SR 3000 Rev.H - CZ

Komentáře

Transkript

SR 3000 Rev.H - CZ
Vodolská 4
250 70 Odolena Voda
Česká Republika
Tel.: 283971309
Fax: 283970286
e-mail:[email protected]
http://www.woodcomp.cz
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Propeller type :
□ SR 3000/2
□ SR 3000/2W
□ SR 3000/3
□ SR 3000/3J
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Obsah:
1.
Seznam platných stran................................................... 4
2.
Seznam revidovaných stran .......................................... 5
3.
Všeobecné ....................................................................... 6
3.1.
3.2.
Určení vrtule ............................................................................. 6
Režimy ovládání ....................................................................... 6
3.2.1. Režim ručního ovládání ........................................................................6
3.2.1.1. Ovládání vrtule na palubní desce .........................................................6
3.2.1.2. Ovládání vrtule na řídící páce ...............................................................6
3.2.2. Režim automatického ovládání – Constant speed ...............................7
4.
Značení ............................................................................ 8
4.1.
4.2.
Značení náboje ......................................................................... 8
Značení listů ............................................................................. 8
5.
Výkonové údaje .............................................................. 9
6.
Konstrukce a provozní instrukce ................................ 11
6.1.
6.2.
6.3.
Listy ........................................................................................ 11
Náboj ...................................................................................... 12
Mechanismus stavění ............................................................. 13
6.3.1. Dorazy polohy vrtulových listů.............................................................13
6.3.1.1. Hlavní systém ......................................................................................14
6.3.1.2. Záložní systém ....................................................................................14
6.3.2. Kontrola hlavního systému dorazů ......................................................14
6.4.
6.5.
Kužel ...................................................................................... 15
Ovládací jednotky ................................................................... 16
6.5.1. Režim ručního ovládání ......................................................................16
6.5.1.1. Ovládání na řídící páce .......................................................................16
6.5.1.2. Ovládání na palubní desce .................................................................17
6.5.2. Režim automatický – Vrtule stálých otáček (Constant speed)................
6.5.2.2. Regulátor CS-5 (CS-6)…………………………………………………...18
6.5.2.3. Návod k obsluze regulátoru CS-5(CS-6)……………………………18-24
Strana č.: 2
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Rozměry CS-5 (CS-6) ……………………………………………..24
7.
Pokyny pro instalaci ..................................................... 26
7.1.
7.2.
7.3.
Montáž a zástavba kabeláže a přístrojů .................................. 26
Instalace vrtule ....................................................................... 27
Kontrola zástavby ................................................................... 28
8.
Prohlídky ....................................................................... 29
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
Předletová prohlídka ............................................................... 29
Periodické prohlídky ............................................................... 29
Zvláštní prohlídky ................................................................... 30
Generální oprava .................................................................... 30
9.
Údržba ........................................................................... 31
10.
Opravy ........................................................................... 31
11.
Problémy a jejich odstranění ....................................... 32
12.
Doprava a skladování ................................................... 33
12.1. Dodávka vrtule........................................................................ 33
12.2. Doprava .................................................................................. 33
12.3. Odpovědnost za dopravu ........................................................ 33
12.4. Skladování.............................................................................. 34
12.4.1. Způsob skladování ................................................................. 34
12.4.2. Klimatické podmínky ............................................................... 34
12.4.3. Doba skladování .................................................................................34
13.
Přídavné zařízení PRAPOR……………………………………………..35
Ovládání na palubní desce - rozměry přístroje …………………………………36.
Schemata el. zapojení vrtule SR 3000 ……………………………………….37-39
Strana č.: 3
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
1.
Seznam platných stran
Strana
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Strana č.: 4
Datum
vydání
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
28.4.2010
28.4.2010
28.4.2010
Strana
číslo
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Datum
vydání
28.4.2010
28.4.2010
28.4.2010
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
30.5.2008
14.5.2010
Datum vydán : 14.5.2010
Strana
číslo
Datum
vydání
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
2.
Seznam revidovaných stran
Změny nebo revize příručky smí provádět pouze výrobce vrtule.
Tyto změny jsou zaznamenány v následující tabulce.
Nový nebo změněný text na opravených stranách bude označen černou
svislou čarou na pravém okraji strany. Nové datum vydání a číslo revize
a budou uvedeny na spodním okraji strany.
Revize č.
Strana č.: 5
Datum vydání
Revidované strany
Datum vložení
Datum vydán : 14.5.2010
Podpis
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
3.
3.1.
Všeobecné
Určení vrtule
SSR
R 33000000 je třílistá,nebo dvoulistá za letu elektricky stavitelná, letecká
vrtule smíšené konstrukce, určená pro motory:
• Subaru EA 81, BMW, HKS , VERNER, WALTER atd.
• Rotax 912 UL
80 HP
• Rotax 912 S
100 Hp
• Rotax 914
115 Hp
Případnou montáž na jiné typy motorů konzultujte s výrobcem vrtule.
Úhel nastavení listů je přestavován servomotorkem ovládaným z kabiny
a může být plynule měněn v rozsahu od minimálního úhlu určeného pro
vzlet až po maximální úhel.
Vrtule SR 3000 může být použita jako tažná i tlačná.
3.2.
Režimy ovládání
Vrtule může pracovat buď v režimu ručního ovládání nebo automaticky
jako vrtule stálých otáček.
3.2.1.
Režim ručního ovládání
Instalace ručního ovládání může být dvojího provedení:
• Ovládání vrtule na palubní desce - standardně
• Ovládání vrtule na řídící páce - na objednávku
3.2.1.1. Ovládání vrtule na palubní desce
Ovládání vrtule na palubní desce sestává z panelu, ve kterém je
společně umístěna signalizace směru stavění listů vrtule s kontrolními
diodami malého a velkého úhlu a přepínač ovládání. Podrobnosti viz.
6.5.1.2.
3.2.1.2. Ovládání vrtule na řídící páce
Ovládání na řídící páce se skládá z rukojeti, která se nasadí na řídící
páku. V rukojeti je namontováno kolébkové tlačítko pro změnu úhlu
nastavení listů a dále VHF tlačítko.
V tomto případě je signalizace směru stavění listů vrtule s kontrolními
diodami jemného a hrubého úhlu umístěna v palubní desce bez
přepínače ovládání. Podrobnosti viz. 6.5.1.1.
Strana č.: 6
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
3.2.2.
Režim automatického ovládání – Constant speed
Na přání může být ovládání vrtule v kabině doplněno o elektronický
regulátor CS-5 (CS-6), umožňující nastavit požadované otáčky vrtule,
které tento systém automaticky udržuje při změnách režimů letu.
V tomto případě se vrtule chová jako vrtule stálých otáček – tzv.
Constant speed.
Do palubní desky je přidán přepínač Auto – Manuál, kterým lze zvolit
způsob ovládání:
AUTO
- režim automatického ovládání – Constant speed
MANUÁL - režim ručního ovládání
Strana č.: 7
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
4.
Značení
4.1.
Značení náboje
•
•
•
•
•
•
•
Náboj je značen tak, že na jedno rameno je z čelní plochy vyražené
číslo, např.:
SR 3000/1700/R/T/CS/C – 0728
SR 3000– typ vrtule
1700 – průměr vrtule v mm
R – pravotočivá
T – tažná ( tractor )
CS – constant speed
C – typ listu
0728 – pořadové číslo vrtule
4.2.
Značení listů
Listy jsou v kořeni ze zadní strany listu
opatřeny
samolepícím
nerezovým
štítkem v kterém jsou vyraženy tyto
údaje:
• typ vrtule : SR 3000
• číslo listu (totožné s nábojem)
pouze při výměně listů je číslo odlišné
• pořadí listu v sadě A,B,C
Strana č.: 8
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
5.
Výkonové údaje
Následující údaje jsou uvedeny pro informaci a odpovídají konstrukčním
parametrům vrtule v daném stavu vývoje.
Max.výkon motoru:
115 HP (typy motorů viz.3.1)
Max. otáčky vrtule:
2650 ot/min
Rozsah provozních teplot: -25°C - +50°C
Počet listů:
3 (2)
Průměr:
1600mm, 1700 mm, 1750mm
rozsah nastavených úhlú:
prapor 90°
manual - podle typu a výkonu motoru – standardní rozsah 12°
rychlost přestavení z jedné krajní
polohy do druhé - se zatížením
prapor
manual
automat
6 - 8 sec.
5 - 8 sec.
5 - 8 sec.
.
Hmotnost:
10,8 kg (včetně kužele) třílistá
8,5 kg dvoulistá
Strana č.: 9
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Připojovací příruba - mezikus:
Pro montáž vrtule se používá příruba-mezikus (viz.6.2), který se vkládá
mezi vrtuli a přírubu na motoru, ke které je přišroubován upevňovacími
šrouby.
Tloušťka mezikusu a rozteč upevňovacích šroubů závisí na typu
motoru, na který se vrtule montuje.
Různá tloušťka mezikusu vyplývá z rozdílných zástaveb jednotlivých
typů motorů, kdy je motorová příruba různě zasunutá nebo vysunutá
z bočního obrysu krytu motoru. Proto musí být tloušťka mezikusu vrtule
volena tak, aby mezi motorem a kuželem vrtule byla mezera cca 7- 10
mm.
Objednatel proto musí při objednávce specifikovat vzdálenost příruby
motoru od kapotáže motoru dle našeho výkresu a průměr roztečné
kružnice upevňovacích šroubů a rozměr středění.
Strana č.: 10
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.
Konstrukce a provozní instrukce
Vrtuli tvoří následující hlavní konstrukční celky:
• Listy
• Náboj
• Mechanismus stavění
• Kužel
• Ovládací jednotka(y) s kabeláží
6.1.
Listy
Listy vrtule jsou zhotoveny z vrstveného jasanu nebo buku slepeného
epoxidovým dvousložkovým lepidlem
CH S Epoxy1200.
Kořenová část listu je osazena duralovým nábojem který je opatřen
ložisky, kluznými pouzdry a pojišťovacími kroužky které společně
zachycují axiální a radiální síly.
.
Pro použití listů se zvýšenými nároky na
opotřebení (pískové letištní plochy,
použití vrtule pro letouny používající
vodní hladinu apod.) se list potahuje 2
vrstvami skelné, nebo karbonové tkaniny
s číslem hrubosti – 200.V tomto případě
jsou náběžné hrany odlity polyuretanovou
hmotou,která zajišťuje,maximální odolnost proti vodě a cizím
předmětům. Vrtulové listy jsou vyráběny ve dvou barevných
provedeních, dřevokompozit – bílé a dřevokompozit – karbon – černé.
V případě bílých listů se u tažných vrtulí provádí nástřik matnou černou
barvou na zadní straně vrtule jako ochrana před odlesky. Koncové
zbarvení listu se provádí žlutým nebo červeným Nitro-Emailem C 6000
Strana č.: 11
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.2.
Náboj
Materiál náboje je dural ČSN 424203.
Náboj je dvoudílný.
Tělo náboje je opracováno pomocí
soustruhu, frézky a vyvrtávacího
stroje.
Náboj se k přírubě na motoru
montuje pomocí mezikusu.
Podrobnosti viz. 5.
Strana č.: 12
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.3.
Mechanismus stavění
SR 3000je za letu elektricky přestavitelná
vrtule.
Přestavování listů je zajištěno pomocí
elektrického servomotorku, který je ovládán
ručně pomocí tlačítka z kabiny pilota
(viz.3.2.1).
Ovládání je možné doplnit o elektronický
regulátor CS-5 (CS-6), umístěný rovněž
v kabině pilota a umožňující nastavit
požadované otáčky vrtule, které pak tento
systém automaticky udržuje při změnách režimů letu. V tomto druhém
případě se z vrtule ručně ovládané, stává vrtule stálých otáček –
tzv.Constant speed. Pilot pak má během letu možnost zvolit přepínačem
způsob ovládání vrtule (viz.3.2).
Každá vrtule SR 3000 je v základním provedení vybavena
signalizátorem směru stavění vrtulových listů (viz.6.5). Ukazatel
signalizuje přestavování listů problikáváním příslušné kontrolky (žlutá
pro jemný úhel, modrá pro hrubý). Po dosažení dorazu, tedy max.
jemného úhlu nebo max. hrubého úhlu, zůstane příslušná kontrolka
svítit trvale.
6.3.1.
Dorazy polohy vrtulových listů
Dorazy krajních poloh nastavení úhlů listů jsou nastavovány výrobcem
vrtule. Jejich poloha může být upravena na základě typu motoru
instalovaného v daném letounu. Nastavení není možné mimo výrobní
závod měnit. Zjistí-li se v provozu, že by bylo pro danou konfiguraci
letounu a motoru výhodnější jiné nastavení krajních poloh listů, je toto
možné pouze u výrobce vrtule. Doraz polohy vrtulových listů na
minimálním úhu je zajištěn dvěma systémy.
Strana č.: 13
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.3.1.1. Hlavní systém 1.
Hlavní systém je elektrický. Tento systém pracuje tak, že koncový
doraz umístěný na listu najede a sepne koncový přepínač a list se tak
v požadovaném úhlu nastavení zastaví.
6.3.1.2. Záložní systém 2.
Pro případ poruchy hlavního systému je servoelektrický motor jištěn
duplicitním koncovým přepínačem – na minimálním úhlu. Kontrola
hlavního systému dorazů
Záložní systém 3.
Mechanický stop - Na duralových kořenech listů jsou vyfrézovány
drážky, které vymezují krajní polohy stavění vrtulových listů.Na
vrtulovém náboji jsou instalovány pojistné čepy, které v případě poruchy
obou koncových přepínačů - hlavního a záložního, zajistí vypnutí
přestavování vrtulových listů v jedné z krajních poloh.
Při předletové prohlídce provést kontrolu hlavního dorazového systému.
Při vypnutém motoru přestavit vrtuli z jedné krajní polohy do druhé.
V případě, že přestavování vrtule normálně ustane v krajních polohách
je hlavní dorazový systém v pořádku.
VÝSTRAHA
V případě poruchy hlavního dorazového systému je třeba vrtuli
demontovat a zaslat k opravě výrobci nebo do autorizovaného
servisního střediska.
Strana č.: 14
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.4.
Kužel
Kužel se vyrábí ve dvou průměrech:
237mm a 270mm.
Materiál kužele:
• Sklolaminát
Kužel je opatřen 2 ks disků.
Horní disk je pouze vlepen do kuželu a je pro
vycentrování unášen přírubou motorku a spodní disk
je nýtován. Celý kužel je přichycen k vrtuli 9 ks
nerezových šroubků.
V kuželu se provádí konečné dovážení vrtule
v kompletu a to samolepícím závažím vlepeným
dovnitř spodního disku tak, aby odstředivá síla při
rotaci závaží dotlačovala ke stěně disku.
samolepící
závaží
Barevné kužely :
Strana č.: 15
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.5.
Ovládací jednotky
6.5.1.
Režim ručního ovládání
Ruční ovládání může být umístěno buď na řídící páce nebo na palubní
desce.
6.5.1.1. Ovládání na řídící páce
Na řídící páce je nasazena hlavice s páčkovýcm přepínačem, jehož
prostřednictvím se ovládá servomotorek mechanismu stavění listů.
Na palubní desce je namontován signalizátor polohy listů (kulatý ).
Smysl ovladačů a funkce jsou patrny z následujících obrázků.
Ovládání na
jemný úhel
Strana č.: 16
Ovládání na
hrubý úhel
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
6.5.1.2. Ovládání na palubní desce
Na palubní desce je zastavěn signalizátor polohy listu .
Smysl ovladače a funkce jsou patrný z následujícího obrázku:
Žlutá kontrolka stavění jemného
úhlu.Bliká při stavění jemného
úhlu.Svítí trvale po dosažení polohy
( dorazu ) nejmenšího úhlu.
Modrá
kontrolka
stavění
hrubého
úhlu.Bliká při
stavění
hrubého
úhlu.Svítí
trvale po
dosažení
polohy
(dorazu)
největšího
úhlu.
Tlačítka stavění úhlu
listů : COARSE –
stavění hrubého úhlu,
FINE – stavění
jemného úhlu
Strana č.: 17
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
REGULÁTOR VRTULE CS-5 (CS-6)( s externím ovládáním )
Návod k použití.
Regulátor vrtule CS-5 slouží k ovládání vrtulí SR3000. Přístroj pracuje
ve dvou režimech:
AUTOMAT - přístroj vyhodnocuje otáčky motoru, porovnává je s nastavenou
hodnotou a reguluje vrtuli tak, aby otáčky byly s přednastavenou tolerancí
konstantní. Vrtule pracuje v režimu stálých otáček.
MANUAL - pilot ovládá nastavení listů vrtule podle konkrétních letových režimů.
Ujednání o provozu CS-5 (CS-6)
- Před instalací CS-5 (CS-6) do letadla prostudujte manuál.
- Pilot musí rozumět ovládání, bez těchto znalostí nesmí přístroj ovládat.
- Manuál mějte v kabině letadla.
- Po instalaci CS-5 (CS-6) provést zkušební let s postupným zapínáním
spotřebičů
ke zjištění možného rušení CS-5 (CS-6) některým agregátem.
- CS-5 (CS-6) je připojen přímo na přestavovací mechanismus vrtule. Při
nerespektování
výše uvedených poznámek nebo při poruše může dojít k nežádoucímu přestavení
vrtule.
- Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, neinstalujte CS-5 (CS-6) do
letadla!
Strana č.: 18
1
2
3
5
4
6
8
7
9
10
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Funkce ovladačů a symbolů:
1 - v ručním i automatickém režimu signalizuje dosažení minimálního úhlu
nastavení listů
vrtule.
2 - v ručním i automatickém režimu signalizuje dosažení maximálního úhlu
nastavení listů
3 - nápis AUTO upozorňuje, že se nacházíte v automatickém režimu.
4 - symbol šipky ukazuje povel vrtuli na změnu
∆ vrtule staví na menší úhel, otáčky motoru se budou zvyšovat.
∇ vrtule staví na větší úhel, otáčky motoru se budou snižovat.
5 - aktuální otáčky motoru
6 – popis LET nebo VZLET – signalizace rychlé volby režimů ( pokud je tato
funkce povolena )
7 - nastavené (požadované) otáčky motoru; vrtule se bude přestavovat tak,
aby motor dosáhl tyto otáčky
8 - přepínač automatického a ručního režimu s aretací
9 - knoflík nastavování hodnot
10 - spínač ovládání vrtule:
V ručním režimu; poloha INC - otáčky se budou zvyšovat, poloha DEC otáčky se budou snižovat.
V automatickém režimu rychlá volba mezi mody LET a VZLET (pokud je tato
funkce aktivována)
Strana č.: 19
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Ovládání
Režim AUTOMAT
Po zapnutí palubní sítě se aktivuje CS-5 (CS-6) .
Pro nastavení přístroje před letem je nutné přepnout přepínač s aretací 8 do
polohy MANUAL , na displeji se zobrazí nápis MANUÁLNÍ režim, stisknout knoflík
9 na 2sec,zvýrazní se nápis Hotovo, přepnout přepínač s aretací 8 do polohy
CONSTANT SPEED – zůstává zvýrazněný nápis Hotovo , vyčkat 2sec a
otáčením knoflíku doprava a následně doleva můžeme listovat v menu nastavení
přístroje a nastavit následující hodnoty :
-
-
-
Ot.vzlet : Přednastavené otáčky pro rychlou volbu režimu VZLET. ( Horní
mezní hodnota nastavená výrobcem je 5700 ot.min.) Pokud chce uživatel
tuto hodnotu snížit, je nutné stisknout knoflík 9 , zvýrazní se hodnota
přednastavených otáček , otáčením knoflíku 9 je možné navolit požadovanou
hodnotu. Stisknutím knoflíku 9 se volba potvrdí a uloží do paměti. Dalším
pootáčením knoflíku 9 se zvýrazní další položka v menu:
Ot. Let : Přednastavené otáčky pro rychlou volbu režimu LET. ( Horní mezní
hodnota nastavená výrobcem je 5700ot.min, dolní mezní hodnota je
nastavena výrobcem na 4000ot.min. – tzn. že uživatel může měnit hodnoty
nastavení pouze v těchto mezích ! ) Uživatel může tyto hodnoty měnit
v tomto rozsahu, k tomu je nutné stisknout knoflík 9 , zvýrazní se hodnota
přednastavených otáček , otáčením knoflíku 9 je možné navolit požadovanou
hodnotu. Stisknutím knoflíku 9 se volba potvrdí a uloží do paměti.
pootáčením knoflíku 9 se zvýrazní další položka v menu:
Displej : Uživatel si může změnit způsob zobrazení na normální nebo
inverzní , k tomu je potřeba stisknout knoflík 9 , zvýrazní se aktuální
Strana č.: 20
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
-
-
-
-
-
nastavení, otáčením knoflíku 9 doleva nebo doprava lze provést změnu
zobrazení a tuto potvrdit stisknutím knoflíku 9. Dalším otočením knoflíku
doprava se zobrazí :
Kont.dis. : Nastavení kontrastu zobrazených hodnot. Pokud chce uživatel
tyto hodnoty změnit je nutné stisknout knoflík 9, otáčením knoflíku 9 je
možné libovolně navolit požadovanou hodnotu. Dalším otáčením knoflíku 9
doprava se zvýrazní :
Jas dis. : Uživatel si může změnit intenzitu podsvícení displeje , k tomu je
potřeba stisknout knoflík 9 , zvýrazní se aktuální hodnota nastavení a
otáčením knoflíku 9 doleva a doprava změnit požadovanou hodnotu
podsvícení, stisknutím knoflíku 9 se volba potvrdí :
Jas LED : Uživatel si může změnit intenzitu svitu LED diod 1 a 2 , k tomu je
potřeba stisknout knoflík 9, zvýrazní se aktuální hodnota nastavení a
otáčením knoflíku 9 doleva a doprava změnit požadovanou hodnotu svitu,
stisknutím knoflíku 9 se volba potvrdí :
Jazyk : Uživatel si může změnit jazyk nápisů na displeji , k tomu je potřeba
stisknout knoflík 9, zvýrazní se aktuální hodnota nastavení a otáčením
knoflíku 9 doleva a doprava změnit požadovaný jazyk – CZE ( česky ) , ENG
( anglicky ) , stisknutím knoflíku 9 se volba potvrdí :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další položky menu jsou přednastavený výrobcem, tzn. uživatel je nemůže
měnit !
Heslo : Slouží pro tovární nastavení přístroje výrobcem
Ot.zobr. : Zobrazení aktuálních otáček 5 se zaokrouhluje na 50ot.min –
přednastaveno výrobcem
Ot.krok : Změna nastavených otáček 7 motoru se mění po 100ot.min –
přednastaveno výrobcem
Ot.min : Přednastavené minimální otáčky výrobcem pro všechny režimy (
CONSTANT SPEED , VZLET a LET )
Ot.max : Přednastavené maximální otáčky výrobcem pro všechny režimy (
CONSTANT SPEED , VZLET a LET )
Ot.pomer : Násobitel vstupních impulzů měření otáček
Necitliv. : Pásmo necitlivosti přístroje – HYSTEREZE ( pokud je změna
otáček motoru menší než nastavená hodnota, přístroj ani vrtule nereaguje )
Ext.Pot. : Ovládání přístroje externím potenciometrem
Rv.rampy : Ovládání rychlosti rozběhu elektromotorku vrtule
Zp.ko.mo. : Nastavení proudové ochrany motorku vrtule
Rizeni : VZLET A LET
Strana č.: 21
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
-
Motohod : Přístroj počítá skutečné provozní hodiny motoru
Po dokončení nastavování menu otáčením knoflíku 9 doleva zvýraznit nápis
Hotovo, stisknout knoflík 9 a nacházíme se v režimu CONSTANT SPEED.
Před startem nastavit otáčením knoflíku 9 požadované otáčky na VZLET
( Pokud je v menu aktivována rychlá volba VZLET a LET , lze vzletové otáčky
rychle navolit přepínačem 10 do polohy RPM INC , na displeji se zobrazí nápis
VZLET a zároveň se zobrazí přednastavené otáčky ).
Během startu se vrtule reguluje automaticky aby nedošlo k přetočení motoru.
Po vzletu lze otáčením knoflíku 9 nastavit požadované cestovní otáčky motoru (
v součinnosti s přístrojem tlaku plnění paliva do motoru – MANIFOLD
PRESSURE ! )
( Pokud je v továrním menu aktivována rychlá volba VZLET a LET , lze letové
otáčky rychle navolit přepínačem 10 do polohy RPM DEC, na displeji se zobrazí
nápis LET a zároveň se zobrazí přednastavené otáčky).
Jakýmkoli zásahem knoflíkem 9 do nastavených otáček se změní nastavené
otáčky a nápis LET se již nezobrazuje a nově nastavené otáčky jsou platné.
Pokud se aktuální otáčky motoru 5 liší od nastavených otáček 7 o více než
100ot.min, přístroj dává pokyn vrtuli k reakci, např. nastavené otáčky 5000ot.min
– pokud jsou aktuální motoru 5150ot.min – přístroj vydá pokyn ke zvětšení úhlu
vrtule a následnému snížení otáček motoru do rovnovážného stavu s ohledem na
pásmo necitlivosti , což je 100ot.min , takže otáčky motoru poklesnou na nebo
pod 5100ot.min, ne však méně, než 4900ot.min.
Během aktivního přestavování vrtule se zobrazuje na displeji šipka orientovaná
podle směru přestavování vrtule , tzn. směrem nahoru se úhel nastavení vrtule
snižuje ( otáčky motoru se zvyšují ) nebo směrem dolů se úhel nastavení zvyšuje
( otáčky motoru klesají ).
V případě , že vrtule dosáhla krajních poloh , jsou tyto polohy signalizovány buďto
LED 1 ( minimální úhel ) nebo LED 2 ( maximální úhel ) . Současně se
jednoduchá šipka 6 na displeji změní na šipku s dorazem.
Strana č.: 22
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
REŽIM MANUAL
Do režimu ručního řízení lze přepnout z režimu CONSTANT SPEED ( nikoli
v režimu menu ) povytažením a přesunutím páčky přepínače 8 do polohy
MANUAL.
Přepínačem 10 lze ručně měnit nastavení vrtule , poloha RPM INC – úhel vrtule
se snižuje a otáčky stoupají – během přestavování bliká LED 1, v koncové poloze
se rozsvítí trvale. Poloha RPM DEC – úhel vrtule se zvyšuje a otáčky motoru se
snižují - během přestavování bliká LED 2, v koncové poloze se rozsvítí trvale.
Pokud je přepínač 8 v poloze Constant speed , je možné otáčením knoflíku 9
nastavit požadované otáčky na VZLET.
Předprogramované otáčky na VZLET můžeme také rychle navolit stlačením
přepínače 10 do horní polohy ( RPM INC ).( Po dobu 2sec )
Strana č.: 23
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Rozměry CS-5 (CS–6)
Strana č.: 24
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
VÝSTRAHA
1. Před přistáním je vždy nutné regulátor nastavit do režimu START
– tzn. maximální otáčky
2. V případě výskytu závady v režimu AUTOMAT přepnout
přepínač do polohy MANUAL pro ruční ovládání.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke zpoždění systému regulace je nutné zvyšovat otáčky
plynovou pákou zvolna.
POZNÁMKA
Výrobce vrtule doporučuje vybavit letoun tlakoměrem plnění
(boostmetrem), sloužícím pro nastavení správného režimu činnosti
motoru.
Bez tohoto přístroje může docházet k neekonomickému provozu a
nadměrnému namáhání motoru vlivem nesprávného nastavení režimu
(např. nízké otáčky motoru při nadměrném nastavení plynové páky.)
Strana č.: 25
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
7.
Pokyny pro instalaci
7.1.
Montáž a zástavba kabeláže a přístrojů
Dle vrtací šablonky (součást dodávky vrtule) se vyvrtají otvory pro
umístění přístrojů do palubní desky. Palubní přístroje se umístí tak, aby
byly viditelné a dosažitelné z obou pilotních sedadel.
Instalace kabeláže a přístrojů se provede tak, že kabeláž (svazek) která
je v jednom svazku zašitá do nehořlavého materiálu – Achru - se vede
z prostoru kabiny nejkratší cestou k vrtuli. Zvýšené pozornosti se musí
dbát zejména při průchodech přepážkami (svazek nesmí přijít do styku
s ostrými hranami), dále při průchodu kolem pohyblivých částí (svazek
musí být v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a v případě, že
je svazek součástí pohyblivé části např. při instalaci ovládání do řídící
páky musí být rádius ohybu svazku co největší).
Dále je nutné nainstalovat svazek tak, aby se přímo nedotýkal částí
motoru vyzařující vysokou teplotu.
Uchycení příruby s uhlíky na
motory Rotax je znázorněno
na obrázku. Příruba se
namontuje pomocí 2 ks
šroubů, pro které se
využívají již stávající otvory
na motorech Rotax. Do
konstrukce motoru proto
není třeba zasahovat a vrtat
otvory jiné.
U motoru Subaru není
možné použít systém
umístění sběrné mosazné
dráhy na vrtuli, protože napojení uhlíků brání horní reduktorové kolo.
Mosazná sběrná dráha s uhlíkovým domečkem se proto umístí zezadu
horního reduktorového kola a k vrtuli se vedou pouze dva kabely, které
prochází dutou hřídelí reduktoru.
Instalaci na jiné typy motorů konzultujte s výrobcem vrtule.
Strana č.: 26
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
7.2.
Instalace vrtule
Vrtule se nasadí na motorovou přírubu 6 ks šrouby M 8, které z vrtule
vyčnívají. Při nasazování je nutné dávat pozor, aby nedošlo k poškození
uhlíků napájející vrtuli elektřinou. Uhlíkový domeček s přírubou musí být
povolen, uvolněn, zatím neseřízen a celý posunut do zadní polohy.
Vrtule se přitlačí za kužel rukou a ze zadní části se postupně dotahují
samojistné matky M8 stranovým klíčem. Dotažení matek provádíme
pomocí momentového klíče na hodnotu 22Nm. Po kontrole dotažení se
seřídí a utáhne uhlíkový domeček dle přiloženého schématu. S vrtulí se
ručně pootáčí a kontroluje se správné dosednutí uhlíků na dráhu vrtule.
Uhlíky musí dosedat ve středu dráhy celou plochou.
Strana č.: 27
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
7.3.
Kontrola zástavby
Zapnout palubní elektr. zdroj a překontrolovat funkce vrtule:
1. zapnout hlavním vypínačem palubní siť.
2. vyzkoušet funkci páčkového přepínače na řídící páce,nebo
páčkového přepínače na palubní desce.
funkci vypínání koncových poloh vrtule a
signalizaci stavění listů vrtule
- při nastavování jemného úhlu by měla blikat žlutá kontrolka
- po vypnutí v koncové poloze po dosažení jemného úhlu svítí.
- při nastavování hrubého úhlu bliká modrá kontrolka
- po vypnutí v koncové poloze po dosažení hrubého úhlu svítí.
3. Při předletové prohlídce provést kontrolu hlavního dorazového
systému. Při vypnutém motoru přestavit vrtuli z jedné krajní polohy
do druhé. V případě, že přestavování vrtule normálně ustane v
krajních polohách je hlavní dorazový systém v pořádku.
4.
VÝSTRAHA
V případě poruchy hlavního dorazového systému je třeba vrtuli
demontovat a zaslat k opravě výrobci nebo do autorizovaného
servisního střediska.
5. Nastavit na vrtuli přibližně střední úhel náběhu listů a provést
motorovou zkoušku na zemi.
Během motorové zkoušky nesmí dojít k výrazným vibracím a
neobvyklým hlukovým projevům.
UPOZORNĚNÍ
Při max. výkonu motoru a při nastavení jemného úhlu nastavení listů
může dojít k přetočení motoru. Je nutné sledovat otáčkoměr.
Při motorové zkoušce, kdy je letoun v klidu, nikdy nenastavujte na vrtuli
max.hrubý úhel, běží-li motor na max.výkon (plná připusť). Mohlo by
dojít k odtrhovému flatteru na vrtuli a jejímu následnému poškození.
Strana č.: 28
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
8.
Prohlídky
8.1.
Předletová prohlídka
Před každým letem je třeba provést:
• vizuální kontrolu stavu listů, jejich náběžných a odtokových hran,
stav patní části listů v místě uchycení do vrtulové hlavy.
• vizuální kontrola stavu kužele, uchycení k vrtuli
• kontrola uchycení vrtule k motoru
• kontrolu hlavního dorazového systému – viz. 0.
8.2.
Periodické prohlídky
Periodické prohlídky musí být provedeny výrobcem vrtule nebo
akreditovaným servisním střediskem v následujících intervalech:
Hodiny
Místo provedení
Provádí
provozu
25 hod.
Na letounu
Autorizovaný mechanik
150 hod.
Na letounu
Autorizovaný mechanik
300 hod.
Servisní středisko Výrobce nebo
servisní středisko
450 hod.
Na letounu
Autorizovaný mechanik
600 hod.
Servisní středisko Výrobce nebo
servisní středisko
750 hod.
Na letounu
Autorizovaný mechanik
900 hod.
Servisní středisko Výrobce nebo
servisní středisko
1.050 hod.
Na letounu
Autorizovaný mechanik
1.200 hod.
Výrobní závod
Výrobce
1.350 hod
1.500 hod
Na letounu
Výrobní závod
Autorizovaný mechanik
Výrobce
UPOZORNĚNÍ
Záznamy o periodických prohlídkách je nutno potvrdit do záznamníku
vrtule.
Strana č.: 29
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
8.3.
Zvláštní prohlídky
Zvláštní prohlídky mohou být požadovány např. v případě instalace
vrtule na motory, které nejsou uvedeny v 3.1.
Při významném poškození listu, nárazu významného cizího předmětu
do vrtule nebo přetočení vrtule o více jak 200 ot/min, je nutné vrtuli
dopravit k výrobci k provedení zkoušky frekvenčního nakmitání listů.
UPOZORNĚNÍ
Záznamy o zvláštních prohlídkách je nutno potvrdit do záznamníku
vrtule.
8.4.
Generální oprava
Doba do GO je po 1500 hod provozu. Generální oprava se smí provádět
pouze u výrobce. Následný kontrolní systém vrtule je totožný se
systémem kontrol nové vrtule.
Strana č.: 30
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
9.
Údržba
Vrtule v provozu nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.
V případě znečištění vrtule omyjte povrch hadříkem namočeným ve
vlažné vodě s přídavkem běžného saponátu.
UPOZORNĚNÍ
Jiných čistících prostředků a rozpouštědel je zakázáno používat.
10.
Opravy
Uživatel smí:
• Provádět opravy běžného malého poškození ochrany náběžných
hran do velikosti vyštípnutí hmoty max. 4 mm.
Tuto opravu je nutné provést pryskyřicí na bázi Epoxy s plnidlem.
Poškozené místo se odmastí a vyplní pryskyřicí. Po vytvrzení se
opravené místo přebrousí a místně ochrání emailem nebo lakem
epoxidovým případně polyuretanovým.
• Vyměňovat následující součásti dodané od výrobce:
uhlíky, kužel, ovládací jednotku, regulátor CS-5 (CS-6), kabeláž.
• Demontovat kužel z vrtule. Ostatní demontáž je zakázána.
UPOZORNĚNÍ
Opravy poškození většího rozsahu musí být provedeny u výrobce vrtule
nebo autorizovaným servisním střediskem.
Strana č.: 31
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
11.
Problémy a jejich odstranění
V provozu vrtule se mohou vyskytnout následující problémy:
Problém
Možná příčina
Statické rozvážení vrtule
Vibrace za
letu nebo na
zemi
Aerodynamické rozvážení
vrtule
Vrtule
Ulomené, opotřebované,
nepřestavuje a
nebo špatně přiléhající
signalizace
uhlíky
bliká
Úniky maziv
Strana č.: 32
V prvních 25 hod. provozu
se může z vrtule uvolnit
mazivo kterým je vrtule
konzervována
Další úniky signalizují
poškození gumových
těsnících kroužků
Odstranění
Zkontrolovat na zemi zda nedošlo
k odlepení vyvažovacích olůvek,
dále zda nechybějí na listu
odlomené části které by mohli
nevyváženost zapříčinit.
Zkontrolovat na zemi při vypnutém
motoru, zda všechny tři listy
přestavují současně a plynule. Obě
závady lze odstranit pouze ve
výrobním závodě nebo servisním
středisku firmy.
Vyměnit nebo seřídit uhlíky
Zkontrolovat dle schématu správné
elektr. zapojení vrtule a el. spoje.
Ostatní lze odstranit pouze ve
výrobním závodě nebo servisním
středisku firmy.
Očistit vrtuli hadříkem namočeným
ve vlažné vodě s přídavkem
saponátu
vyměnit pouze ve výrobním závodě
nebo servisním středisku firmy.
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
12.
Doprava a skladování
12.1.
Dodávka vrtule
Vrtule je dodávána zcela kompletní včetně úplné kabeláže, ovladačů,
signalizace, napájecích uhlíků a upevňovacích prvků vrtule a potřebné
dokumentace.
12.2.
Doprava
Vrtule, u kterých je předpoklad zvýšené náročnosti při přepravě jsou
dopravovány v dřevěné přepravní bedně, do které je možné umístit 2ks
vrtule SR 3000. V bedně je vrtule pevně přišroubovaná 6ks
připevňovacích šroubů M8 . Do bedny je vložena silikagelová sůl.
Přepravní
bedna je vratná. K provedení zásilky se automaticky
připočítává cena za navýšení hmotnosti bedny (50 kg) a cena za její
návrat do mateřského závodu.
Dále je možné vrtuli přepravovat prostřednictvím přepravní firmy, která
však musí garantovat bezpečné doručení vrtule zákazníkovi. Vrtule
zabalená pro tento způsob doručení nemá vratný obal a je zabalená
pouze tak, aby
vyhověla menším přepravním nárokům. V obou
případech se vrtule přepravuje vždy smontovaná.
Pozn. V případě dopravy vrtule do generální opravy, smí být vrtule
dopravována v demontovaném stavu.
Zasílá-li vrtuli uživatel k výrobci, musí ji zabalit tak, aby se předešlo
jejímu poškození při přepravě.
12.3.
Odpovědnost za dopravu
Výrobce odpovídá za správné zabalení vrtule od odchodu z výrobního
závodu do převzetí vrtule přepravní společností. Dále přebírá
odpovědnost za dopravu přepravce.
Zákazník při převzetí vrtule od přepravce musí vždy vizuálně
zkontrolovat, zda není porušen obal vrtule.
V případě výskytu poškození obalu je nutné vrtuli rozbalit za přítomnosti
přepravce, zjistit a reklamovat případné poškození přepravci.
Strana č.: 33
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
12.4.
Skladování
12.4.1.
Způsob skladování
Vrtuli je možné skladovat pouze tak, že musí ležet horizontálně na
podložce na šesti připevňovacích šroubech M8 nebo musí být pomocí
těchto připevňovacích šroubů přichycena na podložku ve vertikální
poloze. V obou případech se vrtule nesmí opírat o konce listů.
UPOZORNĚNÍ
Je zakázáno vrtuli skladovat takovým způsobem, že se vrtule postaví na
dva konce listů a opře se např. o stěnu. Při takovém dlouhodobém
skladování dojde k vychýlení listů.
12.4.2.
Klimatické podmínky
Pokojová teplota a relativní vlhkost do 80 %
Doba skladování
Nejdelší skladovací doba, po kterou nepodléhá vrtule kontrole u
výrobce, je 1 rok za dodržení shora uvedených podmínek
12.4.3.
.
Strana č.: 34
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
13.
Přídavné zařízení umožňující funkci PRAPOR
14.1 Všeobecně :
Na přání zákazníka je možné vrtuli opatřit zařízením umožňujícím provozovat
vrtuli s funkcí PRAPOR
14.2. Funkce zařízení :
Vrtule vybavena tímto zařízením umožňuje automaticky přestavit vrtulové listy do
polohy PRAPOR.
Pokud je palubní siť zapnuta a obě magneta jsou vypnuta, vrtule se automaticky
přestaví do praporovací polohy ( cca po dobu 5 vteřin ).
Zapnutím jednoho nebo obou magnet se vrtule automaticky přestaví z polohy
PRAPOR do polohy MINIMÁLNÍ ÚHEL ( startovací poloha ).
14.3. Režim ovládání :
Po dobu přestavování vrtule do polohy PRAPOR bliká červená kontrolka a po
dosažení polohy PRAPOR zůstane trvale svítit.
Po dobu přestavování vrtule z polohy PRAPOR do polohy MINIMÁLNÍ ÚHEL
bliká žlutá kontrolka a po dosažení polohy MINIMÁLNÍ ÚHEL zůstane žlutá
kontrolka trvale svítit.
Po dobu přestavování vrtule do polohy MAXIMÁLNÍ ÚHEL bliká modrá kontrolka
a podasežení polohy MAXIMÁLNÍ ÚHEL zůstane trvale svítit.
Poznámka :
Po dobu přestavování vrtule do praporu a z praporu do minimálního úhlu je
přepínač MIN – MAX nefunkční.
Pokud se vrtule automaticky nepřestaví z praporu do polohy MINIMÁLNÍ ÚHEL,
je možné vrtuli přestavit pomocí přepínače MIN – MAX do polohy MIN.
( K tomu může dojít v případě oxidace uhlíků pro el.napájení vrtule při
dlouhodobé nečinnosti vrtule - špatný kontakt ).
Strana č.: 35
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Ovládání na palubní desce – rozměry přístroje
Strana č.: 36
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Schema zapojení SR 3000na řídící páce – kulatý přístroj
Strana č.: 37
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Schema zapojení SR 3000 na panelu přístojů – kulatý přístroj
Strana č.: 38
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H
U
UŽŽIIV
VA
ATTE
ELLS
SK
KÁ
ÁP
PŘ
ŘÍÍR
RU
UČ
ČK
KA
A
Elektricky stavitelná letecká vrtule
S
SR
R 33000000
Schema zapojení regulátoru CS-5 (CS-6)
Strana č.: 39
Datum vydán : 14.5.2010
Revize H

Podobné dokumenty

PDF

PDF Ochrana proti kolísání měniče. Napájení 230V. Hmotnost 3 kg. Vibrační hlavice MB 62 Průměr 58 mm, délka 430 mm, výkon 35 m3/hod, hmotnost 14 kg, otáčky 12 000 ot/min

Více

Světlíky AWAK

Světlíky AWAK plexiskla nebo polykarbonátu v jednovrstvých, dvouvrstvých, třívrstvých a čtyřvrstvých verzích nebo z komorových polykarbonátových desek. • V nabídce světlíky s hodnotami součinitele prostupu tepla...

Více

letová příručka

letová příručka množství paliva – zvláště když jsou 2 členové posádky na palubě NEPŘEKRAČUJ maximální vzletovou hmotnost

Více

ORLANDO

ORLANDO Doporučené maloobchodní ceny jsou uvedené s DPH a platné pro vozy modelového roku 2013. Údaje mají jen informativní charakter a Chevrolet CEE za ně nemůže nést odpovědnost. Chevrolet CEE si vyhrazu...

Více

VVV 600601 Honda/Hatz od v.č.1600

VVV 600601 Honda/Hatz od v.č.1600 WALK - BEHIND VIBRATORY ROLLER

Více

E-1500 - Avia Propeller

E-1500 - Avia Propeller Uživatel je odpovědný za udržování platného stavu této příručky dle vydávaných změn. Platná revize této příručky je volně k dispozici na www.aviapropeller.com. Na těchto stránkách jsou uvedeny serv...

Více

Manuál stavby RC modelů

Manuál stavby RC modelů místa, kde modelář bydlí. Je zcela pochopitelné, že létání s RC akrobatickými modely bude spojeno se značnými obtížemi u modelářů, bydlících v kopcovité krajině a třeba 150 km od nejbližšího letišt...

Více

TIBRUSKU TADY VÁM NESMÍ DOJÍT ENERGIE

TIBRUSKU TADY VÁM NESMÍ DOJÍT ENERGIE standardy v oblasti výkonu a ochrany, které umožňují koncovým uživatelům ovládat všechny práce na staveništi. Novátorská konstrukce plochého pístu v kombinaci se zadní plovoucí rukojetí zaručují ne...

Více