Jak na Europass - životopis a motivační dopis?

Komentáře

Transkript

Jak na Europass - životopis a motivační dopis?
Jak na Europassživotopis
a motivační dopis
Národní centrum Europass ČR
Co v prezentaci najdete
1. Hlavní klady dokumentů Europass
2. Rady, co vyplnit do jednotlivých kolonek
Europass-životopisu, které jsou v online prostředí
3. Obecné informace o motivačním dopisu a představení
šablony Europass-motivačního dopisu
4. Stručné technické informace týkající se aktualizace
Europass dokumentů
5. Krátké shrnutí
Proč právě dokumenty Europass?
• lze je vyplnit online na www.europass.cz
• vyplňování je snadné a intuitivní
• lze je kdykoliv opět nahrát (na PC, flash disk
atp.) a on-line aktualizovat
• mají strukturovaný formát
• formuláře jsou k dispozici ve všech jazycích EU
• můžete si je upravit podle svých potřeb (vybrat
pouze ty kolonky, které chcete vyplnit)
EUROPASS-životopis
Strukturovaný formát:
•
•
•
•
•
osobní údaje
zaměstnání, o které se ucházím
pracovní zkušenosti
vzdělání, odborná příprava
osobní dovednosti
• jazykové
• komunikační
• organizační
• odborné
• počítačové
Nemusíte vyplňovat vše.
Nevyplněné kolonky se
v životopisu nezobrazí.
Osobní údaje
• adresa
• telefonní číslo
Zkontrolujte vždy správnost a
aktuálnost uvedených údajů!
• e-mailovou adresu Máte vhodnou e-mailovou
adresu? (např. [email protected]
• webovou stránku
vhodná není)
• účet na skype, ICQ,
nebo Google Talk
Zvažte, zda uvedete nepovinné
údaje: pohlaví, věk, národnost
Osobní údaje
Máte profil na profesní sociální síti
?
• nahrajte data z profilu LinkedIn do Europassživotopisu a ušetřete si práci s vyplňováním
• klikněte na tlačítko IMPORTOVAT
Pracovní zkušenosti
• popisujte chronologicky od aktuální pracovní pozice
• vyberte pouze ty pozice, které jsou důležité pro
danou pozici
• zmiňte dobrovolnické aktivity, placené/neplacené
pracovní stáže
• popište u každé zkušenosti co nejkonkrétněji
pracovní náplň:
 vedení juniorského týmu
 správa počítačového systému
Vzdělání, odborná příprava
• doporučujeme uvádět až po pracovních
•
•
•
•
zkušenostech
uveďte pouze nejvyšší dosažené vzdělání (základní
školu není nutné uvádět)
začněte od aktuálního vzdělání a postupujte
chronologicky do minulosti
uveďte celý název instituce, neuvádějte zkratky
uveďte úroveň Evropského rámce kvalifikací (EQF)
Nevíte, jakou úroveň EQF máte?
Dosažené vzdělání v ČR
střední vzdělání s výučním listem
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
více na
bakalářský studijní program, vyšší
www.eqf.cz odborné vzdělání (vč. konzervatoří)
magisterský studijní program
doktorský studijní program
Úroveň
EQF
3
4
6
7
8
Jazykové dovednosti
• ohodnoťte jednotlivé jazykové dovednosti
poslech, čtení, ústní projev, ústní interakci, psaní
Rozumíte, ale sami plynně nemluvíte?
Čtete lépe než píšete?
Byli jste na stáži v Polsku a rozumíte základním frázím?
• uveďte i dílčí znalosti jazyka a odlište se od
ostatních
Jazykové dovednosti
• přečtěte si důkladně
popisy jednotlivých
úrovní A1 - C2
•
představte si
konkrétní situace,
ve kterých cizí jazyk
používáte
•
buďte upřímní,
pohovor se často vede
v cizím jazyce!
Komunikační/organizační
dovednosti
• buďte konkrétní
• uveďte příklady, jak jste dané dovednosti
využívali v praxi, ve volnočasových nebo
dobrovolnických aktivitách
Nevíte, jak své dovednosti popsat a přeložit?
Pomůže Vám slovník DISCO
Slovník DISCO
• na www.disco-tools.eu naleznete termíny a fráze
dovedností a kompetencí ve 12 jazycích
• vyberte si v KLÍČOVÝCH DOVEDNOSTECH tu
dovednost, kterou jste získali
• vložte ji do Vašeho životopisu
Jaký by měl být motivační dopis?
• stručný (maximálně 3
odstavce)
• výstižný,
přesvědčivý
• přizpůsobený pozici,
o kterou se ucházíte
• bez chyb a překlepů
1. Napište, o jakou pozici se
ucházíte a čím Vás zaujala.
2. Popište předchozí pozice
(2-3).
3. Shrňte Vaše silné stránky
a konkrétní úspěchy,
kterých jste dosáhli.
Na závěr se rozlučte,
poděkujte za čas strávený
čtením.
Europass-motivační dopis
• nabízí uživatelsky
přívětivou online
šablonu
• výsledná podoba
dopisu nemusí zcela
odpovídat českým
normám pro úpravu
písemností v obchodní
a úřední korespondenci
A jak dál?
• dokumenty před odeslání vždy důkladně zkontrolujte
• uložte si je do počítače, na flash disk nebo zašlete
e-mailem
• formát Adobe® PDF + Europass XML a Europass XML
umožňuje opětovné nahrání do online prostředí a
snadnou aktualizaci
• připravte si k pohovoru i další doklady Vašich
dovedností (např. Europass-dodatek k osvědčení,
mobilitu, jazykový pas)
Shrnutí
• Nyní znáte všechny kolonky Europassživotopisu a motivačního dopisu, ale i pravidla
pro jejich vyplňování.
• Na www.europass.cz naleznete vstup do
online prostředí, kde vše jednoduše vyplníte.
• Naleznete zde i další rady a tipy, jak se
připravit na pracovní pohovor.
Národní centrum Europass ČR
Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha
Tel: +420 274 022 347
Využijte klientské centrum - možnost konzultací
po telefonu, e-mailem a osobních konzultací.
Hodiny pro veřejnost: po-pá 9-15h
E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Europass CV

Europass CV • Zaměstnavatelé věnují vašemu životopisu obvykle méně než minutu, než se rozhodnou, zda ho odmítnou, nebo důkladněji posoudí. Pokud neudělá váš životopis dobrý první dojem, ztratili jste příležito...

Více

Jak pomoci lidem ve sboru více se těšit v Bohu

Jak pomoci lidem ve sboru více se těšit v Bohu 2. Milujte ostatní lidi z moci Boží milosti. To znamená: ukazujte jim krásu Kristovy lásky k nim prostřednictvím toho, jak je milujete vy sami. 3. Vypravujte příběhy a svědectví o těch, kteří byli ...

Více

hledejte práci doma i v zahraničí

hledejte práci doma i v zahraničí Do něj si vložte další dokumenty Europassu (jazykový pas, doklad o mobilitě a dodatky k osvědčení a k diplomu) a další doklady o Vašich znalostech a dovednostech (např. certifikáty, diplomy, vysvěd...

Více

jak vytvořit pracovní portfolio???

jak vytvořit pracovní portfolio??? Je dobré mít i úvodní první stránku, kde jsou uvedeny základní informace o tobě a obsah celého portfolia - pro lepší orientaci.

Více

ŽÁDOST O POBYT

ŽÁDOST O POBYT Vzhledem k tomu, že v MG Senior Centru OP s. r. o. není trvale přítomen lékař, je nutné, aby byl žadatel při příchodu vybaven léky a jinými zdravotními pomůckami, které pravidelně užívá, rovněž je ...

Více