zde - Jakub Klecker

Komentáře

Transkript

zde - Jakub Klecker
Životopis
Jakub Klecker (1982) dirigent a sbormistr, patřící k výrazným představitelům současné
dirigentské školy. Po studiu oboru dirigování na brněnské konzervatoři u Aleše Podařila
absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze ve třídě prof. Jiřího Bělohlávka a doc. Tomáše
Koutníka. Studia ukončil absolventským koncertem v roce 2006 s Filharmonií Brno
a Kantilénou.
Již během studií na Konzervatoři v Brně zaujal spolehlivým nastudováním řady soudobých
skladeb ( R. Ištvan, F. Emmert, P. Eben, Z. Pololáník, J. Matys, C. Kohoutek, E. Zámečník,
P. Zemek aj.), spolupracoval s tamním symfonickým orchestrem a připravil také několik
operních inscenací (Janáčkova Říkadla, radio-operu Hlas lesa od B. Martinů, zpěvohru Tlustý
pradědeček J. Křičky, operní intermezzo „Il maestro di capella“ D. Cimarosy a operu Bastien
a Bastienka W. A. Mozarta aj.).
Od roku 1993 pracuje s Kantilénou, sborem dětí a mládeže při Filharmonii Brno, nejdříve
jako zpěvák, od roku 1997 jako korepetitor a druhý sbormistr. V letech 2003–2005 působil
jako hlavní sbormistr Kantilény. V roce 2006 převzal po Ivanu Sedláčkovi funkci uměleckého
vedoucího sboru. Úspěšně navazuje na dlouholetou tradici a vysokou interpretační kvalitu
Kantilény. O tom svědčí i 1. cena „summa cum laude“ z belgického Neerpeltu (2006),
kde se Kantiléna utkala v těžké konkurenci 99 sborů. Ještě větším úspěchem se stal zisk
2 zlatých medailí na Světových sborových hrách v rakouském Grazu (2008), kde bylo těleso
také hodnoceno jako nejlepší evropský sbor ve svých kategoriích.
K první spolupráci s Národním divadlem Brno byl Jakub Klecker přizván v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkovo Brno 2004. Podílel se na nastudování
Janáčkovy opery Její pastorkyňa. V červnu téhož roku připravil jako asistent dirigenta
Smetanovu operu Braniboři v Čechách, se kterou v říjnu debutoval na prknech Janáčkova
divadla. Od roku 2007 zde působí jako dirigent a postupně diriguje řadu oper a baletů (Marta,
Její pastorkyňa, Rigoletto, Idomeneo, Nabucco, Aida, Prodaná nevěsta, Carmen, Juliette, Slzy
nože, Příhody lišky Bystroušky, Kráska a zvíře (Glass), balety Spartakus, Louskáček,
Kuchyňská revue, Podivuhodný let nebo Coppélie z Montmartru). Mezi jeho významné
počiny z poslední doby patří komorní opera Ženitba od Bohuslava Martinů, kterou nastudoval
ve světové premiéře scénického provedení a v původním anglickém znění pro Mezinárodní
hudební festival Brno – Moravský podzim 2009, nebo nastudování Pucciniho opery Turandot,
která v dubnu 2011 poprvé zazněla v ČR se závěrem od italského skladatele Luciana Beria.
V sezoně 2012/2013 nastuduje dva významné tituly. Na podzim 2012 Janáčkův Osud a na jaře
2013 Brittenův Sen noci svatojánské.
Jakub Klecker také pravidelně spolupracuje s předními evropskými orchestry
a renomovanými umělci, jako je Filharmonie Brno, Pražská komorní filharmonie,
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Moravská
filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava, Štátna filharmónia Košice, Čeští
komorní sólisté, Czech Virtuosi, Český filharmonický sbor Brno, Eva Urbanová, Václav
Hudeček, Ivo Kahánek, András Adorján, Sergej Babajan, Jiří Pavlica ad. V roce 2007 a 2009
se s Filharmonií Brno zúčastnil koncertního turné po Japonsku. Kleckerův skvělý debut
na Pražském jaru 2009 jen potvrzuje vzrůstající kvality jeho práce s instrumentálními tělesy
v České republice. Mezi další významné festivaly a kulturní počiny, na kterých Jakub Klecker
účinkoval, patří Moravský podzim, Setkávání Václava Hudečka, MHF Petra Dvorského,
MHF Špilberk, Dny lidí dobré vůle (Velehrad), Janáček Brno ad.
Z uplynulých angažmá v sezoně 2010/2011 jmenujme uvedení oper Ariadna (Martinů)
a Šárka (Janáček) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, koncertní turné po Itálii
v rámci festivalu Carniarmonia, spolupráci s italským sborem Coro del Friuli Venezia Giulia
a orchestrem Mitteleuropa, s Litevským komorním orchestrem a renomovanou houslistkou
Sophií Jaff, nastudování Honnegerova oratoria Jana z Arku pro festival Moravský podzim,
vánoční hostování u filharmonie v německé Jeně nebo účinkování na renomovaných
festivalech Smetanova Litomyšl, Thurn-Taxis Schlossfestspiele, Rheingau Musik Festival.
V roce 2012 nastudoval Jakub Klecker v Národním divadle moravskoslezském Stravinského
operu Život prostopášníka, kterou uvedl také v rámci divadelní řady prestižního festivalu
Pražské jaro v historické budově Národního divadla v Praze.

Podobné dokumenty

Rodney Friend (housle) Julie Svěcená (housle)

Rodney Friend (housle) Julie Svěcená (housle) symfonickými orchestry (Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Plzeňská filharmonie, Filharmonie B. Martinů Zlín, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Hradec Králové, atd.), jako sólistka vy...

Více