2.šrouby pro výrobu nábytku

Komentáře

Transkript

2.šrouby pro výrobu nábytku
2. Šrouby pro výrobu nábytku
020100 xxxxxx
020000 xxxxxx
konfirmát, zapuštìná hlava
vnitøní šestihran
ocel
konfirmát, zapuštìná hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
021200 xxxxxx
konfirmát, pùlkulatá hlava
vnitøní šestihran
Zn žlutý
šroub nábyt.,metrický s nosem
zapuštìná hlava,vnitøní šestihran
Zn èerný
023100 xxxxxx
šroub nábyt.,metrický s nosem
zapuštìná hlava,vnitøní šestihran
Zn èerný
024910 xxxxxx
šroub nábytkáøský
široká válc.hlava, vnitøní šestihran
bronz
eurovrut, pùlkulatá hlava
køížová drážka
Zn bílý
spojovací èlánek, typ JCN
Zn bílý
konfirmát, zapuštìná hlava
vnitøní šestihran
Zn èerný
022101 xxxxxx
konfirmát, válcová hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
022301 xxxxxx
šroub nábyt., plochá válcová hlava
vnitøní šestihran
Zn èerný
030100 xxxxxx
D 7991 5.8
Zn bílý
matice nábytkáøská
vnitøní šestihran
Zn bílý
eurovrut, pùlkulatá hlava
køížová drážka
Zn èerný
032100 xxxxxx
020300 xxxxxx
116100 xxxxxx
026300 xxxxxx
026100 xxxxxx
041100 xxxxxx
kombinovaný šroub / vrut
se šestihranem
Zn bílý
konfirmát, válcová hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
023300 xxxxxx
025950 xxxxxx
eurovrut, zapuštìná hlava
køížová drážka
nikl
022100 xxxxxx
konfirmát, pùkulatá hlava
vnitøní šestihran
Zn èerný
022910 xxxxxx
konfirmát, válcová hlava
vnitøní šestihran
bronz
konfirmát, zapuštìná hlava
vnitøní šestihran
Zn žlutý
021300 xxxxxx
022103 xxxxxx
konfirmát, široká válcová hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
020200 xxxxxx
032950 xxxxxx
spojovací èlánek, typ JCN
nikl
026950 xxxxxx
eurovrut, pùlkulatá hlava
køížová drážka
nikl
042200 xxxxxx
okenní šroub “turbo”
zapuštìná hlava, torx T25
Zn žlutý
021100 xxxxxx
konfirmát, pùlkulatá hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
022102 xxxxxx
konfirmát, válcová hlava
vnitøní šestihran
Zn bílý
024300 xxxxxx
šroub nábytkáøský
široká válc.hlava, vnitøní šestihran
Zn èerný
025100 xxxxxx
eurovrut, zapuštìná hlava
køížová drážka
Zn bílý
033100 xxxxxx
spojovací èlánek, typ JRN
Zn bílý
042201 xxxxxx
okenní šroub “turbo”
zapuštìná hlava, torx T30
Zn žlutý
034910 xxxxxx
spojovací èlánek, typ JCN [R]
nikl
Kontakt:
Ing. Peter Valigurský
Jana Smaržíková
Tel.: 608 741 925
Fax.: 724 257 169
[email protected]
Tel.: 352 682 688-9
Fax.: 352 682 690
[email protected]
Fakturaèní a poštovní adresa:
PRO TENAX s.r.o.
Mánesova 1672
356 05 Sokolov
MOODY
INTERNATIONAL
CERTIFICATION
Moody Q-Zert GmbH
Tel.: 352 682 688-9
Fax.: 352 682 690
e-mail: [email protected]
Certificated QM-System
ISO 9001:2000

Podobné dokumenty

obce Hněvotín listopad 2010

obce Hněvotín listopad 2010 schváleny i nìkteré smlouvy. V nás l e d né d is ku zi Zastupitelé obce Hnìvotín, horní øada zleva: Petr Niessner, Miloslav Antl a Dušan Krupáš. Dolní øada zleva: Jaroslav Dvoøák, Nadìžda nejprve s...

Více

Překlady a jak na to

Překlady a jak na to Pøed zahájením pøekladu celého (èasto i mnohasetstránkového) materiálu je mnohem lepší se se zákazníkem dohodnout, které èásti dokumentu pøeložit. Vìtšinou lze snadno vypustit tzv. „omáèku“, sebech...

Více

Dálkové odečty vodoměrů

Dálkové odečty vodoměrů jedná o pøevodníky M-BUS/ RS-232, které dodává øada výrobcù. Pøevodníky se liší zpùsobem napájení (stejnosmìrné nebo støídavé napìtí) a maximálním poètem pøipojovaných hlavic na sbìrnici. Omezení p...

Více

Obelisk 13/2015

Obelisk 13/2015 è.13Lprosinec 2015Lroè. 23/14Lwww.obeliskval.czLtel. 606 377 400 mail: [email protected] INZERCE

Více