Nové možnosti léčby

Komentáře

Transkript

Nové možnosti léčby
život s diabetem
Lepší kompenzace cukrovky
znamená i lepší sex
Diagnóza diabetu neznamená konec světa a pochopitelně neznamená
ani konec sexuálního života. Řada pacientů s diabetem nezaznamenala,
že by je jejich onemocnění v tomto směru nějak omezovalo.
Impotencí se v tomto smyslu
rozumí neschopnost dosáhnout
nebo udržet erekci dostatečnou
pro sexuální styk. Porucha erekce
u mužů s diabetem může mít různou příčinu. Nejčastěji jde o narušené cévní zásobení penisu – lékaři
dnes již vědí, že tento orgán je
jakýsi barometr stavu cév v celém těle. Porucha erekce je často
prvním varovným příznakem, že
muže ohrožuje ateroskleróza.
Příčinou ale může být i porušení
nervů – diabetická neuropatie. Je
také nutné se zamyslet nad tím,
jaké léky pacient bere – na vzniku
impotence mohou mít podíl například některé přípravky na depresi
nebo na krevní tlak.
Kdo vyjde sám 10 schodů,
může mít sex
I u mužů s diabetem lze dnes
erekci výrazně zlepšit moderními léky.
Při léčbě jedním z těchto léků udává
dle studií zlepšení erekce šedesát
procent diabetiků. Další z řady těchto
léků je specifický tím, že má prodloužený účinek až na 36 hodin. Sexuální
styk tedy nemusí být naplánovaný do
úzkého časového období, což jistě
páru přináší větší klid. Díky desetiletým zkušenostem se dá říci, že je tato
léčba bezpečná a účinná.
Někdy mohou sex kazit obavy z toho,
že při něm dojde k nějaké závažné
komplikaci – velká část lidí s diabetem
má zdravotní problémy, řada prodělala
infarkt nebo mrtvici. „Tyto obavy jsou
často přehnané. Zajímavé je, že většinou je nemají nemocní muži, ale jejich
zdravější partnerky. Ty odmítají sex ze
strachu, aby si při něm jejich partner
neublížil. Pacientům říkám, že kdo
vyjde sám deset schodů, může se věnovat sexu. Když to páry slyší, viditelně
se jim uleví,“ řekl při své nedávné
návštěvě Prahy renomovaný izraelský
sexuolog Ronny Shtarkshall.
Sex a hypoglykemie
Sexuální styk přece jen představuje
určitou tělesnou zátěž (i když menší,
než se obvykle soudí). Může tedy vést
k poklesu hladiny
cukru v krvi – zvláště
když sexu předcházelo pití alkoholu
nebo třeba tancování. V úvahu to
přichází především
u těch diabetiků,
kteří jsou léčeni
inzulinem. Někteří si
upravují dávky inzulinu stejně, jako když
počítají s nějakou
jinou pohybovou
aktivitou – je to ale
samozřejmě obtížné a nelze jinak, než
se spolehnout na zkušenost.
Ženy s diabetem jsou na tom lépe.
Jejich schopnost otěhotnět diabetes
většinou nenarušuje. Mohou mít
potíže s dosažením dostatečného
zvlhčení poševního vchodu – to lze
řešit používáním lubrikantu. Může se
také změnit jejich vzrušivost – i tady
může být na vině porušené nervové
zásobení.
U mužů i u žen už dnes existuje mnoho možností, jak problémy v sexuální
oblasti řešit. Je však nutné o těchto
potížích otevřeně komunikovat jak
mezi partnery, tak se zdravotníky.
v krvi, krevního tlaku, BMI… a ještě
mnohem více. V obou městech se
po setmění rozzáří modrou barvou
dominanty – v Praze Týnský chrám
a v Brně Morový sloup.
Vážení,
dovolte abychom vás opět
srdečně pozvali na již 7. ročník
POCHODU PROTI DIABETU, který
celosvětově organizuje společnost
Novo Nordisk za podpory Světové
nadace pro diabetes (WDF).
V České republice převzal záštitu
nad projektem Svaz diabetiků ČR.
Pochod proti diabetu 2010 se
bude konat v neděli 14. 11. 2010,
a to u příležitosti Světového
dne diabetu. Cílem pochodu je
upozornit širokou veřejnost na
problém diabetu a na možnosti,
jak předcházet riziku vzniku tohoto
onemocnění.
DIAlog_003_FINAL.indd 4-5
V roce 2009 počet účastníků Pochodu
proti diabetu dosáhl rekordního čísla
305 479 a pochodovalo se v 52 zemích
světa, což jen potvrdilo vzrůstající
zájem o zdraví veřejnosti a zvýšenou
pozornost věnovanou diabetu. V České
republice pochodovalo přes 4 500 lidí
na 78 místech.
PŘIPOJTE SE OPĚT LETOS I VY!
Akce PRAHA a BRNO 12. 11. 2010
Dne 12. 11. 2010 od 12 hod. v Praze
na Staroměstském náměstí a v Brně
na náměstí Svobody budou probíhat
akce zaměřené na prevenci cukrovky
– měření glykemie, cholesterolu
Pokud se chcete připojit k těmto
akcím, můžete i váš pochod odstartovat již v pátek 12. 11. 2010.
Organizace pochodů je však
jen na vás, proto pochod může již
tradičně startovat 14. 11. na Světový
den diabetu.
Zájemci o aktivní účast se mohou
zaregistrovat na www.dendiabetu.cz,
kde naleznou i seznam pochodů.
Nebo telefonicky na lince
+420 777 102 349 v pracovní dny
mezi 9–15 hod.
Koordinátorem Pochodů proti diabetu
v ČR je společnost KAPCZ s.r.o.
[email protected]
Nové možnosti léčby
pacientů s diabetem 2. typu
Poučený pacient s diabetem ví, co to je inzulin
a chápe, jaký zásadní
význam má. Rozumí podstatě své nemoci – jeho
tělo buď tvoří inzulinu
málo (případně jej netvoří
vůbec) anebo nedokáže
inzulin využívat.
Na vaší
odezvě
záleží
Pomozte nám vytvořit
z bulletinu DIAlog účinný
nástroj k aktivnímu dialogu.
Základem léčby diabetu je tedy buď
dodání inzulinu zvenčí anebo podpora
jeho vstupu do jednotlivých buněk.
V poslední době se ale do popředí
dostává další cesta, jak udržet hladinu
cukru v krvi v žádoucím rozmezí. I ta
souvisí s hormony. Konkrétně s těmi,
kterým se říká inkretiny.
Ať již máte diabetes 1. typu
nebo 2. typu, rádi bychom od
vás všech slyšeli vaše názory
a příběhy spojené s léčbou.
Podělte se s námi o tajemství
svého úspěchu v boji
s diabetem.
Hormon GLP-1
Prvních deset pisatelů od
nás obdrží hezkou knižní
publikaci.
Záruka přesného
dávkování inzulinu
2
na dobu minimálně 5 let
Napište:
Editor – DIAlog
Novo Nordisk, s.r.o.
Evropská 33/c
160 00, Praha 6
[email protected]
• jednoduchá obsluha
• přesné dávkování
Důležité upozornění
pro čtenáře
Informace v DIAlogu jsou
uveřejněné za účelem pouze
informovat. Nenahrazují
odbornou lékařskou radu.
Jenom váš ošetřující lékař
by měl diagnostikovat
vaše zdravotní problémy
a předepsat vám vhodnou
léčbu.
Tvoří se ve střevní stěně a do krevního
oběhu se dostávají hlavně po jídle.
Důležitý je především ten, který lékaři
označují zkratkou GLP-1 (z anglických
slov glukagon-like peptid 1). Kromě
toho, že tato látka snižuje glykemii,
má z hlediska léčby diabetu celou
řadu dalších pozitivních účinků. Zdá
se, jako by v organismu bylo předem
počítáno, že se s něčím takovým jako
je cukrovka může potkat a GLP-1 byl
pro tuto situaci rezervou či dokonce
tajnou zbraní.
• nejpoužívanější1
GLP-1 analoga
Reference:
1. Sommavilla B. Comparative assessment of NovoPen® 4, a new insulin pen system, among present
NovoPen® 3 users. The Fifth Annual Diabetes Technology Meeting, November 10–12, San Francisco,
Diabetes Technology Society, 2005: A137.
2. Data on file Novo Nordisk, DMR NovoPen® 4.
DIA_158/2010
Celkově má ale diabetes na sex
negativní dopad. Výskyt impotence u mužů-diabetiků je asi
dvojnásobný ve srovnání s ostatní
populací. Není však až tak důležité, jak dlouho cukrovka trvá, ale
jak dobře je pod kontrolou. Jinými
slovy – lepší kompenzace, lepší sex.
Samozřejmě se nabízí otázka: Nešla
by tedy tato látka použít k léčbě,
stejně jako inzulin? Dnes už odpověď
zní: Ano, je to možné. Pochopitelně
webové stránky pro diabetiky
www.diabetesmellitus.cz
nejjednodušší by bylo vzít přirozený
GLP-1 – ostatně i první inzulin pocházel
ze slinivek psů. Je zde však zásadní problém, GLP-1 vydrží aktivní jen několik
minut, pak se rozpadá. Moderní farmakologie však už našla několik cest, jak
tuto jeho vlastnost překonat. Je možné
buď zablokovat enzym, který hormon
rozkládá anebo uměle vyrobit látku,
která je mu co nejvíce podobná. To se již
podařilo. Takové léky se nazývají GLP-1
analoga. Co je důležité, jejich vlastnosti
skutečně věrně napodobují GLP-1.
Snižují hladinu cukru v krvi díky zvýšené
stimulaci tvorby inzulinu a také tím, že
omezují uvolňování glukózy, která je
nahromaděna v játrech.
Každý kilogram hmotnosti
dole je úspěchem
Snížení glykemie se u léku na cukrovku
dá předpokládat. Tato léčba má však
ještě další efekty, a těžko je označit jako
vedlejší – mohou být totiž mimořádně
důležité. To, co diabetiky skutečně ohrožuje, je vzestup hmotnosti – každý kilogram navíc zvyšuje riziko onemocnění
srdce, ledvin nebo například pohybového systému. Dosavadní léčba nemocným v tomto ohledu příliš nepomáhala
– ještě donedávna platilo, že léky na
cukrovku vedou k přírůstkům na váze.
GLP-1 analoga mohou působit opačně.
Studie totiž prokázaly váhový úbytek až
3 kg za měsíc. Bylo přitom prokázáno,
že taková léčba působí několika různými
způsoby. Zmenšuje chuť k jídlu, pravděpodobně ovlivněním centra sytosti
v mozku. Zpomaluje také vyprazdňování
žaludku – člověk se díky tomu cítí déle
sytý. Každý kilogram se přitom počítá.
Rozhodně není cílem, aby každý nemocný měl postavu trénovaného atleta.
Obrovský význam pro zdraví má už
snížení tělesné hmotnosti o 5–10 %.
Další hrozbou, která nad diabetiky visí,
je vysoký krevní tlak. Ne nadarmo se
mu říká „tichý zabiják“. Sám o sobě
nebolí a nijak neobtěžuje, může ale
vést ke katastrofě v podobě infarktu
nebo mrtvice. Rovněž zde byl potvrzen pozitivní účinek GLP-1 analogu
– studie prokázaly, že snižuje především systolický (tedy ten „horní“) tlak.
I tady platí: Každé zlepšení kontroly
tlaku přináší pacientovi prospěch.
Z dlouhodobého hlediska je důležité,
že napodobení funkce GLP-1 vede
k ochraně beta buněk ve slinivce,
tedy té tkáně, která vytváří inzulin.
Léčba prostřednictvím GLP-1 analog
má ještě jednu zásadní výhodu – není
spojena s vyšším výskytem hypoglykemií. Tělo si složitým mechanismem
hlídá, aby GLP-1 nebylo moc. Jakmile
je glykemie normální, tento hormon
se přestane tvořit. Podobně organismus reaguje na „umělý“ GLP-1.
Kdo takový nežádoucí pokles hladiny
cukru zažil, dokáže tuto vlastnost
ocenit. Nejde jen o to, že hypoglykemie je velmi nepříjemná zkušenost.
Dnes se již ví, že časté hypoglykemie
zkracují život.
Léků na diabetes přibývá a s nimi
i možnosti, jak „ušít“ léčbu na míru
každému pacientovi. Existuje už na
tisíc možných kombinací jednotlivých
přípravků – jistě ne všechny najdou
v praxi uplatnění. O GLP-1 ale určitě
lékaři a pacienti budou komunikovat
stále častěji.
Mgr. Ondřichová
Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33c, 160 00 Praha 6
[email protected]
www.novonordisk.cz
6.10.2010 13:45:13
život s diabetem
zdravá výživa
Naučte se základní pojmy
Následující základní informace vám
pomůžou pochopit nejen co se odehrává ve vašem těle při onemocnění
cukrovkou, ale také jakým způsobem funguje vaše léčba.
k buňkám, v nichž se využívá jako zdroj energie. U lidí
trpících diabetem 2. typu má nedostatek inzulinu za
následek, že se k buňkám nepřesouvá dostatek cukru,
aby pokryl energetické potřeby organizmu.
3. Beta buňky
1. Glukóza
Část potravy, kterou sníte, se rozštěpí na glukózu
(což je druh cukru). Tento cukr putuje vaším krevním oběhem ke všem buňkám těla, které jej využívají jako zdroj energie. I když vám cukr poskytuje
energii, kterou potřebujete ke zdravému životu, je
zároveň nutné jej udržet pod kontrolou a jeho hladinu v krvi na odpovídajících hodnotách. Ten, kdo
trpí diabetem 2. typu, s tím může mít potíž. Příliš
vysoký obsah cukru v krvi se nazývá hyperglykemie,
zatímco příliš nízký obsah cukru v krvi hypoglykemie.
Beta buňky jsou důležité buňky slinivky břišní (slinivka
břišní nebo také pankreas je malá žláza nacházející se
pod žaludkem). Mají za úkol vyrábět správné množství
inzulinu ve správnou dobu proto, aby udržely hladinu
krevního cukru v normě.
ÙÜñ—ÛàØÙÜëì
ÀÅÑÌÃÀÅ
Inzulin snižuje hodnotu krevního cukru tím, že
napomáhá jeho odvádění z krevního oběhu
Užít si vánoční svátky a přitom si
neublížit nadbytkem jídla může
diabetikovi připomínat plavbu
pověstnou úžinou mezi Scyllou
a Charybdou. Určitě to ale lze.
Diabetická dieta je vlastně zdravá strava – a jíst
zdravě je možné i o svátcích. Už předvánoční
nákup má pro diabetika svá specifika, ta ale nespočívají v tom, že se košík naplní až po okraj výrobky
s nápisy Light a DIA. Neexistuje nic takového jako
potraviny vhodné zvláště pro diabetiky – navíc
mnoho výrobků označených jako DIA obsahuje zbytečně mnoho tuků a energie. Vhodné pro
Pro toto vyšetření lékaři používají zkratku HbA1C,
pacienti mu někdy říkají „dlouhý cukr“. Slovo
„dlouhý“ je tu případné, protože tato hodnota
říká, jak byla cukrovka pod kontrolou v období až
tři měsíce před odběrem. Glykovaný hemoglobin
je ta část krevního barviva v červených krvinkách,
na níž je navázána glukóza. Vzniká tím více, čím je
koncentrace glukózy vyšší a čím déle tato vysoká
koncentrace přetrvává.
Bez nadsázky jde říci, že právě HbA1c definuje
osud diabetiků – je zcela zásadní pro prognózu
DIAlog_003_FINAL.indd 2-3
Svátky znamenají období zvýšené konzumace alkoholu. Diabetes sám o sobě absolutní zákaz alkoholu
nepřináší, nutnost opatrnosti ale ano. Alkohol může
reagovat s některými léky a je třeba počítat s tím,
Nikdo není dokonalý – i jinak disciplinovanému
diabetikovi se může stát, že sní něco, o čem dobře
ví, že by neměl. Pokud k domu dojde, není nutné
se tím trápit. Je však třeba se hned vrátit k normálu.
S jednorázovou dietní chybou se tělo vyrovná,
s dlouhodobým zanedbáváním už ne.
recepty
Ryba ve vaječné krustě
plné bylinek a parmazánu
ÀÅÑÌÃÀÅ
1 porce obsahuje přibližně:
, 8 g tuků,
200 kcal, 840 kJ, 26 g bílkovin
olu
4 g sacharidů, 8 mg cholester
ŽALUDEK
Çæ‡âæñÜåf—ÙÜëؗÙìyâð—çéæÛìâìáo—äÜå‡o—äåæ•êëío—àåñìãàåì
U osob s diabetem 2. typu tyto buňky přestávají pracovat a odumírají. V době diagnózy diabetu 2. typu už
většinou bývá funkce beta buněk snížená o 50 %.
• 500 g rybích filetů
• šťáva z poloviny citrónu
4. GLP-1
GLP-1 a játra
Nevyužitý cukr (glukóza) se ukládá v játrech. Když
je potřeba, uvolní se prostřednictvím hormonu zvaného glukagon. U lidí s diabetem 2. typu bohužel
játra uvolňují příliš mnoho cukru ve špatnou dobu.
Když jíte, pomáhá hormon GLP-1 kontrolovat hladinu
cukru v krvi. Dělá to různými způsoby, především tím,
že zvyšuje tvorbu inzulinu ve slinivce břišní. U lidí s diabetem 2. typu bývá snížena hladina tohoto hormonu.
GLP-1 pomáhá snížit úroveň glukagonu a zastavit
uvolňování cukru z jater do krevního oběhu v době,
kdy to není potřeba.
Glykovaný hemoglobin definuje osud diabetiků
Glykemie však udává, jen jaká je hladina cukru
v krvi v daném okamžiku. Důležitější je, jak je cukrovka kompenzována dlouhodobě. Dnes je možné
měřit i to – stanovením takzvaného glykovaného
hemoglobinu.
Během svátků by se pak diabetik neměl zbytečně
vystavovat pokušení – není tedy například dobré
nechávat na stole cukroví nebo chlebíčky a jednohubky. Zbytek rodiny to určitě pochopí.
že jde o vydatný zdroj energie. Přesto může vést
k hypoglykemii, protože zabraňuje doplňování
glukózy do krve ze zásob v játrech. Tvrdý alkohol
doporučit nelze. Sklenka dobrého vína, pokud není
nějaký jiný důvod k vyloučení alkoholu, ale může
zvýraznit atmosféru svátečních dnů i lidem s cukrovkou.
GLP-1
• mořská sůl
• čerstvě mletý pepř
• 3 vejce
• 1 polévková lžíce sekané petrželky
(může být i sušená)
• 1 polévková lžíce sekané pažitky
(může být i sušená)
• 2 polévkové lžíce strouhaného
parmezánu
• mouka (celozrnná)
„Tak kolik mám?“ Pohled na glukometr je pro většinu lidí s diabetem
vždy spojen s trochou napětí – a je
to tak správně, protože číslo, které
se na displeji objeví, je důležité.
diabetiky jsou nápoje označené Light, tedy slazené
neenergetickými umělými sladidly a ani s těmi to
není vhodné přehánět. Hlavní zásada je nakupovat
střídmě a kvalitní potraviny.
ê—ÛàØÙÜëÜä
2. Inzulin
Klíčovou úlohou inzulinu je, aby se po jídle snížila
hladina cukru v krvi.
GLP-1 a trávení
GLP-1 rovněž zpomaluje trávení tak, aby se hodnoty krevního cukru po jídle příliš nezvýšily. To
pomáhá delší dobu udržet pocit sytosti.
ÀÅÑÌÃÀÅ
ÀÅÑÌÃÀÅ
¿Ã¸»ÀŸ
ºÌÂÉ̗͗ÂÉÍÀ
GLP-1 a inzulin
Když se zvýší obsah krevního cukru (hyperglykemie), signalizuje GLP-1 slinivce břišní, aby vytvářela inzulin. Ten pomáhá odvádět cukr z krevního
oběhu k buňkám, kde je ukládán nebo použit jako
zdroj energie.
Vánoce nemusejí znamenat marný boj
nemoci, popisuje kvalitu léčby, bývá podnětem ke
změně terapie.
Standardy ČDS uvádějí, že každý pacient s diabetem
léčený inzulinem by měl být takto vyšetřen alespoň
jednou za tři měsíce, diabetik druhého typu (pokud je
jeho onemocnění stabilizované) tak dvakrát za rok, těhotná diabetička jednou měsíčně. Těmto požadavkům
se ale realita v České republice ani zdaleka neblíží.
Především diabetici druhého typu jsou vyšetřováni
méně, než odborná diabetologická společnost doporučuje – průměrně připadá 0,8 vyšetření na pacienta
a rok. Změnit to mohou i sami diabetici, když se na
svůj glykovaný hemoglobin budou aktivně ptát.
U pacientů v časném stádiu onemocnění ještě bez
komplikací postihujících srdce a cévy by neměl
být glykovaný hemoglobin vyšší než 4,5 procenta.
U některých nemocných s komplikacemi lze za
uspokojivý cíl léčby považovat i 6 procent. Pozor,
toto číslo neznamená průměrnou glykemii, ta je
mnohem vyšší. Například průměrný glykovaný
hemoglobin 4,5 % zhruba odpovídá průměrné
glykemii 10 mmol/l. Správné vyhodnocení glykovaného hemoglobinu vyžaduje zkušenost a znalosti. Je potřeba vědět například to, že vliv události, která zvýší HbA1c, (například akutní nemoc),
je tím větší, čím kratší doba uplynula od odběru.
Dlouhodobý efekt změny léčby lze tedy posoudit
nejdříve za jeden až dva měsíce.
V neposlední řadě glykovaný hemoglobin říká
mnohé o tom, do jaké míry je nemocný při léčbě
schopen spolupracovat. Ještě stále existují diabetici, kteří se doporučeními lékaře řídí jen pár
dní před kontrolou. Glykemii takto ošidit mohou
(i když jen z krátkodobého hlediska), glykovaný
hemoglobin ne. Rozumný pacient dávno ví, že
cílem léčby není uspokojit lékaře, ale zastavit či
maximálně zpomalit rozvoj komplikací.
• plátek másla
Filety pokapeme citrónovou šťávou,
okořeníme solí a pepřem. Důkladně
rozšleháme 3 vejce, promícháme
s bylinkami (petrželkou, pažitkou)
a strouhaným parmezánem. Rybí filátka nejprve obalíme v mouce a poté
je protáhneme v takto připravených
vejcích. V této fázi přípravy již máme
na plotýnce pánev, ve které jsme
rozpustili máslo a filátka z obou stran
osmažíme. Krusta z vajec, bylinek
a parmezánu krásně zezlátne již po
pár minutkách. Při smažení můžeme
k máslu do pánve kápnout ještě
trochu dobrého olivového oleje.
Ořechové rohlíčky s rozinkami
1 porce obsahuje přibližně:
, 6 g tuků,
110 kcal, 460 kJ, 3 g bílkovin
terolu
11 g sacharidů, 22 mg choles
Na těsto potřebujeme:
• 100 g čerstvého dobře
vychlazeného másla
• 100 g měkkého netučného tvarohu
• 130 ml zakysané smetany
• 250 g hladké mouky
(lze zaměnit za celozrnnou)
• špetka soli
• 1 žloutek na potření
Na náplň potřebujeme:
• 50 g přírodního třtinového cukru
• 1 a ½ lžíce mleté skořice
• 4 lžíce rozinek jemně nasekaných
• 100 g jemně nasekaných vlašských
ořechů
Chladné máslo vyšleháme elektrickým
šlehačem na krém, do kterého přidáme tvaroh, kysanou smetanu a špetku
soli. Přisypeme část mouky a hmotu
spojíme a ještě krátce společně prohněteme. Podle potřeby přidáváme mouku
a kysanou smetanu, aby nám vzniklo
příjemně tvárné těsto, které zabalíme
do fólie a necháme v chladničce odpočinout nejméně 3 hodiny. Těsto rozdělíme na několik částí a na pomoučeném
vále z každého kusu vypracujeme kouli
a rozválíme ji na tenký kulatý plát, který
podsypáváme moukou, aby se nelepil.
Rozřežeme na 6 výsečí jako dort, na
každý kousek natřeme připravenou
náplň a od širšího okraje zarolujeme až
ke špičce malé rohlíčky, které přeneseme na plech s pečícím papírem, potřeme je žloutkem a ve vyhřáté troubě na
180 °C pečeme podle velikosti cca 20
až 25 minut. Nejlépe rohlíčky chutnají
vychlazené.
6.10.2010 13:45:06

Podobné dokumenty

Pohyb je pro diabetika lék

Pohyb je pro diabetika lék Na vaší odezvě záleží Pomozte nám vytvořit z bulletinu DIAlog účinný nástroj k aktivnímu dialogu. Ať již máte diabetes 1. typu nebo 2. typu, rádi bychom od vás všech slyšeli vaše názory a příběhy s...

Více

PDF verze ke stažení - Objektově orientované programování a jeho

PDF verze ke stažení - Objektově orientované programování a jeho co můžeme označit podstatným jménem, musíme jako objekt akceptovat i třídu). Vysvětlíme jim, že třída je speciální druh objektu, který má oproti ostatním objektům dvě zvláštní vlastnosti: • Třídy j...

Více

Hubnutí je celoživotní kontrola, ale nemusí být

Hubnutí je celoživotní kontrola, ale nemusí být z tohoto dělat tragédii a spontánně se vrátí ke správnému režimu. Hubnutí už mu nebude odebírat životní energii, správný životní styl bude tak samozřejmý, jako

Více