Fotovoltaický systém dodává solární energii výzkumné

Komentáře

Transkript

Fotovoltaický systém dodává solární energii výzkumné
Fotovoltaický systém dodává solární energii výzkumné stanici
IBC SOLAR instaloval hybridní FV systém na korálovém atolu Aldabra na Seychelech, zapsaném
na seznamu světového dědictví UNESCO
Bad Staffelstein, Německo, 4. března 2013 – IBC SOLAR AG, přední světový odborník na
fotovolatiku, nainstaloval hybridní FV systém s kapacitou 25,38 kW na atol Aldabra na
Seychelských ostrovech. Systém zajišťuje napájení pro místní výzkumnou stanici již po
dobu jednoho roku. Aldabra, nejrozsáhlejší atol v Indickém oceánu, je útočištěm pro
mnoho ohrožených druhů rostlin i živočichů. Politicky patří pod Seychelly a v roce 1982
byl zapsán na seznam přírodního světového dědictví UNESCO.
Společně se Seychellskou ostrovní nadací
(SIF),
která
se
zabývá
výzkumem
a zachováním atolu a zároveň provozuje
výzkumnou stanici na Aldabře, věnovanou
památce Dr. Frauke Fleischer-Dogleyho
(CEO), začala společnost IBC SOLAR
v dubnu 2010 plánovat řešení pro udržitelnost
energie, která by zásobovala výzkumnou
stanici elektřinou. Od dob svého založení
v roce 1970 stanice fungovala pouze díky
naftovým
generátorům. Zásobovat
atol
palivem však představovalo velký logistický i finanční problém a hrozilo také narušení křehkého
ekosystému. „Starý nafový generátor byl proto nahrazen inteligentním systémem s jedním
menším naftovým generátorem a nově nainstalovaným solárním systémem. Ty nyní fungují
společně jakožto hybridní řešení. Jejich ohromnou výhodou je, že je výzkumníkům neustále
poskytována elektrická energie a spotřebuje se mnohem méně nafty,“ vysvětluje Alexander
Müller, týmový manažer hybridní dodávky energie společnosti IBS SOLAR a vedoucí projektu.
Rozšířená doba návratností nákladů celého projektu je osm let. Hybridní fotovolatický systém
návratnost zajistí již za tři roky.
FV hybridní systém Aldabra se skládá z 108 IBC PolySol 235 TE solárních panelů s celkovým
číselným výkonem 25,38 kWp a z 96 solárních baterií Moll typu 12 OpzV 2200 s celkovou
kapacitou 315 kilowatthodin na 48 voltů. Kromě plánování ostrovního (tzv. off-grid) systému IBC
SOLAR také podporuje jeho instalaci na místě a provádí školení na manipulaci a udržování
solárního systému. Zařízení nyní funguje po dobu jednoho roku a hluk starých naftových
generátorů je už konečně minulostí.
Projekt byl logistickou výzvou pro celý tým. Po příjezdu do hlavního přístavu na Seychelech,
Mahé, se všechny komponenty musely přesunout na zásobovací loď, která je přepravila na 1100
km vzdálenou Aldabru. „Připlutí zásobovací lodi na Aldabru bylo ztíženo především silnými
proudy, takže správně načasovat vykládku systému bylo mimořádně obtížné. Zařízení o váze 25
tun muselo být ručně vyloženo během osmi hodinové pauzy mezi jednotlivými přílivy za pomoci
malé ostrovní komunity obyvatel,“ říká Christina Quanz, projektová manažerka Seychellské
ostrovní nadace. Zatím však systém běží už rok a pokrývá 95 % celkové energie solární
elektřinou.
Vzhledem ke své energetické účinnosti FV systém uspoří 98 % nafty. Systém proto přispívá
k významnému snížení provozních nákladů, které bývaly vzhledem k odlehlosti atolu Aldabra
mimořádně vysoké. K dnešnímu dni systém ušetřil 28 000 kg emisí CO2. “Tým se může vždy
spolehnout na bezpečné a stalé dodávky elektřiny,” říká Frauke Fleischer-Dogley, generální
ředitel SIF. „IBC SOLAR poskytla vynikající a profesionální podporu během plánování, instalace
a kontroly systému. Odborné znalosti společně s odhodláním pomohly proměnit tento plán
v úspěšný příběh.“
Instalace solárního systému je významným milníkem v historii výzkumné stanice. V návaznosti na
tento úspěch prezident Seychelské republiky a patron Seychelské ostrovní nadace rozhodl, že na
konci tohoto roku provede oficiální slavnostní otevření tohoto systému.
Alexander Müller vysvětluje: “Díky instalaci ostrovního systému na výrobu elektřiny podporujeme
každodenní práci výzkumníků aniž bychom narušovali ostrovní ekosystém. Tímto způsobem
tento ktřehký ekosystém nepoškozujeme a navíc zajišťujeme autonomní napájení stanice. To
vědcům umožňuje využívat moderní vybavení důležité pro jejich výzkum zaznamenávající
ohromující přírodní bohatství ostrova.”
Společnost IBC SOLAR musela čerpat ze svých rozsáhlých zkušeností s obtížnými projekty, aby
mohla úspěšně dokončit také tento úkol. Po mnoho let společnost realizuje ostrovní zařízení po
celém světě, včetně Malajsie, Curacao a Indie. V této oblasti IBC SOLAR nabízí domácí solární
systémy, obytné systémy, průmyslové systémy a také výkonné zálohovací systémy.
SIF (Seychelská ostrovní nadace)
Seychelská ostrovní nadace (SIF) spravuje a chrání dvě přírodní památky světového dědictví na
Seychelech, a to atol Aldabra a Vallée de Mai. Byla založena v rámci společenské zodpovědnosti
v roce 1979 prezidentem Seychel, který se tak stal jejím patronem. SIF je zodpovědna za péči
o památky, výzkum, vzdělávání a cestovní ruch, to vše v rámci udržitelného rozvoje
a zodpovědného financování.
Aldabra a Vallée de Mai jsou unikátní atoly a představují bohaté přírodní dědictví Seychel, a to
kupříkladu díky největšímu korálovému útvaru na světě, nejrozšířenější světové populace velkých
želv a výskytu mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů.
S výjimkou malé výzkumné stanice (14 osob) je Aldabra neobydlená. SIF musí zajistit mnoho
problému spojených s ekologickým provozem výzkumné stanice. Patří do nich právě třeba
udržitelné dodávky energie. Do budoucna se chce věnovat optimalizaci energetické náročnosti
a implementaci účinného hospodaření s vodou a odpady.
O IBC SOLAR
IBC SOLAR je vedoucím světovým specialistou na fotovoltaická zařízení, který nabízí kompletní
řešení pro získávání elektřiny ze slunečního záření. Společnost pokrývá kompletní spektrum
služeb od plánování až po předání slunečních zařízení formou dodávky. Firma IBC SOLAR
dosud na celém světě realizovala více než 120.000 zařízení o výkonu přes 2 GW. IBC SOLAR
prodává fotovoltaické komponenty a systémy prostřednictvím husté sítě odborných partnerů.
Pomocí údržby a monitoringu zaručuje IBC SOLAR optimální výkon fotovoltaických systémů.
IBC SOLAR byla založena v roce 1982 v Bad Staffelstein v Německu. Jako odborník na oblast
fotovoltaiky je zastoupena několika dceřinými společnostmi na celém světě a zaměstnává
současně přibližně 440 pracovníků, z toho asi 300 v Německu. Mezinárodní firemní skupina IBC
SOLAR je řízená firemní centrálou v městě Bad Staffelstein.
Dceřiná společnost IBC SOLAR s.r.o. se sídlem v Praze vede od září 2009 obchodní aktivity
v České republice a na Slovensku.
Kontakt:
IBC SOLAR s.r.o.
Klikatá 13/353
158 00 Praha 5 – Jinonice
[email protected]
www.ibc-solar.cz

Podobné dokumenty

IBC SOLAR dodává pomocí hybridních systémů solární energii na

IBC SOLAR dodává pomocí hybridních systémů solární energii na po velké fotovoltaické elektrárny a solární parky. IBC SOLAR prodává fotovoltaické komponenty a systémy prostřednictvím husté sítě odborných partnerů. Jako hlavní dodavatel, IBC SOLAR plánuje a imp...

Více