Jednorázové pojištění FLEXI PREMIUM se zhodnocením 20 % za 7 let

Komentáře

Transkript

Jednorázové pojištění FLEXI PREMIUM se zhodnocením 20 % za 7 let
Jednorázové pojištění FLEXI PREMIUM se zhodnocením 20 % za 7 let
Praha 18. září 2012
Pojišťovna České spořitelny přichází s nabídkou jednorázového investičního životního pojištění
FLEXI PREMIUM 120. Prostřednictvím poboček České spořitelny a externích obchodních partnerů
klientům nabídne možnost nadstandardního zhodnocení vložených prostředků ve výši 20 %
za sedm let. Součástí tranše FLEXI PREMIUM je pojištění pro případ smrti a dožití. Produkt lze
sjednat do 31. října 2012.
„Předchozí mimořádná tranše FLEXI PREMIUM si našla své příznivce. Zvýšený zájem klientů
o konzervativní způsob investování nás přivedl k myšlence tranši v krátkém čase zopakovat,“ uvedl Petr
Procházka, ředitel úseku řízení produktů Pojišťovny České spořitelny. „Tentokrát zkracujeme období,
na které se klienti musí vzdát svých finančních prostředků, a to na 7 let. Při jednorázovém vkladu
100 000 Kč se klient může po sedmi letech těšit na částku 120 000 Kč.“
FLEXI PREMIUM 120 je možné sjednat do 31. října 2012 pro klienty ve věku 3 až 73 let. Minimální výše
jednorázového pojistného je stanovena na 50 000 Kč a maximální není omezena. Při sjednání pojistné
smlouvy Pojišťovna České spořitelny neprovádí zdravotní zkoumání žadatelů. V průběhu trvání smlouvy
Pojišťovna ČS umožní vybrat část investovaných prostředků formou mimořádné výplaty kapitálové
hodnoty. Pojišťovna České spořitelny klientům nabízí pevné zhodnocení ve výši 20 % za sedm let, což
odpovídá zhodnocení ve výši 2,6 % p. a. před zdaněním.
Pojistné zaplacené klienty bude investováno do dluhopisů s nulovým kuponem emitovaných Erste Group
Bank AG vázaných na plnění úvěrových závazků Slovenskou republikou. Při jeho splatnosti bude
emitentem vyplaceno 120 % vložených prostředků vázaných na plnění úvěrových závazků Slovenskou
republikou, při jehož splatnosti bude emitentem vyplaceno 120 % vložených prostředků. FLEXI PREMIUM
120 si mohou zájemci sjednat v pobočkové síti České spořitelny a u vybraných obchodních partnerů.
Podrobnosti k tomuto produktu jsou k dispozici na www.flexi.cz.
Pro další informace prosím kontaktujte:
Světla Košková
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group
tel.: +420 466 051 713
mobil: +420 733 143 407
e-mail: [email protected]
Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, byla založena v roce 1992 a dnes patří mezi největší pojišťovny na českém trhu.
Základní kapitál společnosti činí 1,9 miliardy korun. Klientům nabízí kvalitní produkty životního pojištění v široké síti poboček České spořitelny
a u renomovaných externích partnerů. V roce 2011 dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 10,6 miliardy korun. Pojišťovna České spořitelny má
227 zaměstnanců a od roku 2008 patří do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group, které agentura Standard & Poor’s udělila rating
A+ (se stabilním výhledem), je nejlépe hodnocenou firmou hlavního indexu ATX Vídeňské burzy. Vienna Insurance Group (VIG) se sídlem
ve Vídni je jedním z předních pojišťovacích koncernů v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenový trh v Rakousku je Vienna
Insurance Group aktivní prostřednictvím podílu na pojišťovnách v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Černé Hoře, Estonsku,
Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku,
Bosně a Hercegovině, Turecku a na Ukrajině. Kromě toho existují pobočky v Itálii a Slovinsku, jakož i pobočka Donau Versicherung v Itálii.
Vienna Insurance Group (VIG) je na rakouském trhu zastoupena Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen
Versicherung.

Podobné dokumenty

Obecná certifikační politika - Pojišťovna České spořitelny

Obecná certifikační politika - Pojišťovna České spořitelny dodržovat tuto Obecnou certifikační politiku a konkrétní Certifikační politiku platnou pro používaný typ certifikátu a jsou povinny dodržovat legislativní normy platné v ČR. Vydavatel certifikátu C...

Více

Newsletter 4/2014 - Pojišťovna České spořitelny

Newsletter 4/2014 - Pojišťovna České spořitelny  onus za věrnost není vázán na výši měsíčního pojistného ani na dožití nebo úmrtí prvního pojištěného? Po 15 letech trvání pojistné smlouvy klient získá zpět 5 % do kapitálové hodnoty ze skutečně ...

Více

Newsletter 5/2014 - Pojišťovna České spořitelny

Newsletter 5/2014 - Pojišťovna České spořitelny Od ledna sice končí Simulace PČS, ale více než plnohodnotně ji nahradí aplikace, ve které můžete dál bezpečně počítat pojistku, modelaci snadno překlopíte do nabídky a odešlete ke zpracování do poj...

Více

stáhnout - Pojišťovna České spořitelny

stáhnout - Pojišťovna České spořitelny Členka dozorčí rady od 31. března 2016 Vzdělání: vysokoškolské v oboru pojistné matematiky. V pojišťovnictví působí 33 let. Prof. Elisabeth Stadler je dále členkou dozorčí rady Bank Austria Real In...

Více

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu Oceňovací tabulka plnění za trvalé následky úrazu

Více

Výsledky IŽP Garance Plus 9. tranše ve čtvrtém roce

Výsledky IŽP Garance Plus 9. tranše ve čtvrtém roce Investiční životní pojištění NN Garance Plus Informace o 9. tranši za období od 21. 4. 2012 do 20. 4. 2016 Vaše Životní pojištění Garance Plus v sobě kombinuje pojistnou ochranu a zajištěnou invest...

Více