Nabídka kurzů/rozvrh ke stažení

Komentáře

Transkript

Nabídka kurzů/rozvrh ke stažení
Na týden vysokoškolákem (11. – 15. 3. 2013), Nabídka kurzů
1
Po
2
3
8.00 - 09.20
9.30 - 10.50
11.00 - 12.20
9.00 - 9.15 hod. Registrace a
kontrola zapsaných kursů
(atrium)
Evropské právo I. - Doc.
Scheu (106)
Soutěžní právo a veřejné
zakázky - Dr. Skalický (106)
4
12.30 - 13.50
Cv: Dějiny mezinárodní politiky - Politické ideologie - Dr. Joch Daňová teorie a praxe - Mgr.
Minárik (217 B)
Dr. Jireš (218 B)
(218 B)
Třetí Československá
republika - Dr. Pehr (203)
Cv: Občanské právo hmotné II. - Vývoj stran a stranických
Dr. Kříž J. (217 B)
systémů - Prof. Novák (203)
Dějiny politického myšlení novověk II. - Doc. Kučera
(203)
Út
5
6
7
14.00 - 15.20
15.30 - 16.50
17.00 - 18.20
Mediální právo - Dr. Talíř
(203)
European Security after Cold
War - Dr. Jireš (203)
Conflict regions in the current
world - Mgr. Zrno (203)
České právní dějiny - Dr.
Valeš (103)
Právní vztahy k
nemovitostem - Dr.
Nedělová (103)
Makroekonomie - Doc.
Bažantová (205)
Dějiny politického myšlení I.
- Dr. Cardal (203)
Volby v teorii a praxi - Dr.
Mrklas (103)
Cv: České moderní dějiny II. Dr. Valenta (217 B)
Cv: Politický marketing - Ing.
Buchta (103)
8
18.30 - 19.50
(18.30 - 21.00) Sportovní
hry - Dr. Kunštát
Cv: Obchodní právo I. - Dr.
Boulová (218 B)
Peníze, banky a finanční trhy Peníze, banky a finanční trhy Právní úprava finančního trhu - Právní úprava finančního trhu - Prof. Zemplinerová (206)
- Prof. Zemplinerová (206) Dr. Jemelka/ Prof. Bakeš (103) Dr. Jemelka/ Prof. Bakeš (103)
Diplomacie v praxi - Dr.
Jungbauer (103)
Umění a památky v ČR; teorie a praxe II. - Ing. Arch.
Šefců (106)
České moderní dějiny II. Dr. Velek (106)
České moderní dějiny II. Dr. Velek (106)
Cv: Občanské právo procesní Dr. Dvořák (103)
Anglophone World - Political
Geography - Doc. Hnízdo (103)
Občanské právo hmotné II. - Politologie II. - Dr. Kunštát
Doc. Macková (103)
(218 B)
St
Cv: Ústavní právo I. - Dr.
Svoboda C. (106)
Veřejná správa II. - Dr.
Svoboda P. (106)
Cv: Správní právo - Dr.
Svoboda P. (106)
Moderní sociologie - Prof.
Jeřábek (103)
Trestní právo procesní Prof. Válková (218 B)
Obchodní právo I. - Doc.
Štenglová (103)
Cv: Místní a regionální politika Dr. Mrklas (218 B)
Cv: Trestní právo procesní - Dr.
Škvain (218 B)
Cv: Komparativní politologie II.
- Dr. Brunclík (203)
Společenský večer (atrium a
Ponorka)
(10.00 - 14.00) Studentská
konference (atrium)
Euro-americké vztahy včera,
dnes a zítra - Dr. Vondra
(203)
Čt
Electronic Democracy - Dr.
Brunclík (203)
Economics and the Law - Prof.
Šíma (203)
Komparativní politologie II. - Zahraniční politika a národní
Dr. Brunclík (218 B)
zájmy - Dr. Kořan (218 B)
Ekonomie veřejných výdajů Prof. Šíma (203)
Pá
9.00 hod. Závěrečný test a esej
(atrium)
Závěrečný test a esej
Politická geografie I. - Dr.
Sokol P. (218 B)
Veřejnoprávní úprava
podnikání - Dr. Millerová
(203)
12.00 hod. Vyhodnocení testů a
předání certifikátů
Vysvětlivky:
tučně - přednáška
(205) - číslo učebny
tence - Cv - seminář
kurzy nazvané anglicky - vyučovány v angličtině v rámci programu ERASMUS
Speciální kurzy: Sportovní hry (út. 18.30 - 21.00 hod.) - na adrese Barvířská 1, Praha 1, v první části se hraje fotbal, v druhé basketbal. Zájemci o tento kurz potřebují sportovní oděv a obuv.
Studentská koneference - 5. ročník koneference pořádané studenty školy (více informací na webu školy), účast zde se počítá za 2 kurzy
Speciální části programu související s organizací projektu Na týden vysokoškolákem
Společenský večer (st. 17.00 - ?) - nepovinná část programu, zajištěno bezplatné občerstvení