Červen 2011 - Obec Dřínov

Komentáře

Transkript

Červen 2011 - Obec Dřínov
Dřínovský občasník
Číslo V/27/2011
Obecní noviny
zdarma
Letošní aktivita v oblasti kultury, zábavy
a sportu pokračuje i v měsíci červnu. Jak
už jste si mnozí všimli, čeká nás pouť, dětský den a
nejvýznamnější událostí budou oslavy 100 let od založení
Dřínovských hasičů. Doufejme, že se akce podaří a
sejdeme se ve velkém počtu, jak při soutěžích pro děti i
dospělé, tak i ukázkách pod taktovkou hasičů, no a na
závěr sobotního dne také na pouťové zábavě.
Dětský den <> 100 let od založení hasičů <> Dřínovská pouť
Začátek zábavného víkendu je v pátek 17.června a je ve znamení odstartování
pouti spuštěním pouťových atrakcí.
Program akcí v sobota 18.června
9:00 – 9:10 nástup jednotek SDH (před domem p. Machoty č. p. 21)
9:10 – 9:40 ukázka zásahu JSDH (u rampy před bytovkou č.p. 145)
9:40 – 10:00 ukázka stříhání z vozidla JSDH ( u rampy před bytovkou č.p.145)
od 10 hodin soutěže a různé disciplíny pro děti i dospělé (u budovy OÚ)
Pro soutěžící všech věkových kategorií jsou připravené milé odměny!!!
10:15 – 11:15 netradiční závod jednotek SDH (průsmyk)
11:15 – 11:30 vyhodnocení závodu jednotek SDH (průsmyk)
11:30 – 12:30 ukázka výškové techniky (u rampy před bytovkou č.p. 145)
12:45 – 13:45 spanilá jízda hasičských a historických vozidel (okolí Dřínov)
13:45 – 16:15 ukázky techniky jednotek SDH (před domem p. Machoty č.p. 21)
od 15:30 hodin divadlo Rolnička představí nafukovací Medvědí pohádky
(u budovy OÚ)
od 20 hodin pouťová zábava pro dospělé na zahrádce Hostince Na Staré
Po celou dobu trvání oslav bude k dispozici stánkový prodej pouťového a
řemeslnického zboží, občerstvení, hudba, dobrá nálada ....
Děkujeme všem sponzorům – Nowaco s. r. o., Synthos Kralupy a. s., ČEZ a. s.,
Česká pošta s. p., Travní koberce spol. s. r. o., Aquastart spol. s. r. o., Česká
spořitelna a. s., GE Money Bank, Autoservis Citroën Petr Pachta, Řeznictví a
uzenářství Kohout a synové, Arboeko s. r. o., Ivana Švecová
> > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < <
Pálení čarodějnic
Jako tradičně se konalo pálení čarodějnic na dřínovském
vrchu. I přes nepřízeň počasí, kdy chvilkami pršelo
i hřmělo, vytvořily děti lampionový průvod od obecního
úřadu až na vrch. Děti si opekly buřty a zapálení vatry byl
jako vždy pro všechny zážitek. Doufejme, že se ten příští
rok povede jako ten letošní, jen se sluníčkem na obloze.
Poděkování patří sponzorům Řeznictví a uzenářství Kohout
a synové, Hostinec na Staré a Thuan Truong Van.
Máje
Jako každý rok druhý víkend v květnu proběhly ve
Dřínově MÁJE, které připravili naši hasiči.
V pátek úspěšně postavili májku, která se pyšně
tyčila před hospodou. V sobotu si všechny
svobodné dívky zatancovaly s tanečníky, některé i
přes marné protesty. Rozdovádění tanečníci
nenechali žádnou dívku sedět nebo stát opodál. I
projíždějící autobus
musel zastavit a
tanečníci se snažili
vytáhnout cestující
ženského pokolení. Bohužel neúspěšně. Všichni ve
skvělé náladě pokračovali na májové tancovačce.
Výsadba dubů z Dřínova směrem na Újezdec
V sobotu 14.5.2011 pan František Málek vysazoval
s přáteli alej asi 40 mladých dubů z Dřínova
směrem na Újezdec. Byli jsme pozvaní k čestnému
vysazení prvního stromku. Za naší obec byla
vyslána Květa Havelková, za Újezdec přijel starosta
p. Kříž.
Atmosféra byla velice příjemná, stromky se podařilo vysázet během krátké chvilky.
Doufejme, že nám stromky dobře porostou a budou dlouhou dobu krášlit naše
okolí.
2. ročník Dřínovského krosu
Na sobotu 28.5.2011 jsme objednali
krásné slunečné počasí, které doprovázelo
celý 2. ročník Dřínovského krosu.
Závodu se zúčastnilo více běžců a běžkyň
než v loňském prvním ročníku.
Nálada byla skvělá, všichni se bavili a
obávaného kopce se ani letos nikdo
nezalekl.
Závodilo se opět od nejmladších na 50
metrů po ty nejstarší na 8 000 metrů.
Tradičním doplňkovým závodem se stal
závod na odrážedlech. Nechyběla ani
trampolína, kde bylo pořád plno a
nejmenší děti měli radost z klouzačky a
míčkového bazénku.
Pro všechny závodníky byl připravený
výborný guláš, který vařil Ondra Myška a
děti měly párky v rohlíku.
Své loňské prvenství obhájil mělnický
Michal Michálek, s časem 26:09 vylepšil
svůj loňský traťový rekord. Druhý celkově
doběhl junior (i když patří stále ještě mezi dorostence) Tomáš Hunčovský z
Neratovic, i on stanovil nový traťový rekord s časem 26:35 a třetí celkově doběhl
Jiří Šmíd z Neratovic s časem 27:43. Mezi ženami obhájila své loňské prvenství
Radka Churaňová z Prahy 8, a i tady jsme se dočkali překonaného traťového
rekordu v čase 28:14, druhá celkově doběhla Tereza Šedivá z Prahy 8 v čase 29:41
a pro třetí místo celkově si doběhla veteránka Věnceslava Pokorná z Prahy s
výborným časem 36:43.
Všem závodníkům gratulujeme k výborným výsledkům! V příštím roce se na Vás
budeme opět těšit!
Závěrem bych ráda poděkovala všem sponzorům a dobrovolníkům, bez kterých by
se závod nekonal!
Sponzoři akce – Obec Dřínov,
Pokrývačství a klempířství Kadlec,
AF Power Agency, Kobras s. r. o.,
Stiga s. r. o., Trafika Tereza Praha
8, Domácí potřeby Vágner Praha
8, Řeznictví a uzenářství Kohout a
synové
Více
informací
a
fotografií
naleznete
na
stránkách
www.drinov.net.
Květa Havelková
> > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < <
Oslavenci v měsících květen a červen – dosažení plnoletosti, půlkulatá
a kulatá výročí a občané starší 75 let
Marie Rozálie Feriová, Jan Hloušek, Petra
Valachová, Pavel Koukolík, Jan Podskalský, Jozef
Šereg, Martin Šanda, Lubomír Kincl, Michaela
Kochová, Eva Mesterová, Jiří Kupricht, Ivo
Bohuněk, Alena Broučková, Jana Jarošíková, Eva
Švehlová, Karel Vojíř, Milena Havířová
Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus
a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví.
> > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < <
Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na obecním úřadě. 
Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a nyní uvádíme 4. díl doslovného
přepisu:
Prvním starostou zvolen na základě rovného hlasovacího práva p. Franěk Josef. Stal se starostou
v nových poválečných dobách kdy očekával lid od nových starostů veliké úkoly – říkalo se nevolné
kývali šlo se bubnem hrozilo šibenicemi , byla doba kdy v každém se vidělo tak zvané keťaství. Za
starostování p. Jos. Fraňka provedená parcelace Červené Lhoty. Nejdříve se dostala do zatimního
pak tu asi 100 měr polí a konečně k parcelaci přišlo až 80 ha. polí.
Za starostování Jos. Fraňka se uplatilo 7 tisíc Kč zemské bance a 3 tisíce hypoteční bance prodalo se
část pozemku kteréž k užitku jinák nebylo. Po resignaci roku 1924 zvolen jest starostou p.Tovara
Václav syn byv. starosty Tovary Jana jenž zvolen většinou hlasu strany občanské jež vyšla z voleb
jako strana nejsilnější. Za starostování p. Tovary Václava jest postavena kolna hasičská a kašna vodu
a odvodnění kol. školy.
Pan Antonín Herout jest již třetím starostou z rodu Heroutových. Zvolen na podzim v roce 1927 po
p. Tovarovi.
V roce 1929 a 1930 provedena v obci elektrizace nákladem téměř ¼ mil. Kč.
Strážníkem od roku 1885 jest Josef Štěpánek, který nastoupil službu za starostování po.td. Hromady
a sloužil téměř plných 47 r. Sloužil za úřadování 6 starostů. Za jeho nastoupení služby bylo ve zdejší
obci 84 pop. čísel a při jeho úmrtí 135 č. Býval stále zdráv. R. 1930 byl raněn mrtvici a po uzdravení
dále sloužil ,až na jaře r. 1932 byl znovu raněn mrtvici , z kteréžto nemoce se již neuzdravil a po
delším ležení zemřel dne 3. července 1932, jez 74r. a pohřben jest v Hostíni.
Za vykonávání jeho služby, zvláště se oceňuje a chválí jeho poctivost.
Povahy by veselé. Zaměstnává se k jeho žádosti, že po dobu jeho služby odzvonil umíráčkem 524
osobám a vystavil 46 oltářů k svátku při Božím Těle.
V roce 1929 byla katastrofální zima. Celý leden i únor byl pod sněhem mrazy dosahovali až 35
stupňů pod bodem mrazu. I březen jest 20 stupňů mrazy. Duben začal studený až do konce kromě
několika dní kteréž však nevikazovali teplotu přes 15 stupňů ještě ku konci dubna mají stromy
vzhled tmavý většinou jsou i celé stromy zmrzlé nejvíce třešně, ořechy, švestky, víno méně hrušně a
jabloně.
V roce 1930 při sčítání lidu napočteno 555 obyvatel ve 132 domech.
V roce 1930 jest znamení hospodářské krize jež se projevuje velkým poklesem cen obilí i dobytka
následkem malých příjmů všechen ruch práce se zastavuje čímž postává nezaměstnanosť všech
oboru práce.
Roku 1930 všechny strany kol silnic jak třešnové tak šveskové doschli tak, že jest žalostný pohled na
krajinu kdysi tak puvabnou. Škody nedozirné kdy as budou odčiněny ku blahu naši milé vlasti.
Sčítání lidu v r. 1930 ve zdejší obci provedl bývalý starosta obce a pozdější obecní kronikář Josef
Franěk.
Ve středu dne 22. dubna 1931 byl ve schůzi obecního zastupitelstva povolen obecním kronikářům po
p. Rasařovi rolníku je Dřínova čp. 20., Josef Franěk domkář, vyyučený malíř pokojů, též je Dřínova
čp. 64.
Do komise k vedení obecní kroniky zvoleni p. Antonín Křížek (nová volba komise k vedení pamětní
knihy) domkář čp. 66 čl. obec. zastupitelstva a p. Antonín Koláčný rolník čp. 41 t. č. čl. obec. rady –
oba ze Dřínova.
Josef Franěk
starosta obce Dřínov
3.7.1919 do 29.1.1925
Stanislav Herout
starosta obce Dřínov
od 17.6.1901 do 3.7.1919
Václav Tovara
starosta obce Dřínov
od 19.1.1925 do 10.11.1927
Antonín Herout
Pokračování příště …
Zpracovala Lenka Maříková
> > > INZERCE < < <
Kadeřnictví
dámské, pánské a dětské stříhání
objednávat se můžete telefonicky
Jana Bohuňková
Pod Tvrzí 395, Odolena Voda, tel: 732153787
Kadeřnictví – LUCIE KŘÍŽOVÁ, Obříství 260
dámské, pánské, dětské
Otevírací doba:
+ nákup vlasové kosmetiky
PO-PÁ: od 8 do 15 hodin – možnost i bez objednání
+ barvení řas a obočí
jiná doba dle domluvy
+ prodej bižuterie
mobil: 723 287 991
e-mail: [email protected]
Zlatnické práce, účetnictví
Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání a mezd,
zástup na úřadech.
Dále nabízím opravu a čištění šperků a výrobu šperků na zakázku. Cena dohodou.
e-mail: [email protected]
tel: 733 764 818 – Iva Štětková, účetnictví
733 706 906 – Iva Kateřina Štětková, zlatnické práce
Pojištění majetku občanů – kontrola a případné přepracování starých smluv
Životní a úrazové pojištění
Jindřich Váňa
tel.: 777 613 669
e-mail: [email protected]
MojeOkoli.com - portál, kde můžete nalézt nejrůznější
firmy, řemeslníky, služby a obchody, tipy na výlety, zábavy
všeho druhu, ale i místo pro odpočinek v přírodě
Klára Kyliánková
Za Klokočkou, Odolena Voda
e-mail: [email protected], telefon: +420 605 765 658
www.slevyvokoli.cz – portál se slevami v okolí
Lenka Borecká
e-mail - [email protected]
> > > HASIČI < < <
Přijďte na oslavy stého výročí založení SDH Dřínov, které se bude
konat 18. a 19. června a na které jste srdečně zváni.
> > > SPORT < < <
FOTBAL
Memoriál p. Maška
Na sobotu 25.6. si dřínovští fotbalisté připravili fotbalový turnaj
3. ročník Memoriálu p. Maška.
Pozvánku dostali i dřínováci od Kroměříže, kteří přijedou se zastupiteli obce a
fotbalisty, a podpořit soutěžící přijedou rovněž zastupitelé ze Dřínova od Kladna.
Program dne:
v 11 hodin Vojkovice – Veltrusy
v 12:45 hodin Dřínov (Mělník) – Dřínov (Kroměříž)
v 15:30 hodin souboj o 3. místo
v 17:30 hodin finále
Od 20 hodin bude venkovní zábava na fotbalovém hřišti.
Bude to historicky první setkání občanů všech Dřínovů v naší republice.
. > > > ODPADY < < <
V nejbližších dnech budou v obci rozmístěny HNĚDÉ popelnice na biologický odpad, do
kterých bude možno odkládat
Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst spotřeby
elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm procent, v oblasti
domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých úspor může dosáhnout i koupí
nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.
Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie a o 62 % méně
vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí s pouhou čtvrtinou energie
ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
O nákupu velkých domácích spotřebičů, jako jsou lednice nebo pračky, rozhoduje ze 43 procent
případů celá rodina. O způsobu likvidace „vysloužilců“ se ale tento „kolektivní orgán“ radí jen ve 28
% případů. Většinou se o ni tedy musí postarat jeden konkrétní člen domácnosti, podle zjištění
výzkumníků nejčastěji ten, kdo domů přináší nejvíce peněz.
A musíme si přiznat, že právě během posledních dvou let se českým domácnostem peníze
nevydělávaly právě snadno, což ukazuje prodlužování doby, po kterou dnes musejí spotřebiče sloužit
bez ohledu na to, že na trhu jsou v bohaté nabídce jiné, výkonnější a úspornější. Možná tak ubylo i
času, který mohou ekonomicky aktivní lidé věnovat čemukoli mimo výdělečné činnosti
Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdybychom si koupili
spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově o nezanedbatelný výdaj, návratnost se
kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický štítek. Základní
vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty nejúspornější až po G. Štítek
zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší i další užitečné informace (spotřeba vody,
hlučnost apod.).
Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým? S tím, jak roste
informovanost o celém systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů, ale také stoupají nároky
Čechů na jeho komfortní fungování. Opakované průzkumy například ukazují, že o celé desítky
procent klesá deklarovaná vzdálenost, kterou jsou lidé ochotni ujít nebo ujet s nefunkčním
elektrospotřebičem na sběrné místo. Malé spotřebiče, jako třeba fény, jsou obyvatelé ochotni
dopravit průměrně na vzdálenost 1417 metrů, velké na 1475 metrů. Společnost ELEKTROWIN a.s.
vybudovala v České republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s
průměrnou dostupností 3 900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve
kterých žije přes 93 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech
měst a obcí a u prodejců elektrozařízení.
Placená inzerce ELEKTROWIN
> > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < <
Opakované poruchy na veřejném osvětlení
Z důvodu opakovaných poruch na veřejném osvětlení dochází k výpadkům, za které se
omlouváme. Vzhledem ke stáří kabelů v zemi uložených budou poruchy nejspíš stále častější.
Každoročně marně podáváme do příslušných fondů žádost o přidělení dotace na jeho rekonstrukci,
avšak ani v letošním roce nám nebyla dotace schválena. A tak nezbývá nic jiného, než draze
opravovat poruchy a věřit, že jednou se financování obcí změní natolik, že nebudeme závislí na
cizích zdrojích.
OZNÁMENÍ O OMEZENÍ DODÁVKY VODY
Vážený odběrateli, oznamujeme Vám, že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích
a revizních prací bude přerušena dodávka pitné v termínu: od: 4.7.2011 od: 8:30 do 10:30 hod
V oblasti: Dřínov
Středočeské vodárny, a.s.
Usnesení č.8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 13.6.2011
Zastupitelstvo obce schvaluje:
8/1
Program včetně navržených změn
8/2
Rozpočtové opatření č.3
8/3
zrušení usnesení 42/25
8/4
provedení plánované rekonstrukce VO v úseku od betonového sloupu před domem č.p. 4 až
k rozvodně VO u garáže č.p. 184 současně s výstavbou kanalizace
8/5
provedení plánovaného zatrubnění strouhy na p.p. 679/1 podél silnice III/24217 od
křižovatky silnice s MK k č.p. 3 po šachtu před domem č.p. 144 současně s výstavbou
kanalizace
8/6
Dohodu o přerozdělení dopravní obslužnosti hrazené obcemi (ODO) na lince PID 250413
a na lince PID 100370 na území okresu Mělník a s tím souvisejícími úpravami jízdních řádů
linek PID 100370, 100372, 250413 a 250470 uzavřenou dne 3.6.2011
8/8
vyjádření obce k výpovědi smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
Středočeským krajem
8/9
zapojení obce Dřínov do pracovního fóra "Dopravu neřežeme – dopravu řešíme"
8/10 starostce a místostarostovi zastupovat obec Dřínov v pracovním fóru "Dopravu neřežeme
– dopravu
řešíme" jako obec zapojenou do IDS Pražská integrovaná doprava.
8/11 nepřipojení obce Dřínov k výzvě Města Nové Strašecí
8/13 použití obecního znaku jako součást znaku oddílu stolního tenisu TJ Sokol Dřínov
8/14 rozšíření komodit o bioodpad a navýšení množství kontejnerů na plast
8/15 pracovní místo na dohodu o pracovní činnosti na 16 hodin týdně za 60 Kč/hodinu.
8/16 poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč občanskému sdružení Babybox pro odložené děti
– STATIM na zřízení BabyBoxu v Městské nemocnici Neratovice.
Zastupitelstvo ukládá:
8/7
starostce obce neprodleně po vyzvání podepsat dodatky ke smlouvám o dopravní
obslužnosti na II.pololetí vycházející z Dohody o přerozdělení dopravní obslužnosti hrazené
obcemi (ODO) na lince PID 250413 a na lince PID 100370 na území okresu Mělník
Zastupitelstvo bere na vědomí:
8/12 umístění reklam firem Genei, Autopneu Špičák, Řeznictví Kohout & synové na vozidle
Opel Movano, registrační značka 9S85401.
Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude 10.8.2011,
příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání.
Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám.
Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ 00236802, Dřínov 38, 277 45 Úžice, T: 315 782 172, [email protected],
www.drinov.net.
Evidenční číslo MK ČR E 1734