Temposonics® - MTS Sensors

Komentáře

Transkript

Temposonics® - MTS Sensors
Temposonics®
Využití
Optimální kvalita a rostoucí produktivita
Firma
Magnetostrikcní polohové senzory
Polohové senzory Temposonics® firmy MTS
nachází nekonečné uplatnění v průmyslových odvĕtvích vyrábĕjících od balících
strojů přes nápojové plnící linky až po
stroje na zpracování plastů či stroje pro
ocelárny. Senzory Temposonics nabízejí
mnoho předností, které jim dovolují nasadit
je do vysoce kvalitních výrobků a výrobních
procesů. Modulární konstrukce senzorů
a bezdotykový postup při mĕření snižují
náklady na montáž a údržbu. Velmi přesné
výsledky lineárního, absolutního měření
poloh jsou nekompromisnĕ spolehlivé a
zaručují tak bezvadnou kvalitu výrobku.
Svět MTS – přesnost a spolehlivost
MTS Systems Corporation, založená roku
1951, dnes zaujímá vedoucí místo mezi
firmami nabízejícími Hardware a Software
v oborech testovacích a simulačních systémů, v oborech průmyslové senzorové a
automatizační techniky. Celosvĕtovĕ firma
MTS zamĕstnává 1600 spolupracovníků –
z toho 250 v rámci MTS Sensors ve svých
třech sídlech v USA (Cary, N.C.), Nĕmecku
(Lüdenscheid) a v Japonsku (Tokio). Intenzívní výzkum a důsledné zamĕření na praxi
vedou k inovujícím a individuálním řešením
pro mnohačetná využití ve výrobním a
spotřebním průmyslu.
Císlo dokumentu
551264 revize D
Číslo dokumentu
551264 revize D
Senzory MTS mohou mĕřit více než jednu
pozici. Jejich inteligentní vyhodnocovací
elektronika odlehčuje strojnímu řízení a je
cenným přínosem vedoucím ke zvýšení
produktivity. Rovněž i specificky uživatelský
software, který firma MTS přizpůsobuje
Vašim požadavkům.
Místa
Germany
MTS Sensor Technologie
GmbH & Co. KG
Auf dem Schüffel 9
58513 Lüdenscheid, Germany
Tel. +49-23 51-95 87 0
Fax +49-23 51-5 64 91
[email protected]
www.mtssensor.de
Mechanický
torzní impulz
Magnetické pole
polohového magnetu
Princip
Magnetická strikce – milník v mĕřící
technice
MTS využívá magnetomechanického jevu
- magnetické strikce k velmi přesnému
lineárnímu mĕření délek. Srdcem senzoru
Tempoconics® je feromagnetický mĕřící
prvek, vlnový vodič, ve kterém pohyblivý
polohový magnet vytváří v mĕřeném
místĕ podélné magnetické pole. Vlnovým
vodičem prochází vlivem proudového impulzu radiální magnetické pole a
protnutím obou magnetických polí vzniká
torzní impulz. Ten se přenáší konstantní
ultrazvukovou rychlostí v podobĕ zvukového vlnĕní tĕlesa od měřeného bodu
ke koncům vlnového vodiče, v převadeči
je přemĕnĕn na elektrický signál, který
senzorová elektronika převede na bĕžné
výstupní hodnoty.
USA
MTS Systems Corporation
Sensors Division
3001 Sheldon Drive
Cary, N.C. 27513, USA
Tel. +1-919-677-0100
Fax +1-919-677-0200
[email protected]
www.mtssensors.com
Magnetostrikční
mĕřící prvek
(vlnový vodič)
Magnetické pole
Proudový impulz
Proudový
impulz
Pohyblivý
polohový magnet
Japan
MTS Sensors Technology Corp.
737 Aihara-cho,
Machida-shi, Japan
Tel. +81-42-775-3838
Fax +81-42-775-5516
[email protected]
www.mtssensor.co.jp
Jiné možnosti využití:
Převadĕč
torzního impulzu
Na základĕ znalostí o feromagnetických
materiálech, magnetických efektech,
ultrazvukové technologii, a potřeb našich
zákazníků stanovuje firma MTS mĕřítka
pro výrobu bezdotykových, absolutních
polohových senzorů nejvyšší přesnosti a
reprodukovatelnosti.
OEM-trh
Temposonic® MH-Série
Level Plus
Temposonics® C-série: kompaktní snímač, cenovĕ výhodný
pří vĕtším odbĕru, kompletní z
hlediska funkčnosti a modulární
výstavby: snímače polohy C-série splňují všechny požadavky
trhu.
Kompaktní Temposonics®
snímače polohy, integrované
v hydraulických válcích zobrazují pro mobilní pracovní stroje
polohu a rychlost v nejhorších
podmínkách zcela spolehlivě.
Magnetostrikční hladinomĕry
firmy MTS využívají přednosti
magnetostrikčního principu k
měření hladiny, dělící hladiny a
teploty pomocí plováku.
Kontakty
France
MTS Systems SAS
Zone EUROPARC
Bâtiment EXA 16
16/18, rue Eugène Dupuis
94046 Creteil, France
Tel.: +33 1 58 43 90 28
Fax: +33 1 58 43 90 03
[email protected]
www.mtssensor.com
Italy
MTS Systems Srl.
Sensor Division
Via Diaz,4
25050 Provaglio d‘Iseo (BS), Italy
Tel.: +39 030 988 38 19
Fax: +39 030 982 33 59
[email protected]
www.mtssensor.com
Přehled výrobků
Czech Republic
Alpha International s.r.o.
Fantova 342,
CS-382 41 Kaplice,
Czech Republic
Tel.: +420 380 311 017
Fax: +420 380 311 018
[email protected]
www.alphaint.cz
China
MTS Sensors
Room 504, Huajing Commercial Center,
No. 188, North Qinzhou Road
200233 Shanghai, China
Tel: + 86 - 21 6485 5800
Fax: + 86 - 21 6495 6329
[email protected]
www.mtssensors.cn
Právní ustanovení
MTS a Temposonics jsou registrované značky zboží dané systémem společnosti MTS . Všechny
ostatní značky zboží jsou vlastnictvím daného vlastníka. Vytištěno v Německu. Copyright (c)
2013 MTS Sensor Technologie GmbH & Co. KG. Všechna práva a mediální práva vyhrazena.
Není povoleno předávání jakýchkoliv licencí na duševní vlastnictví. Změny nepodléhají žádné
ohlašovací povinnosti a plně nahrazují veškeré předchozí katalogové listy.
Dostupnost stavebních prvků podléhá silným výkyvům trhu a rychlému technickému vývoji.
Vyhrazujeme si proto právo měnit stavební prvky našich produktů v závislosti na jejich dostupnosti
na trhu. Pokud aprobační řízení nebo jiné okolnosti vašich aplikací vylučují, aby se komponenty
měnily, je nutné podepsat výslovnou dohodu o tom, že není možná dodávka se změněnými
komponenty.
Meritelny rozdíl
R-SÉRIE
E-SÉRIE
multifunkční elegantní senzory
RH
RP
Tyčový senzor z nerezové oceli odolný vůči
tlaku pro hydrauliku
RF
Robustní hliníkový
profil pro průmyslovou
výrobu
RS/RM
RD4
Mnohostranný průmyslový senzor s flexibilní
měřící tyčí
Snímač s externí elektronikou pro extrémně
malé prostory
EH
Robustní snímač
polohy v ochranném
krytu IP69K pro drsné
prostředí
Rozsah měření
Měřené délky
G-SÉRIE
Nákladově výhodná alternativa k potenciometrům
EP
Kompaktní tyčová
verze pro vestavbu do
hydraulického válce
EL
Hliníkový profil pro
průmyslovou automatizační techniku
ER
Ultra-tenký, nízký profil
Hliníkový válec s
integrovanou zdvižnou
tyčí
25...5000 mm
25...5000 mm
0,1...20 m
50...7600 mm
Výstup
Měřené délky
GP
GB
Tyčový tlaku odolný senzor z nerezové oceli pro
tovární automatizaci
Hliníkový profil, ideální
senzor pro strojírenství
Tlaku odolná tyčová
verze pro vestavbu do
hydraulického válce
50…2500 mm (Analog)
50…7600 mm (Start/Stop)
50…2500 mm (Analog)
50…5000 mm (Start/Stop)
50…1500 mm (Analog)
50…3250 mm (SSI)
50…5000 mm
Napětí
0…10 VDC; 10…0 VDC;
-10…+10 VDC;
+10…-10 VDC
0…10 VDC; 10…0 VDC;
-10…+10 VDC;
+10…-10 VDC
0…10 VDC a 10…0 VDC
0…10 / 10…0 /
-10…+10 / +10…-10 VDC
Proud
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
4…20 mA; 20…4 mA
4/0…20 mA; 20…4/0 mA
Kompaktní senzor pro
integraci ve válci
50…2500 mm
50…2500 mm
50…2500 mm
0…10 VDC a 10…0 VDC
0…10 VDC a 10…0 VDC
0…10 VDC a 10…0 VDC
0…10 VDC a 10…0 VDC
50…2500 mm
Výstup
Měřené délky
0…10 VDC; 10…0 VDC
-10…+10 VDC
0…10 VDC; 10…0 VDC
-10…+10 VDC
0…10 VDC; 10…0 VDC
-10…+10 VDC
Napětí
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
0/4…20 mA; 20…4/0 mA
Proud
4…20 mA; 20…4 mA
4…20 mA; 20…4 mA
4…20 mA; 20…4 mA
4…20 mA; 20…4 mA
Gray nebo binární; délka
dat volitelná; synchronní
/ asynchronní mĕření;
optimální parita a poruchový bit.
Gray nebo binární; délka
dat volitelná; synchronní
/ asynchronní mĕření;
optimální parita a poruchový bit.
Gray nebo binární; délka
dat volitelná; synchronní
/ asynchronní mĕření;
optimální parita a poruchový bit.
Gray nebo binární; délka
dat volitelná; synchronní
/ asynchronní mĕření;
optimální parita a poruchový bit.
Gray nebo binární; délka
dat volitelná; synchronní
/ asynchronní mĕření;
optimální parita a poruchový bit.
SSI
Gray nebo binární kód;
Délka dat volitelná
Gray nebo binární kód;
Délka dat volitelná
Gray nebo binární kód;
Délka dat volitelná
Gray nebo binární kód;
Délka dat volitelná
CANopen; DeviceNet;
Profibus DP; EtherCAT;
EtherNet/IP; ProfiNet
CANopen; DeviceNet;
Profibus DP; EtherCAT;
EtherNet/IP; ProfiNet
CANopen; DeviceNet;
Profibus DP; EtherCAT;
EtherNet/IP; ProfiNet
CANopen; DeviceNet;
Profibus DP; EtherCAT;
EtherNet/IP; ProfiNet
CANopen; DeviceNet;
Profibus DP; EtherCAT;
EtherNet/IP; ProfiNet
Fieldbus
CANopen
CANopen
CANopen
CANopen
Fieldbus
Start/Stop
Start/Stop
Impuls RS 422
Impuls RS 422
Impuls RS 422
Impuls RS 422
Start/Stop
Přesnost měření
Přesnost měření
Proud
SSI
Fieldbus
Rozlišení
- Analogový
- Digitální
16 Bit; 0,0015 %
16 Bit; 0,0015 %
16 Bit; 0,0015 %
16 Bit; 0,0015 %
16 Bit; 0,0015 %
CAN 2 µm; Profibus,
ProfiNet, EtherCAT &
EtherNet/IP 1 µm; SSI
0,5 µm
CAN 2 µm; Profibus,
ProfiNet, EtherCAT &
EtherNet/IP 1 µm; SSI
0,5 µm
CAN 2 µm; Profibus,
ProfiNet, EtherCAT &
EtherNet/IP 1 µm; SSI
0,5 µm
CAN 2 µm; Profibus,
ProfiNet, EtherCAT &
EtherNet/IP 1 µm; SSI
0,5 µm
CAN 2 µm; Profibus,
ProfiNet, EtherCAT &
EtherNet/IP 1 µm; SSI
0,5 µm
Elektrické zapojení
Provozní napětí
Rozlišení
- Analogový
- Digitální
24 VDC (+20 % / -15 %)
24 VDC (+20 % / -15 %)
24 VDC (+20 % / -15 %)
24 VDC (+20 % / -15 %)
Limitováno rídícim
systémem
Limitováno rídícim
systémem
Limitováno rídícim
systémem
Limitováno rídícim
systémem
SSI
do 10 µm
do 10 µm
do 10 µm
do 10 µm
Limitováno rídícim
systémem
ATEX
Ochrana proti výbuchu
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T100°C
Dc IP65/67
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T100°C
Dc IP65/67
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T100°C
Dc IP65/67
Impuls RS 422
Rozlišení
- Analogový
24 VDC (+20 % / -15 %)
24 VDC (+20 % / -15 %)
24 VDC (+20 % / -15 %)
ATEX
Ochrana proti výbuchu
Ochrana proti výbuchu
Rozsah měření a parametr
senzoru jsou programovatelné


–




–
Rozsah měření a parametr
senzoru jsou programovatelné
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Rozsah měření a parametr
senzoru jsou programovatelné





Proud
v souladu s vestavěným
čidlem
SSI
v souladu s vestavěným
čidlem
Fieldbus
v souladu s vestavěným
čidlem
Start/Stop
v souladu s vestavěným
čidlem
3
Provozní napětí
Ochrana proti výbuchu
–

Upload parametrů
pro Start / Stop
4
v souladu s vestavěným
čidlem
Schválení
v souladu s vestavěným
čidlem
v souladu s vestavěným
čidlem
ATEX
II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T100°C
Dc IP65/67
–
Upload parametrů
pro Start / Stop
Simultánní multi
polohové měrění
24 VDC (+20 % / -15 %)
–
Simultánní multi
polohové měrění

24 VDC (+20 % / -15 %)
–
–

II 3G Ex nA IIC T4 Gc
II 3D Ex tc IIIB T100°C
Dc IP65/67
24 VDC (+20 % / -15 %)
Upload parametrů
pro Start / Stop
–

Následující série jsou
označeny UL:
RP, RH, GP, GH, EP, EP2,
EH, EL, ER
Elektrické zapojení
–


do 10 µm
–


do 5 µm


Simultánní multi
polohové měrění
do 5 µm

Rychlost měření
Rychlost měření 3
UL-osvědčení
50…7600 mm
Napětí
Limitováno rídícim
systémem
–
–

Limitováno rídícim
systémem
–


Limitováno rídícim
systémem
–


Limitováno rídícim
systémem
–


Impuls RS 422
Vlastnosti


POZNÁMKA
Přesnost měření
24 VDC (+20 % / -15 %)
Provozní napětí
ATEX
Rychlost měření
Měřené délky
Rozlišení
- Digitální
Vlastnosti
Vlastnosti
Gray, binární kód,
délka dat volitelná,
synchronní / asynchronní měření
Elektrické zapojení
24 VDC (+20 % / -15 %)
Certifikace ATEX a UL
(USA, Kanada) pro
instalaci RH a GH snímače
Rozsah měření
Přesnost měření
24 VDC (+20 % / -15 %)
Provozní napětí
Redundantní snímač pro
zvýšení bezpečnosti a
dostupnosti
Výstup
4…20 mA oder 20...4 mA
Elektrické zapojení
24 VDC (+20 % / -15 %)
HPH
Výstup
0…10 VDC; 10…0 VDC
-10…+10 VDC
2
GT
Rozsah měření
50…1500 mm
0…10 VDC; 10…0 VDC
-10…+10 VDC
Napětí
1
Prostředí s nebezpečím výbuchu
GH
EE
Rozsah měření
25...7600 mm
HPH (= High Pressure Housing)
Nástupce známé L-Série
ATEX:
II 1/2 G Ex d IIC T5
II 1/2 D Ex tD A20/
A21 IP68 T100°C
Class I Div1 Groups
A-D
Výstupní napětí je volitelné v rozsahu -10 až +10 VDC.
Výstupní proud lze libovolně volit v rozsahu od 0 až 20 mA.
3
Pouze digitální
4
Kromě SSI
1
2
Diagnóza pomocí LED
kontrolek na senzoru




–
Diagnóza pomocí LED
kontrolek na senzoru
–
–
–
–
–
Diagnóza pomocí LED
kontrolek na senzoru


–
–

Podobné dokumenty

Alpha 1, Ing. Jindřiška Macháčková, ALPHA

Alpha 1, Ing. Jindřiška Macháčková, ALPHA válce. Může být také provedeno pomocí O - kroužku 15,3 x 2,2 na výběhu

Více

Lineární snímač polohy Temposonics EP2

Lineární snímač polohy Temposonics EP2 Magnetostrikční princip měření Absolutní, lineární snímače MTS využívají firmou vyvinutou magnetostrikční technologii Temposonics pro spolehlivé a přesné měření polohy. Robustně konstruovaný sníma...

Více

Temposonics® - MTS Sensors

Temposonics® - MTS Sensors © MTS Temposonics® Produktübersicht 082008cz - Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Více

Autodata změny V38 online - diagnostic

Autodata změny V38 online - diagnostic Škoda Yeti Toyota Avensis (09-) Toyota iQ Volkswagen Transporter (04) Volvo C70 (97-05) Volvo S60 (00-09) Volvo S70 (97-00) Volvo S80 (06-)/V70 (07)/XC70 (07-) Volvo V70 (-07) Volvo V70 (00-07)/XC7...

Více

Velké systémy pro energetiku

Velké systémy pro energetiku Zákazníci – skupina C1 - Servopohony – Ventilové bloky regulačních servopohonů jsou osazené kvalitními prvky renomovaných firem: → plynulou regulaci zajišťují servoventily fy Rexroth nebo Moog se d...

Více

PDF 1 MB

PDF 1 MB DESKY PRYŽOVÉ – Materiál NBR Pryžové desky se používají v mnoha odvĔtvích jako tĔsnící a dopadový element nebo slouží jako polotvar pro zhotovení rĿzných tĔsnících atlumicích dílcĿ, izolaĂních v...

Více