Pobytový kurz AFL+přihláška

Komentáře

Transkript

Pobytový kurz AFL+přihláška
Alliance française de LIBEREC en partenariat avec „Malá Normandie“
Vám nabízí
ORIGINÁLNÍ POBYTOVÉ KURZY FRANCOUZŠTINY VE FRANKOFONNÍM PROSTŘEDÍ
– V JIZERSKÝCH HORÁCH...
Tak jako kdybyste byli ve Francii, přivítá Vás v rodinném penzionku francouzsko-český pár - učitel a soudní překladatelka.
Francouzštinu budete používat nejen při klasických jazykových kurzech, vedených zkušenými lektory Alliance française,
ale po celý den s rodilými mluvčími a v autentických životních situacích :
při stolování, při společných procházkách, návštěvě památek, nakupování či hraní her...
To vše navíc v srdečném a sympatickém frankofonním prostředí.
Une plongée totale dans la culture française vous attend !
„Nemáte čas jet do Francie ? Přijeďte do „Malé Normandie“ !...“
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMÍNY
Víkendová stáž : Čt 17.7. - Ne 20.7.2014
Týdenní stáž :
Ne 20.7. - Ne 27.7.2014
KDE ?
V Jizerských horách (13,5 km od Jablonce nad Nisou), frankofonní ubytování v soukromí „Malá Normandie“ v obci Držkov,
2 dvoulůžkové a dva třílůžkové pokoje (http://mala-normandie.cz/)
Plná penze, včetně nápoje k jídlu. Strava bude sestavena podle francouzských zvyklostí a podle receptů francouzské kuchyně.
V rámci jednoho z ateliérů budete mít možnost zúčastnit se přípravy jídel.
PROČ ?
FRANCOUZŠTINA PO CELÝ DEN S RODILÝMI MLUVČÍMI
Od Vašeho příjezdu, každý den, od snídaně do večeře, přes klasickou výuku jazyka, odpolední ateliéry až po večerní aktivity,
bude veškerá komunikace probíhat ve francouzštině... Pro každého, od jazykové úrovně A1, A2 nebo B1.
JAK ?
Autem (GPS 50.688903, 15.303204, uzavřené parkoviště zdarma)
Autobusem : přímá autobusová doprava na lince Praha-Harrachov, na trase E65.
ZA KOLIK ? v ceně je zahrnuto kurzovné a frankofonní ateliéry, ubytování, strava a rekreační poplatek obci. Cena nezahrnuje
zdravotní ani cestovní pojištění.
Počet účastníků je limitován : minimálně 6, maximálně 10 osob
Zájemci, bydlící v okolí, se mohou přihlásit na kurz bez ubytování.
Přihlášky do 30.6.2014, Alliance française Liberec, Tel. : (+420) 601 357 597, mail: [email protected]
4 denní stáž 2014/osoba
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
Bez ubytování+2jídla/den
Týdenní pobyt 2014
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
Bez ubytování+2jídla/den
Ubytování a strava
1 585,- Kč
1 465,- Kč
-Ubytování a strava
3 500,- Kč
3 220,- Kč
--
Oběd+večeře
--700,- Kč
Oběd+večeře
--1 400,- Kč
Kurzovné+ateliéry
1 220,- Kč
1 220,- Kč
1 220,- Kč
Kurzovné+ateliéry
2 400,- Kč
2 400,- Kč
2 400,- Kč
Pobyt CELKEM/*
2 805,-- Kč
2 685,-- Kč
1 920,-- Kč
Pobyt CELKEM/*
5 900,-- Kč
5 620,-- Kč
3 800,-- Kč
/* -5% pro členy Alliance Française čr (justificatif par carte d´adhérent valable)
PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Vyplněním přihlášky se zavazujete k zaplacení plné ceny stáže. Z toho 1 000 Kč z celkové ceny 4 denní stáže a 2.000
Kč z celkové ceny týdenní stáže, se platí v den zápisu , zůstatek nejpozději do 2.7.2014 . V případě nedodržení
termínu splatnosti Vám bude účtováno penále ve výši 50Kč za každý den zpoždění nebo budete nahrazeni jiným
účastníkem (storno bude účtováno).
Storno přihlášky : v případě storna účasti na stáži, bude nutno uhradit 5% z ceny ubytování.
Alliance française de LIBEREC
PŘIHLÁŠKA
Víkendová nebo týdenní
LLEETTNNÍÍ SSTTÁÁŽŽ VVEE FFRRAANNKKOOFFOONNNNÍÍM
M PPRRO
OSSTTŘŘEEDDÍÍ,,
s intenzivní výukou francouzštiny
ZÁPIS PROBÍHÁ do 26.6. 2014
OMEZENÝ POČET MÍST !
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
e-mail:
Adresa trvalého pobytu:
Telefon/Fax:
Povolání:
Úroveň znalosti:
mírně pokročilí (od A1)
středně pokročilí (od A2)
pokročilí (B1)
/**Přihlašuji se na letní stáž :
4 denní
týdenní
bez ubytování
/**Označte prosím vybraný pobyt
Prohlašuji, že jsem srozuměn(a) s podmínkami přihlášky na letní stáž s intenzivní výukou
francouzštiny, organizovanou Alliance francaise v Liberci, a zavazuji se tyto podmínky
dodržet.
Datum :. ....... / ........ / ................
Podpis : ....................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobyt je určen zájemcům, keří mají následující jazykovou úroveň :
A2 - Rozumím větám a často používaným výrazům, které souvisí např.: informace o osobách a o rodině, nákupech, práci, bližším okolí. Dorozumím se v
jednoduchých, rutinních situacích, ve kterých jde o jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných věcech. Umím popsat jednoduchými
slovy svůj původ a vzdělání a přímé okolí a věci v souvislosti s bezprostředními potřebami.
B1 - Rozumím hlavním bodům, když se používá standardní jazyk a když jde o známé věci z práce, školy, volného času atd. Zvládám většinu situací, se
kterými se člověk setká na cestách v jazykové oblasti . Umím se jednoduše a souvisle vyjádřit o známých tématech a osobních oblastech zájmů. Umím
informovat o zkušenostech a událostech, popsat sny, naděje a cíle a podat krátká zdůvodnění nebo vysvětlení k plánům a názorům.
Popřípadě :
A1 - Rozumím známým každodenním výrazům a jednoduchým větám a umím je používat. Umím představit sebe i druhé a klást druhým lidem otázky,
týkající se jejich osoby - např. kde bydlí, jaké lidi znají nebo jaké věci mají - a umím odpovídat na otázky tohoto druhu. Dorozumím se jednoduchým
způsobem, když se na mě mluví pomalu a zřetelně, s případnou pomocí.
FRANCOUZŠTINA PO CELÝ DEN
Dopolední výuka :
Dopolední klasická výuka s lektory Alliance française Liberec (3x 45 min./denně).
Tématické ateliéry :
Ateliér francouzské kuchyně : všichni se budou postupně moci zúčastnit nejen přípravy jídel podle receptů francouzské
kuchyně, ale osvojit si především potřebnou širokou slovní zásobu (2x45 min./denně)
Odpolední tématické ateliéry :
Připraveny jsou aktivity zaměřené na hudbu, lidový tanec a písně z Normandie, ale i vycházky a výlety po okolí s francouzským
výkladem (minimálně 1x 45 min./denně)
Volnočasové a večerní aktivity s přítomností Vašich frankofonních hostitelů :
Oblíbená francouzská hra pétanque, francouzské stolní hry, DVD ve francouzštině, veškeré programy francouzské televize
Ostatní volnočasové aktivity :
K dispozici je také stolní tenis, několik kol VTT a velká zahrada, v pokojích jsou knihovničky s francouzskými knihami.
V samotné obci je restaurace, Hasičský klub s kulečníkem a šipkami a sympatická vinárnička. Ve vedlejší obci je možné
rezervovat bowling.
ZÁPIS PROBÍHÁ do 26.6.2014 – TERMÍN ZAPLACENÍ zůstatku: do 2.7.2014 !
Alliance Française Liberec – IČ: 467 44 363 – Číslo účtu: 981222339/0800

Podobné dokumenty

P Ř I H L Á Š K A

P Ř I H L Á Š K A Ve frankofonní „Malé Normandii“ Vás v rodinném penzionku přivítají francouzský učitel a soudní překladatelka.

Více