zlaté mince - numismatika.cz

Komentáře

Transkript

zlaté mince - numismatika.cz
ZLATÉ MINCE
1. František Josef I., dukát 1914 Vídeň
nep. skvrnka
0/0
5 000
2. Apollonia Pontica (Sozopol), drachma (400-350 př.n.l.)
Gorgona - kotva
S 1655
1/-1
900
3. Maroneia v Thrákii, bronz 15 mm (400-350 př.n.l.)
kůň doprava - čtverec
S 1636
pat.
1/-1
200
4. Mesembria v Thrákii, bronz 16 mm (400-350 př.n.l.)
přílba -kolo
S 1675 pat.
1/1
200
5. Milét, 1/12 statéru (6. stol.př.n.l.)
6. Milét, tetartemorion (Ag, 0,26 g)
lví hlava - pták (510-494 př.n.l.)
2/1
1/1
500
460
-1/3
2/2
200
350
1/1
-2/-2
400
1 200
-1/-1
-1/2
1 000
2 800
-2/-3
2/-2
2/2
-1/2
1/2
1/-1
3/2
1/2
280
550
650
1 600
700
1 100
200
750
2/1
-1/1
1 až 2
-1/-3
-1/2
-1/1
1/2
-1/-1
-2/2
1/-1
180
700
5 600
280
300
1 600
250
300
120
400
ANTIKA
S 3552
SR
líc excentr.
7. Pergamon, bronz 21 mm (2.-1. stol. př.n.l.) S 3960 pat.
8. Sardy v Lydii, bronz 18 mm. Muž. hlava vpravo - stoj. žena
tmavá patina
9. Teos, tetartemorion (Ag. 0,21 g) z let 521-478 př.n.l. S10. Ŕím, císařství, Galba (68-69), billon. tetradrachma
R.: poprsí mladé ženy vpravo
R
11. Vespasián (69-79), as, stoj. Aeguitas
S 701 var. patina
12. Titus (79-81), billon. tetradrachma
S 765
R.: poprsí Serapise
pěkná patina
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Domicián (81-96), as. Stoj. Moneta
S 813
Hadrián (117-138), denár. Stoj. Fortuna
SDenár RESTITUTOR HISPANIAE
SBillon. tetradrachma - Diovo poprsí S 1059 opisy nedoraž.
Antoninus Pius (138-161), denár - stoj. Annona
S 1136
Faustina ml. (+175), denár, stoj. Venuše
S 1384 var. škr.
Kolon. bronz pro Pautalii v Thrákii, 21 mm
Septim. Severus (193-211), denár. Bohyně na lvu S 1656
okraj naprasklý
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Kolon. bronz 17 mm pro Nikopolis. R.: měsíc a hvězda pat.
Julia Domna (+217), denár. Isis s malým Horem S 1749
Gordián III. (238-244), antoninián - 8 ks, různé
Antoninián Ag, sed. Roma
s 2359
Kolon. bronz pro Hadrianopolis, 26 mm, stoj. Serapis pat.
Traján Decius (249-251), billon. tetradrachma S 2626
Gallienus (253-268) bronz. antoninián. Antilopa vlevo
Bronz. antoninián, Pegas doprava
opis nedoražen
Billon. antoninián, stoj. Virtus
S 2901
Victorinus (268-270), antoninián, stoj. Mars S 3071
31. Claudius Goth. (268-270), antoninián Victoria Aug. S32. Antoninián, stoj. Spes
oválný střížek, okraj nedoraž.
33. Quintillus (270), bronz. antoninián. Kráčej. Mars R
okraj nedoražen
1/-1
1/1
-1/-3
250
250
350
34.
35.
36.
37.
Tetricus I. (270-273), bronz. antoninián S 3083 okraj
Tetricus II. (270-273), bronz. antoninián S 3090 okraj
Dioklecián (284-305), bronz. antoninián S 3410 pat.
Licinius I. (308-324), follis. Tábor. brána, minc. Heraclea
postříbř.
-1/2
-1/1
1/1
1/1
300
400
100
160
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Poreformní radiát minc. Heraclea S 3699 pěkná patina
Konstantin I. (307-337), follis 21 mm, minc. Thessalonica pat.
Bronz AE 3 - VOT XX, minc. Ticinum
S 3773
Bronz AE 3
S 3783, mincovna TA...
patina
Malý bronz posmrtný
S 3788
patina
Dtto
S 3789
okraj nedoražen
Bronz AE 3 - 4 ks, bronz AE 4 posmrtný - 1 ks
5 ks
Helena (+ 328), bronz AE 3 minc. Nicomedia S 3808
tmavá pat.
46. Crispus (317-326), bronz AE 3, minc. Siscia
S 3818
120
300
250
300
70
300
150
1 000
-1/1
300
47. Konstantin II. jako caesar (317-337), bronz AE 3, VOT X
minc. Trevír
S-
1/-1
120
48. Konstans (337-350), centenionalis, minc. Antiochia
S 3876
pěkná patina
-1/-1
250
2/-1
200
1/1
250
49. Konstantius II jako caesar (324-337), bronz AE3
minc. Heraclea
zbytky postříbření
pat.
-1/1
1/1
1/1
-1/1
1/-1
1/2
1 až 3
2/2
S 3884
50. Bronz AE 3 stoj. legionáři, minc. Alexandria
naprasklý okraj
krásný
51. Konstantius II. (337-361), bronz AE 3 - 3 ks, AE4 - 2 ks
52. Delmatius (335-337), bronz AE 3, minc. Antiochia S 3832
pěkná patina
53. Valens (364-378), bronz AE 3, minc. Thessalonica S 4017 pat.
54. Bronz AE 3, kráč. Victoria, minc. Siscia
S 4018
55. Honorius (393-423), bronz AE 3. Císař a boh. vítězství
minc. Cyzicus
pat.
2
1 až 3
1/-1
2/2
-2/3
-2/2
150
1 000
150
80
100
B Y Z A N C E, S T A R Ý O R I E N T
56. Justin I. (518-527), 5 nummi
pat.
57. Konstantin V. (741-775), follis, minc. Syrakusy S 1569
patina
3/-1
2/2
90
400
2/3
-2/2
2/-2
1/1
250
62. Jemen, Rasulidé, al Muzaffar Jus. (1249-93), dirhem 654 H.
(1256) minc. Aden
Mitch. 1422
-1/2
240
63. Parthové, Phraataces (2 př.n.l. - 4 n.l.), drachma
S 7477
oválný střížek
2/2
400
64. Persie, Sámánovci, Núh II. (976-992), dirhem 385 H. (990)
minc. Balkh
Mitch. 712
R
2/-2
400
65. Střední Asie, Timúrovci, Husein (1473-1506), tanka
nálezová patina
2/2
200
66. Turecká říše, Saladin (1169-93), dirhem 588 H. (1192)
minc. Damašek
CBM IV/267
1/-1
400
67. Zlatá horda, Džanybek (1341-56), Cu fals 752 H. (1351)
minc. Serai
okraj nedoražen
-2/2
50
68. PŘEMYSL OTAKAR II., střední brakteát podobný C 839 patina
69. KAREL IV., pražský groš. Za KAROLUS kroužek,
za GROSSI trojlístek
-2
3/-3
1 000
250
70. Fenik pro Českou Falc, Radoměřský A I/2 (?)
vyražena jen část mince
71. Václav IV., pražský groš. kontramarka Auerbachu
Smolík č. 15
kontramarka 1
4/4
50
58.
59.
60.
61.
R
Anonymní follis z 10.-11. stol.
dvojráz
Dtto z let 1018-1034, typ B
S 1823
stopy přeražby, pat.
Manuel I. (1143-80), billon aspron trachy S 1962
Elymais, Kamnaskires (konec 2. stol.n.l.), bronz. drachma
S 5910
krásná patina
2 ks var.
200
280
200
Č E S K É Z E M Ě DO R. 1526
R
72. Pražský groš, Smolík č. 6
nedoraž.
73. Fenik pro Českou Falc, Rad. A XXVII/59 (?)
vyražena jen malá část mince
3 500
3/-2
-4/-4
200
50
74. Peníz se lvem bez čtyřrázu (po r. 1450) část mince nedoraž.
-2
90
75.
76.
77.
78.
-1
-2
2
2
100
150
250
100
2
100
Dtto
Brno, peníz s nešach. orlicí (1439-52), Rad. 9
Jihlava, peníz s orlicí (po r. 1452), Rad 20 okraj nedoraž.
VLADISLA II. JAG., bílý peníz jednostr.- dobový padělek, mosaz
okraj nedoraž.
79. LUDVÍK JAGEL., bílý peníz, Smolík č. 1 var.
3
R A K O U S K É Z E M Ě A U H R Y D O R. 1526
80.
81.
82.
83.
84.
Přemysl Ot. II.(1251-76), vídeňský fenik, Koch 161 pat.
Dtto, Koch 170
Dtto, Koch 171
Albrecht V. (1411-39), vídeň. fenik po r. 1426
Rad. 15
UHRY, Ladislav I. (1077-95), denár, Huszár 27 okraj naprask.
2
-1
-1
-1
-2/-1
200
200
200
50
1 200
RAŽBY HABSBURKŮ
85. FERDINAND I. (1526-64), dvoufenik 1531 Vídeň
86. MAXMILIÁN II. (1564-76), 1 krejcar 1571 Č. Budějovice
nedoraž.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
-3
3/3
80
500
Bílý peníz 1566 K. Hora
okraj mírně nedoražen
Dtto 1572
poněkud prohnutý
Dtto 1576
střed nedoražen
Denár 1570 KB
skvrnka
RUDOLF II. (1576-1611), půltolar 1591 KB
velká stopa po oušku, leštěný v ploše, pěkné dobové orámování
2
3
-2
1/-1
2/2
100
100
120
50
500
Bílý groš 1585 nebo 1589, K. Hora, Šatný
okraj nedoraž.
Malý groš 1578 Č. Budějovice, Gebhart
okraj nedoraž.
Černý peníz 1598 K. Hora
koruna nedoraž.
MATYÁŠ II. (1611-19), malý groš K. Hora, Hölzl
Denár 1610 KB
okraj nedoraž.
Denár 1611 KB
Dtto s titulem krále českého
Denár 1612 KB
Denár 1613 KB korunovaný znak
Denár 1614 KB
Denár 1615 KB
Denár 1616 KB
Denár 1617 KB
Denár 1618 KB
Denár 1619 KB
Denár 1620 KB posmrtný
LEOPOLD arcivévoda (1619-32), 10 kr. 1630 skvrnitý
FERDINAND II. (1619-37), 3 kr. 1624 pro Korutany patina
Tříkrejcar 1626 Vratislav, Riedel MKČ 1009
Dtto 1629
MKČ 1018
Tříkrejcar 1633 Štýr. Hradec
patina
Tříkrejcar 1634 Praha, Schuster menší dvojráz na R.
Krejcar 1625 Brno, Wohnsiedler
2/2
2/-2
2
2/2
2/2
-1/2
-1/-1
-1/-1
1/-1
-1/1
1/1
1/-1
1/1
1/-1
1/1
-1/-1
2/-1
-1/2
2/2
1/-1
1/1
2/2
2/2
200
400
1 000
800
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
500
300
200
200
150
200
70
4
R
115. ZIKMUND FRANTIŠEK arcivévoda (1662-65), 3 kr. 1665 skvr.
116. LEOPOLD I. (1657-1705), tolar 1693 KB
na L. i R. 12 mm zásek
-1/-1
-1/-1
300
4 000
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
Čtvrttolar 1695 KB
Dtto 1701 KB
15 kr. 1674 Vídeň
okraj
6 kr. 1674 Kremnica
3 kr. 1697 Bratislava, Hunger prohnutý ražbou
Poltura 1699 b. zn.
Grešle 1671 Opolí
méně běžný ročník
JOSEF I. (1705-11), tolar 1711 Hall poněkud prohnutý ražbou
KAREL VI. (1711-40), 1/2 kr. 1724 Kutná Hora
MARIE TEREZIE, 20 kr. 1761 Nagybanya
20 kr. 1764 Kremnica
škr.
20 kr. 1765 Vídeň
škr.
20 kr. 1772 Vídeň IC-SK
škr.
20 kr. 1777 Kremnica SK-PD líc poškrábaný, skvrna
20 kr. 1777 Praha EvS IK
škr.
Dtto 1778
20 kr. 1779 Kremnica SK-PD
pat.
10 kr. 1764 Praha
okraj
Grešle 1759 Praha
RR
tmavá patina
FRANTIŠEK I. (1745-65), tolar 1757 Praha
malá stopa po oušku
-1/1
1/1
1/-1
-1/-1
-1/-1
1/1
2/2
1/1
2
-1/-1
2/-1
2/-1
-2/2
-2/-2
3/2
3/-2
-1/-1
3/-2
2/2
-1/-1
2 500
2 000
700
400
500
300
200
6 500
900
300
200
200
150
100
120
130
250
100
5 000
5 000
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
20 kr. 1765 Kremnica BP - posmrtný (1780) pat. škr.
JOSEF II., křížový 1/4 tolar 1788 H
20 kr. 1782 Kremnica
skvr.
20 kr. 1783 Kremnica
pat., škr.
20 kr. 1785 Vídeň
skvr.
20 kr. 1787 Kremnica
skvr.
Dtto
skvrnka
10 kr. 1788 Vídeň
škr.
FRANTIŠEK II. (1792-1835), kříž. tolar 1796 Praha
několik vlas. škr., hrana
2/-1
3/2
2/1
-1/1
2/-1
3/2
3/2
3/3
-1/1
200
400
200
200
200
150
120
100
1 000
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
tolar 1824 Praha
Dtto
20 kr. 1794 Kremnica
20 kr. 1797 Nagybanya
20 kr. 1803 Vídeň
20 kr. 1803 Nagybanya
20 kr. 1804 Kremnica
-1/1
2/-1
2/2
2/2
-1/1
-2/2
2/-1
1 500
1 200
120
130
150
120
120
skvrnky
pat.
nep. skvr.
skvr. škr.
5
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
Dtto
škr.
20 kr. 1805 Kremnica
škr.
20 kr. 1808 Kremnica
pat. skvr.
20 kr. 1809 Karlsburg
20 kr. 1810 Vídeň
pat.
Dtto
škr.
20 kr. 1811 Kremnica
škr.
20 kr. 1814 Vídeň
20 kr. 1826 Vídeň
škr.
20 kr. 1828 Karlsburg
líc poškrábaný, patina
20 kr. 1832 Vídeň několik škr. na rubu, skvr.
20 kr. 1835 Kremnica, Madona
skvrnky
FERDINAND V. (1835-48), 20 kr. 1839 Kremnica
20 kr. 1845 Praha
20 kr. 1846 Vídeň
skvr.
20 kr. 1847 Praha
zbytky patiny
20 kr. 1848 Praha
skvr.
3 kr. 1837 Vídeň
-2/2
2/3
2/-1
-2/-2
2/2
2/2
2/1
-1/1
-1/-1
2/1
1/1
2/-1
3/2
2/1
-1/1
2/1
1/1
-2/2
120
100
130
120
120
120
130
150
130
80
100
200
100
140
140
120
150
50
M I N C E F R A N T I Š K A J O S E F A I. A K A R L A
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
Spolkový tolar 1859 A
pat.
Dvouzlatník 1867 A
rub poškráb.
Dvouzlatník 1872 b. zn.
zelené skvrnky
Dvouzlatník 1878 b. zn.
skvrny
Dvouzlatník 1879 stříbrná svatba nep. skvrnky
Dtto
škr., skvrny
Dtto
oprav. dírka, měl ouško
Dvouzlatník 1880 b. zn.
skvr.
Dvouzlatník 1885 b. zn. Otluč hrany, škr., skvr., m.o. (?)
Dvouzlatník 1887 b. zn.
škr., hr., nep. skvr.
Zlatník 1854 svatební
škr., skvr.
Zlatník 1857 A
Zlatník 1858 A
Zlatník 1858 B
Zlatník 1858 M
škr.
Zlatník 1858 V
nep. hr., nep. škr.
Zlatník 1859 A bez tečky za REX
Dtto, tečka za REX
Zlatník 1859 B bez tečky za REX
nep. škr.
Zlatník 1860 A bez tečky za REX
nep. škr.
6
2/1
-1/1
-1/-1
-1/-1
0/0
1/0
-1/-1
1/1
2/2
1/1
1/1
3/2
2/-1
-1/1
-2/2
2/-1
0/0
1/0
3/-1
1/1
1 600
2 500
1 200
2 200
1 300
800
500
2 800
2 000
2 500
1 200
700
140
550
400
1 800
250
250
550
200
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
Zlatník 1859 A bez tečky za REX
Zlatník 1860 tečka za REX
skvrny
Zlatník 1860 bez tečky za REX
nep. hr.
Zlatník 1860 B
skvr.
Zlatník 1861 A
patina
Zlatník 1861 B
Zlatník 1862 A
hr., skvr.
Zlatník 1862 B
škr., nep. hr.
Zlatník 1863 A
nep. škr.
Zlatník 1863 V
vryp na líci
Zlatník 1864 A.
Vlasy a licousy doryté, škr., hranka
Zlatník 1865 A
skvr.
Zlatník 1866 A
skvr.
Zlatník 1867 B
Zlatník 1868 KB
na líci stopy po sponě
Zlatník 1869 A
několik škr.
Zlatník 1869 KB
skvr.
Zlatník 1869 GY.F
nep. škr.
Zlatník 1870 A
Zlatník 1870 KB
hranka
Zlatník 1871 A
Zlatník 1871 KB
Zlatník 1872 b. zn.
Zlatník 1872 KB
škr.
Zlatník 1873 b. zn.
Zlatník 1873 KB
hranka
Zlatník 1874 b. zn.
Zlatník 1874 KB
škr., hr.
Zlatník 1875 b. zn.
Zlatník 1875 KB
Zlatník 1875 Příbram
větší stopa po oušku
Zlatník 1876 b. zn.
škr.
Zlatník 1876 KB
Zlatník 1877 b. zn.
skvr.
Zlatník 1877 KB
úhoz na hraně
Zlatník 1878 b. zn.
nep. škr.
Zlatník 1878 KB
Zlatník 1879 b. zn.
Zlatník 1879 KB
skvr.
Dtto
nep. hr.
7
-1/1
1/1
0/0
-2/-1
0/0
-1/1
2/2
2/1
1/0
3/2
2/-2
-1/1
2/-1
2/-1
0/0
3/2
-1/1
1/1
2/-1
2/2
-1/1
2/2
-1/1
0/0
1/1
1/0
1/1
2/2
0/0
-2/-2
-1/1
0/0
-1/1
1/1
2/-1
1/0
0/0
1/0
1/0
-1/-1
200
220
200
650
300
3 500
450
2 800
600
600
300
1 200
1 400
1 600
700
900
800
700
1 300
1 300
900
800
800
800
550
700
1 200
700
320
400
3 800
150
400
280
450
180
300
160
160
160
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
Zlatník 1880 b. zn.
Zlatník 1884 KB
úhoz
Zlatník 1888 Vídeň
skvrny
Čtvrtzlatník 1860 B
škr.
20 kr. 1852 A malý
patina
10 krejcar 1872 Vídeň
Dtto
5 krejcar 1864 A
pat., skvr.
4 krejcar 1860 A
hr.
4 krejcar 1868 KB
1 krejcar 1851 A
drobné úhozy na rubu
1 krejcar 1851 E
skvr.
1 krejcar 1881 b. zn.
1/2 kr. 1851 A
škr.
Dtto zn. B
5/10 kr. 1859 M
1/4 kr. 1851 B
Soldo 1862 V
hr.
5 Kor. 1900 KB
nep. hr.
5 Kor. 1906 KB
RR
škr.
5 Kor. 1908 KB
škr.
2 Kor. 1912 a 1913 Vídeň
2 ks
skvr.
Dtto
2 ks
skvr.
2 Kor. 1913 Vídeň
skvrnky
Koruna 1894 a 1915 KB
2 ks
-1/1
2/2
1/1
-1/1
1/1
1/1
2/1
0/0
2/2
3/-2
1/0
-2/2
1/1
1/1
1/-1
1/-1
-1/0
-1/-1
2/2
-1/1
2/2
0 až 1
1/1
1/1
2/-1
0/0
160
180
220
160
750
80
50
180
60
30
40
500
50
30
50
350
40
150
350
50 000
350
250
250
110
120
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
Koruna 1899 Vídeň
Koruna 1908 jubilejní
Koruna 1914, 1915 a 1916 Vídeň
20 haléř 1914 Vídeň
10 haléř 1908 Vídeň
Dvouhaléř 1898 Vídeň
Dtto 1910
Dtto 1913
KAREL, 20 haléř 1918 Vídeň
-1/-1
-1/1
0 až 1
1/1
1/1
1/2
1/1
1/1
1/1
100
80
200
60
30
60
30
30
40
škr.
3 ks
skvr.
M I N C E Č S R, P R O T E K T O R Á T U, Č S S R a Č R
265. 2 hal. 1923
266. 2 hal. 1924
267. 5 hal. 1929
1/1
1/1
0/0
8
30
30
30
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
5 hal. 1932
10 hal. 1922
10 hal. 1925
10 hal. 1927
hr.
10 hal. 1928
skvr.
10 hal. 1929
škr.
10 hal. 1930
skvr.
10 hal. 1932
10 hal. 1933
nep. skvr.
20 hal. 1925 lepší ročník
škr.
50 hal. 1927 lepší ročník
Koruna 1930 lepší ročník
5 Kč 1925
skvrnky , hranka
5 Kč 1938
2 ks varianty ornamentů na hraně
10 Kč 1932
10 Kčs 1955
škr.
Koruna 1947
hr., skvr.
Koruna 1953
100 Kčs 1949 hornická práva
100 Kčs 1949 Stalin
Dtto
nep. skvr.
50 Kčs 1949 Stalin
nep. skvr.
25 Kčs 1954
škr.
50 Kčs 1955
skvrnka
25 hal. 1964 lepší ročník
skvr., škr.
10 hal 1964
10 Kčs 1965 Hus
5 Kčs 1966 varianta velké číslice letopočtu
hranky
100 Kčs 1978 Karel IV.
Sada oběh. mincí 1980, obal PVC drobné stopy koroze
Sada oběh. mincí 1981
Sada oběh. mincí 1988
50 Kčs 1990 sv. Anežka
2 Kčs 1991 různé mincovny 2 ks
hr., skvr.
Sada oběh. mincí 1995
Sada oběh. mincí 1997
Sada oběh. mincí 2000 vesmír
9
0/1
0/0
1/2
1/1
0/0
-1/2
1/0
0/0
1/-1
3/2
-1/2
-1/2
2/2
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
1/1
1/1
0/0
0/0
1/1
1/1
2/2
1/1
1/1
1/1
0/0
0/0
1 až 2
140
40
30
20
30
80
30
30
100
80
40
40
60
20
80
60
60
40
80
100
100
80
90
150
70
80
200
50
120
300
300
300
80
50
750
750
1 500
D U C H O V E N S T V O, S L E Z S K O
305. OLOMOUC, Karel II. (1664-95), 6 kr. 1674 Kroměříž
tmavá patina
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
3 kr. 1670 úzké poprsí
patina
Dtto, široké poprsí
Karel III. (1695-1711), krejcar 1701
SALZBURG, Mich. Kuenburg (1554-60), dvoufenik 1555 (?)
Jan A. Thun (1687-1709), 1/4 tol. 1705 prohnutý ražbou
2 kr. 1692 zemská mince
nep. okraj (m. o. ?)
Zikmund III. (1753-71), krejcar 1756
pat.
J. Colloredo (1772-1803), 20 kr. 1782
SLEZSKO, Kožichov, haléř z 15. stol. Num. listy 1972 obr. č. 33
část okraje odlomena
2/1
750
-1/-1
-1/0
2/1
2
1/1
-1/-1
1/1
3/2
2/2
400
500
200
100
3 000
150
150
200
150
315. Lehnice, Cu haléř z 15. stol. Saurma XXXXIV/I
Chaurův podložní lístek
-1/-1
300
316. Lehnice-Břeh, Kristián (1639-73), 3 kr. 1669
okraj nedoražen
-1/2
250
317. Opavsko, Přemek Opavský (1381-1434), haléř
polovina okraje odlomena
pat.
2/2
100
318. Osvětim, haléř z 15. stol. Saurma 1, Kopicki 8682
R
319. Svídnice, haléř (malý brakteát) Saurma 211
320. Vratislav, Zikmund (+1437), haléř NL 1972/1 č. 4 var.
mírně excentrický
-1/-1
-1
-1/1
200
400
300
321. Zhořelec, měst. peníz s korunkou
3/-1
200
322. Denár blíže neurčený z 13. stol. část okraje odlomena
323. BAMBERG, biskup Jan Jiří, portrétní tolar b. l. (16. stol.).
Oficiální novoražba 1976. Bílý kov 40 mm
3/3
1/1
150
300
324. BAVORSKO, Arnošt I. a Vilém III. (1397-1435), fenik
minc. Mnichov
Radoměřský č. 9
2/-1
60
325. BAVORY-LANDSHUT, Jindřich IV. (1393-1450), fenik
minc. Oetting
Radoměřský č. 60
2/2
70
326.
327.
328.
329.
3/2
3/-2
3/2
-2/3
120
100
120
90
2/2
2/-1
150
200
NĚMECKÉ STÁTY
BAVORSKO, Max III. Josef (1745-1777). 20 kr. 1764 A
20 kr. 1767 A
škr.
20 kr. 1773
skvr.
BRANDENBURG-ANSBACH, Alexandr (1757-91), 20 kr. 1762
Craig 95
vryp, okraj
330. 20 kr. 1763
331. BRANDENBURG-BAYREUTH, Fridrich Kristián (1763-69),
20 kr. 1763
Craig 63
10
332.
333.
334.
335.
336.
337.
BRÉMY, 1 grote 1764 s tit. Františka I.
Craig 8
HESSEN-DARMSTADT, Ludvík III. (1848-77), krejcar 1848
KEMPTEN, tříkrejcar 1554 s tit. Karla V.
NORIMBERK, 20 kr. 1762 s tit. Františka I.
Krejcar 1806
Craig 36
okraj
OETTINGEN, Karel a bratři (1522-49), fenik 1527
Saurma 1428
nedoraž.
2/2
1/0
2/-1
3/2
-1/-1
2
90
80
200
200
80
120
2/2
750
-1/1
1/1
2/1
2/1
150
700
100
500
343. Tolar 1825 S
Cr. 188
skvr.
344. Třimarka 1913 E výr. bitvy u Lipska
rub poškrábaný
345. VESTFÁLSKO, 50 Mil. Mk. 1923 Stein, zlac. bronz 44 mm
hranka
-1/1
1/2
1/1
1 000
200
100
346. Dtto hliník 38 mm
hranka, škr.
347. WÜRTTEMBERG, Karel Evžen (1744-93), 20 kr. 1772
mírně porézní
-1/1
2/-1
260
200
338. PRUSKO, Fridrich Vil. III. (1797-1840), tolar 1799 A
Craig 113
škr., hr.
339.
340.
341.
342.
Fridrich Vil. IV., 2 1/2 groš 1848 A
hranka
Vilém I. (1861-88), tolar 1871 vítězný
nep. škr.
REUSS-GREIZ, Jindřich XIX. (1817-36), 3 fenik 1826 Cr. 54
SASKO, Fridrich Aug. III. (1763-1806), 2/3 tol. 17654 EDC
škr., skvr.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
NĚMECKO, 5 M. Hindenburg 1935 A,J
2 ks nep. skvr.
5 M. 1935 A kostel, 1936 A Hindenburg
2 ks
5 M. 1936 A, J Hindenburg, hák. kříž
2 ks
5 M. 1937 A Hindenburg, hák. kříž
nep. škr.
Dtto 1938 A
nep. škr.
2 M. 1934 F Schiller
škr.
2 M. 1934 E kostel s datem
skvr.
NDR, jubilejní 5 M. k výročí M. Luthera
1982 - 1 ks, 1983 - 2 ks
3 ks v etui
356.
357.
358.
359.
NSR, 5 M. 1971 D Dürer
hranka
10 M. 1972 G OH Mnichov
nep. hranky
Dtto sportovci
škr.
NĚMECKO, 10 Euro 2004 J přírodní park
kapsle
EVROPSKÉ
360.
361.
362.
363.
0 až -1
1 až -1
0 až 1
0/0
0/0
-1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
300
300
300
150
150
600
120
2 000
140
350
150
300
STÁTY
ALBÁNIE, 1 Lek 1930
1/2 Lek 1926
ANGLIE, token 1/2 p. 1812 sedící Britania
BRABANT, Jan III. (1312-55) esterlin
nálezová patina, nep. okraj
11
-1/1
-1/-1
2/3
-1/-1
80
70
100
1 200
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
BULHARSKO, Ivan a Michail (1331-55) groš Muš. 92
Ivan Sracimir (1360-96), půlgroš
Mušmov 176
BYZANCE (dodatek), misk. follis 5 ks různé patina
ČERNÁ HORA, 1 Perper 1909
škr.
DÁNSKO, Frederik VII. (1848-63), 4 skil. 1854
skvrnka
5 Kr. 1960 stříbr. svatba
Sch. 64
hr., škr.
10 Kr. 1967 svatba princezny
Sch. 74
DUBROVNÍK, billon grosetto 16..
okraj nedoraž.
FINSKO pod Ruskem 5 pen. 1866, 1867
Sch. 2 2 ks
1 Marka 1915
Sch. 6
10 p. 1917 nekorun. orel Sch. 12
skvr.
5 p. 1917 nekorun. orel
Sch. 11 malá vada střížku
Francie, token 2 s. 6 d. směnitelný za assignáty R
K-M T 37 okraj nedoraž.
2/2
2/-2
-1 až 3
1/-1
1/1
0/0
0/0
3/3
1 až 2
0/0
-1/-1
1/1
2/2
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
2 Euro 2010 De Gaule
Valence, biskupství, denier (12.-13. stol.)
R
GDAŇSK, Kazimír IV. (1447-92), půlgroš Sa. 2965 škr.
GUERNSEY, 25 p. 1977 jubil. královny Sch. 27 b škr
2 p. 1979
skvrnky
ITÁLIE, dvoulira 1915
500 L. 1958
500 L. 1959
500 L. 1961 výročí sjednocení
hr., skvr.
500 L. 1965 Dante
Benátky, Ant. Vernier (1382-1400), billon 17 mm
Brescia, obol z let 1152-90
okraj nedoraž.
Papežský stát, grosso 29 mm pro Bolognu (15.-16. stol.)
naprasklý
0/0
1/-1
2/2
0/0
0/0
-1/-1
1/1
-1/1
1/1
0/0
2/-2
2/3
2/-2
60
1 000
500
80
30
90
100
90
100
120
120
200
400
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
Siena republika (1125-1557), sesino
Verona, obol z let 1154-1259
JERSEY, 25 p. 1977 jubil. královny Sch. 35 b škr.
10 p. 1968, GUERNSEY, 10 p. 1979 2 ks. nep. skvr.
JÓNSKÉ OSTROVY, 1/2 obol 1820
Sch. 11 hrany, škr.
JUGOSLÁVIE, 10 Din. 1983 Neretva
skvrnky
MAĎARSKO, 5 Pen. 1938 sv. Štěpán
hranka
NIZOZEMÍ, 5 c. 1907, 1908 a 1909 (tento ročník R) 3 ks
2 1/2 Gulden 1959
skvrnka
Dtto 1960
Dtto 1964
nep. škr.
Dtto 1966
Dtto 1979 Utrecht. unie
Sch. 46
hrana
-2/2
2/-2
0/0
1/1
3/3
1/1
1/0
1/1
1/1
-1/1
-1/1
-1/1
0/1
200
250
80
40
150
50
350
60
120
120
120
120
30
12
300
240
400
150
150
400
400
100
80
700
70
60
300
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
Dtto 1980 Juliana a Beatrix
Sch. 48
několik škr.
Gulden 1956
nep. škr.
Holland, duit 1702
K.-M. 80
pat.
POLSKO, 2 Zl. 2003 Leszczynski
2 Zl. 2006 Zaháň, Elblang
2 ks
2 Zl. 2006 Kalisz, N. Sacz
2 ks
2 Zl. 2007 Domeyko, Dzieje zlotego 2 ks
2 Zl. 2008 Toruň, Gorzow
2 ks
PORTUGALSKO, XX Reis 1882
Sch. 98
hr., škr.
Carlos I. (1889-1908), 500 Reis 1891 Sch. 8
1000 Esc. 1996 Madona s dítětem
1000 Esc. 1996 fregata
200 Esc. 1992 Kolumbus
nep. skvr.
200 Esc. 1995 Timor 1515
200 Esc. 1995 Moluky 1512
200 Esc. 1997 Čína 1607
200 Esc. 1997 P. L. Frois
skvrnky
200 Esc. 1997 apoštol Brazilie
nep. škr., skvr.
100 Esc. 1989 Madeira 1420
100 Esc. 1989 Azory
100 Esc. 1995 do Grato
RAKOUSKO, 2 Sch. 1928 Schubert
nep. skvr.
5 Sch. 1934
25 Sch. 1955 divadlo
25 Sch. 1956 Mozart
25 Sch. 1957 Mariazell
25 Sch. 1958 Welsbach
patina
25 Sch. 1959 arcivév. Johann
patina
25 Sch. 1960 Korutany
patina
25 Sch. 1962 Bruckner
patina
25 Sch. 1963 Evžen Savojský
25 Sch. 1964 Grillparzer
škr.
25 Sch. 1965 technika
patina
25 Sch. 1966 Raimund
patina
25 Sch. 1967 Marie Terezie
patina
25 Sch. 1969 Rosegger
několik škr. na líci
25 Sch. 1970 Lehár
skvrnka
25 Sch. 1971 burza
patina
25 Sch. 1972 Ziehrer
škr.
25 Sch. 1973 Reinhardt
13
0/0
1/1
2/2
0/0
0 až 1
0 až 1
0 až 1
0 až 1
2/-2
-1/1
0/0
0/0
1/0
1/1
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/1
0/1
0/1
1/0
1/1
1/1
1/1
1/0
1/1
1/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/0
1/1
0/0
1/0
0/1
30
45
80
20
40
40
40
40
80
200
260
260
50
50
50
50
50
50
40
40
40
90
300
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
50 Sch. 1959 Hofer
skvrnky
50 Sch. 1963 Tyroly
skvr.
50 Sch. 1964 ZOH Innsbruck
nep. škr.
50 Sch. 1965 univerzita Vídeň
vryp. škr.
50 Sch. 1966 Nár. banka
skvr.
50 Sch. 1967 valčík
50 Sch. 1968 republika
skvrnka
50 Sch. 1969 Maxmilián I.
škr.
50 Sch. 1970 univ. Innsbruck
50 Sch. 1971 Raab
50 Sch. 1972 univ. Salzburg
50 Sch. 1972 VŠ zemědělská
50 Sch. 1973 Körner
nep. škr.
50 Sch. 1973 Steyr
patina
50 Sch. 1974 četnictvo
50 Sch. 1974 zahrad. výstava
100 Sch. 1976 ZOH Innsbruck
100 Sch. 1976 ZOH Innsbruck Bergisel
100 Sch. 1976 ZOH Innsbruck , lyžař
100 Sch. 1977 mincovna v Hallu
RUSKO, Petr I. Veliký (1689-1725), Ag kopějka
okraj
Alexandr II. (1855-81), 15 Kop. 1869 SPB-NI
škr.
Mikuláš II. (1894-1917), 15 kop. 1916 (skvr.),
1 kop. 1916 2 ks oba bez značky mincovny
0/1
1/1
0/0
1/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/1
0/0
proof
1/1
1/1
proof
2/2
2/-1
1/1
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
140
240
230
230
230
500
60
50
50
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
SSSR, 1/2 Rb. 1926 P.L.
patina
RUSKO, 10Rb. 2006 - Altaj, Čita, Jakutsko
3 ks
ŘECKO, křižáci, tourský denár (cca. 1300) okraj nedoraž., pat.
30 Dr. 1963 jubil.
Sch. 26
30 Dr. 1964 svatba
Sch. 27
patina
SAN MARINO, 500 l. 1988
K.-M. 226
500 l. 1990 výročí republiky
K.-M. 256
skvr.
500 l. 1992 Amerika
K.-M. 286
500 l. 1998 chemie
K.-M. 383
SLOVENSKO, 50 Ks 1944 Tiso
nep. škr.
50 hal. 1944
skvrny, hr.
100 Sk 1993 vznik republiky
SRBSKO, Alexandr, dinár 1897
škr.
Petr I., dvoudinár 1912
skvr.
ŠPANĚLSKO-Kastilie, Jan II. (1406-64), Cu real
10 cent 1878
Sch. 162
škr.
1/1
0 až 1
2/2
0/0
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/0
-1/-1
0/0
2/-1
1/1
2/-2
-2/2
90
40
600
280
240
30
80
30
30
140
50
150
100
180
200
70
14
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
ŠVÉDSKO, 2 Kr. 1932 výr. smrti Gustava Adolfa
skvrnky
2 Kr. 1938 výr. příchodu Švédů do Ameriky
Sch. 39
Sada mincí 5 oere - 1 K. 1973
5 mincí v plexi
ŠVÝCARSKO, 5 Fr. 1923 B
škr., hr.
TURECKO, Murad (1362-89). Ag akče
2 ks
Murad, Cu mangir
5 ks
patina
Bajazed I. (1389-1402), Ag akče 792 H. (1390)
Mezivládí (1403-13), Cu mangir 806 H. (1404)
3 ks
Mehmed I. (1413-21), Ag akče 822 H. (1419) Edirne
2 ks
nedoraž.
491.
492.
493.
494.
Murad II. (1421-44). Ag akče 825 H. (1422) 5 ks různých
Murad II., Cu mangir minc. Edirne
5 ks
pat.
Selim I. (1512-20) Ag akče 918 H. (1512) 10 ks
Mahmúd II. (1808-39), billon. 100 para 1833
Sch. 55
okraj nedoraž.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
Abdul Hamid (1876-1909), 5 Piastr 1891
Sch. 163
ŠVÝCARSKO, 2 Fr. 1963
hranky
UKRAJINA, 5 hřiven 2010 observatoř
5 Hř. 2011 ME fotbal 2012
2 Hř. 2007 Vinničenko
VATIKÁN Pius XII. (1939-58), 100 L. 1956
K.-M. 55
ZÁMOŘSKÉ
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
0/0
0/0
2/2
2/2
2 až 3
1/1
2 až 3
1 až 2
280
280
50
800
100
100
70
100
80
2 až 3
1 až 2
1 až 2
2/2
100
100
180
200
2/1
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
250
120
100
110
60
50
-1
2
1
3
2
2/2
proof
1 až 2
1/1
0/0
1/-1
2/2
1/-1
0 až 1
2/2
1/2
50
50
50
50
50
70
800
50
60
400
280
400
400
20
100
250
100
STÁTY
ANNAM, Thanh Nguyen, tong bao z let 1402-07
Duyen Ninh, tong bao z let 1453-60
Hong Duc, tong bao z let 1470-97
patina
patina
patina
Canh Hung, vinh bao z let 1740-87
patina
Quang Trung, tong bao z let 1740-87
patina
Gia Long (1802-20), 7 keš
pat., okraj
BERMUNDY, Ag třídollar 1996. Kapsle, etue, certifikát
BHÚTÁN, 1 paisa (1926-52)
3 ks
BRAZILIE, Pedro I., 20 reis 1824 minc. Rio de J.
COOKOVY OSTROVY, dollar 2011
etue
ČÍNA, Hsien Feng (1851-61), 10 keš prov. Kwang Si R pat.
Dollar 1934 Sun Yat Sen - loď
Sch. 96
hr., škr.
50 cent 1932 prov. Yun-nan
Y 492
skvr.
1 Jiao 2005, 1 Yuan 1999, 2004, 2005 (skvr.), 2006 5 ks.
EGYPT, 5 Piastr 1923
Sch. 43
škr.
20 Piastr 1956
Sch. 86
Sada mincí (12 ks 0 až 3) a bankovek (2 ks N) 1962-1992
15
518. HAITI, A. Petion (1807-18), 12 cent rok 14 (1816)
Cr 25
519. INDIE - Nawar, Ganapatí Naga (po r. 300 n.l.), Cu ratis
Mitch. 4339
2 ks
2/2
1/1
500
100
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
Mughalové, Akbar Veliký (1556-1605), Ag 1/2 rupie R
Dtto
Akbar Veliký, Cu dam 973 H. (1566) 8 mm silný
Indie-Tanjore, Chola (985-1014) Cu kahavanu
2 ks
JIŽNÍ AFRIKA, 5 Sh. 1952
Sch. 53
1/4 p. 1950
Sch. 35
JORDÁNSKO, 100 Fils 1989
nep. škr.
KANADA, Ag dollar 1966 kanoe
kapsle
MACAO, 1 Pataca 1992
skvr.
MAURETANIE, 5 oug. 2004
MONGOLSKO, 1 Tugrik 1971 jubilejní
skvrnky, škr.
NĚMECKÁ VÝCHODNÍ AFRIKA, 1 heller 1904 Sch. 7
NEPÁL, Radžendra (1816-47), Ag mohár
2 ks
Surendra (1847-81), Ag mohár
2 ks
NEPÁL, 1 x mince Ni, 2 x mince Cu
3 ks
NOVÝ ZÉLAND, 1 p. 1955
Sch. 29 nep. škr.
PORTUGAL. INDIE, Diu, Cu retia 176... Cr. 61
R
okraj nedoraž., patina
1/1
1/1
2/2
2 až 3
1/1
0/0
1/0
1/1
0/0
1/1
2/-1
1 až 2
1 až 2
1 až 3
-1/-1
3/2
180
200
160
120
350
50
20
350
20
50
50
120
300
300
50
50
360
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
THAJSKO, 10 Baht pamětní, manželka krále
Dtto, dvojportrét
Dtto, rodina s dětmi
TIBET, Ag tangka před r. 1949 Sch. 5
minc. Dod Pal
Dtto
Dtto
Cu 7 1/2 skarung (1918-26)
Sch. 25 okraj nedoraž.
Cu 5 šokang 1947
Sch. 34 a
R
USA, nouz. cent 1863 M.S.Brown Eureka
skvr.
1/4 Doll. 1914
skvr.
UZBEKISTÁN, různé mince 1994-2011
19 ks ve folii
VANUATU, 50 vatu 1992, veslování
kapsle
0/0
0/0
0/0
1/-1
1/1
1/-1
-1/-1
-1/-1
1/1
-1/2
0 až 2
proof
50
50
50
500
400
400
100
100
250
100
120
500
-3
3
2
1
-2
80
40
50
80
350
PAPÍROVÁ
549.
550.
551.
552.
553.
0/0
PLATIDLA
RAKOUSKO-UH., 10 K 1904
střed prodřený
2 K. 1914 serie C
2 K. 1917
skvrnka
Dtto serie 1144
BHK RU 3 b
25 K. 1918 serie 3019, vydání Maďar. rep. rad BHK RU 12
na rubu rastr
přelož.
16
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
Zajatec. tábor Marchtrenk, 5 K. 1917
ČSR, 1000 K. 1902 kolkovaná
okraj 2x natržen, přelož.
1 Kč 1919 serie 004
BHK 7 prodřený střed
Dtto serie 032
5 Kč 1919 serie 0159 (?)
BHK 8 prodřený střed, natrž.
20 Kč 1919 serie P 207
BHK 10a přelož., skvrnka
5 Kč 1921 serie 1
BHK 18 prodřený střed, skvr.
10 Kč 1927 serie B 026
BHK 22d prodřený střed, ušpiň.
Dtto, serie N 150
100 Kč 1931 serie Sb
BHK 25b prodřený střed, ušpiň.
1000 Kč 1934 serie D
BHK 27
SPECIMEN
PROTEKTORÁT, 1 Kčs b.l. serie A 078, ruční přetisk BHK 28a
20 K. 1944 serie 41 H
BHK 40c
50 K. 1940 serie A 21
BHK 34
přelož.
100 K. 1940 serie 08 G
BHK 33a
přelož.
ČSR, poukázka 5 K. 1944 serie KA
BHK 57
100 K. 1944 serie AE
BHK 59 a 1
Dtto serie HX
BHK 59 b
přelož.
500 Kčs b. l. serie CD
BHK 75
přelož.
1000 Kčs b. l. serie BF
BHK 76
100 Kčs 1945 serie A 25
BHK 77 a 1
Dtto serie N 33
BHK 77 c
1000 Kčs 1945 serie 02 C
BHK 78 c
natrž.
500 Kčs 1946 serie Ga
BHK 80 b
10 Kčs 1950 serie R
BHK 84 a
přelož.
1 Kčs 1953 serie CR
BHK 86 a
10 Kčs 1953 serie CN
BHK 89 a
25 Kčs 1953 serie BA
BHK 90 a
100 Kčs 1953 serie HS
BHK 92 B
perfor 3 m. d.
25 Kčs 1961 serie E 08
BHK 97 a
100 Kčs 1961 serie X 57 kolkovaná BHK CZ1 lehce přel.
100 Kčs 1993 serie Z 01 č. 107300 BHK CZ 5 R přelož.
Liberec, 10 K. 1918
20 K. 1918
CHORVATSKO, 50.000 a 100.000 Din. 1993 2 ks
NĚMECKO, 20 M. 1918
P 57
lehce přel.
5 RM. 1942
P 186
skvr.
5 RM b.l. (1939-45)
P R 138 a
Greifenberg (Pomořany), nouz. 25 a 50 f. 1919 2 ks
RAKOUSKO, Dolní Rakousy, nouz. 10 h. 1920
17
1
3
4
N
-4
-2
3
-4
3
-3
N
N
N
2
-1
1
3
2
-2
3
N
2
-3
-3
2
1
N
1
N
-3
-1
2
3
2
N
1
3
-1
3,2
-1
150
400
50
400
60
1 000
180
90
40
80
350
150
150
100
100
40
100
150
600
70
150
250
60
80
30
30
50
100
70
260
130
2 000
40
40
30
30
25
30
20
10
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
100 Sch. 1944 válečná poukázka
P 110 a
nep. skvr.
RUMUNSKO, 2000 Lei 1999
WPM 111
RUSKO, 5.000 a 10.000 Rb. 1992 WPM 252, 253 2 ks
ŘECKO, 10 Dr. 1940
P 314
SLOVENSKO, 20 Ks 1939 serie OP 30 prodřený střed, natrž.
20 Ks 1942
BHK 53 b
2 ks, různé serie
skvr.
100 Sk 1993 přítisk BIMILENIUM
ŠVÉDSKO, 10 Kr. 1975
WPM 52 c
přelož.
TURECKO, 50 Kurus 1930
P 133
okraj zahnědlý
UKRAJINA, 1 a 2 Hřivny 2005, 5 Hřiven 2004 3 ks
Konvolut: Bělorusko (2 ks), Ukrajina (3 ks), Jugoslávie (1 ks),
Laos (1 ks)
7 ks
2
N
N
N
4
2,3
1
2
2
N až 1
N až 2
60
25
30
20
60
25
150
35
80
60
100
605.
606.
607.
608.
609.
610.
JIŽNÍ AFRIKA, 2 Rand b.l. (1983-90)
WPM 118 d
JIŽNÍ KOREA, 1000 Won b.l. (po r. 2000)
přelož.
KIRGIZSTÁN 1 som 1999, TADŽIKISTÁN 5 Diram 1999 2 ks
PARAGUAY, 5 Guaraní b.l. (po r. 1962)
WPM 195 b
SRÍ LANKA, 10 Rupie 2004
TCHAIWAN, 1 Yuan 1961
WPM 1971
N
1
N
N
N
N
40
20
20
30
30
40
N
P
P
N
P
N
N
100
150
1 000
200
70
30
90
LITERATURA
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
J. Chvojka: Medaile Českobudějovicka. Č. Budějovice 2008
T. Kalkowski: 1000 lat monety Polskej. 1963
Krause-Mishler: World coins 26. vyd. 1999
J. Pošvář: Moravské mincovny. Brno 1970
J. Robinson: Pánové z prádelny špinavých peněz. 1995
Č. Krumlov, katalog pečetí a znaků. 14 stran. 1990
Popis a vyobraz. rakous. feniků podle A. Luschina. Reprint
Ř Á D Y, M E D A I L E, O D Z N A K Y, R Ů Z N É
618. František Josef I., jubilejní kříž 1848-1908. Stuha
619. ČSR, válečný kříž 1918, Bronz, stuha VM 5
620. ČSR, revoluční med. Za svobodu 1914/18. VM 6d var.
bronz, stuha, stužka
-1/1/2
1/1/1
1/1/-1
200
300
280
621. ČSR, vítěz plukovních závodů. Bronz VM 119
nová stuha
1/-/1
80
622. Hluboká n. Vlt., 1. JČ spolek vojen. vysloužilců
postříbř. bronz 33 mm, zelená stuha jako VM 122
skvrnky, škr.
1/1/1
1 200
623. Třeboň, Spolek vojen. vysloužilců 1874. Bronz 35 mm
zelená stuha
1/1/1
1 200
18
624. ČSR, IV. mistr. světa v seskoku padákem, Bratislava 1958
nepunc. Ag, stuha, miniatura na jehle
skvr.
1/1/1
1 200
625. Itálie, pamět. medaile 1848-1918. Bronz, stuha,
nepůvodní etue
1/1/2
250
1/-/1
2/-/1
-1
1
40
40
1 000
50
626.
627.
628.
629.
Maďarsko, vyznam. pro horníky. Bílý kov, smalt, stuha
Maďarsko, bronz. medaile se stuhou. Milicionář se samopalem
Německo, Záslužný kříž s meči, Ag, bez stuhy
Polsko, blíže neurč. kříž s nápisem PLR. Zlac. bronz, smalt
menší poškození smaltu
630. Česká rep., Síly územ. obrany 1997-2002. Mosaz 50 mm
certifikát
631.
632.
633.
634.
Dtto 50 mm postříbř. Raženo 70 ks
etue, certifikát
Čína, blíže neurč. medaile. L.:Mao, R.: 1947 Cu, trojbar. lak
Čína, hvězda váleč. hrdiny 1953. Cu, stuha
USA, vojen. záslužná med. (Afghanistán)
bronz, šestiboká stuha a závěs
635. Sv. Antonín Paduánský, kříž jednoty sv. Antonína 1892. Hliník
636. Fr. Anýž, novoročenka 1913, bronz 59x64 mm, Sucharda
skvrnky
0/0
150
0/0
1
1/1/2
1/1/1
240
100
100
120
0/0
50
1
1 000
637. M. Buonarotti, novoražba renes. medaile. Žlutý kov 34 mm
638. Frant. Josef I., Státní cena za chov koní. Ag 40 mm Tautenhayn
ouško
1/1
2/2
100
500
639. Týž, med. na 40 let vlády. Mosaz, kosočtverec 42x42 mm
dírka, kroužek, škr.
0/0
250
640. Týž, med. na 50 let vlády. Bronz 29 mm, pův. ouško hrana
641. Týž a Vilém, med. My Němci se bojíme Boha atd. Ag 24 mm
pův. ouško
2/2
1/1
90
220
0/0
0/0
1/1
1/1
1/1
0/0
500
100
100
1 200
60
200
642.
643.
644.
645.
646.
647.
T. G. Masaryk, 85. narozeniny. Ag 42 mm Španiel. Etue, patina
Dtto, Ag 32 mm
etue, patina
Dtto, bronz 70 mm
etue
T.G.M 1850-1950, bronz 70 mm, J.T. Fischer
etue
Fr. Úprka 1932, bronz 50 mm, Pelikán
Vilém I. Nassavský (1772-1843), od r. 1815 král Nizozemí,
Belgie a Lucemburska. Cu 23 mm
R
648. Vladislav II. a Strahov 2008, bronz 40 mm, J. Orava etue
649. Zita, manž. císaře Karla, odznak se špend. Zn 37x32 mm
650. ČSSR, med. Za zásluhy o Lid. milice, znač JH VM 54-II
etue, stuha, stužky, dekret
1/1
1
0/0/1
250
200
220
651. Dtto "stříbrná". Etue, stuha, stužky
652. Lidové milice 10 let, hvězda Za zásluhy a miniatura
VM 49-II
etue
-1/1/1
1
250
280
19
653. Dtto VM 49-I
etue
654. ČSFR, Svaz letců, 50. výr. bitvy o Británii 1990
šedý kov 30 mm
655. Č. Budějovice, kostel sv. Václava 1870. Cín 26 mm, pův. ouško
656. Č. Budějovice, výstava čistokrev. holubů 1922, III. cena
bronz, stuha
1
1/1
1/1
1/-/2
480
70
300
1 200
657. Č. Budějovice, Domácí potřeby 1960-80. Bílý kov a Cu 2 ks
skvrny
1
40
658. Č. Budějovice, pobočka ČNS 1952-2012. Bronz, klipa etue
659. Dtto, klipa Ag, číslovaná (57)
etue, certifikát
660. Č. Budějovice, 1265-2015. Vydala pobočka ČNS, Cu 50 mm
etue
1
0
1
400
1 800
400
661. Č. Krumlov, medaile b.l. Žlutý kov 30 mm
kapsle
662. Praha, polož zákl. kamene Nár. divadla 1868. Cín 34 mm,
Seidan
líc navrtaný, rub zašlý
0/0
1/1
60
120
663. Praha, národopis. výstava 1895. Cín 38 mm, Pichl pův. ouško
664. Praha, Obchod. a živnost. komora, bronz 50 mm b.l.
Myslbek etue
1/-1
1/1
200
650
665. Praha, výstava učňov. prací, bronz 42 mm b.l.
666. Anglie, Jiří V., 25. výr. vlády 1935, bílý kov 25 mm
ouško se špendlíkem, skvr., vrypy na líci
1/-1
1/1
50
220
667. Anglie nebo USA, med. se symboly zednářů znač. Mason.
bílý kov 35 mm
škr.
2/3
50
668. Belgie, med. na dokončení věznice v Gentu 1836
Cu 33 mm
R
škr., pat.
-1/-1
400
669. Francie, výstava Paříž 1867. Černěný bronz 50 mm znač.CT.
Poprsí císaře a znaky zlacené etue, skvrnky
-1/1
700
1/1
1/1
-3
1
130
280
50
80
674. Rakousko-Uhersko, med. Zlato vyměnil jsem za železo
Fe 40 mm znač. Hosaeus
koroze
2/1
80
675. Vatikán, koncil 1869. Ag 48 mm, 38,9 g
676. Sv. Benedikt, 1400. výr. narození 1880. Ag 47 mm, 49,9 g
nep. hrana
1/0
1/1
4 800
2 500
677. Čechy, sjezd pěvectva českoslovanského 1904
odznak, bronz. plech 40x42 mm skvr.
1/1
80
678. ČSR, Svaz důstojnictva - Ag smalt. odznak s mečem, Pichl
679. ČSR, Národní garda - předání praporu 1937 VM 79 b skvr.
-1
1
280
450
670.
671.
672.
673.
Německo, Cu med. 1888 tři císaři, 24 mm
pův. ouško
Německo, Záslužný kříž 1939 s meči, II. tř. bez stuhy
Maďarsko, kříž pro front. vojáky 1941, I. st. silná koroze
Rakousko, miniatura Želez. kříže se znakem Hor. Rakous
odznak, jehla
20
680. ČSR, Národní sjednocení - odznak, tříbarevný smalt
nep. skvr.
1
150
681. Odznak střelce z leh. kulometu. II. tř., sign. HSH Naše vojsko
stříbření setřeno, na rubu stopy koroze
1
250
682. Odznak Okresní cestář (1918-1939), bronz 38x45 mm
smalt nepatrně poškozen
1
850
683. Odznak Vzorný spojař (č. 01586), Zukov
684. Odznak Letecké učiliště, číslovaný (514), typ 1955
685. Benešov n. Ploučnicí, odznak německé zeměděl. slavnosti 1920
postříbř. bronz 26x38 mm
1
-1
1
500
700
120
686. Č. Budějovice, Německý pěvec. spolek, odznak s trikolorou
bronz dat. 5.3.1856 (datum vzniku spolku)
1
750
687. Č. Krumlov, odznak 15. turnerské slavnosti 1930
Cu plech osmihran., mírně deformovaný pat.
-1
250
688. Horní Planá, odznak župní slavnosti turnerů 1920
postříbř. mosaz
1
380
689. Horní Planá, rod. dům Adalberta Stiftera, odznak slavnosti
r. 1930
42x28 mm
skvrny na R.
1
85
690. Kaplice, sokol. slet 1928. Odznak se štítkem, bronz. plech
691. Praha, Ústav ml. šlechtičen, Ag odznak, tříbarevný smalt
drobné poškození smaltu
-1
1
60
1 200
692. Praha XI., odznak barikádníka, bronz
VM 186
693. Rožmberk n. Vlt., odznak pěvec. spolku b.l.
Pozlac. a postříbř. bronz 28x48 mm schází jehla
1
1
700
80
694. Rožmberk n. Vlt., odznak k 60. výr. pěveckého spolku 1930.
bronz. plech 29x31 mm, špendlík
1
150
695. Železná Ruda, odznak pěvec. spolku Harmonie b.l.
zlac. bronz, stuha, smalt. páska
bez špendlíku
1
400
696. Rakousko-Uhersko, F.J.I., velký kloboukový odznak
bronz 76x90 mm
mírně deformovaný
1
800
697. Slovensko, Zvolen, partyzán. brigáda Za slobodu Slovanov
1944-74 odznak, šroub, znač MK nepatrné poškození
smaltu
1
300
698. Německo, Mnichov, kov. známka "10" měst. magistrátu 1844
hranka
1/-1
80
699. Izrael, jeton 1981, pohled na Jeruzalém. Bílý kov 30 mm
700. Štítek s blíže neurč. znakem (jako znak Anglie ale lvi
na opačnou stranu). Bílý kov 37x51
1/1
1
50
50
21

Podobné dokumenty

zlaté mince - numismatika.cz

zlaté mince - numismatika.cz 77. VÁCLAV IV., praţ. groš. Vysoké písmo, obrác. N a S okraj nedoraţ.

Více

Ritodgata Maitrí:

Ritodgata Maitrí: Teď několik minut se zavřenýma očima si budeme představovat, jak božská Milost Mistrů sestupuje na toto místo, kde sedíme, jíme, kde spíme, do celého tohoto prostoru, aby tady bylo nebe přátelství....

Více

zlaté mince - numismatika.cz

zlaté mince - numismatika.cz Denár 1635 KB skvr. FERDINAND KAREL arcivévoda (1632-62), 3 kr. 1659 skvr. LEOPOLD I. (1657-1705), 6 kr. 1676 Bratislava, Cetto okraj 3 kr. 1668 Vratislav, Hammerschmied prohnutý ražbou, líc porézní

Více

Zde - numismatika.cz

Zde - numismatika.cz Rusko, svět, vše bar. vyobrazeno, 380 str., výsledkový list Rusko, svět, Německo, Au+Ag, vše bar. vyobrazeno, 312 str.,

Více

AN.aukce

AN.aukce sign. signovaný

Více

Untitled - Česká numismatická společnost

Untitled - Česká numismatická společnost AE follis 20,5, L: ověnčená hlava zprava, IMP C VAL LICIN LICINIVS PF AVG, R: stojící Felicitas s kopím, drží Victorii, dole páv, IOVI CONSER - VATORI AVGG, KAXP, Alexandria, I. dílna, 4,2 g. S 369...

Více

L. Charvát. Au 999.9, 25 mm, 7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Ra

L. Charvát. Au 999.9, 25 mm, 7,32 g, st.punc, zn. výrobce. Ra typ 574. nep. nedoraž.střed, tečky koroze, jinak pěkný 24 krejcar 1620, Praha, Pavel Škréta. 7,56 g. Halačka MKČ, typ 568. nep. nedoraž.střed, tečky koroze, jinak pěkný Olomouc Karel II. Liechtenst...

Více

AUKCE

AUKCE 25 Kčs 1970 - 50. výročí SND, 1 nep. tečka 25 Kčs 1970 - 25. výročí osvobození ČSR, nep. tečka 50 Kčs 1970 - 100. výročí nar. V.I.Lenina., několik teček

Více

Untitled - Česká numismatická společnost

Untitled - Česká numismatická společnost Cach F.: Nejstarší české mince l.-IV. díl, ČNS Praha 1970-1982 Castelin K.:Česká drobná mince doby husitské a předhusitské,ČSAV 1953 Halačka l.: Mince zemí koruny české, 2 sv. Dukát Brno 2011 Novot...

Více

MINCE - SVĚT

MINCE - SVĚT různé nominály a letopočty: 1/4 baht (2 ks), 1/2 baht, 1 baht (6 ks), 5 baht, 10 baht (3 ks)

Více