Program... / Programm... / Программа

Komentáře

Transkript

Program... / Programm... / Программа
Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Slavisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften
Славянский институт Акaдeмии наyк ЧР
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
KULTURY A LITERATURY
MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM
KULTUREN UND LITERATUREN
ZWISCHEN OST UND WEST
КУЛЬТУРА И ЛИТЕРАТУРА
МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ
7.-9. 10. 2009
Program mezinárodní vědecké konference
Programm der internationalen wisssenschaftlichen Konferenz
Программа международной научной конференции
Vila Lanna
V Sadech 1
160 00 Praha 6
Středa 7. 10. 2009
8.30-9.30 registrace účastníků
9.30
zahájení konference
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR
PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Pojem Východ - Západ: kulturní, historické a jiné aplikace
Dopolední sekce
10.00
sekci předsedá Helena Ulbrechtová
1. Ivo Budil (FF ZČU Plzeň): Paradoxy vztahu mezi Východem a
Západem v díle francouzského spisovatele Arthura Gobineaua
2. Martina Stemberger (Universität Wien): Westöstliche Metamorphosen:
(De)Konstruktionen des ‚Orients’ in europäischen Russland-Diskursen
3. Eva Hausbacher (Universität Salzburg): „Die Welt ist rund“.
Transnationale Schreibweisen in der zeitgenössischen Migrationsliteratur
(Marija Rybakova, Julya Rabinowich)
4. Tomasz Derlatka (Universität Leipzig): Sorabistische
Literaturwissenschaft zwischen Ost und West
Diskuse
Přestávka 15 min.
12.00
sekci předsedá Tomasz Derlatka
5. Marie Frolíková (FF UK Praha): Problematik des Ostens in der
neuesten deutschen Literatur
6. Jana Kostincová (PF Univerzity v Hradci Králové): Spy fiction:
reflection of the Cold War and the East-West competition in popular
literature
7. Dušan Teplan (Univerzita Konštantína Filozofa Nitra): Naproti Západu:
varianty vnímania západného literárnovedného skúmania v ČeskoSlovensku 1948-1989
Diskuse
Přestávka na společné občerstvení 1 hod. 15min.
Odpolední sekce
15.00
sekci předsedá Martina Stemberger
8.
Helena Ulbrechtová (Slovanský ústav AV ČR Praha): Ideologická
opozice Východ-Západ v ruské literatuře a její postupné překonávání/
Die ideologische Opposition „Ost-West“ in der russischen Literatur
und deren Dekonstruktion
9. Siegfried Ulbrecht (Slovanský ústav AV ČR Praha): Die Kriegspoetik
N. Gumilevs und E. Jüngers.
10. Anna Zelenková (Slovanský ústav AV ČR Praha): K interpretácii
vzťahov medzi Západom a Východom v diele Ľ. Štúra 50. rokov 19.
storočia
Diskuse
Přestávka 15 min.
Pojem Východ - Západ: prostor, hranice, emigrace, migrace
16.00
sekci předsedá Eva Hausbacher
11. Lenka Adámková (FF ZČU Plzeň): Das deutsche Exil in der
Tschechoslowakei
12. Frank Thomas Grub (Göteborgs Universitet): Grenzen und
Grenzerfahrugen im Werk der Lenka Reinerová
13. Anastasia Gorobez (Universität Wien): Vzaimproniknovenie kuľtur
v istoričeskoj perspektive v tvorčestve poeta pervoj volny russkoj
emigracii Antonina Ladinskogo
Diskuse
Čtvrtek 8. 10. 2009
Pojem Východ - Západ: Rusko-evropský dialog
Dopolední sekce
9.00
sekci předsedá Elke Mehnert
14. Vladimir Kantor (Gosudarstvennyj Universitet, Vysšaja škola
ekonomiki Moskva): Fedor Dostoevskij i Avrelij Avgustin: problema
ispovedi i teodicei v russkoj literature
15. Maria Kiseleva (Humboldt-Universität Berlin): Robert Musil im
inneren Gespräch mit Dostojewskij: Realisiertes und realisierbares
Verbrechen
16. Eric Metz (Universiteit Gent): Predstavlenija Konstantina Baľmonta o
roli prirody v poezii anglijskich i russkich romantikov: ekokritičeskij
analiz
17. Lenka Naldoniová (FF Ostravské univerzity): Paralely mezi
Nietzschem a Dostojevským
Diskuse
Přestávka 15 min.
10.30
sekci předsedá Soňa Pašteková
18. Josef Dohnal (FF MU Brno): Vztah k Evropě v publicistice Leonida
Andrejeva v letech 1916-1917
19. Mária Gyöngyösi (Univerzita Loránd-Eötvös Budapest): Städte in den
Werken von Rilke und Pasternak
20. Vadim Polonskij (Institut mirovoj literatury Rossijskoj Akademii nauk
Moskva): Poľ Klodeľ v Rossii: russkaja recepcija zapadnoj
misteriaľnoj dramaturgii
21. Michaela Pešková (PF ZČU Plzeň): Obraz „nového člověka“ v ruské
literatuře 20. a 30. let 20. století v kontextu evropské utopistické tradice
22. Elena Dzjuba-Pogrebnjak (Kievskij nacionaľnyj universitet im. T.
Ševčenko): Poterjannoe pokolenie i antivoennaja literatura juţnych i
vostočnych slavjan: točki peresečenija i vektory različij
Diskuse
Přestávka na oběd 2 hod.
Pojem Východ - Západ: aktuální aspekty literární a kulturní
vědy
Odpolední sekce
14.00
sekci předsedá Siegfried Ulbrecht
23. Ulrike Goldschweer (Ruhr-Universität Bochum): Raum, Ding,
Projekt: Ilya Kabakov und der ‘Palast der Projekte’
24. Elke Mehnert (PF ZČU Plzeň): Das literarische Cafe als literarischer
Ort (eine imagologische Betrachtung)
25. Michaela Voltrová (PF ZČU Plzeň): Zu imagologischen
Interpretationsverfahren – eine methodenkritische Anmerkung
26. Renata Cornejo (Filozofická fakulta UJEP Ústí n. Labem): Deutsch
schreibende AutorInnen tschechischer Herkunft als Kulturvermittler
zwischen der „alten“ und „neuen“ Heimat
27. Magdalena Marszalek (Humboldt-Universität Berlin): Geopoetiken:
Zur Neukartierung Europas in den ostmitteleuropäischen Literaturen
Diskuse
Přestávka 15 min.
16.00
sekci předsedá Josef Dohnal
28. Miroslav Mikulášek (FF Ostravské univerzity): Vědní paradigma
umění intepretace
29. Edgar Platen (Göteborg Universitet): Das Verschiwinden des Ichs in
Ilse Aichingers autobiographischem Projekt „Film und Verhängnis.
Blitzlichter auf ein Leben“
30. Miroslav Olšovský (Slovanský ústav AV ČR Praha): Kategorie Formy
v díle Witolda Gombrowicze
31. Bogumila Suwara (Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava):
Ergodická literatúra ako interdisciplinárny projekt
Diskuse
17.30 Prezentace a prodej publikací Slovanského ústavu ve vestibulu
19.00
Slavnostní večer, raut
Pátek 9. 10. 2009
Dopolední sekce
Pojem Východ - Západ: historické aplikace
9.00
sekci předsedá Miroslav Mikulášek
32. Ernst Lüdemann (Nussloch): Neuere Aspekte zum
Hungermassenmord in der Ukraine 1932/33
33. Marek Příhoda (FF UK Praha): K otázce ruského západnictví 17.
století (Grigorij Kotošichin)
34. Ľuboš Lukoviny (Łodţ): Modus Východu a Západu v kontextu Ţivota
Konstantina-Cyrila (liturgie, liturgické komentáře a symbolické teorie)
Diskuse
Přestávka 15 min.
Pojem Východ - Západ: Aktuální aspekty literární a kulturní
vědy (Ruská literatura v dialogu se „Západem“ i „Východem“)
10.00
sekci předsedá Vladimir Kantor
35. Siňiti Murata (Fakuľtet inostrannych jazykov Tokijskogo
universiteta): Metafora russkoj i japonskoj poezii v epochu
modernizma – M. Cvetaeva i Ësano Akiko
36. Hanuš Nykl (Slovanský ústav AV ČR Praha): Mif Vostoka
v chudoţestvennych proizvedenijach Konstantina Leonťjeva i jego
filosofskoje značenie
37. Soňa Pašteková (Ústav svetovej literatúry SAV Bratislava): Ţanrovosemantičeskie aspekty poetičeskogo teksta A. Achmatovoj
Diskuse
Přestávka na společné občerstvení 1 hod.
Odpolední sekce
Pojem Východ - Západ: Česko-evropský literární a kulturní
dialog
12.00
sekci předsedá Eric Metz
38. Oksana Palij (Kievskij nacionaľnyj universitet im. T. Ševčenko):
Postmodernizm v ukrainskoj i češskoj proze: vostočnoslavjanskaja i
zapadnoslavjanskaja versii
39. Ljubov Běloševská (Slovanský ústav AV ČR Praha): Opyt češskorusskogo perevoda v poetičeskom tvorčestve Vjačeslava Lebeděva
40. Josef Miloň (FF MU Brno): Ke dvěma českým překladům
Zamjatinova My: otázky literární kontinuity a překladatelské paměti
41. Jan Vorel (FF Ostravské univerzity): Průniky sakrálních textů do
prózy české a ruské moderny
Diskuse
Přestávka 15 min.
13.30
sekci předsedá Jana Kostincová
42. Marie Voždová (FF Univerzity Palackého v Olomouci): Francouzský
vaudeville na české scéně
43. Iva Krejčová (FF JČU České Budějovice): Ohlas germánského eposu
v díle Jana Erazima Vocela
44. Miroslava Novotná (PF MU Brno): Francouzské inspirace
v Karolinské epopeji Julia Zeyera
Diskuse
15.00
Ukončení konference

Podobné dokumenty

Konference program

Konference program Avrelij Avgustin: problema ispovedi i teodicei v russkoj literature 16. Maria Kiseleva (Humboldt-Universität Berlin): Robert Musil im inneren Gespräch mit Dostojewskij: Realisiertes und realisierba...

Více