1. Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí

Komentáře

Transkript

1. Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tahová zkouška a idealizované diagramy napětí-přetvoření
Nominální a skutečné napětí a přetvoření
Bauschingerův jev
Tečný a plastický modul
Reologické modely plastického a pružně-plastického chování
Zpevňující se a změkčující se materiál
Druckerův postulát stability
Ramberg-Osgoodův model
Model krípu – tečení za vysokých teplot
Rovinná napjatost, Mohrova kružnice
Tenzor malých deformací
Hookeův zákon
Stanovení napětí na povrchu tělesa z tenzometricky změřených přetvoření
Rovnice rovnováhy, rovnice kompatibility
3-D napjatost, výpočet hlavních napětí a hlavních směrů
Invarianty tenzoru napětí
Rozklad tenzoru napětí, kulový tenzor a deviator
Invarianty deviátoru, intenzita napětí – ekvivalentní napětí podle HMH
Oktaedrická napětí
Podmínky plasticity, Tresca, von Mises
Zobrazení mezních čar v souřadnicích - a v souřadnicích 1- 2
Mezní plochy
-rovina a průměty napjatosti
Inkrementální teorie plasticity . Prandtlovy-Reussovy rovnice
Teorie malých pružně-plastických deformací
Stísněné pružně-plastické deformace, tah, krut a ohyb
Mezné zatížení konstrukce
Přizpůsobení konstrukce zatížení, autofretáž
Zbytková napětí, zbytkové deformace
Válcová tlaková nádoba
Kluzové čáry

Podobné dokumenty

D – Charakteristika studijního předmětu

D – Charakteristika studijního předmětu 2. Experimentální poznatky o plasticitě. Cyklická plasticita a nízkocyklová únava. 3. Rozklad tenzoru napětí. Deviátor napětí. 4. Rozklad tenzoru deformace. 5. Podmínky plasticity a plocha plastici...

Více

Prednaska-07

Prednaska-07 Cíl: navrhnout tlouštku stěny válcové nádoby se zadaným vnitřním poloměrem pro daný provozní tlak p1 a bezpečnost kk. Pro hlavní napětí u ní platí:  t   z   r

Více

KRÍPOVÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ kríp v ohybu při tříbodovém zatížení

KRÍPOVÉ CHOVÁNÍ PLASTŮ kríp v ohybu při tříbodovém zatížení kríp v ohybu pøi tøíbodovém zatížení Krípem (teèením za studena) se rozumí zmìna rozmìrù tìlesa pøi dlouhodobém statickém zatežování (v tahu, tlaku, ohybu) konstantní silou (napìtím) pøi konstantní...

Více

autofretáž

autofretáž Pružně – plastický materiál – náhrada pracovního diagramu

Více

0 + - IPM

0 + - IPM Skutečné napětí – skutečná deformace Skutečné napětí

Více

vip plasty - Katedra strojírenské technologie

vip plasty - Katedra strojírenské technologie Ke speciálním typům patří PC plněné krátkými skleněnými vlákny v množství až 40%. Tím se zvýší modul pružnosti až na 10000 MPa, a pevnost v tahu až na 120 MPa a ještě se sníží sklon ke krípu. Na dr...

Více

6. přednáška

6. přednáška Při sledování termomechanických vlastností pomocí TMA lze za vnější faktory působící na materiál považovat zvolenou sílu a teplotu. Sílu je možno měnit podle zvoleného režimu působení a to na stat...

Více

předpjaté ocelové konstrukce

předpjaté ocelové konstrukce Konstrukce átria Paláce Křižík (obr. 4, 5) tvoří odlehčená konstrukce

Více