vzhledem k cenám, péči a servisu nářadí Atlas Copco Secoroc T 60 se životnost vrtací kolony dramaticky zvýší a tím
se sníží spotřeba vrtacích tyčí. Tím výrazně klesnou náklady na
odvrtaný metr (provoz stroje).
Firma Explosive Service byla s výsledky testu spokojena a plně
přešla na nářadí T 60 Atlas Copco SECOROC.
Petr Kohout
Product Specialist RDT
Smluvní vztah v obchodní praxi - význam tzv. rozhodčí doložky
Cílem společnosti Atlas Copco je spokojený zákazník, zejména
na konci každého uskutečněného obchodního případu. Nesmíme zapomenout, že základem spolupráce by měla být řádně
sestavená a hlavně podepsaná smlouva, kde jsou vymezeny
přesné podmínky tak, jak byly ve skutečnosti předem ústně
dohodnuté.
Důležitost správného znění bývá velice často obchodními
zástupci obou stran podceňována a následně se objevují
rozdíly mezi ústní dohodou a písemnou formou smlouvy.
Tyto rozdíly mohou vést až ke konfliktu zájmů. V případě, že
v budoucnu dojde v tomto smluvním vztahu ke komplikacím,
ať na straně dodavatele či odběratele, jejich budoucí spory
řeší řádně sestavená a podepsaná smlouva, která obsahuje
tzv. „rozhodčí doložku“. V této doložce je možné si dohodnout
např. která instituce povede rozhodčí řízení, počet rozhodců
v řízení a také způsob řešení sporu, který může být buď klasický
poštovní nebo on-line. Výhodou této rozhodčí doložky je i to, že
není nutné řešit spor s pomocí soudu, což nebývá nejrychlejší
a není výjimkou, že se jeden soudní spor táhne i roky. Protože
je možnost účastnit se rozhodčího řízení také v on-line soudním
fóru, patří k výhodám i pohodlí bez zbytečného papírování. Naše
společnost spolupracuje s Unií pro rozhodčí a mediační řízení
se sídlem v Brně a rozhodně chce se svými zákazníky jednat
seriózně. Rozhodčí doložka tak, dle našeho názoru, chrání obě
smluvní strany.
V současné době, kdy ekonomická krize zasáhla stavebnictví
snad nejvíce, bychom měli být obezřetní již na začátku každého
obchodního případu. Mít v pořádku veškerou dokumentaci spojenou s obchodem, by mělo být samozřejmostí jak pro dodavatele, tak i pro odběratele.
Rozhodčí doložka tak, dle našeho názoru, chrání obě smluvní
strany a šetří jim čas i peníze.
Petr Fajstavr
Credit Controller
NPS = Průzkum spokojenosti zákazníků
V listopadu loňského roku se někteří dlouholetí zákazníci
společnosti Atlas Copco divize Stavební a důlní stroje zúčastnili
průzkumu spokojenosti tzv. NPS programu (Net Promoted Score).
Průzkum byl prováděn pomocí externí společnosti Satmetrix
Systems, trval 4 týdny a byl spuštěn v 5 zemích z našeho
regionu Central Europe – v Čechách, Bulharsku, Chorvatsku,
Srbsku a Rumunsku. Krátký dotazník byl zasílán elektronicky
a jeho účelem bylo zjistit odezvy zákazníků na naše produkty,
služby, pracovníky a provádění následných aktivit. Nejdůležitější
oblastí průzkumu je tzv. doporučující otázka = recommend
question a spočívá v tom „jak moc je pravděpodobné, že byste
doporučili společnost Atlas Copco?“Na základě této otázky
získáme dobrý obrázek o tom, jak nás zákazník vnímá jako
dodavatele. Další otázky jsou rozděleny do různých oblastí vztah se zákazníkem(komunikace), prodejní podpora, dodací
lhůty, výkon produktů, poprodejní služby a podpora - a ukážou
nám, proč zákazník o nás smíšlí právě tím způsobem, kterým
zodpověděl dotazník.
Ve výše zmíněných 5 zemích bylo osloveno celkem 401
zákazníků, 386 z nich na dotazník odpovědělo a z těchto 386
odpovědí bylo 32 zákazníků nespokojených a dle stupnice
hodnocení byli zařazeni mezi kritiky společnosti.
Jelikož si názoru zákazníků ceníme, sestavili jsme doplnění
akčního plánu pro tento rok, jehož cílem je:
• zlepšení dostupnosti náhradních dílů,
• zlepšení dostupnosti servisu v rámci ČR
• rozšíření nabídky servisních smluv, které podpoří zvýhodnění
cen náhradních dílů a služeb pro stálé zákazníky.
• v roce 2010 se také více zaměříme na předepsanou likvidaci
odpadů vznikajících při servisních pracích a s tím spojenou
ochranu životního prostředí.
Na leden 2011 připravujeme stejný průzkum pro zákazníky,
kteří budou mít možnost ohodnotit další vývoj společnosti Atlas
Copco, divize Stavební a důlní stroje.
Děkujeme za Vaši účast na průzkumu a těšíme se na další
hodnocení.
Kateřina Pokorná
Regional Communication Coordinator
Kateřina Pokorná
Regional Communication Coordinator
str. 4
Atlas Copco s.r.o, divize Stavební a důlní stroje, Průmyslová 10, 102 00 Praha 10, www.atlascopco.cz
Infománie

Podobné dokumenty

Všechny prodávané stroje 2009 - Demoliční technika Krupp a Atlas

Všechny prodávané stroje 2009 - Demoliční technika Krupp a Atlas Hmotnosti platí jen pro standardní nosiče. Jakékoliv změny musí být schváleny firmou Atlas Copco a/nebo výrobcem nosiče ještě před namontováním. Kladivo a skříň kladiva se standardním adaptérem...

Více

Stáhnout - Atlas Copco

Stáhnout - Atlas Copco nových produktů směřuje je zcela jasný – snižování provozních nákladů. V praxi to znamená především nižší energetickou náročnost výrobků při plnění požadovaných potřeb zákazníků v běžných, ale i ex...

Více

Nástroje Atlas Copco pro vrtání do kamene

Nástroje Atlas Copco pro vrtání do kamene na stupni opotřebení. Vždy je výhodnější a ekonomičtější přebrousit korunku a roubíky dříve, než je to nutné. Otupená korunka může zapříčinit pomalý průnik korunky do horniny nebo poškození samotné...

Více

Souvislosti Alkohol je významnou příčinou

Souvislosti Alkohol je významnou příčinou (Rehm et al., 2012). Přibližně jedna čtvrtina evropských občanů ve věku 15 až 64 let pije alkohol v nadměrném množství (čtyři nebo více nápojů za den muži, dva nebo více nápojů denně ženy), přičemž...

Více

DSP_AB_OC PISEK 20160104

DSP_AB_OC PISEK 20160104 zastavěného území obce a jsou územním plánem zahrnuty jako stávající a návrhové plochy zařízení vybavenosti nekomerčního charakteru. Takto definované plochy jsou závaznými regulativy funkčního využ...

Více