Stáhnout - KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

Komentáře

Transkript

Stáhnout - KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.
KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
„Pomáháme vyjet správným směrem“
ČASOPIS
K
MPAS
č. 5/10
www.krizovatka-hc.cz
2
Sídlo společnosti:
Rokycanova 2654,530 03 Pardubice
Adresa poskytování služeb:
Arnošta z Pardubic 2605, 530 02 Pardubice
tel.: 466 301 684, 776 468 078
e-mail: [email protected]
web: www.krizovatka-hc.cz
NÁVŠTĚVNÍ HODINY:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00
8:00
8:00
8:00
–
–
–
–
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13:00 – 16.00 hod.
13:00 – 16:00 hod.
dle domluvy
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
3
CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:
Kontakty .........................................................................................2
Co jsme pro vás připravili ...............................................................3
Úvodní slovo ...................................................................................4
Projekt „Pomáháme, kdo pomůže nám? .........................................5
Ohlédnutí za minulými akcemi .......................................................6
Co se skrývá za: Litoterapií……………. ........................................8
Kreativní tvoření .............................................................................9
PANat metoda ...............................................................................10
Tip na výlet: Muzeum Letohrad ....................................................12
Dostaveníčko s historií: Letohrad…………..................................13
Okénko sociálního poradenství ……………. ...............................14
Schránka otázek ............................................................................15
Pár rad pro průvodce vozíčkáře.....................................................16
Soutěžní křížovka .........................................................................18
Koutek pro kompenzační pomůcky...................................... ........20
Sport boří bariéry ..........................................................................21
Tržiště zajímavostí ........................................................................22
Užitečné informace .......................................................................23
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají………………….. .. …..…..24
4
ÚVODNÍ SLOVO
Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a naše centrum má za
sebou stěhování do nových prostor na Karlovině. Nově nás teď
najdete na adrese: Arnošta z Pardubic 2605, Pardubice 530 02.
Prostory, které nyní využíváme více vyhovují vašim potřebám.
Snažíme se je pro vás co nejlépe připravit, aby služby, které
poskytujeme mohly být kvalitnější.
Ve dnech 4. 9. – 10. 9. 2010 se bude konat rekondiční pobyt
v bezbariérovém penzionu Vyhlídka v obci Lutová, nedaleko
Chlumu u Třeboně. Penzion je v krásném prostředí chráněné
krajinné oblasti Třebonsko.
Provoz našeho centra bude v té době omezen. Většina našich
zaměstnanců bude zabezpečovat ozdravný pobyt. Vzhledem
k nepřítomnosti odborných pracovníků nebude probíhat
ergoterapie ani kurzy PC. Neomezené zůstává sociální poradenství
a další aktivity.
Hipoterapie, canisterapie a plavání v Lázních Bohdaneč začnou
probíhat znovu od poloviny září. V září a v říjnu pro vás
připravujeme další akce – např. výlet do muzea řemesel v
Letohradě, přednášku na téma Reiki...
V říjnu se budete moci vypravit na Rehaprotex – výstavu
kompenzačních pomůcek do Brna. Ke zhlédnutí tu budou již
tradičně kompenzační pomůcky, zdravotnická technika a výrobky
různých chráněných dílen. V měsíci říjnu se zase uskuteční Veletrh
sociálních služeb, který se bude konat 13. října 2010 v sále
v Hronovické ulici.
Na všech akcích se s vámi rádi setkáme a uvítáme vaše náměty a
připomínky i nápady na výlety a akce, které si budete přát
uskutečnit.
TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÝCH PROSTORÁCH!
5
PROJEKT ESF
„Pomáháme, kdo pomůže nám.“
Projekt financovaný z Evropských strukturálních fondů, který
realizujeme od dubna 2010 – „Pomáháme, kdo pomůže nám?“, má
za sebou už několik aktivit.
Realizace projektu se úspěšně rozběhla. Byl sestaven realizační
tým, máme technické zázemí a výběr účastníků je také za námi.
První aktivita pro účastníky Bilanční diagnostika probíhá v těchto
dnech. Účastníci jsou z Pardubického kraje – z Pardubic, Chrudimi,
Holic, České Třebové, Litomyšle a Poličky. Zájem o projekt byl ze
strany cílové skupiny, osob pečujících o osobu blízkou, velký.
Aktivity probíhají na dvou místech – v Pardubicích a České
Třebové. Partnerem projektu je Město Česká Třebová. Velmi si
ceníme výborné spolupráce a aktivní účasti při výběru zájemců i
další pomoci ze strany pracovníků Sociálního odboru.
Od září nás čekají další aktivity. Začíná kurz Pracovník
v sociálních službách a také řada seminářů. Semináře budou na
zajímavá témata a společná setkání poskytnou příležitost k výměně
zkušeností a zážitků. Samozřejmě je možné využít i individuální
poradenství a konzultace s psychologem a promluvit si o svých
problémech.
V projektu nás budou čekat další aktivity – kurzy Základy PC a
Základy podnikání, odborná praxe a poradenství o možnosti
pracovního uplatnění. Věříme, že zapojení do aktivit projektu bude
pro cílovou skupinu opravdu přínosné.
Petra Nováková
Tento projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
6
OHLÉDNUTÍ ZA MINULÝMI AKCEMI
Minigolf na koupališti:
V horkém letním dni jsme se vypravili na koupaliště Na
Cihelně, kde nás čekaly nevšední sportovní zážitky. Užili jsme si
nejen sport, ale i legraci. Den na koupališti se nám skutečně
vydařil. Na fotografiích můžete posoudit sami.
Výlet do ZOO:
Spousta zážitků nás čekala i na výletě do ZOO Dvůr Králové,
které má opravdu co nabídnout. Zajímavé byly především
pavilony – Ptačí svět, Vodní svět a pavilony šelem, hrošíků, lvíčků
i slonů. Asi se nám nepodařilo vidět všech téměř dva a půl tisíce
živočichů, které tady našli svůj domov, ale i tak jsme se dozvěděli
hodně zajímavostí. Po cestě domů jsme se ještě stavili podívat na
přehradu Les království.
7
Exkurze do sklárny Harrachov:
Nevšední podívaná nás čekala při exkurzi ve sklárně Novosad a
syn, kde jsme shlédli tradiční způsob výroby skla – foukání,
broušení i tavení v pecích a také unikátní historickou brusírnu z
roku 1895, poháněnou vodní turbínou. V muzeu jsme si prohlédli
výrobky českých sklářů z minulých dob i novodobé výrobky, které
bylo možné i zakoupit.
Mumlavské vodopády:
Exkurzi do sklárny jsme završili obědem v příjemné restauraci.
Další zastávkou na našem výletě byly Mumlavské vodopády, které
nás okouzlily svojí krásou. Vyjet dlouhý kopec bylo trochu
náročné, ale pohled na přírodní vodopády stál rozhodně za to.
Domů jsme se vraceli unavení, přesto však spokojení s hezky
prožitým dnem.
8
CO SE SKRÝVÁ ZA: LITOTERAPIÍ
Již v pradávných dobách přitahovaly člověka barevné
kameny a krystaly svým tvarem, barvou, zářením a
nevysvětlitelnou silou. Od nepaměti je jim přisuzována léčivá moc
a další hmotně nevysvětlitelné vlastnosti.
Staroindická filozofie byla přesvědčena, že kameny a
především drahokamy mají duši tak jako člověk, že v sobě
skrývají vesmírnou energii. Na tomto přesvědčení je založena i
krystal terapie neboli litoterapie.
Touto terapií lze určit, na základě data narození, individuální
kameny, které svou energií člověka doplní. Různé druhy kamenů
svým vyzařováním elektromagnetického pole údajně ovlivňují
buňky v našem těle, ovlivňují a harmonizují naše čakry, ovlivňují
naši psychiku atd.
Využití drahých kamenů pro odstraňování energetické
nerovnováhy v určitých místech na těle může být velmi účinné.
Kámen může být např. nošen na těle v podobě šperku nebo pouze
umístěn v místnosti apod. Nutná je péče a čištění kamenů
speciálními postupy (očištění od negativní energie, aby mohly
dále pomáhat).
Další formou využití kamenů jsou drahokamové esence;
příprava esence: Kameny jsou nejprve očištěny, poté ponechány
působení slunce, měsíce i hvězd (tím absorbují jejich energii) a
nakonec jsou vloženy do vody s alkoholem, do níž se tato energie
uvolní. Získaná esence slouží k terapeutickým účelům pro fyzické,
emocionální i psychické čištění těla.
Alena Kolajová
9
KREATIVNÍ TVOŘENÍ
Další kreativní technikou, která stojí za vyzkoušení je
Mramorování. Tentokrát si ji v našem centru společně
vyzkoušíme:
Mramorování
Tuto techniku je možné použít na nejrůznější předměty
z hedvábí, papíru, dřeva, umělé hmoty, skla či kovu.
Nejprve si připravíme nádobu s vodou, do které nakapeme
několik kapek speciální barvy. Pomocí špejle pak barvu dobře
promícháme a vytvoříme zajímavé obrázky.
Vybraný předmět pomalu ponoříme do vody a následně rychle
vyjmeme. Sklo a kov je nutné před mramorováním vyčistit lihem.
Z hotového mramorovaného papíru pak máme možnost vytvářet
nejrůznější dekorace.
Přijďte si tuto jednoduchou a přitom přitažlivou techniku
vyzkoušet do našeho centra.
Michaela Voltrová
10
PANat METODA
Jak jste se v minulém čísle dozvěděli, PANat metoda využívá
nafukovací dlahy Urias. Dnes vám chceme přiblížit pozitivní
účinky Urias dlah a tlakových bandáží.
Využití dlah je možné rozdělit na 3 základní funkce:
Polohování
Zlepšení pasivní hybnosti
Nácvik aktivní motoriky. Dále je obrovským přínosem pro
práci v ergoterapii.
Pozitivní účinky Urias dlah:
pozitivní ovlivnění mikrocirkulace v postižených tkáních
korekce svalového tonu a plasticity facií
uvolnění desmogenních struktur
centralizace příslušných kloubů
tlumení patologické práce CNS
normalizace proprioreceptivních reakcí
Výhodou této fixace je také fakt, že držení plastové dlahy je
pružné, umožňuje mírný pohyb při spastických motorických
projevech např. při spastické křeči, při klonu, kýchnutí či snaze o
aktivní pohyb. Tímto způsobem není kontrahovanému svalu dáván
silný odpor jako u pevných materiálů standardních dlah a tudíž
není provokována další kontrakce. Dlouhodobé používání Urias
dlah zabraňuje rozvoji kontraktur u hypertoniků, rozvoji
sekundárního hypertonu a kloubní decentralizaci u hypotoniků a
hypermobilních pacientů.
Současně však podporují a usnadňují fyzioterapeutickou či
ergoterapeutickou intervenci ve smyslu jak pasivního
tak aktivního cvičení.
11
Jak fungují terapeutické tlakové bandáže ?
Dlahy jsou vyrobeny ze speciální PVC- folie, jejíž vlastnosti
vyvinula paní Margaret Johnstone. Tato speciální folie se vždy
optimálně napasuje / přilne na tvar končetiny.Tlakové dlahy se
nafukují ústně, teplý vzduch z plíce obstará perfektní usazení a
uhlazení vnitřní strany folie na končetinu, přičemž je tlak na
končetinu rovnoměrně rozložen.
Tlak, který je na končetinu vyvíjen stejnoměrně ze všech stran
současně, způsobí, že se v této oblasti sníží svalový tonus a zvýší
se stabilita končetiny. Takováto končetina je pak schopna snést
zatížení např. přenos váhy při aktivním cvičení. U
dvoukomorových tlakových dlah máme naopak možnost různé
intenzity tlaku, dle síly nafouknutí a to dle rehabilitačního
záměru terapeuta pro individuálního pacienta.
Ceny dlah Urias:
Řídí se aktuálním ceníkem německého prodejce Kaphingst a
pohybují se v rozmezí 32,- až 82,- Eur podle typu a velikosti
dlahy. K nákladům je třeba připočíst poštovné a poplatky
bankovního styku. Dlahy si můžete prohlédnout a objednat přímo
na www.kaphingst-shop.de nebo Vám můžeme na Vaši žádost
prodej zprostředkovat. Kontaktní osobou v České republice je
Renata Vodičková, DiS.
Převzato
Ukázky dlah Urias:
12
TIP NA VÝLET:
MUZEUM ŘEMESEL LETOHRAD
Letohrad leží v nádherném údolí, obklopený krásnou
nezničenou přírodou, v malebném podhůří Orlických hor se na
řece Tiché Orlici. Zde se nachází unikátní muzeum řemesel, kam
se vypravíme na výlet a zavzpomínáme si na doby dávno minulé
a zašlé staré časy.
Muzeum je umístěno v areálu Nového dvora z roku 1750 v
Letohradě. Zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a
živností z období 1840-1930.
Kromě relativně známých profesí, jako je truhlář či řezbář,
prezentuje i práci kovotlačitele, koláře, bednáře, šindeláře a
mnoha dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný
mechanický skanzen řemesel s 25 vyřezávanými řemeslníky, kteří
předvádějí svá řemesla a mechanické dílny. Najdete zde také
expozici školní třídy vybavenou výukovými obrazy, fyzikálními
modely a dalšími školními pomůckami. Můžete si prohlédnout i
další nově otevřenou unikátní expozici pilnice s třemi funkčními
katry.
Dále se mimo jiné seznámíme s výrobou mýdla, praním
a mandlováním prádla, je zde ojedinělá expozice paramentářství,
hodinář, řezbář, švec, kamnář, cihlář, kameník, holič, vlásenkář,
kupec a krejčí.
V druhém patře jsou zastoupeny především živnosti zabývající
se výrobou potravin, ale je zde také světnice, jak se žilo před více
než 100 lety. Dominantní prostor zaujímá mlynářství včetně části
vodního kola, pekařství, cukrář, řezník, výroba sýra, másla,
sodové vody a včelař. V tomto patře láká ke svezení speciální
dřevěný tobogán na spouštění pytlů do nižšího patra
Tak vás zveme na nevšední výlet za řemesly starých časů.
Petra Nováková
13
DOSTAVENÍČKO S HISTORIÍ –
LETOHRAD
Předchůdcem města, které se až do roku 1950 jmenovalo
Kyšperk, byl hrad Geiersberg (Supí hora), který stával na návrší
zvaném Hradisko. První zmínku o něm nalézáme v roce 1308 ve
Zbraslavské kronice. Hrad byl založen patrně pánem ze Žampachu
již ve 13. století. Nejstarším známým držitelem byl loupeživý rytíř
Jeniš z Kyšperka. Poslední zmínka o hradu je z roku 1419.
Městečko samé se poprvé připomíná v roce 1513, je ale
pravděpodobné, že vzniklo jako podhradí již dříve.
Na konci 16. století mělo městečko pivovar se sladovnou a
kvasírnou, kde se vařilo pivo pro celé žampašské panství. Ve městě
byl samozřejmě i šenk. Kyšperk měl svého rychtáře a mohly se zde
konat týdenní trhy a dva jarmarky ročně. Město obdrželo i právo
útrpné a hrdelní.
Rychlý rozvoj město zaznamenává především v 17. století, kdy
byl majitelem panství rod Vitanovských z Vlčkovic. Hrabě Hynek
Jetřich Vitanovský zprostil město za peněžitou náhradu roboty,
založil špitál pro deset zchudlých a zestárlých poddaných. Také ve
městě založil šest cechů a nechal přestavět původní renesanční tvrz
z roku 1554 na raně barokní zámek.
V první polovině 19. století se v Kyšperku rozmohla domácí
výroba fosforových sirek. Práce při výrobě fosforových sirek byla
zdraví velice škodlivá, proto ji vláda zakázala. Počátkem 20. století
tak postupně zanikaly jednotlivé výrobny.
První světová válka násilně přerušila hospodářský a kulturní
rozvoj města. Po válce začal stavební ruch. Postupně přibyla řada
nových ulic i čtvrtí. Ve městě bylo zavedeno elektrické osvětlení,
dláždily se ulice, byl vybudován moderní vodovod, využívající
pramene pod skálou.
Po válce začal nový hospodářský rozmach Kyšperka, od roku
1950 již Letohradu. Název Letohrad prosadil tehdejší kronikář
František Skála jako spojení začátků slov "letovisko" a "hradisko".
Petra Nováková
14
OKÉNKO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ
Označení aut a výhody s ním spojené
II. část
Držitelé průkazů II. a III. stupně mohou získat na sociálním
odboru označení aut (tzv. označení 01), které je opravňuje stát s
autem na místech, kde je parkování zakázáno, pokud tím nedojde
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu.
Majitel auta s označením 01 si může požádat o vyhrazené
parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. §
67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností odbor dopravy.
K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků - za povolení
ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa).
Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa.
Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve
vyhrazení trvalého parkovacího místa neplatí osoby invalidní (v
praxi se jedná o držitele průkazu ZTP a ZTP/P) podle zákona č.
565/1991 Sb., o místních poplatcích. Poplatek za vyznačení místa
je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy
nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy. Každý rok je třeba
žádat o obnovení tohoto místa.
Co se týče výhod v EU, mezinárodní průkaz mimořádných
výhod existuje, ale naše úřady doposud nepřikročily k jeho
vydávání. Náš průkaz mimořádných výhod v zahraničí neznají.
Praxe ukazuje, že s označeným autem můžete využívat výhody
parkování, ale dálniční známky je třeba platit. Před cestou je dobré
se informovat o podmínkách v konkrétní zemi, kterou chcete
navštívit.
Tomáš Potůček
15
SCHRÁNKA OTÁZEK
OTÁZKA:
Chtěl bych se zeptat, jaká bude provozní doba KŘIŽOVATKY
handicap centra o.s. po přestěhování do nových prostor?
ODPOVĚĎ:
Provozní doba našeho centra denních služeb v nových
prostorách zůstává nezměněná. Od pondělí do čtvrtka jsou
vyhrazeny návštěvní hodiny, které je možné využít.
Návštěvní hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
8:00
8:00
8:00
8:00
–
–
–
–
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
13.00 – 16.00 hod.
13:00 – 16.00 hod.
13:00 – 16:00 hod.
dle domluvy
V této době pro vás budou k dispozici pracovníci, kteří vám
pomohou vyřešit vaše problémy. Doporučujeme návštěvu předem
objednat.
Individuální termíny ergoterapie, výuky na PC a tréninku paměti
je nutné si domluvit s konkrétním pracovníkem:
Ergoterapie:
Bc. Lucie Šafková - 774 467 487
Bc. Michaela Voltrová – 774 467 487
e-mail: [email protected]
Výuka na PC:
Michal Kmoch, DiS. e-mail: [email protected]
Trénink paměti: Bc. Michaela Voltrová – 774 467 487
e-mail: [email protected]
Milan Pešek
16
PÁR RAD PRO PRŮVODCE VOZÍČKÁŘE
Milí průvodci, v posledních dvou číslech jste se postupně
seznámili s vozíkem, jeho ovládáním a jízdou s ním. Dnes budeme
pokračovat a čeká nás, mimo jiné, třeba další způsoby nájezdů a
jízda s vozíkem po schodech.
Nahoru a dolů po schodech:
Schody zdolávejte s vozíkem pouze v případě, že nemáte jinou
možnost, jak zdolat tuto překážku (nájezd, rampa, výtah…). Vždy
požádejte někoho o pomoc.
Nezapomeňte:
Bezpečnost vozíčkáře je úplně ve vašich rukou
Myslet také na pohodlí vozíčkáře
Jízda s vozíkem po schodech nahoru a dolů se dvěma
pomocníky:
První pomocník zatlačí vozík za madla dolů a
současně sešlápne nášlapnou patku - vozík je v
rovnovážné poloze na zadních kolech - a
postaví se na dva první schody. Druhý
pomocník uchopí vozík za pevný rám vozíku
zepředu. Pomáhá udržovat rovnováhu vzad a
tlačí vozík směrem ke schodišti. Tak postupují
schod po schodu nahoru a stejným způsobem
dolů.
Jízda s vozíkem po schodech nahoru a
pomocníkem:
dolů s jedním
Pomocník sešlápne nášlapnou patku a sklopí vozík vzad, vyrovná
vozík do rovnovážné polohy. Při vyjíždění schodů se postaví
zády na dva první schody a sklopený vozík vytáhne nahoru. Vždy
17
je o dva o schody nad vozíkem. Při sjíždění dolů je vozík také
nakloněn dozadu a pomocník ho sváží popředu. Pokud si nejste
jisti tím, že člověka na vozíku bezpečně svezete nebo vyvezte do
schodů, požádejte o pomoc další osobu.
Jízda po eskalátoru s asistentem:
(Tato situace může nastat např. v obchodním domě)
Nahoru:
a) asistent vjede s vozíkem před sebou na eskalátor
b) vozík se automaticky sklopí nazad, asistent má jednu nohu
nakročenou na předchozím schodu eskalátoru a udržuje vozík v
rovnovážné poloze
c) ke konci eskalátoru udržuje asistent vozík s malými koly mírně
zdviženými, aby mohl hladce přejet horní okraj eskalátoru
d) po jeho přejetí asistent sklopí vozík do normální polohy
e) během jízdy na eskalátoru se člověk na vozíku přidržuje
pevných částí vozíku (má-li tyto schopnosti)
Dolů:
1. způsob popředu
a) asistent sklopí vozík nazad a vjede na eskalátor
b) po dobu jízdy asistent udržuje vozík ve sklopené rovnovážné
poloze
2. způsob pozadu
a) asistent pozadu nastoupí na eskalátor a přidržuje vozík v
zakloněné poloze
b) při vystupování je lepší vyjet se zvednutými předními kolečky
Poznámka: Pro bezpečnější jízdu po eskalátoru požádejte o
pomoc další osobu.
Pokračování příště
18
SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
Legenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
exotické zvíře
kusy ledu (množné číslo)
ženské jméno
velká skupina kamenů
zubní pasta na citlivé zuby
pohyb vzduchu
tažný severský pes
velká osada pro pobyt lidí
třikrát (deset x deset )
dopravní prostředek
hlavní město Ruska
druhé jméno Mozarta
část bytu, po které se chodí
den v týdnu
ozdoba do vlasů
nástroj potřebný pro řemeslníka
dobrá myšlenka (řečeno jinak)
čaj z rostliny s velkými listy
Několik dobrých rad pro luštění:
1. Tajenka je označena barevně a písmeno v ní zapsané je
součástí tajenky.
2. Každé písmeno napíšeme do jednoho políčka křížovky.
3. V odpovědi se mohou vyskytnout stejná, po sobě jdoucí
písmena.
4. Diakritika zůstává v platnosti.
5. Odpovědi se někdy skládají z více slov.
Přejeme vám hodně úspěchů při luštění a už se těšíme na vaše
správně vyplněné tajenky!
Kateřina Holá
20
KOUTEK PRO KOMPENZAČNÍ
POMŮCKY
Alternativní myši (polohovací zařízení )k PC I.
Optima Joystick USB
Další alternativní joystick s funkcí myši se třemi tlačítky a
integrovanou funkcí "klikni a táhni". Možnost připojení 2
externích spínačů. Rozměry: 105 x 180 x 60 (20) mm.
cena s DPH: 8 490 Kč
Roller Joystick
Roller Joystick je "joysticková myš", která je vhodná především
pro klienty s malou zručností, motorickými problémy, třesem paží,
křečovitostí, nebo RSI. Je vybaven třemi, barevně odlišenými,
tlačítky, které simulují kliknutí levým nebo pravým tlačítkem a
funkci klikni a táhni.
cena s DPH: 8 990 Kč
Optima Joystick
Roller Joystick
Bližší informace:
PETIT o.s.
Řepčínská 82, 779 00 Olomouc, ČR
Tel.: 585 223 716, 777 600 819
e-mail: [email protected]
Web: www.petit-os.cz
Milan Pešek
21
SPORT BOŘÍ BARIÉRY
Dalším ze zajímavých a oblíbených sportem vozíčkářů, který
stojí zato představit, je:
Lukostřelba
Lukostřelba je určena většině postižených. Střílí se ve třech
zdravotních třídách s reflexním a kladkovým lukem. Lukostřelba
je testem přesnosti, síly a koncentrace. Soutěží jednotlivci a
tříčlenné týmy (s náhradníkem). Střílí se na kruhové teče s 10
bodovanými zónami na určené vzdálenosti. Soutěže jsou řízeny
komisí pro lukostřelbu IPC a soutěží se podle pravidel FITA s
drobnými modifikacemi.
Tentokrát naše otázky směřovaly k Markétě Sidkové,
naší úspěšné reprezentantce v lukostřelbě:
1). Jak dlouho se lukostřelbě věnuješ?
Od roku 2002, tedy osm let.
2). Co tě k ní přivedlo?
Pán Prstenů. Připomnělo mi to dětství, kdy jsme si na zahradě
dělali luky z proutí. Pomohla mi vrátit se do života. Kvůli nemoci
jsem znala jen špitály nebo rehabilitační ústavy. Měla jsem
konečně šanci dostat se víc mezi lidi a poznat něco jiného.
3). Jaké jsou tvoje dosavadní největší úspěchy?
Na MS v Madridu 2003: 4. místo – družstva, na LPH Atény 2004:
7. místo – jednotlivci, 6. místo – družstva ženy, na MS Itálie 2005:
2. místo – jednotlivci, 2. místo – družstva, na LPH Peking 2008: 3.
místo - družstva (společně s M. Černou a L. Kuncovou).
Markétě přejeme hodně dalších úspěchů.
Lucie Šafková
22
TRŽIŠTĚ ZAJÍMAVOSTÍ
Drahé kameny podle znamení:
• Beran - hematit, karneol, ohnivý opál, rubín, červený
turmalín, diamant …
• Býk - aventurín, citrín, mechový achát, malachit, růženín,
safír, smaragd …
• Blíženci - tygří oko, jantar, zlatý topaz, modrobílý chalcedon,
křišťál …
• Rak - zelený jaspis, bílý chalcedon, drahý opál, měsíček,
smaragd, perla
• Lev - zlato, zlatý topaz, citrín, jantar, granát, rubín, křišťál,
diamant …
• Panna - jaspis, tygří oko, karneol, sodalit, lapis lazuli, modrý
safír …
• Váhy - růžový korál, jadeit, růženín, perla, růžový turmalín,
kunzit …
• Štír - heliotrop, malachit, obsidián, černý opál, červený
turmalín, rubín ...
• Střelec - zelený aventurín, opál, lapis lazuri, modrý topaz,
indigo safír …
• Kozoroh - jaspis, onyx, chalcedon, obsidián, černá perla,
křišťál, diamant …
• Vodnář - tyrkys, chryzokol, akvamarín, světle modrý fluorit
a safír …
• Ryby - korál, bílá perla,
akvamarín, ametyst ...
drahý opál,
fialový
fluorit,
23
UŽITEČNÉ INFORMACE
Alfa Human Service
občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti
se zdravotním postižením
Na těchto stránkách najdete informace, které mohou pomoci
hledat řešení v situacích, vznikajících v životě se zdravotně
postiženým dítětem nebo zdravotně postižené osoby.
www.alfabet.cz
Další internetové odkazy:
www.arden-medical.com
www.isrt.cz
Správné řešení z minulého čísla:
Tajenka soutěžní křížovky:
Sklárna Harrachov
Sudoku pro bystré hlavy:
8
7
3
3
5
1
9
4
2
2
1
4
9
8
7
3
5
6
5
9
6
4
3
2
7
8
1
4
8
7
1
6
3
5
2
9
1
3
9
5
2
8
6
7
4
6
2
5
7
4
9
8
1
3
7
4
2
8
9
6
1
3
5
3
6
1
2
7
5
4
9
8
9
5
8
3
1
4
2
6
7
24
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁM POMÁHAJÍ:
Město Chrudim
Městský úřad
Česká Třebová
Úřad
ad práce
Individuální dárci:
Martin Školník
Vladimír Hájek
SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE:
Centrum Paraple o.s.
Život bez bariér o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje o.s
Šance pro tebe o.s.
Pomocné tlapky o.p.s. – canisterapie
Sdružení pro pomoc zdravotně postiženým občanům APOLENKA
– hipoterapie
Časopis Kompas Vychází šestkrát ročně Číslo 04/2010 Vydavatel: Křižovatka handicap
centrum o.s. se sídlem Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice IČO: 22 69 00 69 tel.: 466 301 684,
776 468 078 www.krizovatka-hc.cz Časopis Kompas vychází zdarma pro vnitřní potřebu členů
a uživatelů služeb Křižovatky handicap centra o.s. Toto číslo pro vás připravili: Milan Pešek,
Petra Nováková a další zaměstnanci Písemné příspěvky zasílejte na e-mail: [email protected] Příští číslo vyjde: 31.10. 2010

Podobné dokumenty

Stáhnout - KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

Stáhnout - KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. „Pomáháme vyjet správným směrem“

Více

Publikační činnost v roce 2003 - Katedra aplikované matematiky a

Publikační činnost v roce 2003 - Katedra aplikované matematiky a VANĚČKOVÁ, E. Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou a odbornou práci na katedře aplikované matematiky a informatiky ZF JU v Českých Budějovicích. Časopis JU "Meridián", 2003, XI, s. 17 VANĚČKOVÁ, ...

Více

zeměpis 7. ročník usa, kanada

zeměpis 7. ročník usa, kanada C) státy hospodářsky založené na vývozu ropy- SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, SAUDSKÁ ARÁBIE D) státy s převažujícím zemědělstvím a rozvojem průmyslu- EGYPT, INDIE, INDONÉSIE E) státy nejchudší- VIETNAM, ...

Více

RW-SW Řada

RW-SW Řada nízko uloženému balícímu stolu a velkým kolům, která jsou umístěna vzadu, není potřeba pro vyklápění balíků žádný aktivní tlumič. Toto řešení šetří čas a umožňuje vykládat balíky i během jízdy. Ve ...

Více

Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel

Biomechanická analýza chůze s různými typy protetických chodidel které jsou ve velké mí e využívány dodnes. Pro osoby s transfemorální amputací byl zkonstruován hydraulický kolenní kloub, který zajiš oval kontrolu p i stojné i švihové fázi krokového cyklu a isch...

Více

FBLR/4 - Amputace dolní končetiny

FBLR/4 - Amputace dolní končetiny Kompresivní terapie má za cíl zabránit vzniku otoku, popřípadě redukovat míru otoku (zabránění sekundární ischemizace), tvarovat pahýl a udržovat vhodné prostředí pro hojení rány. Lze použít siliko...

Více