Workshopy break dance pro nápravné zařízení

Komentáře

Transkript

Workshopy break dance pro nápravné zařízení
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
BURZA FILANTROPIE1 V PARDUBICKÉM KRAJI
26. 11. 2013 Letohrad
Organizace - název
Deep Skillz Crew
Bc. Ondřej Němec
Kontaktní osoba – e-mail, telefon
[email protected], +420 604 261 285
Krátké představení
Vystudoval jsem Sportovní management na UHK FIM.
organizace - historie, zaměření, 7. let jsem obchodoval v Amway a vedl team obchodníků.
15 let aktivně tancuji a trénuji děti. Jsem leader a manager
počet zaměstnanců/dobrovolníků
Break dance skupiny Deep Skillz Crew.
(max. 800 znaků včetně mezer)
- libovolně lze přidávat řádky
Miroslav Fišar a Pavel Stejskal jsou dlouholetí trenéři, kteří
právě dodělávají studium pedagogiky pro pedagogy volného
času. Podpořeno Evropskou Unií.
Skupina byla založena roku 1999 a prošlo jí stovky žáků!
Máme hodně zkušeností ve všech směrech.
Působíme po celé ČR i v zahraničí.
Jsme oficiální sportovní team energy drinku BigShock.
Jako komerční skupina jsme prošli přibližně 400 exhibicemi a
také několik sportovních úspěchů. Pořádali jsme soutěže
Floormasters 2008 a Bboy Killz čtyři předkola po ČR a finále
v Letohradě. Odkaz na naše promovideo:
http://youtu.be/tUzcMF0yFeI
Název projektu
Worshopy Break Dance pro nápravné zařízení.
Cíl (e) projektu (SMART), včetně HLAVNÍ CÍLE:
smyslu Vašeho projektu
- ROZVÍJET BREAK DANCE TAM, KDE MÁ NEJVĚTŠÍ ŠANCI:
Problémové děti jsou v break dance výjimečné, protože tíhnou
k této hip hop kultuře. Nachází v něm seberealizaci, svoji
(max. 1500 znaků včetně mezer)
identitu i integritu, mohou tak projevit svoji osobnost a zároveň
být exhibicionisty. Získávají sebevědomí a teamovost. Neustále
zdokonalují svůj MQ – motorický kvocient. Po delší době
tréninku se break dance stává životním stylem jako u naší
skupiny.
1
BURZA FILANTROPIE – INSPIROVÁNA POŘADEM „DEN D“ Z VYSÍLÁNÍ ČT1
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
VYTVOŘIT
TEAMY
V JEDNOTLIVÝCH
NÁPRAVNÝCH
ZAŘÍZENÍCH:
Provádět pravidelné workshopy – techniky tréninku, ale i
mentalitu úspěchu, motivace, teamovost, dlouhodobá
seberealizace.
- JEDNOU ROČNĚ POŘÁDAT SOUTĚŽ PRO TYTO NÁPRAVNÉ
ZAŘÍZENÍ:
Děti budou mít dlouhodobou motivaci na sobě pracovat po
všech stránkách.
VEDLĚJŠÍ CÍLE:
- ZVIDITELNĚNÍ SKUPINY DEEP SKILLZ CREW.
- PRACOVNÍ NÁPLŇ LEKROTŮ A SKUPINY JAKO TAKOVÉ
- REALIZACE LEKTORŮ A PŘEDÁNÍ ZKUŠENOSTÍ
Cílová skupina (skupiny) projektu a - děti mládež
přínos pro ni/zaměření projektu
- sport
- děti a mládež
- prevence drogově závislých
- handicapovaní
- prevence kriminality
- senioři
- zařazení problémových dětí do společnosti
- maminky s dětmi
- kultura (soutěže)
- kultura
- sport
- prevence drogově závislých
- aktivní stárnutí
- životní prostředí
- cestovní ruch
- zdravotnictví
- jiné (uveďte)
Uveďte
prosím
krátce
a
srozumitelně, pro koho je projekt
určen,
kdo
bude
využívat
dosažených výstupů projektu
Klíčové aktivity projektu
- Zmapování prostředí všech nápravných zařízení.
- Vytvoření konkrétních sub-projektu (náklady, rozvrh, náplň,
zajištění zpětné vazby).
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Klášterní 54
Pardubice
530 02
(max. 2 000 znaků včetně mezer)
- Získání státní dotace
- Realizace workshopů a soutěže - Ondřej Němec
- Výuka: Ondřej Němec, Miroslav Fišar, Pavel Stejskal a další
Harmonogram realizace projektu – Do 31. 12. 2013
začátek/konec projektu
Vytvoření sub projektů a podání žádosti o státní dotaci.
Zahájení dle získání finančních prostředků v roce 2014.
V případě úspěchů projektu a také dostatku financí odhad 5-10
let!
Rozpočet projektu - podrobné
členění:
osobní náklady
materiální náklady
zařízení a vybavení
služby
lektoři, cestovné, apod.
= požadovaná finanční podpora
projektu od donátorů celkem (max.
50 tis. Kč)
- Počet všech nápravných zařízení v ČR 72, workshop jednou
měsíčně v každém nápravném zařízení, které se do projektu
zapojí.
- Lektorské náklady 1 x workshop……………………………….2.500
Kč
- Manažerské náklady 1 x workshop……………….…….…….1.000
Kč
- Cestovné v průměru ……………………………………………….1.500 Kč
- Materiální náklady jedno nápravné zařízení (jednorázové)
Audio….…………………………………………………………………10.000 Kč
Linoleum…………………………………………………………………5.000 Kč
- lze případně uvézt v samostatné - Celorepubliková soutěž…………….……….50.000 – 200.000 Kč.
příloze
CELKOVÝ ROČNÍ NÁKLAD NA JEDNO NÁPRAVNÉ ZAŘÍZENÍ
60.000 Kč
Další zdroje projektu – již máte
nebo jste schopni sehnat další
finanční
zdroje
na
realizaci/spolufinancování
projektu?
Projekt může mít větší rozpočet, než
organizace požaduje od donátorů
Uveďte prosím stav jednání – např.
podaná žádost, přislíbená podpora,
schválená dotace, apod.
Uveďte další konkrétní sponzory.
Tato myšlenka projektu vznikla na základě spolupráce
s výchovným ústavem v Králíkách, kde Miroslav Fišar trénoval
děti. Paní ředitelka Horskáková byla nadšená účinností našich
lekcí a velikého vlivu na děti. Předala tuto informaci v nadšení
na celostátní poradě nápravných zařízení. Společně budeme
podávat žádost o státní podporu na tento program.
+420 774 412 876
[email protected]
www.konep.cz
Proč by donátor měl podpořit právě
Váš projekt?
Co nabízíte donátorům?
Nabídnete donátorům nějakou
formu propagace, reklamy, pokud
přispějí na Váš projekt?
Co dalšího jim nabídnete?
Prosím rozepište Vaše reklamní
možnosti, počet vydaných tiskových
zpráv, kde uvedete donátory, jaká je
návštěvnost Vašich internetových
stránek.
Klášterní 54
Pardubice
530 02
- Víme, co děláme, představení naší skupiny a osob viz výše.
- My i ředitelka nápravného zařízení si jsme jistí účinností u dětí
a to je základ pro úspěch celého projektu! Za 15 let působení
jsem měl vždy ve skupině vyvrheli města a vždy ke mně
vzhlíželi a brali si ze mě správný příklad – byli i případy, že mě
poslouchali více než své rodiče.
Nabídka pro donátory:
- Pokud tento projekt dosáhne celorepublikové velikosti, ať
jednotlivé workshopy, ale i soutěž, nezůstane to bez povšimnutí
největších medií. Věřím, že každý donátor si uvědomí hodnotu
tohoto dlouhodobého projektu. Na propagaci bude možností
spousty.
Jste schopni a ochotni prezentovat ANO
Váš projekt před donátory na „Burze
filantropie“ prostřednictvím power
pointu a mluveného slova?
Počítáte
s tím,
že
nutnou
podmínkou pro účast na Burze
filantropie je osobní prezentování
vašeho projektu?
Oprávnění žadatelé: NNO působící v městě Letohrad.
Stručný popis projektu (tento formulář) zašlete na adresu: [email protected], nejpozději do 4.11.
2013 do 12:00 hodin (Lze zaslat i poštou na adresu: Koalice nevládek Pardubicka, o. s.; Klášterní 54,
530 02 Pardubice). Před odesláním formuláře si ho prosím pečlivě zkontrolujte, žádné údaje
v dokumentech nebude možné později opravovat.
Poté komise složená ze zástupců státní správy, samosprávy a firem vybere asi 5 neziskových
organizací, které budou moci své projekty veřejně prezentovat na burze filantropie, která se bude
konat 26. 11. 2013 v Letohradu.
O projektech bude možné také hlasovat, prostřednictvím internetových stránek www.nevladky.cz, a to
v termínu od 6. 11. 2013 do 17. 11. 2013 do 23:59 hodin.

Podobné dokumenty

Text text text, - Burza filantropie

Text text text, - Burza filantropie filantropie“ prostřednictvím power pointu a mluveného slova? Počítáte s tím, že nutnou podmínkou pro účast na Burze filantropie je osobní prezentování vašeho projektu? Oprávnění žadatelé: NNO působ...

Více

Přehled gymnázií z Pardubického kraje

Přehled gymnázií z Pardubického kraje Tento dokument je součástí projektu Mediální výchova na gymnáziích, který je spolufinancován z ESF v ČR a státním rozpočtem ČR. Projekt realizuje Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Více informací n...

Více

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. listopadu 2015 Přítomni: Dr

Zápis ze schůze vedení IMS ze dne 10. listopadu 2015 Přítomni: Dr - Budou pořízeny počítače do dvou společných učeben J3014 a J3017. - V případě nutnosti nákupu další výpočetní techniky je třeba zaslat požadavky T. Nigrinovi do 23.11.2015. Děkanské volno: - V pon...

Více

BANK (The Pool)

BANK (The Pool) Můžete se dokonce zaměřit i na vedlejší prvky konfliktu typu co se děje ve vedlější místnosti nebo kdo právě přichází na scénu. Můžete si přitom vymyslet prakticky cokoli. Ve skutečnosti je jen pár...

Více

Závěrečná zpráva z Veletrhu iKariéra 2014 na VUT v Brně

Závěrečná zpráva z Veletrhu iKariéra 2014 na VUT v Brně prováděného během loňského ročníku projevila zájem. Workshop byl na téma Jak uspět na pohovoru: Co nenajdeš na Googlu. Kapacita workshopu byla 23 účastníků a povedlo se nám ji bez sebemenších potíž...

Více

INFOLIST 10-122010 final.pub

INFOLIST 10-122010 final.pub Příspěvek poskytnutý organizátorům seminářů, školení, konferencí, apod. na uhrazení části nákladů sociálně slabých účastní1.1 Grantové programy tematicky zaměřené na sport a volnoča- ků. sové aktiv...

Více