Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Komentáře

Transkript

Pozvánka na odborný kurz Prohloubení práce s Myofasciální Integrací
Pozvánka na odborný kurz
Prohloubení práce s Myofasciální
Integrací
(Rolfing workshop II.)
Lektor:
Marius Strydom
Kvalifikovaný „Certified Rolfer“, „Rolfing Movement Practitioner“ a
„Certified Advanced Rolfer“. Člen „Základny Rolfingové fakulty“ a člen
„Strukturální Rolfingové fakulty“.
Vyučuje v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci Rolfingu v Německu a
pro Japonskou Rolfingovou Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické
republiky, kde žije se svou rodinou. Provozuje tam vlastní praxi Rolfingu a
vede akreditované kurzy pro fyzioterapeuty.
Termín:
18. 6. – 19. 6. 2011 (sobota a neděle)
Místo konání:
Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.,
Na Vyhlídce 582, Dobřichovice
Cena:
3 800,- Kč (nejpozději do 20.5.2011,postup objednání
a způsoby platby jsou uvedeny na konci pozvánky)
Objednání:
Bližší dotazy:
recepce - tel. 257 713 076, 723 603 677, 723 603600
koordinátorka - Světlana Bradáčová
tel.: 777 971 998, e-mail: [email protected]
1
Určeno pro:
Kurz je určen přednostně pro absolventy prvního workshopu „Úvod do Strukturální
integrace – Rolfingu“ a dále pro terapeuty, kteří již s fasciálními technikami pracují a mají
tedy v tomto směru teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Kurz není certifikovaným
výcvikem, který by opravňoval k používání registrované obchodní značky „Rolfing“ a
„Rolfer“.
Organizátorem kurzu byla podána žádost o udělení souhlasného stanoviska UNIFY ČR
k započítání akce do kreditního systému. Předpokládaný počet kreditů: 8
Anotace odborného kurzu:
Myofasciální integrace = snadná a efektivní cesta jak pracovat s opravdu hluboko
zabudovanými posturálními změnami v těle. V tomto kurzu se soustředíme na 3 hlavní
témata: Ztělesnění a uvědomění, Intermuskulární septa a endotorakální a břišní
fascie.
První den se budeme zabývat prohloubením práce s myofasciální integrací, budeme se
věnovat intermuskulárním septům a jejich vztahům k funkci a k držení těla. Dozvíme se
zde podrobnou anatomii a vztahy intermuskulárních sept a jak s nimi pracovat, abychom
dosáhli změn ve strukturách těla. Naučíme se jak tělo manuálně uvolnit od hluboko
usazeného napětí, aby mohlo lépe fungovat. V praktických cvičeních se budeme též
zabývat kinestetickým vědomím - uvědomováním si sebe skrze pohyb, vyvažování, cítění,
prostorové vědomí, vědomí napětí a uvolnění.
Druhý den se naučíme 5 různých metod práce uvolnění endotorakální fascie a fascií
v oblasti břicha (od aponeurozy k viscera). Budeme hlouběji pracovat s působením našeho
dotyku, který vede k uvolnění a nápravě zátěžových vzorců držení těla.
Časový harmonogram:
Den 1. - Sobota 18.6. 2011
08.00 – 09.00 –Prezence účastníků, organizační záležitosti
09.00 – 10.30 -Úvod: Ztělesnění. Metody poznání a prožívání integrace ve vlastním těle.
Ohebnost, poddajnost. Vnímavost a schopnost reagovat na podněty.
10.30 – 12.00-Intermuskulární septa. Pletenec pažní: anatomický přehled, palpace a manipulace
intermuskulárních sept ovlivňujících pozici a funkci pletence pažního. Práce s předloktím
(interosseus) a krkem pro vyrovnání sil působících na pozici pletence pažního.
12.00 – 13.00 -Pohybová integrace pletence pažního a trupu.
13.00 – 14.00 -Oběd
14.00 – 15.30-Dolní končetina - intermuskulární septa - laterální část: anatomický přehled,
palpace, manipulace a pohybové zhodnocení.
15.30 – 17.00-Dolní končetina - intermuskulární septa - mediální část: anatomický přehled,
palpace, manipulace a pohybové zhodnocení.
17.00 – 17.30-Pohyb, závěr
2
Den 2. - Neděle 19.6.2011
09.00 – 10.00-Nitrohrudní fascie, břišní a pánevní fascie: anatomický přehled, strukturální a
funkční implikace. 5 různých způsobů práce s nitrohrudní fascií.
10.00 – 11.30-Metoda 1: Membránová technika: Dr. Peter Schwind
Rozbor a praktická část
11.30 – 13.00-Metoda 2: Ortopedická technika: Dr. Jeffrey Maitland
Rozbor a praktická část
13.00 – 14.00-Oběd
14.00 – 15.30-Metoda 3 a 4: Použití „shearing forces“ k ovlivnění nitrohrudní fascie. Praktická část.
15.30 – 17.00-Metoda 5: Souvislost povrchové, prostřední a hluboké fascie krku s nitrohrudní fascií
– prohloubení manipulační techniky.Závěrečná shrnující práce s fascií podtýlní, lebeční a křížové
oblasti.
17.00 – 17.30 Pohyb, závěr.
Jazyk:
Odborný kurz bude veden v angličtině, překlad do češtiny bude zajištěn
Občerstvení:
Bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení během čajových přestávek. Oběd si
účastníci zajišťují sami (v okolí je několik restaurací, možnost ohřát si oběd v mikrovlnné
troubě)
Nocleh:
Po dohodě s koordinátorem je možné přespání ve vlastním spacáku v prostorách CKP.
Cena 100,-Kč za noc. Další info ohledně možnosti ubytování v okolí Vám můžeme zaslat
na základě Vaší žádosti na adrese: [email protected]
Těšíme se na setkání s Vámi
Světlana Bradáčová, Mgr. Jana Týkalová
koordinátorky odborného kurzu
3

Podobné dokumenty

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací fakulty“. Vyučuje v Rolf Institutu v USA, v Evropské asociaci Rolfingu v Německu a pro Rolfingovou Asociaci v Japonsku. Pochází z Jihoafrické republiky, kde žije se svou rodinou. V Jihoafrické repu...

Více

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace

Úvod do umění a vědy Rolfingu Strukturální Integrace Odborníky z řad lékařů, fyzioterapeutů, masérů, kondičních trenérů a souvisejících profesí. Kurz poskytne účastníkům úvod do souvislostí, teorie a praxe Rolfingu. Praktická a zkušenostní část kurzu...

Více

Myofasciální Integrace

Myofasciální Integrace 12.00 – 13.15 Rozbor držení těla, demonstrace a praktická manuální práce - vztah pletence pažního k hrudnímu koši a k páteři, manuální ošetření vedoucí ke změně těchto vztahů 13.15 – 14.00 Oběd 14....

Více

Myofasciální Integrace

Myofasciální Integrace a dalších prohlubujících kurzů není pro účast nezbytné. Kurz není certifikovaným výcvikem, který by opravňoval k používání registrované obchodní značky „Rolfing“ a „Rolfer“.

Více

Rolfing

Rolfing češtiny. Na závěr semináře jsem měla možnost být spolupracujícím dobrovolníkem a zkusit, jak Marius rozpouští napětí v okolí krční páteře a rovná moje dolní končetiny. Informací pro ty, kteří by se...

Více

Bloky pro dolní končetiny

Bloky pro dolní končetiny má vazivové spojky, s hlubokou zadní fascií, tak s viscerální fascii, tak i s vnitřním listem střední fascie. Vazivové spojení mezi zadní hlubokou fascií a alární fascii pravděpodobně slouží jako o...

Více

zde

zde 1687 Stabilita v pohybovém systému a hluboký stabilizační systém kurz 1688 Péče o děti s onemocněním dýchacích cest - seminář 1689 Postura, stabilizace a dýchání – integrální systém - Seminář 1690...

Více

VY_32_INOVACE_29

VY_32_INOVACE_29 Z,Ú: leží mezi jednotlivými obratli F: FLEXE, LATEROFLEXE a ROTACE trupu

Více

Další informace o syringomyelii

Další informace o syringomyelii Znalosti, zkušenosti a podpora ze strany chovatelů a majitelů psů hrají ve výzkumu chiari malformace a syringomyelie stále velmi významnou roli. Předběžné výsledky pilotní studie u společenských pl...

Více

Otázky k zápočtu – kurz č. 5 Dušnost a bolest na hrudníku 1. Bolest

Otázky k zápočtu – kurz č. 5 Dušnost a bolest na hrudníku 1. Bolest vzniká při neúplném nebo krátce trvajícím uzávěru buďto jedno souvislé ložisko nebo mnohočetně malých (mohou být kolem dokola) uzávěr: RIA – 40 – 50% anteriorní infarkt přední stěny + přední část s...

Více