Quiche

Komentáře

Transkript

Quiche
Mayská jména
a jejich tvorba
Created by Colombo
Obsah
1 Úvod
2
2 Hledání vzoru
2.1 Základní vzor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Rozvinutí vzoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2
2
3 Vzorová jména
3
1
1
Úvod
Mayové, přezdívaní Řekové Nového světa, jsou mou velkou zálibou. V tomto
textu bych vám rád představil, jak by mohla vypadat mayská jména, pokusím
se vám pomoci vytvořit repliky jmen tak, jak by skutečně vyzněla uším indiána.
Vycházím zejména z Popol Vuhu, knihy vladařovy, a tudíž i jména budou spíše
z jižní jazykové skupiny. Představím ale i ukázky ostatních. Nebudu zde předkládat seznamy divně znějících jmen v cizích jazycích, které byste nejspíše, pokud
nemáte znalosti španělštiny, neuměli vyslovit. Ačkoliv pro úplnost dokreslení
atmosféry přidám i pár jmén skutečných.
2
Hledání vzoru
Vzorem je myšlen základ jména. To, co má skutečnou symbolickou hodnotu,
podobně jako Jiří znamená zemědělec, Petr skála nebo zjevnější Bohumil milující
boha či Dobroslav oslavující dobro. Dnes, kdy je spousta jmen přejatých a móda
slovanských jmen, snad krom Miloslava, u nás nepanuje, se to nám může zdát
nepřirozené. Ale dříve se vybírala jména právě pro svou symbolickou hodnotu.
2.1
Základní vzor
Mayských vzorů bylo nespočet. Převážně to byly vzory beroucí si inspiraci v přírodě, a to zejména zvířata. Zvěři bylo odedávna přisuzované polobožské postavení ve všech kulturách, nejinak tomu bylo u Mayů. Vyzvedávaly se jejich
schopnosti jako je síla, mrštnost, obratnost a tyto poté byly základním kamenem
symboliky. Zvířecí vzory můžeme najít ve jménech jako Hunbatz [chun-bac] –
Jeden Vřešťan, Hunchouén [Chun-čovuén] – Jeden Pavián(řemeslník), Quitze
Balam [kice balam] – Prorok Jaguár, Tlapa Jaguára nebo Sova Vrhač oštěpů.
Dalšími hodnotnými vzory byly živly, déšt, voda, skála, oheň. Například
slavný válečník z Teotihuacanu1 se jmenoval Zrodil se Oheň nebo mayský vládce
Bouřkové Nebe.
Výčtem vzorů bych mohl pokračovat dále, třeba zub; krev2 , můžeme vzít
cokoliv symbolického.
2.2
Rozvinutí vzoru
Rozvinutím vzoru prohloubíme jeho symboliku, umocníme ji, či přidáme nový
rozměr. Rozvinutí vzoru nejčastěji probíhalo předponou Ix, číslicí či přívlastkem.
Číslice V Popol Vuhu se můžeme setkat s poměrně dosti jmény s číslicí. Je
to zejména Jedna, Sedm a méně často Devět. Jednalo se o den narození. Jedna
1 Teotihuacan je významné kulturní nemayské středisko zhruba ve stejné oblasti jako později
Tenochtitlan. Má se za to, že válečník Zrodil se Oheň vytvořil svým příchodem rivalitu mezi
mayskými celky a tak nastartoval to, čemu dnes říkáme Klasická mayská kultura.
2 Slovo pro krev znamenalo také mízu stromu, potomstvo, kaučuk a kaučukový míč.
2
se vyskytuje ve jménech Hunahpú [Chun-achpú] – Jeden Střelec či Lovec (s
foukačkou), Hun-Camé [Chun Kamé ] – Jeden Smrt, sedm ve jménech VucubCaquix [vukub kakíš ] – Sedm Arara, Vucub-Camé [vukub kamé ] – Sedm Smrt a
nakonec číslice devět v Beleheb-Queh [belecheb kech] – Devět Jelen.
Předpona Ix Předpona Ix [iš] je taky poměrně častá. Znamená mladší, podobně jako Jaroslav Novák ml. nebo latinské slovo junior, ale může taky nabývat
významu malý případně jako česká zdrobnělina. Ixbalanque [išbalanké ] je tak
Malý Jaguár (nebo také Malý Čaroděj ) nebo Ixquic [iškik ] – Malá Krev 2
Přívlastek Mayové používali spoust přívlastků. Můžeme je vyjádřit jako přívlastky shodné, například Jaguáří Tlapa, či jako neshodné Tlapa Jaguára. Přívlastky můžou být barvy3 , například Modrý Jaguár nebo Červený Kolibřík,
denní doba, ve jméně Kolibřík Jitra, světové směry4 Pavián Západu. Důležité
bývá opravdu nějak rozvinout onen vzor, dodat mu hlubší smysl. Možnosti jsou
takřka neomezené.
3
Vzorová jména
Nejdříve si vybereme nějaký vzor. Ať už zvíře či předmět. Líbí
se mi havranovití ptáci, tak si vyberu Havrana. Teď si můžu vybrat,
jestli k tomu přidám číslo, rozvinu havrana přívlastkem nebo obojí.
Zkusím obojí, vyberu si Jedna, symbolika čísel je jasná a k Havranovi
moc vztah nemá, narozdíl od přívlastku. Teď něco, co má k Havranovi
nějaký vztah, třeba nepřímý. Podívám se tedy na obrázek havrana a
nechám plynout fantazii. Havran je černý, černá symbolizuje Noc.
A mám to. Výsledné jméno by bylo Jeden Havran Noci, Hun-Huh
Acab [ chun chuch akab].
3 Mayové
neměli výraz pro zelenou, zelená pro ně byla modrou.
směry měly svou vlastní symboliku. Každý byl symbolizován barvou a odkazoval
na jeden svět, do kterého přišli po smrti. Toto platí zejména pro Toltéky (nejznáměji u Aztéků),
ale vzhledem k spojení v maysko-toltéckou kulturu na Yukatánu to zde zmiňuji
4 Světové
3
Jeden Jaguár
Kouřící Žába
Mlčící Pes
Dvě Puma
Plovoucí Sova
Bílá Smrt
Červený Arara
Plačící Opice
Osm Smutný Oheň
Šest Orel
Černý netopír
Osm Žlutý Klas
Jeden Snící Sýček
Jelen Západu
Devět Havran
Pevná Skála
Tma Východu
Sedm Jeden Střelec
Devět Hlučný Potok
Modrý Had Severu
Tři Sovička (Tři Malá Sova)
Červený Had
Jeden Aligátor
Pět Voda
Ohnivý Střelec
4

Podobné dokumenty

Univ. profesor dr. Bohumil Trnka DrSc., petasedmdesátiletý

Univ. profesor dr. Bohumil Trnka DrSc., petasedmdesátiletý anglické lite.-atury na Karlove unive,,;ite v Praze, jako nej$tarši žák prof. Viléma Mnthesia a jed'~" ze zakladatelú Praukého lingvistického kroužku. Docentem se stal r. 1925. profesorem byl jmenu...

Více

NÁBOŽENSTVÍ MAYŮ, AZTÉKŮ A INKŮ

NÁBOŽENSTVÍ MAYŮ, AZTÉKŮ A INKŮ NÁBOŽENSTVÍ MAYŮ, AZTÉKŮ A INKŮ Struktura kurzu Anotace Kurz přibližuje náboženství Mezoameriky a oblasti And v předkolumbovské době. Soustřeďuje se na státně organizovaná náboženství, jež se na am...

Více

Deník expedice Trophyteam.cz 2010

Deník expedice Trophyteam.cz 2010 od apeme po svých. P i odjezdu z parkovišt , kde nám ochotn hlídal naše milá ky policista, jsme potkali dva Turky na GSA 1150. P edáváme si navzájem tipy na zajímavá místa a ubytování. Chvilku jede...

Více

ŽÍT NA SVĚTĚ – JAKO MÍT RŮŽI: DLOUZE PŘIVONĚT A PŘEDAT

ŽÍT NA SVĚTĚ – JAKO MÍT RŮŽI: DLOUZE PŘIVONĚT A PŘEDAT Dílo, které dle odborníků je v Evropě unikátem. Kniha obsahuje pořadí majitelů jednotlivých měšťanských domů v Olomouci, včetně soupisu věcí zanechaných v pozůstalostech, zhruba od 16. století do r...

Více

s Gisele Delorme [+]

s Gisele Delorme [+] Gisele Delorme používá mírné tenzioaktivní látky přírodního původu, jejich čistící účinek je méně agresivní a respektuje citlivost vlasové pokožky. Vysoké koncentrace s přírodními výtažky, tyto šam...

Více

plavba na dva karibske ostrovy – isla contoy a isla mujeres

plavba na dva karibske ostrovy – isla contoy a isla mujeres Romantická plavba s nápoji na palubě na dva karibské ostrovy "Isla Contoy" a "Isla Mujeres", nejprve na zcela neobydlený karibský ostrov Isla Contoy - chráněná přírodní rezervace Mexika s různými t...

Více

KINLETTER - anglicko-český časopis jazykového centra Kinley

KINLETTER - anglicko-český časopis jazykového centra Kinley Nejhorší je nuda. Když se do učení nutíte, musíte si pořád hledat motivační důvody proč se jít tamto či ono učit, skončíte velmi rychle jak věčně se motivující věční studenti anebo se na to zkrátka...

Více