EU-4-53

Komentáře

Transkript

EU-4-53
EU – 4 – 53
1) Napiš anglicky. (Write in English)
Krabice odznaků
……………………………………………..
Krabice hraček
……………………………………………..
Hrnek mléka
……………………………………………..
Hrnek čaje
……………………………………………..
2) Odpověz na otázky. (Answer the questions)
How are you?
……………………………………………………….
Have you got a brother or a sister?
…………………………………………………………………………………….
Have you got a friend? ………………………………………………………….
What is his (her) name? ………………………………………………………….
What do you like?
………………………………………………………….
What don´t you like?
………………………………………………………….
3) Časuj sloveso mít
…………………………………
…………………………………
…………………………….…..
…………………………………
…………………………………
………………………………….
4) Nakresli. (Draw)
two red cars
five green cucumbers
six yellow balls
one train
three small trees
five orange bricks
5) Napiš věty se správným pořadím slov.
got have car. a I black …………………………..………….………………..
milk or tea? Do like you …………………………..……..…………………..
413 01. poste My code is …………………………………………………….
is your name? What ……………………………………………………………..
old you? How are ………………………………………………………………
EU – 4 – 53 - Řešení
1) Napiš anglicky. (Write in English)
Krabice odznaků
a box of badges
Krabice hraček
a box of toys
Hrnek mléka
a mug of milk
Hrnek čaje
a mug of tea
2) Odpověz na otázky. (Answer the questions)
How are you?
I am ...
Have you got a brother or a sister?
I have got ...
Have you got a friend?
My friend is ... (I have got two friends.)
What is his (her) name?
Her name is Tom. Their names are …
What do you like?
I like ...
What don´t you like?
I don´t like …
3) Časuj sloveso mít
I have got
we have got
you have got
you have got
he, she it has got
they have got
4) Nakresli. (Draw)
two red cars
five green cucumbers
tři červená auta
pět zelených okurek
six yellow balls
one train
šest žlutých míčů
jeden vlak
three small trees
five orange bricks
tři malé stromy
pět oranžových kostek
5) Napiš věty se správným pořadím slov.
got have car. a I black
I have got a black car.
milk or tea? Do like you
Do you like milk or tea.
413 01. poste My code is
My poste code is 413 01.
is your name? What
What is your name?
old you? How are
How old are you?
Identifikátor materiálu: EU - 4 - 53 (Anglický jazyk – Revision)
Anotace
Materiál je určen na procvičování nových poznatků. Žáci si upevní tvoření
druhého pádu pomocí předložky of, odpovídají na dané otázky, procvičí si
časování slovesa to have got, procvičí si slovosled anglické věty a výtvarně
znázorní správné počty hraček.
Autor
Marcela Sekerová
Jazyk
Angličtina
Očekávaný
výstup
Žák rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem
k osvojovaným tématům.
Speciální
vzdělávací
potřeby
- žádné –
Klíčová slova 2. pád pomocí předložky of, sloveso to have got, answer, question
Druh učebního
Pracovní list
materiálu
Druh
interaktivity Aktivita
Cílová skupina Žák
Stupeň a typ
Základní vzdělávání – první stupeň
vzdělávání
Typická věková
7-9 let / 4. ročník
skupina
Datum
1. 5. 2012
vytvoření
materiálu

Podobné dokumenty

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Washed, larded, seasoned, sealed,grated…..fried, put, took, made, left 9. Časuj některé sloveso I wash, you wash, he, she, it washes, we wash, you wash, they wash 10. Vyber 5 podstatných jmen Leg, ...

Více

EU-4-43

EU-4-43 http://office.microsoft.com/cscz/images/results.aspx?qu=akademick%C3%A9#a i:MC900308088|

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál zapamatování postupů, vytváření asociací a snadnějšímu zapamatování odborných výrazů v angličtině. Pracovní list obsahuje pracovní postup s otázkami. Druh výukového zdroje: pracovní list zpracovaný...

Více

EU-4-27

EU-4-27 nepište, včera, maminka, třetí, zajíci, lokomotiva, jestliže, okolo.

Více

EU-4-46

EU-4-46 Day, week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, weekend, today Pracovní list

Více