PIERBURG Zaostřeno na produkty - MS Motorservice International

Komentáře

Transkript

PIERBURG Zaostřeno na produkty - MS Motorservice International
PIERBURG
Zaostřeno na produkty
SOLEX
ZENITH
1930
APG
PALLAS
1940
STROMBERG
1950
1960
6. vydání 08.2014 (032016)
Č. výr. 50 003 864-10
Redakce:
Motorservice, Technical Market Support
Layout a produkce:
Motorservice, Marketing
DIE NECKARPRINZEN GmbH, Heilbronn
Dotisk, rozmnožování a překlad, včetně výtažků,
je povolen pouze s naším předchozím písemným
svolením a s udáním zdroje informace.
Změny a odchylky vyobrazení vyhrazeny.
Ručení vyloučeno.
Vydavatel:
© MS Motorservice International GmbH
2 | Zaostřeno na produkty
Karburátory Solex
1970
PIERBURG
TRH S AUTOSOLEX
PŘÍSLUŠENSTVÍM Služba pro karburátory
Produkce karburátorů, Berlín
DVG
Servis
Služba pro
karburátory Solex
Dnešní produkce sacích potrubí
Technika a servis s tradicí
Komponenty, moduly a systémy
1980
1990
2000
MS Motorservice
International
Technické informace
Školení PIERBURG
2010
2020
Servis a celosvětová podpora
prodeje
Podpora
Motorservice online
Obsah
Strana
Zásobování palivem
4
Zásobování vzduchem
6
Systémy zpětného vedení spalin
8
Systémy sekundárního vzduchu
10
Vodní čerpadla
12
Olejová čerpadla
14
Vakuová čerpadla
16
Elektrické ventily
18
Rozšíření programu
20
Nástroje a zkušební prostředky
21
Zaostřeno na produkty | 3
Zásobování palivem
Výrobní program
•Elektrická palivová čerpadla
(v potrubí a v nádrži)
•Mechanická palivová čerpadla
•Palivové podávací jednotky
•Kombinovaná palivová/vakuová čerpadla
(„tandemová čerpadla“)
•Elektromagnetické ventily pro
systém filtru s aktivním uhlím
(AKF)
•Snímače hladiny paliva v nádrži
•Zpětné ventily
•Palivové hadice
•Ventily pro regulaci tlaku
•Zkušební a měřicí zařízení
Zaostřeno na zásobování palivem
•Různé komponenty zásobování palivem
jsou přímo nebo nepřímo sledovány
systémem OBD.
•Pierburg je dodavatelem originálního
vybavení.
•Jako jeden z předních dodavatelů na
trhu palivových čerpadel dodáváme
rozsáhlý sortiment odpovídající poptávce.
Zahrnuje cca 280 palivových čerpadel
a palivových podávacích modulů, které
najdou použití u téměř všech značek
vozidel.
4 | Zaostřeno na produkty
•Kompaktní výrobní program prvotřídních
palivových čerpadel s převažujícím
pokrytím trhu od značek Alfa Romeo až
po Volvo.
•Kromě toho nabízíme velký počet
palivových čerpadel pro univerzální
použití nebo pro dodatečné vybavení.
•Palivová čerpadla PIERBURG se vyznačují
vysoce rozvinutou technikou, optimálním
chováním za tepla a nízkou hladinou
hluku.
•Pierburg nabízí široké spektrum
nepostradatelných komponent palivových
systémů, od regulátorů systémového
tlaku přes zpětné ventily a regenerační
ventily až po uzavírací ventily filtrů
s aktivním uhlím (AKF).
•Další produkty pro palivový systém, jako
např. elektrické ventily a palivové hadice.
Elektrická palivová čerpadla a palivové
podávací moduly
•Rozsáhlý výrobní program zahrnující více
než 400 elektrických palivových čerpadel
a palivových podávacích jednotek
s převažujícím pokrytím trhu.
•Silné portfolio produktů pro téměř
všechny aplikace a rovněž pro univerzální
použití.
•Jedno čerpadlo PIERBURG může nahradit
několik typů konkurenčních čerpadel.
100 % kompatibilita s originálním
vybavením a konkurenčním trhem
s autopříslušenstvím.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Velký počet montážních návodů.
•Brožura „Electric fuel pumps – models,
damage, reasons“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Mechanická palivová čerpadla
•Program obsahující 90 typů.
•Použití pro VW, Audi, BMW, Opel, Ford,
Mercedes-Benz, Saab, Volvo, Škoda,
Nissan, Mazda, Renault, Peugeot, Iveco,
Lada a mnoho dalších.
•Pierburg má na trhu velmi dobré jméno
díky dlouholeté tradici ve vývoji a výrobě
mechanických palivových čerpadel.
•Mechanická palivová čerpadla pro starší
automobilové uplatnění.
•Palivová vysokotlaká čerpadla pro motory
FSI, TFSI a TSI (120 až 200 bar)
Palivové zpětné ventily
•Zabraňují vyprázdnění palivového vedení.
•Jsou univerzálně použitelné a dobře
slouží pro dodatečné vybavení.
•Dodávají se v průměrech 4, 6 a 8 mm.
•Otvírací tlaky 15 až 1400 mbar.
Palivové filtry
•Více než 700 palivových filtrů
renomovaných značek KOLBENSCHMIDT
a PIERBURG.
•Vysoké pokrytí typů vozidel, mimo jiné
pro BMW, VW, Alfa Romeo a Audi.
Rozšíření skupin produktů
•Snímače hladiny paliva v nádrži.
•Regulátor tlaku paliva s vysokým
pokrytím typů vozidel.
•Elektromagnetické ventily pro systém
filtru s aktivním uhlím (AKF) jako jsou
regenerační ventily filtrů s aktivním uhlím
(AKF) a uzavírací ventily filtrů s aktivním
uhlím (AKF).
Nástroje a zkušební
­prostředky
•Montážní nástroje pro montáž/demontáž
elektrických palivových čerpadel.
•Sada pro opravy palivového vedení.
Zaostřeno na produkty | 5
Zásobování vzduchem
Výrobní program
•Škrticí/regulační klapky (mechanické,
pneumatické, elektrické)
•Potenciometr škrticí klapky
•Sací potrubí
•Akční členy (elektr. hnací moduly,
regulátory volnoběhu, krokové motorky)
•Snímače hmotnosti vzduchu
(zážehové/vznětové motory)
•Vzduchové filtry značky KOLBENSCHMIDT
•Snímače tlaku v sacím potrubí/snímače
plnicího tlaku
Zaostřeno na zásobování vzduchem
•Komponenty systému zásobování
vzduchem jsou přímo nebo nepřímo
sledovány systémem OBD. Při výpadku
těchto systémů nebo komponent je proto
nezbytná jejich oprava.
•Pierburg vyrábí sací potrubí, moduly
sacího potrubí, sací potrubí EGR se
sníženou hmotností z hliníku a hořčíku.
•Sací potrubí PIERBURG naleznete u
prémiových vozidel.
6 | Zaostřeno na produkty
•Vytříbená technická řešení zajišťují
optimální výkon, jízdní komfort a správný
točivý moment při nízké spotřebě paliva.
•Do evropských vozidel již bylo
instalováno více než 30 milionů hrdel
škrticích klapek. To dokazuje kompetenci
firmy Pierburg v oblasti řízení vzduchu.
•Motorservice nabízí sady pro opravy
sacího potrubí.
•Pierburg je jedním z největších
dodavatelů hrdel škrticích klapek,
regulačních klapek a sacích modulů.
•Hrdla škrticích klapek PIERBURG jsou
používána u více než 25 milionů vozidel.
Škrticí klapky (u zážehových motorů)
•Sortiment produktů od mechanických
hrdel škrticích klapek až po plně
elektronická e-plynová hrdla klapek
„drive-by-wire“.
•Silné portfolio produktů pro mnoho typů
vozidel.
•Pierburg se řadí k největších světovým
prodejcům aplikací zážehových motorů.
•Hrdla škrticích klapek PIERBURG
nemohou být nahrazena hrdly škrticích
klapek jiných dodavatelů.
Snímače hmotnosti vzduchu
•Silné portfolio produktů pro mnoho typů
vozidel.
•Aplikace originálního vybavení pro
Mercedes-Benz, Opel, VW a Peugeot.
•Snímače hmotnosti vzduchu PIERBURG
LMS mohou nahradit snímače hmotnosti
vzduchu jiných výrobců.
•Různá konstrukční provedení:
s průtokovou trubkou nebo jako
samostatné zásuvné čidlo.
Sací potrubí
•Sací potrubí z tlakových odlitků hliníkhořčík pro motory známých výrobců.
•Pneumaticky nebo elektricky ovládané
klapky přizpůsobí délku nasávací dráhy
požadavkům motoru. Díky tomu je výkon
optimalizován pro několik oblastí otáček.
Rozšíření skupin produktů
•Vzduchové filtry pro osobní a
nákladní vozidla renomované značky
KOLBENSCHMIDT.
•Elektrické hnací moduly k aktivaci
bubnových/vířivých klapek pro moderní
koncepce vznětových motorů.
•Servomotory k přestavování variabilních
sacích potrubí.
•Krokové motorky k regulaci volnoběhu
(regulátory volnoběhu).
Regulační klapky (u vznětových motorů)
•Ke zvýšení podtlaku v sacím potrubí
a přesnému dávkování míry zpětného
vedení spalin.
•Pierburg je jedním z největších
dodavatelů pro evropské aplikace.
•Regulační klapky PIERBURG nemohou být
nahrazeny regulačními klapkami jiných
dodavatelů.
•Důležitý konstrukční díl pro regeneraci
filtru sazí vznětového motoru.
•Elektropneumatické ventily k aktivaci
pneumaticky aktivovaných systémů
přestavení sacího potrubí.
•Potenciometry škrticích klapek jako
náhradní díl.
•Snímače sacího potrubí/plnicího tlaku
pro měření absolutního tlaku v sací
soustavě.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Technická videa „Replacing the LMS4 air mass sensor“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Nástroje a zkušební
prostředky
•Speciální nástavce k montáži
a demontáži snímačů hmotnosti
vzduchu/zásuvných čidel.
•Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo pro
kontrolu pneumatických regulátorů.
Zaostřeno na produkty | 7
Systémy zpětného vedení spalin
Výrobní program
•Ventily EGR (pneumatické/elektrické)
pro vozidla se zážehovými a vznětovými
motory.
•Snímače hmotnosti vzduchu jako důležitý
snímač pro řízení zpětného vedení spalin
u vznětového motoru.
•Elektrické ventily pro aktivaci
pneumatických ventilů EGR.
•Regulační klapky ke zvýšení podtlaku
v sacím potrubí a přesnému dávkování
míry zpětného vedení spalin u vozidel
se vznětovými motory.
Zaostřeno na systémy zpětného vedení spalin
•Tyto komponenty jsou dnes v maximální
míře sledovány systémem OBD tzn., že
každá porucha vede ke ztrátě výkonu
a proto je oprava nezbytná.
•Díky systému EGR je téměř 50 %
škodlivých látek ve spalinách
zneškodněno ještě předtím, než se
dostanou do katalyzátoru.
•V oblasti snižování emisí škodlivých látek
je Pierburg vedoucí firmou na evropském
trhu a u řady moderních vozidel se
rozhodujícím způsobem podílí jako
výrobce jejich prvního vybavení.
8 | Zaostřeno na produkty
•Produkty PIERBURG nemohou být
nahrazeny cizími produkty – jediným
konkurentem je originální vybavení.
•Produkty pro snižování emisí škodlivých
látek představují obrovský potenciál pro
volný obchod.
•Ve světovém měřítku milionkrát
osvědčené komponenty pro snižování
emisí škodlivých látek firmy PIERBURG
v moderních vozidlech dnes zajišťují čistý
vzduch a životní prostředí (např. pro VW,
Audi, BMW, Opel, Ford, Mercedes-Benz,
Saab, Volvo, Škoda, Mazda, Renault,
Peugeot, Lada).
Ventily EGR
•95 typů elektrických a pneumatických
ventilů EGR ve výrobním programu.
•Vadné ventily EGR se projevují černým
kouřem, ztrátou výkonu, špatným
volnoběhem nebo nedostatečnou
akcelerací.
•Ventily EGR PIERBURG nemohou být
nahrazeny ventily jiných dodavatelů.
Chladiče EGR
•Pro cílené chlazení zpětně vedených
spalin.
•Chlazené zpětné vedení spalin snižuje
teploty spalovací komory a snižuje tvorbu
oxidů dusíku.
•Geometrie lamel vyvinutá společností
Pierburg snižuje nebezpečí zanesení
chladiče sazemi.
•S nebo bez pneumatické obtokové klapky.
•Také společně s olejovým chladičem
a filtrem v jednom konstrukčním dílu.
Snímače hmotnosti vzduchu
•Silné portfolio produktů pro celou řadu
typů vozidel.
•Aplikace originálního vybavení pro
Mercedes-Benz, Opel, VW, Peugeot.
•Snímače hmotnosti vzduchu PIERBURG
LMS mohou nahradit snímače hmotnosti
vzduchu jiných výrobců.
•Obzvláště jednoduchá výměna za zásuvná
čidla PIERBURG.
Elektropneumatické ventily
•Pro přesnou aktivaci pneumatických
ventilů EGR.
•Pro řízení výfukových/regulačních klapek.
Nástroje a zkušební
prostředky
•Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo pro
kontrolu pneumatických ventilů EGR.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Brožura „Emission control and OBD“.
•Technický plakát „OBD and exhaust gas return system –
­finding and remedying faults“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Zaostřeno na produkty | 9
Systémy sekundárního vzduchu
Výrobní program
•Čerpadla sekundárního vzduchu
•Ventily sekundárního vzduchu
•Elektrické ventily pro aktivaci pneu­
matických ventilů sekundárního vzduchu
Zaostřeno na systémy sekundárního vzduchu
•Také komponenty systémů sekundárního
vzduchu jsou dnes v maximální míře
sledovány systémem OBD, a proto je při
poruše nezbytná jejich oprava.
•Díky systémům sekundárního vzduchu
jsou škodlivé látky ve spalinách
zneškodněny ještě předtím, než se
dostanou do katalyzátoru.
•V oblasti snižování emisí škodlivých látek
je Pierburg vedoucí firmou na evropském
trhu a u řady moderních vozidel se
rozhodujícím způsobem podílí jako
výrobce jejich prvního vybavení.
10 | Zaostřeno na produkty
•Produkty PIERBURG nemohou být
nahrazeny cizími produkty – jediným
konkurentem je originální vybavení.
•Produkty pro snižování emisí škodlivých
látek představují obrovský potenciál pro
volný obchod.
Čerpadla sekundárního vzduchu
•Program zahrnuje 30 provedení.
•Čerpadla sekundárního vzduchu
PIERBURG nemohou být nahrazena
čerpadly sekundárního vzduchu jiných
dodavatelů.
•Vadná čerpadla sekundárního vzduchu
se podle reklamací zákazníků projevují
pískavým zvukem nebo kolísavým
volnoběhem ve fázi studeného startu
motoru.
•Při výměně musí být zkontrolován také
ventil sekundárního vzduchu.
•Čerpadla sekundárního vzduchu
postranního kanálu PIERBURG umožňují
diagnostiku systému sekundárního
vzduchu (jak je požadováno ze strany
OBD I/OBD II).
Ventily sekundárního vzduchu
•Program zahrnuje cca 20 provedení
ventilu.
•Ventily sekundárního vzduchu PIERBURG
nemohou být nahrazeny ventily
sekundárního vzduchu jiných dodavatelů.
•Elektrické ventily sekundárního
vzduchu umožňují diagnostiku systému
sekundárního vzduchu (jak je požadováno
ze strany OBD I/OBD II).
Elektrické ventily
•Pro přesnou aktivaci pneumatických
ventilů sekundárního vzduchu.
Nástroje a zkušební
prostředky
•Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo pro
kontrolu pneumatických ventilů
sekundárního vzduchu.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Brožura „Emission control and OBD“.
•Technický plakát „OBD and secondary air system –
finding and remedying faults“.
•Technická videa „Secondary air system – basic information“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Zaostřeno na produkty | 11
Vodní čerpadla
Výrobní program
•Mechanická vodní čerpadla poháněná
ozubeným nebo klínovým řemenem
s nebo bez hnacího kola
•Vodní čerpadla pro použití v osobních
a užitkových vozidlech
•Elektrická oběhová vodní čerpadla
•Elektrická čerpadla chladicí kapaliny
Zaostřeno na vodní čerpadla
•Vodní čerpadla1) zajišťují přepravu
chladicí kapaliny v rámci chladicího
systému motoru.
•Mechanická vodní čerpadla jsou
namontována zvnějšku u motoru a jejich
výměna je možná bez nutnosti otevření
samotného motoru.
•V závislosti na místě instalace ve
vozidle jsou mechanická vodní
čerpadla poháněna klínovým, klínovým
žebrovaným nebo ozubeným řemenem.
•Elektricky poháněná čerpadla chladicí
kapaliny pracují nezávisle na motoru
a podle potřeby.
•Při výpadku vodního čerpadla dojde k
přehřátí motoru a může dojít k závažnému
poškození motoru.
•Vodní čerpadla se řadí k typickým dílům
rychlého opotřebení, které se po dobu
životnosti motoru musí zčásti několikrát
vyměňovat.
•Pierburg je známý jako celosvětově
uznávaný specialista v oblasti inovativní a
progresivní technologie čerpadel.
•S elektronickým oběhovým vodním
čerpadlem si Pierburg od roku 1996
udržuje na trhu vůdčí pozici.
•Pierburg je jedním z největších
dodavatelů originálního vybavení pro
olejová čerpadla, vodní čerpadla a
vakuová čerpadla.
1) Jiná často používaná označení pro vodní čerpadla:
čerpadla chladicí kapaliny, čerpadla chladicí kapaliny,
oběhová čerpadla chladicí kapaliny
12 | Zaostřeno na produkty
Mechanická vodní čerpadla
•Chladicí kapalina přijímá teplo od
motorového bloku a hlavy válce a přes
chladič ho předává do okolního vzduchu.
•Mechanická vodní čerpadla jsou
v závislosti na konstrukci umístěna ve
vlastní skříni čerpadla vně u motoru nebo
jsou přírubou připevněna přímo na skříni
motoru.
•Při generální opravě motoru by se mělo
z důvodu provozní bezpečnosti vždy
obnovit také vodní čerpadlo.
Oběhová vodní čerpadla
•Oběhová vodní čerpadla mají vestavěný
elektromotor a jsou u motoru instalována
decentrálně. Používají se tam, kde je
nutné realizovat chlazení nebo vytápění
nezávisle na chladicím okruhu motoru:
- Při podpoře topení, využití zbytkového
tepla a při nezávislém topení.
- Jako chladicí aplikace u
turbodmychadel, výkonových elektronik
a zpětného vedení spalin.
- K chlazení pohonu a akumulátoru
v elektrických vozidlech.
Elektrická čerpadla chladicí kapaliny
•Elektrické čerpadlo chladicí kapaliny
obsahuje integrovanou elektronickou
regulaci. Je plynule zapínáno při potřebě
chladicího výkonu.
•Také ve volnoběhu nebo po odstavení
motoru může elektrické čerpadlo chladicí
kapaliny poskytovat dostatečný chladicí
výkon, protože není spojeno s otáčkami
motoru.
•Toto chlazení motoru, které je řízeno
podle potřeby, snižuje potřebu výkonu a
snižuje tak ztráty třením, spotřebu paliva
a emise spalin.
Technické informace
• Katalog „Water pumps | Water circulating pumps |
­Electrical coolant pumps | Oil pumps“
• Brožura „Water pumps with mechanical drive“
• Informace o produktu a servisu
▸ Jazykové verze na vyžádání
Zaostřeno na produkty | 13
Olejová čerpadla
Výrobní program
•Olejová čerpadla s pohonem zdvihadlem
•Olejová čerpadla s řetězovým pohonem
•Olejová čerpadla s přímým pohonem přes
klikovou hřídel
Zaostřeno na olejová čerpadla
•Olejová čerpadla čerpají olej z olejové
vany skrz olejový filtr a olejový chladič
k mazacím místům motoru.
•Pohon olejového čerpadla může probíhat
pomocí vnějšího ozubení, vnitřního
ozubení pro přímý pohon klikovým
hřídelem nebo pomocnými pohony.
•Olejová čerpadla se zpravidla kompletně
vyměňují. Oprava olejového čerpadla se
nepředpokládá.
14 | Zaostřeno na produkty
•Olejová čerpadla mají dlouhou životnost,
která však může být zkrácena následkem
chyb při údržbě jako je špatná kvalita
oleje, rozředění oleje, nečistoty nebo
poruchy motoru.
V důsledku toho může být potřebná
předčasná výměna olejového čerpadla.
•U moderních osobních a užitkových
vozidel se používají regulovaná olejová
čerpadla, která olej čerpají podle potřeby
a tím šetří palivo.
•Pierburg je dodavatel originálního
vybavení a vyrábí mechanická, zcela
variabilní a elektrická olejová čerpadla.
•Olejová čerpadla od společnosti Pierburg
používají všichni významní výrobci
motorů v oblasti automobilového
průmyslu a průmyslu užitkových vozidel.
Zubová čerpadla
•Většinou v provedení jako nástrčná
čerpadla nebo jako čerpadla s pohonem
ozubenými koly nebo řetězem. Tato
čerpadla jsou nepřímo poháněna
klikovým hřídelem.
•Díky konstrukci je možná snadná výměna
zubových čerpadel.
Srpková čerpadla oleje
•Srpková čerpadla oleje jsou úsporně
umístěna na řídicí straně klikové
hřídele a jsou poháněna přímo klikovým
hřídelem
•Předností srpkových čerpadel je vysoký
čerpací výkon, speciálně při nízkých
otáčkách.
Rotorová čerpadla
•Rotorová čerpadla jsou, stejně jako
srpková čerpadla oleje, také umístěna
na řídicí straně klikové hřídele a jsou
poháněna přímo klikovým hřídelem.
•Kromě vyššího čerpacího výkonu je
možno dosáhnout také vysokých tlaků.
Technické informace
• Katalog „Water pumps | Water ­circulating pumps | ­Electrical coolant pumps | Oil pumps“
• Informace o produktu a servisu
Zaostřeno na produkty | 15
Vakuová čerpadla
Výrobní program
•Mechanická vakuová čerpadla různých
konstrukčních provedení.
•Kombinovaná vakuová/palivová čerpadla
a kombinovaná vakuová/olejová čerpadla
(„tandemová čerpadla“).
Zaostřeno na vakuová čerpadla
•Pierburg je přední evropský výrobce
vakuových čerpadel.
•Vakuová čerpadla jsou konstrukční díly
ovlivňující bezpečnost, tzn., že jejich
bezvadná funkce je životně důležitá.
•Všechny vznětové motory potřebují
vakuové čerpadlo a podíl vozidel se
vznětovými motory se neustále zvyšuje.
•Vakuová čerpadla vytvářejí u vozidel se
vznětovými motory a zážehovými motory
s nízkým podtlakem v sacím potrubí
podtlak potřebný pro brzdový posilovač.
16 | Zaostřeno na produkty
•Vakuová čerpadla jsou kromě toho
potřebná pro funkci centrálních
zamykání, klimatizací, systémů pro
snižování emisí škodlivých látek a pro
další ovládací prvky.
•Podtlak je nutný např. pro podporu
brzdné síly, k aktivaci pneumatických
regulátorů, ventilů a celé řady
komfortního zařízení.
•Při výpadku vakuového čerpadla
- chybí podpora brzdné síly.
Pro plné zabrzdění jsou nutné síly na
pedálu až 1000 N.
- dochází k výpadku komponent
zpětného vedení spalin snižujících
emise škodlivých látek a komponent
sekundárního vzduchu (zážehový
motor).
- regulace turbodmychadla a regulační
klapky vznětového motoru jsou bez
funkce.
- dochází k částečnému nebo úplnému
výpadku komfortního zařízení.
Mechanická vakuová čerpadla
•Vakuová čerpadla jsou konstrukční díly
ovlivňující bezpečnost.
•Spolehlivé vytváření podtlaku pro
podporu servomechanismů.
•Dalším použití jsou centrální zamykání,
klimatizace, automatické převodovky,
systémy pro snižování škodlivých látek
atd.
Kombinovaná vakuová/palivová čerpadla
•Plní funkce mechanických vakuových
čerpadel.
•Navíc se využívají pro podávání paliva.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Technická videa „Vacuum pumps – basic information“.
•Technická videa „Vacuum pumps – damage due to lack of
lubricating oil“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Zaostřeno na produkty | 17
Elektrické ventily
Výrobní program
•Spínací ventily (elektrické přepínací
ventily)
•Ventily pro turbodmychadla (decelerační
ventily recirkulace vzduchu, modulační
ventily, elektropneumatické převodníky)
•Elektrické převodníky tlaku
Výrobci vozidel a ventilů někdy pro své
konstrukční díly používají rozdílná
označení. Zde je výběr alternativních
označení pro příslušné názvy Pierburg:
• Elektropneumatický převodník (EPW):
Elektropneumatický převodník tlaku
Převodník tlaku (VW, BMW)
• Elektrický přepínací ventil (EUV):
Přepínací ventil, elektromagnetický ventil
omezení plnicího tlaku N75 (VW),
elektromagnetický přepínací ventil (VW),
elektrický ventil (BMW)
• Elektrický převodník tlaku (EDW, DW):
Převodník tlaku, ventil (VW), elektrický
ventil (BMW)
18 | Zaostřeno na produkty
•Ventily pro systém filtru
s aktivním uhlím (AKF)
•Ventily regulace plnicího tlaku
•Vypínací ventil cirkulačního
režimu klimatizace
•Palivové uzavírací ventily
Zaostřeno na elektrické ventily
•Elektrické ventily jsou přímo nebo
nepřímo sledovány systémem OBD. Při
výpadku těchto ventilů je proto nezbytná
oprava.
•Produkce originálního vybavení: více než
45 000 ks/den.
•Více než 250 sériově vyráběných ventilů.
•Elektropneumatické ventily jsou malé,
nenápadné a v motorovém prostoru
je lze sotva najít. Ve vozidle jsou však
výkonnými pomocníky.
•Potřebný podtlak jako pomocná energie
je k dispozici téměř u všech vozidel
(podtlak v sacím potrubí nebo vakuové
čerpadlo).
•Elektrické ventily Pierburg se používají
pro spínání a řízení sacího potrubí,
systémů sekundárního vzduchu,
výfukových klapek, klimatizací a
rovněž při realizaci funkcí komfortu
a bezpečnosti.
Elektropneumatické převodníky (EPW)
•Pro aktivaci pneumatických ventilů EGR,
turbodmychadel VTG, přepínání obtoku
chladiče EGR.
•Vadný EPW se projevuje černým kouřem,
nízkým výkonem, škubáním vozidla nebo
přechodem na nouzový chod.
Elektrické převodníky tlaku (EDW, DW)
•Skládají se z EUV s namontovaným
omezovačem tlaku.
•Mezikrokem ve vývoji od elektrického
přepínacího ventilu (EUV) k elektro­
pneumatickému převodníku tlaku (EPW).
•Omezovač tlaku udržuje přibližně
konstantní podtlak.
•Pro aktivaci ventilů EGR u zážehových
motorů.
Elektrické přepínací ventily (EUV)
•K aktivaci ventilů plnicího tlaku
(Wastegate) u řady vznětových motorů,
ventilů sekundárního vzduchu, škrticích
klapek pro zpětné vedení spalin EGR
u některých motorů SDI, rámů vodního
chlazení motoru u vznětových motorů
BMW, hydraulických uložení motoru u
vznětových motorů, výfukové klapky na
tlumičích výfuku u zážehových motorů,
sacích potrubí.
Ventily filtrů s aktivním uhlím (AKF)
•Uzavírací ventily filtrů s aktivním uhlím
(AKF): K uzavírání přívodu čerstvého
vzduchu u filtrů s aktivním uhlím (AKF) při
diagnostice těsnosti nádrže (OBD II).
•Regenerační ventily filtrů s aktivním uhlím
(AKF): K proplachování filtru s aktivním
uhlím.
Palivové uzavírací ventily
•K přiřazení nebo vypínání palivových
vedení (ve funkci imobilizéru) a k
zabránění vytékání paliva při odstaveném
motoru.
Elektrické decelerační ventily recirkulace
vzduchu
•Používají se na turbodmychadlech
přeplňovaných vznětových motorů
a výrazně minimalizují efekt „turbodíry“.
Nástroje a zkušební
prostředky
•Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo pro
kontrolu pneumatických regulátorů.
Technické informace
•Informace o produktu a servisu.
•Leták „Electropneumatic valves“.
•Technický plakát „OBD and PIERBURG products“.
▸ Jazykové verze na vyžádání
Zaostřeno na produkty | 19
Rozšíření programu
Výfukové klapky
•Důležitý spínací prvek pro budoucí
metody snižování emisí škodlivých látek
(katalyzátor DeNOx, absorbér HC).
•Akustická optimalizace výfukové
soustavy.
•Zvyšování výkonu využitím rezonančních
účinků.
•Snižování hlučnosti.
•Nízkotlaké zpětné vedení spalin.
•Registr. nabíjení turbodmychadla.
20 | Zaostřeno na produkty
Regulační ventily pro přestavení vačkového
hřídele
•Vedou olej různými olejovými kanály
do příslušných komor v hydraulickém
nastavovači vačkového hřídele. Díky tomu
se vačková hřídel relativně přetočí ke kolu
vačkového hřídele a změní se řídicí doby.
•Přestavení vačkového hřídele snižuje
spotřebu a zlepšuje provozní chování při
částečném a plném zatížení.
•Jejich pomocí je možné realizovat vnitřní
zpětné vedení spalin a otevření motoru
a snížení emisí škodlivých látek.
Sondy lambda
•Sondami lambda doplňuje Motorservice
sortiment v oblasti snižování emisí
škodlivých látek.
•Cca 250 výrobků.
•Rozsáhlé pokrytí u evropského
automobilového uplatnění.
Také pro dieselová použití.
•4 univerzální typy (1- až 4-žilové)
s vysokým pokrytím typů vozidel.
Nástroje a zkušební prostředky
1
2
3
6
4
5
1Ruční tlakové/podtlakové čerpadlo
pro kontrolu pneumatických regulátorů.
2Přístroj pro kontrolu tlaku paliva:
Přesná a rychlá kontrola těsnosti a tlaku
(do 10 bar) palivových čerpadel,
regulátorů systémového tlaku a ventilů
přímo na vozidle.
3Sada pro opravy
pro palivová vedení.
4Montážní nástroje
pro montáž/demontáž elektrických
palivových čerpadel.
5Miniampéremetr
pro rychlé měření spotřebičů proudu.
6Speciální nástavce
k montáži a demontáži snímačů
hmotnosti vzduchu/zásuvných čidel.
Zaostřeno na produkty | 21
Předávání
know-how
www.ms-motorservice.com
ODBORNÉ ZNALOSTI OD ODBORNÍKŮ
Školení po celém světě
Přímo od výrobce
Cca 4 500 mechaniků a techniků ročně využívá výhody našich školení a seminářů, které pořádáme celosvětově přímo na místě nebo také v naších školicích střediscích v Neuenstadtu, Dormagenu a Aspergu (Německo).
Technické informace
Z praxe pro uplatnění v praxi
Pomocí informací o produktu (product Information), servisních informací (service Information), technických brožur a plakátů jste informováni o nejnovějším stavu techniky.
Technická videa
Názorné vysvětlení profesionální vestavby
Zprostředkování vědomostí pomocí videa: V našich videích najdete upozornění k montáži zaměřené na praxi a vysvětlení systémů týkající se našich produktů.
Online zaostřeno na produkty
Interaktivní informace o produktech
Díky interaktivním prvkům, animacím a videoklipům se dozvíte cenné informace o našich produktech v motoru a kolem motoru.
22 | Zaostřeno na produkty
Obchod online
Přímý přístup k našim produktům
Objednávky 24 hodin denně. Rychlá kontrola dostupnosti. Rozsáhlé vyhledávání produktu prostřednictvím motoru, vozidla, rozměrů atd.
Novinky
Pravidelné zasílání informací e-mailem
Přihlaste se nyní online k odběru našeho bezplatného oběžníku a budete pravidelně informováni o nových soupisech produktů, technických publikacích a obdržíte mnoho dalších informací.
Sociální média
Vždy aktuální
Individuální informace
Speciálně pro naše zákazníky
Individuální informace a servis z naší rozsáhlé nabídky, jako jsou např. individuální materiál na podporu prodeje, podpora prodeje, technická podpora a mnoho dalších informací.
Zaostřeno na produkty | 23
Skupina Motorservice.
Kvalita a servis z jednoho zdroje.
Skupina Motorservice je odbytovou organizací firmy KSPG (Kolbenschmidt Pierburg) s
­celosvětovými aktivitami na trhu s autopříslušenstvím. Je předním dodavatelem komponent
motorů pro volný trh s náhradními díly špičkových značek KOLBENSCHMIDT, PIERBURG,
TRW Engine Components a značky BF. Sortiment rozsáhlý do šířky i hloubky u
­ možňuje
­zákazníkům získat díly motorů z jednoho zdroje. Jako řešitel problémů pro obchod a servis
nabízí kromě toho rozsáhlý balík výkonů a technickou kompetenci jako dceřiná společnost
velkého dodavatele dílů pro automobily.
KSPG (Kolbenschmidt Pierburg).
Proslulý dodavatel mezinárodního automobilového průmyslu.
Jako dlouholetý partner výrobců automobilů vyvíjejí podniky skupiny KSPG inovativní
komponenty a systémová řešení s uznávanými kompetencemi v oblasti systémů
zásobování vzduchem a snižování škodlivých látek, u olejových, vodních a vakuových
čerpadel, pístů, bloků motoru a kluzných ložisek. Produkty splňují vysoké požadavky
a standardy kvality automobilového průmyslu. Nízké emise škodlivých látek,
přijatelná spotřeba paliva, spolehlivost, kvalita a bezpečnost jsou rozhodujícími faktory
inovací u KSPG.
Motorservice Partner:
Headquarters:
MS Motorservice International GmbH
Wilhelm-Maybach-Straße 14–18
74196 Neuenstadt, Germany
www.ms-motorservice.com
50 003 864-10 – CS – 08/14 (032016)
© MS Motorservice International GmbH – A Rheinmetall Company

Podobné dokumenty