otázka č. 8 - Sdružení rozcestník

Komentáře

Transkript

otázka č. 8 - Sdružení rozcestník
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 8
Tradiční výcvik koní amerických honáků dobytka – tzv.
Vaqueros probíhal na různých typech uždění, podle aktuálního
stádia výcviku. Když byl výcvik ukončen a kůň se nalézal na
nejvyšším stupni, byl ježděn na tomto typu uždění (stejný typ
měli i koně, kteří jezdili vysokou španělskou drezuru):
a)
Lomené udidlo (jednou nebo vícenásobně lomené)
b)
Hackamore (Bosal + Mecate)
c)
Pákové udidlo
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 2
Jak starý musí být kůň, který nastupuje do soutěže
všestrannosti označené jednou nebo dvěma
hvězdami?
a)
4 roky
b)
5 let
c)
6 let
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 3
Ve kterém z následujících případů dochází ke
SNÍŽENÍ tepové frekvence u dospělého koně?
a)
při nedostatku kyslíku ve vzduchu
b)
při onemocnění žloutenkou
c)
při otravě pryskyřníkem
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 4
Kterému plemeni byste přiřadili tento popis:
Má delší mírně klabonosou hlavu, sraženou záď a nízko nasazený ocas. Bedra
mají 6 obratlů, na nohách mívá rousy. V kohoutku měří kolem 153 cm. Je velmi
odolný vůči suchu a horku, vyniká svou vytrvalostí a houževnatostí. V závodě
jezdců napříč pouští dokázal uběhnout 160 km za 9 hodin. Je obratný a na
krátké vzdálenosti rychlý. Dnešní barvení bývá díky přikřížení arabů bílé, ale
původně byli převážně vraníci, hnědáci nebo ryzáci.
a)
Arab
b)
Berber
c)
Anglický plnokrevník
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 5
Vyberte správné tvrzení z oblasti historie jezdectví
a) Československý reprezentant jednou zvítězil v
parkurové soutěži na OH.
b)
Český reprezentant jednou zvítězil na OH v drezuře.
c) Československo nikdy nezískalo na OH v jezdeckém
sportu medaili.
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 6
Na následujícím obrázku je několik typů sedel.
Vyberte správnou kombinaci pro jakou jezdeckou
disciplínu jsou sedla určena.
a)
1-endurance, 2-drezurní, 3-reining, 4-dostihové
b)
1-bezpečnostní dětské, 2-drezurní, 3-trail, 4-pony
c) 1-pony (kategorie C), 2-drezurní, 3-trail, 4-pony
(kategorie A)
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 7
Která z níže uvedených rostlin je pro koně jedovatá?
a)
Náprstník červený
b)
Ženšen
c)
Tužebník jilmový
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 1
Pokud použijete všechny díly uzdečky V TOM POČTU
v jakém jsou na obrázcích níže, půjde uzdečka
sestavit a použít na koni?
a)
Ano, půjde
b)
Ne, chybí podhrdelník
c)
Ne, chybí lícnice
Sdružení Rozcestník
Křižovatky 2013
OTÁZKA Č. 9
Doplň chybějící slovo v písni:
Nešťastný šafářův dvoreček, nešťastný šáfářův dvůr,
nešťastný šafářův dvoreček, nešťastný šáfářův dvůr,
když jsem jel okolo, srdce mne bolelo, zařechtal můj
…………… kůň
a)
Vraný
b)
Bílý
c)
Mladý

Podobné dokumenty