Prehled obětí cholery ve dnech 31.7.-17.10.1866

Komentáře

Transkript

Prehled obětí cholery ve dnech 31.7.-17.10.1866
Přehled obětí cholery v Napajedlích ve dnech 31.7. – 17.10.1866
Datum
úmrtí/datum
pohřbu
31.7.
2.8./3.8.
Místo
úmrtí
(č.p.)
479
4.8./5.8.
105
5.8./7.8.
421
7.8./8.8.
88
8.8./9.8.
88
9.8./10.8.
88
9.8./10.8.
88
8.8./10.8.
395
9.8./10.8.
10.8./11.8.
103
93
10.8./12.8.
497
11.8./13.8.
461
14.8./15.8.
65
14.8./15.8.
461
14.8./15.8.
15.8./17.8.
15.8./17.8.
475
514
221
16.8./18.8.
221
16.8./18.8.
475
16.8./19.8.
355
18.8./20.8.
76
19.8./20.8.
2
Jméno
Věk,
náboženství
Petr Koutný, domkař, tesař
Gottlob Reich, z Kreisewitz v Pruském
Slezsku (Krzyzowice v gmině Olszanka
v Opolském vojvodství)
54 r.
56 r., evang. Als Vorspann in der Colonne
bei Napajedl, während der
Besatzung durch Preussiche
Truppen
30 r.
Františka Latušová, sv. dcera + Antona
Latuši, domkaře v Nap. a Barbory r.
Vaculíkové z Otr.
František Brázdil, sv. syn Josefa Brázdila,
29 r. 8 m.
domkaře v Nap., a Josefy r. Řemenovský
Dehmel, Cannonier der 5 Munitionscologne …, evang.
der Reserve-Artillerie in der k. Preuss.
Heere
Friedrich August Obzarsel, Train-Soldat des 23 r. 11 m.,
Ostpr. Trainbatallions Nr 1, Proviantkolonne
evang.
Nr. 1, geb. In Altenburg, Kr. Wehlau (dnes
Znamiensk, Kaliningr. obl.), Rg.-Bz.
Königsberg im Kgr. Preussen
Josef Kobolt alias Gabertozyński,
28 r., evang.
Wehrmann des 7 ostpr. Infanterie-Reg. N.
44, Batallion 4, Compagnie 4, geb. zu
Neuwelt, Kr. Strassberg (pravděpodobně
Brodnica v Myjavsko-pomořanském vojv.)
Friedrich Wentzel, Gefreiter des 8 Ostpr.
25 r., evang. Typhus infolge der Cholera
Inf.-Reg. N. 5, Batallion 2, Compagnie 7,
geb. Im Demlin (gmina Skarszewy,
Pomořanské vojv.), Rg.-Bz. Danzig
Mariana Svoboda, dc. Josefa Svobody,
1 r 10 m.
domkaře v Nap., a Františky r. Večeřákovy
Josef Šohaj, hlídač na dráze z Nap.
50 r.
Antonín Hasník, obecní sluha z Nap.,
41 r.
patent. invalida
František Hanák, syn Fr. Hanáka, krejčího
1 r. 6 m.
v Napajedlích, a Františky r. Brázdilovy
Josefa Krejčová, dc. Petra Krejči, domkaře
2 r.
v Nap., a Františky r. Kožušníkovy
Josef Dubanský, čeledín v Nap., s. Matěje
36 r.
Dubanského, půlláníka z Oplocan, ženatý
v Otrokovicích
Aloisie Krejčová, dc. Petra Krejči, domkaře
7 r. 1 m.
v Nap., a Františky r. Kožušníkovy
František Zálešák, domkař a krejčí v Nap.
66 r.
Jan Sobek, domkař v Nap.
50 r.
Rozálie Dostavilová (r. Šebestíková ze
34 r.
Střižovic), manž. Jana Dostavila,
podsedníka z Nap.
Karel Kolíbal, syn Arnošta Kolíbala,
4 r. 9 m.
soustružníka v Nap., a Františky r.
Klableňovy
Rozálie Zálešáková, vdova po krejčím Fr.
64 r.
Zálešákovi
Antonie Kašíková, dcera domkaře Františka 12 r. 2 m.
Kašíka
Franziska Salviani, dc. Heinricha
11 m.
Salvianiho, komorníka pana hraběte a jeho
ženy Antonie r. Bártkovy z Nap.
Antonín Prášil, podruh z Halenkovic
37 r.
Byl přivezen mrtvý do
Napajedel, zemřel na
choleru.
19.8./21.8.
19.8./21.8.
20.8./22.8.
20.8./21.8.
21.8./22.8.
21.8./23.8.
22.8./24.8.
23.8./25.8.
23.8./25.8.
23.8./26.8.
24.8./26.8.
25.8./27.8.
25.8./27.8.
25.8./27.8.
25.8./27.8.
26.8./28.8.
29.8./30.8.
28.8./30.8.
29.8./30.8.
29.8./30.8.
29.8./31.8.
31.8./1.9.
31.8./1.9.
31.8./1.9.
137
Anna Pěčková, dc. Valentina Pěčka, tesaře,
12 r.
nyní v Uhrách, a Florentiny Dočkalové z
Lutopecen
137 Florentina Kratochvílová, dc. Josefa
9 r.
Kratochvíla, podsedníka v Nap. a Anny,
roz. Dočkalové z Lutopecen
76
Barbora Salviani, dc. Heinricha Salvianiho,
8 r.
komorníka pana hraběte, a Juliany, r.
Binder z Bratislavy
88
August Will, Trainsoldat, 1. Comp., 4
24 r., evang.
Batalliion, 4 Ostrpr. Grenadier-Reg. N. 5,
roz. V Hauskogen, Kr. Eylau (polsky Ilawa,
dnes ve Warminsko-mazurském vojv.)
88
Carl Reck, Grenadier in der 7 Comp., 2
23 r., katol.
Batallion, 4 Ostpr. Grenadier-reg. N. 5,
naroz. V Paradies, Kr. Neustadt, Rg.-Bz.
Danzig (dnes Paradyz v gmině Wejherowo,
Pomořanské vojv.)
13 r.
137 Anna Kratochvílová, dc. Josefa Kratochvíla,
podsedníka v Nap. a Anny, roz. Dočkalové
z Lutopecen
85
Kateřina Kocůrek, podruhyně
61 r.
165 Antonín Indrák, podsedník v Nap., syn +
37 r.
Antonína Indráka, rolníka v Nap., ženatý
452 František Dostálek, stolař a podruh v Nap.,
27 r.
syn Josefa Dostálka, půlláníka v Nap.,
ženatý
445 Josef Uhlíř, krejčí a dříve domkař v Nap.,
62 r.
žen.
407 Vincenc Trčala, podruh v Malenovicích,
52 r.
tovární dělník v Nap., ženatý
223 František Maňásek, s. Petra Maňáska, nyní
7 r.
podruha v Nap., a Viktorie Bazalové z
Velehradu
73
Eugenie Hedwiga Kleden, dc. Heinricha
7 m.
Ferdinanda Kleden, vrchního bednáře
v pivovaře v Nap., a Mathildy, r. Uhle
z Kermitz v Sasku
2
Rozálie Frolešová, vdova po Ignáci
51 r.
Frolešovi, pods. Z Nap., roz. Zímová z Nap.
382 František Vlček, s. Jana Vlčka, koláře
11 r 2 m.
v Nap., a Františky, roz. Černochové z Nap.
353 Kateřina Odstrčilíková, manž. Josefa
51 r.
Odstrčilíka, domkaře v Nap., roz. Krejčová
z Kvítkovic
312 František Tabarka, domkař v Nap., ženatý
34 r.
81
Jenovéfa Stanzlová, ž. Jiřího Stanzla,
45 r.
domkaře v Nap., roz. Navrátilová z Gross
Teinitz (Dyjákovice u Znojma?)
280 František Komínek, podruh v Nap.,
29 r.
pomocník v pivovaře, patent. Invalida,
ženatý
83
Aloisie Hrubcová, žena Ignáce Hrubce,
35 r.
obyv. v Nap., roz. Šlosarová z Hranic
88
Samuel Bresilge, Gemeiner der
22 r. 9 m.,
Stabswache des k. Preuss, I. Armee-Corps,
evang.
naroz. Pogirstetten, Kr. Fischhausen
(Primorsk v Kaliningradské obl.), Rg.-Bz.
Königsberg
280 Josefa Polomíčková, dc. Ignáce Polomíčka, 1 r. 5 m. 15 d.
řezníka z Nap., a Josefy Anderson z
Mikulova
85
Anton Košina, s. Josefa Košiny, tkalce
1 r. 3 m. 21 d
v Nap., a Karoliny Kocourkovy z Nap.
ob. cih. František Ochsner, podruh ze Zlína, v práci
52 r.
v obec. cihelně v Nap., ženatý
31.8./1.9.
31.8./2.9.
31.8./1.9.
31.8./1.9.
1.9./3.9.
1.9./2.9.
1.9./2.9.
1.9./3.9.
1.9./3.9.
2.9./3.9.
2.9./3.9.
1.9./2.9.
2.9./3.9.
3.9./4.9.
3.9./4.9.
3.9./5.9.
4.9./5.9.
4.9./6.9.
5.9./6.9.
5.9./6.9.
4.9./6.9.
4.9./5.9.
5.9./6.9.
5.9./6.9.
6.9./8.9.
6.9./7.9.
6.9./8.9.
122
348
Josef Buksa, mistr provaznický v Nap., žen.
35 r.
Dominik Lakost, domkař v Nap., dělník na
50 r.
nádraží, ženatý
106 Ursula Skopalíková, žena Jana Skopalíka,
50 r.
čtvrtláníka – výměnkáře v Nap., roz.
Dostálková z Nap.
74
Mariána Moučková, ž. Karla Moučky,
39 r.
pomocného úředního sluhy na k.k. okr.
Úřadě, roz. Obdržálková z Kvítkovic
508 Anna Bachmánková, vdova po Josefu
60 r.
Bachmánkovi, domkaři v Nap., roz.
Kočarová z Nap.
26
František Večeřa, domkař z Nap., ženatý
36 r.
Převezen mrtvý z Polešovic
96
Antonín Žák, čeledín v Nap., svob. Syn
20 r 4 m
+Martina Žáka, domkaře ze Žlutav, a
Alžběty, r. Marčíkovy ze Žlutav
496/452 Anastázie Plesníková, manž. Jana
31 r.
Plesníka, domkaře v Nap., roz. z Klobouk u
Věrovan
287 Barbora Bělovská, dc. Františka
8 r. 6 m.
Bělovského, podsedníka v Nap., a Mariány
Šišákové z Kvítkovic
287 František Bělovský, podsedník v Nap.
50 r.
496 Josefa Půlová, dc. Františka Půla, podruha
8 r.
v Nap., a Františky Doubravové z Nap.
280 Ignác Polomíček, řezník v Nap., ženatý
28 r.
88
Rudolf Forstreutner vom 1. Ostpreuss.
23 r., evang.
Jägerbatallion, 2. Compagnie,, geb. In
Rosenwalde, Kr. Wehlau (dnes Znamiensk,
Kaliningr. obl.), Rg.-Bz. Königsberg
411 František Prager, vdovec, bývalý listonoš
85 r.
v Nap.
101 Irena Vencelidesová, dc. Karla
2 r.
Vencelidese, k.k. kancelisty při okr. Úřadě
v Nap., a Elisabethy, roz. Reichel z Orlath u
Hermannstadt
273 Rudolf Rochovanský, syn Karla
4 r.
rochovanského, podruha a krejčího v Nap.,
a Johany Hradilové z Kvítkovic
417 Josef Dostál, syn Václava Dostála,
16 r.
domkaře v Nap., a Barbory roz. Tabarkovy
z Nap.
325 Jan Kozmík, syn Vincence Kozmíka,
9 r.
domkaře v Nap., a Barbory, roz. Řimákovy
z Halenkovic
185 Barbora Hložková, manž. Jana Hložka,
25 r.
ševce z Nap., roz. Zimáková z Nap.
417 Barbora Dostálová, manž. Václava Dostála,
47 r.
domkaře v Nap., roz. Tabarková z Nap.
493 Josef Haňák, domkař v Nap., ženatý
50 r.
88
August Rudolf vom 7. Ostpreus. Infanterie- 30 r. evang.
reg. N. 44, VI. Compagnie, 2 Batallion, geb.
In Abodillen, Kr. Königsberg (dnes
Kaliningrad)
324 Anna Hložková, vdova po Martinu Hložkovi,
63 r.
domkaři v Nap., roz. Obdržálková z Nap.
475 Rosalia Bscheider, dc. Josefa Bscheidera,
hlídače na dráze v Nap., a Viktorie roz.
Šustalovy z Babic
97
Barbora Zimáková, vdova po Janu
49 r.
Zimákovi, domkaři v Nap., roz. Večeřová
z Nap.
88
Julius Westphal vom Ostpreusisschen
23 r., evang.
Grenadier-Reg. N. 1 (Kronprinz), geb. aus
Königsberg (dnes Kaliningrad)
190 František Vlček, syn + Josefa Vlčka,
24 r. 6 m.
6.9./8.9.
55
7.9./8.9.
190
5.9./7.9.
407
6.9./7.9.
407
7.9./9.9.
65
8.9./9.9.
499
9.9./10.9.
8.9./9.9.
409
312
8.9./10.9.
97
9.9./10.9.
53
9.9./10.9.
166
9.9./10.9.
88
10.9./11.9.
377
10.9./12.9.
452
11.9./13.9.
253
11.9./12.9.
319
11.9./12.9.
219
12.9./13.9.
306
11.9./12.9.
440
12.9./13.9.
44
12.9./13.9.
12.9./13.9.
325
288
12.9./13.9.
297
12.9./13.9.
13.9./14.9.
503
88
čtvrtláníka v Nap., a Anny, roz. Bachmánek
z Nap.
Veronika Ševčíková, vdova po Josefu
56 r.
Ševčíkovi, pods. v Nap., roz. Marčíková ze
Žlutav
Antonín Vlček, dítě Anežky Vlčkové, dcery
2 r.
po Josefu Vlčkovi, čtvrtláníku z Nap.
Kateřina Hrubanová, manž. Františka
35 r.
Hrubana, šenkýře v Nap., roz. Koblihová z
Přerova
František Ambrozek, syn Františka
6 r. 2 m.
Ambrozka, domovníka v hraběcím
cukrovaru v Nap., a Mariány, roz.
Kunderovy z Vítkovic
Antonín Maňásek, podruh z Částkova, žen.,
54 r.
pobývající v Nap.
Rozálie Večeřová, manželka Františka
68 r.
Večeři, domkaře z Nap., roz. Sudolská
z Nap.
František Charuza, domkař v Nap., žen.
37 r.
Filip Beránek, podsedník v Nap., žen., syn
44 r.
Valentina Beránka a Anny Hložkové z Nap.
Antonie Kosatíková, manž. Františka
48 r.
Kosatíka, dříve pololáníka z Nap., roz.
Večeřová z Nap.
Viktorie Vadasová, vdova po Antonínu
75 r.
Vadasovi, zedníku v Nap., roz. Silnušková
z Nap.
Kateřina Holáníková, manž. Františka
38 r.
Holáníka, podsedníka z Nap., roz. Filová
z Nap.
Christian Redwer, Trainsoldat biem
27 r.
Generalstab des I. Preus. Armee-Corps,
geb. Aus Klein Ellgut, Kreis Oels, Rg.-Bez.
Breslau (dnes Mala Ligota v gmině
Oleśnica, Dolnoslezské vojv.)
Mariana Charuzová, nádenice v Nap., roz.
60 r.
z Pohořelic, dc. Jana Charuzy
Antonie Dostálková, vdova po Františku
28 r.
Typhus infolge Cholera
Dostálkovi, stolaři v Nap., roz. Balcárková
z Nap.
Ferdinand Sudolský, syn Framtiška
4 r.
Sudolského, domkaře v Nap., a Františky
Vaculíkovy z Nap.
Mariána Bolenožková, vdova po Janu
56 r.
Bolenožkovi, domkaři z N.
Františka Havránková, vdova po Janu
62 r.
Havránkovi, řezníkovi a domkaři v Nap.,
roz. Silnušková
Františka Zůbková, vdova po Františku
75 r.
Zůbkovi, podsedníku v Nap., roz.
Doležálková z Nap.
Anna Krejčová, manž. Jana Krejči,
24 r.
pomocném hlídači na železnici u Nap., roz.
Zahálková z Nap.
František Klableňa, syn + Josefa Klableni,
18 r. 7 m.
pods. z Nap., a Anežky Uhlířové z Nap.
Antonín Velišovský, podruh v Nap., žen.
52 r.
Barbora Dědáková, manž. Josefa Dědáka,
35 r.
podruha z Nap., roz. Silnušková z Nap.
František Polomíček, řezník a podruh
78 r.
v Nap., pův. ze Zlína, žen.
Jan Málek, domkař v Nap. a řemenář, žen.
36 r.
August Korski, von dem 7 Ostpreus.
23 r., evang.
Infanterie-Regiment N. 44, 4. Compagnie, 4
Batallion - Lazaretgehilfe
12.9./13.9.
13.9./14.9.
13.9./14.9.
13.9./14.9.
14.9./15.9.
14.9./15.9.
14.9./15.9.
14.9./15.9.
14.9./15.9.
14.9./16.9.
15.9./16.9.
15.9./16.9.
15.9./16.9.
15.9./16.9.
15.9./16.9.
15.9./16.9.
16.9./17.9.
16.9./18.9.
16.9./18.9.
17.9./18.9.
17.9./18.9.
17.9./18.9.
17.9./18.9.
17.9./18.9.
18.9./20.9.
18.9./19.9.
441
307
František Lubalík, domkař z Nap., vdovec
60 r.
Barbora Tabarková, dc. Antona Tabarky,
26 r. 6 m.
podsedníka z Nap., a Anny Lidincové
z Žlutav
392 Marie Tomášková, dc. Jana Tomáška,
1 r.
domkaře z Nap., a Barbory Uhlířové z Nap.
503 Julia Málková, dc. + Jana Málka, řemenáře
4 r.
z Nap., a Anny Vrzalové z Nap.
88
Carl Gustav Prochnienski, Gefreiter des 7
23 r., evang.
ostpreus. Infanterie-Regiments N. 44, 1
Batallion, 1. Compagnie, geb. Aus Harnau,
Kr. Rosenberg, Reg.-Bz. Marienwerder
(dnes Susz, Warminsko-mazurské vojv.)
469 Jan Auředníček, alias Úředníček, hlídač na
44 r.
dráze v Nap., žen., syn + Vincence
Auředníčka, hrnčíře v Nap.
355 František Zubek, syn + Vincence Zubka,
21 r.
naposledy domkaře v Nap., a Anny
Loškové z Kvítkovic
100 Ludwig Peter, hlídač na dráze v Nap., žen.
57 r
262 Josef Hanák, s. Tomáše Hanáka,
23 r.
podsedníka z Újezdka u Zdounek
439 Barbora Holaníková, dc. Barbory
16 r. 10 m.
Holaníkové, podruhyně v N., dc. + Antonína
Holaníka, pods. v Nap.
493 Barbora Haňáková, dc. + Josefa Haňáka,
10 m.
domkaře v Nap., a Františky Krátké z Nap.
328 Anna Popelková, manž. Josefa Popelky,
32 r.
domkaře v Nap., roz. Charuzová
z Halenkovic
154/495 Františka Kubišová, vdova po Vavřinci
54 r.
Kubišovi, domkaři v Nap., roz. Vidlářová
z Kvítkovic
298 Josef Obdržálek, syn Vincence Obdržálka,
14 r.
podsedníka v Nap., a Barbory Poslušné
z Nap.
206 Josefa Beránková, manž. Jana Beránka,
34 r.
podruha v Nap., roz. Drgošová z Kvítk.
285 Anna Janochová, vdova po Albertu
34 r.
Janochovi, hospodářskému drábu ve
Skaličce u Hranic
503 Bronislava Málková, dc. + Jana Málka,
10 m.
řemenáře v Nap. a Anny Vrzalové z Nap.
435 Františka Prokopová, dc. Františka
11 r. 10 m.
Prokopa, domkaře v Nap., a Anny
Petříkové z Nap.
307 Antonín Tabarka, podsedník z Nap., ženatý
50 r.
249 Karolína Nesrstová, dc. Františka Nesrsty,
1 r. 11 m.
domkaře z Nap., a Kateřiny Minaříkové
z Nap.
392 Barbora Tomášková, manž. Jana Tomáška,
35 r.
domkaře v Nap., roz. Uhlířová v Nap.
256 Barbora Michnová, manž. Martina Michny,
48 r.
domkaře v Nap., roz. Uhlířová z Nap.
261 Aloisie Vrzalová, dc. Františka Vrzaly,
1 r. 7 m.
podruha v Nap., a Františky Valečkové
(Vakočkové?) z Fryštáku (Freistadt?)
306 Antonín Doležálek, podsedník v Nap.,
65 r.
ženatý
451 Franntiška Schönbaumová, manž. Jana
51 r.
Sch., vulko Schindelbauma, domkaře a
pokladače cihel v Nap., roz. Vrchová
z Kvasic
351 Anna Vrzalová, manž. Jana Vrzaly,
75 r.
domkaře a tesaře v Nap., roz. Polášková
v Nap.
17.9./18.9.
18.9./19.9.
18.9./19.9
19.9./20.9.
19.9./20.9.
19.9./21.9.
20.9./21.9.
21.9./23.9.
22.9./23.9.
22.9./23.9.
22.9./23.9.
22.9./23.9.
23.9./24.9.
23.9./24.9.
24.9./25.9.
24.9./26.9.
25.9./26.9.
25.9./26.9.
27.9./28.9.
27.9./28.9.
30.9./1.10.
30.9./2.10.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
179
206
František Kršek, podruh, vdovec
73 r.
Františka Beránková, dc. Jana Beránka,
1 r. 6 m.
podruha z Nap., a + Josefy Drgošové
z Kudlovic
364 Františka Chrastinová, dc. Antonína
1 r. 10 m.
Chrastiny, podruha z Nap., a Františky
Holáníkové z Nap.
503 Konrád Martinec, syn Karla Martince,
12 r.
podruha v Nap., z Lipníka, a Barbory
Nádeníčkové
392 Jan Tomášek, syn Jana Tomáška, domkaře 2 r. 10 m.
v Nap., a Barbory Uhlířovy z Nap.
353 Josef Odstrčilík, vdovec a domkař z Nap.
46 r.
231 František Blaha, čeledín v Nap., syn +
24 r.
Tomáše Blahy, čtvrtláníka ve Svárově, a
Mariány, roz. Kurové (?) z Dobrkovic
202 František Dostálek, syn + Antonína
19 r. 10 m. Cholera – Typhus
Dostálka, čtvrtláníka z Nap., a Anny
Večeřové z Nap.
207 Josef Tabarka, syn + Antonína Tabarky,
20 r. 5 m.
pods. v Nap., a Anny Lidincové ze Žlutav
88
Simon Balerini, Gemeiner des Erzherzogs
30 r.
Carl Ludwig 7 Uhlanen Regiments, 4
Escadron, aus St. Ambrogio, Bezirk S.
Pietro in Venezien geb.
196 Antonín Walter, Kapral v k.k. 9. Dělostř.
18 r.
Pluku 5. Kompanie, syn Ignáce Waltera,
kancelisty u k.k okresního úřadu v Nap.
88
Anton Czujko, Gemeiner des Erzherzogs
27 r.
Carl Ludwig 7 Uhlanen Regiments, 4
Escadron, aus Terpilovka, Bez. Nowesiolo,
Galizien
416 Karel Roušal, parentální invalida, domkař
73 r.
v Nap.
362 Helena Prokopoví, dc. Ignáce Prokopa,
10 r.
domkaře v Nap. a Anny Večeřové z Nap.
208 Cecílie Tabarková, dc. Jana Tabarky,
2 r. 9 m.
podsedníka z Nap., a Karolíny Gröger
z Čechyně (Čekin?)
420 Anežka Burešová, vdova po Františku
56 r.
Burešovi, domkaři v Nap., roz. Vrzalová
z Nap.
208 Antonín Tabarka, syn Jana Tabarky, pods.
8 m.
v Nap., a Karoliny Gröger z Čechyně
(Čekin?)
212 Augustina Cibulková, dc. Františka Cibulky,
1 r 1 m.
obchodníka v Nap., a Barbory Kučerové
z Velkých Lazníků u Lipníka.
12
Františka Silnušek, manž. Jana Silnuška,
30 r.
domkaře a kožešníka v Nap., roz. Michnová
362 Anna Prokopová, dc. Ignáce Prokopa,
8 r.
domkaře v Nap., a Anny Večeřové
32
Martin Bobák, podruh v Nap., žen.,
38 r.
z Kvítkovic
88
Jan Hopa, nádeník v Nap., syn + Vincence
48. r.
Hopy, podruha z Nap.
Voják c.k. armády, přijel mrtev drahou do
Nap., jméno neznámo
obec. cih. Voják c.k. armády mrtvý vyložen na dráze
obec. cih. Vasil Paliczuk, Gemeiner beim k.k. Herzog
23 r.
von Parma 24. Infanterie-Regiment,
von Wilitz, Wischnitzer Bez. in der Bukovina
(dnes pravděpodobně Korytne v okr.
Vižnicja v Černovské obl. na Ukrajině)
obec. cih. Albert Hubaczek, Gemeiner biem k.k.
24 r.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
30.9./1.10.
30.9./1.10.
30.9./1.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
1.10./2.10.
2.10./3.10.
2.10./3.10.
2.10./3.10.
2.10./3.10.
3.10./4.10.
von Kolomea in Galizien (Kolomyjka
v Ivanofrankovské obl. na Ukrajině)
obec. cih. Damian Mendziatiuk, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Huszkow, Bez. Horodenko, in Galizien
– okr. Gorodenka v Ivanofrankovské obl. na
Ukrajině)
obec. cih. Stephan Hotowy, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Zalesne Biskupice, Bez. Melnica in
Galizien (pravděpodobně Milec
v Podkarpatském vojv.)
obec. cih. Timko Jakimczuk, Korporal biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Hukow (?) in Galizien
obec. cih. Theodor Soliman, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Mikulica, Bez. Sniatyn in Galizien (dnes
Snjatin v Ivanofrankovské obl.)
obec. cih. Franz Merunka, Gemeiner biem k.k. Herzog
von Parma, 24. Infanterie-Regiment von
Tarnowka, Bez. Borszczow in Galizien
(dnes Borščiv v Ternopilské obl. na
Ukrajině)
obec. cih. Simon Kubaniuk, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Hrynia, Bez. Kutty in Galizien
(pravděpodobně Griňova, okres Kosiv
v Ivanofrankovské obl. na Ukrajině)
obec. cih. Daniel Antoniak, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Karlow, bez. Sniatyn in Galizien (dnes
Snjatin v Ivanofrankovské obl.)
obec. cih. Ivan Marczuk, Gemeiner biem k.k. Herzog
von Parma, 24. Infanterie-Regiment von
Voloka, Bez. Stanestie in Galizien (zřejmě
Stanovy u Snjatině v Ivanofrankovské obl.)
obec. cih. Mikita Kuryluk, Gemeiner biem k.k. Herzog
von Parma, 24. Infanterie-Regiment von
Jaworow, Bez. Kossow in Galizien (okres
Kosiv v Ivanofrankovské obl. na Ukrajině)
obec. cih. Feodor MiketiniukGemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Krasnoila, bez. Kutty in Galizien (okres
Kosiv v Ivanofrankovské obl. na Ukrajině)
obec. cih. Johann Feri, Gemeiner biem k.k. Graf
Hartmann 9. Infanterie-Regiment, 14.
Kompagnie
obec. cih. Michael Lukasz, Gemeiner biem k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Kolodyky, Bez. Zaleszczyk in Galizien
(Zališčiki v obl. Tarnopolské na Ukrajině)
obec. cih. Johann Mazur, Gemeiner biem k.k. Herzog
von Parma, 24. Infanterie-Regiment von
Samokowice, Bez. Kolomea in Galizien
(Kolomyjka v Ivanofrankovské obl. na
Ukrajině)
obec. cih. Jakob Slobodzin, Gemeiner beim k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Diaskowce, Bez. Kolomea in Galizien
(Kolomyjka v Ivanofrankovské obl. na
Ukrajině)
32
Aloisie Bobčíková, dc. Martina Bobčíka,
podruha v Nap., a Veroniky Eliášové
z Kudlova
obec. cih. Onufrius Lobiuk, Gemeiner beim k.k.
22 r.
29 r.
23 r.
28 r.
31 r.
20 r.
23 r.
22 r.
22 r.
25 r.
5 r. 1 m.
24 r.
2.10./4.10.
2.10./3.10.
28
361
3.10./4.10.
341
4.10./5.10.
478
7.10./8.10.
88
7.10./8.10.
88
7.10./9.10.
515
13.10./14.10.
14.10./15.10.
361
296
14.10./16.10.
17.10./19.10.
361
226
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Jaworow, Bez. Kossow in Galizien
Jan Strčálek, domkař a švec v Nap., ženatý
Anna Silnušková, manž. Františka Silnuška,
domkaře v Nap., roz. Zelinková z Nap.
Františka Ohnutková, vdova po Františku
Ohnutkovi, domkaři v Nap., roz. Vsetínská
Anna Kubišová, dc. + Františka Kubiše,
podruha z Nap., a Josefy Pechové z Nap.
Maxim Marychuk, Gemeiner beim k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Bez. Kolomea in Galizien (Kolomyjka
v Ivanofrankovské obl. na Ukrajině)
Josef Cholewinsky, Gemeiner beim k.k.
Herzog von Parma, 24. Infanterie-Regiment
von Kulaczkowce, Bez. Gwozdiec in
Galizien (Gwizděc v Ivanofrankovské obl.
na Ukrajině)
Anna Parobková, manž. Josefa Parobka,
domkaře v Nap., roz. Večeřová z Nap.
František Silnušek, domkař v Nap., vdovec
Rozálie Burešová, vdova po Antonínu
Burešovi, hraběcím kočím, roz. Přerovská
z Nap.
František Zelinka, podruh v Nap.
Jan Hásník, půlláník – výměnkář v Nap., s.
Josefa Hásníka, půlláníka z Nap., a
Barbory bělochové z Nap.
49 r.
58 r.
61 r.
8 r. 2 m.
22 r.
30 r.
35 r.
60 r.
67 r.
64 r.
57 r.
Cholera – Typhus

Podobné dokumenty

Cholera v Napajedlích v r. 1866

Cholera v Napajedlích v r. 1866 56 r., evang. Als Vorspann in der Colonne bei Napajedl, während der Besatzung durch Preussiche Truppen 30 r.

Více

Vyrocni zprava Nehemia 2006

Vyrocni zprava Nehemia 2006 které byly předány na krmení hladových do Gruzie. Od té doby se změnila celá práce a s ní i struktura Nehemie. V ČR vznikla Nadace Nehemia, která začala podporovat projekty charitativní a humanitár...

Více

ŠVP ZUŠ Hranice

ŠVP ZUŠ Hranice  výběr a volbu volitelných předmětů daného studijního zaměření provádí vyučující s ohledem na žákův zájem a jeho předpoklady, v hodinové dotaci, která odpovídá možnostem školy,  žák může být na z...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely izolačních pásů v místech, kde není možné používat přímý plamen. Hoty DenBit Bond, DenBit STYRO LT je pak možné rovněž používat pro vytvoření bezešvé hydroizolační membrány. Uvedený výrobek je ve s...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely Popis a určení výrobku: Jednosložkové elastické hydroizolační hmoty na bázi bitumenové emulze modifikované syntetickým kaučukem jsou určeny k plošné bezspárové izolaci spodních částí staveb – zákla...

Více

Stažení seznamu vojáků ZDE

Stažení seznamu vojáků ZDE Vasil Petro Vasil Vasil Dmytro Oleksa Vasil Ivan Osyp Zugan Zenon Ivan Osyp Bohdan Volodymyr Omelan Michajlo Roman Volodymyr Osyp Osyp Ilarij Ivan Roman Michajlo Volodymyr Osyp Stepan Mykola Hryňko...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely IČO: 26 87 20 72, zapsáno v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2951 Ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy, Polsko Hydroizolační hmoty pro střechy - bitumenové DenBit DISPER A, DenBit DISPER AS,...

Více