Seznam akcí ZDE

Komentáře

Transkript

Seznam akcí ZDE
ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
TÁBORSKÁ VÍKENDOVKA
Informační nabídka vzdělávacích, kulturně společenských
a sportovních akcí okresu Tábor na období 13. - 15.května 2016
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416, www.icmtabor.cz.
11. května 2016, 17. ročník
ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Pátek 13. května 2016
Sobota 14. května 2016
BECHYNĚ
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
17.30 hod. Kulturní dům - RC Hrošík - TANEC. 09. - 12.00 hod. Farská zahrada - BLEŠÁK.
Krámky s biopotravinami, občerstvení... www.plaJana Antošová. www.pokladytvehopribehu.cz.
nanl.cz.
DRAŽICE
17.00 hod. Sportovní areál - kopaná - TJ Sokol
16.00 hod. odjezd busu od Obecního úřadu - zá- PLANÁ NAD LUŽNICÍ - FK Tatran PRACHA
jezd - MAM´ZELLE NITOUCHE. Divadlo Semafor TICE. Mistrovské utkání mužů, Jihočeský krajský
Praha. www.obecdrazice.cz.
přebor. https://souteze.fotbal.cz.
MLADÁ VOŽICE
SEZIMOVO ÚSTÍ
20.30 hod. Atlanta - disco - HOUSE NIGHT 10.00 hod Hilton - FÉROVÁ SNÍDANĚ. www.feroVOL.1. www.discomladavozice.cz.
vasnidane.cz.
17.30 hod.)Kino Spektrum - ANGRY BIRDS VE
SEZIMOVO ÚSTÍ
19.00 hod. Spektrum - divadlo - DLOUHÝ, ŠIRO- FILMU. Animovaný USA, 2016, přístupný, dabinKÝ A KRÁTKOZRAKÝ. DS Dražičtí komedianti g,vstupné 120 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod.)Kino Spektrum - TEORIE TYGRA.
Dražice. Vstupné 80 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco - Road movie ČR, 2016, 101 min, přístupný, vstupné
FINLANDIA CALLING.. www.apollo-centrum.cz. 100 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
21.00 hod. Apollo - centrum zábavy - disco SOBĚSLAV
GRANT´S NIGHT. www.apollo-centrum.cz.
17.00 hod.)Kino - K N I H A D Ž U N G L Í 3D.
SOBĚSLAV
Dobrodružný USA, 110 min., dabing, mládeži pří10.30 hod sraz nádraží ČD - zájezd do Prahy stupný, vstupné 140 Kč, www.kinosobeslav.cz.
20.00 hod.)Kino - JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY. NEVIDITELNÁ VÝSTAVA na Novoměstské
Komedie ČR, 2016, 89 min., přístupný od 12 let, radnici. Cena zájezdu 550 Kč, pro členy ZK 320 Kč.
www.ddmtabor.cz.
vstupné 110 Kč. www.kinosobeslav.cz.
21.00 hod. Paluba - disco - MORGAN PÁRTY. 17.00 hod.)Kino - ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT 2 D. Animovaný USA, 109 min., dabing,
www.facebook.com/palubasobeslav.
mládeži přístupný, vstupné 100 Kč, www.kinosobe
TÁBOR
slav.cz.
06.00 - 16.30 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ 20.00 hod.)Kino - TEORIE TYGRA. Komedie ČR,
2016, 101 min, přístupný, vstupné 110 Kč.
PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
17.30 hod. Kino Svět - ANGRY BIRDS VE FILMU www.kinosobeslav.cz.
3D. USA 2016, 100 min., přístupný, dabing, vstupné 21.00 hod. Paluba - disco - VIDEO OLDIES
NIGHT. www.facebook.com/palubasobeslav
150 Kč. www.kinosvettabor.cz.
19.00 - 22.00 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ
STÁDLEC
PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
20.00 hod SC Univerzita - koncert - KAPLAN´S 13.00 hod. hřiště pod Hájky - stolní tenis - TUR
FRIENDS BLUES BAND . Vstupné 120/150 Kč. NAJ VE STOLNÍM TENISU. Startovné 50 Kč.
www.stadlec.eu.
www.univerzitatabor.cz.
20.00 hod. Kino Svět - SOUSEDI 2. USA 2016,
TÁBOR
104 min., od 15 let, titulky, vstupné 120 Kčwww.ki.
06.00
09.00
hod.
Plavecký
stadion - PLAVÁNÍ
nosvettabor.cz.
21.00 hod. Milenium - 13. N A R O Z E N I N Y PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
MILENIUM TÁBOR. Vstupné 13/33/80 Kč. www.- 07.08 hod. odjezd vlakem ČD - pěší turistika Milevsko žst. - Pytlák - Líšnice - Zálší - Tovaryš mileniumtabor.cz.
21.00 hod. Kotnov music club - disco - TY NIK Sepekov - Sepekov žst. Trasa 11 km. www.kcttabor.cz.
DY LABEL LIVE! www.kotnovclub.cz.
08.30 hod. sraz nádraží ČD - výlet - VÝLET ZA
UMĚNÍM DO PRAHY - pro děti od 9 let. Příspěvek
Sobota 14. května 2016
150 Kč. www.ddmtabor.cz.
BECHYNĚ
09.00 hod. Dům dětí a mládeže - tvořivá dílna 17.00 a 20.00 hod. Kino - CAPTAIN AMERICA: MISKA S PROŠKRABÁVANÝM VZOREM.
OBČANSKÁ VÁLKA. Akční sci fi USA, 148 min., Příspěvek 60/40 Kč. www.ddmtabor.cz.
od 12 let, vstupné 120 Kč. www.kino.bechynsko.cz. 10.00 hod. sraz před Hotelem MAS S.Ústí - cykloturistika - S.Ústí II - Choustník – Budislav –
BORKOVICE
Košice - S. Ústí II. Trasa 39 km. www.kct-tabor.cz.
16.00 hod. SETKÁNÍ DUDÁKŮ JIHOČESKÉHO
12.00 - 20.00 hod. Housův mlýn - WORKSHOP
K R A J E N A B O R K O V I C K Ý C H B L AT E C H.
LEKTORŮ A.K.A. A SWMT - šermířský workshop,
www.jfos.cz.
lu, kostřelba, práce s ohněm, příprava na představení Robin Hood, Otáčivé hlediště Český Krumlov.
HODONICE
07. - 14.00 hod. vojenská rozletová dráha Bechy www.housuvmlyn.cz
ně - BURZA HODONICE. Vstupné 40 Kč, děti do 12.00 - 22.00 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ
15let zdarma. www.burzahodonice.cz.
PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
13. - 18.00 hod. Galerie čokolády - Čokohrátky CHÝNOV
Filcovinky: 3D SLONÍK JAKO Z ČOKOLÁDY.
14.00 hod. velbloudí farma Záhostice Pro děti od 4 let, kurzovné 60 Kč. www.galeriecokoODPOLEDNE PRO VŠECHNY LIDI DOBRÉ
lady.cz.
VŮLE. Zábavné odpoledne - velbloudi, lamy, tvořivá
17.30 hod. Kino Svět - ANGRY BIRDS VE FILMU
dílna, taneční vystoupení, ukázka bojového umění,
3D. USA 2016, 100 min., přístupný, dabing, vstupné
živá hudba... www.velbloudi.cz.
150 Kč. www.kinosvettabor.cz.
MLADÁ VOŽICE
19.00 hod. Restaurace Na Pěkné vyhlídce - Čeka16.30a 19.30 hod. Kino - ZTRACENI V MNI nice - MINIFEST - Sedmá míle, Krýgl Boys, ČtyřváCHOVĚ. České nové komediální drama, 105 min., lec dixie...www.napeknevyhlidce.cz.
přístupný, vstupné 50 Kč. www.vozice.cz.
20.00 hod. Kino Svět - SOUSEDI 2. USA 2016,
104 min., od 15 let, titulky, vstupné 120 Kčwww.ki.
OPAŘANY
nosvettabor.cz.
20.00 hod. Restaurace Na staré poště - 21.00 hod. Kotnov music club - disco - BLOODY
POUŤOVÁ ZÁBAVA. K tanci a poslechu hraje ka- HORROR WEEKEND. www.kotnovclub.cz.
pela Index. www.oparany.cz.
Sobota 14. května 2016
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
19.00 hod. Kulturní dům - OSLAVY 700. VÝ ROČÍ
NAROZENÍ KARLA IV. www.kd-veseli.cz.
VLKOV
21.00 hod. Vlkovská hospoda - koncert - kapela
WOHRYZEK BAND. Vstupné 80 Kč. www.vlkovskahospoda.cz
ZÁLŠÍ
14.00 hod. POUŤOVÉ ODPOLEDNE S DE
CHOVKOU A VEČERNÍ ZÁBAVOU. K tanci a poslechu hraje Blaťácká pětka. www.zalsi.eu.
ŽELEČ
14.00 hod. klubík Jája - tvořivá dílna - TVOŘENÍ
SE SOŇOU pro děti školního věku. Abstrakce - kruhy. Příspěvek 50 Kč. www.obeczelec.cz.
19.00 hod Kulturní dům - MÁJOVÁ TANCO
VAČKA. K tanci a poslechu hraje kapela Big Papa.
www.obeczelec.cz.
Neděle 15. května 2016
DRÁCHOV
09.30 hod. sraz u mlýna Dráchov - ZA OBOJŽI
VELNÍKY A JARNÍMI ROSTLINAMI NA DRÁ
CHOVSKÉ TŮNĚ. Exkurze do přírodní rezervace,
Mgr. D.Fischer a RNDr. D.Abazid. www.husitskemuzeum.cz.
MLADÁ VOŽICE
16.30 hod. Kino - HODNÝ DINOSAURUS.
Animovaná rodinná komedie v českém znění, 101
min., přístupný, vstupné 50 Kč. www.vozice.cz.
SEZIMOVO ÚSTÍ
17.30 hod.)Kino Spektrum - ANGRY BIRDS VE
FILMU. Animovaný USA, 2016, přístupný, dabing, ,
vstupné 120 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
20.00 hod.)Kino Spektrum - LOVEC: ZIMNÍ
VÁLKA. Akční USA, 2016, od 12 let, dabing, vstupné 120 Kč. www.sezimovo-usti.cz.
SOBĚSLAV
10.30 hod.)Kulturní dům - divadlo O PALE
ČKOVI. Pohádka, Divadýlko Mrak, vstupné dospělí
50 Kč, děti 40 Kč. www.kdms.cz
TÁBOR
08.15 hod. odjezd vlakem ČD - pěší turistika Pacov - Mareda - V.Chýška - Kyjov - Hořepík Rovná - Č. Řečice. Trasa 21 km. www.kct-tabor.cz.
08.00 - 19.00 hod. Plavecký stadion - PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz.
08.30 hod. sraz na vlakovém nádraží ČD – VÝ
LET NA KONI PRO DĚTI. Statek Rezkovi -Dědice
u Mladé Vožice. Příspěvek 250 Kč dítě bez účasti rodičů, 150 Kč dítě s rodiči. www.zijemlesem.cz.
10.15 hod. Stadion Bydlinského - kopaná - FC
MAS TÁBORSKO B - SK BENEŠOV. Mistrovské
utkání mužů, Česká fotbalová liga. https://souteze.fotbal.cz.
13. - 17.00 hod. Galerie čokolády - Čokohrátky Filcovinky: ZAPICHOVÁTKO – ČOKOPTÁČEK.
Pro děti od 4 let, vstupné 30 Kč. www.galeriecokolady.cz.
15.30 hod. Divadlo O.Nedbala - divadlo - RONJA,
DCERA LOUPEŽNÍKA. Činoherák Ústí nad
Labem. Vstupné 90/70 Kč. www.divadlotabor.cz.
16.00 hod. Klášter Klokoty - LETNICE. Průvod v
letních šatech... www.rcradost.cz.
17.30 hod. Kino Svět - ANGRY BIRDS VE FILMU
2D. USA 2016, 94 min., přístupný, dabing, vstupné
110 Kč. www.kinosvettabor.cz.
20.00 hod. Kino Svět - SOUSEDI 2. USA 2016,
104 min., od 15 let, titulky, vstupné 120 Kčwww.ki.
nosvettabor.cz.
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
15.00 hod. Kulturní dům - promítání - ÚTĚK Z
PLANETY ZEMĚ. Animovaná sci-fi komedie
USA/Kanada, 89 min., vstupné 50 Kč. www.kdveseli.cz.
Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz
ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE
TÁBORSKÁ VÍKENDOVKA
Informační nabídka vzdělávacích, kulturně společenských
a sportovních akcí okresu Tábor na období 13. - 15.května 2016
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: 381 252 416, www.icmtabor.cz.
11. května 2016, 17. ročník
ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
Zpracovalo Centrum mládeže Táborsko, projektové pracoviště Informační centrum pro mládež, Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz

Podobné dokumenty

Globální úbytek obojživelníků

Globální úbytek obojživelníků Papuánka quinejská (Oreophryne biroi) je vázaná na interiér vlhkého pralesa, kde se z jejích vajíček zhruba po týdnu líhnou rovnou malé žabky. Stadium pulce u ní chybí.

Více

Seznam akcí ZDE

Seznam akcí ZDE 17.00 hod. The Tap Tap - koncert 06. - 16.30 hod., 19. - 22.00 hod. Plavecký stadion 19.30 hod. Marek Ztracený - koncert - PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST. www.tzmt.cz. 21.30 hod. Noční průvod městem 10. - 1...

Více

icm tábor - info víkendovka - ICM

icm tábor - info víkendovka - ICM ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

icm tábor - info víkendovka -

icm tábor - info víkendovka - doprovodný program...www.obecdrazice.cz. 20.00 hod. Restaurace Na hřišti - TANEČNÍ ZÁBAVA. K tanci a poslechu hraje LE-GRACE. www.obecdrazice.cz.

Více

icm tábor - info víkendovka

icm tábor - info víkendovka ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201

ANNO Jihočeského kraje_ info víkendovka – 4.týden 201 ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

icm tábor - info víkendovka

icm tábor - info víkendovka ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

NOVE icm tábor - info víkendo

NOVE icm tábor - info víkendo ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE

Více