Jak dál po operaci prsu

Komentáře

Transkript

Jak dál po operaci prsu
INFORMACE
PRO PACIEN T Y
P O OPER ACI PR SU
Vážené čtenářky a čtenáři, dostává se Vám do rukou informační brožurka, která je určena především pacientům
po operaci nádoru prsu, ale i jejich blízkým.
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anatomie prsu . . . . . . . . . . . . .
První projevy nádoru prsu . . . . .
Stanovení diagnózy . . . . . . . . . .
Léčba . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péče o jizvu . . . . . . . . . . . . . . .
Epitéza . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekonstrukční operace prsu . . . .
Výživa a životospráva. . . . . . . . .
Role rodiny a partnera . . . . . . . .
Sexualita . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co nabízí naše oddělení . . . . . . .
Důležité rady na závěr . . . . . . . .
Cvičení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v prvních dnech po operaci . .
v leže na zádech . . . . . . . . .
v sedě . . . . . . . . . . . . . . . .
ve stoje . . . . . . . . . . . . . . .
v leže na břiše. . . . . . . . . . .
Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
5
6-7
8-10
. . 11
. . 12
. . 13
. . 13
. . 14
. . 15
. . 16
. . 17
18-27
18-19
20-22
23-24
. . 25
26-27
. . 27
www.nemocnicesumperk.cz
www.nemocnicesumperk.cz
Úvod
První projevy nádoru prsu
Nádory prsu se staly celospolečen-
Přes převratné pokroky v léčbě
včas, kdy má nemocný větší naději
Onemocnění prsu dělíme na dvě
nému růstu buněk prsu. Překotně a
mízní cestou do mízních uzlin,
ským problémem, který se týká
nás všech. Onemocnění prsu patří
rakoviny záleží především na tom,
abychom se vyvarovali rizikovému
na uzdravení. Brožurka podává
základní informace o široké proble-
základní skupiny. Do první skupiny
bez kontroly rostoucí buňky utvoří
zde se usazují a tvoří metastázy.
k nejčastějším nádorům v široké
chování a pokud se nádor přesto
matice tohoto nádoru a jeho léčby.
patří nezhoubné onemocnění prsu,
kdy nejsou v prsu přítomny rako-
nádor. Zhoubný nádor může ničit
okolní tkáně a orgány. Uvedené
Zhoubné buňky mohou pronikat
i krevními cévami do ostatních
populaci. Postihuje asi 6 % žen.
objeví, aby byl diagnostikován
vinové buňky. Do druhé skupiny
patří zhoubné onemocnění prsu, při
kterém dochází k nekontrolovatel-
nádory rostou nejdříve pomalu,
posléze však agresivně pronikají
do okolí. Zhoubné buňky pronikají
nádorová ložiska.
orgánů v těle a tam taktéž vytvářet
Anatomie prsu
Prs je tvořen kožním krytem, tukovým vazivem a vlastní mléčnou
žlázou. Mléčná žláza se skládá
z laloků, které se dále člení v lalůčky produkující mléko. Ty jsou
propojeny mlékovody, které vyúsťují v bradavce. Prs je bohatě
Většina žen objeví nádor tak, že si nahmatá bul-
zásoben krevními a lymfatickými cévami. Lymfa z prsu odtéká
do lymfatických uzlin v podpaží.
signálem nádorového bujení je například čirý
Ty jsou jako první postiženy při
šíření nádoru prsu.
ku nebo „zatvrdlinku” v prsu. Dalším varovným
nebo krvavý výtok z prsní bradavky. Někdy je na
pokožce prsu vidět zarudnutí kůže, vtažení kůže
či porušení celistvosti kůže s krvácením. Častým
příznakem je i změna v symetrii bradavek.
4
5
www.nemocnicesumperk.cz
Lékařská vyšetření
a stanovení diagnózy
Bez důkladného vyšetření není
možné určit vhodný postup léčby.
potvrdí, podstupuje pacient další
vyšetření, jejichž cílem je zjistit, zda
Podle výsledků těchto vyšetření
se určí rozsah nádoru. Na základě
Prvním krokem je vyšetření mamografem doplněné ultrasonografií, které určí velikost a umístění
nádoru.
se nádor z prsu nerozšířil do jiných
částí těla. Provádí se vyšetření
krve na tzv. nádorové markery,
výsledků těchto vyšetření stanový
tým odborníků na léčbu nádorů
prsu (mamární tým) nejvhodnější
postup léčby.
Pak následuje odběr vzorku z po-
66
sonografie jater a rentgen hrudníku.
Někdy může lékař doporučit vyšetření orgánů, jimž hrozí napadení
dezřelého ložiska – biopsie. Biopsie
spočívá v tom, že lékař odebere pomocí speciální jehly mikroskopický
metastázami.
vzorek tkáně z nádoru. Vzorek se
posílá do laboratoře a podle typu a
zralosti buněk se určí druh nádoru.
fie nebo magnetická rezonance.
Následovat může také vyšetření
kostí na přítomnost metastáz zvané
Pokud se zhoubný nádor opravdu
scintigrafie.
Provádí se počítačová tomogra-
7
www.nemocnicesumperk.cz
Způsoby léčby
Při včasném stanovení diagnózy
nádor zmenšit a potíže, které vy-
a správném postupu léčby se daří
úplně vyléčit více než polovinu
volává, odstranit či zmírnit. Reakce
nádoru na léčbu je individuální
všech pacientů. I u pacientů v pokročilém stádiu nemoci je možné
a nelze ji přesně předpovědět.
1. Operace
Cílem operace je kompletní odstranění nádoru a vyšetření lymfatických uzlin, do kterých by se
mohl rozšířit. Podle rozsahu a druhu
nádoru lékař určí nejvhodnější typ
operace. Pokud je nádor podchycen
včas, nemusí být odstraněn celý prs.
8
Zhoubný
nádor prsu
léčitelná
nemoc!
Provádí se zpravidla odstranění tzv.
dojít k nechutenství, nevolnosti
sentinelové uzliny, která je nejblíže
a zvracení, proto se chemoterapie
nádoru. V případě, že je histologické
vždy podává s léky proti nevolnosti.
vyšetření negativní, nemusí být
všechny uzliny z podpažní jamky
odstraněny.
2. Chemoterapie
3. Hormonální léčba
Některé nádory prsu potřebují pro
svůj růst přísun ženských pohlavních
hormonů. Hormonální léčba sníží
Chemoterapie je léčba cytostatiky.
hladinu těchto hormonů nebo jejich
V případech, kdy je ale nutné odstranit celý prs, je možné pozdě-
Jsou to léky, které ničí nádorové
buňky, ale zároveň poškozují všech-
účinek a nádorové buňky hynou.
Je nutno ji podávat dlouhodobě.
ji provést rekonstrukční operaci
(plastickou operaci k obnovení
ny rychle se množící buňky v těle.
Z toho vyplývají nežádoucí účinky,
Nežádoucí účinky léčby se podobají
projevům menopauzy – návaly hor-
symetrie prsů) tak, aby se vzhled
a to poškození vlasových kořín-
ka, bolesti hlavy, osteoporóza. Jinou
těla léčbou změnil co nejméně. Při
ků, což vede k vypadávání vlasů,
možností snížení hladiny ženských
chirurgickém odstranění nádoru
poškození sliznic, často vznik aftů
hormonů u žen před menopauzou
jsou kontrolovány také lymfatické
v dutině ústní a průjmu. V prvních
je odstranění nebo ozáření orgánu,
uzliny v příslušné podpažní jamce.
dnech po podání cytostatik může
který je vyrábí – vaječníků.
9
www.nemocnicesumperk.cz
4. Radioterapie
Radioterapie je léčba zářením.
Používá se k zabránění návratu
nádoru v jizvě po operaci. V některých případech může nahradit
operaci a lze jí léčit nádory, které
není možné odstranit chirurgicky.
Radioterapie vyžaduje dokonalé přístrojové vybavení a není dostupná
ve všech nemocnicích. Nejčastějším
problémem při radioterapiích je
zarudnutí kůže podobné spálení
sluncem. Kůže v ozařované oblasti
bývá suchá a může zhrubnout.
úkolem je odvádět z těla škodlivé
Pacienti po operaci prsu mívají často
látky. Lymfa proudí v kapilárách
problémy se správným držením těla.
pomalu, ovlivňuje ji tělesný po-
Také pohyblivost ramenního kloubu
hyb, venkovní teplota, místní tlak
ale i sluneční záření. Lymfatický
ního závěsu v pooperační péči).
bývá omezena (používáním ramen-
otok se tvoří spíše plíživě. Zprvu
je otok bledý, chladný, pastózní a
nebolestivý. Brzy se však dostaví
V důsledku toho dochází k boles-
bolest, pocit mravenčení či brnění.
svalech. K zmírnění těchto obtíží
Později se otok horní končetiny
několik cviků, které jsou uveřejněny
stává tužším, kůže se ztlušťuje
v závěru této brožurky.
tem v zádech, ramenních a šíjových
Vám doporučujeme pravidelně cvičit
a ztrácí elasticitu, vytváří záhyby
a převisy. Objevují se druhotné
kožní změny, jako např. ekzém,
opakované streptokokové záněty
5. Rehabilitace
(růže). Končetina připomíná tvarem
Pravidelná rehabilitace pod ve-
i vzhledem nohu slona. Tato ex-
dením fyzioterapeuta je zahájena
trémní situace se naštěstí vyskytuje
co nejdříve po operačním zákroku.
ojediněle. Lymfatickému otoku je
Cvičení je zaměřeno na obnovení
nutné včas předcházet pravidelnou
a udržení hybnosti v ramenním
tělesnou aktivitou.
Péče o jizvu
žuje tvorbu lymfedému, což je otok
Během léčby se doporučuje kromě
V prvních dnech po operaci bývá
Čerstvou jizvu nemasírujeme. Po
paže způsobený nedostatečným
fyzioterapie pod vedením rehabili-
jizva velmi citlivá a sprchování se
vytažení stehů je možné masíro-
bez příměsi soli. Masáže samotné
odtokem lymfy (mízy) v důsledku
tačního pracovníka také přiměřený
nedoporučuje. Později se povoluje
vat okolí jizvy směrem k řezu a
jizvy s mírným tlakem můžeme
odstranění mízních uzlin z podpažní
pohyb. Například vycházky, plavání,
krátké sprchování vlažnou vodou.
při sprchování provádět tlakové
provádět vždy až po úplném zhojení
jamky. Lymfatický systém je tvořen
Používání nedráždivých dětských
masáže okolí jizvy. Tyto masáže je
rány a vytažení stehů.
drobnými kapilárkami, vedoucími
jízda na kole nebo lyžování. Vy
sama si můžete řídit přiměřené
potřeba dělat vždy jemně, mírným
těsně pod povrchem pokožky. Jejich
dávky zátěže.
mýdel je vhodné až poté, co jsou
odstraněny stehy z operační rány.
kloubu. Správné cvičení také sni-
10
mocí měsíčkové masti nebo sádla
tlakem, jen do mírné bolesti s po-
11
www.nemocnicesumperk.cz
Rekonstrukční operace prsu
Epitéza
Rekonstrukční operace prsu je podle
provést rekonstrukci po operaci
doporučení onkologa indikována
prsu několika operačními postupy:
mnoha faktorech. Patří mezi ně
u nemocných, u kterých je riziko
1.rekonstrukce za pomoci vlastní
věk a celkový fyzický a psychický
vzniku znovuobjevení se (recidivy)
živé tkáně, nejčastěji z břišní
stav. Rekonstrukční operace zlepšují
nádorového onemocnění prsu nebo
stěny
kvalitu života, celkový zdravotní
celkových projevů navrácení se
Při propuštění z nemocnice bude-
Firma Amoena má širokou nabídku
návštěvě se může hledání vhodné
te vybaveni prsní epitézou, která
slouží jako náhrada prsu. Epitéza
pomůcky protáhnout i přes hodinu.
Naplánujte si svůj čas tak, abyste
má obnovit správné držení těla
pomůcek pro pacienty po operaci
prsu. Nabízí dostatečné množství
typů, tvarů a velikostí silikonových
jej při zkoušení nemuseli sledo-
a hlavně sebevědomí pacienta
epitéz, velký výběr prádla a plavek
vat a vybírali jste výrobek i prád-
mární náhrady (vložení vnitřní
podobné. V dnešní době je možné
prsní náhrady)
po operaci. Než se jizva zcela za-
s úpravou pro prsní epitézu všech
lo v klidu a v pohodě. U luxusní
Potraviny a nápoje jsou zdrojem
omezte množství tuků, cukrů a soli
hojí, vybavíme Vás měkkou, lehkou
cenových kategorií. Budete překva-
epitézy (komfortní dvousložkové a
živin a minerálních látek, které jsou
epitézou Amoena Priform určenou
peni, jak elegantně můžete vypadat
samolepící) si zákazník rozdíl mezi
zařaďte do jídelníčku ryby a drůbež
důležité pro organizmus. Při léčbě
pro pooperační období. Po prodělané operaci a následné terapii je
po operaci, vybavená vhodnou
úhradou pojišťovny a cenou doplácí.
nádoru prsu a po jejím ukončení se
doporučuje vyvážená strava. Žádné
silikonovou prsní epitézou - i v plavAMOENA, spol. s r.o.
T: 261 260 235
www.amoena.cz
stav i psychiku pacienta.
Výživa a životospráva
Vaše pokožka příliš citlivá na to,
kách, které rozhodně nebudete
abyste ihned začali nosit epitézu
potkávat na každém kroku. Tyto
silikonovou.
pomůcky máte možnost si pořídit
u nás v areálu Nemocnice Šumperk
mohou spíše škodit. Pokud pacient
Vlastnosti pooperační epitézy: před-
ve specializované prodejně zdravot-
trpí nevolnostmi během chemote-
ní strana je z polyesteru, zadní
nických potřeb - MSA medical s.r.o.
rapie, doporučujeme menší porce
strana z bavlněného úpletu, uvnitř
V prodejně zdravotnických potřeb
jídel několikrát denně. Jaká je tedy
epitézy je polyesterová střiž, kterou
Vám pomohou s výběrem epité-
vhodná strava?
lze tvarovat a vyrábí se v 7 veli-
zy vhodné velikosti, tvaru a také
kostech.
zdravotního prádla. Při Vaší první
speciální diety nejsou nutné, diety
s vyloučením některých důležitých
složek stravy, například bílkovin,
pestrá, vyvážená, dostatek ovoce
a zeleniny
dávejte přednost přírodním zdrojům vitamínů před umělými
12
2.rekonstrukce s implantací mam-
onemocnění velmi málo pravdě-
Vhodný typ rekonstrukce závisí na
omezte tučné maso a uzeniny
potraviny vhodně skladujte -
chraňte před plísní
alkohol konzumujte minimálně,
pouze kvalitní víno nebo pivo,
destiláty jsou nevhodné
snižte množství soli při přípravě
stravy a k dochucení jídel používejte raději koření nebo bylinky
Kouření zhoršuje hojení ran
a snižuje účinnost chemoterapie a radioterapie.
Každá diagnóza nádoru by měla
pacienta motivovat k úplnému zanechání kouření. Doporučení pro
pacienty s nádory prsu po léčbě
se neliší od známého návodu na
zdravou životosprávu: 150 minut
připravujte jídla vařením a dušením, omezte jídla smažená
středně intenzivní nebo 60 minut
intenzivní tělesné aktivity týdně,
dodržujte pitný režim, vypijte
2,5-3 l denně
ho ovoce nebo zeleniny denně a
omezte nápoje sycené a slazené
nekouřit.
sníst minimálně 5 porcí čerstvé-
13
Jak na to?
Sexualita
Sexualita je základní potřeba, která
Stav po operaci či ablaci prsu není
nesnažte se být sexuálně
je nedílnou součástí partnerských
překážkou kvalitnímu sexuálnímu
vztahů. Výrazně ovlivňuje subjektivní hodnocení kvality života.
životu partnerů, spíše se jedná o
otázku kvality vztahu, vzájem-
aktivní za každou cenu,
Vzájemné dotyky, objetí, polibky,
né tolerance a komunikace mezi
partnery.
citový vztah, to vše, nejen samotný
pohlavní akt, je sexualita. Touha
Role rodiny a partnera
ale až v době, kdy na to
budete oba připraveni
člověka po sexuální aktivitě je
individuální záležitostí, výrazně
Zvláště otázky pohlavního soužití
jsou velmi citlivým tématem a bez
pro snížení rizika infek-
se liší u každého z nás. Někteří
vzájemné komunikace se může
pacienti se v období léčby uzavírají
a jejich sexuální apetit se snižuje,
jiné žádné změny nepociťují.
situace velmi zkomplikovat. Jen
společně můžete tyto složité otázky
ce, omezte pohlavní styk
řešit. Často je třeba o těchto věcech hovořit opakovaně. Neotálejte,
neboť včasné řešení sexuálních
problémů má velký vliv na psychiku
Operace prsu, zejména jeho celé
odstranění, je nesporně velký zá-
kou samotného pacienta, ale není
to výhradně jeho problém.
vlastní atraktivity může vést k vyhýbání se, až odmítání partnera.
Sexuálním stykem partnera nelze
nakazit. Stejně tak chemoterapie
sah do tělesné celistvosti. Kromě
trvalého strachu z nádorového
onemocnění, nabývají nepředstavi-
Rodina a přátelé se mohou podílet
na jejím opětném a plnohodnot-
Pomozte také partnerovi lépe se
s novou situací vyrovnat. Neobklopujte se tajemstvím. Fantazie bývá
nebo léčba zářením nemůže mít
na partnera žádný škodlivý vliv.
telných rozměrů představy o pozbytí
přitažlivosti, objevují se obavy ze
ztráty přátel, dokonce těch nej-
ném zařazení do normálního života.
Tělesný handicap způsobený léčbou
může určitě ovlivnit partnerský vztah.
horší, než skutečnost. Ukažte mu
své jizvy, epitézu a neskrývejte, že
je Vám jeho blízkost, pochopení
Pokud pociťujete snížení sexuálních
potřeb, nejedná se o nic zvláštního či nenormálního. Na tomto
bližších a hlavně partnera, pocit
studu před ostatní částí „zdravé
populace”. Vyrovnat se s novou
Nemocní pacienti sledují chování
partnera drobnohledem, přikládají
běžným projevům jiný význam. Před-
a útěcha milá. Muži bývají daleko
citlivější, než si ženy myslí. Často se
u nich objevují ochranářské sklony,
se může podílet více faktorů např.
psychická zátěž, únava nebo samotná léčba. Také se může jednat
situací a zahájit aktivní boj je v ru-
stava nemocného pacienta o ztrátě
které přinášejí něhu a více lásky.
o stav dočasný.
Vaši a Vašeho partnera.
v době, kdy máte nižší
hladinu bílých krvinek
neostýchejte se a ptejte se
svého ošetřujícího lékaře,
určitě si na Vás udělá čas
otevřeně mluvte o sexualitě se svým partnerem,
i pro něj to je náročné životní období
14
15
www.nemocnicesumperk.cz
Co nabízí naše oddělení
moderní diagnosticko - terapeutické postupy v celém rozsahu péče
o pacienty po operacích prsu
nadstandardní pokoj
příjemný a kvalifikovaný personál
návštěva ústavní kaplanky dle
přání pacienta kdykoliv po dobu
hospitalizace
návštěvy a konzultace rodinných
příslušníků dle domluvy pacienta
vybavení pacientů prsní epitézou
Priform - zdarma
informace o Lize proti rakovině
v Šumperku - klub EVA
informace o dalších možných dostupných pomůckách pro pacienty
Důležité rady
1 Při práci v domácnosti, na
zahrádce nebo při jiném typu práce,
4 Do sledované končetiny si
nenechte aplikovat nitrožilní in-
jsou odřeniny, otlaky, popáleniny,
která může vést k sebemenšímu
jekce a měřit krevní tlak, to platí
domácím zvířetem, mohou být
poranění, používejte rukavice.
do konce Vašeho života.
vstupní branou infekce.
2 Vyvarujte se prudkých, opakovaných pohybů proti odporu
5 Nevystavujte sledovanou končetinu nadměrné teplotě (horké
9 Udržujte přiměřenou, pokud
možno, ideální tělesnou váhu. Při
po operacích prsu (paruky, epitézy,
sledované končetiny (např. při osu-
koupele, sauna, opalování, mytí
nadváze dochází k vyššímu zatížení
šátky, prádlo)
šování, drhnutí kartáčem, tahu
nádobí). Působení vysoké teploty
mízního oběhu. Preferujte dietu
a posunování předmětů). S tím
výrazně zvyšuje tvorbu mízy.
informace o rekonstrukčních operacích prsu
souvisí nepřetěžování končetiny.
Zvýšená zátěž končetiny totiž vede
s ošetřujícím lékařem nebo ope-
ke větší tvorbě mízy. Končetinu
ratérem
příliš nenamáhejte, ale pohybu se
po operaci zajišťujeme léčebnou
rehabilitaci a následně při propuštění i ambulantní rehabilitační
cvičení
úplně nevyhýbejte. Práce svalové
6 Dodržujte zásady hygieny s
užíváním hypoalergenních mýdel
a deodorantů. Chraňte kůži před
vysušením a podrážděním.
se sníženým podílem tuku, méně
vepřového a hovězího masa a o
to více masa drůbežího, rybího,
zeleniny a ovoce. Omezte ostrá,
pikantní a slaná jídla. Je známý
příznivý efekt antioxidačních látek
jako je beta-karoten a vitamín C.
směrem k srdci. Nezvedejte těžká
7 Nenoste těsné, přiléhavé
klenoty, kabelky (např. elastický
břemena.
pásek, prsten). Mohly by vést ke
vypijte za den 2l tekutin.
pumpy pomáhá transportu mízy
3 Polohujte končetinu v době
spánku a odpočinku. Zvýšená polo-
zhoršení cirkulačních poměrů na
sledované končetině.
Dodržujte pitný režim, minimálně
10 Pacienti po operacích prsu
mívají často problémy se správným
a návratu krve k srdci. Polohujte
8 Při manikúře je důležité, aby
nedošlo k poranění, propíchnutí
končetinu podle možností i během
kůže, nikdy nestříhejte pokožku.
Proto je vhodné pravidelně cvičit
dne, možno použít i závěs na ruku.
Stejně tak drobná poranění jako
dle této brožury.
ha končetiny napomáhá odtoku mízy
16
bodnutí hmyzem či poškrábání
držením těla. Také pohyblivost
ramenního kloubu bývá omezena.
17
www.nemocnicesumperk.cz
Cvičení
A. Cviky v prvních dnech po zákroku
A. Cviky v prvních dnech po zákroku
2. Polohování
a) prevence lymfedému – leh na zádech,
Tyto cviky cvičíme s pacienty během
hospitalizace a samy si je opakují
ještě několikrát za den na lůžku.
a
a
horní končetina ve zvýšené poloze, podložení horní končetiny provedeme
Zásada: Cvičit spíše méně, ale
polštářem (dlaň je výš než rameno).
často a vždy do bolesti.
b) prevence omezení pohybu v ra1. Dechová gymnastika - slouží k
rychlejšímu vydýchání anestetik a
menním kloubu a zkrácení svalů - leh
jako prevence zápalu plic.
a prodýcháváme horní část hrudníku.
na zádech, horní končetiny do svícnu
3. Péče o jizvu - čerstvou jizvu ne-
a) položíme dlaň zdravé horní končetiny pod klíční kost na operované
straně a prodýcháváme horní část
b
masírujeme, později (po vytažení stehů)
masírujeme okolí jizvy směrem k řezu. Po
hrudníku.
úplném zahojení rány můžeme masírovat i přes
b) položíme zdravou horní konče-
jizvu mírným tlakem. Používáme měsíčkovou mast
nebo čerstvé sádlo.
b
tinu na dolní část hrudníku operované strany a prodýcháváme
tuto oblast.
Zásady:
Všechny cviky se provádí do pocitu bolesti, nic násilím
nedotahujeme, nekmitáme. Důležité je i správné dýchání.
Většina pacientů má tendenci zadržovat dech. S výdechem jsou svaly více uvolněné, proto je pohyb volnější
a méně bolestivý.
18
19
www.nemocnicesumperk.cz
B. Cviky v leže na zádech
B. Cviky v leže na zádech
1
1. Leh na zádech, sepnuté prsty
rukou, postupně se natažené horní
3
3. Leh na zádech, ruce pod hlavou,
lokty přitahujeme k sobě, od sebe.
končetiny zvedají vzhůru za hlavu.
Poté se opět vrací zpět.
4. Leh na zádech, horní končetiny
v předpažení, sepnuté, kroužíme
2. Leh na zádech, držíme se za
na obě strany.
lokty, zvedáme končetiny nad hlavu.
4
2
20
21
www.nemocnicesumperk.cz
B. Cviky v leže na zádech
C. Cviky v sedě na židli či baloně
5. Leh na zádech, držíme se za
1. Sed na židli, ramena přitáhnout
lokty, kroužíme pažemi po i proti
k uším, potom stlačit dolů.
1
směru hodinových ručiček.
2. Sed na židli, kroužíme rameny
vzad.
3. Sed na židli, ruce sepnuté za
hlavou, úklon trupem vpravo, vlevo.
3
4. Sed na židli, dlaní zdravé konče-
5
tiny přidržíme svaly pod klíční kostí,
na operované straně a podíváme
se vzad, za ramenem do mírného
záklonu.
2
4
22
23
www.nemocnicesumperk.cz
D. Cviky ve stoje
C. Cviky v sedě na židli či baloně
5
5. Sed na židli, čistý úklon hlavy
1
1. Postavíme se ke zdi, ruku opřeme
o zeď, suneme končetinu pomo-
(ucho k rameni).
cí prstů vzhůru. Pozor nezvedat
rameno!
6. Cvičení s tyčí či šálou pro udržení
rozsahu pohybu v ramenním kloubu
2. Postavíme se do dveří, postiženou končetinu opřeme předloktím
o dveřní rám, nakročíme dopředu
ve všech směrech provádíme dle
fota, cvičení lze provádět i v sedu
a ve stoje.
6
a protahujeme prsní sval. Můžeme
měnit výšku předloktí, a tak protáhnout všechny části prsního svalu.
2
Každý cvik opakujeme
8 až 10 krát, při cvičení
můžeme pociťovat tah
v oblasti jizvy.
24
25
www.nemocnicesumperk.cz
E. Cviky v leže na břiše
1
E. Cviky v leže na břiše
Cvičení vleže na břiše zařazujeme
3. Leh na břiše, horní končetiny
do fyzioterapie později, po zhojení
zeširoka vzpažené, jednu horní
rány. Oblast dolních žeber podklá-
končetinu zvedneme od podložky,
dáme měkkým polštářkem.
vytáhneme dopředu a překřížíme
3
přes druhou horní končetinu, vrátíme zpět.
1. Leh na břiše, končetiny do vzpažení, obloukem přitáhneme lokty
k tělu, vzpažíme, plaveme.
2. Leh na břiše, horní končetiny
do svícnu, zvedneme směrem ke
stropu a mírným hmitáním stahujeme lopatky k sobě.
2
Závěr
Vážení čtenáři,
Váš zdravotní stav se sice změ-
Přeji všem pacientům mnoho
nil, ale pro Vaše okolí a rodinu
pevné vůle, víry, štěstí a naděje
zůstáváte stejnou bytostí, jakou
v boji s tímto nevyzpytatelným,
ale překonatelným onemocněním.
jste byl/a doposud. Tisíce pacientů
před Vámi se dokázali zařadit zpět
do společnosti a nyní se cítí dobře.
Olga Davidová
DOKÁŽETE TO I VY!
26
27
chirurgické ODDĚLENÍ
NEMOCNICE ŠUMPERK
najdete nás v pavilonu B
Nemocnice Šumperk a.s.
Adresa: Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk
GPS: N 49°57‘32.6“, E 16°57‘47.7“
www.nemocnicesumperk.cz
DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Bezplatná linka pomoci Avon
Tel: 800 180 880
Zde se může každý anonymně obrátit o pomoc.
Každý všední den od 9.00 - 19.00 hod.
Chirurgické oddělení tel1 583 332 141
Chirurgické oddělení tel2 583 332 142
Recepce nemocnice tel1 583 335 105
Recepce nemocnice tel2 583 335 106

Podobné dokumenty

Jak dál po operaci prsu

Jak dál po operaci prsu Poukazy na tyto zdravotní pomůcky vystaví Váš onkolog, kterým jste sledována. Nárok na silikonovou epitézu máte 1x za 2 roky a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Kromě toho máte 1x za rok ná...

Více

Karcinom prsu

Karcinom prsu Rehabilitace po operaci nádoru prsu je hrazená zdravotní pojišťovnou. Pacientce se věnuje fyzioterapeutka, která ji naučí provádět speciální cviky. Cvičení po operaci prsu včetně lymfatických uzlin...

Více

173_GSK_Aliance_brozurka A5_nahled 9.indd

173_GSK_Aliance_brozurka A5_nahled 9.indd Rehabilitace po operaci nádoru prsu je hrazená zdravotní pojišťovnou. Pacientce se věnuje fyzioterapeutka, která ji naučí provádět speciální cviky. Cvičení po operaci prsu včetně lymfatických uzlin...

Více

Sony VPL-CS5_CX5 CZ.book

Sony VPL-CS5_CX5 CZ.book rušivého vyzařování v obytných prostorech. Přístroj vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, která může být při nedodržení pravidel používání a instalace příčinou rušení okolních...

Více

Kazuistika

Kazuistika lbi v projekci zadopřední, poloaxiální a boční, ultrasonografické vyšetření, počítačová tomografie a nezřídka i nukleární magnetická rezonance. Výsledkem diagnostiky je přesné stanovení rozsahu pos...

Více

Zpravodaj 2006 - Společnost radiační onkologie biologie a fyziky

Zpravodaj 2006 - Společnost radiační onkologie biologie a fyziky 3) Doc. Šlampa informoval o Brněnských onkologických dnech, kde se plánuje 1 blok s tematikou radioterapie. 4) V souvislosti s přijatým Katalogem prací bylo diskutováno zařazení asistentů radiační ...

Více