Mahr

Komentáře

Transkript

Mahr
-
1-2
MarCal. Posuvná měřítka
MarCal. Posuvná měřítka
Přehled
MarCal - Pojmy
Čelisti pro vnitřní měření
Tyčka hloubkoměru
Aretační šroub
Vodicí tyč
Jezdec
Nonius
Čárková stupnice
Posuvná měřicí čelist
Pevná
měřicí čelist
MarCal - Možnosti měření
Posuvná měřítka typu 16 (např. 16 EWR, 16 U, 16 FN) dovolují
4 možnosti měření:
a) Vnější měření
Mezní chyba G podle DIN 862
Mezní chyba G (μm)
Do měřicí
délky
l
Dělení stupnice
resp. noniusu
0,1 a 0,05
50
100
200
b) Vnitřní měření
c) Měření hloubek
d) Stupňové (výškové) měření
Rozlišení
0,02
0,01
20
20
30
30
40
40
50
300
400
60
500
70
600
80
700
90
800
100
900
110
1000
120
1200
140
1400
160
1600
180
1800
200
2000
220
50
60
-
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-3
MarCal - Inovační Reference-system
Pouze jedno nulování
Všechny digitální posuvky s tímto logem
jsou vybaveny inovačním systémem Reference-system. Nulování stačí
provést pouze jednou:
po počátečním nastavení zůstává nulový bod uložen pro všechna další měření. Díky tomu je vypnutá posuvka připravena k měření
pouhým stiskem tlačítka ON nebo posunutím jezdce.
Tradiční
Zapnout
Dorazit měřicí čelisti
Vynulovat
Měřit
- System
Stisknout ON nebo posunout jezdcem
Měřit
IP – stupně krytí
První číslice je stupeň krytí
dle IEC 60529.
Druhá číslice je stupeň krytí
dle IEC 60529 (přibližně).
Krytí před vniknutím cizích předmětů (prach, částice) Krytí před vniknutím vody a vlhkosti.
0
bez ochrany
0
bez ochrany
1
částice > 50,0 mm
1
padající voda (déšť) - vertikálně
2
částice > 12,5 mm
2
padající voda (déšť) – vertikálně < 15°
3
částice > 2,5 mm
3
vodní sprej < 60°
4
částice > 1,0 mm
4
vodní sprej ze všech směrů
5
částečně prachotěsný
5
vodní tryska ze všech směrů
6
úplně prachotěsný
6
vysokotlaká vodní tryska ze všech směrů
7
ponoření do vody (dočasné)
8
ponoření do vody (kontinuální)
Příklad:
IP67 znamená, že produkt je
prachotěsný a chráněn proti
dočasnému ponoření do vody
(30 minut do hloubky 1m).
IP67
-
1-4
MarCal. Posuvná měřítka
MarCal. Nová generace Reference-System
VODĚODOLNÉ POSUVNÉ MĚŘÍTKO
Voděodolné digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR s krytím dle IP67 a uzamykatelnou
re f e re n c í . P ro p re c i z n í a s p o l e h l i v é v ý s l e d k y v n e j t ě ž š í c h d í l e n s k ý c h p o d m í n k á c h
Univerzální SPC rozhraní.
Můžete si vybrat:
Datový výstup MarConnect s
konektorem USB, Digimatic
nebo Mahr Opto RS232
Kontrastní displej s 8,5 mm
vysokými číslicemi zajišťuje
snadnou čitelnost naměřených
hodnot.
MarConnect
USB
RS232C
Digimatic
Funkce Zámek
reference zamezuje
chybě měření vzniklé
náhodným stiskem
nulovacího tlačítka.
Nový systém Reference-system je
extrémně energeticky úsporný. Je-li
posuvka ve pohotovostním režimu,
nespotřebovává se téměř žádná
energie a díky tomu se prodlužuje
životnost baterie až o 50 %.
- System
+ 50%
Běžná posuvka
Lapované měřicí plochy pro
precizní měření
Posuvky MarCal mají lapované
vodicí plochy, což zaručuje
stejnoměrný a přesný posuv
jezdce.
Kvalita povrchu lapovaných ploch
Lapovaná plocha vedení
Kódová
písmena
IP
Mezinárodní
ochrana
První
ukazatel
6
Prachotěsný
Druhý
ukazatel
7
Ochrana proti
dočasnému
ponoření
1 rok
2 roky
3 roky
Třída krytí IP67
dle IEC 60529
IP67
Voděodolný
měřicí systém FPS (Fluid
Protected measuring
System) s utěsněným
krytem elektroniky.
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-5
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR bez datového výstupu
DIN
862
IP67
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 67
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Měřicí čelisti (břity) pro
vnitřní měření
• Možnost stupňovitého
(výškového) měření
• Aretační šroub
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah
měření
mm
(inch)
150
150
150
150
(6”)
(6”)
(6”)
(6”)
Rozlišení
Mezní chyba G
mm / inch
mm
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,03
0,03
0,03
0,03
Hloubkoměr
Posuvové kolečko
Obj. číslo
4103060
4103062
4103061
4103063
b
e
e
ø1,5
c
d
Rozměry
mm
a
b
c
d
150
200
300
10
10
14
40
50
64
16
19
19
235
285
388
a
3,8x1,3
Příslušenství
Obj. číslo
Hloubkoměrný můstek
Baterie 3V, typ CR 2032
16 Em
4102020
4102520
16 Em
75 x 7
e
16 x 3
16 x 3,5
16 x 4
MarCal. Posuvná měřítka
1-6
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR s datovým výstupem
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
DATA (s datovým kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 67
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Měřicí čelisti (břity) pro
vnitřní měření
• Možnost stupňovitého
(výškového) měření
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah
měření
mm
(inch)
150
150
200
300
150
150
200
300
Rozlišení
(6”)
(6”)
(8”)
(12”)
(6”)
(6”)
(8”)
(12”)
Mezní chyba G
Hloubkoměr
mm / inch
mm
DIN
862
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,01/ .0005”
0,03
0,03
0,03
0,04
0,03
0,03
0,03
0,04
d
Posuvové kolečko
Obj. číslo
4103064
4103066
4103068
4103070
4103065
4103067
4103069
4103071
ø1,5
c
Příslušenství
b
e
e
Obj. číslo
a
3,8x1,3
Rozměry
mm
a
b
c
d
150
200
300
10
10
14
40
50
64
16
19
19
235
285
388
e
16 x 3
16 x 3,5
16 x 4
Hloubkoměrný můstek
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
16 Em
16 EXu
4102020
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd
4102411
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-7
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
DIN
862
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-C
Parametry
16 EWR-H
Parametry stejné jako
16 EWR, viz. str. 6,
rozdílné parametry viz oddíl
Technická data
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
mm
(inch)
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
16 EWR-C
150
(6”)
0,01 / .0005”
0,03
4103072
Vnější měřicí plochy z keramiky
16 EWR-H
150
(6”)
0,01 / .0005”
0,03
4103073
Vnější měřicí plochy z tvrdokovu
Obj. číslo
Provedení
Rozměry
mm
a
b
c
d
e
150
10
40
16
235
16 x 3
a
b
e
ø1,5
c
d
Hloubkoměr
Příslušenství
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
MarCal. Posuvná měřítka
1-8
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 ER
DIN
862
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Možnost stupňovitého
(výškového) měření
• Aretační šroub
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Měřicí čelisti (břity) pro vnitřní
měření
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
Mezní chyba G
mm
(inch)
mm / inch
mm
150
150
(6”)
(6”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
Hloubkoměr
Obj. číslo
4103000
4103001
0 ON
OFF
Rozměry
mm
a
b
c
d
e
150
10
40
16
233
16 x 3
a
e
b
e
mm
in
ø1,5
c
d
3,8 x 1,3
Příslušenství
Obj. číslo
Hloubkoměrný můstek
Kožené pouzdro pro rozsah 150 mm
Baterie 3V, Typ CR 2032
16 Em
16 Em
4102020
4103302
4102520
75 x 7
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-9
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 ER s datovým výstupem
MarConnect
USB
RS232C
Digimatic
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
DATA (s datovým kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Výstup dat MarConnect,
volitelně: USB, OPTO RS232,
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Měřicí čelisti (břity) pro
vnitřní měření
• Možnost stupňovitého
(výškového) měření
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
Mezní chyba G
mm
(inch)
mm / inch
mm
150
150
200
300
(6”)
(6”)
(8”)
(12”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
0,03
0,04
Hloubkoměr
Datový výstup
Obj. číslo
MarConnect
DIN
862
USB
RS232C
Digimatic
4103002
4103003
4103004
4103005
0 ON
OFF
a
e
b
e
mm
in
ø1,5
c
d
3,8 x 1,3
Rozměry
mm
a
b
c
d
e
150
200
300
10
10
14
40
40
64
16
16
18
235
285
388
16 x 3
16 x 3
16 x 4
Příslušenství
Obj. číslo
Hloubkoměrný můstek
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
16 Em
16 EXu
4102020
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd
4102411
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
16 Em
75 x 7
MarCal. Posuvná měřítka
1-10
Posuvná měřítka MarCal 16 N, 16 FN, 16 GN, 16 DN s čárkovou stupnicí
Parametry
• Nonius a hlavní stupnice
matně chromovány pro
spolehlivé odečítání
• Jezdec a vodicí tyč
z kalené nerezové oceli
• Zvýšené vodicí dráhy pro
ochranu stupnice
• Měřicí čelisti pro vnitřní
měření
• Vybavení pro stupňové
(výškové) měření
• Tyčka hloubkoměru
• Neztratitelný aretační
šroub nebo automatická
aretace
16 FN
16 DN
16 GN
• Součást dodávky:
pouzdro a tabulka závitů
Technická data
Rozsah
měření
mm (inch)
16 FN
16 FN
16 DN
16 N
16 GN
16 GN
150
150
150
150
150
150
16 FN
16 FN
16 GN
16 GN
200
200
200
200
16 FN
16 FN
16 GN
16 GN
300
300
300
300
Nonius
nahoře
dole
inch
mm
mm
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
(6”)
(6”)
(6”)
1/128”
1/128”
1/128”
(6”)
.001”
(8”)
1/128”
(8”)
.001”
(12”)
(12”)
1/128”
.001”
Mezní chyba G
DIN
862
Obj. číslo
s jemným
stavěním
Obj. číslo
bez jemného
stavění
4100420
4100400
4100600
4100500
4100650
4100670
4100660*
4100680*
4100421
4100401
4100651
4100671
4100661*
4100681*
4100422
4100402
4100652
4100672
4100662*
4100682*
* Posuvná měřítka s jemným stavěním mají rozsah měření zkrácen o 20 mm / 1”
}
Poznámky
Aretační šroub nahoře
Aretační šroub nahoře
Automatická aretace
Aretační šroub dole
Aretační šroub nahoře
c
d
a
b
c
150
200
300
10
14
16
40
50
64
16
19
23
f
Rozměry
mm
228 16 x 3
290 17 x 3,5
404 20 x 4
3,8
3,8
4,8
e
f
a
e
b
d
Příslušenství
Obj. číslo
Hloubkoměrný můstek
Pouzdro pro rozsah měření 150 mm
16 Em
16 Em
4102020
4100302
75 x 7
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-11
Posuvné měřítko MarCal 16 U s kruhovým číselníkem
SHOCK
PROOF
Parametry
• Velký, kontrastní číselník
• Jezdec a vodicí tyč
z kalené nerezové oceli
• Nastavení na nulu otočným
číselníkem a aretačním
šroubem
• Součást dodávky:
plastové pouzdro
• Vybavení pro stupňové
(výškové) měření
• Zakrytá ozubená tyč
• Nárazuvzdorný měřicí
mechanismus
• Hloubkoměr
• Měřicí čelisti pro vnitřní
měření
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Aretační šroub
Technická data
Rozsah
měření
Dělení
stupnice
Průměr
číselníku
1 otáčka
ukazatele
Barva
číselníku
Mezní chyba
G
150 mm
150 mm
6”
0,01 mm
0,02 mm
.001”
34 mm
34 mm
1.3”
1 mm
2 mm
.100”
bílá
bílá
černá
0,03 mm
0,03 mm
.0012”
10
40
16x3
7
16,5
234
Příslušenství
Obj. číslo
Hloubkoměrný můstek
Pouzdro pro rozsah měření 150 mm
16 Em
16 Em
4102020
4100302
75 x 7
DIN
862
Obj. číslo
4107005
4107107
4107900
MarCal. Posuvná měřítka
1-12
Univerzální posuvné měřítko MarCal 16 EWV v sadě
MarConnect
IP67
Použití
USB
RS232C
Digimatic
DIN
862
Parametry
• Použitelné jako
standardní posuvka
(možné 4 typy měření).
Pomocí standardního
příslušenství je možné měřit
zápichy, drážky, atd.
Pomocí zvláštního
příslušenství mohou být
měřeny závity, ozubení atd.
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
DATA (s datovým kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 67
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Měřicí čelisti (břity) pro
vnitřní měření
• Možnost stupňovitého
(výškového) měření
• Aretační šroub
• Rozsah dodávky:
Pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah měření*
mm
(inch)
200
200
(8”)
(8”)
Rozlišení
mm / inch
Mezní chyba G
mm
Obj. číslo
0,01 /.0005”
0,01 /.0005”
0,03
0,03
4118807**
4118808***
* s příslušenstvím se rozsah měření změní
** se standardním příslušenstvím
*** bez příslušenství
Příslušenství
285
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd
4102411
16
16 EXu
3,8 x 1,3
48
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
16,5
Obj. číslo
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
5
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-13
Univerzální posuvné měřítko MarCal 16 EWV v sadě
Standardní příslušenství obsažené v sadě
Kat. číslo
Popis
Obj. číslo
Potřebný
počet kusů
16 Em
Hloubkoměrný můstek
4102020
1
Poznámky
75 x 7
4118818
1
16 Eea 1
Měřicí doteky
pro vnější měření
4118810
2
16 Eea 2
16 Eea 3
16 Eei 1
Měřicí doteky
pro vnější měření
Měřicí doteky
pro vnější měření
Měřicí doteky
pro vnitřní měření
4118811
2
4118812
16 Eea
2
4118813
2
16 Eei 2
Měřicí doteky
pro vnitřní měření
4118814
2
16 Eei 3
Měřicí doteky
pro vnitřní měření
4118815
2
Šroub M2 x 8
16 Ec
4879602
16 Eei
{
{
ø3,5
Vyvíječ konstantní
měřicí síly
16 Eea1
do Ø175 mm
12
16 Eea2
12
ø1,5
16 Ec
50 ±0,003
do Ø175 mm
6
16 Eea3
12
1
ø3,5
1
do Ø175 mm
6
16 Eei1
ø3,5
4118817
od Ø 27 mm
R5
6
16 Eei2
12
R5
6
16 Eei3
12
1
R5
6
od Ø 39 mm
ø1,5
Nastavovací měrka
pro vnitřní měření
od Ø 39 mm
ø3,5
16 Eel
16 Eel
2
Zvláštní příslušenství
Obj. číslo
Potřebný
počet kusů
16 Eei 4
Měřicí dotek
pro vnitřní měření
4118816
2
Poznámky
16 Eei4
15
Popis
od Ø 8,5 mm
> ø8,5
0,5
Kat. číslo
2,5
R4
4
16 Eab
Upínací pouzdra pro
844Tg/Tr a 844 Tk
844 Tk
Kulové měřicí doteky
844 Tg/Tr
Závitové měřicí doteky
4118819
2
2
844 Tk
16 Eab
10
844 Tr/Tg
1+1
16 Eab
10
Viz strana 10-10
Viz strana 10-12 až 10-14
MarCal. Posuvná měřítka
1-14
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-AR
Parametry
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
16 EWR-NA
Technická data
Rozsah měření
16 EWR-AR
16 EWR-NA
Rozlišení
mm
(inch)
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
200
150
(8”)
(6”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
Hloubkoměr Obj. číslo Provedení
4103082 Orýsovací posuvné měřítko
4103074 Pos. měřítko pro hřídel. drážky
285
33
40
16x4
16,5
16 EWR-AR
40
°
235
40
16x3
ø1,5
16,5
3
Příslušenství
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
20
16 EWR-NA
0,5
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-15
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-S
16 EWR-SM
Parametry
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
Technická data
Rozsah měření
16 EWR-S
16 EWR-SM
Rozlišení
mm
(inch)
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
150
150
(6”)
(6”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
Hloubkoměr Obj. číslo Provedení
4103075 Pos. měřítko s ostrými hroty
4103076 Pos. měřítko s jehlovými čelistmi
ø1,5
X
10
°
21
40
16x3
16 EWR-S
16,5
235
0,3
0,5
235
Příslušenství
16x3
ø1,5
16,5
16 EWR-SM
40
°
0,5
1,7
2
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
2
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
10
25
30°
MarCal. Posuvná měřítka
1-16
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-VS
Parametry
16 EWR-BA
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
Technická data
16 EWR-VS
Rozsah měření
Rozlišení
mm
(inch)
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
0 - 200
(0 - 8”)
0,01 / .0005”
0,03
4103083 Pos. měřítko s posuvnou čelistí
0,01 / .0005”
0,03
4103084 Pos. měřítko s posuvnou čelistí*
16 EWR-BA 10 - 210 (.4” - 8.3”)
Hloubkoměr Obj. číslo Provedení
* Pro měření roztečí otvorů
278
19
16x3,5
16 EWR-VS
10
14
65
50
105
3,8x1,3
50
°
16x3,5
278
10
16 EWR-BA
75
30
3,8x1,3
10
60°
Příslušenství
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-17
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-SA
Parametry
16 EWR-AA
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
Technická data
Rozsah měření
16 EWR-SA
16 EWR-AA
Rozlišení
mm
(inch)
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
150
150
(6”)
(6”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
Obj. číslo
Provedení
4103077
4103079
Pos. měřítko s měřicími hroty zalomenými dovnitř
Pos. měřítko s měřicími čelistmi zalomenými dovnitř
235
ø2,5
38
40
5
60°
ø0,5
16x3
16 EWR-SA
5
235
28,5
5
40
16x3
16 EWR-AA
Příslušenství
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
5
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
MarCal. Posuvná měřítka
1-18
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-SI
Parametry
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
16 EWR-AI
Technická data
16 EWR-SI
16 EWR-AI
Rozsah měření
Rozlišení
mm
(inch)
20 - 170 (.8 - 6.7”)
10 - 160 (.4” - 6.3 ”)
Obj. číslo
Provedení
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
4103078
4103080
Pos. měřítko s měřicími hroty zalomenými ven
Pos. měřítko s měřicími čelistmi zalomenými ven
235
ø0,5
38
°
60
ø2,5
40
16x3
16 EWR-SI
5
10
235
3
22
2
Příslušenství
40
16x3
16 EWR-AI
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
R4,5
3
5
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-19
Digitální posuvné měřítko MarCal 16 EWR ve zvláštním provedení
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
16 EWR-RW
Parametry
Parametry stejné jako 16 EWR,
viz strana 1-6, rozdílné
parametry viz oddíl Technická
data.
16 EWR-LI
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
mm
(inch)
(0 - 6”)
(.4” - 8 ”)
16 EWR-RW 0 - 150
16 EWR-LI 10 - 200
Obj. číslo
Provedení
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,05
0,05
4103081
4103085
Pos. měřítko pro měření tloušťky stěn
Pos. měřítko s dlouhými úzkými čelistmi
234
33
40
16x3
16 EWR-RW
ø3
50
°
285
16x3
16 EWR-LI
30°
0,3
3
60
Příslušenství
8
8
Baterie, datový kabel viz strana 1-6
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
-
1-20
MarCal. Posuvná měřítka
Digitální posuvné měřítko MarCal 18 EWR
MarConnect
IP65
USB
RS232C
Digimatic
18 EWR-300 mm
18 EWR-300 mm
bez čelistí pro vnější měření
18 EWR-500 mm
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
Uzamčení reference
PRESET (nastavení
referenční hodnoty)
DATA (s datovým kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 65
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 10 mm (rozsah 300 mm)
nebo 12,5 mm vysokými
číslicemi
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Zaoblené měřicí plochy pro
měření vnitřních rozměrů
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-21
Digitální posuvné měřítko MarCal 18 EWR s břity pro měření vnějších rozměrů
a
b
e
f
90°
d
Rozměry
mm
300
500
750
1000
c
a
b
c
d
e
f
410
650
905
1165
90
150
150
150
10
20
20
20
10
20
20
20
20 x 4,5
25 x 5,5
25 x 5,5
30 x 6,5
40
55
55
60
Technická data
Rozsah měření
mm (inch)
300
500
750
1000
(12”)
(20”)
(30”)
(40”)
Rozlišení
Mezní chyba G
Hmotnost
mm / inch
mm
kg
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,04
0,05
0,06
0,45
1,10
1,35
2,20
Příslušenství
Obj. číslo
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
16 EXu
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd
4102411
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
Obj. číslo
s měřicími břity
Hmotnost
Obj. číslo
bez měřicích břitů
kg
4112704
4112712
4112714
4112716
0,44
1,00
1,28
2,10
4112705
4112713
4112715
4112717
MarCal. Posuvná měřítka
1-22
Digitální posuvné měřítko MarCal 18 ESA s odlehčenou konstrukcí
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (nastavení nuly)
Přepínání mm/inch
HOLD (uložení naměřené
hodnoty)
PRESET (nastavení
referenční hodnoty,
od rozsahu 500 mm)
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Rychlost posuvu 1,5 m/s
(60”/s)
• Výstup dat:
Opto RS232C (pouze
provedení 300 mm)
• Kontrastní 6 mm nebo
10,5 mm vysoký LCD displej
• Jezdec i vodicí část z důvodu
odlehčení vyrobeny z hliníku
tvrzeného eloxováním
(1100 HV)
• Měřicí plochy vyrobeny
z kalené nerez oceli
• Lehký a stejnoměrný posuv
díky prizmatickému vedení
• Měřicí břity pro měření
vnějších rozměrů
• Zaoblené měřicí plochy pro
měření vnitřních rozměrů
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
Mezní chyba G
Hmotnost
Obj. číslo
RS232C
mm
(inch)
mm / inch
mm
300
500
800
1000
(12”)
(20”)
(32”)
(40”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
0,07
0,08
0,5
1,4
1,6
1,8
-
4112620
4112621
4112622
4112623
a
a
b
c
d
e
f
450
726
1026
1226
33
42
42
42
90
150
150
150
24,5
33,5
33,5
33,5
10
15
15
15
10
20
20
20
g
h
i
b
Rozměry
mm
kg
17
29
29
29
g
25
4,5
31,9 6
31,9 6
31,9 6
Příslušenství
i
e
Obj. číslo
16 ESv
4102510
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
f
h
4102520
d
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
c
300
500
800
1000
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-23
Posuvné měřítko MarCal 18 NA s odlehčenou konstrukcí
Parametry
• Jezdec i vodicí část z důvodu
odlehčení vyrobeny z hliníku
tvrzeného eloxováním
(1100 HV)
• Měřicí plochy vyrobeny
z kalené nerez oceli
• Lehký a stejnoměrný posuv
díky prizmatickému vedení
• Matně chromovaná stupnice
pro bezchybné odečítání
• Měřicí břity pro měření
vnějších rozměrů
• Zaoblené měřicí plochy pro
měření vnitřních rozměrů
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro, baterie, návod,
od rozsahu 1500 mm
baleno v kartonu
Technická data
Rozsah
měření
mm
Nonius
nahoře
dole
mm
mm
300
500
800
1000
1500
2000
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
Mezní chyba
G
mm
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
Hmotnost
Obj. číslo
kg
0,03
0,03
0,07
0,08
0,16
0,16
0,50
1,40
1,60
1,75
2,10
2,50
4112300
4112301
4112302
4112303
4112304
4112305
g
b
a
d
e
f
450
726
1026
1226
1760
2260
33
42
42
42
85
85
90
150
150
150
200
200
17,5
20,7
20,7
20,7
25
25
10
15
15
15
15
15
10
20
20
20
30
30
g
h
25
4,5
31,9 6
31,9 6
31,9 6
48,1 6
48,1 6
c
c
i
17
29
29
29
40
40
e
b
f
h
300
500
800
1000
1500
2000
i
a
d
Rozměry
mm
MarCal. Posuvná měřítka
1-24
Posuvné měřítko MarCal 18 N
Parametry
• Nonius a hlavní stupnice
matně chromovány pro
spolehlivé odečítání
• Jezdec a vodicí tyč
z kalené nerezové oceli
• Zaoblené měřicí plochy pro
měření vnitřních rozměrů
• Zvýšené vodicí dráhy pro
ochranu stupnice
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
do 1000 mm pouzdro,
nad 1000 mm baleno
jednotlivě
Technická data
Rozsah měření
Nonius
nahoře
0,02 mm
0,02 mm
.001”
0,02 mm
.001”
0,05 mm
0,02 mm
.001”
0,05 mm
0,02 mm
.001”
0,05 mm
0,02 mm
.001”
0,05 mm
0,02 mm
.001”
0,05 mm
(12”)
(20”)
(32”)
(40”)
(60”)
(80”)
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
Obj. číslo
bez jemného
nastavení
DIN
862
mm
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,07
0,08
0,08
0,10
0,08
0,08
0,12
0,10
0,10
0,18
0,12
0,12
0,22
Obj. číslo
s jemným
nastavením
4112200
4112201
4112220
4112230
4112221
4112231
4112210
4112222
4112232
4112211
4112223
4112233
4112212
4112224
4112234
4112213
4112225
4112235
4112214
f
e
Rozměry
mm
18 N
b
200
300
300
500
500
500
800
800
800
1000
1000
1000
1500
1500
1500
2000
2000
2000
(inch)
c
mm
Mezní chyba G
dole
a
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
a
b
c
e
f
5
5
10
10
10
15
15
10
10
19
19
19
19
19
80
90
150
150
150
200
200
310
410
675
985
1185
1760
2270
20 x 5
20 x 5
25 x 6
30 x 7
30 x 7
40 x 8
45 x 10
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-25
Posuvné měřítko MarCal 18 DN s měřicími čelistmi na měření vnějších rozměrů
Parametry
• Nonius a hlavní stupnice
matně chromovány pro
spolehlivé odečítání
• Jezdec a vodicí tyč
z kalené nerezové oceli
• Zaoblené měřicí plochy pro
měření vnitřních rozměrů
• Zvýšené vodicí dráhy pro
ochranu stupnice
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
do 1000 mm pouzdro,
nad 1000 mm baleno
jednotlivě
Technická data
Rozsah
měření
mm
Nonius
nahoře
dole
Mezní chyba G
mm
200
200
300
300
500
500
800
800
1000
1000
1500
2000
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,02
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,07
0,06
0,10
0,08
0,12
0,08
0,18
0,22
DIN
862
Obj. číslo
bez jemného
stavění
4113200
4113201
4113202
4113203
4113204
4113205
4113206
Obj. číslo
s jemným
stavěním
4113300
4113301
4113302
4113303
4113304
f
d
e
Rozměry
mm
b
c
18 DN
a
200 mm
300 mm
500 mm
800 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
a
b
c
d
e
f
5
5
10
10
10
15
25
10
10
19
19
19
19
19
80
90
150
150
150
200
200
40
40
60
65
67
86
96
310
410
675
985
1185
1760
2270
20 x 5
20 x 5
25 x 6
30 x 7
30 x 7
40 x 8
45 x 10
MarCal. Posuvná měřítka
1-26
Digitální posuvný hloubkoměr MarCal 30 EWR s krytím dle IP 67
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
PRESET (nastavení
referenční hodnoty)
Uzamčení reference
DATA (ve spojení s datovým
kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 67
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Aretační šroub
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Rozsah dodávky:
Pouzdro, baterie, návod
a
(6”)
(12”)
(20”)
0,03
0,04
0,05
4126700
4126701
4126702
Měření hloubek
ø1,5
b
0,01 /.0005”
0,01 /.0005”
0,01 /.0005”
5
70
Obj. číslo
mm/inch
Mezní chyba
G
mm
Měření roztečí
Rozměry
mm
a
b
150
300
500
234
384
584
100
150
150
Příslušenství
30 EXm
30 ESa
Obj. číslo
200/300
12
R2
4
ø4
150
300
500
Rozlišení
ø3
Rozsah
měření
mm
(inch)
16x3,5
Technická data
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
Prodloužený měřicí můstek 200 mm
300 mm
Měřicí dotek pro měření roztečí,
k upevnění na měřicí čep
16 EXu
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd 4102411
30 EXm 4126511
30 EXm 4126510
30 ESa
4125611
ø1,5
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-27
Digitální posuvný hloubkoměr MarCal 30 ER
MarConnect
USB
RS232C
Digimatic
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
PRESET (nastavení
referenční hodnoty)
Uzamčení reference
DATA (ve spojení s datovým
kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Aretační šroub
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Rozsah dodávky:
Pouzdro, baterie, návod
a
Technická data
(6”)
(12”)
(20”)
4126514
4126515
4126516
Měření hloubek
16x3,5
0,03
0,04
0,05
70
0,01 /.0005”
0,01 /.0005”
0,01 /.0005”
ø1,5
b
Obj. číslo
mm/inch
Mezní chyba
G
mm
Měření roztečí
30 ESa
Rozměry
mm
a
b
150
300
500
234
384
584
100
150
150
Příslušenství
Obj. číslo
30 EXm
200/300
R2
4
12
ø4
150
300
500
Rozlišení
ø3
Rozsah
měření
mm
(inch)
5
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
Prodloužený měřicí můstek 200 mm
300 mm
Měřicí dotek pro měření roztečí,
k upevnění na měřicí čep
16 EXu
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd 4102411
30 EXm 4126511
30 EXm 4126510
30 ESa
4125611
ø1,5
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
-
1-28
MarCal. Posuvná měřítka
Digitální posuvný hloubkoměr MarCal 30 EWN
MarConnect
IP67
USB
RS232C
Digimatic
Verze
AA
Version
Verze BB
Version
Použití
Měření šířek, roztečí
a odstupů drážek
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
PRESET (nastavení
referenční hodnoty)
Uzamčení reference
DATA (ve spojení s datovým
kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 67
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
Digimatic
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Životnost baterie 3 roky
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
s 8,5 mm vysokými číslicemi
• Lapované vodicí plochy
• Jezdec a vodicí tyč z kalené
nerezové oceli
• Aretační šroub
• Rozsah dodávky:
Pouzdro, baterie, návod
U verze A navíc:
doteky 30 ENt (1 mm),
902 a 903.
Technická data
Rozsah
měření
mm (inch)
100
200
300
(4”)
(8”)
(12”)
Délka
měřicího můstku
85
100
150
Rozlišení
Verze
Obj. číslo
mm / inch
Mezní chyba
G
mm
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,03
0,03
0,03
A
B
B
4126512
4126517
4126518
+
MarCal. Posuvná měřítka
16
1-29
Verze A A
Version
ø4
3
c
b
902/903
a
16
30 ENt
Verze BB
Version
B2
c
24
12
b
B1
a
Rozměry
mm
100
200
300
a
b
c
268
281
381
85 x 8,5
100 x 8,7
150 x 8,7
16 x 3
11,5 x 3,6
11,5 x 3,6
Příslušenství
903
4102520
4102357
16 EXr
4102410
16 EXd
30 ENt
30 ENt
4102411
4126310
4882022
Příslušenství pro zpracování naměřených dat viz kapitola 11
4
ø4
M 2,5
M 2,5
1 (0,5)
16 EXu
4
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB (2 m)
Datový kabel Opto RS232C (2 m),
s 9-ti pólovým konektorem SUB-D
Datový kabel Digimatic (2 m),
plochý 10-ti pólový konektor
Talířový měřicí dotek tl. 0,5 mm, kalený
Talířový měřicí dotek tl. 1 mm, kalený
30 ENt
902
M 2,5
4
Obj. číslo
R6
ø7,5
MarCal. Posuvná měřítka
1-30
Posuvný hloubkoměr MarCal 30 N / 30 NH / 30 ND
30 N
DIN
862
30 NH
30 ND
Parametry
• Nonius a hlavní stupnice
matně chromovány pro
spolehlivé odečítání
• Jezdec, vodicí tyč a měřicí
můstek z kalené nerezové
oceli
• Zvýšené vodicí dráhy pro
ochranu stupnice
• Aretační šroub
• Součást dodávky:
pouzdro
Technická data
Rozsah
měření
mm
Nonius
Mezní chyba G
mm
mm
Obj. číslo 30 N
s kaleným
měřicím čepem
80
150
200
300
500
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,07
4127200
4127300
4127301
4127201
4127202
Obj. číslo 30 NH
Obj. číslo 30 ND
s hákem
s dvouhákem
4127350
4127351
4127352
4127353
4127410
4127411
c
g
b
e
d
30 NH
30 ND
f
c
Rozměry
30 N
c
d
e
80 mm
150 mm
200 mm
300 mm
500 mm
1
1,5
1,5
2,0
2,0
50
100
100
150
150
140
235
285
390
590
8x3
8x3
8x3
12 x 4
12 x 4
–
20
20
28
28
f
g
b
–
–
5 3,5
5 3,5
10 4
10 4
e
b
d
Øa
a
mm
+
MarCal. Posuvná měřítka
1-31
Digitální vestavné posuvné měřítko 31 EW
USB
RS232C
Použití
• Měření délky dráhy posuvu na obráběcích strojích
(např.na stojanových vrtačkách, frézkách)
Parametry
Funkce:
ON/OFF
RESET (vynulování displeje)
Přepínání mm/inch
PRESET (nastavení
referenční hodnoty)
Uzamčení reference
DATA (ve spojení s datovým
kabelem)
Auto ON/OFF
• Okamžité měření díky
systému Reference-system
• Vynikající odolnost proti
prachu, chladícím kapalinám
a mazivům, třída krytí dle
IP 54
• Výstup dat MarConnect,
volitelně:
USB
OPTO RS232
• Stěrky nečistot integrované
v jezdci
• Max měřicí rychlost 2,5 m/s
(100”/s)
• Vysoce kontrastní LC displej
• Rozsah dodávky:
Baterie, návod
Technická data
Rozsah měření
Rozlišení
Mezní chyba G
mm
(inch)
mm / inch
μm
150
200
300
600
(6”)
(8”)
(12”)
(24”)
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
0,01 / .0005”
30
30
40
50
Obj. číslo
4104100
4104101
4104102
4104103
ø44
13
6
26
398
348
448
778
8
282
332
432
762
M4
29,2
10
-1 +1
-1 +1
22
Příslušenství
70
Obj. číslo
Baterie 3 V, Typ CR 2032
Datový kabel USB
Datový kabel Opto RS232
15
185
235
335
665
52,5
150
200
300
600
47,5
c
20
b
6,2
a
M4
mm
5
Rozměry
800 EWu
800 EWr
Příslušenství pro zpracování dat viz kapitola 11
4102520
4305121
4305122
a
b
c

Podobné dokumenty

MarCal.

MarCal. Kontrastní displej s 8,5 mm vysokými číslicemi zajišťuje snadnou čitelnost naměřených hodnot.

Více

MarCal - TM Technik sro

MarCal - TM Technik sro Datový kabel USB (2m) 16 EXu Datový kabel Opto RS232C (2 m), s 9-ti pólovým konektorem SUB-D 16 EXr Datový kabel Digimatic (2 m), 16 EXd plochý 10-ti pólový konektor

Více

Katalog 3 Komplet

Katalog 3 Komplet systém SYLVAC • Rychlost snímání měřícího systému 2 m/ sec • LCD displej, výška číslic 6 mm • Odolnost proti vodě, oleji, emulzím, ochrana IP65 dle IEC 529 • Mechanika z nerezové oceli, tvrzeno a l...

Více

0912 Digital micrometers 0912 Set of digital micrometers

0912 Digital micrometers 0912 Set of digital micrometers Battery 3V-Lithium, CR 2032 Cable Opto RS 232 Cable Opto for USB USB-keyboard interface cable Opto RS 232

Více

DE Letterhead - Des Moines Public Schools

DE Letterhead - Des Moines Public Schools dhammadka fasalka seddexaad, taas oo ah udub dhexaadka ardayda taas oo aay ka baxaan barshada sida loo akhriyo ayagoo ubaxaayo akhrinta si wax loo barto. Cilmi baaris la sameeyay waxaay tusineeysaa...

Více

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A REGIONÁLNÍ POMOC V NORSKU A ČR

REGIONÁLNÍ ROZVOJ A REGIONÁLNÍ POMOC V NORSKU A ČR Norské království se nachází na Skandinávském poloostrově, žije zde zhruba 5,1 mil. obyvatel a hlavním městem je Oslo. Co do geografického uspořádání je země díky fjordům, horám a četným ostrovům v...

Více

MarConnect

MarConnect MarCal. Digitální posuvka 16 EWRi, reference system, třída krytí dle IP67 MarConnect Integrated Wireless - Bezdrátový přenos hodnot za cenu datového kabelu

Více

Návod na filtráciu - čerpadlo

Návod na filtráciu - čerpadlo Poznámka: Motory čerpadel Hayward jsou vybaveny automatickou tepelnou ochranou. Při překročení nejvyšší přípustné pracovní teploty podle příslušné třídy izolace vinutí motoru dojde k automatickému ...

Více