Protokol o výsledku voleb do celofakultního obvodu kurie

Komentáře

Transkript

Protokol o výsledku voleb do celofakultního obvodu kurie
Protokol o výsledku voleb do celofakultního obvodu kurie akademických pracovníků AS Fakulty
financí a účetnictví VŠE v Praze ze dne 26. března 2009 – vyhlášení výsledků voleb
1. Voleb do celofakultního obvodu kurie akademických pracovníků Akademického senátu Fakulty
financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (FFÚ) se dne 26. 3. 2009 od 10:00 do 16:00
v místnosti č. 104 NB zúčastnilo 74 oprávněných voličů, kteří odevzdali 74 platných volebních
lístků. Počet odevzdaných lístků souhlasí s počtem voličů, jejichž podpisy jsou uvedeny
v Seznamu akademických pracovníků FFÚ (seznam ke dni 26. 3. 2009).
2. Kontrolou bylo zjištěno 34 čistých volebních lístků, celkem bylo vytištěno 108 volebních lístků.
Všichni navržení kandidáti vyhověli příslušným předpisům, proto byli uvedeni na hlasovacích
lístcích.
3. Počty platných hlasů pro jednotlivé kandidáty (bez titulů) byly po uzavření volební místnosti
v 16:00 sečteny. Jednotliví kandidáti dosáhli následujícího počtu hlasů:
• Marek Petr – 39 hlasů
• Dvořáková Dana – 35 hlasů
• Bokšová Jiřina - 34 hlasů
• Černý Václav – 30 hlasů
• Ducháčková Eva – 28 hlasů, Klazar Stanislav – 28 hlasů
• Stránský Jakub – 12 hlasů
Vzhledem k tomu, že dva kandidáti obdrželi stejný počet 28 hlasů (Ducháčková Eva, Klazar
Stanislav), bylo na veřejném zasedání volební komise od 16:30 za účasti osmi členů volební
komise provedeno losování pořadí kandidátů se stejným počtem hlasů. Losem bylo určeno toto
pořadí kandidátů: Klazar Stanislav, páté místo; Ducháčková Eva, šesté místo.
4. Členy Akademického senátu FFÚ se v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického
senátu FFÚ stávají první tři kandidáti s nejvyšším počtem platných hlasů, tedy kandidáti:
• Marek Petr, 39 hlasů
• Dvořáková Dana, 35 hlasů
• Bokšová Jiřina, 34 hlasů.
5. Náhradníky zvolených členů senátu se v dále uvedeném pořadí stávají kandidáti, kteří získali
alespoň 10 % hlasů z počtu členů kurie, kteří se zúčastnili voleb, tj. 8 hlasů:
• Černý Václav, 30 hlasů
• Klazar Stanislav, 28 hlasů
• Ducháčková Eva, 28 hlasů
• Stránský Jakub, 12 hlasů.
6. Dne 26. 3. 2009 v 17:00 začíná běžet lhůta pro uplatnění námitek k průběhu voleb. Stížnost proti
řádnému průběhu voleb s odůvodněním je nutné podat písemně předsedovi volební komise a
současně na vědomí předsedovi AS FFÚ VŠE do 31. 3. 2009 do 17:00 hodin. Po marném uplynutí
lhůty pro podání stížnosti se stanou uvedené výsledky platnými.
Jan Molín, předseda volební komise
Naďa Blahová, místopředsedkyně volební komise
Leoš Vítek
Lucie Kortusová
Jiří Málek
Ondřej Matyáš
František Ducheček
Marie Zelenková
Martin Komínek
V Praze dne 26. 3. 2009, 17:00

Podobné dokumenty

Další těžká zkouška - Chomutov míří do Jiren

Další těžká zkouška - Chomutov míří do Jiren divizi, ale postup vždy někomu přenechali, i Chomutovu. Jirny vstoupili do soutěže opět skvěle. Po pěti kolech mají na svém kontě 11 bodů za tři výhry po devadesáti minutách, jednu po penaltách a j...

Více

zde. - TJ Sokol Unhošť

zde. - TJ Sokol Unhošť A - Muži do 39 let A - Muži do 39 let A - Muži do 39 let D - Muži do 69 let F - Ženy do 34 let H - Ženy nad 50 let B - Muži do 49 let A - Muži do 39 let C - Muži do 59 let B - Muži do 49 let C - Mu...

Více

č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy

č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy Článek shrnuje první výsledky analýzy vzorků vody z mlhy, resp. nízké oblačnosti, které byly odebrány během 21 epizody na stanici Milešovka. Jsou sledovány hodnoty vodivosti, pH a koncentrace řady ...

Více

Tendency to Tighten Professional Liability of Auditors, Tax

Tendency to Tighten Professional Liability of Auditors, Tax jednání, tak z pohledu hrozících sankcí, je odpovědnost trestní. Tato odpovědnost je založena normami trestního práva, které v České republice reprezentuje zejména zákon č. 40/2009 Sb., trestní zák...

Více