i. výroční zpráva o činnosti školy

Komentáře

Transkript

i. výroční zpráva o činnosti školy
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
STROJNICKÁ, PLZEŇ
KLATOVSKÁ 109
Výroční zpráva
2008-2009
I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Výroční zpráva je zpracována podle § 7 vyhl. MŠMT č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy v návaznosti na § 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů.
1. Základní údaje o škole
1.1
Název školy, sídlo, právní forma
Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň, Klatovská 109, 301 00
Právní forma:
IČO:
Identifikátor zařízení:
Zřizovatel školy:
příspěvková organizace
69457425
610 100 645
Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 00 Plzeň.
Škola jako právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:
Střední škola:
IZO 110 100 662
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Klatovská 109, 301 00 Plzeň
2. Tylova 57, 301 00 Plzeň.
Školní jídelna-výdejna: IZO 110 100 778, místo poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb: Klatovská 109, 301 00 Plzeň
Svářečská škola:
IZO 150 007 612, místo poskytovaného vzdělávání nebo školských
služeb: Majerova 3, 320 57 Plzeň
1.2
Údaje o vedení školy:
Ředitel školy: Ing. Ladislav Vízner, tel. 377 441 641, fax 377 422 640,
e-mail: [email protected]
Zástupci ředitele: Mgr. Josef Houška – statutární zástupce
Ing. Josef Gruber
Mgr. Izabela Macnerová
1.3
Adresa pro dálkový přístup:
http://www.spstrplz.cz
1.4
Kontakty
Tel. 377 441 641, 377 423 378, fax 377 422 640, e-mail [email protected]
1
1.5
Údaje o školské radě
Předseda školské rady: Bc. Milan Topinka
Členové jmenovaní zřizovatelem školy: Mgr. Jiřina Kdýrová, Bc. Milan Topinka
Členové zvoleni zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky: Ing. Jiří Janeček, Vladimír
Ančinec
Členové zvolení pedagogickými pracovníky: Mgr. Izabela Macnerová, Bc. Martin Škoula
1.6
Přehled vyučovaných oborů vzdělání
Obory vzdělání s maturitní zkouškou pro žáky základních škol
23 - 41 - M/001
78 - 42 - M/001
39 - 41 - M/003
64 - 42 - M/003
23 - 45 - L/001
23 - 44 - L/001
Strojírenství
Technické lyceum
Mechatronika
Strojírenská technická administrativa
Mechanik seřizovač
Mechanik strojů a zařízení
Obory vzdělání s maturitní zkouškou – denní nástavbové vzdělávání
23 - 43 - L/506
63 - 42 - L/502
Provozní technika
Technickohospodářské a správní činnosti
Obory vzdělání s maturitní zkouškou – dálkové nástavbové vzdělávání
23 - 43 - L/506
33 - 42 - L/502
Provozní technika
Dřevařská a nábytkářská výroba
Obory vzdělání s maturitní zkouškou – distanční vzdělávání
23 - 41 - M/001 Strojírenství
64 - 42 - M/003 Strojírenská technická administrativa
Obory vzdělání s výučním listem
23 - 56 - H/001
23 - 51 - H/001
23 - 57 - H/001
33 - 56 - H/001
21 - 53 - H/001
Obráběč kovů
Zámečník
Strojní kovář
Truhlář
Modelář
2. Přehled pracovníků školy
2.1
Pedagogičtí pracovníci
Ing. Ladislav Vízner
Mgr. Josef Houška
Ing. Josef Gruber
ředitel školy, vyučoval mechaniku
zástupce ředitele pro praktické vyučování, vyučoval strojírenskou
technologii
zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vyučoval technickou mechaniku
2
Mgr. Izabela Macnerová
Dagmar Auterská
RNDr. Blanka Bartošková
Štěpán Biskup
Mgr. Hana Blažková
Ing. Hana Boulová
Ing. Věra Brichtová
Jaromír Čapek
Mgr. Ivana Černá
PaedDr. Lubomír Čihák
Jiří Diviš
Bc. Hana Divišová
Josef Dobrý
PaedDr. Miroslav Dvořák
PhDr. Eva Grausová
Ing. Jiří Hájek
Petr Halama
Mgr. Hana Hamouzová
Mgr. Ivana Harmadyová
Hlaváč Miroslav
Ing. Petr Hlávka
Jaroslav Hort
Ing. Miroslav Hůrka
Mgr. Blanka Janotová
Bořivoj Janoušek
Ing. Petr Jiřík
Petr Kaminietz
Ladislav Kašpar
Mgr. Václav Klaus
Jaromír Kohout
Václav Kohout
Jiří Kolovský
Hana Korimová
Robert Korsa
Mgr. Helena Koubková, Ph.D.
Mgr. Králová Michaela
Mgr. Vladimíra Krampolová
Jaroslav Krásný
Mgr. Eva Krauzová
Ing. Marie Krňoulová
Ing. Jana Le
Jan Líbenek
Ing. Jiří Lokajíček
Mgr. Helena Lokajíčková
Mgr. Marie Mádlová
Mgr. Lenka Martincová
Ing. Jiří Mařík
Ing. Marie Mašková
Ing. Petra Mašková
Mgr. Ľubica Matásková
Josef Morávek
Mgr. Alena Motáňová
Běla Müllerová
Ing. Milan Nechanický, Ph.D.
Ing. Jiří Nekola
Ing. et Bc. Zdeněk Němeček
František Novák
Ladislav Pakandl
Mgr. Marcela Podlipská
PaedDr. Rudolf Podlipský
Josef Raboň
a technologické procesy
zástupkyně ředitele pro teoretické výučování, vyučovala anglický jazyk
francouzský jazyk
anglický jazyk, matematika, fyzika
učitel odborného výcviku
německý jazyk, hospodářský zeměpis
programování NC strojů
stavba a provoz strojů, CAD systémy, informační a komunikační
technologie
tělesná výchova
německý jazyk
deskriptivní geometrie, matematika, fyzika, tvorba rozvrhu hodin
strojírenské předměty
ekonomické a administrativní předměty, management
praxe, učitel odborného výcviku
strojírenské předměty, odborné předměty v oborech zpracování dřeva
fyzika, chemie, základy ekologie
technická měření
fyzika, matematika
německý jazyk, ruský jazyk, občanská nauka
český jazyk
učitel praxe, odborné předměty
odborné předměty v oboru mechatronika
učitel odborného výcviku, praxe
strojírenské předměty, mechatronika, automatizace, tvorba rozvrhu hodin
biologie
učitel odborného výcviku
odborné předměty
učitel odborného výcviku, praxe
učitel odborného výcviku
strojírenské předměty
učitel odborného výcviku, vedoucí svářečské školy
vedoucí učitel odborného výcviku
praxe, strojírenské předměty, programování NC strojů
matematika, fyzika
učitel odborného výcviku
český jazyk, občanská nauka
všeobecné předměty
český jazyk, občanská nauka
učitel odborného výcviku
matematika
ekonomické předměty
strojírenské předměty
tělesná výchova
technické kreslení
fyzika
anglický jazyk
matematika
elektrotechnika
deskriptivní geometrie, strojírenské předměty
strojírenské předměty
matematika, chemie
učitel odborného výcviku
tělesná výchova, český jazyk
německý jazyk
elektrotechnické předměty, informační a komunikační technologie
odborné předměty
strojírenské předměty, informační a komunikační technologie
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku
anglický jazyk
průmyslové výtvarnictví
učitel odborného výcviku, praxe
3
Ing. Jitka Roubalová
Mgr. Anna Rysková
Ing. Ondřej Řežábek
Ing. Iva Řežábková
PhDr. Eva Sedlecká
Mgr. Kateřina Sekyrová
Ing. Ivana Schmiederová
Ing. Jiří Slavík
Mgr. Petr Slavík
Mgr. Miloš Smolík
Mgr. Jan Sojka
Zora Sommerová
Ing. Pavel Steininger
Mgr. Vladimír Straka
Mgr. Dana Strnadová
Ing. Petr Svoboda
Ing. Jaromír Šavel
Karel Šilhan
Bc. Martin Škoula
Mgr. Dagmar Špalová
Hana Šrámková
Ing. Jaroslav Štěrba, CSc.
Stanislav Thomayer
Mgr. Iveta Tomášková
Ing. Zdeněk Trmota
Miluše Tykalová
Ing. et Bc. Petr Vlček
Jaroslav Vodák
Václav Vogel
Vladimír Vondryska
Jan Vospálek
Karel Žižkovský
2.2
informační a komunikační technologie, CAD systémy, metodička ICT
německý jazyk
technická dokumentace, informační a komunikační technologie
strojírenské předměty, programování NC strojů
český jazyk, občanská nauka
český jazyk
strojírenské předměty, programování NC strojů, informační a komunikační
technologie
strojírenské předměty
matematika, výchovný poradce
matematika
český jazyk, dějepis
český jazyk
strojírenské předměty, programování NC strojů
elektrotechnické předměty
tělesná výchova, zeměpis, základy ekologie
ekonomické předměty
strojírenské předměty
praxe, technologie, programování NC strojů
učitel odborného výcviku, strojírenská technologie, odborné předměty
zpracování dřeva
matematika, fyzika
ekonomické a administrativní předměty
elektrotechnické předměty
učitel odborného výcviku
všeobecné předměty
anglický jazyk, německý jazyk
ekonomické a administrativní předměty
informační a komunikační technologie
praxe
učitel odborného výcviku, praxe
učitel odborného výcviku
učitel odborného výcviku, praxe
učitel odborného výcviku
Správní zaměstnanci
Šárka Čiháková
Miroslava Jeřábková
Josef Veringer
Ilona Tůmová
Jaroslava Havlová
Olga Malá
Jana Pikrtová
Ing. Karel Pešek
Andrea Macnerová
Ing. Lukáš Svoboda
Jaroslav Eismann
Václav Hlaváč
Josef Švec
Helena Štýsová
Štefan Dúc
Ing. Milan Mužík
Anna Ciroková
Hana Bacigálová
Jindřiška Ďuráková
Jitka Hricová
Eva Kastnerová
Naděžda Kloudová
Marie Kosmatová
Iveta Mašátová
Marie Opatrná
sekretářka, pracovnice podatelny a archivu
vedoucí ekonomického oddělení
správce budov
provozní účetní
mzdová účetní
pracovnice ekonomického úseku
pracovnice ekonomického úseku
správce počítačové sítě
pracovnice knihovny
interní auditor
údržbář, pracovník ve výdejně nářadí
školník
školník
vrátná
vrátný
energetik školy
úklid
úklid
úklid
úklid
úklid
úklid
úklid
úklid
úklid
4
Marie Pobjecká
Marie Poláková
Emilie Rumlová
Alena Volfová
Jolana Kadlecová
Jaroslava Viedemannová
Iveta Mašátová
2.3
úklid
úklid
úklid
úklid
školní jídelna
školní jídelna
školní jídelna
Centrum praktického vyučování
Vladimír Karas
Ján Kamenský
Jiří Odehnal
Josef Mareška
Rudolf Puhan
Irena Procházková, Ivana Krejčová
Miroslav Kopenec
Zdeňka Puhanová
Jolana Havlová
vedoucí služeb
mistr údržby
mechanik
elektromontér
údržbář
skladové dělnice
nástrojař
svačinářka
uklízečka
3. Údaje o přijímacím řízení
3.1
Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých oborů vzdělání
3.1.1
Denní vzdělávání včetně nástavbového
Kód oboru
21 - 53 - H/001
23 - 44 - L/001
23 - 45 - L/002
23 - 51 - H/001
23 - 56 - H/003
23 - 57 - H/001
33 - 56 - H/001
63 - 42 - L/502
23 - 41 - M/001
23 - 43 - L/506
64 - 42 - M/003
39 - 41 - M/003
78 - 42 - M/001
3.1.2
Název oboru
Modelář
Mechanik strojů a zařízení
Mechanik seřizovač
Zámečník
Obráběč kovů
Strojní kovář
Truhlář
Technickohospodářské a správní
činnosti
Strojírenství (denní)
Provozní technika (denní)
Strojírenská technická administrativa
Mechatronika
Technické lyceum
Celkem
Počet
přihlášených
Počet
přijatých
2
10
18
22
59
2
11
2
8
17
22
55
2
11
12
8
29
25
21
32
14
257
29
24
21
32
14
245
Počet
přihlášených
Počet
přijatých
17
17
12
50
12
49
9
9
88
87
Ostatní formy vzdělávání
Kód oboru
33 - 42 - L/503
23 - 41 - M/001
23 - 43 - L/507
64 - 42 - M/003
Název oboru
Dřevařská a nábytkářská výroba –
nábytkářství a čalounictví (dálkové)
Strojírenství (distanční)
Provozní technika (dálkové)
Strojírenská technická administrativa
(distanční)
Celkem
5
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
4.1
Výsledky maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek
počet
žáků ve
třídě
žáci,
konající
zkoušky
celkem
23-41-M/001Strojírenství
32
32
5
26
1
23-41-M/001Strojírenství
(distanční)
2
0
0
0
0
22
22
5
17
0
24
24
4
19
1
17
12
2
9
1
13
13
2
11
0
21
21
1
20
0
2
2
0
2
0
6
6
0
6
0
14
12
5
6
1
21
21
5
15
1
5
5
1
4
0
179
170
30
135
5
21-53-H/001 Modelář
9
9
0
9
0
23-51-H/001 Zámečník
18
13
2
10
1
23-57-H/001 Strojní kovář
3
3
1
2
0
23-56-H/001 Obráběč kovů
50
49
10
39
0
33-56-H/001 Truhlář
15
15
3
12
0
Celkem
95
89
16
72
1
prospěli s
prospěli
vyznamenáním
neprospěli
Maturitní zkouška:
78-42-M/001 Technické
lyceum
39-41-M/003 Mechatronika
23-43-L/506 Provozní
technika (denní)
23-43-L/506 Provozní
technika (dálková)
64-42-M/003 Strojírenská
technická administrativa
(denní)
64-42-M/003 Strojírenská
technická administrativa
(distanční)
23-44-L/001 Mechanik strojů
a zařízení
23-45-L/001 Mechanik
seřizovač
63-42-L/502
Technickohospodářské a
správní činnosti
33-42-L/502 Dřevařská a
nábytkářská výroba(dálková)
Celkem
Závěrečná zkouška:
4.2
Řešení stížností
počet
stížností
celkem
1
z toho
částečně neoprávněných
0
oprávněných
0
6
neoprávněných
1
5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
5.1
Vzdělávání vedoucích pracovníků
Vzdělávání: Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení
Počet účastníků: 0
5.2
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název školení
Učitel střední školy a tvorba ŠVP
5. celostátní setkání učitelů matematiky
Tvorba webových stránek s CSS
Projekty-moderní způsob financování, moderní způsob
práce
Jak získat grant na zahraniční stáž a na mezinárodní
spolupráci - Comenius
Příprava projektu I
Příprava projektu II
Vedení programové výuky
Ideas taht Work 2008
Kurz angličtiny pro začátečníky I
Studium pro vých.poradce - 3.semestr
Zajímavosti ze sluneční soustavy
Aktivizace učebních činností žáků v hodinách zeměpisu
Provoz podniku
Mzdy a platy aktuálně
Rozpočet projektu
Nová úprava přijímacího řízení na střední školy a správní
řád
Strategie rozvoje školy v kontextu RVP a ŠVP
Microsoft PowerPoint 2003-2007
Powerpointové prezentace pro výuku OBK
Junior Achievement - školení
Německá obchodní korespondence
Použití maker v Excelu při výuce a praxi
Finanční gramotnost
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 4
Den učitelů dějepisu
Profesní únava hlasu a možnost nápravy
Nová maturita z chemie
Kurz inventor Professional 2010
Novela školského zákona
Studium pro vých.poradce - 4.semestr
Řízení projektů - praktické zkušenosti
Cestománie
Anglická obchodní korespondence
7
Počet účastníků
47
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
6.1
Hodnocení výsledků výchovného poradenství
Na začátku školního roku byli monitorováni žáci prvních ročníků s poruchami učení. Po
konzultacích následovalo stanovení postupů řešení těchto problémů.
V rámci prevence sociálně patologických jevů se první ročníky zúčastnily besedy s pplk.
Dočekalem na téma „ Realita v kriminalitě mládeže“. Se stejnou tématikou se žáci mohli
setkat v rámci předmětu Občanská nauka.
V průběhu obou pololetí byly realizovány programy „Specifické primární prevence“ pro
studenty prvních a druhých ročníků ve spolupráci s organizací Teen Challenge Plzeň. Tato
aktivita obsahuje podstatné informace o drogové problematice, umožňuje pochopení příčin
užívání omamných látek a učí odolávat tlaku vrstevníků. Vše probíhalo v rámci tří setkání.
Byla provedena sociometrická sonda v prvních ročnících zaměřená na odhalení problémů
v nových kolektivech. Vše prodiskutováno a zpětně vyhodnoceno pro třídní učitele i žáky.
V závěru roku byl navázán kontakt s novými oblastními metodiky prevence sociálně
patologických jevů Mgr. Michalem Slivkou a Mgr. Vlaďkou Kovářovou. Byla domluvena
spolupráce v rámci projektu KPZ – Komplexní zajištění primárních a intervenčních aktivit
realizovaného v rámci OPVK – operačního programu pro vzdělávání a konkurence schopnost,
který je spolufinancován z Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu České
republiky.
Pokračoval vzdělávací program „S Tebou o Tobě“ pro žákyně 1. až 4. ročníků, který
umožňuje dívkám chápat fyzické a psychické změny, kterými budou procházet nebo již
procházejí, a uvědomit si, že tyto změny jsou běžnou součástí jejich vývoje.
Škola se ve školním roce 2008/2009 zúčastnila dvou charitativních akcí. V září 2008 to byl
projekt „Světluška“ na pomoc zrakově postiženým ( šest dvojic ). V květnu 2009 se dvanáct
studentů podílelo na veřejné sbírce pořádané organizací „ ADRA“.
V rámci kariérového poradenství výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli posledních
ročníků nabídl žákům potřebné informace pro jejich orientaci na trhu práce. Byla také
navázána spolupráce s Informačním centrem Úřadu práce v Plzni. Dále proběhly besedy
s výchovným poradcem, kde formou testu a jeho následného vyhodnocení získali žáci
chybějící znalosti a rady, týkající se možností jejich dalšího studia ( VŠ, VOŠ, jazykové školy,
zahraniční studium).
Probíhala práce s talentovanými žáky, kteří v různých soutěžích ( SOČ, soutěž odborných
dovedností oboru modelář, svařování atd.) dosahovali výborných výsledků i na republikové
úrovni.
8
6.2
Účast školy na rozvojových programech vyhlášených MŠMT, krajem
případně jiným subjektem
Název projektu
European
Automations
Network of
Traning Systems
(e-Ants)
Podpora
mezinárodní
spolupráce v
oblasti
mládeže - rok
2008
Podpora aktivit k
technickému
vzdělávání
6.3
Upřesnění
Vyhlašovatel
Finanční dotace
Poznámka
Projekt LLP-Leonardo - mobility
(probíhal od roku 2007 do ledna
2009)
EU - Národní agentura
pro evropské vzdělávací
programy
22.600 EUR
Projekt ukončen v lednu
2009, doplatek dotace
poskytnut v červenci
2009.
Spolufinancování projektu LLP Leonardo
Plzeňský kraj
20.000 Kč
Vyčerpáno v r.2008.
Modernizace robota
Město Plzeň
100.000 Kč
Projekt ukončen v
prosinci 2008.
Účast žáků v soutěžích
Středoškolská odborná činnost
Do krajského kola Středoškolské odborné činnosti 2008/2009 se probojoval Miroslav Pecl,
žák třídy 4 ME se svou prací „Model řízení kolejiště“ v oboru 09 - strojírenství, hutnictví,
doprava a průmyslový design. Konzultantem práce byl Miroslav Hůrka. M. Pecl se v práci
zaměřil na problematiku modernizace zabezpečovacích systémů a jejich částí. Na modelu
nádraží s několika kolejemi předváděl pomocí elektronických obvodů zabezpečení proti
možnosti současného vpuštění dvou vlaků na jednu kolej. Práce skončila na třetím místě.
V okresním kole Středoškolské odborné činnosti soutěžil dále Jan Říha z téže třídy (práce
Zesilovač v oboru elektrotechnika, elektronika a telekomunikace).
Ve čtvrtek 23. 10. 2008 získala v celostátní soutěži České hlavičky hlavní cenu Merkur trojice
loňských absolventů Vladimír Minczér, Radek Trunec a Stanislav Zýka ze SPŠ
strojnické, Plzeň (cena VŠE za oblast technických a přírodních věd s ekonomickým
aspektem). Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo na tiskové konferenci a na galavečeru
v Brně. Česká televize natáčela celý večer, z něhož pak připravila speciální hodinový
televizní pořad pod názvem České hlavičky 2008.
Porota tak ocenila týmovou práci Pásový dopravník pro dovedné skloubení strojírenství,
elektrotechniky, elektroniky a číslicového řízení pomocí programovatelného automatu
prostřednictvím průmyslové sběrnice Profibus. S prací získali 7. místo v oboru Strojírenství
na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti ve Varnsdorfu 2008.
Další odborné soutěže
V celostátní soutěži odborných dovedností oboru Modelář, která se konala v dubnu 2009 na
Střední škole technické Ostrava-Hrabůvka, dosáhl vynikajícího úspěchu žák třídy 2 ZM Petr
Sainer, který zvítězil v kategorii jednotlivců. Další soutěžící Martin Korbelík (3 TM) se umístil
na 7. místě, v soutěži družstev obsadili žáci 2. místo. Talentovanému Petru Sainerovi dále
udělil uznání v přehlídce České ručičky 2009 (1. ročník) Jihomoravský kraj ve spolupráci
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvem zemědělství ČR a Hospodářskou komorou ČR.
9
Tomáš Kydlíček a Pavel Šimera (tř. 2 OT) se zúčastnili soutěže žáků oboru Truhlář,
pořádané SOU Domažlice. Tomáš Kydlíček předvedl v teoretické i praktické části vynikající
výkon a obsadil 1. místo.
V 15. ročníku celostátní soutěže Autodesk ACADEMIA DESIGN v Praze (SPŠ na Třebešíně)
reprezentoval Jan Kořínek (3 SB) a obsadil 10. místo.
Žáci oboru Strojní kovář (tř. 3 ZK) Jan Pešík a Karel Fischer se zúčastnili v září celostátní
soutěže v kovářských dovednostech, která se konala v Českých Budějovicích.
V krajské soutěži v psaní na klávesnici PC obsadili žáci tř. 2 TS Ivana Rampasová 13. místo,
Jiří Hanyk 23. místo a Milan Faist 24. místo (celkem soutěžili 32 žáci).
Sportovní soutěže
Atletický pohár Corny
Družstvo ve složení Hladík, Plzák, Král, Nosek, Tampa, Hucl, Voit, Šimek, Macur a Leider
obsadilo druhé místo.
Fotbalový turnaj středních škol
Po slušných výkonech ve skupině skončila cesta našeho družstva v semifinále.
Okresní přebor a krajské finále v přespolním běhu
Dívky ve složení Pechová, Říhová, Fantová, Čiperová, Kratochvílová a Němcová obsadily
v okresním přeboru vynikající druhé místo. Družstvo chlapců ve složení Matěj Plzák, Matěj
Král, Václav Nosek, Miloslav Štýs a Jan Michálek postoupilo po vítězství v okresním kole do
kola krajského, kde 17. 14. 2008 rovněž zvítězilo.
Okresní přebor v košíkové
Dne 11. 11. 2008 proběhl turnaj, ve kterém družstvo chlapců naší školy obsadilo třetí místo.
Školu reprezentovali Valíček, Smeták, Štýs, Štícha, Šašek, Fiala, Hromíř a Volín.
Plavání
Dne 25. 11. 2008 se družstva dívek a chlapců pod vedením Mgr. Čapka výše uvedeného
krajského finále. Děvčata ve složení Pospíšilová, Pelcová, Gyebrovszká, Kratochvílová,
Šamšulová a Pomahačová obsadila 3. místo. Chlapci ve složení Pivoňka, Hasch, Soukup,
Galdun, Král a Rada obsadili 1. místo a postoupili do celostátního finále. To se konalo 8. a 9.
1. 2009 v Jihlavě a chlapci v sestavě Hasch, Pivoňka, Král, Soukup, Plzák a Rada obsadili
výborné 7. místo ze 14 družstev.
Okresní přebor v hokejbalu
7. a 8. 4. 2009 proběhl okresní přebor v hokejbalu, kde velmi dobře bojovalo naše družstvo.
Ve finálové skupině obsadilo 3. místo. Školu reprezentovali: Silovský, Špeta, Šoul, Krejsa,
Ančinec, Červenka, Chlad, Man, Korda, Hampejs, Bočan, Jícha, Černík, Hucl, Šimek, Rybář,
Majer.
Volejbalový turnaj smíšených družstev plzeňských středních škol
15. 5. 09 proběhl tradiční turnaj na našem školním hřišti. Družstvo SPŠ strojnické skončilo na
2. místě (sestava Kiesenbauer, Kašová, Svoboda, Týml, Hasch, Herzog, Šulaj.
10
6.4
Aktivity žáků v mezinárodních programech
Učitelé a žáci Střední průmyslové školy strojnické, Plzeň byli partnery projektu, který byl po
18 měsících slavnostně zakončen 24. 4. v bavorském Ambergu. Bavorská vláda jej ocenila
jako nejlepší projekt roku 2007.
Na projektu s názvem e-Ants, evropská síť výukových systémů, pracovali plzeňští žáci spolu
s kolegy a žáky ze Staatliche Berufsschule & Berufsfachschule Amberg a EDV-Schulen
Wiesau v rámci programu EU Leonardo da Vinci. Jeho věcným zaměřením byla výroba
robotu a třídicího automatu, jejich programování a ovládání přes internet. Smyslem je
zhotovení učebních pomůcek ovladatelných odkudkoli, kde je internetové připojení. Neméně
důležitým cílem bylo však i osobní seznámení s životem, kulturou a tradicemi sousední země
a zdokonalení v jazyce partnerů včetně odborné slovní zásoby.
Na celém projektu pracovaly smíšené skupiny žáků při vzájemných výměnných pobytech.
Žáci, účastníci projektu, splnili požadavky pro získání Europassu, dokumentu, který jim může
usnadnit vstup na pracovní trh EU.
Projekt ocenila i bavorská ministryně pro spolkové a evropské záležitosti paní Emilia Müller,
která byla nejvýznamnějším hostem slavnostního zakončení v pátek 24. 4. 2009. Hlavním
koordinátorem za plzeňskou průmyslovku byl Ing. Petr Hlávka, učitel SPŠS.
6.5
Prezentace školy na veřejnosti
Dny otevřených dveří
28. listopadu 2008 se konal den otevřených dveří v Centru praktického vyučování. Ve škole
byl otevřených dveří uspořádán o den později 29. listopadu 2008. Návštěvníci mohli
zhlédnout výukové prostory v budově školy na Klatovské třídě a dílny SPŠ. V odborných
učebnách asistovali žáci a předváděli práci s rozmanitým odborným hardwarovým
i softwarovým vybavením a učebními pomůckami (CNC stroje, dotykové tabule, simulace
elektronických obvodů, počítačová podpora konstruování aj.).
Den otevřených dveří byl zopakován v menším rozsahu 13. 1. 2009.
Věda a technika v ulicích
Na tradiční zářijové přehlídce jsme vystavovali robotickou ruku, práci žáků v oboru
Mechatronika.
StreTech 2009
Střední průmyslová škola strojnická, Plzeň se i v letošním roce úspěšně prezentovala na
přehlídce práce středních škol StreTech, kterou každoročně pořádá ČVUT Praha. Na
přehlídce StreTech jsme prezentovali ve zkratce výstupy projektu e-Ants, uskutečnili jsme
ukázku internetového přenosu činnosti robotického jeřábu, vytvořeného v rámci projektu, ze
školy a jako "lákadlo" jsme měli u stánku jinou práci našich mechatroniků - počítačem
(i dálkově přes internet) řízenou robotickou ruku, kterou kompletně od mechanických částí po
řídící program vytvořili žáci, dnes již absolventi (v nedávné době s ní byli velmi úspěšní
v odborných soutěžích). Jeden z návštěvníků se vyjádřil, že naše robotická ruka je tím
nejlepším, co je na přehlídce k vidění. Školu v Praze reprezentovali Ing. Petr Hlávka, Ing.
Josef Gruber a žáci třetího ročníku Lukáš Veg a Tadeáš Kalvas.
Cestopisné prezentace pro veřejnost
Pořádá Ing. Petr Vlček jako charitativní akce pro Fond ohrožených dětí.
11
7.
Údaje o spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
7.1. Spolupráce s firmou Festo Didaktic
Od roku 2007 je na naší škole v provozu odborná učebna pro výuku mechatroniky
a automatizace. Byla vybudována spoluprácí mezi firmou Festo s naší školou. Učebna plní
své poslání, zaměřené na podporu výuky našich žáků a externí semináře pro zájemce
z firem, které ve výrobě používají pneumatické a elektropneumatické systémy Festo.
Doposud proběhlo pět seminářů zaměřených na pneumatické a elektropneumatické řídící
systémy.
Ve školním roce 2008/09 byly semináře na naší škole organizované firmou Festo rozšířeny
o nabídku programování NC strojů. Seminář probíhal částečně učebně Festo a PNCu,
praktická část pak v CPV školy. V příští školním roce má naše škola v nabídce i semináře
na programování PLC automatů FESTO a TEKOMAT. Máme v úmyslu i semináře
senzoriky, o které běžně nemají zřejmě z důvodu náročnost ve školících střediscích
Festo zájem (pouze SPŠ a SOU Lanškroun), což by mohlo mít i regionální význam
v propagaci naší školy.
Vybavení odborné učebny doplnila firma Festo modernizovaným simulačním programem
Fluid SIM 4.0.
v počtu šesti licencí. Umožňuje modelování pneumatických
a elektropneumatických pracovních a řídících obvodů včetně grafického oživení. Rádi
bychom získali i vybavení Easy Port, umožňující vymodelovaný obvod funkčně propojit
s reálným zapojením prvků. Jeho zařazení do výuky by podstatně přispělo k modernizaci
výuky zvýšením názornosti a pochopení problematiky tekutinových mechanismů.
7.2. Spolupráce s firmami při zajišťování praktického vyučování (odborného výcviku)
Škola spolupracuje při zabezpečování odborného výcviku pro žáky čtyřletých oborů vzdělání
zakončených maturitní zkouškou a tříletých oborů vzdělání zakončených závěrečných
zkouškou s následujícími firmami:
K.H.A. s.r.o. BRUSH SEM s.r.o.
STREICHER, spol. s r.o.
ŠKODA HOLDING a.s.
ŠKODA MACHINE TOOL. a.s.
TS PLZEŇ a.s.
ŠKODA ELECTRIC a.s.
ŠKODA POWER a.s.
ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o.
HOFMEISTER s.r.o.
GÜHRING s.r.o.
ŠKODA JS a.s.
CZECH PRECISION FORGE a.s.
PRECISION CASTPARTS CZ s.r.o.
ENSINGER s.r.o.
G-TEAM, a.s.
LEKOV, a.s.
CHRIST CAR WASH s.r.o.
PILSEN TOOLS Group s.r.o.
SANKYO Oilless Industry, spol. s.r.o.
.
12
GTW BEARINGS s.r.o
MOVO spol. s r.o
EKA – KOMPLET s.r.o.
MOLINS, s.r.o.
PILSEN STEEL s.r.o.
SWA, s.r.o.
8. Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Ve školním roce 2008/2009 pokračovala spolupráce ZO ČMOS a ZO KOVO s vedením
školy. Byly změněny a doplněny některé body kolektivní smlouvy. Obě organizace se
podílely na zajišťování akcí pro zaměstnance školy (oslava dne učitelů, vánoční posezení
s bývalými zaměstnanci školy). Dále byly pro zaměstnance po dohodě s vedením školy
zajištěny různé kulturní a sportovní akce.
Naši zaměstnanci oceňují především pomoc v sociální oblasti (příspěvky na stravování,
penzijní připojištění, půjčky v případě sociální nouze).
Předseda ZO OS KOVO se pravidelně zúčastňoval jednání rady sekce učňovských
zařízeních v Praze a Ostravě. Jako místopředseda rady sekce UZ OS KOVO se zúčastnil
několika jednání mezi OS KOVO a sdružením učňovských zařízení o kolektivních
smlouvách.
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2008/2009 se konala jedna kontrola ze strany ČŠI. Jejím předmětem bylo
ukončování středního vzdělávání s maturitní zkouškou u oboru vzdělání 39-41-M/003
Mechatronika a 23-41-M/001 Strojírenství podle zákona 442/1991Sb., o ukončování studia
ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole nebyla zjištěna
žádná porušení ustanovení předpisů.
10. Zpráva o hospodaření za rok 2008 (Údaje v tis. Kč)
a) Příjmy
Hlavní
činnost
Druh příjmů
PŘÍJMY
CELKEM
Doplňková
CELKEM
činnost
54 182
562
54 744
Příjmy investiční – celkem
850
0
Investiční dotace od Plz.kraje na rekonstrukci svařovny
Investiční dotace od m. Plzně na popisovací zařízení pro CPV
700
150
850
0
700
150
562
53 894
Příjmy neinvestiční – celkem
53 332
13
Dotace z MŠMT na přímé náklady
Dotace od Plz.kraje na provozní náklady
Neinv.dotace od MŠMT na zvýšení platů pedagogů
Neinv.dotace z EU na projekt LLP-Leonardo (vyčerpaná část)
Neinv.dotace od m.Plzně na projekt Modernizace robota
Dotace od Plz.kraje na podporu mezinárodní spolupráce
Příjmy z pronájmů
Příjmy z produktivní činnosti v rámci výuky
Přijaté pojistné náhrady (živelné události)
Ostatní příjmy z hlavní činnosti (bank.úroky, prodej učebnic,
opisy vysvědčení apod.)
Příjmy z doplňkové činnosti (odborné kurzy)
Aktivace vnitropodnikových nákladů (účtuje se do příjmů)
Užití vlastních fondů (účtuje se do příjmů)
42 185
7 272
269
496
100
42 185
7 272
269
496
100
20
1 799
369
0
20
1 799
369
0
158
562
94
570
158
562
94
570
b) Výdaje
VÝDAJE
CELKEM
58 946
447
59 393
Výdaje investiční - celkem
5 597
0
Rekonstrukce budovy 43
Rekonstrukce svařovny
Instalace rolet v jídelně
Popisovací zařízení pro CPV (z dotace)
Zabezpečovací zařízení pro CPV
4 389
806
31
150
221
5 597
0
4 389
806
31
150
221
Výdaje neinvestiční - celkem
53 349
447
53 796
Platy zaměstnanců
Ostatní platby za provedené práce (vč.proj.LLP Leonardo)
OPPP - odměny žáků
Zdravotní a soc.pojištění, odvody na FKSP
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Náklady závodního stravování
Cestovné (vč.zahranič.-projekt Leonardo)
Vzdělávání DVPP
Vzdělávání ostatní
Ochr.prac.pomůcky, hyg.potřeby apod.
30 498
300
125
11 299
129
88
491
45
33
230
88
138
30 586
438
125
11 335
129
88
491
45
33
233
Učební pomůcky - celkem 235 tis., z toho:
14
36
3
Učební pomůcky hrazené z přímé dotace - nářadí, projekční
plátno, dataprojektor, interaktivní tabule, server, 2 počítače
148
Učební pomůcky hrazené z účelového daru - nářadí pro CPV
23
Učební pomůcky hrazené z vlastních zdrojů - výroba modelu
bezp.dveří
2
2
62
62
0
40
51
4 569
1 420
308
808
Učební pomůcky hrazené z dotace od m. Plzně na projekt
Modernizace robota: regulátor, měnič, moduly, počítač,
programovatelný automat
Software pro výuku
Odborná literatura pro výuku
Energie
Opravy a údržba
Nájemné
Odpisy majetku
40
51
4 559
1 420
288
808
Drobný majetek - nákup: židle 42 ks, pračka, chladnička, 2
konvice rychlovarné, telef.ústředna, bezdrátový telefon pro
svařovnu, stůl mycí ekolog.pro CPV (z účel.daru), vlastní výroba:
13 stolů pod počítače
Telekomunikační služby
Softwarové práce - údržba a aktualizace
Služby konzultační a poradenské
Stočné
Ostatní provozní náklady - různý materiál, odpad, ochrana
majetku, poštovné, pojištění, posudky, různé služby, bankovní
aj.poplatky)
148
10
20
119
275
153
127
257
119
275
153
127
257
1 779
152
1 931
c) Hospodářský výsledek
Hlavní
činnost
Hospodářský výsledek před zdaněním
Daň z příjmů (z pronájmů a doplňk.činnosti)
Hospodářský výsledek po zdanění
Doplňková
CELKEM
činnost
-17
91
115
7
98
98
-108
108
0
Protože příspěvek na provoz pro rok 2008 byl jako obvykle nepostačující, počítali jsme s tím, že
velkou část neinvestiční údržby budov budeme financovat z investičního fondu. To ale nebylo
možné - zabránily nám v tom nečekaně velké investiční výdaje, které jsme museli z investičního
fondu hradit přednostně. Na rekonstrukci budovy 43 (CPV) jsme z vlastního investičního fondu
uhradili 656 tis. Kč (z toho zvlášť nutná byla izolace topného systému v částce 450 tis.), na
rekonstrukci svařovny jsme vynaložili ze svého 106 tis.Kč. Kromě toho bylo nezbytné pro budovu
CPV pořídit zabezpečovací zařízení v ceně 221 tis. Kč.
Problémem byla pro nás i velmi studená zima, která znamenala značný nárůst nákladů na teplo -
15
oproti roku 2007 o 432 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšení ceny jsme platili o 156 tis. víc i za elektrickou
energii apod. To vše pro nás znamenalo, že pro dosažení alespoň nulového hospodářského
výsledku jsme museli ze svého rezervního fondu pro financování běžných provozních nákladů
použít částku 439 tis., takže do dalších let nám zbývá na rezervním fondu jen částka 370 tis.
(z toho 227 tis. Kč jsou dary od firem). Ve financování nám dále pomohly též
velké příjmy
z pronájmů a z produktivní činnosti, a dále i odborné kurzy, které pořádáme v rámci doplňkové
činnosti.
11. Informace o výsledcích kontrol hospodaření:
Datum
kontroly
Druh kontroly
Kontrolující orgán
Výsledek kontroly
26.8.2009
Kontrola plateb pojistného
na všeobecné zdravotní
pojištění - r.2007 - 2009
Všeobecná zdravotní
pojišťovna ČR Benešová
Přeplatek 20.078 Kč - vzniklý
vinou p. P. Slavíka, který
nenahlásil, že změnil pojišťovnu.
(Důvodem kontroly byla naše
žádost o vrácení tohoto
přeplatku.) Jinak bez závad.
31.8.2.9.2009
Inventarizace majetku a
závazků (z r.2008)
Odbor školství KÚ Plz.
kraje, Bc. Říhová a Bc.
Holubová
Bez závad
Datum zpracování zprávy:
30. září 2009
Datum schválení Školskou radou SPŠS:
27. 10. 2009
Ing. Rostislav Študent
ředitel školy
16

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za školní rok 1998/1999

Výroční zpráva za školní rok 1998/1999 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ, PLZEŇ KLATOVSKÁ 109

Více