Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Komentáře

Transkript

Oslavencům SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Andělák květen 2011
Životní jubileum oslaví :
Pan Grobelný Emil
Pan Zbránek Jan
73 let
65 let
Oslavencům
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Andělák květen 2011
Městský úřad informuje:

Telefonní čísla na kterých nás najdete:
Městský úřad - 554 737 030, 554 725 713
e-mail: [email protected]
Novotný Miroslav– starosta 603 496 194, domů 736165863
Kučerová Jana- místostarosta – 603512706
Bc. Mlčáková Dagmar a Eichlerová Jitka – 554 725 712,
554 725 714
Internet: www.andelskahora.info,
ID datové schránky Andělské Hory: dd3bytd
Pracovní doba : pondělí a středa od 7.00 hod do 17.00 hod
úterý a čtvrtek od 7.00 hod do 15.30 hod
pátek od 7.00 hod do 15.30 hod
Pokladna : pondělí a středa od 7.30 hod do 16.45 hod
úterý, středa, pátek 7.30 hod do 15.15 hod
Polední přestávka: 12.00 hod do 12.30 hod
Andělák květen 2011
Víte,že ….....
 vývoz komunálního odpadu provedou TS Bruntál ve
dnech 10.5. a 24.5.2011
Přílohou posíláme podobenku člověka, který v okrese Bruntál
obtěžuje děti i mladistvé.
Nejedná se o žádný SPAM či něco podobného, ale o velmi
nepříjemnou skutečnost.
Prosíme, upozorněte děti i rodiče.
Děkujeme za spolupráci
Romana Flajzarová a Radek Štoller - oddělení školství
Městský úřad Bruntál
Poděkování
Andělák květen 2011
Vážení občané, děkuji za podporu sbírky použitého ošacení,
která nalezne své uplatnění v neziskové organizaci Diakonie
Broumov. Sbírka probíhala v době od 14.2.2011 do 1.4.2011
na zdejším městském úřadě. Jmenovitě bych chtěla poděkovat
občanům, kteří sbírku podpořili - jsou to manželé Dlabačovi a
Vavříkovi, paní Andrea Keilingová, Rokosová Anna, Caletková
Hana, Lukaštíková Helena, Čepičková Eliška, Veselská Alena,
Honová Libuše a rodina Mitášova.
Za MěÚ Andělská Hora Eichlerová Jitka
●
V sobotu 7. května 2011 od 9.00 hod se uskuteční v tělocvičně
ZŠ a MŠ turnaj ve volejbalu „VAJCA V TRENCLÁCH“, který
pořádá volejbalové družstvo města Andělská Hora.
Tohoto turnaje se zúčastní celkem šest družstev: Andělé,
Banány - Zátor, Morávka, Rýmařov, Bruntál a druhé družstvo
Zátora. Na pěkné sportovní zážitky zvou pořadatelé
Otázka dne: „Otevření MŠ v A. Hoře“.
Na posledním zasedání zastupitelstva města bylo rozhodnuto, že se pro děti
z A.Hory školka neotevře. Důvody:
 Vložení asi 150 000,- Kč do základních věcí ke zprovoznění stavu,
který byl před uzavřením
 Ze 17 – ti dětí se počet zmenšil na celkových 10
 10 dětí nepokryje náklady na učitelku na plný úvazek
Velmi zajímavá je skutečnost, že 5 rodičů se rozhodlo ponechat děti ve
S.Hoře.
Důvody?
Mohou být různé. Nebude je hodnotit
Andělák květen 2011
Je tu ovšem i úvaha o tom, že pokud by se upravily prostory ve stávající
škole v A.Hoře a školka se dostala do úplně nových a vyhovujících prostor,
tito rodiče by děti do A.Hory vrátili. V tu chvíli by se počet dětí dostal na 15
a všechno je pořádku. Bylo toto řešení rodičům nabídnuto a projednávalo
se vůbec?
Proti tomuto rozhodnutí bylo uplatněno jediné kritérium – peníze. Úprava
prostor by stála asi 450 000 ,- Kč. Stávající prostory ba musely být
nahrazeny vybudováním nových prostor v suterénu školy – dalších asi
450 000,- Kč. Velmi pádný argument. Téměř milión korun.
Co s tím?
 Děti by měly kvalitní prostory nově vybudované a zcela vyhovující
 Nemusely by se několikrát denně převlékat kvůli jídlu
 Možná by se rozhodli i jiní rodiče do těchto prostor děti umístit
 Touto stavební úpravou by škola získala prostory, které by po
možném uzavření školky mohla využít pro svoje účely a mohla by
vyklidit obě budovy I.stupně
 Tyto budovy mohlo město využít pro jiné účely – byty, pronájem,
…….
 Rovněž by se snížily náklady na provoz školy a tím pádem by se
vložené investice vrátily do městské kasy
Je mi líto, že se tak rychle přestalo diskutovat o potřebách občánků naší
obce a to opomíjím fakt, že školka mohla být otevřena již před dvěma roky
– dětí bylo dost.
Je to pouze moje úvaha a měl jsem potřebu ji občanům obce sdělit. Děkuji
za pozornost.
LANGER LADISLAV
Anketa
V rámci mediálního týdne jsme se vydali se svou třídou
(VII. A) do centra Andělské Hory. Ptali jsme se obyvatelů, jak
se jim v Andělské Hoře líbí a zda by chtěli něco změnit.
Andělák květen 2011
Většina z nich nám ráda odpověděla. A zde jsou některé
odpovědi.
Andrea Keilingová
Žije zde 13 let.
Co se vám tady líbí: „Líbí se mi akce v obci.“Co byste chtěla
tady změnit: „Všechno se mi líbí, nic bych měnit nechtěla.“
P. Silnicová
Žije zde 19 let.
Co se vám tady líbí: „Líbí se mi opravený městský úřad.“Co
byste chtěla změnit: „Ráda bych, aby psi nosili náhubky kvůli
dětem na hřišti. Také by bylo dobré umístit koše na psí výkaly.“
P. Eichler
Žije zde 23let.
Co se vám tady líbí: „Jsem tu spokojený.“Co byste chtěl tady
změnit: „Změnil bych kulturní vyžití.“
P. Martinát
Žije zde 48 let.
Co se vám tady líbí: „Líbí se mi příroda a čistý vzduch.“Co
byste chtěl změnit: „Lidské vztahy.“
P. Novotný
Žije zde 46 let.
Co se vám tady líbí: „Všechno.“Co byste chtěl změnit: „V
nejbližší době bych chtěl zabezpečit opravu fasád, kostela,
hasičské zbrojnice“.
Andělák květen 2011
Kateřina Němcová
Žiji zde 12 let.
Co se vám tady líbí: „Jsem velmi spokojená.“
Co byste chtěla změnit: „Jsem spokojená natolik, že bych nic
neměnila.“
Jitka Eichlerová
Žije zde 42 let.
Co se vám líbí : „Dětské hřiště, chodníky a kurty.“Co byste
chtěla změnit: „Vzhled kostela, vzhled domu č.p. 200, výkaly
psů.“
Milada Zbránková
Žije zde 38 let.
Co se vám tady líbí : „Dětské hřiště.“Co byste chtěla změnit:
„Rybník a kostel.“
Božena Gabrišová
Žije zde 48 let.
Co se vám tady líbí: „Jsem velmi spokojená s AH i s občany.“
P. Malá
Žije zde 40 let.
Co se vám tady líbí : „Jsem opravdu velmi spokojená.“Co
byste chtěla změnit: „Nerada vidím běhat psy po vesnici.“
Pavla Keilingová
Žije zde 35 let.
Co se vám tady líbí : „Úprava parku.“Co byste tady chtěla
Andělák květen 2011
změnit : „Změnila bych kulturní vyžití.“
Jana Fajmonová
Žije zde 38 let.
Co se vám tady líbí : „Jsem spokojená s AH.“Co byste chtěla
tady změnit: „Opravdu jsem spokojená.“
Hana Paráková
Žije zde 21 let.
Co se vám tady líbí : „Rybník, park a hlavně Annaberg, i to že
se zde nenachází paneláky a cikáni.“Co byste chtěla tady
změnit: „Jsem spokojená.“
Železniční trať Bruntál – Malá Morávka
Dne 31. května uplyne 110 let od chvíle, kdy železniční
tratí Bruntál – Malá Morávka slavnostně projel první vlak.
Není to zrovna nejkulatější výročí, na významu mu přidává
současná otázka: Bude tato železniční trať nevratně zrušena dle
rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR nebo bude zachována
jako privatizovaná trať s turistickou přepravou v letních
měsících?
Železniční síť se v Podunajské monarchii začala, pokud
opominu koněspřežné dráhy, budovat na začátku druhé třetiny
19. století výstavbou Severní dráhy Ferdinandovy, která vede z
Vídně přes Ostravu do Bochnie v Haliči (nyní Polsko). Jejím
hlavním účelem měla být přeprava soli z Haliče, transport
obilí, dobytka a dřeva. O dopravní komodity jako je uhlí,
železná ruda, železářské a strojírenské produkty v době
navrhování trasy ještě nešlo, ty se prosadily až později. S
výstavbou dráhy bylo započato na jaře roku 1837 a slavnostní
vlak do Bohumína přijel 1. května 1847.
V roce 1872 byla otevřena Moravsko-slezská ústřední
Andělák květen 2011
dráha (někdy se uvádí centrální dráha) z Olomouce do Krnova,
která propojila Bruntál s železniční síti Podunajské monarchie,
a tím také se sítí celoevropskou. Městu Bruntál železniční
spojení přineslo prosperitu. Opakem byla Andělská Hora, která
se postupně dostávala do hospodářských potíží. Proto se jeví
samozřejmým, že radní Andělské Hory rovněž usilovali o
železniční spojení se světem. Jak to dopadlo víme, takže se v
podstatě omezím na prostou citaci kroniky Adolfa Nováka.
Dne 25.8.1885 v mimořádném zasedání byl projednán
projekt nové stavby železniční tratě z Bruntálu do Andělské
Hory. Tento zvláštní výbor měl prostudovat dopravní možnost a
začít první kroky ke vzniku této tratě. V tomto výboru byli:
Frant. Kment, starosta, Josef Hartel, Otto Kühnel, Hubert
Schleser a Josef Richter.
Dne 28.11.1887 byl předložen účet od Ing. Doüflera na
částku 350 Zl. za vyměření projektované tratě z Bruntálu do
Andělské Hory. Účet byl schválen a zaplacen. Na tuto částku
přispěl Bruntál 150 Zlatých.
Dne 10.3.1889 bylo zasedání železniční komise, která
měla hlavní zájem na uskutečnění dráhy. Zasedání se konalo v
hostinci Fridolína Springera (rovněž majitel likérky) ve Světlé.
Dne 10.3. téhož roku (1890) bylo projednáno na
zasedání, že když trať Bruntál – Andělská Hora povede obcí, že
obec bude přispívati částkou 3 000 Zl. na tuto výstavbu.
V roce 1895 ustanoven komitét pro stavbu železniční
Bruntál - Malá Morávka. S výstavbou bylo započato v roce
1899 a tato byla ukončena v květnu 1901. Doprava na této
trati byla stavebně zahájena a uvedení do provozu bylo takové:
Dne 31.května 1901 v 8,35 hodin odejel slavnostně vyzdobený
vlak. K tomuto slavnostnímu odjezdu se dostavili: ředitel c. k.
Státních drah v Olomouci pan Houdek, z Bruntálu c. k. Okresní
héjtman Seibert, starosta města Bruntálu Heinrich Ludwig s
Andělák květen 2011
městskými radními a členy městského zastupitelstva, dále
zástupci vedení stavby trati a stavebního dozoru a jiní pozvaní
početní hosté. Po obou stranách trati ze stanice směrem ke
Starému Městu se shromáždilo mnoho občanů města, které
jízdu slavnostního vlaku zdravilo.
První zastávka byla ve Starém Městě u Bruntálu, kde
přišel pozdravit první vlak starosta Wilhelm Heider se členy
obecního zastupitelstva. Nastoupili do vlaku a pokračovalo se
v cestě do Lichtwardu (Světlé). Ve Světlé byl vlak přivítán
hudbou a střelbou z hmoždířů. Občané v čele s ředitelem zdejší
přádelny panem von Primavesim (hrobka rodiny Primavesi se
zachovala na hřbitově ve Světlé). Starosta Alois Schrott
pronesl delší proslov a poděkoval za dokončení tohoto díla.
Vlak se dal do pohybu a pokračoval v cestě k Nové Rudné, kde
vlak očekávali občané s hudbou, zástupci obce a školní mládež.
Pak se vlak rozjel do konečné stanice Malá Morávka. Starosta
obce Köhler v čele s obecním zastupitelstvem, s majiteli
místních továren, lesními úředníky a dalšími účastníky
očekávali slavnostní příjezd vlaku. Tento den byl velikým
svátkem pro Malou Morávku. Po vjezdu vlaku do stanice se
ujal slova starosta z Bruntálu Heinrich Ludwig, který ve svém
proslovu poděkoval všem, kteří pomáhali budovati toto dílo. V
čekárně na stanici byl zřízen studený bufet k občerstvení pro
účastníky první jízdy vlaku.
Občané Andělské Hory usilovali, aby trať vedla přes
nádraží v bezprostřední blízkosti města. Za tímto účelem činili
radní vše možné i nemožné – protesty na jednáních, písemná
petice ministru železnic, finanční vyhrůžky, zvláštní audience u
císaře. To vše lze vyčíst z dalších zápisů v kronice:
Dne 21.6. (1889) se sešla komise, která se odebrala na
trať Bruntál - Andělská Hora - Malá Morávka. Při této
příležitosti zástupci z Andělské Hory poslali protest proti
Andělák květen 2011
stavbě nádraží, která měla státi v prostoru za továrnou ve
Světlé.
Dne 30.6. podali starosta Fr. A. Schindler, obecní rada
František Fuchswanz a zájemce Otto Kühnel, v přítomnosti
říšského rady Viktora Hägera, bylo provedeno předání petice
(písemná žádost) ministru železnic Wittkovi. Tato petice byla
doložena protokolem ze dne 22.6.1889.
Dne 21.2.1900 bylo usneseno, že obec nebude přispívat
částkou na stavbu tratě, jelikož stavba nebyla dodržena dle
zákona ze dne 21.2.1898. R. G. B. č. 233, že trať nebude přes
Andělskou Horu.
Dne 31.5.1901 byla slavnostně otevřena trať Bruntál –
Andělská Hora – Malá Morávka. Této slavnosti se z Andělské
Hory nikdo s funkcionářů nezúčastnil je tedy zjevně
neuspokojil), jelikož všechny kroky i zvláštní audience u císaře,
aby nádraží bylo blíže Andělské Hory nemělo úspěch (název
nádraží ENGELSBERG – LICHTEWERDEN). Ke konci
celého případu byli ještě všichni žalováni u finanční
prokuratury v Brně, pro zaplacení příspěvků na stavbu tratě.
To jsou všechny záznamy v kronice, týkající výstavby
tratě. O dalším provozu na trati jsou v kronice pouze tři krátké
zápisy.
Dne 20.4.1903 byl plánován výroční trh a pro velké
množství sněhu nemohl být uskutečněn. Sněhu bylo tolik, že
silnice a dráha nebyly v provozu.
Dále jsou v kronice záznamy o mimořádně kruté zimě v
roce 1928-1929. Teploty klesly až na mínus 38 st. C a místy i
níže, sněhu bylo takové množství, že železniční doprava na trati
Bruntál – Malá Morávka byla na čas přerušena. Bylo
způsobeno mnoho škod na ovocných stromech i na keřích v
zahradách.
V roce 1933 byla doprava do Malé Morávky po železnici
Andělák květen 2011
značně omezena.
Tak jako v tomto, tak v některých předešlých článcích,
cituji z Obecní kroniky „Světlé Hory“ jak se tato obec v tento
čas nazývá, kterou sepsal Adolf Novák. V r. 1960 totiž vznikla
obec Světlá Hora sloučením Světlé (nový název Světlá Hora I)
a Andělské Hory (nový název Světlá Hora II). Autor kroniky
dále uvádí, že až do roku 1945 čerpal ze dvou kronik:
•Ze staré Obecní kroniky Lichtewerden, která byla založena
roku 1212. Tuto dobu od roku 1212 do roku 1945
zpracovali a přeložili v roce 1966 Milan Daněk za
spolupráce Josefa Friedla, ředitele školy v.v. ze Světlé,
•Od roku 1500 jsou údaje převzaty z Obecní kroniky Andělské
Hory „Engelsberg“, kterou zpracoval a založil obecní
tajemník Jan Schaffer z č. pop. 171 dne 16.5.1891.
•Od roku 1945 byla kronika vedena Adolfem Novákem z čp. 58
v Andělské Hoře dle volného zpracování a pramenů
dostupných z jeho vykonávaných funkcí.
K uvedenému počátku světelské kroniky (r. 1212) však musím
poznamenat, že v dostupných pramenech (např. webové
stránky Světlé Hory) je uváděno pozdější založení Světlé – v r.
1267 bruntálský fojt Bertold předal Jindřichovi z Waldau les
zvaný Lichtewerden a uložil mu, aby tento les vymýtil a založil
zde novou vesnici.
Zdeněk Kohoutek
Naše školy informují rodiče – a nejen je:
Mateřská škola ve Světlé Hoře:
Jaro – nejúžasnější období roku. Rodící se nový život,
Andělák květen 2011
probouzející se příroda, veselé sluníčko, to vše dohromady
vždy přináší pocit radosti a štěstí. A tak i naše povídání, hry,
tvoření a malování mělo jarní námět. Také výzdoba naší školky
se rozzářila obrázky a tak nám všem bylo hned veseleji.
Ve středu 6. dubna přijelo do naší školky divadélko s
Duhovou pohádkou, při které jsme se nasmáli a užili spoustu
legrace.
Tak jako si pomáháme navzájem, tak i příroda potřebuje
naši pomoc a tak jsme se sešli 7. dubna na školní zahradě,
abychom společně připravili našim dětem přiměřené a pěkné
prostředí k jejich hrám. Tímto velmi a upřímně děkuji p.
Brídzíkovi, p. Brídzíkové, p. Zelené, p. Foltínové, p.
Foltínovi, p. Szukalskému, p. Nedbalovi, p. Oslejové, p.
Ludvíkové, p. Poláškové, p. Skřontové a p. Malíkové za
ochotu a pomoc. Nebýt jejich vstřícnosti, zůstala by zahrada asi
plná prachu, listí a nepořádku, protože v šesti pracovnicích MŠ
nejde taková plocha zvládnout. Je mi líto a docela mě mrzí, že
při počtu 54 dětí, které naše MŠ má, přišli rodiče jen od 11 dětí.
Na zahradě se stále pracuje. Město Andělská Hora nám vyšlo
vstříc a poslalo pracovníky, kteří provedli částečnou úpravu
pod průlezkami a pracovníci Světlé Hory ji snad dokončí. Je
třeba také obnovit nátěry a dokončit úpravu terénu pod
zahradním nářadím. Věřím, že rodiče, kterým to časově
nevyšlo, nám nabídnou svou pomoc.
Mám na srdci ještě jeden velký dík a ten patří firmě p.
Nykla, která nám plně zasponzorovala čtyři kubíky písku na
naše pískoviště. V současné finanční situaci nám to velmi
pomohlo.
V pátek 8. dubna jsme se s dětmi rozjeli na besedu s
ilustrátorem Jiřím Fixlem. Společně s kamarády ze školy jsme
Andělák květen 2011
si povídali, poslechli pohádkový příběh a na chvíli se stali také
malými ilustrátory.
V pondělí 11. března jsme se sešli na našem
Velikonočním tvoření, kde jsme si vyrobili k loňskému
kuřátku také velikonoční slepičku s vajíčky. Myslím, že byli
všichni spokojeni.
Ve čtvrtek 28. dubna proběhl v přístavbě MŠ zápis pro
děti, které nastoupí v roce 2011/2012. Každý rodič byl písemně
informován. Kdo se však z jakéhokoliv důvodu nemohl
účastnit, má ještě možnost si vyzvednout přihlášku do 31. 5.
2011 v MŠ ve Světlé Hoře.
Co nás čeká:
Ve čtvrtek 5. května zveme srdečně všechny rodiče i
rodinné příslušníky na BESÍDKU KE SVÁTKU MATEK. Na
informačním letáku bude vše a včas upřesněno.
V sobotu 7. května přivítáme nové občánky naší obce
krátkým jarním pásmem BROUČCI.
Ve středu 25. května přijede do školičky opět divadélko
s představením PSÍ PRINCEZNA. Rodiče budeme včas
informovat a vybírat 30,- Kč.
Ve čtvrtek 26. května se bude konat ŠKOLNÍ
AKADEMIE, na kterou se všichni nejen těšíme, ale také pilně
připravujeme.
Michaela Horáková, vedoucí učitelka MŠ
Základní škola v Andělské Hoře informuje:
Letošní duben byl opět především ve znamení žab – ano,
opět jsme s žáky nainstalovali bariéry, zabraňující žábám přechod
přes hlavní komunikaci Andělská Hora – Pustá Rudná. Nejvíce se
Andělák květen 2011
činili naši osmáci, na nich i na dalších žácích pak také ležela i
každodenní (!) starost o transfer žab – přenášení zachycených žab do
rybníka. Více na školním webu (www.zsandel.net) nebo také na
webu České televize, ČT 1, ČT 24 – regionální zpravodajství.
Naše škola měla zastoupení i na celokrajské ekologické konferenci
v Ostravě, kde jsme naše ekologické aktivity prezentovali (lilie, žáby,
meteoměření, program Globe a další)
Ekologové nás také pojedou reprezentovat na začátku května na
třídenní mezinárodní GLOBE – Games, které se letos konají ve
Vsetíně.
V rámci akce Svazu ochránců přírody se někteří žáci zapojili do
celorepublikové akce "Hledání jara". Připravujeme také další akce
v rámci Dne Země (úklid přírody, přírodovědné exkurze,…)
Naši florbalisté se zúčastnili několika turnajů (Karlovice,
Břidličná, Rýmařov, Vrbno) – téměř vždy přivezli nějakou „medaili“,
zlatá to však nebyla ani jednou… Nyní již hledáme nové hráče pro
příští školní rok, kteří nahradí žáky vycházející.
Zúčastnili jsme se i Ekosoutěže v Bruntále, pro žáky byl
připraven i vzdělávací pořad o historických a etnických hudebních
nástrojích.
V rámci týdne medií žáci vyráběli třídní časopisy, točili
filmy, uskutečnili ankety, vyhledávali informace. Velmi zajímavá
byla i beseda mladších žáků s pražským malířem – ilustrátorem Jiřím
Fixlem. Starším žákům (VIII. A + Bc. Kamila Bezová) dala nejvíce
zabrat příprava a realizace „tiskové konference“, které se zúčastnili
představitelé školy i oba páni starostové.
Dubnových třídních schůzek se tradičně zúčastnilo přibližně
65% rodičů – je to tradičně méně i přesto, že jsme připravili kromě
Andělák květen 2011
informací o prospěchu a chování, o školních výletech, apod. i
rozsáhlou výstavu výtvarných prací žáků školy.
Samotné výstavě předcházela slavnostní vernisáž. I letos tak
žáci prožili opravdové slavnostní zahájení výstavy – včetně
kulturních vystoupení a občerstvení. Prostě vernisáž se vším všudy.
Výtvarné práce, které se návštěvníkům nejvíce líbily (proběhla
anketa), budou po celý další rok zdobit veřejné prostory školy!
(fotografie na školním webu)
Co nás čeká v nejbližší době: Naši nejmladší se chystají na
besídky ke Svátku matek, také na vystoupení na OÚ v Andělské
Hoře i ve Světlé.
Významnou akcí bude bezesporu Školní akademie.
Uskuteční se ve čtvrtek 26. května od 15:45 ve školní tělocvičně.
Srdečně zveme všechny rodiče, žáky, absolventy i veřejnost.
Zapište si do kalendářů:
n 5. – 8. května – Globe-Games, Vsetín (výběr žáků 2. st.)
n 7. května – vystoupení dětí (OÚ Světlá Hora)
n 26. května - Školní akademie, 15:45, tělocvična
n 30.května – prodej stravenek, platby stravného na měsíc červen
Informace ze školní jídelny:
Stravenky na měsíc červen si můžete zakoupit (zaplatit stravné v
MŠ) v posledním květnovém týdnu v pondělí 30. května 2011 od
7:00 do 13:00 v kanceláři jídelny v ZŠ v Andělské Hoře, ve Světlé
(přístavba naší MŠ ve Světlé) také v pondělí 30. května od 14:00 do
15:00 hodin. Splatnost bezhotovostních převodů je 25. května, další
zájemci o bezhotovostní platby by se měli ozvat hned na počátku
Andělák květen 2011
měsíce!
Opět připomínáme pravidla odhlašování stravy: a to do 12,00 hodin
předcházejícího dne. Z provozních důvodu již nebude možné
odhlásit stravu do 6,00 hodin konkrétního dne. Tímto jsme zavedli
stejná pravidla jako v jiných školních jídelnách v regionu. Odhlášku
ze stravy/přihlášení ke stravě je možno provézt různými způsoby:
1)
telefonicky na čísla ZŠ a MŠ Andělská Hora
554 737 031, 554 737 032, vždy klapka 17, mimo
pracovní dobu možno nahrát vzkaz na záznamník
2)
E-mailem: [email protected] nebo
[email protected]
3)
Písemným vzkazem po sourozenci, případně
spolužákovi.
Úprava je nutná opravdu jen z čistě provozních důvodů – den
předem okolo poledne se již vydávají suroviny ze skladů/mražáků,
uzavírají objednávky, výdejky apod. pro přípravu oběda na druhý
den. Nejsme schopni také reagovat na pozdní telefonické vzkazy. A
to neuvádíme případy, kdy např. z důvodu výpadku el. proudu
přestane fungovat záznamník, tel. ústředna apod. I v tehdy si
pracovnice jídelny občas musely vyslechnout rozhořčené, dotčené až
vulgární reakce některých rodičů.
Připomínáme, že první den neplánované nepřítomnosti žáka
(strávníka), například z důvodu nemoci aj., si můžete odebrat oběd
do jídlonosičů. Nemocné dítě (kromě prvního dne nemoci) nesmí ze
školní jídelny stravu odebrat! Více informací v provozních řádech
jídelen (v kanceláři nebo na školním webu www.zsandel.net .
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ
Andělák květen 2011
Výstava výtvarných prací ve školní jídelně v Andělské Hoře
byla slavnostně zahájena vernisáží. Konala se ve čtvrtek 14. 4.
2011 za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Protože jsme si
přáli ukázat našim žákům jak skutečná vernisáž vypadá,
příprava výstavy byla náročnější. S instalací výstavy nám
pomohli žáci 8. a 9. ročníku a jednotliví učitelé. Drobné
občerstvení připravili žáci 6. ročníku v rámci pracovních
činností spolu s paní učitelkou Ostrčilíkovou. Do kulturního
programu se zapojili s přednesem žákyně 2. a 3. ročníku (Iveta
Maková, Kateřina Kubaláková) pod vedením paní učitelky
Sekaninové a Crhové. Milým překvapením bylo hudební
vystoupení kytarového kroužku a žáků 4. ročníku pod vedením
paní učitelky Sovadinové a také taneček, který s prvňáčky
nacvičil pan ředitel Sekanina v hodinách hudební výchovy.
V průběhu prohlídky výtvarných prací naši žáci prokázali
schopnost vhodného chování na kulturní akci. Opravdu mile
nás překvapili svým klidem a rozvahou. Všichni se mohli
zapojit do hlasování o nejpěknější práce v jednotlivých
věkových kategoriích. Práce vybraných žáků budou po celý rok
vystaveny v prostorách školní jídelny.
V odpoledních hodinách si mohli výstavu prohlédnout rodiče
našich žáků v rámci třídních schůzek.
Mgr. Soňa Olivová, vyučující výtvarné výchovy
Andělák květen 2011
Zprávy ze školní meteorologické stanice
Období: 18. 03. 2011 – 19. 04. 2011
Název stanice: Andělská Hora Nadmořská výška: 675 m n. m.
Zeměpisná šířka: 50° 06' s. š.; Zeměpisná délka: 17° 24' v. d.
Naměřené hodnoty meteorologických veličin v období 18. 03. – 19. 04. 2011
Nejnižší naměřená teplota (°C)
Nejvyšší naměřená teplota (°C)
Nejvyšší úhrn srážek
(mm)
Nejnižší rychlost větru
(km/h)
Nejvyšší rychlost větru
(km/h)
datum
hodnota
19.3.
3.4.
19.3.
7.4.
19.3. a 4.4.
0,3
11,2
6,3
3,2
35,4
V průběhu minulého měsíce jsme zažili počasí jako na houpačce. Střídaly se dny (někdy i
několikrát během jednoho týdne) s teplotami okolo bodu mrazu až téměř k 20°C. Srážky se
vyskytovaly většinou v chladných dnech, což se na hřebenech Jeseníků projevilo ležící
sněhovou pokrývkou, která však při každém následujícím oteplení hned roztála. Poslední
výrazné ochlazení se srážkami přišlo od západu ve středu 13. 4., kdy sněžilo a sníh napadl i na
Annabergu (na Pradědu napadlo 50 cm sněhu).
Andělák květen 2011
Pozn. autorky: Z technických důvodů nejsou změřeny dny: 26. a 27. března,
8.–19 dubna 2011.
Mgr. Eva Kyšová, vyučující E
V sobotu 2. dubna zorganizovala Světelská pohoda druhý Bleší trh.
K naší velké radosti se sešlo hodně nejrůznějších předmětů k prodeji
(keramika, porcelán, knihy, obrázky, zvonky, vázičky, kabelky,
termosky, hrnky, plyšové hračky, hry, dětské kolo apod.), celkem 178
různých předmětů. Byli jsme nadšeni, bohužel jenom zpočátku. O co
víc přišlo lidí prodávat, o to méně jich přišlo kupovat, takže jsme
museli víc než polovinu věcí vracet. Všem lidem, kteří přinesli a zase si
odnesli některé své věci, chceme tímto poděkovat a ujistit je, že se
nenecháme odradit a další bleší trh uspořádáme v polovině září. A
věříme, že se tato akce ujme a zvykneme si ji pořádat pravidelně.
Zapsala: Libuše Štýbnarová
Andělák květen 2011
Perličky ze školní lavičky. O p ot r a v ě
- Cukr je rafinovaný, protože se po něm tloustne.
- Pravý hovězí vývar se dělá ze dvou kostek.
- Švestkové knedlíky dělíme na jídlo a pecky.
- Sardinkám se uřezávají hlavy, aby se vešly do konzervy.
- Děda povídal, že alkohol sice kazí zrak, ale že má radši
brejle než žízeň.
- Tatínek řekl, že na svůj svátek nechal pití, ale neví kde.
- Tři potraviny, bez kterých člověk nemůže žít, jsou - snídaně, oběd a
večeře.
- Experiment je třeba to, když maminka něco uvaří a my hádáme, co to je.
- Rybí maso je zdravé, protože obsahuje mnoho fosforu, který je smrtelně
jedovatý.
-Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy neroznášely po ostatních lidech.
- Včelím medem neplýtváme, protože se nevyrábí, ale vzniká poctivou
prací.
- Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen do té doby, než se zkazí.
Jsou zdravé, neboť obsahují hodně železa.
- Alkohol zkracuje život, protože se po něm pořád spí.
- Opilci páchají pod vlivem alkoholu i sebevraždu a druhý den o
tom ani nevědí.
- Náš děda říká: Rum je jed, ale nejvíc je otrávený, když ho nemá.
- Česnek je zdravý pro lidi, ale společnost ho nesnáší
Andělák květen 2011
Světlohorské welnes a zimní stadion v jedné osobě,
vlastně ve dvou.
V dobách dávných, kdy ještě ani bruntálští zobci nevěděli nic o
moderních centrech zajišťujících pevné zdraví, měla Světlá
Hora své sportovní stánky jak pro letní, tak i pro zimní
radovánky.
A v tuto chvíli je třeba podotknout, že obě atrakce, leč
podobné, byly pod jednou „střechou“ a přece nebyly.
Byly to naše rybníky jak správně tušíte určitě.
V rámci kolegiality a dobré spolupráce „Světláci“ přenechali
letní welnes centrum svým odvěkým rivalům z Andělské Hory,
zatímco sami starali se o zimní radovánky.
Již dávno není pravdou, že všechny věkové skupiny
obyvatel Světlé Hory v zimě na rybníku zdejším, kde za
přísných podmínek své dovednosti každý předváděl, se
scházejí.
Od rekreačního bruslení, přes kreace z krasobruslení, až po
těžké zápasy ledního hokeje se na místním rybníku sváděly.
To z důvodu přemnožení určitých obojživelníků se do
Andělské na hostování chodilo a v letních „parných“ dnech
koupání hromadné probíhalo. Samozřejmostí i tady byla určitá
pravidla a disciplína, kterou si Anděláci hlídali.
Andělák květen 2011
Žádný bruslařský den nesměl začít, dokud led nebyl
uklizen a zameten. Tak jako den začínal i končil a každý
musel dát ruku k dílu, jinak s bruslením se rozloučit mohl
na celou zimu.
Od začátků na vlastních botkách, později kačenky na
kličku, přes pokročilé Jacksonky se čtyřmi zoubky na špici,
až po téměř profesionální Canady. Převážně na těchto
značkách byly předváděny ladné kreace s neladnými pády,
které vzápětí byly střídány těžkými zápasy ledního hokeje,
jež se na místním rybníku sváděly.
Pro letní radovánky rybník Andělák určen byl. Ještě dnes
vidím, jak se prošlo kolem Mlčochovic chalupy a obrovský
volný prostor s rybníkem se otevřel. Lemován ze tří stran
stráněmi a zbytky „Lágru“.
Hromadné koupání, které zde probíhalo v parných dnech a
doprovodné akce, které pokračovaly o večerech až do pozdní
noci, nejednomu z nás zcela jistě v mysli zůstaly.
Tady byla naše vířivka, divoká řeka i daleká moře, což
připomínal vor ze starých trámů a desek Anděláky postavený,
jen jim patřící a běda tomu, kdo odvážil si jej zapůjčit, o
Světlácích ani nemluvě.
Neštěstí nechodí jen po horách, ale hlavně po lidech. Proto
snad ani netřeba zdlouhavě popisovat, že nejedno neštěstí je
spjato s „Andělskohorským welnesem“.
Legendami byl opředen Světlohorský rybník, že na dně
onoho bahňáku „poklad“ jest uschován.
Andělák květen 2011
Tím pokladem měly být láhve plné známého moku, který se
ve svých dobách ve Světlé vyráběl, hned naproti rybníku ve
zdejší likérce Fridolín Springer.
Na konci 20. století, kdy k rekonstrukci rybníku se
schylovalo, nejeden pamětník s určitostí věděl, kolik že těch
flašek na dně je. Avšak při následném čištění opak pravdou
byl. Jediná láhev nalezena byla, ta ale původně patřila
jednomu z nás, který do rybníka ji vhodil, když obsah její
vypil a legendu tak ukončil.
Avšak místo dobrého moku byla hromada puků v bahně
ukryta.
Na stovky by se daly počítat.
Zklamání z nenalezeného „pokladu“bylo ale tak veliké, že
pracovníci, co čištění prováděli, puky v bahně nechali.
Což by se výrobkům od zmiňovaného Fridolína jistě stát
nemohlo.Ať už ve Světlé či Andělské, na obou místech se
v patřičnou dobu lidé scházeli a příslušnou činnost zde
prováděli. Pravda mnohdy i za rámec daných pravidel se zašlo,
ale to jen z důvodu poznání se dělo.
Dnes, směrem jiným se obě lokality vydaly, rybáři tato místa
obsadili a novou tradici začali. Taktéž chataři „Andělák“
obsadili a intimitu místa narušili, a tak pravdou je, že i zde
konec starým časům nastal. Nevím, možná je to tak správně a
dnešní mladí budou podobně vzpomínat na chvíle na rybnících,
ale to již není můj Stříbrný vítr.
Z nepsané kroniky, tentokráte o vodních dílech jedné malé
střediskové obce zvané Světlá Hora, vyňal Paťoš.
Světelská pohoda, TJ Světlá Hora, Jiří Popovič, Ivo Krajčovič
a Ivana Mozolová pořádají:
Andělák květen 2011
„SVĚTLOHORSKÉ
VAŘENÍ
KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE“P
28. 5. 2011 v areálu světlohorského rybníka
O
Prezentace kulinářských schopností v 9.00 hod.
Zahájení vaření v 10.00
Předpokládané ukončení a hodnocení (ochutnávky) ve 14.-15.00 hod.
Slavnostní vyhodnocení vítězů v 15.00 hod.
Z
Informace :
P
O
Z
V
Á
N
K
Startovné :
Soutěžní týmy :
Kotlík, kuch. potř., sekera apod :
Maso + ingredience :
Dřevo :
300,- Kč za tým
v jakémkoliv počtu „kuchařů“
vlastní
vlastní – předem nepřipravené !!!
dodáme
V
Světelská pohoda, TJ Světlá Hora, Jiří Popovič,
Á
Ivoinformace
Krajčovič:
Další
2. ročník
a Ivana Mozolová pořádají:
Kotlíkový guláš může být vařen z jakéhokoliv masa. Vaří se venku na
„SVĚTLOHORSKÉ
otevřeném ohništi
v areálu rybníka.VAŘENÍ
Nádobky pro samotné ochutnávky
budou zajištěny. Startovné bude použito na režijní náklady (ceny pro
vítěze, zajištění dřeva, jednorázové misky a lžíce na ochutnávku apod.).
N
Kontakty pro informace
Popovič Jiří – 602 436 635
Krajčovič Ivo – 608 473 788
Pataki Petr – 724 085 253
Vojtíšková Marie – 776 187 271
Srdečně zveme na tento 2. ročník určitě zajímavé akce i pro širokou
veřejnost.
Přijďte ukázat své kulinářské umění a především se dobře pobavit.
K
A
Andělák květen 2011
L É Č I V É Ú Č I N K Y
Z E L E N I N Y
A
O V O C E
(pokračování)
PÓR
Účinky : Působí proti nadýmání a pocitu plnosti,
žlučovým kamenům a nechutenství. Obsahuje
množství vitamínu E, karotenů, železa a syrový
obsahuje kyselinu listovou, vitamín C a B1. Tak
jako cibule a česnek, i pór je mimořádně
antiseptický a pomáhá chránit srdce a artérie
před arteriosklerózou a vysokému krevnímu tlaku.
Množství : Pórový odvar se lehce připravuje a je vynikající na
nahrazení úbytku minerálů po dobu nevolnosti a při průjmu.
Jednoduše povařte 8-10 pórů ve 2-3litrech vody asi 1-2hodiny.
Pórový sirup je účinný prostředek na plicní infekce. Uvařte
několik pórů ve vodě, a když změknou, extrahujte šťávu
protlačením přes gázu. Přidejte med a pravidelně užívejte.
RAJČATA
Účinky : Povzbuzují apetit a zažívání a brzdí růst
choroboplodných bakterií ve střevech. Kalium
snižuje krevní tlak. Mimo srdečně-cévních chorob
pomáhá při léčení různých poruch trávení. Slouží
jako odvodňovací prostředek. Rajčata obsahují
antioxidanty, množství vitamínu E, vitamín C a betakaroten.
Množství : Jezte libovolně. I rajčatový protlak je bohatý na
karoteny a vitamín E. Jeden pohár protlaku chrání před
Andělák květen 2011
rozličnými chorobami, hlavně před nachlazením. Preventivně
pijte 1 pohár rajčatové šťávy 3x denně po dobu 3-4 týdnů.
ŘEDKVIČKA
Účinky : Pomáhá při prevenci rakovinových
onemocnění. Éterické oleje podporují tvorbu
žluči a urychlují zažívací proces. Používá se při
léčení onemocnění žlučníku, žaludku a
průdušek. Obsahuje vitamíny C a B.
Množství : Doporučuje se jíst syrová. Doporučená dávka je 12 kg ročně.
SALÁT
Účinky : Kyselina listová a vitamín B zlepšují
činnost mozku, paměť, koncentraci a spánek.
Je tradičním prostředkem na povzbuzení
trávení a činnost jater. Má uklidňující účinky.
Množství : Denně snězte 150g s rajčaty a
bylinkami. Když chceme získat co nejvíce živin, vybíráme salát
který má víc větších, zelených listů. Umyté, zabalené hlávky s
roztrhanými listy rychle ztrácejí vitamín C a kyselinu listovou.
Salát ráda konzumují i malá domácí zvířata.
CHŘEST
Účinky : Výhonky jsou bohaté na vitamín C a mají
mimořádně vysoký obsah vitamínu E, který
zlepšuje zrakovou ostrost a potlačují projevy
stárnutí pokožky, problémy se srdcem, zvyšují
libido a účinně chrání buňky pred útoky volných
radikálů. Podzemní kořenová část vytahuje z půdy
množství účinných látek, především provitamín A. Je bohatý
Andělák květen 2011
na vitamíny skupiny B a obsahuje velké množství kyseliny
listové. Mimo toho obsahuje hodně draslíku a zinku. Chřest
patří k nejlepším omlazovacím prostředkům v přírodě. Posiluje
imunitní systém a chrání před záněty. Aktivuje tvorbu hormonu
štěstí a pomáhá při poruchách spánku. O chřestu sa zároveň
říká, že upravuje vysoký krevní tlak, podporuje činnost srdce a
ledvin. Pomáhá při uvolňování nervového napětí.
Množství : Chřest je jako stvořený pro různé diety, neboť
obsahuje velmi málo kalorií (na 100g jen 18kalorií). Je též
bohatý na vlákniny, které mají blahodárný vliv na střeva. Když
zkonzumujete 250g, pokryjete celodenní potřebu vitamínu C.
Chřestovou sezónu bychom měli využít na chřestovou kúru.
Aktivizuje metabolizmus celého organizmu. Už po týdnu
(denně zkonzumovat 200g chřestu) se budeme cítit svěží a
vitální.
Jak správně vařit chřest : nejprve odřežeme dřevnatou
spodní část a chřest oloupeme (postupujeme vždy od hlavičky
dolů). Aby nezčernal, namočíme ho do studené vody. Před
vařením ho svážeme po 6-10 kusech a postavíme do hrnce s
osolenou vodou hlávkami nahoru. Stačí když bude ve vodě
jen do poloviny, křehké hlávky se uvaří v páře. Vaříme 10 - 15
minut.
Bruntál - květen 2011
neděle 1.5. od 10 – 19 hodin – náměstí Míru
VÍTÁNÍ JARA – 1. MÁJ
3.ročník spanilé jízdy motorkářů se koná pro všechny s duší
motorkáře, se strojem i bez, bez rozdílu stáří, kubatury vyznání
či stylu hrají - ROTOR - THE PANT – MARATON
Andělák květen 2011
občerstvení a pro děti překvapení
čtvrtek 12.5. v 19 hodin
Richard Alfieri
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
Světově proslulý divadelní hit poprvé na českém jevišti.
Madame Lily Harrison si najme Michaela Minettiho, aby ji
naučil swing, tango, valčík, foxtrot a moderní tanec.
hrají a tančí Chantal Poullain a Pavel Kříž
vstupné 190,-Kč / v předplatném / doprodej pouze na balkón
úterý 31.5. v 10 hodin
JAK SE KROTÍ PRINCEZNY
veselá hudební pohádka Boženy Šimkové o princezně, kterou
její tatínek rozmazluje a plní každý její rozmar. Když si neví
rady ani tatínek král, ani chůva Melánie, dostává se ke slovu
sestřenice Amélie, která je tak trošku čarodějnice. Podaří se jí
s pomocí chytré vrány a dětí v sále princeznu zkrotit?
hraje Divadelní agentura Praha vstupné 30,-Kč
středa 11.5. v 10 hodin
HONZA NEBOJSA
pohádka vypráví pomocí loutek o jednom Honzovi, Lidunce,
kmotře Smrti a o strašení. Je lepší mít strach, anebo být
Nebojsou? Čeho se člověk může bát? Ale především – o koho
by se měl bát. Hraje Divadélko Kuba
Andělák květen 2011
vstupné 30,-Kč / určeno pro MŠ, ZŠ
MUZEUM V BRUNTÁLE
tel. 554 717 947, 554 717 949
do 15. 5.
BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2011
výstava všech soutěžních kraslic a výrobků, které slouží
k velikonoční a jarní výzdobě
GALERIE V KAPLI
tel. 604 927 774
do 14.5.
František Nedomlel – Jaro a velikonoce
řezbářské práce
KLUB ZA STARÝ BRUNTÁL
tel. 604 830 283,605 057 303
sobota 7.5. – start od 8 do 10 hodin v areálu firmy FIDES
14. ročník cyklistického a pěšího výletu OKOLO
HARTY – Memoriál Petra Hábla
MĚSTSKÉ DIVADLO
Krnov, Mikulášská 21
sobota 7. května v 19:00 hodin
6. SWINGOBRANÍ aneb i Miller by šílel
Andělák květen 2011
Koncert ke 107. výročí narození Glenna Millera
Zazní skladby In The Mood, Summertime, Chattanooga Choo Choo,
Over The Rainbow, Song of India a mnoho dalších
Hraje: BigBand Krnov zpěv: Brett Gray, Radka Žaloudíková, Petr
Dohnal, Radek Kovalíček, Sestry Kabelkovy, step: Iva Šebelová
Vstupné: 70 Kč; děti, studenti a důchodci: 50 Kč
středa 11. května v 19:30 hodin
Richard Alfieri
ŠEST TANEČNÍCH HODINV ŠESTI TÝDNECH
Strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající
naději, je celosvětově proslulý divadelní skvost. V představení
Divadla Ungeltbv něm hrají a tančí dvě nezaměnitelné umělecké
a lidské individuality.
Hrají a tančí:nChantal Poullain a Pavel Kříž (vítěz TV soutěže
StarDance 2010, jeho partnerka ze soutěže Alice Stodůlková
vytvořila choreografii tanců). Režie Zdeněk Dušek (délka představení
2 hodiny a 30 minut) V předplatném do divadla na rok 2011
Vstupné: 250 a 230 Kč (děti a studenti sleva 50 %)
neděle 15. května v 15:00 hodin
Pavel Doležal
ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA
Andělák květen 2011
Pohádka o jedné vdavekchtivé čarodějnici a o tom, že opravdová láska
může porazit všechna kouzla a čáry… Hraje: Lidové divadlo Krnov
Denisa Strnadová, Ivana Ondrušová, Jaroslava Kadlčíková, Jana
Schreierová, Marie Šimonková, Petr Konečný, Jan Plecháč, Jan
Marek, Jan Pirkl, Zuzana Bezručová, Miloslav Kadlčík, Aleš Repka
Režie: Tomáš Marek Vstupné: 50 Kč
sobota 28. května v 17:00 hodin
KRNOVSKÉ SLUNÉČKO
přehlídka scénického a výrazového tance tanečních souborů
NABOSO ZUŠ Krnov a TAXMEN.Vstupné: 50 Kč, děti a studenti 25 Kč
Prodej vstupenek před představením v pokladně divadla.
Středisko volného času méďa
Dobrovského 16 Krnov
neděle 22. května v 15.00 hodin
KOUZELNÍKOVÁ DCERA
- loutková pohádka. Hraje: Loutkářský soubor KRNOVÁČEK
Vstupné: 30 Kč - Prodej vstupenek před představením
Kulturní, sportovní a vzdělávací kalendář akcí Vrbenska –
květen 2011
1. 5. – církevní setkání Nová naděje – 15.00 hod – Střecha
2. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod- Střecha
2. 5. – jazykové kurzy angličtiny od 17.00 hod – Střecha
2. 5. - Žijme zdravěji – 18.00 hod – Střecha
2. 5. – vernisáž výstavy fotografií T. Ludwiga „Tyrolskem na kole“ – Galerie na
schodech – Sportovní gymnázium. Výstava potrvá do 30. 6. 2011
Andělák květen 2011
3. 5. - Začátky internetu - 14:00 – 15:30 hod - Střecha
3. 5. – ZUŠ Vrbno – přehrávky – 16.00 hod - Střecha
3. 5. - Kruh přátel šikovných ručiček – 17.00 hod – Střecha
3. 5. – zkouška Pěveckého sboru města – 17.30 hod – Střecha
4. 5. – presentační akce firmy Eurobag Liberec – 9.00 hod - Střecha
4. 5. – zahájení výstavy výtvarných prací a keramiky žáků ZUŠ Vrbno a ZŠ Vrbno.
Výstava potrvá do 17. 6. 2011 - Střecha
5. 5. – Univerzita třetího věku – Hudba pozdního baroka, klasicismu a raného
romantismu –přednáší Mgr. Leoš Sekanin a – 16.00 – 18.00 hod – Střecha
5. 5. – výuka orientálního tance – v 16.00 hod dívky, v 17.00 hod ženy – tělocvična
Základní umělecké školy Vrbno
6. 5. – kytarový koncert španělských a latinskoamerických skladeb v podání
Lubomíra Brabce –19.00 hod – Střecha
7. 5. – Výroční koncert Pěveckého sboru města Vrbna – 17.00 hod - Střecha
8. 5. - slavnostní žehnání léčebných pramenů – 9.00 hod – kostel Panny Marie
Karlova Studánka
8. 5. – církevní setkání Nová naděje – 15.00 hod – Střecha
9. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod - Střecha
9. 5. – jazykové kurzy angličtiny od 17.00 hod – Střecha
9. 5. - Žijme zdravěji – 18.00 hod – Střecha
9. 5. – zahájení výstavy fotografií L. Tomečka „Sport pro všechny“ – Galerie na
radnici. Výstava potrvá do 12. 8. 2011
10. 5. – výkup zlata a stříbra – 9.30 hod – 17.00 hod - Střecha
10. 5. – zahájení výstavy fotografií Islandu a Grónska brněnského cestovatele
Miroslava Panského. Výstava potrvá do 17. 6. 2011 - Střecha
10. 5. - Začátky internetu - 14:00 – 15:30 hod - Střecha
10. 5. – zkouška Pěveckého sboru města – 17.30 hod – Střecha
11. 5. – akademie MŠ Ve Svahu – 14.30 hod – Střecha
11. 5. – přednáška „Šťastné dítě“ – pořádá Mateřské a komunitní centrum Koníček a
Obec Karlovice – 19.30 hod – zasedací místnost Obecního úřadu Karlovice
Andělák květen 2011
12. 5. – přednáška Centra život a zdraví na téma Finsko – Norsko – Švédsko –
přednáší Jan Dymáček, B.Th. - 18.00 hod - Střecha
12. 5. – výuka orientálního tance – v 16.00 hod dívky, v 17.00 hod ženy – tělocvična
Základní umělecké školy Vrbno
14. 5. – pohádka pro malé i velké diváky „Honza Nebojsa“ v podání Divadýlka
KUBA z Plzně – 15.00 hod - Střecha
15. 5. – církevní setkání Nová naděje – 15.00 hod – Střecha
16. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod - Střecha
16. 5. – jazykové kurzy angličtiny od 17.00 hod – Střecha
16. 5. - Žijme zdravěji – 18.00 hod – Střecha
17. 5. - Začátky internetu - 14:00 – 15:30 hod - Střecha
17. 5. - Kruh přátel šikovných ručiček – 17.00 hod – Střecha
17. 5. – zkouška Pěveckého sboru města – 17.30 hod – Střecha
18. 5. – motivační kurz PM VIA – 8.30 hod - Střecha
19. 5. – motivační kurz PM VIA – 8.30 hod - Střecha
19. 5. – Univerzita třetího věku – Hudba romantismu, impresionismu a hudba 20.
století – přednáší Mgr. Leoš Sekanina – 16.00 – 18.00 hod - Střecha
19. 5. – Školní akademie – 15.00 hod – klub Mír
19. 5. – výuka orientálního tance – v 16.00 hod dívky, v 17.00 hod ženy – tělocvična
Základní umělecké školy Vrbno
20. 5. – motivační kurz PM VIA – 8.30 hod – Střecha
do 20. 5. – výstava obrazů výtvarníka V. Mahdala z Uherského Brodu – Art galerie
Penzion u řeky Karlovice.
21. 5. – hasičská soutěž „O pohár starostky Vrbna p. P.“ – od 10.00 hod – areál Míru
21. 5. – slavnostní zahájení lázeňské sezóny – od 10.00 hod – Karlova Studánka
21. 5. – Odemykání mechového jezírka – od 10.00 hod - Rejvíz
21. 5. – vernisáž výstavy obrazů a pastelů výtvarnice z Ostravy Květoslavy Wranové
– Koubové – 17.00 hod – Art galerie Penzionu u řeky Karlovice. Výstava potrvá do
15. 7. 2011
21. a 22. 5. – Láry fáry do pohádky – hrad Sovinec
Andělák květen 2011
21. 5. – Kulový čtyřboj malorážkou – 8.00 hod - střelnice MS Praděd
22. 5. – církevní setkání Nová naděje – 15.00 hod – Střecha
23. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod - Střecha
23. 5. – jazykové kurzy angličtiny od 17.00 hod – Střecha
23. 5. - Žijme zdravěji – 18.00 hod – Střecha
24. 5. - Začátky internetu - 14:00 – 15:30 hod - Střecha
24. 5. – zkouška Pěveckého sboru města – 17.30 hod – Střecha
26. 5. – přednáška Centra život a zdraví na téma V Bangladéši – přednáší Nikola
Bortlová – 18.00 hod - Střecha
26. – 29. 5. – turistický zájezd do Krušných hor – pořádá Klub vrbenských turistů
27. 5. – motivační kurz PM VIA – 8.30 hod - Střecha
27. 5. – Čaj o páté – pořádá LKŽ Vrbno – 16.00 hod – Střecha
27. 5. – schůze KSČM Vrbno – 16.30 hod - Střecha
28. 5. – oslava Mezinárodního dne dětí – 13.00 hod – areál MŠ Jesenická
29. 5. – církevní setkání Nová naděje – 15.00 hod – Střecha
30. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod - Střecha
30. 5. – jazykové kurzy angličtiny od 17.00 hod – Střecha
30.5.- Žijme zdravěji – 18.00 hod – Střecha
30. 5. - Počítačový kurz pro začátečníky - 16:00 – 17:30 hod - Střecha
31. 5. - Začátky internetu - 14:00 – 15:30 hod - Střecha
31. 5. - Kruh přátel šikovných ručiček – 17.00 hod – Střecha
31. 5. – zkouška Pěveckého sboru města – 17.30 hod – Střecha
4. a 5. 6. – automobilový závod do vrchu „Vrbenský vrch“ – pořádá AMK a Město
Vrbno
Naďa Trzaskaliková - Středisko kultury a vzdělávání STŘECHA Vrbno p. P.
Andělák květen 2011
Vážení rodiče
dovolujeme si Vás pozvat k slavnostnímu
přivítání nových občánků Města Andělská
Hora, které se koná
dne 9. května 2011 v zasedací místnosti
MěÚ v Andělské Hoře od 15:00 hodin.
Rovněž zveme
k příjemnému posezení všechny
maminky,babičky a ženy, které chtějí
společně s novými občánky, oslavit
DEN MATEK
Andělák květen 2011
POZVÁNKA
Městský úřad Andělská Hora a SDH Andělská Hora,
zvou všechny dětí a občany města k oslavám
DNE DĚTÍ A KÁCENÍ MÁJE
které se konají dne 28. května 2011 od 14:00 hodin,
na školním hřišti ZŠ a MŠ Andělská Hora, kde budou
připravené různé zábavné hry dětí, včetně
občerstvení a opékání špekáčků. Dle zájmu se
uskuteční na víceúčelovém hřišti tradiční utkání v
kopané - „ svobodní versus ženatí“
Andělák květen 2011
PÉČE O KVĚTINY
- Gerbera - začne se Vám ohýbat, postavte ji na chvilku do
vařící vody, ona se zase narovná. Opravdu to funguje!!!
- Chryzantéma - když uvadá, chce seříznout a čistou, pro
změnu,ledovou vodu.
- Růže - každý den zastřihávejte stonky a to nejlépe ostrými
zahradnickými nůžkami a zastřihnutí proveďte našikmo, aby
byl stonek zakončen ustřihnutou špičkou. Růže takto
zastřihávejte každý den a ve stejném intervalu jim vyměňujte i
vodu ve váze. Dobré je taky rosit hlavičky růží a v případě, že
by přece jen začaly klopit příliš brzy hlavičky, přidejte do vody
ve váze dva aspiriny. Růže Vám 100% déle vydrží.
- řezané květiny vydrží déle, jestliže do vody ve váze dáme
kousek dřevěného uhlí. Dezinfikuje vodu a zabraňuje zahnívání
stvolů
- květiny ve váze nám déle vydrží, když do vody přidáme
stroužek česneku. Voda zůstane krásně čirá a nekazí se
- řezané květiny vydrží déle čerstvé, když je zastrkáme do
syrové brambory, kterou položíme na dno vázy
- řezané květiny vydrží podstatně déle, jestliže do vody ve váze
přidáme už použitý sáček černého nebo zeleného čaje
- u pokojových květin neodstraňujeme listy, které jsou jen
částečně zažloutlé. Zelený zbytek listu stále dýchá a
Andělák květen 2011
kdybychom ho odstřihli celý, připravili bychom rostlinu o část
nezbytného kyslíku
- aby nám řezané květiny vydržely co nejdéle svěží, řežeme je
vždy časně ráno. Přes ztrácejí hodně vody a rychle uvadají.
Odlomíme zbytečné, zejména spodní listy a potom ostrým
nožem obnovíme na stopkách řez, a to co nejšikměji. U
zdřevnatělých stonků (šeřík, růže) odloupneme ještě kousek
kůry nebo stonek rozdrtíme.
- řezané květiny dáme do čerstvé studené vody, kterou denně
doléváme a po dvou až třech dnech vyměníme. Většina
řezaných květin je citlivá na prudké slunce a průvan, naopak se
jim dobře daří v polostínu a chladu. Mimořádně jim
prospějeme tím, když je večer vyndáme z vázy, zabalíme do
papíru a ponoříme do vody v chladné a tmavé místnosti. Někdy
se dají zachránit i na první pohled zcela uvadlé květiny. V
jejich případě můžeme použít i další způsob - namočit je na
noc do vody ve vaně.
ODSTRANĚNÍ ŠKŮDCU U POKOJOVÝCH KVĚTIN
Bojujete často u pokojových květin se škůdci?
Zkuste dát ke květině na zem česnek a ten vám zaručeně škůdce odpudí, jen
dejte pozor, aby česnek nezačal klíčit.
- zkušenost s levandulovými květy, které se rozdrobí a nasypou na hlínu v
květináči. Časem se rozpadnou a slouží jako hnojivo.
Pokud Vás trápí černé mušky, které se rodí z hlíny u pokojových rostlin
doporučuje se následující postup:
Všechny květiny pečlivě prohlédnout, odstranit hnijící listy, nechat substrát
u všech rostlin vyschnout až dokud se květiny nezačnou suchem ohýbat,
pak zalévat jen do misky nebo obalu tak aby nahoře vůbec hlína nezvlhla.
Jako podpůrný prostředek aplikovat celou skořici zabodnutou do hlíny (lze
použít skořici, která už má své za sebou - tedy je vyluhovaná v jídle nebo
víně a stejně by se vyhazovala).
Andělák květen 2011
Andělák květen 2011

Podobné dokumenty