Půjčovna SITECH katalog 2013/2014.

Komentáře

Transkript

Půjčovna SITECH katalog 2013/2014.
Půjčovna SITECH
Řízení stavebních strojů, měřické a kontrolní systémy
TO, CO VÁM JINÍ DRAZE PRODAJÍ,
MY VÁM LEVNĚ PŮJČÍME
Partner pro moderní technologická řešení
Vážení obchodní partneři,
OBSAH
v dobách, kdy na jedné straně lze sotva předvídat vývoj trhu a na straně druhé neustále
stoupá tlak na cenu, a tím i na výkon, inklinuje člověk k ještě důkladnější kontrole
plánovaných investic. Souběžně s tím narůstá přání využívat inovativní technologie a zároveň
zůstat likvidní.
Proč používat moderní technologie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Tento vývoj bychom chtěli trvale sledovat, a tímto Vám umožnit pomocí přehledné investice
zvýšit Vaši produktivitu. Doufáme, že touto nabídkou pronájmu nových stavebních technologií
položíme základní kámen pro další nově začínající dlouhodobou spolupráci.
Vše, co potřebujete vědět, chcete-li si u nás půjčit přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Indikační nivelační systémy pro rýpadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Automatické nivelační systémy pro dozery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické nivelační systémy pro grejdry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické nivelační systémy pro přídavné grejdry nebo nivelační radlice . . . . . . . . . . . . . . 10
Využijte výhody této nabídky, při které Vás, jako poskytovatele stavebních prací, doprovodíme
ve všech fázích stavebního procesu. K pronajatým nivelačním a měřickým systémům
poskytujeme profesionální zaškolení a veškerou technickou podporu, včetně přípravy
digitálních modelů terénu určených pro řízení stavebních strojů a měřické práce. Výhodou je,
že máte možnost před navrácením každého z pronajatých systémů dané zařízení odkoupit.
Automatické nivelační systémy pro silniční frézy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Víme, jak používat ty nejmodernější postupy a jak Vám pomoci k rychlému dosažení
Vašich cílů.
Stavební lasery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indikační nivelační systémy pro půdní válce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Příslušenství pro nivelační systémy Trimble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Měřické a kontrolní systémy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Příslušenství pro stavební lasery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Služby poskytované společností Construction SITECH CZ s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Těšíme se na spolupráci.
Všeobecné podmínky operativního pronájmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pobočky a kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pavel Dostál
Construction SITECH CZ s.r.o.
Vaši kontaktní partneři ve věci pronájmu jsou:
Radek Valášek
Jan Kříž
Ivan Blažek
mob.: +420 724 763 147
e-mail: [email protected]
mob.: +420 733 714 804
e-mail: [email protected]
mob.: +421 903 320 046
e-mail: ivan.blaz[email protected]
Construction SITECH CZ s.r.o.
Vlárská 935/22
627 00 Brno
Construction SITECH CZ s.r.o.
Kunice 201
251 63 Strančice
Construction SITECH CZ s.r.o. - organizačná zložka
Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica
1
Proč používat moderní technologie?
Vše, co potřebujete vědět, chcete-li si u nás půjčit přístroj
Nivelační systémy pro řízení stavebních strojů
• zvýšení produktivity práce až o 300 %
• zvýšení přesnosti prováděných prací
• snížení opotřebení stroje a úspora pohonných hmot
• snížení nákladů na materiál (konstantní přesnost prováděných prací)
• snížení nákladů na geodetické a kontrolní práce až o 80 %
• odstranění prostojů a chyb způsobených lidským faktorem
• konzistentní přesnost celého projektu nezávisí na jeho velikosti
Díky našim dlouholetým zkušenostem je pronájem nivelačních a měřických systémů v našich
půjčovnách velice jednoduchým procesem. Navíc vám rádi pomůžeme s výběrem toho
správného typu nivelačního nebo měřického systému a poskytneme veškeré technické
informace, které přispějí k vašemu nejefektivnějšímu rozhodnutí.
Měřické a kontrolní systémy
• počáteční zaměření stavby a porovnání s původním nebo požadovaným stavem
• kontrola vytvořených ploch a tloušťky jednotlivých vrstev
• zaměření skutečného stavu a výpočet kubatur přemisťovaného materiálu
• vytyčení bodů, linií, os, ploch, komunikací a svahů
• vytvoření digitálních modelů terénu
• zpracování dat určených pro řízení stavebních strojů
• kontrola a vyhodnocení skutečného stavu provedených prací průjezdem vozidla
• mapování „pod vodou“s použitím sonarového systému
1. Vyberte si nivelační nebo měřický systém
• z katalogu
• zavolejte nám přímo do nejbližší půjčovny a my vám s výběrem profesionálně poradíme
2. Vyberte si doplňkové služby podle potřeby
• příprava stavby a podkladů pro práci s 3D digitálními modely terénu
• přeprava nivelačního nebo měřického systému na místo nasazení
• profesionální zaškolení obsluhy stroje nebo kontrolních pracovníků
• pomoc při plánování a realizaci vašich zakázek
3. Sepište s námi smlouvu
Pro sepsání smlouvy požadujeme jednu z následujících kombinací dokladů:
• výpis z obchodního rejstříku + osvědčení o registraci DIČ
• živnostenský list + osvědčení o registraci DIČ
• živnostenský list + občanský průkaz
• občanský průkaz + rodný list
Cokoliv potřebujete, jsme tu pro vás!
Ceník pronájmu platný od 1. září 2012 (změny vyhrazeny). Na setkání s vámi se těší tým společnosti Construction SITECH CZ s.r.o.
2
3
3D GPS – systém GCS900 (řízení satelitní navigací)
Kontrola výšky, spádu a směru výkopových prací přímo podle digitálního
modelu terénu s vysokou produktivitou práce. 3D GPS systém musí
přijímat korekční signály prostřednictvím radiomodemu z GPS referenční
stanice nebo prostřednictvím GPRS modemu přes internet. Satelitní
systém musí pracovat v místech s dobrou viditelností na oblohu.
Aktuální ceny na vyžádání.
INDIKAČNÍ NIVELAČNÍ SYSTÉMY PRO RÝPADLA
3D UTS – systém GCS900 (řízení univerzální
totální stanicí)
Kontrola výšky, spádu a směru výkopových prací přímo podle digitálního
modelu terénu s vysokou produktivitou práce. Systém 3D UTS je používán
u rýpadel v situacích, kdy není dostatečný nebo žádný výhled na oblohu
a není možné použít systém 3D GPS.
2D – bezdrátový systém DDS300
Kontrola výšky a spádu výkopových prací včetně definovaných profilů
prováděných minirýpadly, rýpadlo-nakladači a rýpadly. Systém DDS300
vyniká rychlou instalací a je dodávaný včetně laserového senzoru, který
je možné použít i samostatně pro indikační řízení dozerů nebo grejdrů.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
Laserový senzor pro indikační řízení hloubky
výkopových prací
Indikační laserový senzor LR50 včetně magnetické konzoly umožňuje
obsluze rýpadla kontrolovat hloubku prováděného výkopu. Laserový
senzor LR50 je vybavený i kontrolou svislice ramene rýpadla.
2D – systém GCSFlex
Kontrola výšky, spádu a směru výkopových prací včetně
definovaných profilů. Systém GCSFlex je vybavený laserovým
senzorem a elektronickým kompasem, který umožňuje přesně
kontrolovat výšku i při pootočení těla rýpadla – například při
svahování nebo při srovnávání ploch ve spádu.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
4
5
3D UTS – systém GCS900 (řízení univerzální
totální stanicí)
Kontrola výšky, spádu a směru radlice dozeru podle digitálního modelu
terénu s vysokou produktivitou práce. Systém 3D UTS je používán
u dozerů v situacích, kdy není dostatečný nebo žádný výhled na oblohu
a není možné použít systém 3D GPS, nebo u prací, kde je požadovaná
maximální přesnost. Během práce musí být zaručena přímá viditelnost
mezi totální stanicí SPS930 a stavebním strojem.
Aktuální ceny na vyžádání.
AUTOMATICKÉ NIVELAČNÍ SYSTÉMY PRO DOZERY
2D laserový nivelační systém GCS900
Systém používaný pro úpravu ploch v rovině a ploch nakloněných
v jednom, popřípadě dvou spádech. Laserový systém je nabízený
ve dvou variantách: duální laserová nivelace – ideální pro
šesticestné radlice – nebo ekonomická varianta Single – laserový
systém se senzorem příčného sklonu radlice.
Aktuální ceny na vyžádání.
Laserový senzor pro indikační řízení výšky
a sklonu radlice dozeru
3D GPS – systém GCS900 (řízení satelitní navigací)
Kontrola výšky, spádu a směru radlice dozeru přímo podle digitálního modelu
terénu s vysokou produktivitou práce. Systém 3D GPS musí přijímat korekční
signály prostřednictvím radiomodemu z GPS referenční stanice. Satelitní
systém musí pracovat na místech s dobrou viditelností na oblohu.
Indikační laserový senzor LR50 navádí obsluhu stroje pomocí světelných
šipek do požadované výšky a příčného spádu. Veškeré změny výšky
i příčného spádu musí obsluha dozeru provádět manuálně. Laserový
senzor by měl být umístěný na středu radlice dozeru, je možné použít
trubku o průměru 42 až 50 mm.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
6
7
3D UTS – systém GCS900 (řízení univerzální
totální stanicí)
Kontrola výšky, spádu a směru radlice grejdru přímo podle digitálního
modelu terénu s vysokou produktivitou práce. Systém 3D UTS je
používán u prací s požadavkem na maximální přesnost nebo když není
dostatečný výhled na oblohu a není možné použít systém 3D GPS.
Během práce musí být zaručena přímá viditelnost mezi totální stanicí
SPS930 a stavebním strojem.
Aktuální ceny na vyžádání.
AUTOMATICKÉ NIVELAČNÍ SYSTÉMY PRO GREJDRY
2D laserový nivelační systém GCS900
Systém používaný pro úpravu ploch v rovině a ploch
nakloněných v jednom, popřípadě dvou spádech. Laserový
systém je nabízený ve dvou variantách: duální laserová
nivelace nebo ekonomická varianta Single – laserový
systém se senzorem příčného sklonu radlice.
Aktuální ceny na vyžádání.
3D GPS – systém GCS900 (řízení satelitní navigací)
Kontrola výšky, spádu a směru radlice grejdru přímo podle digitálního
modelu terénu s vysokou produktivitou práce. 3D GPS systém musí přijímat
korekční signály prostřednictvím radiomodemu z GPS referenční stanice.
Satelitní systém musí pracovat na místech s dobrou viditelností na oblohu.
Aktuální ceny na vyžádání.
8
Ultrazvukový senzor ST400
Ultrazvukový senzor slouží pro kontrolu výšky z fyzické referenční roviny,
jako je například nivelační lanko, obrubník, přídlažba nebo srovnaná
plocha. Detekční výška senzoru je od 30 do 130 cm.
Aktuální ceny na vyžádání.
9
AUTOMATICKÉ NIVELAČNÍ SYSTÉMY
PRO PŘÍDAVNÉ GREJDRY NEBO NIVELAČNÍ RADLICE
2D duální laserový systém SPLMC
Systém používaný pro úpravu ploch v rovině a ploch nakloněných
v jednom, popřípadě dvou spádech. Laserový systém SPLMC
vyniká snadnou instalací a obsluhou.
Aktuální ceny na vyžádání.
AUTOMATICKÉ NIVELAČNÍ SYSTÉMY
PRO SILNIČNÍ FRÉZY
3D UTS – systém GCS900 (řízení univerzální
totální stanicí)
Kontrola výšky, spádu a směru frézovacího válce přímo podle
digitálního modelu terénu s vysokou produktivitou práce. Systém
3D UTS je používán u aplikací s požadavkem na maximální
přesnost prováděných prací s odstraněním podélných a příčných
nerovností. Systém je pronajímán včetně univerzální instalační
sady pro silniční frézy.
Aktuální ceny na vyžádání.
10
11
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NIVELAČNÍ SYSTÉMY TRIMBLE
MS992 GNSS anténa s integrovaným GNSS přijímačem
GPS anténa určená pro nivelační systémy Trimble 3D GPS řady GCS900.
Příjem satelitních systémů GPS a GLONASS. Rychlá inicializace, vysoký
výkon a moderní detekce při práci v zářezech nebo blízko stromů,
CAN-Bus technologie.
Aktuální ceny na vyžádání.
INDIKAČNÍ NIVELAČNÍ SYSTÉMY PRO PŮDNÍ VÁLCE
MT900 komunikační odrazný hranol
360° aktivní odrazný hranol s CAN-Bus technologií, odolný proti otřesům,
s robustní konstrukcí a umožňující vysoce přesné sledování pozice radlice,
hladicí lišty nebo frézovacího válce. Hranol disponuje technologií ověření
sledovacího ID čísla během měření. MT900 je určený pro nivelační systémy
Trimble GCS900 řízené univerzální totální stanicí.
3D GPS – systém GCS900 (řízení satelitní
navigací)
Aktuální ceny na vyžádání.
Kontrola počtu a překrytí pojezdů, pokrytí zhutňované plochy
a měření míry zhutnění přímo podle digitálního modelu terénu.
3D GPS systém může přijímat korekční signály prostřednictvím
radiomodemu z GPS referenční stanice. Satelitní systém musí
pracovat na místech s dobrou viditelností na oblohu.
Aktuální ceny na vyžádání.
SNR420 radiomodem
Robustní radiomodem pro příjem signálů z GNSS referenční stanice
(410–470 MHz) nebo univerzální totální stanice (2,4 GHz) s možností
přenosu dat přes WiFi. Radiomodem je určený pro nivelační systémy
Trimble GCS900.
Aktuální ceny na vyžádání.
12
13
3D řídicí jednotka CB4x0 včetně 3D kódu
Řídicí jednotka pro nivelační systémy GCS900
s možností připojení libovolného typu 2D/3D senzoru.
Aktuální ceny na vyžádání.
MĚŘICKÉ A KONTROLNÍ SYSTÉMY
Univerzální totální stanice SPS930
Laserový senzor pro nivelační Trimble GCS900 nebo Blade Pro.
Slouží pro přesnou detekci laserového paprsku v rozsahu 360°.
LR410 je vybavený kontinuálními detekčními okny s výškou 231mm.
Totální stanice SPS930 je určená pro velmi přesné geodetické a kontrolní
práce a řízení stavebních strojů s důrazem na maximální přesnost. Mezi
speciální funkce patří například možnost skenování nepřístupných míst.
SPS930 je dodávána s kompletním příslušenstvím včetně odrazného hranolu,
měřické tyčky, stativu a kontroleru TSC3 se stavebním softwarem SCS900.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
LR410 laserový senzor
GNSS Rover SPS985
SNM940 GSM modem pro „propojenou stavbu“
SNM940 umožňuje přenos produktových dat (např. výpočty kubatur, mapování terénu atd.) ze stavby do
kanceláře. Současně je tento modem určený také pro telematiku nebo i příjem korekčních dat z GPS referenční
stanice připojené na internet. Komunikační rozhraní: Wi-Fi, RS-232, USB, CAN-bus technologie a Ethernet.
GPS rover pro kontrolu, vytyčování a výpočetní aplikace
při zemních pracích nejen v dopravním stavitelství.
Příjem korekcí z GPS referenční stanice nebo GPRS
modemu. Příjem satelitních signálů GPS a GLONASS,
přenos korekčních signálů i prostřednictvím WiFi.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
14
15
GNSS referenční stanice SPS855
GPS referenční stanice předává korekce stavebním strojům
řízeným nivelačními systémy 3D GPS nebo mobilním měřickým
přístrojům (např. GNSS ROVER). Jedna referenční stanice může
byt použita pro řízení libovolného počtu stavebních strojů nebo
měřických zařízení. Možnost vzdálené správy přes internet.
Aktuální ceny na vyžádání.
STAVEBNÍ LASERY
Nivelační laser LL100 v kompaktním „gun“ pouzdře
Rotační laser LL100 je určený pro kontrolu vodorovné nebo skloněné roviny
v jedné ose. Pomocí tohoto laseru je možné kontrolovat i svislost nebo body
zařazené do přímky.
Aktuální ceny na vyžádání.
Opakovač radiového signálu TDL450
TDL450 umožňuje prodloužit dosah radiového signálu z GNSS
referenční stanice. TDL450 je možné použít i jako radiomodem
pro příjem nebo vysílání korekcí z GPS referenční stanice.
Aktuální ceny na vyžádání.
Nivelační laser LL300 v kompaktním
„gun“ pouzdře
Rotační laser LL300 je určený pro kontrolu vodorovné
nebo skloněné roviny v jedné ose. Pomocí tohoto laseru
je možné kontrolovat i svislost nebo body zařazené do
přímky. Součástí sady je i hliníkový stativ a měřická lať
s plusovým a minusovým čtením.
Aktuální ceny na vyžádání.
16
17
Univerzální laser HV301 v kompaktním
„gun“ pouzdře
Dvouosý sklonový laser GL722
Rotační sklonový laser GL722 je určený pro kontrolu vodorovné nebo
skloněné roviny a pro řízení stavebních strojů. GL722 vyniká svou
přesností měření. Součástí sady je dálkové ovládání a senzor CR600
s magnetickou konzolou, kterou je možné umístit na rameno rýpadla.
Rotační laser HV300 je určený pro interiérové
i exteriérové práce. Pomocí tohoto laseru je možné
vytyčovat pravé úhly, provažovat, kontrolovat svislost
nebo body, které by měly být zařazeny do přímky.
Aktuální ceny na vyžádání.
Aktuální ceny na vyžádání.
Dvouosý sklonový laser GL422
Rotační sklonový laser GL422 je určený pro kontrolu vodorovné,
skloněné či svislé roviny a také pro řízení stavebních strojů. Pomocí
tohoto laseru je možné i kontrolovat body zařazené do přímky.
Součástí sady je i dálkové ovládání a senzor HL700 se zobrazováním
přesné hodnoty odchylky (mm,cm) od polohy srovnáno.
Laserová měřická lať DigiRod DR400
Aktuální ceny na vyžádání.
Kombinace digitální tyčky, laserového přijímače a laserového dálkoměru
s vestavěným sklonoměrem. Díky tomuto přístroji můžete měřit hloubky
výkopů včetně odchylek od požadované výšky, aniž byste do výkopu
museli vstupovat.
Aktuální ceny na vyžádání.
NOVINKA 3 v 1 – univerzální rotační laser UL633
UL633 je rotační laser, který je možné používat jako interiérový laser, dvouosý sklonový
laser nebo potrubní laser. Díky tomuto laseru vás nemůže na stavbě překvapit
jakýkoliv úkol. Mimo jiné je tento laser ideální pro řízení stavebních strojů.
Aktuální ceny na vyžádání.
Laserový dálkoměr DISTO D5
Dálkoměr D5 je určený pro venkovní a interiérová měření s přesností
měření ± 1,0 mm a dosahem 200 m. Velký barevný displej a digitální
hledáček se 4násobným zvětšením usnadňuje cílení na dlouhé
vzdálenosti. Zabudovaný sklonoměr umožňuje změřit nepřístupnou
vodorovnou délku tak, že jedním stisknutím tlačítka určíte šikmou
délku včetně sklonu, z kterých je následně vypočítána vodorovná délka.
Mezi další funkce patří Pythagorova věta, výpočty objemů a ploch.
Aktuální ceny na vyžádání.
18
19
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STAVEBNÍ LASERY
Robustní stativ s elevátorem Jumbo 4 m
Stativ pro práce se stavebními lasery, vhodný pro řízení stavebních strojů.
Nastavitelná výška od 1,8 do 4,01 m.
Aktuální ceny na vyžádání.
SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTÍ SITECH CZ
Stativ s elevátorem 3 m
Stabilní a flexibilní stativ pro práce s využitím stavebních laserů a také pro
řízení menších stavebních strojů. Nastavitelná výška od 0,85 do 3,02 m.
Aktuální ceny na vyžádání.
• zpracování digitálních modelů terénu určených pro řízení stavebních strojů
nebo pro kontrolní práce na stavbě
• zpracování kalibračních klíčů pro nivelační systémy 3D GPS
• odborné školení obsluhy stroje pro práci s nivelačními systémy
• odborné školení stavbyvedoucích a mistrů pro práci s měřickými
a kontrolními systémy včetně instalace softwaru do vlastního počítače
Laserová měřická lať
Měřická lať s posuvným jezdcem pro kontrolní práce prováděné laserovou
nivelací. Plusové a minusové čtení, délka až 2,4 m.
• provádění geodetických a kontrolních prací
Aktuální ceny na vyžádání.
• skenování nepřístupných míst
• výpočty kubatur materiálů
• instalace nivelačních systémů na libovolné typy stavebních strojů
Teleskopická měřická lať 5 m
• konzultace pro zajištění optimalizace stavebních prací a poradenská činnost
v oblasti využívání moderních měřických technologií ve stavebnictví
Měřická teleskopická lať pro kontrolní práce prováděné laserovou nivelací
při řízení stavebních strojů. Délka až 5 m, odečítání výšky v krytu pásma.
Aktuální ceny na vyžádání.
20
21
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OPERATIVNÍHO PRONÁJMU
1. Obecné
Není-li ve Smlouvě o operativním pronájmu nebo Všeobecných podmínkách
operativního pronájmu stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
platnými předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona
č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
považováno za neoprávněné užívání ZAŘÍZENÍ. PRONAJÍMATEL za dobu
neoprávněného užívání ZAŘÍZENÍ je oprávněn požadovat náhradu
ve výši odpovídající sazbě za pronájem, stanovené v ukončené
Smlouvě, a smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty této sazby
za pronájem, a to za každý den prodlení s vrácením ZAŘÍZENÍ
PRONAJÍMATELI. NÁJEMCE se může s PRONAJÍMATELEM dohodnout na
prodloužení původně sjednané doby. O prodloužení lze žádat osobně nebo
písemně, objednávku je nutno zaslat nejméně jeden týden před skončením
původní Smlouvy. Dohoda je platná po odsouhlasení PRONAJÍMATELEM
a zaplacení příslušné sazby pronájmu NÁJEMCEM.
c) NÁJEMCI není povoleno zasahovat do konstrukce ZAŘÍZENÍ ani jinak upravovat
jeho technické parametry. V případě nedodržení těchto zákazů NÁJEMCE hradí
náklady na opravu ZAŘÍZENÍ a jeho uvedení do původního stavu.
d) NÁJEMCE nesmí povolit manipulaci se ZAŘÍZENÍM jiným než v předávacím
protokolu uvedeným pracovníkům. O rozšíření počtu oprávněných
pracovníků žádá NÁJEMCE písemně.
e) NÁJEMCE je povinen po celou dobu pronájmu dodržovat pokyny
a denně provádět úkony stanovené PRONAJÍMATELEM. Servisní technik
PRONAJÍMATELE je oprávněn namátkově kontrolovat stav údržby v místě
nasazení ZAŘÍZENÍ.
2. Názvosloví
a) PRONAJÍMATEL je společnost provádějící pronájem zařízení a tento výraz
zahrnuje také stanoveného zástupce.
b) NÁJEMCE je společnost nebo osoba, která převezme do svého
krátkodobého užívání ZAŘÍZENÍ od PRONAJÍMATELE.
c) ZAŘÍZENÍ je nivelační nebo měřický systém, případně jeho komponenty
a příslušenství uvedené v technické specifikaci ZAŘÍZENÍ v uzavřené
smlouvě a předávacím protokolu.
d) Pravidelná finanční úhrada NÁJEMCE PRONAJÍMATELI za pronájem
ZAŘÍZENÍ dle uzavřené smlouvy se dále nazývá pouze sazba pronájmu a její
splatnost a výše je přesně stanovena ve faktuře vydané ke smlouvě. Sazba
pronájmu je smluvně potvrzená finanční úhrada za pronájem zařízení.
e) Smlouva o pronájmu, která se uzavírá písemně mezi PRONAJÍMATELEM
a NÁJEMCEM, se dále nazývá Smlouva o operativním pronájmu a tyto
Všeobecné podmínky pronájmu jsou její nedílnou součástí.
5. Údržba a opravy
a) NÁJEMCE je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo
zničení ZAŘÍZENÍ, nesmí demontovat, případně opravovat části ZAŘÍZENÍ.
b) Při poškození nebo nadměrném znečištění ZAŘÍZENÍ, které
neodpovídá běžnému užívání, bude PRONAJÍMATEL požadovat
úhradu nákladů spojených s opravou, čištěním, a to v plném rozsahu.
c) NÁJEMCE je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu ZAŘÍZENÍ
na příslušnou kontaktní adresu PRONAJÍMATELE a na požádání je
povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné podobě e-mailem
([email protected]) se stručným popisem poruchy.
d) Podle charakteru vzniku poruchy, míry zavinění NÁJEMCE a dalších
hledisek vhodných ke zvážení případu bude PRONAJÍMATELEM případně
upuštěno od požadavku úhrady sazby nájemného NÁJEMCEM za dobu
prostoje ZAŘÍZENÍ z titulu jeho poruchy. Tato doba nebude započtena do
celkové lhůty pronájmu ZAŘÍZENÍ uvedené ve Smlouvě, nebo může dojít
k jiné dohodě smluvních stran.
e) V průběhu pronájmu je NÁJEMCE povinen vykonávat odpovědně údržbu
ZAŘÍZENÍ stanovenou v návodu k obsluze nebo při zaškolení obsluhy
ZAŘÍZENÍ. V případě, že NÁJEMCE nedodrží předepsané úkony, může
PRONAJÍMATEL okamžitě zrušit smlouvu za podmínek uvedených dále
v bodu 7c.
3. Zahájení pronájmu a předání ZAŘÍZENÍ NÁJEMCI
a) PRONAJÍMATEL předá NÁJEMCI na základě uzavřené smlouvy ZAŘÍZENÍ
v kvalitě obvyklé pro ZAŘÍZENÍ. Zahájení pronájmu se rozumí převzetí
ZAŘÍZENÍ NÁJEMCEM, které jsou smluvní strany povinny potvrdit
v předávacím protokole. Předávací protokol obsahuje další údaje
o ZAŘÍZENÍ, jako například výrobní číslo ZAŘÍZENÍ, popis technického
stavu, specifikaci příslušenství aj.
b) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, ZAŘÍZENÍ je předáváno v prostorách
PRONAJÍMATELE Construction SITECH CZ s.r.o. Veškeré náklady na
přepravu ZAŘÍZENÍ z místa střediska PRONAJÍMATELE jakož i zpět hradí
po ukončení pronájmu NÁJEMCE, a to včetně nákladů na instalaci a
seřízení zařízení.
c) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu ZAŘÍZENÍ stanoviště
(místo) nasazení ZAŘÍZENÍ. Přemísťování ZAŘÍZENÍ do okruhu 20 km od
tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení PRONAJÍMATELI. Přemístění
nad 20 km je povinen NÁJEMCE PRONAJÍMATELI neprodleně oznámit.
Přemístění ZAŘÍZENÍ mimo území ČR je možné pouze s písemným
souhlasem PRONAJÍMATELE.
d) NÁJEMCE je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační
spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad
ZAŘÍZENÍM. Tento pracovník je povinen znát vždy současný technický stav
ZAŘÍZENÍ, přesné místo nasazení ZAŘÍZENÍ včetně komunikačního spojení
s obsluhou a tyto informace na požádání vždy sdělit PRONAJÍMATELI.
e) K práci s pronajatým ZAŘÍZENÍM budou mít jako jediní výlučné
oprávnění zaškolení pracovníci, jejichž jména budou rovněž uvedena
v předávacím protokolu.
f) Od okamžiku zahájení pronájmu vstupuje v platnost odpovědnost
NÁJEMCE dle bodu 9 těchto Všeobecných podmínek.
6. Pojištění zařízení
a) NÁJEMCE je povinen zajistit si na své náklady pojištění ZAŘÍZENÍ po
dobu operativního pronájmu.
7. Úhrada sazby pronájmu
a) PRONAJÍMATEL je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv kauci ve výši
uvedené v ceníku Půjčovny jako jistinu poskytnuté služby. Zařízení bude
předáno až po uhrazení příslušné částky. Kauce bude NÁJEMCI vrácena
po ukončení smlouvy, a především po vyrovnání všech závazků, které vůči
pronajímateli má.
b) Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů) pronájmu ZAŘÍZENÍ.
c) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI sazbu pronájmu dle
uzavřené Smlouvy v dohodnutých časových periodách. Časové období
periody splatnosti a platební kalendář jsou vyznačeny ve Smlouvě.
d) Každá další jednotlivá úhrada sazby pronájmu musí být NÁJEMCEM
provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystavuje
PRONAJÍMATEL na NÁJEMCE.
4. Provoz zařízení v průběhu pronájmu
a) Dobou pronájmu ZAŘÍZENÍ se rozumí časová lhůta uvedená ve smlouvě,
která zahrnuje i dobu dovozu, odvozu, nainstalování, odinstalování
ZAŘÍZENÍ a zaškolení obsluhy a dále i doby oprav ZAŘÍZENÍ, jež byly
prokazatelně zapříčiněny NÁJEMCEM.
b) NÁJEMCE hradí ze svých prostředků alkalické baterie, pokud jsou
instalované v ZAŘÍZENÍ. NÁJEMCE je oprávněn užívat ZAŘÍZENÍ po dobu
stanovenou ve Smlouvě. Nevrácení ZAŘÍZENÍ ke dni ukončení pronájmu je
22
e) V případě prodlení NÁJEMCE s úhradou sazby za pronájem nebo jiných
PRONAJÍMATELEM vyfakturovaných částek, např. za dopravu a opravy
ZAŘÍZENÍ nebo školení obsluhy ZAŘÍZENÍ, je NÁJEMCE povinen uhradit
smluvní pokutu 0,05 % z vyfakturované dlužné částky za každý den
prodlení. Při opakovaném prodlení nebo prodlení delším než 1 měsíc má
PRONAJÍMATEL právo okamžitě smluvní vztah ukončit odstoupením od
Smlouvy, a to dle bodu 7c těchto Všeobecných podmínek.
8. Ukončení pronájmu
a) NÁJEMCE je povinen půjčené ZAŘÍZENÍ vrátit ve stejném technickém stavu
a ve lhůtě, místě a čase sjednaném ve Smlouvě o pronájmu.
b) K plánovanému ukončení Smlouvy dojde úhradou poslední sazby pronájmu
NÁJEMCEM dle stanoveného platebního kalendáře, řádným předáním
ZAŘÍZENÍ na smluvně dohodnutém místě vrácení stroje a stvrzením
o vyrovnání všech vzájemných pohledávek učiněným podpisem protokolu
o ukončení pronájmu.
c) V případě podstatného porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných
podmínek operativního pronájmu NÁJEMCEM má PRONAJÍMATEL právo
smluvní vztah ukončit před stanovenou dobou, a to odstoupením od
Smlouvy. Odstoupení bude učiněno písemně s tím, že jeho účinky nastávají
dnem doručení NÁJEMCI. V případě pochybnosti se má za to, že odstoupení
bylo doručeno do 5tého dne poté, co bylo podáno na poštu. Za podstatné
porušení ustanovení Smlouvy nebo Všeobecných podmínek je považováno
zejména opakované nebo delší prodlení NÁJEMCE s úhradou sazby za
pronájem nebo jiných PRONAJÍMATELEM vyfakturovaných částek, dále
užívání ZAŘÍZENÍ v rozporu s touto Smlouvou nebo uzavření jakékoliv
smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého ZAŘÍZENÍ.
Dojde-li k ukončení Smlouvy odstoupením z důvodu porušení ustanovení
Smlouvy nebo Všeobecných podmínek, je NÁJEMCE povinen uhradit
PRONAJÍMATELI nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení
odstoupení fakturu vystavenou PRONAJÍMATELEM a obsahující:
a) Veškeré úhrady sazeb za pronájem až do dne ukončení Smlouvy
odstoupením.
b) Veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením Smlouvy, např. náklady
na dopravu ZAŘÍZENÍ z místa nasazení do místa vrácení dle Smlouvy,
náklady na opravu ZAŘÍZENÍ v případě jeho poškození nebo náklady
spojené s uvedením ZAŘÍZENÍ do stavu odpovídajícímu běžnému
opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení NÁJEMCEM.
V případě nevrácení ZAŘÍZENÍ nejpozději ke dni uvedenému v odstoupení od
Smlouvy má PRONAJÍMATEL právo požadovat po NÁJEMCI za neoprávněné
užívání ZAŘÍZENÍ po skončení smluvního vztahu náhradu ve výši odpovídající
sazbě za pronájem stanovené v ukončené Smlouvě a smluvní pokutu ve výši
20 % z hodnoty této sazby za pronájem, a to za každý den prodlení s vrácením
ZAŘÍZENÍ NÁJEMCI.
9. Odpovědnost NÁJEMCE
a) NÁJEMCE se zavazuje, že v průběhu pronájmu s žádnou třetí stranou
neuzavře smlouvu (např. zastupitelskou, nájemní, prodejní, atd.), která by
se týkala ZAŘÍZENÍ PRONAJÍMATELE. ZAŘÍZENÍ nesmí NÁJEMCE nikomu
ani bezplatně zapůjčit a nesmí jej dát do zástavy. Veškerá taková ujednání
nebo smlouvy s třetí stranou jsou neplatná a NÁJEMCE nese plnou
zodpovědnost za event. vzniklé ztráty.
b) NÁJEMCE je povinen chránit pronajaté ZAŘÍZENÍ před poškozením, ztrátou
nebo zničením.
c) NÁJEMCE je plně zodpovědný za ztrátu, škody nebo zničení
ZAŘÍZENÍ mimo případy vylučující odpovědnost (§ 420a, odst. 3
občanského zákoníku).
d) NÁJEMCE souhlasí se svojí plnou odpovědností a všemi závazky
za škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany,
které by vznikly provozem ZAŘÍZENÍ, stejně jako za úraz, smrt
kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním ZAŘÍZENÍ nebo
jeho provozem mimo případy vylučující odpovědnost (§ 420a, odst. 3
občanského zákoníku).
e) NÁJEMCE je povinen uhradit PRONAJÍMATELI sazbu za pronájem ve výši
sjednané Smlouvou za dobu, která překročí dobu pronájmu stanovenou
Smlouvou v případě, že nebude možné ZAŘÍZENÍ nebo jeho část přemístit
z místa u NÁJEMCE do dohodnutého střediska PRONAJÍMATELE, a to
z jakéhokoliv důvodu na straně NÁJEMCE.
f) Jakékoliv ztráty NÁJEMCE dle výše uvedených bodů neovlivňují závazek
NÁJEMCE uhradit sazbu pronájmu.
g) NÁJEMCE nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce ZAŘÍZENÍ
ani PRONAJÍMATELE Construction SITECH CZ s.r.o. umístěné na ZAŘÍZENÍ.
10. Odpovědnost PRONAJÍMATELE
a) PRONAJÍMATEL není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení
ZAŘÍZENÍ předaného NÁJEMCI. Není odpovědný ani za následky nebo
nepřímé ztráty a škody, včetně ztrát a zisku, i když vznikly následkem nebo
v souvislosti s pronájmem a používáním ZAŘÍZENÍ, případné skryté vady
materiálu ani za dílenské zpracování ZAŘÍZENÍ.
b) PRONAJÍMATEL není povinen poskytnout náhradu za období, během
kterého nemůže NÁJEMCE ZAŘÍZENÍ používat (s výjimkou dle bodu 5d).
c) Odpovědnost PRONAJÍMATLE je omezena termíny a podmínkami Smlouvy
a Všeobecných podmínek a danými zákonnými předpisy.
POBOČKY
centrum
KONTAKTY
JEDOVNICE
Ostravská
R50
centrum
Olomou
cká
Construction SITECH CZ s.r.o.
Vlárská 935/22
627 00 Brno
www.SITECH-CZECH.cz
Tel.: +420 733 738 481
EXIT 203
R50
Hviezdoslavova
Penny
l
Lid
ká
pr
an
k
ly
va
D1
é
sk
KROMĚŘÍŽ
OSTRAVA
a
r
to
os
éd
to
Au lace
Pa
ký
Šv
á
sk
ár
Vl
ns
je
vo
ps
Tu
ř
Ři
Jan Kříž
mob.: +420 733 714 804
e-mail: [email protected]
Strančice
PRAHA
BRATISLAVA
Ev
rop
EXIT 201
ská
Radek Valášek
mob.: +420 724 763 147
e-mail: [email protected]
Brno
SMĚR PRAHA
STRANČICE
Zvolenská cesta
sjezd z Brna
NAY
Elektrodom
1
bauMax SR
1
KUNICE
SMĚR
BRNO
R
Z vo
lens 1
ká ce
sta
sjezd z Prahy
BANSKÁ BYSTRICA
Radvaň
Tesco HM
EXIT 15
Pragosoja
ZVOLEN
NITRA
Construction SITECH CZ s.r.o.
Kunice 201
251 63 Strančice
www.SITECH-CZECH.cz
Tel.: +420 733 714 804
R1
1
EXIT Kremnička
Construction SITECH CZ s.r.o. – organizačná zložka
Zvolenská cesta 25
974 05 Banská Bystrica
www.SITECH-SLOVAKIA.sk
Tel.: +421 903 320 046
24
Ivan Blažek
mob.: +421 903 320 046
e-mail: [email protected]
Banská Bystrica
Copyright © Construction SITECH CZ s.r.o.
Informace a obsah jsou určeny pouze pro osobní potřebu uživatelů a jejich užití pro jiné účely, zejména formou jejich
šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou je bez písemného souhlasu Construction SITECH CZ s.r.o., zakázáno.
Partner pro moderní technologická řešení

Podobné dokumenty

Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem

Smart PTD transformátor proudu s děleným jádrem Smart PTD transformátor proudu má dělené magnetické jádro čtvercového tvaru se symetrickým snímáním magnetického pole měřeného vodiče. Na svém výstupu je opatřen prvky, které omezují maximální výst...

Více

Číslo 3/2008 - Institut dopravy

Číslo 3/2008 - Institut dopravy prevádzkové charakteristiky, ako je zaťaženie konštrukcie, prostredie (korózia, vysoké resp. nízke teploty, radiácia) a ľudský faktor (obsluha zariadenia). V takomto duchu bolo robené expertízne po...

Více

Nejvyšší produktivity dosáhnete jen se správným

Nejvyšší produktivity dosáhnete jen se správným » Stabilní přesnost za každých klimatických podmínek i během změn teploty v průběhu dne.

Více

Technické specifikace

Technické specifikace Maximální dosah radiového signálu z referenční stanice Možnost práce roveru v síti referenčních stanic VRS™ Režimy Heading a Moving Base Tovární nastavení

Více

Katalog

Katalog ETHERMA-ETHERMA E

Více

Programátor pro procesory PIC 1. Technické parametry

Programátor pro procesory PIC 1. Technické parametry aktuální firmware. (nyní PK2V023200.hex). Před programováním je dobré, si rozmyslet, jak budeme programátor napájet. Pokud externí programátor potřebuje externí napájení, můžeme náš nový modul zasu...

Více

zde - JHData.CZ

zde - JHData.CZ CENÍK RENOVOVANÝCH A KOMPATIBILNÍCH KAZET Typy tiskáren

Více

Dopady

Dopady Z hlediska účelů použití odebírané vody lze odběry vody dělit podle odvětví na odběry pro lidskou spotřebu (úprava na pitnou vodu pro zásobení obyvatelstva), pro průmysl, energetiku, zemědělství a ...

Více

strategie top čr do roku 2025

strategie top čr do roku 2025 …prùnikem tezí všech 3 scénáøù (scénáø è. 4). Ani za tohoto pøedpokladu nelze odhlédnout, že produktivita práce se bude v èeském TOP nadále rychle zvyšovat, a to s orientací na technologicky nároèn...

Více