ČSN 01 6910 – Úprava písemností psaných na PC

Komentáře

Transkript

ČSN 01 6910 – Úprava písemností psaných na PC
Výukový materiál zpracován v rámci
projektu
EU peníze školám
Název školy:
Jméno autora:
Třída/ročník:
Datum vytvoření:
Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Beroun
Ing. Lenka Jindráková
3. ročník
21. března 2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_PEK223
Vzdělávací oblast:
Obchodní korespondence
Tematická oblast:
ČSN 01 6910
Předmět:
Písemná a elektronická
komunikace
Výstižný popis způsobu využití,
metodické pokyny:
Názorný výklad doporučené normy
pro obchodní korespondenci.
Výklad psaní značek, úpravy
textu, dopisů, tabulek. Žáci získají
praktické dovednosti a upevní si
své znalosti z výkladu.
Klíčová slova:
Norma, značka, text, dopis,
tabulka, e-mail
Druh učebního materiálu:
Materiál je určen pro interaktivní
tabuli, dataprojektor.
ČSN 01 6910
ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ
ZPRACOVANÝCH
TEXTOVÝMI EDITORY
ČSN 01 6910
 doporučená
norma, nikoliv závazná
 poslední
verze z dubna 2007
 listinná,
elektronická podoba
 příprava
úpravy normy (r. 2014)
VÝZNAM NORMY
 výrazný
vývoj komunikační techniky
 návaznost
 varianty
a soulad s evropskými normami
v úpravě dopisů
NORMA STANOVÍ:
 racionálnější
komunikace pomocí
internetové sítě
 kulturu
 účelné
písemného projevu
a estetické úpravy textů
NORMA
 upravuje
písemnosti zpracované
textovými editory
 stanoví
pravidla pro grafickou úpravu
textů při práci s textovými editory
 určuje
způsob psaní interpunkčních
znamének, zkratek, značek a čísel
UKÁZKA NORMY-ZNAČKY
%
 o/oo
 h
 Kč
 m
 kg
 q

procenta
promile
hodiny
koruny
metry
kilogramy
metrické centy
UKÁZKA NORMY-ZNAČKY
mm
 °C
t
 ha
 km2
 hl
H2SO4

milimetry
stupně Celsia
tuny
hektary
kilometry čtvereční
hektolitry
kyselina sýrová
NORMA DOPORUČUJE
 postupy

při zvýrazňování a členění textů
zásady formálního uspořádání textového
sloupce
 požadavky
na psaní adres určených
příjemcům v České republice i v zahraničí
NORMA VYTVÁŘÍ ÚPRAVU

e-mailů

obchodních dopisů

úředních dopisů

elektronických dopisů

tabulek
DOPORUČENÉ
KONTROLNÍ OTÁZKY

1. Kde se používá norma ČSN 01 6910?

2. Co upravuje norma?

3. Které dopisy se píší podle návodu normy?

4. Určuje norma způsob psaní interpunkčních
znamének?

5. Je ta norma závazná nebo doporučená?

6. V kterém předmětu se používá norma?
SPRÁVNÉ ODPOVĚDI


1. V OBCHODNÍ KORESPONDENCI
2. ÚPRAVA PÍSEMNOSTÍ ZPRACOVANÝCH
TEXTOVÝMI EDITORY

3. OBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ, OSOBNÍ, ZAHRANIČNÍ, E- MAILY

4. ANO

5. DOPORUČENÁ

6. PEK, EKO, UCE, ANJ, NEJ, FRJ
MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

EKONOMIKA

ÚČETNICTVÍ

ANGLICKÝ JAZYK

NĚMECKÝ JAZYK

FRANCOUZSKÝ JAZYK
POUŽITÉ ZDROJE

Materiál je dílem autorky učebních osnov odpovídajících ŠVP
vyučovaných podle:

Časopis Enter 2013/2014, Praha 2013, www.casopis-enter.cz

Jak psát obchodní dopisy, Fortuna Praha 1995
ISBN 80-7168-192

Normalizovaná úprava písemností, Olga Kuldová, Fortuna,
Praha,1999, ISBN 80-7168-656-5

Použitý klipart – všechny použité kliparty jsou z volně dostupných
sad programu PowerPoint společnosti Microsoft

Citováno dne 21. března 2014

Podobné dokumenty