PASIVNÍ antidekubitní MATRACE

Komentáře

Transkript

PASIVNÍ antidekubitní MATRACE
X–SENSOR
POTAH LINTEX A ŽIVOTNOST MATRACE
ZONECARE
III
1,6
nemocnice
CLINICARE
III
1,6
nemocnice
11,3
40–70
ano
Lintex
600
70
200×86 ×14
200×90×14
208×86×14
8,6
40 – 43
ano
Lintex
600
70
200×86 ×12
200×90×12
208×86×12
MATRACE CLINICARE
DUOTERA
II
3,1
nemocnice
sociální péče
9,4
40 – 43
ano
Lintex
600
70
200×86 ×14
200×90×14
208×86×14
PREMA
II
3,6
nemocnice
sociální péče
8,2
40 – 43
ano
Lintex
600
70
200×86 ×12
200×75×12
208×86×12
EFECTA 20
I
–
nemocnice
sociální péče
7,5
43
ne
omyvatelný
400
70
200×86×12
200×75×12
208×86×12
EFECTA 10
I
–
nemocnice
sociální péče
7,7
35
ne
omyvatelný
400
70
200×86×12
200×75×12
208×86×12
Počet bodů
200
160
antidekubitní MATRACE
20 %
140
120
100
150
98 %
100
80 %
80
pod 32 mmHg
60
pod 32 mmHg
přes 32 mmHg
40
přes 32 mmHg
50
20
0
47–49
50–52
41–43
44–46
35–37
38–40
29–31
32–34
26–28
23–25
17–19
20–22
11–13
14–16
5–7
8–10
Intervaly tlaku (mmHg)
Plocha matrace v %, na které přesahují hodnoty tlaku hranici 32 mmHg
05/2010
9600 - 1007
Intervaly tlaku (mmHg)
Na běžných pěnových matracích až 20 % plochy přesahuje kritickou hranici 32 mmHg, zatímco
u matrace Clinicare společnosti Linet to jsou maximálně 2 %.
1–4
47–49
50–52
29–31
32–34
26–28
23–25
17–19
20–22
11–13
14–16
5–7
0
LINET spol. s r.o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, Česká republika
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.cz, www.linet.cz
2008_06_matrace_pasiv_cz.indd 1
PASIVNÍ
BĚŽNÁ MATRACE
2%
250
8–10
Potahy Lintex jsou vyráběny technologií vysokofrekvenčního svařování, takže povrch matrace je
snadno a účinně čistitelný. Jsou odstraněna riziková místa švů, kudy jinak mohou pronikat nečistoty do jádra matrace.
Rovněž zip bývá často obtížně čistitelný, proto je na bocích matrací Linet použita krycí chlopeň,
která chrání zip a matraci před pronikáním nečistot.
Pro výrobu materiálu Lintex se používají přísady zabraňující růstu bakterií a to včetně kmenů bakterií, jako je např. MRSA - Staphylococcus aureus rezistentní vůči antibiotikům.
Potah je možné čistit běžnými desinfekčními činidly a prát při použití neutrálních detergentů. Pěnové jádro matrace lze dezinfikovat parou podle běžných postupů centrální sterilizace.
Použité jsou výhradně materiály se sníženou hořlavostí. Parametry nehořlavosti jádra i potahu
jsou ověřovány pomocí mezinárodních standardů.
Hmotnost (kg)
Hustota jádra (kg/m3)
Zpevněné okraje
Potah
Paropropustnost (g/m2.24 hod)
Pratelnost (°C)
Rozměry (cm) **
1–4
HYGIENA A BEZPEČNOST
Riziko
CPP
Doporučeno
Počet bodů
Na několika typech pasivních matrací Linet je použit speciální potah Lintex, jehož horní část tvoří
oboustranně roztažitelný materiál Lintex a spodní část odolný materiál Porotex. Lintex dovoluje
využít měkkosti pěn a jeho dostatečná pružnost také omezuje působení střižných a třecích sil.
Spodní Porotex je přizpůsoben požadavkům na pevnost a klouzavost.
Celá matrace včetně potahu je prostupná pro vzduch, čímž pomáhá snižovat vlhkost pokožky, významný faktor vzniku dekubitů.
Lintex je rovněž voděodolný, protože je potažen speciální membránou gore-texového typu. Ta při
zachování paropropustnosti brání průniku kapalin do jádra matrace. Voděodolnost dosahuje minimálně 2 000 mm vodního sloupce.
Životnost a funkčnost je podpořena možností otáčení matrací. Nedochází k namáhání stejných míst
a borcení jádra. Doporučený interval výměny matrace je cca 7 let dle zatížení a provozní náročnosti.
41–43
Matrace Linet jsou vyráběny ze studené polyuretanové pěny, přičemž jednotlivé matrace tvoří
zóny sestavené z několika druhů pěn o různé hustotě, tvrdosti a profilaci.
Pro pasivní matrace Linet je typická profilace jádra pro vyšší měkkost a prodyšnost matrace.
Speciální tvar prořezu s Flex-efektem v části hlavy a pat umožňuje dosáhnout vyšší měkkosti –
v těchto oblastech je totiž váha těla soustředěna do menší plochy a je nutné hlubší zaboření do
matrace k dobrému rozložení váhy.
Střed matrace vyplňuje většinou pěna s velkou roznášecí schopností, která efektivně rozkládá
váhu těla a uvolňuje tlaky na zatížených tkáních.
Po obvodu jsou některé typy matrací Linet vyztuženy tužší pěnou. Tím je zajištěna stabilita pacienta a pohodlí při sezení na okraji lůžka. S matrací se zpevněnými okraji se také snadněji manipuluje, protože lépe drží tvar.
Pasivní matrace Linet jsou vyvíjeny na základě
měření rozložení tlaků pomocí přístroje
X-Sensor. Zařízení snímá míru rozložení
tlaku, a to navíc v čase, takže je možné měřit
matraci, na které pacient mění polohu během
ležení, a lépe vyhodnotit její parametry.
Výsledkem jsou tlakové mapy s rozlišením až
7 000 bodů znázorňující schopnost matrace
rozložit tlak, pro statistické vyhodnocení
pak jsou k dispozici histogramy a trendové
křivky.
Optimální antidekubitní matrace dosahuje
hodnot tlaku na riziková místa pod 32 mmHg
(tzv. kritický tlakový bod CPP – Critical
Pressure Point; hodnota, při níž dochází
k uzavírání drobných kapilár ve tkáni),
zatímco na běžně používaných standardních
matracích v nemocnicích dosahuje tlak
v určitých partiích až 150 mmHg.
44–46
KVALITA A PROFILACE JÁDRA
OPTIMÁLNÍ DISTRIBUCI TLAKU
URČUJE X-Sensor
35–37
Hlavním principem pasivních antidekubitních matrací je co nejdokonalejší rozložení váhy pacienta.
Nedochází k velkému utlačování tkání ani v oblastech s častým výskytem dekubitů.
Předpokladem antidekubitních účinků je použití vysoce kvalitních měkkých pěn, pružných potahů a prořezání jádra.
Na tvrdé matraci jsou přetíženy určité části těla a může docházet ke vzniku dekubitů. U příliš tvrdých, nebo naopak měkkých matrací je navíc páteř člověka v nepřirozené poloze.
Optimálně měkká matrace umožňuje dobré zanoření do matrace, omezuje tlak na rizikové oblasti
a kopíruje přirozený tvar páteře.
Pasivní matrace nezabrání zcela vzniku proleženin u rizikových pacientů. Matrace Linet však výrazně prodlužují intervaly polohování pacienta, omezují maceraci pokožky a přinášejí pacientovi
komfort při dlouhém pobytu na lůžku.
38–40
PREVENCE DEKUBITŮ
Pasivní matrace
Pasivní matrace – pohodlí a bezpečnost
PROGRAM PRO ZDRAVOTNICTVÍ A PEČOVATELSTVÍ
10.5.2010 16:12:50
Pasivní matrace
Pasivní matrace – pohodlí a bezpečnost
Prevence dekubitů
Paropropustnost potahu
Maximální hygiena
Snadná údržba
Bezpečnost
Pasivní antidekubitní matrace Linet jsou díky svým vlastnostem vhodné
jako efektivní pomůcka pro prevenci a léčbu proleženin až II. stupně. Nabízejí dokonalé rozložení váhy pacienta, takže nedochází k velkému utlačování tkání ani v nejrizikovějších oblastech. Matrace jsou díky speciální
profilaci jádra maximálně pohodlné a umožňují příjemné ležení i při dlouhodobém pobytu na lůžku.
Potah a jádro matrací splňují náročné požadavky kladené na hygienu
a bezpečnost. Vysoce kvalitní elastický potah Lintex je voděodolný a zároveň paropropustný.
Vhodný tvar prořezání zvyšuje měkkost matrace,
zlepšuje prodyšnost a umožňuje pohyb vzduchu
v matraci, čímž zvyšuje tepelný komfort pacienta.
Paropropustný potah umožňuje prostup vzduchu celou
matrací a pomocí prořezání jádra vzduch cirkuluje
i uvnitř matrace.
ZONECARE
Spodní část jádra je profilovaná do
tvaru nopků aby bylo zajištěno dobréé
provzdušnění matrace.
II
Transportní madla ve spodní části
matrace.
DUOTERA
Symetrie prořezání umožňuje oboustranné použití matrace.
II
III
III
Preventivní kombinovaná matrace s výrazným antidekubitním účinkem. Určena pro pacienty ohrožené
středním rizikem vzniku dekubitů.
Tvořena kombinací vysoce kvalitních a funkčních
materiálům, díky tomu prodlužuje intervaly polohování pacienta.
Svrchní vrstva matrace, která je klíčová pro dobré rozložení váhy pacienta, je rozdělena do 5 zón s ohledem
na ergonomii lidského těla. Vzdušná a pružná 3D-textílie v pánevní oblasti zajistí komfort pokožky pacienta,
Smart-latex a viskoelastická pěna díky paměťovému
efektu rozloží váhu pacienta na větší plochu což podpoří antidekubitní účinek matrace.
Pro dlouhou životnost je střed matrace tvořen z vysoce kvalitních PU pěn s nejvyšší hustotou v nejvíce
namáhané střední části.
Okraje matrace jsou vyztuženy tužší pěnou, pro lepší
stabilitu pacienta a pohodlí při vstávání z lůžka.
Flex-efekt profilace jádra: díky speciálnímu tvaru
jednotlivé segmenty jádra matrace vhodně reagují na
tlak. Vytvářejí tak vysoce komfortní ležení.
CLINICARE
Preventivní kombinovaná jednostranná matrace
s výrazným antidekubitním účinkem. Určena pro
pacienty ohrožené středním rizikem vzniku dekubitů a pro pacienty s rozvinutými dekubity až II.
stupně. Clinicare výrazně prodlužuje intervaly polohování pacienta.
Vyrobena ze studené polyuretanové pěny s potahem Lintex.
Matraci tvoří tři zóny: hlava, tělo a paty. Oblast pod
hlavou a patami je sestavena ze tří pěn o různé
hustotě, tvrdosti a profilaci. Střed matrace vyplňuje pěna s velkou roznášecí schopností. Celé
jádro matrace je překryto vrstvou termoelastické pěny, která dále napomáhá dobrému rozložení tlaku.
Po obvodu je Clinicare vyztužena tužší PUR pěnou.
Tím je zajištěna stabilita pacienta, pohodlí při sezení
na okraji lůžka a lepší manipulace s matrací.
PREMA
EFECTA 20
Speciální profilace nařezání jádra
zvyšuje užitné vlastnosti matrace
a komfort pacienta.
I
II
Preventivní oboustranná antidekubitní matrace
vhodná pro prevenci středně rizikových pacientů
a pacientů s poškozením tkáně I. stupně.
Duotera je vyrobena ze studené polyuretanové
pěny s potahem Lintex.
Jádro matrace je oboustranně prořezané, díky
speciálnímu profilu ve třech zónách matrace dokonale kopíruje tělo a rovnoměrně rozkládá tlak.
Větší tloušťka matrace přináší komfortní ležení,
boky jsou zpevněny tužší pěnou.
Potah je z pružné paropropustné
textilie.
Preventivní vrstvená antidekubitní matrace vhodná
pro pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů.
Prema je vyrobena ze studené polyuretanové pěny
s potahem Lintex, nebo s voděodolným šitým potahem.
Jádro matrace je rozděleno do tří zón podle tvaru
prořezání. V oblasti pod hlavou a patami je vytvořen speciální tvar kostek s vysokou měkkostí. Ve
střední části je profil prořezání upraven pro rovnoměrné rozložení váhy.
Okraje matrace jsou vyztuženy tužší pěnou, takže
stabilizují pacienta a zajišťují pohodlí při sezení na
okraji lůžka.
EFECTA 10
Jádro matrace je tvořeno kvalitní
studenou polyuretanovou pěnou.
I
Standardní jednostranná matrace určená pro použití ve zdravotnictví a pečovatelství slouží pacientům s velmi nízkým rizikem vzniku dekubitů.
Jádro matrace tvoří kvalitní studená polyuretanová pěna. Jádro je ve střední části příčně prořezané pro dobré rozložení tlaku. Matrace se tak
lépe přizpůsobuje.
Matrace EFECTA 20 je vyrobena ze studené polyuretanové pěny s pratelným, voděodolným potahem.
Standardní oboustranná matrace vhodná pro pečovatelství , zdravotnictví i domácí péči. Je navržená pro pacienty s velmi nízkým rizikem vzniku
dekubitů.
Matrace je vyrobena ze studené polyuretanové
pěny s pratelným, voděodolným potahem.
Potah matrace je ušitý z pružné, paropropustné
textilie.
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
TECHNICKÉ PARAMETRY
Riziko
Norton
Výška matrace
Hmotnost
Riziko
Norton
Výška matrace
Hmotnost
Riziko
Norton
Výška matrace
Hmotnost
Riziko
Norton
Výška matrace
Hmotnost
Riziko
Výška matrace
Hmotnost
Riziko
Výška matrace
Hmotnost
III
20 – 13
14 cm
11,3 kg
III
20 – 13
12 cm
8,6 kg
II
20 – 17
14 cm
9,4 kg
II
25 – 21
12 cm
8,2 kg
I
12 cm
7,5 kg
I
12 cm
7,7 kg
stupeň rizika vzniku dekubitu
doporučeno pro klinickou péči
oboustranné provedení
vhodné pro sociální
a domácí péči
2008_06_matrace_pasiv_cz.indd 2
10.5.2010 16:12:59

Podobné dokumenty

návod na obsluhu a technický popis

návod na obsluhu a technický popis Název souboru: NAVOD_PASIVNI_MATRACE_03-2008_04_CZL.doc Copyright © LINET, s.r.o., 2007

Více

Aktuální katalog - Koberce

Aktuální katalog - Koberce Polštáře i přikrývky jsou naplněné kvalitním dutým Hollow-Fill vláknem, jehož kuličková struktura a silikonová úprava zabezpečuje nadýchanost, jemnost, vzdušnost, tvarovatelnost a objemovou stálost...

Více

Kontinentální postele Spirit Formát: PDF Velikost: 4.38 MB

Kontinentální postele Spirit Formát: PDF Velikost: 4.38 MB škovými pružinami Pocket rozkládají tlak v základně, pevné i přizpůsobivé zároveň. Matrace využívá technologii taškových pružin Multi-Pocket (velké množství reagujících bodů pro ještě vyšší komfort...

Více

bulletin 3·2012 - Česká společnost pro mechaniku

bulletin 3·2012 - Česká společnost pro mechaniku kterou nelze získat zpět změnou zatížení tyče, ale jen změnou její teploty. Tři výrazy na levé straně (11) mají jedno společné, a tím je činitel v oblé závorce. Ten je možné zkrátit. Po úpravě dost...

Více

999924167-01 prospekt_3xA4_4.indd

999924167-01 prospekt_3xA4_4.indd 7-zónová matrace s proměnlivým profilováním povrchu, kde jádro matrace je vyztuženo tvrzenou HR studenou pěnou v kombinaci s VISCO elastickou pěnou (VISCOR 50 kg/m3 soft/hard). Výrazné profilování po...

Více

Luxusní matrace SPIRIT, SUPERIOR AKCE 2016

Luxusní matrace SPIRIT, SUPERIOR AKCE 2016 LATEX 3 cm super jemná vrstva s perforací - vzdušnost a jemnost - nic se netvaruje lépe! VISCO 3 cm pěna střední tuhosti - lehkost a úleva pro celé tělo - beztížný stav těla a mysli. HR 3 cm studen...

Více