KOBRA KLADNO

Komentáře

Transkript

KOBRA KLADNO
KOBRA KLADNO
. . . Akademie bojových umění
HISTORIE
Vznik KOBRY KLADNO se datuje do roku 1985.
Na Kladně byl založen druhý oddíl karate
ing. Pavlem Čechem
a
ing. Jaroslavem Hrubanem
První kladenský oddíl již fungoval pod Spartou doly, kde oba začínali pod vedením ing. Josefa
Šarapatky a odborným dohledem MUDr. Lubomíra Juklíka.
Josef byl vynikající závodník, skvělý
trenér a výborný kamarád. S velkou
trpělivostí budoval závodní družstvo, které
v té době bylo jedno z nejlepších ve
Středočeském kraji.
Lubomír byl představitelem
nekompromisního kumiťáka, který po
svěřencích, krom specifik karate,
požadoval odvahu při zápase a vysokou
hranici bolestivosti.
Ne každý byl schopen pod ním cvičit. Byly
to v podstatě začátky kickboxu.
* * *
Velkým přínosem pro rozvoj nového
oddílu byla spolupráce se Zdeňkem
Sekretem, v té době držitelem 2. Danu,
Zdeněk Sekret při ukázce kata
který byl členem reprezentace. Jeho tvrdě vedené, výborně koncipované tréninky, brzy přinesly
ovoce.
Zvláště Zdeňkova výuka kumite byla založena nejen na perfektním zvládnutí kombinací technik, ale
též na nekompromisním posilovacím tréninku, zaměřeném na výbušnost a tvrdost.
V 80. letech se do oddílu přijímali zájemci jen od 15 let. A tak náročné tréninky byly standart. Je
pravda, že po měsíci cvičení hodně lidí odpadlo. Po třech měsících cvičilo už jen 15%, tedy kolem 10
lidí. Z pohledu dneška to bylo velice náročné, skoro jako výběr do státní reprezentace nebo ke
speciálním jednotkám. Nicméně dobrá úroveň stávajících karatistů se jen mohla raketově zlepšovat.
To se projevilo ziskem mnoha medailí a vysokou technickou úrovní členů.
Podstatnější pro trenéry Pavla a Jardu v rozvoji karate však bylo, že se od Zdeňka naučili správně
vnímat katy a pilovat jejich aplikace - EMBU. Celkově jim přiblížil karate i z jeho tradice. V té době
zde nebyla o karate žádná obsáhlejší literatura. Oba si také rychle osvojili jeho skvělý přístup
k Tameši-Wari – utužování těla a zvyšování koncentrace pomocí tréninku pro přerážecí techniky.
Kobra však brzy ukončila spolupráci s ing. Hrubanem. Pavel Čech měl jiné představy o naplňování
morálních zásad některých členů a také se chtěl věnovat dalšímu vývoji budosportů na Kladně podle
svých představ.
S ambicemi založil další oddíly - Sebeobranu a Karate-freestyle. V roce 1991 oddíl Fullcontactu a
oddíl Aikido. To již Kobra působila jako Akademie bojových umění.
Oddíl Fullcontactu vznikl v souvislosti se získáním instruktorského oprávnění Pavla Čecha - splnění
náročných zkoušek na mezinárodních seminářích - udělení mistrovských stupňů v kickboxu, jiu-jitsu a
karate a současné splnění vysoce náročných psychologických a fyzických testů, které získal v rámci
výcviku instruktorů pro bezpečnostní složky.
Též si chtěl udržet kickboxerskou kondici a také - přece jen mu to nedalo - aby se nepodělil o své
zkušenosti a v tomto tvrdém sportu vychoval své následovníky.
Protiváhou mu byl trénink Aikido. V tomto bojovém umění se žáci již od začátku věnují studiu
využití síly a energie protivníka. Pohyb vychází z principů uplatnění malých a velkých kruhů a
„vypadá jako měkká forma“ boje. Při jednom instruktorském semináři ve Francii se seznámil s
Aikijutsu a začal se mu intenzivně věnovat.
foto účastníků jedné z Letních škol Aikido na Moravě
Znalosti pro Aikijutsu si Pavel prohluboval na trénincích aikido v Praze, kde navštěvoval svého
učitele a později i kamaráda Mirka Kodyma v jeho oddíle Aikido Kenkyukai Praha.
Pod jeho vlivem absolvoval pravidelné semináře u mistrů Masatomiho Ikedy a Daniela Vettera.
Pavel se v roce 1993 stal spoluzakladatelem České asociace Aikido. Úzká spolupráce s Mirkem
přinesla velký rozvoj Aikido v Kladně.
Pavel Čech se zajímal i o další formy sebeobrany, které by byly uceleně shrnuty do jednotného
systému a byly vhodné pro civilní sektor. Tuto školu našel v Chomutově u ing. Martina Matouše. Po
několika letech získal licenci pro provozování sportovní sebeobrany All Kampf Jitsu - evropský styl
Jiu-Jitsu. Ten byl vytvořen v Německu 1968 Jakobem Beckem, pro výcvik policie a bezpečnostních
složek. A tak oddíl sebeobrany přešel pod tuto organizaci s názvem – AKJ Kobra Kladno.
V roce 1999 předává P. Čech oddíl Aikido svým instruktorům (z důvodu pracovních výcvikových
seminářů a častých zahraničních cest). Bohužel, ti nevyužili šance praktikovat toto zajímavé bojové
umění a rozvíjet je. Během necelého roku jej dovedli tzv. „cugrunt“ - tedy k totální destrukci. A oddíl
byl zrušen.
Další zajímavé setkání s bojovým uměním měl Pavel v roce 1997. Pod vedením ing.Václava Lišky
se začal věnovat čínskému zdravotnímu cvičení Tai-Či-Čuan. V současné době tento styl cvičí jen
s uzavřenou skupinou příznivců.
V roce 2007 byl ustanoven oddíl Jiu-Jitsu, ve kterém se převážně trénuje ve stylu Brazilského
Jitsu. ( - velký vliv na rychlý rozvoj tohoto oddílu má také Aleš Hrách a Míra Polák - ). Kořeny jsou
zde již od roku 1998, kdy se trénoval Fighting a Grappling v rámci hodin Karate a Allkampf-Jitsu.
Ale až od roku 2008 se tomuto zápasu v Kobře věnují podle mezinárodních pravidel. Výuka trenérů
probíhá u Robina Gracieho, hlavního instruktora pro Evropu.
V rámci Jiu-Jitsu navštěvují trenéři Kobry semináře Systemy – ruská bojová škola.
A zatím poslední oddíl pod Kobrou je Judo, založené v roce 2011.
Za éru rozvoje Kobry dosáhli její cvičenci velmi výrazných úspěchů. Jak v oblasti technického
rozvoje – získání mistrovských pásů, tak jako závodníci. Jsou mezi nimi mistři republiky, mistři a
vicemistři Evropy a účastníci světových šampionátů – v Karate, Fullcontactu, Lightcontactu, Fightingu
Freestylu, Jiu-Jitsu a Brazil-Jitsu.
Učitelé bojových umění u kterých zakladatel Kobry studoval.
U některých ještě studuje nebo se stal jejich spolupracovníkem.
ing. Josef Šarapatka
MUDr. L. Juklík
ing. Josef Zvěřina
Zdeněk Sekret
ing. Soebajo Rachmy
ing. Karel Strnad
Hideo Ochi
Kurt Durewall
Miroslav Kodym
Masatomi Ikeda
Daniel Vetter
ing. Václav Liška
Takeji Ogawa