podzimníček 2014 - ms

Komentáře

Transkript

podzimníček 2014 - ms
PODZIMNÍČEK 2014
Podzim 2014, našim rodičům
MŠ SEDMIKRÁSKA,odloučené pracoviště Železničářská 12, České Budějovice
Náš kocourek Pribináček rozmotal podzimní klubíčko
Kutálí se, kutálí a než jsme se nadáli, je v lese.
Ten skrývá krásně zbarvené lístečky, žaludy, kaštany,
šípky, šišky a jiné přírodniny.
To je paráda, se vším si budeme hrát.
A protože se nebojíme,
ze špalíčků skřítky vyrobíme.
Jak vlastně vypadá skřítek Podzimníček?
Kocourek s klubíčkem proběhl zahradou a za malou chvíli, máme tu i dýni.
Je-li velká nebo malá, to vůbec nevadí, protože si s ní každá máma či táta hravě poradí.
Někdy je to honička, proto pomůže i babička.
A aby nevznikla žádná mýlka, už se na nás zubí dýňová strašidýlka.
Kocourek podzimní klubíčko schová a až nastane zimní doba, rozmotá bílé.
S ním prožijme opět radostné chvíle.
Vážení rodiče a milé děti,
Začínáme spolu opět nový školní rok, těšíme se, co no nového prožijeme .Slibme si navzájem,že
bude co nejveselejší, nejpěknější a bude nám spolu dobře.
M i l í
imníček
r o d i č e ,
s p o l u p r a c u j t e
s
n á m i …
2008
- Prosíme, dávejte dětem do MŠ papírové kapesníčky.
- Do MŠ patří pouze zdravé dětičky, chráníme tak zdraví své i druhých.
- Učíme děti vstřícnému chování , potlačujeme agresivitu, pomáháme si.
- Umět správně používat hygienické potřeby ( mýdlo, ručník, toaletní papír ).
- Esteticky stolujeme a používáme příbor.
- Všechny věci máme podepsané a ukládáme je na své místo (značku).
- Zdravíme se při příchodu i odchodu z MŠ, společně učme děti děkovat za
úsluhu.
- Vytváříme si pěkný vztah dětí ke kamarádům, paní učitelce, ostatním
pracovnicím MŠ, buďme dětem společně oporou.
UVNITŘ
TOHOTO
VYDÁNÍ:
Kulturní a společenské akce
Hlavní témata
Básničky, písně a koledy
Anglický jazyk
Praktické informace
Omalovánky
P
odzimníček 2008
MŠ Sedmikráska, Železničářská 12, České Budějovice
Podzim 2014, rodičům
Rozvrh událostí
25.9………………………O koktavé Hejhalce (div. OKÝNKO)
DRAKIÁDA – datum a místo upřesníme dodatečně
2.10………………………Šmoulové (div. KAŠPÁREK)
14.10……………………Veselá písmenka a číslice ( div. HUGOa FUGO)
30.10……………………Jak se Janek neuměl rozhodnout ( div. KOS)
10.11…………………..Otesánek
Paleček (div. VIĎADLO)
25.11…………………..SCREENING. vyšetření očí – zdarma v MŠ
28.11…………………..Vánoční pohádka ( div. Zvoneček)
Kulturní akce budou dle možností doobjednané , aktuální informace, změny atd.- čtěte
v šatnách dětí.
I. ODDĚLENÍ
II. ODDĚLENÍ
Z á ř í
S úsměvem jde všechno lépe
Seznamujeme se s novým prostředím, novými kamarády
Pomáháme si , neubližujeme si
Učíme se znát své jméno a příjmení, značku, své místo u stolečku (šatna, postýlka)
Vytváříme stavby z písku (+přírodní materiál)
Zpíváme lidové písničky o zvířátkách
Pojď ježku mezi nás
Zpíváme pro ježka
Ukazujeme ježkovi naši třídu i celou školku
Vytváříme jablíčko pro ježka
Skáčeme k ježkovi
Kutálíme jablíčka- míče – k ježkovi
Vyhledáváme druh, velikost, barvu – hračky a předměty
#
#
Já a moje rodina
Cvičí celá rodina (lezení v dřepu, dřepmo)
Zpívá celá rodina (spojení zpěvu s pohybem)
U nás doma – vyprávíme si co děláme celý den
Procvičujeme si jméno rodičů a sourozenců
Hrajeme pohádku „O řepě“ (kdo je kdo?)
Barevný podzim
Rozlišujeme podle vzhledu i chuti některé druhy ovoce a zeleniny
Vybíráme a určujeme předměty na základě druhu, barvy, velikosti (malý zelený míček)
Zpíváme „O podzimu“
Jedeme na výlet do barevné podzimní přírody – určujeme plody keřů a stromů
Ř í j e n
Létáme, plujeme, jezdíme a co dál?
Hrajeme si na cestování vlakem – kdo sedí před, za, hned před, hned za
Vytváříme prostorové stavby dopravních prostředků (auto, letadlo, loď)
Zazpíváme si píseň „Tú, tú, tú, auto už je tu“
Malíř podzim maluje
Posloucháme báseň „Kuřátko“, vyprávíme si o maminkách a dětech
Všímáme si změn v podzimní přírodě
Kreslíme a malujeme ježka s jablíčkem, naučíme se o něm i básničku
Užíváme si barevnosti podzimní přírody, děláme dráčky z listí
Sestavujeme domečky z přírodnin
Pohádkový výlet do lesa
Běháme s dráčky
Seskakujeme z nízké překážky na měkkou podložku(švédská lavička)
Všímáme si změn v podzimní přírodě – barevnost
Přednášíme říkadla a básně „O podzimu“
Vytváříme zvířátka z přírodnin
Určujeme některá volně žijící zvířátka (žába, myška, veverka)
L i s t o p a d
Co viděl drak z výšky?
Malujeme stromy – jaké barvy převládají ví přírodě
Jak se zvířátka připravila na zimu? Dramatizujeme pohádku „O budce“ – shromažďujeme kaštany a žaludy pro
zvířata
Oblékáme se vhodně vzhledem k počasí
Vyrábíme dráčka z krepového papíru
Koulelo se, koulelo, červené jablíčko
Co všechno patří do zahrádky na zimu?
Hra na pravdu, např. barevné lístky - ano patří, plavky - ne nepatří atd…
Barvíme jablíčko s červíčkem, počítáme jablíčka s červíky, čeho je více?
Kam se míček dokutálí? Pohybové hry s malými míčky
Vesele do mateřské školky
Vytváříme podzimní motivy z papíru, barev, krepového papíru
Vyprávíme si o tom, jak se jmenují moji kamarádi, já i moje rodina
Zazpíváme si s vlaštovičkou – co se na podzim v přírodě mění?
Kam se schovalo léto?
Ptáčku jak zpíváš, děti jak mluvíte? Výslovnost dětí
Léto se schovalo do jablíček, hruštiček, švestek – kreslíme a malujeme ovoce, modelujeme houby
Vyhazujeme míček do výšky – „Prší“, podáváme si míče – pohybová hra „Na obra a Palečka“
Provádíme grafomotorická cvičení, např. „Medvěd tančí“
N A Š E
V E S E L Á
A N G L I Č T I N A
NNNNNNNNNNNNNNNNNNAnglický jazyk
Komunikujeme ve skupině:
Seznámíme se s příchozími dětmi – pozdravy.
Postupně si osvojíme číselnou řadu 1 - 5, 5 - 10.
Věk dětí : Otázka: How old are you?
Odpověď: I am five, I am six.
Učíme se pojmenovat členy rodiny–mother, father, sister, brother, baby …
Přivlastňovací zájmeno „my“. It is my mother.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rybář
Chytat ryby to je věda!
Kdo si ale říci nedá,
Z nás si pak natotata
dělá kapr šprťouchlata.
Písničky:
Vlaštovičko leť
Ovečky
Nemelem, nemelem
Maluji sluníčko
Tú,tú,tú auto už je tu.
Pohybové hry:
Obr a paleček
Na Adama
Na proměny
Čáp ztratil čepičku.
Ježek
Na podzim když padá listí,
slídí ježek za kořistí.
Na zahrádce pod jabloní.
každé spadlé jabko honí.
Ježek ten si raděj vyčká
stočen hezky do klubíčka
Hříbek
Krčí se palouku,
Má hnědou střechu na klobouku.
A bílou nohu
Nikde ho najít nemohu.
Kuřátka
V dešti i sluníčku
Z louže do bláta.
Od zrníčka k zrníčku
Běhají k…..a.
Netopýr
Čumáček jak myška hravá.
Hlavou dolů přes den spává.
Je to ale divná myš!
Na lov létá když ty spíš.
Čáp
Čáp na jedné noze stojí,
všechny žáby se ho bojoleká.
Jak ho tuší, zvedne uši,
zavětří - a je rázem větří.
P o d z i m
2 0 1 4 ,
r o d i č ů m
Vážení rodiče, víte že…?
Naše telefonní číslo je 387 410 4 95
702 018 209
Školka je denně otevřená od 6.00 – 16.30 hod
Z důvodu bezpečnosti Vašeho dítěte přivádějte své děti do školky osobně a předávejte je paní učitelce (v opačném
případě nemůže brát MŠ za Vaše dítě zodpovědnost)
Omlouvání nemocných dětí – na tel čísle 387 410 4 95
702 018 209 či osobně do záznamů pro ŠJ
Placení stravného - formou inkasa účtů – předem na následující měsíc
Placení školného – formou inkasa účtů - do 15. dne příslušného měsíce
Hlášení změn – prosíme o nahlášení každé změny zdravotního stavu dítěte, způsobu stravování – dieta, rodinných
poměrů, telefonního čísla, zaměstnání rodičů atd.
Vybavení dítěte do MŠ – prosíme o zvolení vhodného oblečení, aby se děti mohly samostatně oblékat a svlékat bez
neustálé starosti o poničení nákladného oblečení, všechny osobní věci dětem podepište, předejdete tak záměnám
Vydávání dětí – po vzájemné dohodě s rodiči vydáváme děti jen osobám zletilým - nad 18 let, v krajním případě
pověřenému sourozenci (vyplněná žádost rodičů, stvrzená jejich podpisem – rodiče přejímají za své děti plnou
zodpovědnost !!!)
V zájmu bezpečnosti dětí – neprojíždíme areálem MŠ na kole, nevodíme psy na školní zahradu a do prostoru MŠ
Co v MŠ nepotřebujeme
Řetízky, ozdobné špendlíky, hračky, dětské zbraně, žvýkačky, peníze, léky
V MŠ léky nepodáváme
Prosíme rodiče o průběžnou kontrolu dětské obuvi z důvodu bezpečnosti dětí (nenosit pantofle, poškozená podrážka
bačkorek, nevhodná velikost obuvi)
Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši pomoc.
Váš kolektiv Mateřské školy SEDMIKRÁSKA,odl. pracoviště železničářská 12.
Zpracoval pedagogický kolektiv MŠ SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12,
České Budějovice, září 2008

Podobné dokumenty

podzimníček - ms

podzimníček - ms Co viděl drak z výšky Malujeme stromy – jaké barvy v přírodě na podzim převládají? Co se stane s listím před zimou? Z krepového papíru vyrobíme dráčka, který se na to všechno podívá. Jak se zvířátk...

Více