JTEKT chystá nové projekty

Komentáře

Transkript

JTEKT chystá nové projekty
11
– zima 2011
Automotive Czech Plzen s.r.o.
NEWS
 JTEKT Automotive Czech Plzen s. r. o.  Folmavská 37/1152, 301 00, Plzeň, Czech Republic 
Vše nejlepší
v novém roce 2012!
V roce 2011 jsme po počátku světové krize ve druhé polovině roku
2008 byli na cestě k postupnému oživení, ale vlivem zemětřesení v Japonsku v březnu loňského
roku a následnému poklesu výroby
u našich zákazníků jsme ani v roce
2011 nedokázali dosáhnout plánovaných zisků.
K obtížím se navíc přidaly poruchy
strojů a problémy s kvalitou na výrobních linkách, takže se nepodařilo
dospět k cíli ani v oblasti chokkoritsu a bekidoritsu a dokonce několikrát vznikly zpožděné kanbany.
Ovšem díky úsilí a spolupráci vás
všech jsme v listopadu loňského
roku provedli změnu směnového
modelu a myslím, že se nám trochu
podařilo upevnit povědomí o tom,
co znamená „yarijimai“.
Letos máme před sebou další úkoly, a to učinit ve srovnání s loňským rokem další pokrok v samovýrobě a urychlit spuštění nových
projektů. V průběhu roku 2012 je
potřeba vyřešit následující dva zásadní problémy: Za prvé dosáhnout chokkoritsu 100 % a dosáhnout cílů v bekidoritsu
pomocí
eliminace
poruch
strojů a za druhé zvýšit ziskovost pomocí snižování výdajů
na přímý materiál.
Rád bych, aby každý z vás konal
své každodenní pracovní povinnosti
s chutí provádět kaizen.
Konkrétně se soustřeďte na uskutečnění následujících tří bodů:
1. Prosazení hesel „bezpečnost na prvním místě“
a „kvalita na prvním místě“
V aktivitách našeho podniku musíme upřednostňovat bezpečnost
a kvalitu. Zaměřme se tedy na vytvoření dobrého pracovního prostředí, ve kterém nebude docházet
ke zraněním, a na budování linek,
které nemají problémy s kvalitou.
Mějme neustále v povědomí hesla „bezpečnost na prvním místě“
a „kvalita na prvním místě“.
2. Dodržování pravidel
Ve firmě máme všemožná pravidla
vztahující se k bezpečnosti, kvalitě,
výrobě atd. Z JAPL se stane dobrá
firma tím, že budeme všichni tato
pravidla bez výjimek dodržovat.
3. Okamžité hlášení nadřízenému, že byl nalezen problém.
A snaha o jeho odstranění.
Pokud během běžné každodenní
práce objevíte „práci, která se špatně provádí“ nebo „nebezpečnou
operaci“ apod., okamžitě to nahlašte svému nadřízenému a snažte se
provést kaizen. Aktivně se podílejte
na aktivitách tanzaku.
Na závěr mi dovolte, abych Vám
a Vašim rodinám popřál hodně
zdraví v roce 2012 a poprosil Vás
o spolupráci při dalším rozvoji JAPL.
Akihiko Kawano, JAPL
JTEKT chystá nové projekty
V příštích dvou letech
čeká JAPL rozjezd několika
projektů, které zajistí výrazné
navýšení výroby. Jedná se
o výrobu C-EPS, MS-Gear
i P-EPS. Systémy řízení
budou dodávány různým
zákazníkům, což je samo
o sobě velice náročné.
Každý zákazník má totiž své
specifické požadavky, které
se od ostatních liší.
Všechny projekty jsou proto jedinečné, vyžadují detailní znalost požadavků zákazníka a jejich pečlivé
plnění, které je klienty pravidelně
ověřováno. V poslední době
vnímáme trend, že zákazníci své požadavky navyšují a zpřísňují. Jejich
cíl je jednoznačný –
zvýšit kvalitu automobilů nejen ve fázi
výroby, ale hlavně
při následném používání finálním uživatelem – řidičem.
Projekt Renault Clio
V tomto projektu se jedná o C-EPS
pro příští generaci Renault Clio. Pro
JAPL je to první projekt, který probíhá ve spolupráci přímo s Renaultem.
Současný projekt pro Dacii, která je
ve skupině Renault, byl řízen hlavně
Dacií a centrála Renaultu spolupracovala na řízení jen okrajově.
O tom, jak jsou požadavky Renaultu
v průběhu projektu náročné, se přesvědčili hlavně pracovníci oddělení
QA a PE. C-EPS pro Clio se bude
vyrábět na lince EPS1, kde právě
probíhá zaškolování operátorů. Sériová výroba začne v červnu 2012.
Clio se bude montovat v Renault
závodech Bursa v Turecku, Flins
a Pieppe ve Francii a Valladolid
ve Španělsku.
pokračování na str. 4
2
OSOBNOSTI
新聞
新聞
AKCE
Češi se od Japonců Zemětřesení se mi
příliš neliší
naštěstí vyhnulo
Osmačtyřicetiletý Masahiro Sasaki
pracoval
v JAPL šest
let jako
generální
manažer oddělení administrativy. 17. prosince se vrátil domů do Japonska a v Plzni ho vystřídal
jeho kolega Yoshikazu Yamashita. Před svým odjezdem
nám pan Sasaki ještě stihl
poskytnout krátký rozhovor.
Pracoval jste tady šest
let – jaké to bylo?
Byla to skvělá doba a já jsem rád,
že jsem tu mohl pracovat. Nejprve jsem plánoval zůstat tady pět
let, ale pak mi zde byla délka pobytu prodloužena. Po dvou letech
za mnou přijela moje rodina – manželka a dcera tady zůstaly se mnou
téměř dva roky a syn tři a půl roku.
Proč jste se rozhodl pracovat právě v České
republice?
Kdysi dávno jsem ve firmě projevil přání pracovat v zahraničí, ale
ohledně země jsem neměl žádné
zvláštní představy. Ale jsem velice
rád, že jsem mohl pracovat v České republice, která patří k menším
zemím jako Japonsko a zároveň se
zde rozvíjí především strojírenský
průmysl.
Co všechno jste měl
v JTEKTu na starosti
a jak jste byl spokojený
s prací vašich českých
kolegů?
Připadá Vám čeština
obtížná?
Ano, připadá, hlavně kvůli skloňování a výslovnosti. Například „ř“ je
těžké vyslovit.
Co jste si v Čechách oblíbil?
Přírodu a plzeňské pivo... Rád si dám
Pilsner Urquel.
Chutná Vám české jídlo?
Většinou jsem chodil spíš na japonské jídlo. Dnes jsem měl taky v kantýně japonský oběd. Z českých
pokrmů mi asi nejvíc chutná řízek
s bramborem. V Plzni mám nejvíc
v oblibě restauraci Rango.
Kterým koníčkům jste se
tady věnoval ve svém volném čase?
V létě jsem hrál golf a v zimě lyžoval. Také jsem poslouchal českou
vážnou hudbu, například Smetanu
a Dvořáka. V Praze a Plzni jsem často chodil na koncerty vážné hudby.
Kdyby jeli Vaši kolegové
a přátelé do Japonska,
která místa byste jim doporučil navštívit?
Prefekturu Nara, kde žije moje rodina. Je to bývalé hlavní město a nachází se v regionu Kansai. Máme
tam velmi mnoho historických památek – chrámů a svatyní, z nichž
velké množství je zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO.
Plánujete se do České
republiky někdy vracet?
Přijedete navštívit své
kolegy a přátele?
Určitě ano, ale zatím ještě nevím kdy.
Yoshikazu
Yamashita
(41), který
vystřídal
Masahira
Sasakiho
na jeho
pozici, byl
v době našeho rozhovoru
v Plzni na služební cestě.
Za dva dny stačil načerpat několik prvotních dojmů,
o něž se s námi podělil.
Na delší dobu se do Čech
stěhuje v lednu 2012.
Už jste si stihl trochu
prohlédnout Plzeň? Jaký
z toho máte pocit?
Plzeň se mi líbí, obdivuji historickou architekturu v centru města,
chrám Sv. Bartoloměje a okolní
starobylé domy.
Dal jste si na uvítanou
plzeňské pivo?
Pivo už jsem ochutnal, ale co se
týče alkoholu, moc toho nevydržím,
malé mi úplně stačí. České jídlo
jsem ještě neměl, takže uvidíme.
Když jste poprvé přišel sem do firmy, jak
na Vás působili Vaši
noví kolegové?
Lidé ve firmě mi přijdou velmi aktivní, což je dobře. Cítil jsem, že
s nimi bude dobrá komunikace
a spolupráce.
Je Česká republika
Vaše první vzdálenější
destinace? Kam jste
cestoval dříve?
V podstatě je ČR moje zatím nejvzdálenější navštívená země. Dříve jsem byl na služební cestě například v Číně a na svatební cestě
jsem byl v Austrálii, ale to je v porovnání s Čechami z Japonska relativně blízko.
Loňský rok byl pro Japonsko dramatický kvůli
zemětřesení a tsunami
– pocítil jste to nějak
na vlastní kůži?
Naštěstí jsme v prefektuře Nara
pocítili jen slabé otřesy, takže se
nás to nijak zásadněji nedotklo.
(Nara leží cca 770 km od Fukušimy, pozn. red.) Nikdo z mé rodiny
ani známých také naštěstí zemětřesením postižen nebyl.
Mělo zemětřesení nějaký vliv na JTEKT v Japonsku?
Ano, výrobu v automobilovém průmyslu to ovlivnilo, protože se začalo vyrábět méně. Také někteří
dodavatelé a klienti byli zemětřesením postiženi. Teď už se ale pomalu situace zlepšuje.
JTEKT oslavil
Vánoce v ALFĚ
Vánoční slavnost JTEKTU se uskutečnila 3.
prosince 2011 ve společenském sále ALFA.
Již od 17 hodin hrála hudba k poslechu
a pro všechny byly připraveny nápoje
a lístky do tomboly. Úderem šesté vše vypuklo a akce byla slavnostně zahájena.
Následovaly projevy představitelů společnosti a poté se všichni mohli pustit
do rautu, který opět doprovázela reprodukovaná hudba.
V sedm hodin zahájila své vystoupení hudební skupina Darral Rock, jejímž uměleckým vedoucím a zároveň klávesistou není
nikdo jiný, než manažer logistiky JTEKTu
Zdeněk Volný. Skupina hrála k tanci i poslechu a hosté se výborně bavili.
Na půl devátou bylo přichystáno losování tomboly. Všichni s napětím očekávali,
na koho se usměje štěstí, protože vylosované ceny byly opravdu hodnotné: notebook, digitální videokamera, přenosný
DVD přehrávač, GPS navigace, mobilní telefony či karton Bohemia sektu. Není divu,
že všichni výherci neskrývali své nadšení
a mohli o to radostněji pokračovat v zábavě, která trvala téměř až do půlnoci.
Co plánujete dělat v Čechách ve svém volném
čase?
Zatím nemám moc informací, kam
jít v Plzni za kulturou, ale určitě
bych rád vyrazil na nějaké výlety
za památkami. A jelikož mám rád
fotbal, chtěl bych se jít podívat
na zápas a rovněž si sám zahrát.
Jako generální manažer administrativy jsem řídil naše oddělení, jeho
budoucí rozvoj a samozřejmě jsem
měl na starosti i rozhodování o různých klíčových záležitostech a řešení případných problémů. S prací
mých kolegů jsem byl velmi spokojen, musím je pochválit, že pracovali
dobře. Myslím si, že Češi se od Japonců zase tolik neliší.
Naučil jste se mluvit
česky?
Česky umím jen pozdravy jako
„dobrý den“, „dobré ráno“, dále
fráze jako „Jak se máš? Dobře!“
a pak některá slova jako „pivo“,
„dohromady“ a podobně. Když
jsem sem přijel, potřeboval jsem se
naučit nejprve anglicky a na kurzy
češtiny mi už nezbýval čas. Moje
angličtina se ale zlepšila.
NEWS
3
4
AKTUÁLNĚ
新聞
pokračování ze str. 1
JTEKT chystá nové projekty
pro Peugeot 208 budeme dodávat
do závodu v Trnavě.
Projekt Renault Twingo /
Smart
Jedná se o společný projekt automobilek Renault (Twingo) a Daimler
Chrysler (Smart). Projekt se nachází
ve fázi počátečních příprav, takže
výrobní proces v JAPL ještě není
instalován. Přípravy se odehrávají
pod vedením procesních inženýrů
z JTEKT Europe. Projekt obsahuje
řízení typu P-EPS, které se bude
vyrábět na lince EPS3, a typ MS-Gear, který bude vyráběn na lince
MS1.
Projekt Peugeot 208
Peugeot již dlouhou dobu používá
pro své modely řízení typu P-EPS.
Stejné to bude i pro model 208.
Řízení se bude vyrábět na lince
EPS3, kde v současné době probíhají každý týden finální testy a zaškolování operátorů. Peugeot bude
po určitou dobu současně vyrábět
Nové generace
současných projektů
Každá automobilka udržuje výrobu jednoho modelu po určitou
dobu, řádově několik let. Záleží to
na její celkové strategii a samozřejmě na úspěšnosti prodeje daného
modelu. Již příští rok uvede automobilka TOYOTA novou generaci
modelu Auris. Řízení pro současnou
verzi Auris se vyrábí na lince EPS4
a stejně tak tomu bude i pro generaci příští. Výrobní proces na lince
EPS4 je již přizpůsoben a začátkem prosince proběhly první výrobní
zkoušky. Začátek sériové výroby je
plánován na říjen 2012.
V roce 2014 bude uvedena na trh
další nová generace modelů vyráběných v TPCA v Kolíně. Tento
i stávající model 207, takže na lince
EPS3 musíme být schopni vyrábět
sériově oba modely.
Sériová výroba začíná po malých
dávkách od začátku roku 2012,
maximální kapacity bychom měli
dosáhnout v polovině roku. Výrobní
plány PSA se stále upřesňují. Řízení
projekt bude plně nahrazovat současnou generaci Aygo, 107 a C1.
V JAPL budeme vyrábět opět C-EPS
na lince EPS1 a MS-Gear na MS1
a MS2.
Výroba komponentů
v JAPL
Další nárůst výroby v našem závodě
bude představovat výroba komponentů pro řízení. Právě vlastní výroba nám přinese možnost být více
nezávislí na dodavatelích hlavně
z hlediska ceny a kvality. To bude
výrazná změna v dosavadní činnosti JAPL podporovaná investicemi
z naší mateřské společnosti.
Očekáváme, že tento trend bude
pokračovat i v dalších letech. V současné době jsme ve fázi posledních
Jelikož se jedná o projekt společný pro různé automobilky, požadavky zákazníků jsou náročnější.
V podstatě musíme splnit požadavky jak Renaultu, tak i Daimler
Chrysler, s nímž jsme dosud
na žádném projektu nespolupracovali. Sériová výroba začne koncem roku 2013.
diskusí o schválení instalace linky
pro výrobu Rack Bar, obrábění Rack
housing a montáž IBJ i OBJ. Tyto
komponenty bychom měli vyrábět
pro naši výrobu, ale v případě IBJ
a OBJ je budeme dodávat i do sesterského závodu v Dijonu (JADS).
Výrobní linka pro plastový Sensor
housing pro projekt JAPL a JADS
je již schválena a bude instalována
v JAPL v roce 2012.
Leden 2012 – měsíc
čistoty
Jednou z nejvýznamnějších oblastí,
v níž zákazníci zvyšují své požadavky, je čistota. Čistota je vnímána
jako způsob, jak zabránit ovlivnění
funkce posilovače řízení nečistotami, které vznikají v procesu výroby
a jsou přeneseny na funkční plochy
NEWS
Projekt pro Volkswagen
Group – nová platforma
Polo
V tomto projektu se bude vyrábět
řízení typu MS-Gear pro novou generaci modelů Volkswagen Polo,
Škoda Fabia, Audi A1 a Seat Ibiza. Výroba bude probíhat v závodech v Čechách v Mladé Boleslavi, ve Španělsku ve městech
Pamplona a Martorell a v Belgii
v Bruselu.
Dalším modelem bude úplně nový
model Škoda vyráběný v Mladé
Boleslavi. Tento projekt je rovněž
ve fázi přípravy procesu, který bude
instalován na dnes již nepoužívané
lince MS3. Požadavky koncernu VW
jsou pro JAPL také nové a podle
dosavadních zkušeností kladou vyšší důraz na kvalitu výrobních procesů nejen v JAPL, ale i u našich
dodavatelů. Sériová výroba začne
koncem roku 2013.
komponentů. Především němečtí zákazníci kladou na čistotu výrobních
procesů velmi vysoký důraz. A to
nejen ve výrobním procesu v JAPL,
ale i v procesu našich dodavatelů
a během přepravy.
Protože v JAPL stále nedosahujeme
očekávaných výsledků a požadavky
od německých automobilek přebírají i naši ostatní zákazníci, rozhodli
jsme se zaměřit rok 2012 na aktivity
vedoucí ke zvýšení čistoty. Cílem je
přeorientovat myšlení v JAPL tak,
abychom dokázali tento významný
zákaznický požadavek splnit. Bez
této změny nemůžeme uspět při
zavádění jakýchkoli nových projektů
a není možné další projekty od zákazníků získat. V této souvislosti je
leden 2012 vyhlášen jako Měsíc
čistoty v JAPL.

Podobné dokumenty