Police uniforms

Komentáře

Transkript

Police uniforms
Police uniforms
Generell Informasjon
Versjon
4
Dato for offentliggjørelse
17.10.2013 04:15
Url
http://com.mercell.com/permalink/38039673.aspx
Endret dato
17.10.2013 04:15
Ekstern anbuds ID
349503-2013
Konkurranse type:
Tildeling
Dokument type
Kontraktstildeling
Prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Kontrakt
Supply kontrakt
Reguleringer
European Communities, with participation by GATT countries
Tildelingskriterier
Laveste pris
Oppdragsgiver
Firma
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Avdeling
Odbor veřejných zakázek, Pelléova 21, Praha 6, 130 41
Adresse
Nad Štolou 936/3
Postnr/By
17034 Praha 7
CZECH REPUBLIC
Telefon
+420 97 48 35 65 3
Faks
+420 97 48 35 64 3
E-post
[email protected]
Versjonsendringer
Contract award
Beskrivelse
Original text:
Záměrem zadavatele je uzavření kupní smlouvy na dodávku různých druhů pokrývek hlavy, které jsou součástí stejnokrojové
výbavy policistů Police České republiky a Hradní policie, v celkovém množství 64 809 kusů, v období let 2013, 2014 a 2015.
Technické, materiálové a kvalitativní provedení je podrobně popsáno, včetně předpokládaných objemů plnění v jednotlivých
letech a ostatních požadavků zadavatele v zadávací dokumentaci, čj. PPR-5574-9/ČJ-2013-990640 a v její příloze.
12.10.2016 23:17
Side 1 av 6
Tildeling
Section V: Award of contract
Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Blažek Praha a.s. U továren 261, 102 00 Praha 10-Hostivař, CZECH REPUBLIC +420 220873100
Original text:
Baret 92, Čepice 92, Čepice 92 bílá, Návlek na čepici bílou, Klobouček 92, Čepice HP se štítkem, Čepice HP lodička modrá,
Ušanka kožešinová 92, Čepice SPS PČR 2011 L, Čepice SPS 92, Baret HP ženy, Klobouček HP stříbřitá šňůra (měř.).
Oddíl V: Zadání zakázky
Část zakázky č.: 1 - Název: Pokrývka hlavy stejnokroje 92 P ČR a stejnokroje HP nákup pro roky 2013-2015
V.1) Datum zadání zakázky: 9.10.2013
V.2) Informace o nabídkách Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána Tel.: Blažek Praha a.s. U továren 261, 102 00 Praha 10-Hostivař, ČESKÁ REPUBLIKA +420 220873100
Utvidet beskrivelse
12.10.2016 23:17
Side 2 av 6
Contract award notice
Supplies
2013/S 202-349503
Directive 2004/18/EC
Section I: Contracting authority
I.1) Name, addresses and contact point(s)
For the attention of: Telephone: E-mail: Fax: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Ing. Vladimír Kaliba, 170
34 Praha 7, CZECH REPUBLIC +420 974835653, [email protected] +420 974835643
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.mvcr.cz
Address of the buyer profile: http://www.softtender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
35811200
Description
Police uniforms.
II.2) Total final value of contract(s)
II.2.1) Total final value of contract(s)
Value: 13 888 561,50 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 21
Section V: Award of contract
Lot No: 1 V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
Telephone: Blažek Praha a.s. U továren 261, 102 00 Praha 10-Hostivař, CZECH REPUBLIC +420 220873100
V.4) Information on value of contract
Initial estimated total value of the contract: Value: 10 089 894 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 21
Total final value of the contract: Value: 13 888 561,50 CZK
Including VAT. VAT rate (%) 21
12.10.2016 23:17
Side 3 av 6
Original text:
Oznámení o zadání zakázky
Dodávky
2013/S 202-349503
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Ing. Vladimír Kaliba, 170 34 Praha 7, ČESKÁ
REPUBLIKA +420 974835653, [email protected] +420 974835643
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mvcr.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.softtender.cz/mvcr/em4?service=orgProfile/515499
I.2) Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3) Hlavní předmět činnosti
Veřejný pořádek a bezpečnost
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
Pokrývka hlavy stejnokroje 92 P ČR a stejnokroje HP nákup pro roky 2013-2015.
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Česká republika.
Kód NUTS CZ0
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Baret 92, Čepice 92, Čepice 92 bílá, Návlek na čepici bílou, Klobouček 92, Čepice HP se štítkem, Čepice HP lodička modrá,
Ušanka kožešinová 92, Čepice SPS PČR 2011 L, Čepice SPS 92, Baret HP ženy, Klobouček HP stříbřitá šňůra (měř.).
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
35811200
12.10.2016 23:17
Side 4 av 6
II.1.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 13 888 561,50 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
PPR-5574/ČJ-2013-990640
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
Oznámení předběžných informací
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 47-075921 ze dne 11.4.2013
Oznámení o zakázce
Číslo oznámení v Úř. věst: 2013/S 101-172856 ze dne 28.5.2013
Oddíl V: Zadání zakázky
Část zakázky č.: 1 - Název: Pokrývka hlavy stejnokroje 92 P ČR a stejnokroje HP nákup pro roky 2013-2015
V.1) Datum zadání zakázky:
9.10.2013
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 3
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Tel.: Blažek Praha a.s. U továren 261, 102 00 Praha 10-Hostivař, ČESKÁ REPUBLIKA +420 220873100
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
12.10.2016 23:17
Side 5 av 6
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky: Hodnota: 10 089 894 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21
Celková konečná hodnota zakázky: Hodnota: 13 888 561,50 CZK
Včetně DPH. Sazba DPH (%) 21
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ano
uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami: Není známo
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
E-mail: Tel.: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected]
+420 542167811 +420 542167115
VI.3.2) Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu je podání námitek k zadavateli, které je nutné
doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit
do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů
od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Tel.: Fax: Úřad pro ochranu hodpodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA +420 542167811 +420
542167115
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
14.10.2013
CPV koder
Kode
Beskrivelse
35811200
Uniformer til politiet
12.10.2016 23:17
Side 6 av 6

Podobné dokumenty

Police uniforms

Police uniforms Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Poštovní schránka 160, Policejní prezidium ČR, Pelléova 21, Praha 6, Ing. Vladimír Kaliba, 160 41 Praha 6, ČESKÁ ...

Více

Police uniforms

Police uniforms Kontaktní místo: K rukám: Tel.: E-mail: Fax: Česká republika – Ministerstvo vnitra, Poštovní schránka 160, Policejní prezidium ČR, Pelléova 21, Praha 6, Ing. Vladimír Kaliba, 160 41 Praha 6, ČESKÁ ...

Více

Bullet-proof vests

Bullet-proof vests II.2) Total final value of contract(s) II.2.1) Total final value of contract(s) Value: 16 641 623,68 CZK Including VAT. VAT rate (%) 21 Section V: Award of contract V.3) Name and address of economi...

Více

Bullet-proof vests

Bullet-proof vests Including VAT. VAT rate (%) 21 Section V: Award of contract V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken Telephone: Fax: MarS, a.s. Okružn...

Více

Buses and coaches

Buses and coaches Generell Informasjon Versjon

Více

Refrigerating equipment

Refrigerating equipment Generell Informasjon Versjon

Více

Aircraft engines

Aircraft engines Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutno doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadava...

Více

Urban solid-refuse collection services

Urban solid-refuse collection services V.4) Údaje o hodnotě zakázky Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:  Hodnota: 2 000 000 CZK Bez DPH Celková konečná hodnota zakázky:  Hodnota: 1 707 751 CZK Pokud jde o roční či měsíční hod...

Více

Biodiesel

Biodiesel Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:  Hodnota: 1 200 000 000 CZK Bez DPH V.1.5) Informace o subdodávkách Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne V.1.6) Cena zaplac...

Více

Inflatable craft

Inflatable craft Generell Informasjon Versjon

Více