ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA 28. října 2012 16. ročník

Komentáře

Transkript

ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA 28. října 2012 16. ročník
ZÁVĚREČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA
28. října 2012
16. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava se uskutečnil ve dnech
23. – 28. října 2012. Pořadatelem festivalu bylo opět JSAF, o. s. Následující, již 17. ročník, se
uskuteční opět v termínu 23. – 28. října 2013.
Za dobu své existence se jihlavský festival stal neopomenutelným bodem českého i světového
dokumentárního dění. Aktivně se podílí na podpoře i distribuci dokumentárních filmů. Jihlavský festival je
spoluzakladatelem a členem prestižního spojení šesti významných evropských dokumentárních festivalů
s názvem Doc Alliance.
„Letošní festival patří k nejlepším ročníkům šestnáctileté festivalové historie. Kvalitní program ocenili
poroty i diváci, festival navštívil dosud nejvyšší počet akreditovaných účastníků i výjimečných hostů. Jde o
velkou výzvu směrem k příštímu sedmnáctému ročníku,“ říká Marek Hovorka, ředitel festivalu.
1
16. MFDF JIHLAVA 2012 V ČÍSLECH
-
Festival v Jihlavě přivítal přes 3000 akreditovaných hostů, z toho 932 filmových profesionálů
a festivalových hostů a 198 novinářů
-
festivalové projekce navštívilo v součtu více než 30 000 diváků
-
s organizací festivalu pomáhalo 125 dobrovolníků
-
šestého ročníku semináře Média a dokument se zúčastnilo 74 českých, 3 slovenští a 2
francouzští studenti
-
festival promítl 177 filmů všech metráží z celkového počtu více než 2500 přihlášených.
-
festivalové filmy přijely do Jihlavy z 48 zemí světa
-
50 filmů bylo uvedeno ve světové, 13 v evropské a 5 v mezinárodní
-
v soutěži českých dokumentů Česká radost bylo uvedeno 11 filmů
-
ve světové soutěži Opus Bonum se sešlo 15 snímků
-
soutěž Mezi moři o nejlepší dokument střední a východní Evropy představila 15 titulů
-
soutěžní část sekce Fascinace uvedla 25 krátkometrážních snímků
poprvé došlo k uvedení dokumentárního divadla
-
podruhé se letos ve spolupráci s Českým rozhlasem uspořádala sekce rozhlasových
dokumentů
-
slavnostní zakončení festivalu opět natáčela Česká televize, která z něj připravila
padesátiminutovou reportáž Dokumentární radost z Jihlavy uvedenou krátce po předání cen
vítězům jednotlivých soutěžních sekcí
2
OCENĚNÉ FILMY
ČESKÁ RADOST
Cena pro nejlepší český dokumentární film 2012
Porota ocenila film Pevnost (Česká republika, 2012) autorské dvojice Klára Tasovská, Lukáš
Kokeš, za dílo, které, ač nepochází z českého prostředí, vnímá porota jako velmi důležité
poselství Čechům.
Jako výlet do skanzenu komunistické totality dvacátého století pojímá český dokument návštěvu
Podněsterské moldavské republiky. Země, jejíž nezávislost je uznávána jen několika státy, zůstává
izolovanou multinárodnostní enklávou udržovanou pohromadě silou autoritářského režimu. V zemi,
kde se smí většinou natáčet jen z okna vlaku, mluví obyvatelé o strachu z udávání, ale i o
pohodlném azylu před rušným světem a písně v televizi nadšeně opěvují zdejšího prezidenta.
- anotace převzata z katalogu 16. MFDF Jihlava 2012
Porota zároveň udělila Zvláštní uznání dvěma filmům, jimiž jsou snímky Dva nula (Česká
republika, 2012) režiséra Pavla Abraháma a Hra o kámen (Česká republika, 2012) režiséra Jana
Gebrta za důslednost a invenci při zpracování dvou pohledů na naši společnost.
V porotě zasedli:
Ivan Havel / vědecký pracovník (Česká republika)
Martin Mareček / režisér a hudebník, vítěz loňského ročníku (Česká republika)
Tamara Moyzes / kurátorka a filmařka (Slovenská republika)
Jiří Šmíd / redaktor a scenárista (Česká republika)
Vítězslav Schrek / muzikant a divadelník (Česká republika)
MEZI MOŘI
Cena pro nejlepší středoevropský a východoevropský dokumentární film roku 2012
Porota sekce Mezi moři vybrala film Fata morgána (Mirage, Velká Británie, Srbsko, 2011) režiséra
Srdjana Keči za odvážný a invenční přístup k filmovému umění.
Dubaj se stává prostorem audiovizuální meditace stavící do kontrastu majestátní a bujarý život
velkoměsta s úzkostným a bezútěšným životem jeho obyvatel. Snímek zachycující Dubaj ve stavu
po ekonomické krizi, která přerušila etapu horečnatého budování, vytváří delikátní impresi, v níž
dlouhé jízdy městem střídají velké detaily ženy slunící se na pláži či obrazy písečných poryvů
zasypávajících stavební dělníky.
- anotace převzata z katalogu 16. MFDF Jihlava 2012
Zvláštní uznání porota udělila snímku Blokáda (Blokada, Chorvatsko, 2012) režiséra Igora
Bezinoviće za dosažení mimořádných kvalit v rámci klasického observačního dokumentu, v
podobě, kterou mu udělil již John Grierson.
V porotě zasedli:
Jeremy Orlebar / rozhlasový a televizní producent, pedagog (Velká Británie)
Mohammadreza Farzad / herec a dokumentarista (Írán)
Tomáš Hrubý / producent (Česká republika)
Ted Grouya / producent a režisér (USA)
3
OPUS BONUM
Cena pro nejlepší světový dokumentární film 2012
Belgický filmař Xavier Christiaens jako jediný porotce sekce Opus Bonum jako vítězný určil film
Kuichisan (Japonsko, USA, 2011), jehož režisérem je Maiko Endo, mimo jiné za mnohohlasnost,
magma a intuitivní spád, který spolu s nesmírnou citlivostí spojuje široké pojetí času a různé
způsoby práce s obrazem.
Portrét Okinawy, japonského ostrova, kde bývala americká vojenská základna, je pojatý jako
roztěkaná procházka malého chlapce. Jeho pozornost je náhodně upoutávána nejrůznějšími
nahodilými objekty i událostmi a představuje hrdé vítězství filmařské intuice nad systematičností.
Kombinace 16mm černobílé kamery a barevných záběrů, od obrazu odpoutaná zvuková stopa i
rozrývání hranic mezi dokumentem a fikcí dělá z filmu enigmatický, avšak fascinující zážitek.
- anotace převzata z katalogu 16. MFDF Jihlava 2012
FASCINACE
Cena pro nejlepší experimentální dokumentární film 2012
Porota ocenila snímek podROST (undergROWTH, USA, 2011) režiséra Roberta Todda, který
porotu zaujal například tím, že nepracuje s obvyklými výtvarnými prostředky experimentálního
filmu, ale naopak formu cudně podřizuje sdělení a snad právě také proto se mu daří pronikat do
fascinující oblasti poezie.
Pohyb hlavy sovy se stal návodem pro pohyb kamery v přírodě, ukazující prostředí puštíka
pruhovaného – nočního ptáka s typickým zbarvením, které zkoumáme ve velkých detailech a
mnoha přiblíženích. Provždy platná pravidla přežití, navázaná na úbytek slepoty za tmy, se
promítají do precizního pozorování sovího chování a pohybů v okolí, vždy potenciálně
nepřátelském.
- anotace převzata z katalogu 16. MFDF Jihlava 2012
V porotě zasedli:
Petr Skala / experimentální filmař a dokumentarista (Česká republika)
Hana Skalová / produkční a rozhlasová scenáristka (Česká republika)
Bohdana Kerbachová / filmová historička a pedagožka (Česká republika)
CENA DIVÁKŮ
Cenu diváků získal snímek Nový život (Česká republika, Slovensko, 2012) režiséra Adama
Ol'hy.
V roce 2005 se otec dokumentaristy Adama Oľhy rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít
nový život. Adam jako nejstarší ze sourozenců a jediný zbývající muž v rodině zkoumá otcovy
staré obrazové záznamy, srovnává je se současností a pokouší se zjistit, co vedlo k tak radikální
změně. Mapuje vztah rodičů od jeho počátku, odhaluje problémy v komunikaci mezi mužem a
ženou a pozoruje, jak se problémy rodičů odrazily v životě jeho sester.
- anotace převzata z katalogu 16. MFDF Jihlava 2012
ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO
Zvláštním oceněním za své celoživotní kinematografické dílo bylo předáno na Slavnostním
zakončení festivalu českému režisérovi Vojtěchu Jasnému s odůvodněním: Nikdy se nebál a ve
svých filmech, ať už hraných nebo dokumentárních, dokázal zachytit autentičnost světa.
4
CENA SILVER EYE
Institut dokumentárního filmu udělil ceny Silver Eye pro tři výjimečné dokumenty z trhu East Silver
vybírané ve třech samostatných kategoriích. Letos si ceny Silver Eye odvážejí nejlepší krátký
dokument Cut-Paste (r. Rafal Samusik, Polsko, 2012), nejlepší středometrážní dokument We Will
Be Happy One Day (r. Pawel Wysoczański, Polsko, 2012) a nejlepší celovečerní dokument
Sofia’s Last Ambulance (r. Ilian Metev, Bulharsko, Chorvatsko, 2012), který mimo jiné vyniká
nápaditým a barvitým zpracováním a unikátním způsobem reflektuje společnost očima konkrétní
profese.
Zvláštního uznání se dostalo energickému dokumentu Cikáni jdou do voleb (Česká republika,
Slovensko, 2012) režiséra Jaro Vojtka. Porotci vyzdvihli především mimořádně kvalitní střihovou
složku, vrchovatou dávku humoru a nesporně kladné poselství filmu.
Filmoví profesionálové v porotě:
Kategorie krátkých dokumentů:
Thierry Detaille - Ventes - CBA/ Wip (Belgie)
Jukka-Pekka Laakso - Tampere Film Festival (Finsko)
Georgy Molodtsov - Studio Ostrov, TV-Kultura (Rusko)
Kategorie středometrážních dokumentů:
Terry Stevens – Dogwoof (Spojené království)
Laurien ten Houten – IDFA (Holandsko)
Anna-Lena Byström – SVT (Švédsko)
Kategorie celovečerních dokumentů:
Ina Rossow - Deckert Distribution (Německo)
Rada Sesić – Sarajevo FF, IFF Rotterdam (Holandsko)
Francis Kandel – CANALPLUS (Francie)
CENA RESPEKTU
Na Slavnostním zahájení festivalu byla předána Cena Respektu pro nejlepší domácí televizní,
video či online reportáž uplynulého roku. Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery vyhlásil a
předal Cenu Respektu 2012 Anetě Snopové a Markétě Dobiášové z České televize za jejich
investigativní reportáž z cyklu Reportéři ČT Kauza Casa.
CENA PRO NEJKRÁSNĚJŠÍ FESTIVALOVÝ PLAKÁT 2012 A CENA DIVÁKŮ
Z rozhodnutí zástupců filmových festivalů, kteří se účastnili workshopu Festival Identity, se
Nejkrásnějším plakátem festivalu za roky 2011 až 2012 stal plakát litevského festivalu Kino
pavasaris z roku 2012. Tento festival tím získal možnost vystavit retrospektivu svých plakátů na
jihlavském festivale pořádaném v roce 2013.
Plakát tohoto festivalu se stal také vítězem diváckého hlasování
5
16. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ JI.HLAVA 2012
Největší svátek autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě i letos nabídl
pestrou škálu českých i zahraničních snímků, ve které nechyběly světové, mezinárodní, evropské
a české premiéry filmů.
Program pro filmové profesionály letos opět zahrnoval rozmanitou nabídku pro tvůrce,
producenty i organizátory filmových festivalů.
Workshop Emerging Producers propojil talentované evropské producenty s filmovými
profesionály, Inspirační fórum, jehož kurátorem je Filip Remunda, je čtyřdenní setkání vybraných
režisérů z celého světa a významných osobností působících mimo svět filmu mělo za cíl iniciovat
nová témata v dokumentárním filmu.
Workshop Festival Identity určený organizátorům filmových festivalů umožnil vzájemné
seznámení a rozvinutí různých způsobů spolupráce. Distribuční fórum umožnilo prezentaci
vybraných připravovaných filmů distributorům, zástupcům sales, televizí, filmových festivalů a
dalších iniciativ.
Projekt Visegrad Accelerator spojil v rámci jihlavského festivalu profesionály ze zemí Visegrádu.
Hlavním cílem trhu East Silver bylo podporovat a propagovat kvalitní dokumentární tvorbu z
oblasti střední a východní Evropy.
Skupina účastníků programu Ex Orente Film organizovaného Institutem dokumentárních filmů do
Jihlavy přivezla 13 dokumentárních projektů na druhé setkání celoročního workshopu.
Již pošesté proběhl seminář Média a dokument, určený studentům žurnalistiky nebo filmové vědy,
kteří chtějí poznat, jaká jsou specifika psaní o dokumentu v různých typech tištěných médií.
Bohatý doprovodný program zahrnoval sérii koncertů, divadelních představení, autorských čtení,
první ročník přehlídky dokumentárního divadla, rozhlasové dokumenty a výstavy. Potřetí se
některé festivalové projekce odehrály za účasti režiséra přímo v obývacích pokojích vybraných
jihlavských domácností v rámci projektu Váš domácí festival. Celoroční bránou do dokumentu
zůstává portál docalliancefilms pomocí domény dafilms.com.
6
VYBRANÍ HOSTÉ FESTIVALU
Hosty Inspiračního fóra, setkání deseti vybraných režisérů z celého světa a významných
osobností mimo filmovou komunitu, byly čínský spisovatel Gao Xingjian, pákistánský spisovatel
Tariq Ali a tři členky feministického hnutí FEMEN včetně Anny Hutsolové, která hnutí v roce 2008
založila.
Institut dokumentárního filmu a MFDF Ji.hlava uvedl Master Class originálního dánského autora
Madse Brüggera.
Světovou premiéru filmu o putování podél hranic Severní Koreje a mrazivém poznávání tamních
obyvatel Hledáme Korejce ze severu přijel osobně uvést jeho režisér Jero Yun.
Laurens Drillich přijel představit tvorbu společnosti Endemol, která patří mezi nejvýznamnější
společnosti na světě věnující se televizním formátům Reality tv, které MFDF Ji.hlava mapuje
v pravidelné sekci již třetím rokem.
Indický režisér Ray Sandeep uvedl v soutěžní sekci Opus Bonum v evropské premiéře svůj
poslední dokumentární film Ozvěny starých pokojů. Andrej Grjazev představil snímek Zítra,
uvedený s velkým ohlasem na letošním Berlinale, v němž sleduje extrémní akce výtvarné skupiny
Vojna.
Režisér Vojtěch Jasný, kterému bylo na Slavnostním zakončení festivalu vyznamenán Zvláštním
oceněním za celoživotní dílo.
Festivalu se zúčastnila také většina autorů snímků soutěžní sekce Česká radost, mimo jiné režisér
vítězného filmu Pevnost Lukáš Kokeš, dále například Jan Gebert, Pavel Abrahám, Jan Gogola
či Miroslav Janek.
PUBLIKAČNÍ ČINNOST – MONOGRAFIE CHRISE MARKERA
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava vydává ve spolupráci s Nakladatelstvím AMU
monografii francouzského režiséra Chrise Markera. Autorem knihy je filmový historik a dramaturg
MFDF Ji.hlava David Čeněk. Jeho autorskou monografii doplňují texty zahraničních autorů analýzy filmů a kontextů, v nichž Markerovy filmy vznikaly. Kniha obsahuje také dva Markerovy
scénáře imaginárních filmů. Impulzem k vydání publikace byla Markerova retrospektiva na
jihlavském festivalu. Publikace byla pokřtěna na Slavnostním zakončení 16. MFDF Ji.hlava.
7
PROGRAMOVÉ SEKCE
Opus Bonum
vybírá pozoruhodné filmy reprezentující tendence světového dokumentu. V porotě je pouze jeden
porotce, který vybere nejzajímavější dílo.
Mezi moři
je soutěžní sekcí, která reprezentuje země a národy střední a východní Evropy. Přestavuje
dokumentární myšlení ve vzájemných dějinných, politických a kulturních souvislostech těchto
zemí.
Česká radost
jako prestižní výběr českých dokumentů není jenom soutěží o nejlepší z českých filmů, ale
především oslavou různosti české kinematografie.
Fascinace
jako soutěžní přehlídka experimentálních filmů představuje unikátní přístupy k zobrazování reality.
Průhledná bytost Alberto Cavalcanti
Alberto Cavalcanti, přední představitel francouzské filmové avantgardy dvacátých let a tvůrce
nejvýznačnějších poválečných filmů ve své rodné Brazílii, patří svými díly, natočenými ve třicátých
letech v Anglii, i ke klasikům filmového dokumentu.
Pocta Aj Wej-wej
„Jste v naprosté izolaci. A nevíte, jak dlouho tam budete, a jste opravdu přesvědčeni, že vám
můžou udělat cokoliv. Vůbec se to nedá zpochybnit. Nechrání vás nic. Proč jsem tady? Ani tím si
nejste jist. Stanete se skoro šílencem. Je to pro všechny lidi velmi obtížné. I pro lidi, kteří mají
silnou víru.“ (Aj Wej-wej)
Pocta Omar Amiralay
V čase, kdy je Sýrie ohniskem násilí, připomínáme tvorbu syrského dokumentaristy a občanského
aktivisty, který při hledání zdrojů tradic své rodné země objevil nové symboly civilizačních a
politických konfliktů arabského světa.
Pocta Chris Marker
Nehybné tělo Chrise Markera nalezl jeho přítel v den jednadevadesátých narozenin slavného
režiséra-poustevníka. Z jeho rozsáhlého a tajemného díla cítíme kromě hluboké reflexe o naší
civilizaci také posedlost časem, spojenou s analýzou mezi obrazem a pamětí.
Zvláštní uvedení
Zvláštní uvedení je výběrem filmů, které z různých stran zachycují situaci světa, a jakkoli by se
mohlo zdát, že mezi nimi není žádná spojnice, v kontextu světové i české dokumentární tvorby
jsou všechny z mnoha důvodů neopominutelné.
Doc-fi
vyjadřuje přesvědčení, že hranice mezi dokumentárním a hraným filmem jsou propustné, že
dokonce tyto hranice možná ani neexistují, což dokazují snímky proměňující svou jinakostí pohled
filmu.
Reality TV
otevírá oči diváků novými televizními formáty a v nejširším světovém záběru představuje aktuální
podoby zkřížených žánrů, jako jsou docudrama, docusoap, reality show nebo mockument.
8
Člověk revoltující
Revoltou proti absurdním okolnostem, které zmarňují život – ať společenským, politickým či
osobním – prokazuje člověk revoltující solidaritu s ostatními a povzbuzuje k zápasu za lidštější
svět. „Revoltuji, proto jsme.“ (Albert Camus)
KLDR
Život v Korejské lidově demokratické republice ukazuje výjimečná sekce, uvádějící výhradně tamní
dokumentární tvorbu. Možná poprvé viďme tuto zemi tak, jak sama sebe představuje.
KLDR český pohled
„V hodinu xy, do které všechna hrůza kolejí, stiskl páku americký letec a svrhl bakterie proti Koreji“,
psal lyrický básník Jan Skácel, sloužící stejně jako tyto filmy komunistické propagandě, která se k
prvnímu horkému konfliktu studené války postavila heslem: Ruce pryč od Koreje!
Česká krajina
Malovat krajinu není snadné, navzdory snaze postihnout ji v její různorodosti. Výběr toho
nejzajímavějšího z českých dokumentů.
Fascinace – Eprmntl.cz
je přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, které se vztahují ke skutečnosti a
neustávají v pátrání po nových výrazech jejího zpracování na filmový materiál i digitální formáty.
Česká televize uvádí
je sekcí představující nejzajímavější snímky vyrobené Českou televizí, která stále zůstává
důležitým místem pro tvorbu a reprezentaci dokumentárního filmu.
Ztracené stopy FAMU
jsou unikátní sekcí, v níž slavní čeští dokumentaristé představují filmy spolužáků, kteří na škole
natočili výrazné filmy, ale po studiu se vydali jinam a dnes se dokumentu v podstatě nevěnují.
Osobní vzpomínky tak píší jiný dějepis.
Doc Alliance selection
je festivalovou sekcí vzešlou z přátelství na trase Česko: Jihlava – Dánsko: Kodaň – Francie:
Marseille – Německo: Lipsko – Polsko: Varšava – Švýcarsko: Nyon a jež v šesti zemích uvádí tři
výběrové snímky, aby představila aktuální trendy dokumentárního filmu.
LUX Film Days
je sekce představující tři filmy, které se ucházejí o Cenu LUX, filmovou cenu Evropského
parlamentu. Prostřednictvím Ceny LUX Evropský parlament každoročně upozorňuje na filmy, které
se zabývají otázkami evropské identity.
Krátká radost
nabízí výběr nejlepších českých a světových krátkých filmů – svrchovaných děl, která
prozkoumávají na malém a ještě menším prostoru možnosti a sílu dokumentu.
FAMU uvádí
Filmy nadějných studentů FAMU.
Dílny
Dílny jsou místem blízkých setkání diváků s tvůrci a jejich prací, ateliérem, kde obrazy mluví víc,
neboť v dílnách je lze vidět, lze o nich rozmlouvat, lze se na filmy přímo ptát.
Den audiovizuálního dědictví
Festival se připojuje k svátku, který na 27. října vyhlásila organizace UNESCO, aby připomněla
zranitelnost kinematografické paměti.
9
INDUSTRY SEKCE
V neděli v Jihlavě skončil Industry program zaměřený na podporu dokumentárního filmu ve střední
a východní Evropě. Na čtyři stovky profesionálů: režisérů, televizních producentů a nákupčích
z klíčových evropských i amerických televizních stanic, zástupců zahraničních filmových festivalů a
fondů, distributorů i sales agentů a dalších hostů se rozjely domů.
EMERGING PRODUCERS
První ročník propagačního a vzdělávacího projektu sdružujícího talentované producenty
dokumentárních filmů ze zemí EU. Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské
producenty s filmovými profesionály, zvláště pak s těmi, kteří se zaměřují na dokumentární
kinematografii. Věříme, že takový projekt zahájí debatu o současném evropském produkčním
systému, o jeho efektivitě i limitech, a doufáme, že se mu podaří pojmenovat jeho nevyužité či
dosud neobjevené možnosti.
Projekt by měl účastníkům dále zpřístupnit informace v oblasti audiovize a napomoci jejich hlubší a
rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu, a dále jim pomoci navázat kontakt s producenty z ostatních
zemí a zvýšit tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.
Projekt Emerging Producers je realizován ve spolupráci s kancelářemi Media Desk v České
republice, Dánsku, Finsku, Chorvatsku, na Kypru, v Litvě, Maďarsku, na Maltě, v Norsku, Polsku,
Rakousku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku (Katalánsku), Švýcarsku a s MEDIA
Antenna Torino.
Českou republiku zastupovala producentka Hana Třeštíková, hlavními experty byli Irena
Taskovski a Pablo Benzi.
INSPIRAČNÍ FÓRUM
Tento unikátní projekt, jehož kurátorem je Filip Remunda, novým způsobem propojuje filmový a
nefilmový svět. Společné hledání témat probíhá s každým z lektorů ve třech fázích, z nichž první je
vždy otevřena i nejširší veřejnosti. Jde o první projekt svého druhu v kontextu všech filmových
festivalů.
Lektory letošního ročníku byli spisovatel a novinář Tariq Ali, držitel Nobelovy ceny za literaturu
Gao Xingjian a tři členky ukrajinského feministického hnutí FEMEN.
S každým ze tří významných hostů byla nová témata rozvíjena ve třech stádiích:
1. Část / Veřejná přednáška a moderovaná diskuse
2. Část / Uzavřená diskuse účastníků s lektory IF
3. Část / Osobní rozhovory účastníků s hostem IF
Výběr zúčastněných režisérů: Dánsko: Truls Lie, Izrael: Eran Barak, Maďarsko: Klara Trencsenyi,
Německo: Michael Schmacke, Polsko: Tomasz Jeziorski, Rusko: Nikita Pavlov, Srbsko: Srdjan
Keča.
FESTIVAL IDENTITY
Třetí ročník workshopu určeného pro ředitele festivalů, programové ředitele a dramaturgy, jehož
cílem bylo vytvořit prostor ke sdílení nových informací a k diskuzi nad tématy, které festivaly spojují
i rozdělují.
Letos se pracovní část workshopu rozšířila do dvou dnů. Program zahrnoval obecné přednášky a
moderované diskuze, stejně jako setkání malých skupin účastníků různých festivalů. Dvoudenní
seminář byl rozdělen do čtyř tematických bloků a malých diskuzních skupin.
10
DISTRIBUČNÍ FÓRUM
Druhý ročník prezentace vybraných připravovaných filmů určené distributorům, zástupcům sales,
televizí, filmových festivalů a dalších iniciativ. Tato propagační platforma je zaměřená na
celovečerní filmy s festivalovými ambicemi a na hledání ideálních distribučních strategií. Fórum
představilo evropské dokumentární filmy v různých fázích produkce či postprodukce. Ve 20-25
minutových prezentacích představili zástupci jednotlivých filmů ukázky z natočeného materiálu,
téma, koncept filmu, dokumentaristickou metodu, financování či distribuční status filmu.
Fórum se změřilo na distribuční aspekty vybraných projektů, režijní a dramaturgickou práci autorů.
Prezentace jsou cílené na distributory, sales agenty, televizní producenty, majitele kin a
programové ředitele festivalů, kteří tak mají příležitost objevit a získat nové filmy do distribuce či
programu.
INSTITUT DOKUMENTÁRNÍHO FILMU NA 16. MFDF JI.HLAVA
East Silver
Na 9. ročníku trhu East Silver bylo ve dnech od 23. do 28. října k dispozici celkem 267
východoevropských dokumentárních filmů dokončených v letech 2011/2012, které zástupci IDF
pečlivě vybírali z bezmála 600 přihlášených titulů. K tomu do videotéky přibylo také 124 dokumentů
uvedených během MFDF Ji.hlava. Využít dobře izolované video kabinky a desítky předem
domluvených schůzek přijelo na 192 akreditovaných filmových profesionálů, zejména distributorů,
sales agentů, zástupců festivalů a televizí, ale i producentů a režisérů z východní Evropy. Statistiky
potvrzují, že East Silver se jako každý rok těšil velkému zájmu – letos jsme zaznamenali 2281
přehrání zařazených filmů a dle počtu žádostí o náhledová DVD profesionálové projevili na místě
zájem o 187 dokumentů.
Cena Silver Eye
Každý rok Institut dokumentárního filmu uděluje během závěrečného ceremoniálu MFDF Ji.hlava
ceny Silver Eye. Jejich držiteli se stanou celkem tři výjimečné dokumenty z trhu East Silver
vybírané ve třech samostatných kategoriích. Letos si ceny Silver Eye odvážejí nejlepší krátký
dokument Cut-Paste (r. Rafal Samusik, Polsko, 2012), nejlepší středometrážní dokument We Will
Be Happy One Day (r. Pawel Wysoczański, Polsko, 2012), nejlepší celovečerní dokument Sofia’s
Last Ambulance (r. Ilian Metev, Bulharsko, Chorvatsko, 2012). Zvláštního uznání se dostalo
energickému slovenskému dokumentu Cigáni idú do volieb režiséra Jaro Vojtka, který měl
v Jihlavě světovou premiéru..
Všechny vítězné filmy Silver Eye si kromě ceny samotné vysloužily finanční odměnu ve výši 1500
Euro. Nadto se mohou těšit z celoroční distribuční podpory v rámci festivalového servisu East
Silver Karavana, který jim umožní vstoupit na více než 80 filmových festivalů.
Ex Oriente Film
V Ji.hlavě proběhl druhý díl letošního, jubilejního 10. ročníku workshopu Ex Oriente Film, který do
Čech přiváží talentované východoevropské dokumentaristy a producenty. Po červnovém
workshopu v Roztokách u Prahy se na další pracovní týden sjeli autorské týmy 13 dokumentárních
projektů z Bulharska, České republiky, Polska, Chorvatska, Maďarska, Slovinska, Lotyšska,
Ruska, Estonska a Gruzie. Během workshopu se soustředili především rozpočtové strategie,
právní aspekty koprodukce a další tvůrčí práci na scénáři, dynamice scénáře i hrubých obrysech
výsledného střihu. Každým dnem je provázeli zkušení zahraniční i tuzemští lektoři a hosté, kteří se
mezi přednáškami věnovali jednotlivým projektům také individuálně.
11
FILMOVÍ PROFESIONÁLOVÉ A HOSTÉ
Aida Abbasová, Pavel Abrahám, Andran Abramjan, Sinai Abt, Tereza Adámková, Rudolf Adler,
Katja Adomeit, Josef Albrecht, Tariq Ali, Taher Alwan, Emesto Anaya , Marta Andreu Munoz,
Jindřich Andrš, Bijan Anquetil, Christa Auderlitzky, Dani Ayala, Gaby Babic, Nemanja Babic,
Lubomír Bachraty, Boris Bakal, Kristyna Balabanova, Robert Balinski, Miroslav Bambušek, Eran
Barak, Anna Bartošková, Kristýna Bartošová, Kateřina Bartošová, Iva Bartošová, Zuzana
Bartošová, Iva Baslarová, Kazz Basma, Pavel Bednařík, Christian Beetz, Giedre Beinoriute,
Alexandru Belc, Ilinca Belciu, Stepan Benda, Helena Bendová, Mariola Benesz, Timo Benit,
Bibiana Beňová, Paolo Benzi, Pavel Berčík, Birgit Bergmann, Maria Helene Bertino, Igor
Bezinović, Ivan Biel, Zuzana Bieliková, Robert Bílý, Ľuboš Bišto, Tor Bjerke, Iulia Blaga, Zdeněk
Blaha, Lenka Blahová, Kryštof Bloch, Matej Bobrik, Drahomíra Bohdálková, Maciej Bochniak,
Tomáš Bojar, Barbora Bokšteflová, Andreea Cristina Bortun, Žofia Bosáková, Jean Boué, Anaelle
Bourguignon, Juliusz Braun, Gwenael Brees, Michal Bregant, Aaron Brookner, Adam Brothánek,
Angelika Brudniak, Mads Brügger, Florian Brüning, Jana Bučka, Štefan Bučka, Claudia Bucher,
Anna-Lena Byström, Edward Caffrey, Özge Calafato, Alex Campos, David Canat, Alessandro
Carroli, Dario Castelli, Dusan Cavic, Caroline Sascha Cogez, Charlotte Cook, Tommaso Cotronei,
Bram Crols, Maciej Cuske, Tim Cutler, Pavel Čejka, David Čeněk, Aleš Čermák, Jana Černík,
Filippo D´Angelo, Jan Daňhel, Marina Danic, Gerco de Ruijter, Heino Deckert, Lejla Dedic,
Rebecca DePas, Cazim Dervisevic, Thierry Detaille, Sabina Dogic, Kamila Dohnalová, Linda
Dombrowski, Tony Donoghue, Tomáš Doruška, Patricia Drati Rønde, Laurens Drillich, Martina
Dulebová, Evgeny Dunaev, Victoria Dunaeva, Charlotte Dupré, Marek Dusak, Martin Dušek,
Veronika Dvořáčková, Milan Dvořák, Michal Dvořák, Michael Dvořák, Sigrid Dyekjær, Marina
Dykukha, Anna Dziapshipa, Pierre Ellul, Tereza Engelova, Ekaterina Eremenko, Anu Ernits, Martin
Errichiello, Hajdu Eszter, Dominika Faberova, Elisabetta Fanti, Jitka Fantova, Sean Farnel, Dalibor
Fencl, Maria Ferenčuhová, Richard Fiala, Jiří Forejt, Agáta Foukalová, Stefanie Franz, Anna
Freimanová, Tereza Freyová, Alessandro Gagliardo, Liga Gaisa, Xingjian Gao, Lukáš Gargulák,
Adam Gebert, Jan Gebert, Matej Géci, Delyan Georgiev, Elvira Geppert, Anita Gerencser, Vernon
Gielen, Uta Gildhuis, Audrey Ginestet, Tomáš Glanc, Jurga Gluskiniene, Michael Goebharter, Jan
Gogola, Saša Gojdic, Agata Golanska, Marta Golba, Natálie Gorbaněvská, Julia Gouin, Natalie
Gravenor, Jozef Gréč, Barbora Greplova, Michael Grigsby, Diana Groó, Nicolas Grospierre, Ted
Grouya, Gints Grube, Lukasz Grudzinski, Andrey Gryazev, Vasil Gyurov, Kateřina Hager, Eszter
Hajdú, Karim El Hakim, Hedvika Hansalová, Tereza Harmatová, Philippa Harris, Petr Hátle,
Bohdan Heblík, Jitka Hejtmanová , Sebastian Helm, Hugh Henley, Monika Hertlová, Monika
Hertlová, Masa Hilcisin, Virginia Hilyard, Tomas Hirt, Katarína Hlinčíková, Erika Hníková, Andrea
Hock, Martina Holá, Lenka Hollerová, Katarina Holubcova, Zdeněk Holý, Haruna Honcoopová,
Tereza Horská, Martin Horyna, Lukáš Houdek, Viktória Hozzová, Anna Hrabáčková, Alžběta
Hrabicová, Jan Hrnčíř, Pavel Hronovský, Ivana Hucíková, Bettina Humer, Daniela Hurábová, Anna
Hutsol, Zdeněk Chaloupka, Olga Chertok, Emmanuel Chicon, Daniela Chlapíková, Armande
Chollat-Namy, Julian Chou Lambert, Sandrine Christiaens, Vladimíra Chytilová, Brigid Igoe,
Monika Iľašová, Staňková Ilona, Martina Ipša, Anna Jadowska, Vanja Jambrovic, Martin Ján,
Veronika Janatková, Anna Jancsó, Petr Jančárek, Linda Jandejsková, Vít Janeček, Veronika
Janečková, Miroslav Janek, Jakub Jansa, Salome Jashi, Vojtěch Jasný, Pavel Jech, Tomasz
Jeziorski, Martin Ježek, Viola Ježková, Jan Jílek, Tomáš Jirsa, Lukáš Jirsa, Gigja Jonsdottir, Laura
C. Juller, Laura Juller Capatana, Dušan Jurčík, Pavel Jurda, Sinisha Juricic, Martina Juříková,
Nejah Kaabi, Michael Kaboš, Susanne Kaestle, Vierturs Kairiss, Alana Kakoyiannis, Agáta
Kalvachová, Ondřej Kamenický, Tomáš Kaminský, Francis Kandel, Nicole Kandioler, Kasia Kania,
Marianne Kapfer, Eliska Kaplicky Fuchsova, Dora Kaprálová, Jürgen Karasek, Alžběta Karásková,
Anna Kaslová, Hanka Kasteličová , Judit Kastner, Amanda Kastrati , Vesela Kazakova, Srđan
Keča, Ivan Kelava, Peter Kerekeš, Myassa Kerrad, Kadriann Kibus, Jaak Kilmi, Michal Kindernay,
Michal Klimkiewicz, Stefan Kloos, Vít Klusák, Guy Knafo, Marija Knezevic, Martina Knoblochová,
Katarina Kocalkova, Elena Kocalkova, Ivan Kočner, Zuzana Kodatová, Lucie Koděrová, Martin
Kohout, Rozálie Kohoutová, Lukáš Kokeš, Jan Kolinsky, Martin Kollar, Orsolya Komlosi, Adéla
Komrzýová, Jiří Konečný, Lubomír Konečný, Nataša Koppová, Radana Korená, Olga Korotkaya,
Josef Korvas, Lumír Košař, Eva Koťátková, Josef Kotěšovský, Zsofia Lilli Kovacs, Adéla
Kovácsová, Peter Kováčik, Malgorzata Koziol, Pepa Krajbich, Jiří Králík, Lucie Králová, Jan Krása,
Jaroslav Kratochvíl, Tomáš Kratochvíl, Jan Kraus, Krystyna Krauze, Dan Krejca, Gabby Kreuter ,
12
Gabrielle Kreutter, Andrej Krob, Christian Krönes, Milan Kruml, Kateřina Krusová, Anna Kryvenko,
Terezie Křížkovská, Elena Kubalíková, Vlasta Kubánková, René Kubášek, Pavla Kubečková,
Ondřej Kuhn, Hana Kulhánková, Robin Kvapil, Alexandre Kvatashidze, Jukka-Pekka Laakso,
Robert Lakatos, Marta Lamperová, Stefanie Langer, Miro Lánik, Alexandre Larose, Sára László,
Jan Látal, Monika Le Fay, Primož Ledinek, MIliana Lenak, Favier Leo, Liis Lepik, Adam Levý,
Adam Lewandowski, Jet Leyco, Vladimír Lhoták, Zuzana Li, Truls Lie, Yin Lin Lung , Robin Lipo,
Alexandra Lipovská, Veronika Lišková, Elina Litvinova, Marek Loskot, Lenka Lovicarová, Julie
Ludwig, Eva Lustigová, Mark Lwoff, Igor M. Toholj, Hrvoje Mabić, Kate MacKay, Cynthia Madansky,
Jenne Magno, Jakub Mahler, David Macháček, David Macháček, Vuk Maksimovic, Marie
Malinová, Filip Antoni Malinowski, Muazammil Mamat, Škop Marko, Taťána Marková, Přemysl
Martinek, Maria Martiniaková, Kateřina Matějíčková, Ivo Mathé, Mladen Matičević, Mika Mattila,
Marek Matvija, Guillaume Maupin , Pauline Mazenod, Alžběta Medlová, Ján Meliš, Alyssa Mello,
David Mencl, Sandor Mester, Albena Mihaylova, Andrea Michálková, Tereza Michalová, Václav
Mika, Tomas Mikeska, Liliana Mikhnevich, Monika Mikušová, Mina Mileva, Vladimir Milovanovic,
Jana Mináriková, Ioana Mischie, Ivana Mladenovic, Denis Molčanov, Georgy Molodtsov, Pierre
Morath, Jan Moravec, Ondřej Moravec, Peter Moravek, Sameh Morsy , Friedrich Moser, Evdokiya
Moskvina, Jan Motal, Boris Múdry, Petr Mynařík, Walter Nagy, Frosina Naumovska, Audun
Nedrelid, Kristina Nedvědová, Richard Němec, Gyula Nemes, Libor Nemeškal, Petra Nesvačilová,
Aurelian Nica, Constantinos Nikiforou, Nikolaj Nikitin, Nikolaj Nikitin, Markku Niska, Martina
Novotná, Nina Numankadič, Tereza Nvotová, Olle Öberg, Rialda Ocuz, Diana Olčáková, Adam
Oľha, Pavol Ondruška, Marie Ondřichová , Mikael Opstrup, Peter Osuch, Yasmin Özkaynak,
George Panteleakis, Helena Papírníková, Jan Papoušek, Adam Paszternak, Ivana Pauerová
Miloševičová, Mazenod Pauline, Anca Paunescu, Paul Pauwels, Lorena Pavlic, Šárka Pavlicová,
Nikita Pavlov, Braňo Pažitka, Marika Pecháčková, Zuzana Petráchová, Tudor Petremarin,
Magdalena Petrović, Dragan Petrović, Miso Petrovsky, Christian Pfabigan, Heidi Phillips, Emma
Piper-Burket, Carlo Pisani, Zuzana Piussi, Jana Počtová, Tereza Polachová, Jarmila Poláková,
Tomáš Polenský, Théo Ponchon, Dimitar Popov , Oriol Porta, Viktor Portel, Gregory Portnoy,
Tereza Porybná, Martin Pošta, Ondřej Poultera, Patricie Pouzarová, Andrea Prenghyová, Tomas
Pristiak, Radim Procházka, Jiří Procházka, Radim Procházka, Vojtěch Procházka, Ondřej
Provazník, Štěpánka Prucková, Kristina Prunerova, Lukáš Přibyl, Květoslava Přibylová, Jana
Ptáčková, Mirsad Purivatra, Anna Purkrabkova, Pavel Rajčan, Bohdana Rambousková, Dana
Ranga, Zuzana Raušová, Marijke Rawie, Sandeep Ray, Marc Recchia, Tereza Reichová, Jáchym
Rejžek, Filip Remunda, Andres Avila Reyes, Hana Rezková, Arash T. Riahi, Jaroslav Ridzoň, Jana
Ripplová, Christophe Rolin, Mandy Rose, Ina Rossow, Marko Rukavina, Stefan Rull, Goda
Rupeikaite, Alice Růžičková, Tomáš Rychecký, Apolena Rychlíková, Vojtěch Rynda, Miriam
Ryndová, Pavel Řehořík, Martin Řezníček, Daniel Saltzwedel, Silvia Sandrone, László Sára,
Sharma Sarita, Migle Satkauskaite, Maximilian Sauerbier, Jirí Sedlák, Patrick Seirafi, Manuel
Seirafi, André Seirafi, Veronika Seppová, Oliver Sertic, Dhaval Shah, xiaohui shan, Thu Thu
Shein , Jana Shivak, Michael Schmacke, Roland Schrotthofer, Radovan Sibrt, Marta Sikorska,
Jana Sivak, Sigurdur Möller Sívertsen, Adéla Skálová, Marek Sklář, Hannah Skrinar, Petr Slabý,
Karel Slach, Pavel Smejkal, Marta Smolíková, Klára Sodomková, Alexandru Solomon, Olga
Sommerová, Jana Sotonová, Martina Spurná, Angelika Starkl, Lenka Stárková, Krzysztof Stasiak,
Jan Jaroslav Sterec, Terry Stevens, Anna Stoeva, Karla Stojáková, Svetoslav Stoyanov, Vanya
Stoyanov, Karel Strachota, Alžběta Strachotová, Žofie Strachotová, Jan Strejcovský, Alexandra
Strelkova, Denisa Strmisková, Pavel Strnad, Paul Sturtz, Fariba Sumanska, Mindaugas Survila,
Jan Svatoš, Dominika Svecova, Jiří Sýkora, László Szabó, László Szábó, Szirony Szabolcs,
Federico Szarfer, Petr Szczepanik, Csaba Szekeres, David Szonyei, Piotr Szyngiera, Kryštof
Šafer, Eva Šafránková, Markéta Šantrochová, Jano Šebík, Rada Šešič, Oleksandra Ševčenko,
Inna Ševčenko, Jana Ševčíková, Martina Ševčíková, Jiří Šindelář, Lenka Šindelářová, Kristina
Škodová, Marko Škop, Michal Šourek, Magda Španihelová, Jonas Špokas, Petra Štovíková,
Barbora Švarcová, Martin Švoma, Alice Tabery, Viktor Takáč, Eero Talvistu, Tan Tan, Georgieva
Tanja, Tereza Tara, Irena Taskovski, Kristýna Tauchmanová, Laurien ten Houten, Roman Tesáček,
Thaiddhi Thaiddhi , Karel Thein, Marek Tichý, Iva Tkalec, Rebekah Tolley, Jaan Tootsen, Kristýna
Toupalová, Guntis Trekteris, Jean Philippe Tremblay, Klara Trencsenyi, Elisenda Triadó
Fernández , Tadeáš Trojánek, Helena Třeštíková, Hana Třeštíková, Angelos Tsaousis, Evgeny
Tsymbal, Kateřina Tulisová, Jan Turek, Vladimír Turner, Maxim Tuula, Georgi Unkovski , Paula
Vaccaro Alvarez, Pavel Vácha, Karel Vachek, Heimir Valdimarsson, Kristína Valentová, Pieter van
13
Huystee, Matyas Vandor, Jiří Vaněk, Patricia Venti , Isidora Veselinovic, Viva Videnovic, Martin
Vidlák, Stefania Vignisdottir, Drahomíra Vihanová, Jakub Viktorin, Jana Vlcková, Petr Vlček,
Jaroslav Vojtek, Adéla Vomáčková, Jiří Voráč, Eva Votrubová, Vojtěch Votýpka, Marek Vozka,
Helena Všetečková, Drahomíra Vycpálková, Daniel Wagensberg, Jakub Wagner, Johanna
Wagner, Radka Weiserová, Alexander Weiss, Oliver Werani, Ralph Wieser, Isabella Willinger,
Dana Wilson, Andreas Wutz, Anna Wydra, Lisya Yafet, Vahe Yan( Ghazaryan), Jero Yun, Ondřej
Zach, Helena Zajícová, Milena Zajovic, Petr Záruba, Aung Zaw, Adam Zbiejczuk, Nan Zhao , Jan
Zischka, Roman Zmrzlý, Jiří Zykmund, Hana Železná
14
________________________________________________________________________
Marek Hovorka / ředitel festivalu / [email protected]
Katarina Holubcová / výkonná ředitelka / 774 101 655 / [email protected]
MFDF Ji.hlava děkuje za podporu svým partnerům a sponzorům
Festival podpořili
Ministerstvo kultury ČR
Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie
Statutární město Jihlava
Media Programme
Kraj Vysočina
Mezinárodní visegrádský fond
Státní fond kultury ČR
ROP Jihovýchod
Evropský parlament Informační kancelář v ČR
Zastoupení Evropské komise v České republice
Velvyslanectví USA
Velvyslanectví Nizozemského království
Velvyslanectví Norského království
Francouzský Institut v Praze
Velvyslanectví Irska
Švýcarské velvyslanectví
Velvyslanectví Kanady
Slovenský institut
Polský institut
Velvyslanectví Filipínské republiky
Hlavní mediální partneři:
Česká televize
Český rozhlas
Lidové noviny, lidovky.cz
Respekt
Hlavní regionální partner:
Corbada / Jihlavské terasy
Partner industry programu:
Skupina ČEZ
Oficiální festivalový vůz:
Hyundai / AC Rozkoš
Oficiální přepravní partner:
TNT Express
Partner festivalové architektury:
Dřevovýroba Podzimek
Spolupořadatel industry sekce:
Institut dokumentárního filmu
Spolupořadatel Emerging Producers:
MEDIA Desk v České republice, Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Kypru, Litvě, Maďarsku, Maltě,
Norsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku (Katalánsko), Švýcarsku a
MEDIA Antenna Torino
15
Partner Inspiračního fóra:
MIDPOINT
Partnerský projekt:
Doc Alliance Films
Regionální partneři:
Bosch
Ježek
PSJ
Kronospan
Podzimek&Synové
Yashica
Colas CZ
Oficiální dodavatelé:
alza.cz
Biofarma Sasov
Easytalk
exit112
Hot AV servis
Hotel Gustav Mahler
ICOM transport
LOSPYTLOS.cz
Messenger
M-soft
Palet Pro
Polytrade CE
Pressterminal
Skori
Sound for People
Ticket Restaurant
TOI TOI
Tonera
T.R.I.
Vinárna Vinové
Internetoví mediální partneři:
aktuálně.cz
ČSFD.cz
Mediální partneři:
Advojka
Art & Antique
Cinema
Cinepur
Deník Referendum
Film a doba
Filmstage
His voice
Host
Iluminace
Literární noviny
Metropolis
Nový Prostor
Obálka
Plakát s.r.o.
Rádio 1
Revolver Revue
Xantypa
16
Zahraniční mediální partneři:
Film New Europe
Kinečko
Kinema.sk
Kino Ikon
Metropolis.org.hu
Regionální mediální partneři:
Hitrádio Vysočina
Jihlavské listy
Jihlavský deník
Jihlavský expres
SNIP & CO
Mediální spolupráce:
25 fps
7.G
Artmap
Festivalguide.cz
H_aluze
Kulčava
Kult.
Vice.cz
Dále spolupracujeme:
Agentura Dobrý den
Asociace českých filmových klubů
Česká centra
Česká společnost pro filmová studia
DOX Centrum současného umění
FAMU
Festival scope
Galerie Půda / JAVAB
Gymnázium Jihlava
Knihovna Václava Havla
Kulturní středisko Polná
Nakladatelství AMU
Národní filmový archiv
Městská knihovna v Praze
Salotto café
Silent disco
SOUL music club
Vysoká škola polytechnická Jihlava
17

Podobné dokumenty

The Tribute To Trichology!

The Tribute To Trichology! jejichž efektivita byla klinicky potvrzena, tyto preparáty byly vyvinuty na základě dlouholetého vědeckého výzkumu. Příkladem nechť je stimulující účinek adenosinu, inositolu, derivátů purinů (např...

Více