Ahojte všichni a každý zvlášť Zdál se mi sen, viděl jsem sám sebe

Komentáře

Transkript

Ahojte všichni a každý zvlášť Zdál se mi sen, viděl jsem sám sebe
Ahojte všichni a každý zvlášť
Zdál se mi sen, viděl jsem sám sebe jak kráčím s Ježíšem po mořském břehu a za sebou
zanecháváme dvoje stopy. O něco později jsem v tom snu viděl pouze jedny stopy. Současně
jsem v těch stopách viděl i okamžiky a události svého života, a právě v okamžiku, kdy mi bylo
těžko – byly v písku pouze jedny stopy. Obrátil jsem se ve snu na Ježíše slovy:„kdysi jsem se
rozhodl jít za tebou a Tys slíbil, že mne budeš chránit a vést. Ale já vidím, že ve chvílích, kdy
mi bylo nejhůř, že jsou v písku pouze jedny stopy. Kde jsi tehdy byl“? A Ježíš z láskou na mně
pohleděl a řekl:“jsem stále s tebou, ve všech zkouškách i uprostřed radosti. A ony jedny stopy
v písku? To jsou okamžiky, kdy jsem tě nesl“.
Blíží se vánoce a s nimi i vaše / naše vánoční akce. S některýma z vás se třeba uvidím.
A tak jen pár myšlenek.
Kdosi z vás mi před nedávnem položil otázku ohledně motlitby. Žijeme v čase – dny
mají jen 24 hod (a občas je potřeba se i vyspat), žijeme ve světě – kde máme plnit řadu úkolů
(škola, zaměstnání, povinnosti doma i jinde), a tak času na samotnou motlitbu je málo.
No ale……… co je tedy ona motlitba – pouze řetězec slov? Postoje našeho těla (když
klečíme, stojíme, tančíme, nějak držíme ruce)?
Motlitba je vztah, bytí s tím, kterému věřím (nejen v kterého věřím), mluvení i
naslouchání. A pokud je Bůh ve vašem srdci (a každý den toto spojení obnovujete), smějete
se v partě – a On je mezi vámi (svým životem, čistotou, opravdovostí Jej přinášíš druhým –
tudíž modlíš se, držíš se Jeho ruky), připravuješ program na akci (láska tě učí sloužit, a On je
Láska – On s tebou mluví při tvé práci a o tvé práci), došlo ve spolču k hádce, pomluvám
(vznikají pochybnosti o smyslu spolča – boj dobra a zla ve tvém srdci, Bůh bojuje o tvé srdce,
o tvou obětavost přinést smíření), večer seš utahaný a na breviář nebo dlouhou motlitbu není
sil ani chuti (v myšlenkách se ozve: jsem utahaný jako kůň, už mi to nemyslí, pomodlím se
zítra….... atd.) a stačí říct: vidíš to pane, zase jsem hotovy, z růžence toho moc nebude,
protože stejně při třetím zdrávasu usnu, ale jsem tady, takový jaký jsem… (už tato věta je
jedinečnou a hezkou motlitbou plnou důvěry).
A tak nám všem přeju dostatek času a vytrvalosti pro pravidelnou motlitbu, ale stejně i
tak důvěru v Jeho blízkost, všední činnosti prožívané jako motlitbu, ticho prožívané jako
setkání, službu druhým prožívanou jako Jeho posel.
Ciao všem
George

Podobné dokumenty