Městský zpravodaj - Město Králův Dvůr

Komentáře

Transkript

Městský zpravodaj - Město Králův Dvůr
Králodvorský
zpravodaj
n říjen 2008 n č. 10 n vydává Městský úřad Králův Dvůr n zdarma n
Starosta Mencl středočeským zastupitelem
V uplynulých volbách do středočeského krajského zastupitelstva zaznamenala velký úspěch ČSSD. Na její kandidátce chtěl získat na příští čtyři roky
zvolení mezi “krajskou elitu” i králodvorský starosta Karel Mencl. A úspěšně.
Získal 813 přednostních hlasů a bude sedět mezi 65 zastupiteli. Za Králův
Dvůr kandidoval ze současného zastupitelstva města za Středočechy i Kamil
Machart, který získal 19 hlasů. A jaká byla v Králově Dvoře volební čísla?
Volební účast byla 34,71%, což je hodně pod celostátním průměrem. Nejvíce
získala ČSSD - 38,97%, druhá ODS měla 32,28%, třetí KSČM 17,09%, čtvrtá
byla Strana zelených s 2,42% a pátí Nezávislí starostové pro kraj s 2,3%
hlasů
Zastupitelé odsouhlasili dostavbu sportovní haly
Očekávané zasedání zastupitelstva Králova Dvora se konalo ve čtvrtek 16. října. Na programu bylo mimo jiné projednání výstavby sportovní haly, komunitní plánování
a úpravy rozpočtu. I když o problémech kolem nedostavěné sportovní haly se rozvíjejí různé teorie, o nichž informoval regionální tisk, jednání zastupitelů se konalo bez
většího zájmu občanů. Důležitým bodem byla zmíněná sportovní hala, na jejíž dostavbu vypsalo město nové výběrové řízení a její dokončení se podle jeho výsledků a po
schválení zastupitelstvem ujme pražská firma Sefimota.
„Zastupitelé původně souhlasili s tím, že dostavba
sportovní haly nepřesáhne stanovený strop, tedy částku
31 milionů 800 tisíc korun. Žádná z firem však s takovou
nabídkou nepřišla. Všechny tuto sumu ve svých návrzích
překročily. Proto se znovu tato otázka otevřela. Vybraná
firma navrhovala dokončení stavby za 27 a půl milionu
korun. K tomu je nutné přičíst navýšení o 19 procent
DPH, takže výsledná částka se blíží k 33 milionům korun.
V této částce jsou dokonce obsažené i dvě položky, které
vinou projektanta nebyly na začátku výstavby sportovní
haly zahrnuty. Jedná se o část slaboproudu, měření
a regulace vzduchotechniky plus vytápění. Tyto položky
by musely být uhrazeny i první firmě, která působila na
sportovní hale,“ uvedl Petr Vychodil. Podle jeho sdělení
většina zastupitelů hlasovala pro tento návrh.
„Měli jsme dvě možnosti na výběr. První z nich byla,
že by se hala nedostavěla. Museli bychom ale vrátit
dotaci 30 milionů a další peníze na penále, v souhrnu
zhruba 60 milionů korun a město by dál bylo bez sportovní haly a zůstala by rozestavěná hala, kterou by bylo
potřeba hlídat a zakonzervovat, to by přineslo pro město
další náklady v milionech korun. O této možnosti zastupitelé diskutovali, ale návrh halu nedostavět nebyl od
žádného zastupitele města Králův Dvůr podán. Druhá
možnost je objekt dostavět i za poněkud zvýšených
nákladů. Na žádost města ministerstvo financí
prodloužilo termín dostavby, takže nemusíme platit
penále, které nad námi viselo jako hrozba. Zmíněných
27 a půl milionu plus 19% DPH je suma na dostavbu
sportovní haly a musím upozornit, že toto není částka
navíc, necelých 20 miliónů korun zůstalo z plánované
celkové částky na výstavbu sportovní haly,“ upozornil
místostarosta Králova Dvora.
Zastupitelé na zasedání schválili také nákup nové
cisternové automobilové hasičské stříkačky, na níž
www.kraluv-dvur.cz
se jim podařilo získat dotaci ve výši 2,5 milionu korun.
„Nová sice stojí kolem 5 milionů korun, ale jeden
milion se patrně získá za prodej staré stříkačky
a zbytek doplatí město, protože naši hasiči si novou
techniku zaslouží. Jsou aktivní, je na ně spolehnutí
a dosahují dobrých výsledků,“ chválil králodvorské
hasiče místostarosta Petr Vychodil.
Převzato z týdeníku ECHO
Začátkem listopadu se na sportovní halu vráti zedníci a řemeslníci.
Králův Dvůr podporuje Klubíčko
Město Králův Dvůr podporuje činnost Klubu
Klubíčko Beroun, který v loňském roce oslavil již
desetileté výročí svého založení. Na jeho počátku se
sešlo 24 rodin z berounského okresu, které spojoval
nepříznivý osud jejich dětí. Někteří z těchto rodičů
si vytyčili nelehký úkol, vybudovat organizaci, jejímž
úkolem bude přispívat ke zkvalitňování života rodin
s dětmi s postižením a jejich integraci do „běžného“
života. Největším úspěchem je, že Klubíčko umožnilo
19 rodičům zdravotně postižených dětí návrat do
zaměstnání. Zaměstnanci Klubíčka vnímají péči o své
klienty jako poslání a ze všech sil se snaží zkvalitnit
jejich život. I v budoucnosti chtějí budovat organizaci,
na kterou se rodiny s postiženými členy mohou
spolehnout a Klubíčko jim pomůže řešit jejich těžkou
životní situaci.
1
informace
Září v Klubu důchodců
Na dveře klubu jsme po prázdninách zaklepali
už 2. září 2008 a po pravdě řečeno, setkání to bylo
opravdu srdečné. Hned po přivítání se ve dveřích objevila Kája Mužíková s nabídkou volných vstupenek do
divadla v Plzni. Několik zájemců se jí podařilo ulovit.
Při čtení fejetonu Krize středního věku jsme
unisono souhlasili s navrhovanou radou ženy, které
manžel po pětadvacetiletém manželství oznámil,
že mu do stávajícího blahobytného scénáře jaksi
nepasuje soužití s padesátiletou ženou. Dnešní Star
Dance se odbývala na chodbě před klubem, protože
v prostorách tělocvičny byl skladován školní nábytek
určený k likvidaci. Další nečekanou událostí byl fakt,
že nám naše pokladní vypověděla poslušnost, takže
do konce roku bude na dotace a klubové příjmy (např.
za kávu, atd.) dohlížet Helenka Štolcbartová, která se
už stará (a velmi dobře) o naší kulturní činnost.
O týden později mezi nás zavítali starosta Mgr.
Karel Mencl a místostarosta Petr Vychodil. Tak jako
vždycky při našich setkáních i tentokrát nás seznamovali s problémy, které Městský úřad Králův
Dvůr řeší a odpovídali na spoustu dotazů, které jim
předkládaly zvídavé členky klubu. Pozvání přijal
i Ruda Vilhelm a tak se v prostorách klubu po dlouhé
době zase zpívalo. K vylepšení nálady též přispělo
přečtení dvou vtipů. Ten první si vzal na mušku policajty, druhý hasiče. A také se tančilo.
V úterý 16. září jsme tanečkům věnovaly třičtvrtě
hodinky. Dnes se předčítala úvaha o stáří. Celkem
se skládala z 20 bodů a jeden byl lepší druhého. No
posuďte sami: posadíš-li se někde na lavičku, aby
ses kochal přírodou, usneš. Nebo: když si budeš chtít
pořídit něco na sebe, budeš poslouchat řeči, že už to
neunosíš a do rakve se to nehodí. Ale také: budeš
mít brejle na dálku, na blízko, bifokální, trifokální
a pak jedny s jednou nožičkou, kterými budeš vidět.
A co tohle: když si budeš chtít u stánku koupit tisk
a upadne ti peněženka, budeš dělat, že si oprašuješ
koleno, pak lýtko, pak ti rupne v zádech, čímž tvé
ohýbání skončí a peněženku vzteky kopneš do kanálu. Z čehož vyplývá: že až ti někdo přijde přát, aby ses
dožil stovky, pošleš ho někam.
Po uplynutí týdnu jsme opět dorazili do Klubu, abychom si mezi sebou povyprávěli, co se
kde přinatrefilo a také si postěžovali, jak ten čas
splašeně utíká, kde nás kterou bolí a píchá, atd. Při
čtení nejlepšího e-mailu, vybraného ženami jsme
korporativně dávaly pisatelce za pravdu, protože ti
chlapi sakulentští si někdy opravdu myslí, že ženská,
která zůstává s dětmi doma, nic nedělá. Pískajícího
Rufuse (country tanec) už zvládáme.
Zářijové schůzky byly ukončeny datem 30.
září. V nabídnutých Hádankách pro ženy pisatelka
sakramentsky buší do mužské populace, ale věříme
tomu, že i ona by si jen těžko život bez nich dokázala představit. Také jsme se seznamovali s činností
některých vědních oborů, např. co zkoumá astronomie, čím se zabývá biologie, atd. Kromě Helenky,
která nás informovala o nabídce listopadového
programu divadla v Plzni, nám naše vedoucí sdělila,
že příští setkání odpadá, protože prostory klubu
musí zůstat prázdné. Důvod? Kancelář Zvonku
se bude malovat a veškerý nábytek se tady musí
uskladnit.
Naše členská základna se rozrostla o další dvě
členky.
Marie Staňková
2
Město Králův Dvůr
pořádá v úterý 28. října od 17.30 hodin
lampiónový průvod
• zahájení v Počaplech u Památníku padlých spolu s položením věnců
• 17.45 hod. samotné zahájení lampiónového průvodu
• 19.15 hod. OHŇOSTROJ
• od 18.30 do 20.30 hod. diskotéka pro děti na zámku v Králově Dvoře
K tanci a poslechu zahraje DJ Moravec
Pro děti budou připraveny různé soutěže o ceny
Prvních 100 účastníků obdrží lampión zdarma
Historie lampionů
Lampióny pocházejí z Asie. V Číně sloužili
nejen jako dekorace už kolem roku 250 před
naším letopočtem. Byly neodmyslitelnou součástí
většiny svátků jako např. narození dítěte, pohřbu,
svateb a dalších oslav. V Taiwanu se každoročně
koná svátek lampiónů (jüan-siao-ťie), který se koná
podle tradice patnáctého dne prvního lunárního
měsíce, který završuje oslavy čínského Nového
roku. Mezi obyčeje a zvyky v tento den patří mimo
jiné řešení hádanek napsaných na lampionech.
Zvyky se lišily podle regionů. Mezi nejznámější
patří vypouštění lampionů v městečku Pingxi.
Původ zvyku vypouštění lampionů je částečně
založen na legendě. Podle ní prý lampiony poprvé
použil čínský vojenský stratég Zhu Geliang (220
- 280). Aby zmátl nepřátelské astrology, vypustil
lampiony na oblohu. Jak plynul čas, staly se
lampiony jakýmsi prostředkem či lépe řečeno
zprostředkovatelem pro vyjádření přání bohům.
Podle další legendy přepadali usedlíky bandité. Vždy, když hrozil jejich útok, ženy, děti a starci
se ukryli v horách. Jakmile pominulo nebezpečí,
muži, kteří zůstali, aby strážili domovy, vypustili
lampiony signalizující, že nebezpečí je zažehnáno
a že je již bezpečné se vrátit.
Výroba lampionů byla záležitostí celé rodiny.
Rámy lampionů se zhotovovaly z bambusů, plášť
byl z lehkého papíru. Lampiony dosahovaly výšky
až několika metrů.
Od dnešních lampiónu, jak je známe u nás,
byly lampiony v Pingxi nahoře uzavřené, aby
neunikal horký vzduch. Do spodní drátěné části
lampionu se vložil svazek rituálních papírových
peněz, namočený do směsice petroleje a zeleninového oleje a tento se zapálil. Princip byl obdobný jako u horkovzdušných balónů. Vzduch uvnitř
se zahřál, získal menší hustotu než vzduch kolem
a lampion stoupal vzhůru. Bohužel zatoulané lampiony představovaly velmi velké nebezpečí vzniku
požáru.
Senioři navštívili pražskou zoologickou zahradu
Po prázdninách, které držíme i my důchodci,
jsme si 10. září udělali výlet do pražské zoologické
zahrady v Tróji. ZOO v pražské Tróji založil v roce
1931 profesor J. Landa, architektonické řešení vypracoval J. Fuchs. Za těch 77 roků existence prodělala
pražská ZOO řadu změn a zaznamenala velký rozvoj. V současnosti patří mezi zoologické zahrady, ve
kterých jsou vytvořeny příjemné podmínky nejen pro
návštěvníky, ale hlavně pro chovaná zvířata.
V letech, kdy jsem ještě na naší TJ dělala dětskou
turistiku, jsme si s dětmi do zoologické zahrady zajeli
několikrát. Děti pokaždé vyráželi s elánem a natěšené,
zatímco kolektiv vedoucích nad podobnými akcemi
nejásal. Přece jen tu byly obavy, aby se té naší bleší
chásce nic zlého nepřihodilo a abychom děti dopravili
domů v pořádku. Proč se o tom zmiňuji? No, protože
jsem si tu dnešní prohlídku jak se patří užívala.
Tentokrát jsem nemusela sprintoval od výběhu
k výběhu. S partou dospěláků jsme se po zoologické
zahradě doslova procházeli. A když se k tomu korzu
přidá fakt, že se máte v jednom kuse na co dívat,
když ve svém kmetském věku ještě objevujete spoustu krásných zvířat, o jejichž existenci jste neměli
ani šajn, když na každém kilometru narazíte na kiosek s občerstvením, v jehož blízkosti je umístěno
čisťoučké WC, když nožky začnou trucovat a vy jim
dopřejete odpočinek na jedné z laviček, které hustě
lemují cestu, po které se právě ubíráte, a když Vám
babí léto zavěsí slunce nad hlavu – no, řekněte? Lze
si přát víc?
Věřím tomu, že podobně smýšleli i ostatní
účastníci zájezdu, protože při vzájemných setkáváních byli samý úsměv a o návštěvě ZOO mluvili
v superlativech.
Nakonec bych se ještě chtěla zmínit o tom, že
pár obdivovatelek hradů a zámků přerušilo asi na
hodinu prohlídku zahrady a zaběhlo se pokochat interiéry a exteriéry Trojského zámku. Bylo to tam prý
krááásné.
Marie Staňková
www.kraluv-dvur.cz
informace - historie
Schola musica Stella maris Ohlédnutí k 28. říjnu 1918
Soukromá základní umělecká škola
se sídlem V Kaštanech 103 Králův Dvůr
Letošní rok zaznamenal velký nárůst nových žáků
Naše škola, zařazena do sítě Ministerstva
školství, má omezenou kapacitu 300 žáků, kterou
jsme letos hravě naplnili, ovšem díky odloučeným
17-ti pracovištím, kde je zájem o hudební vzdělávání
rok od roku větší. V Králově Dvoře tomu tak ovšem
není. Je to způsobeno možná tím, že v Berouně jsou
dvě Základní umělecké školy. Do naší školy se letos
přihlásilo velké množství malých dětí od 3 do 6 - ti let,
do souboru pod názvem Králodvorské Berušky, který
si již vytvořil u nás svou tradici.
Horší je situace, co se týče zájmu o výuku hudby
u dětí školou povinných; je to velká škoda, neboť
naše škola je nejen špičkově vybavena, co do kvality
hudebních nástrojů, ale rovněž co se týče i estetického vzhledu. A co je nejdůležitější? Náš tým pedagogických pracovníků je v současné době složen
z vynikajících nejen učitelů, ale i interpretů hudby
v jedné osobě.
V letošním roce chystáme několik akcí, na něž
zveme naše občany. Reprezentační koncert se koná
ve čtvrtek 13. 11. v 17.30 a medailon Z. M. Tauberové
ve středu 19. 11. v 18.30, obojí v koncertním sále naší
školy.
V listopadovém článku budu informovat o dalších
adventních vystoupeních naší školy.
Dr. Mgr. Zora Maria Tauberová
Některé vysílače vypínají analogové vysílání
Česká televize se na hlavních středočeských
vysílačích rozhodla definitivně ukončit analogové
vysílání programu ČT2. Snaží se totiž dohnat
několikaměsíční skluz v digitalizaci televizního vysílání. První velká změna se týká všech, kdo přijímají
signál prostřednictvím vysílače Cukrák a Kleť. Ty
přestaly ČT2 vysílat 1. 10. 2008.
Na žižkovském vysílači skončila analogově vysílaná ČT2 v pátek 24. října. Vysílač Buková hora
a plzeňský Krašov, ze kterých přijímá signál mnoho
lidí na Kladensku a Rakovnicku, vypíná analogovou
ČT2 poslední říjnový den.
Tento druh vysílání ČT2 se musí na jednotlivých
vysílačích vypnout, protože je potřeba uvolnit vysílací
kmitočty pro digitální pozemní vysílání, „řekl Štěpán
Janda z tiskového oddělení České televize. Už od 20.
srpna se všem divákům, kterých se tato změna týká,
zobrazuje zvláštní symbol - čtyři čtverce a textová lišta.
Mají tedy několik možností. Pořídit si set-top
box nebo televizi, která digitální vysílání umožňuje.
Zatím je také možné přeladit na jiný kanál a využít
zatím stávající vysílání Strahova nebo Žižkova, ale
to odborníci příliš nedoporučují. Koupě potřebných
zařízení se tak totiž oddálí maximálně o půl roku.
Na jaře 2009 se totiž očekává, že analogový signál
vypnou všechny vysílače. „Lidé se přechodu na digitální vysílání stejně nevyhnou. Přeladění televizorů
na jiný zdroj analogového vysílání ČT2 v lokalitách,
kde bude dostupné digitální vysílání, je jen snahou
oddálit nevyhnutelné,“ uvedl Janda. Střední Čechy
totiž kromě Cukráku pokrývají i další vysílače, které
alespoň prozatím vypínat analogovou ČT2 nebudou.
„Nedá se přesně říci, kam až signál vysílačů zasahuje, lidé v jedné oblasti tak mohou být naladěni
na různé vysílače. Přesně je tedy možno říci jen to,
www.kraluv-dvur.cz
že o analogovou ČT2 přijdou jen ti lidé, kteří nyní vidí
v levém dolním rohu na popředí vysílání tohoto programu čtyři šedivé čtverečky a informační listu,“ uvedla mluvčí Českých radiokomunikací Marie Fiánová.
Lidé tak možná také kvůli tomu zatím podle
prodejců set-top boxy zběsile nenakupují. „V naší
oblasti je většina lidí naladěna na vysílač žižkovský,
zatím jsem tedy nějaké zahlcení objednávkami
nezaznamenal,“ uvedl Radek Tomeček, který se
prodáváním set-top boxů a instalací antén zabývá.
Stejný názor měl i prodavač set-top boxů z Benešova.
„Podle mne je to pořád stejné,“ uvedl. Ceny set-top
boxů se ve středočeských obchodech pohybují od
500 do 2000 korun.
Převzato z Mf Dnes
Magický rok osmičky
Před 90 lety 28. října 1918 se bude slavit
vznik Československého demokratického státu.
Vzpomínky budou patřit i prvnímu prezidentovi
Tomáši Garrigue Masarykovi. Především on měl
velký podíl na vzniku tzv. první republiky.
Poněkud smutnější je 60. výročí od uplynutí
komunistického převratu v roce 1948, nastolení diktatury a připojení Československa do
sovětského mocenského bloku. „Rudý 25. únor“
rozhodl o dalším vývoji celé země na desítky let.
Osmička v roce 1968 připomene okupaci
vojsky Varšavské smlouvy, která mnohým vzala
iluze, že komunismus je reformovatelný nebo-li
jinými slovy, že má „lidskou tvář“. Od burácení
tanků po ulicích českých měst letos v srpnu uplynulo čtyřicet let.
Vypuknutím první světové války roku 1914 došlo
k odsunutí národnostní otázky v Rakousko-Uhersku
do pozadí. To vedlo české politiky k prosazování
samostatnosti před federálním uspořádáním monarchie. Po počátečních represích zůstávali čeští
politici doma pasivní a snažili se nevytvářet záminky
k postupům proti nim. Naproti tomu český exil v čele
s Tomášem G. Masarykem prosazoval po celou dobu
války u mocností osamostatnění Československa.
Tomu napomáhaly československé legie, které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu a vytvářely
tím příznivý obraz budoucího státu.
Roku 1917 kritizovali nečinnost českých
poslanců spisovatelé. Domácí politici se objevili na
scéně při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna
1918. Tento dokument reagoval na zdánlivě bezvýznamné jednání o separátním míru s Ruskem, na
které nebyli pozvání zástupci národů RakouskoUherska. Deklarace obsahovala požadavek samostatnosti a nebylo v něm ani slovo o Rakousko-Uhersku. Tím byl zahájen společný postup osamostatnění
doma i v zahraničí.
Masaryk v polovině roku 1918 dosáhl příslibů
uznání nezávislosti od mocností Dohody. V Paříži ustanovil prozatímní československou vládu. Mezitím se
politické strany doma dohodly na vytvoření Národního
výboru, který se měl připravovat na převzetí moci.
V reakci na vyvážení potravin z Česka byla
vyhlášena na 14. října generální stávka. Ve městě
Písek došlo k předčasnému vyhlášení samostatného Československého státu. Během převratu byly
strhávány symboly mocnářství z radnice a ve městě
zavlály trikolóry. Následně bylo železničáři odpoledne
z Prahy přivezeno, že se vyhlášení republiky odložilo,
revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen
oddíl uherských vojáků, který začal vyšetřovat okolnosti převratu.
Dne 28. října 1918 kolem 9. hodiny ranní se vydali
Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzít Obilní ústav, aby zabránili odvozu
obilí na frontu. Poté se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Podmínky obsahovaly i uznání autonomie národů Rakousko-Uherska,
které si lid vyložil jako uznání nezávislosti. Na večer
téhož dne vydal Národní výbor první zákon o zřízení
samostatného státu.
„Osudových“ českých dat s osmičkou na
konci je ještě mnoho. Roku 1348 zakládá v Praze
český král a římský císař Karel IV. univerzitu, která
se čítá k první z vysokých učení na sever od Alp
a na východ od Paříže. Později byla univerzita pojmenována po svém zakladateli. Rok 1618 přinesl
počátek celoevropského náboženského konfliktu,
který je znám jako Třicetiletá válka. Skončila Vestfálským mírem v roce, který má také osmičku na
konci - 1648.
Další významná osmička - rok 1848. Je
synonymem boje za omezení absolutistické
moci tehdejších vládnoucích rodů téměř v celé
Evropě. A vraťme se zpět do Čech. Smutné 29.
září 1938 se zapsalo do českých dějin jako datum
Mnichovské dohody. Tehdejší Československo
přišlo totiž rozhodnutím evropských mocností
o své pohraničí.
Vendula Veselá
3
hasiči - policie
Čistý komín znamená klidné bydlení
PREVENCE
Topná sezóna je již v plném proudu a proto je nutné připomenout všem
uživatelům topidel s komínovým odtahem jejich povinnosti. Každý majitel, správce
nebo uživatel budovy má podle vyhlášky č.111/1981 Sb., o čištění komínů, povinnost nechat zkontrolovat a vyčistit komín. Podle typu paliva a výkonu topidla se liší
četnost kontrol:
• jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva
do výkonu 50 kW šestkrát ročně
s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně
• jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na plynná paliva
do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát ročně
do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát ročně
s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně
• jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních
stavbách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou ročně.
Seznam kominíků najdete na webových stránkách: www.skcr.cz a nebo je
vyvěšen v hale vedlejší budovy MěÚ Králův Dvůr.
REPRESE
Po několika řádkách o prevenci přidáme dnes něco z činnosti jednotky SDH
Králův Dvůr. Mimořádných událostí není mnoho, několik odchytů po celém berounském okrese a zálohy na stanici v Berouně. Poslední kulturní akcí pro hasiče bude
běžecký závod Králodvorský čtverec a lampiónový průvod.
Hasiči ovšem nezahálí a velmi intenzivně se připravují na zimu. Jak vlastní
výzbroj a výstroj, věcné prostředky a techniku, tak i technické prostředky města
pro zimní údržbu. Na závěr přikládáme fotografii opravené cisterny, více informací
můžete najít na: www.hasici-kraluvdvur.er.cz
Ze zápisníku velitele
hasičů Králův Dvůr
4
4
4
4
4
4
4
9. 9.
13. 9.
21. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
27. 9.
Odchyt dvou psů v obci Kuchař
Záloha na HZS Beroun
Vypalování kabelů v Berouně
Odchyt psa v Králově Dvoře
Záloha na HZS Beroun
Odchyt psa v Trubíně
Záloha na HZS Beroun
Policie ČR informuje: září - říjen 2008
� V noci z 22.na 23 .9. někdo přelezl oplocení areálu
firmy Ahold Czech Republic, Hypernova, a odcizil
celkem 36 ks prázdných přepravek od pivních lahví
STAROPRAMEN, čímž způsobil škodu odcizením ve
výši 3 600 Kč a škodu poškozením na drátěnkovém
oplocení ve výši 2 000 Kč. Většina přepravek byla
policií nalezena a předána majiteli.
� Netrpělivý zákazník v době od 26. do 27. září
poškodil vstupní dveře k bankomatu České spořitelny
v Králově Dvoře, U Tří zvonků a způsobil tak spořitelně
škodu ve výši 20 000 Kč.
� Neznámý pachatel dne 4. 10. v době od 18:45 do
20:40 hodin provedl vloupání do vozidla Mercedes
E 220CDI v ulici Plzeňská před domem čp. 267
v Králově Dvoře tak, že rozbil okénko levých zadních
dveří. Z vozidla následně odcizil černou nylonovou
tašku, ve které byly fotoaparát na film zn. Konica, digitální fotoaparát nezjištěné značky, kožené pouzdro
na fotoaparát, zelené látkové pouzdro s líčidly a další
drobnosti. Majitelce tak vznikla škoda v celkové výši
14 600 Kč.
� Od 7. října postrádá majitel novostavby v Počaplech
4 ks již zabudovaných střešních dřevěných přírodních
vyklápěcích oken zn. VELUX v celkové hodnotě cca
100 000 Kč.
� K další krádeži věcí z neobydlených novostaveb,
tentokrát v nových dvojdomcích nad Hypernovou,
došlo v době od 17 hod. dne 12. 10. do 18 hod. 13.
10., kdy pachatel vypáčil dvoukřídlé plastové okno
v přízemí novostavby, kterým vnikl dovnitř, zde vše
prohledal a odcizil již zabudovaný plynový kotel
zn. Buderus a digitální termostat. Dále se stejným
způsobem dostal i do druhé části dvojdomku a odcizil
také již zabudovaný plynový kotel zn. Protherm.
Majitelům tak vznikla celková škoda 60 500 Kč.
� K vloupání do tří dodávek došlo v noci z 13. na
14. 10. v areálu spol. Euro-Jordán, s.r.o., Králův Dvůr
- Počaply, ul. Fučíkova. Pachatel u všech tří vozidel
vypáčil zámek dveří zavazadlového prostoru, čímž
způsobil poškozením škodu 10 500 Kč a z vozidel
odcizil různé pracovní nářadí a náčiní za 32 230 Kč.
Policie ČR žádá občany Králova Dvora, pokud by měli
nějaké poznatky k uvedeným trestným činům nebo jinému
protiprávnímu jednání, aby tyto sdělili Policii ČR v Králově
Dvoře nebo anonymně do schránky důvěry umístěné na
budově obvodního oddělení Policie ČR Králův Dvůr.
komisař npor. Mgr. Pavel ZÍT
vedoucí OO PČR Králův Dvůr
Zubní pohotovost
l 22. - 23. 11. sobota a neděle
MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
Hradní 68, tel.: 311 583 140
l 29. - 30. 11. sobota a neděle
MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
kové a gynekologa MUDr. Miroslava Bělostíka byla
od 29. 9. přemístěna do 4. patra budovy České
pojišťovny na Wagnerově náměstí 1541 (boční vchod
z ulice Talichova). Ordinační hodiny a telefon zůstávají
beze změny.
Pohotovostní služba má ordinační
hodiny 8:00 - 11:00.
l 1. - 2. 11 sobota a neděle
MUDr. Marie Veselá, Hudlice 64, tel.: 311 697 659
l 8. - 9. 11. sobota a neděle
MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 612 291
l 15. - 16. 11. sobota a neděle
MUDr. Jitka Hanzlíková, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 611 298
l 17. 11. pondělí
MUDr. Zdeněk Kaiser, Nemocnice Hořovice, tel.: 311
542 346
4
Lékařská pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé sídlí v ulici
Prof. Veselého 461 (u parkoviště pod nemocnicí).
Ordinační hodiny: v pracovní dny 17:00 - 22:00, o víkendu a ve svátek 8:00 - 22:00. Telefon 311 622 197.
Změna ordinace
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jaroslavy Bělostí-
Členská schůze
Svazu tělesně postižených
22. 11. sobota od 13:30
Členská schůze Svazu tělesně postižených Beroun se
bude konat v Centru pro sluchově postižené na Závodí
(bývalý Hobex). Na programu je zpráva o činnosti,
zpráva o hospodaření, diskuze, hudba, občerstvení
a hřeb večera - tombola.
www.kraluv-dvur.cz
z usnesení rady města
Usnesení Rady města
Králův Dvůr
ze dne 15. 9. 2008
souhlasí
- s pronájmem tepelného zařízení, které tvoří soubor
movitých a nemovitých věcí (tepelné zařízení je pronajato do 31. 12. 2024) společnosti KA Contracting ČR
s.r.o. Praha na dalších 10 let tj. do 31. 12. 2034
- s uvolněním pí J. J. z léčebného ústavu Domov
Krajánek Jesenice v období od 19. 9. do 26. 9.
2008 a s uvolněním finančních prostředků ve výši
3.000,- Kč z účtu jmenované (žádost p. Zlatomíra
Jandy)
- s návrhem řešení rekonstrukce komunikace na
sídlišti Pod Hájem směrem k Agropodniku - opravy
výkopů a překopů na náklady stavebních firem provádějících tyto práce, provedení opravy nejpozději do
31. 10. 2008
- s vybudováním pojezdových vrat u pozemku p.č.
288 v k.ú. Počaply (žádost Mgr. Milana Kavky) za
určených podmínek dle zápisu
- s provedením oplocení pozemků p.č. 352/1 a p.č.
352/31 v k.ú. Počaply (žádost p. Daniela Bartůňka)
- s uložením plynovodní přípojky pro bytový dům
Plzeňská 78, Kr. Dvůr do pozemků města p.č. 748
a p.č. 11/1 v k.ú. Králův Dvůr (žádost p. Milady Benešové)
- s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2007 - pořádání kulturní akce dne 20. 9. 2008
v restauraci Pod Lucperkem do 01.00 h (žádost p.
Františka Dočekala)
- s PD na stavbu kabelového vedení NN pro pozemek p.č. 312/4 v k.ú. Počaply (Auto Centrum, spol.
s r.o., Praha) za podmínky, že bude respektována
zpracovaná PD na protipovodňová opatření řeky Litavky (žádost p. Víta Lepiče)
- s opravou části ohradní zdi areálu zámku v Králově Dvoře - úsek společné hranice p.č. 10/15 a o.č.
529/1 v k.ú. Králův Dvůr (žádost společnosti Ekocis
spol. s r.o. Králův Dvůr)
- s poskytnutím příspěvku na stravování za žáky ZŠ
a MŠ v Králově Dvoře firmě Jostra přímo z rozpočtů
jednotlivých ZŠ
- se zpracováním žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzev podzimního kola ROP Střední Čechy na přístavbu MŠ v Králově Dvoře - Pod Hájem
- s návrhem smlouvy o užívání pozemků pro naučnou stezku - bezúplatné užívání pozemků p.č. 217,
p.č. 172/1 v k.ú. Levín u Berouna, p.č. 44/89 v k.ú.
Králův Dvůr
bere na vědomí
- informace o přípravě výběrového řízení - výběr
dodavatele na dostavbu sport. haly
- informaci společnosti Probo Trans Beroun o pořádání Dne otevřených dveří - v sobotu 27. 9. 2008, od
9.00 do 15.00 hodin
- informaci o zpracované PD na akci „Přístavba
základní školy Králův Dvůr“
- nabídku společnosti Sunny watt s.r.o. na realizaci
solární elektrárny
- Zápis z jednání sociální a bytové komise ze dne
10. 9. 2008, zprávu Bezpečnostní služby PCO Global
o situaci v DPS a upozornění společnosti Digitus o.s.
na hrubé chování obyvatele DPS
- informaci Ministerstva životního prostředí o veřej-
www.kraluv-dvur.cz
ném projednání záměru „Modernizace výroby vápna
a mletých vápenců“ (23. 9. 2008)
- žádost p. Karla Hromase o zřízení vodovodní přípojka v Počaplech (nedostatek pitné vody ve studních
v Počaplech)
- žádost p. Marcely Galvasové o řešení situace
- pokácení starých stromů ve špatném stavu v části
lesa přilehlého k pozemku žadatelky (bude prověřeno
se správcem lesa a provedeno případné pokácení)
- žádost společnosti Aktera s.r.o. Praha o převzetí
zrekonstruované komunikace a dešťové kanalizace
na pozemku p.č. 251/1 v k.ú. Zahořany u Berouna,
komunikace, chodníků, VO a dešťové kanalizace
na pozemcích p.č. 251/3 a p.č. 254/20 za 1,- Kč
a pozemku p.č. 251/3 a p.č. 254/20 darem (Jižní
zahrady I)
- žádost společnosti Realis spol. s r.o. o převzetí
pozemků p.č. 283/101 a p.č. 283/80 v k.ú. Zahořany u Berouna a zkolaudovaných staveb VO, dešťové
kanalizace a komunikace situovaných na uvedených
pozemcích
- žádost společnosti Brand-HS, s.r.o. o převzetí
komunikace a VO v lokalitě „Levínský vršek - Na
Výsluní“
- žádost společnosti Harmonie - Panorama s.r.o.
Beroun o převzetí VO obytného souboru Panorama
v Králově Dvoře za 1,- Kč
- žádost p. Jaroslavy Kasseckertové o vykácení olší
u požární nádrže v Králově Dvoře
- informaci o zpracování posouzení hluku z provozu
dětského hřiště a návrh protihlukových úprav (Akustika Praha s.r.o.)
- Oznámení MěÚ Beroun o projednávání návrhu
zadání územního plánu Trubská
- informaci o Výzvě KÚ Středočeského kraje k doplnění a rozhodnutí o přerušení řízení ve věci vydání
integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna tvarovek z šedé litiny Saint Gobain“
- petici občanů městské části Počaply o znovuobnovení zdroje vody v Počaplech, Švermova ul.
- informaci o činnosti OPS Srdce Čech a požadavku
na poskytnutí dotace ve výši 35,- Kč na občana Králova Dvora pro tuto organizaci - bude předloženo na
veřejné jednání ZM, nutno zajistit účast zástupce OPS
Srdce Čech k podrobnému vysvětlení
- informaci o hospodaření Bohemia Centralis, s.p.o.
v roce 2008
- informaci o předání sociálního automobilu - 17. 9.
2008, Hořovice (účast p. Vychodil)
- informaci o poskytnutí daru od společnosti Českomoravský cement, a.s., ve výši 430.000,- Kč (sport,
Sdružení zdravotně postižených a činnost SDH)
- informaci o prováděném průzkumu v rámci projektu „Zdravé bydlení“
doporučuje
- ZM Námitku Mgr. Rozhoně proti Zápisu ZM č.
3/2008 ze dne 31.7.2008, bod 8) Různé - „p. Pohanka - problematika odhlučnění dálnice“ - do zápisu ZM
č. 3/2008 bude doplněno, že se diskuse k tomuto
bodu zúčastnil také Mgr. Rozhoň
nesouhlasí
- s oznámením České pošty, s.p. o úpravě hodin
pro veřejnost z důvodu optimalizace pracovních míst
(zkrácení otevírací doby)
- s prodejem částí pozemků - p.č. 47/2 o výměře
cca 4 m2, p.č. 42/4 o výměře cca 1,5 m, p.č. 42/5
o výměře cca 24 m2 a p.č. 42/4 o výměře cca 12 m2
(žádosti p. Jaroslava Kothery) - bude předloženo na
jednání ZM
ukládá
- místostarostovi zpracovat podmínky přebírání
místních komunikací.
ze dne 18. 9. 2008
souhlasí
- se změnou rozpočtu na rok 2008 tak, že položka
určená na placení režijních nákladů na stravování
(tyto od 1.7.2008 hradí provozovatel školních stravování - Jostra, školní jídelna s.r.o.) bude použita na
úhradu částky 6,71 za žáka a oběd
bere na vědomí
- informace výkonného zpracovatele územního plánu města k návrhům na změnu č. 2 ÚPM Králův Dvůr
doporučuje
- ZM návrhy na změnu č. 2 ÚPM Králův Dvůr opatřené stanoviskem pořizovatele ÚPM - podle § 46
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění
pověřuje
- Občanské sdružení Digitus Hořovice k vypracování
žádosti pro získání finančních prostředků na zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
v Králově Dvoře
ze dne 24. 9. 2008
bere na vědomí
- výsledek jednání výběrové komise pro výběr dodavatele na dostavbu sportovní haly v Králově Dvoře,
které se uskutečnilo dne 23.9.2008 - výběrová komise doporučuje uzavření smlouvy s firmou SEFIMOTA
a.s. Praha s nabídkovou cenou 32.724.659,84 Kč vč.
DPH
ze dne 29. 9. 2008
souhlasí
- se studií na přístavbu garáže se skladem na
pozemku p.č. 387 v k.ú. Popovice u Králova Dvora
(žádost p. Vlastimila Zápotockého)
- s PD na stavbu kanalizační přípojky pro RD
a s uložením do pozemku ve vlastnictví Města Králův
Dvůr p.č. 359/10 v k.ú. Počaply (žádost Ing. Jany
Ježkové)
- s poskytnutím finančního příspěvku formou zakoupení plánovacích kalendářů pro rok 2009 v hodnotě
100,- Kč (žádost TJ ZORA Praha zrakově postižených
sportovců)
- s PD na stavbu „Králův Dvůr, Nad Stadionem čp.
376, obnova – P-083-2-1658“ -rozšíření telefonní sítě
(žádost společnosti TERRA Příbram s.r.o.)
- s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
na stavbu „P-073-2-1821 - Motel Králův Dvůr - telefonní přípojka, pozemek p.č. 352/17 v k.ú. Počaply“
(žádost společnosti Šindy spol. s r.o. Praha )
- s PD k udržovacím pracím na energetickém zařízení (vedení 22kV), investor stavby je ČEZ Distribuce, a.s. (žádost společnosti MARTIA a.s. Ústí nad
Labem)
- s bezúplatným převodem monitorů MěÚ pro potřeby ZŠ Králův Dvůr a ZŠ Počaply
- s uzavření nájemní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. na pronájem pozemku p.č. 175/14, ost. plocha, v k.ú. Levín u Berouna, o výměře 77 m2
5
z usnesení rady města - informace
- s uzavřením nájemní smlouvy s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR na pronájem pozemku p.č. 400, v k.ú.
Popovice u Králova Dvora, o výměře 8490 m2
- s věnováním získané dotace ve výši cca 200 tis. Kč
na opravu vozidla SDH Králův Dvůr na zakoupení 4 ks
dýchacích přístrojů pro SDH
- s žádostí Pozemkového fondu ČR o souhlas k převodu pozemku p.č. 138/4 v k.ú. Králův Dvůr
- s žádostí p. Zelené o souhlas s postoupením užívacích práv a povinností k bytu
- s žádostí Mgr. Dušana Tomča o souhlas s postoupením užívacích práv a závazků k bytu
bere na vědomí
- žádost p. Kristýny Seizisové o vyjádření k PD vodovodu v areálu zámku v Kr. Dvoře
- žádost MUDr. Tomáše Buchbauera o odkoupení
pozemku p.č. 44/103 v k.ú. Králův Dvůr k záměru
vybudovat multifunkční zdravotnické zařízení
- nabídku Ing. Martina a Věry Jindrákových na darování pozemku p.č. 106/1 v k.ú. Počaply (komunikace
vč. chodníku, zeleného pásu a VO - Pod Bory)
- výroční zprávu a poděkování Integračního centra
Klubíčko Beroun za dosavadní spolupráci
- nabídku společnosti ASEKOL na mobilní svoz vyřazeného elektrozařízení
- žádost p. Miroslava Justycha o připojení RD na
pozemku p.č. 322 k navrhované kanalizaci v Levíně
(Levínský vršek)
- dopis p. Josefa Pavlíčka
- žádost manželů Korbových o posouzení a vyřešení
dopravní situace a parkování u domu čp. 32, Pivovarská ul.
- informaci o zpracované dopravní studii lokalit Nad
Stadionem a Pod Hájem
- informaci o možnosti získání dotace ve výši 2,5
mil. Kč na nákup nového vozidla (cca 5,5 mil. Kč)
- informaci o poskytnutí jistoty dle uzavřené smlouvy s Josefem Launem a se společností Formatech
spol. s r.o. ve výši 3.800 tis. Kč
- informaci o doplnění podkladů pro žádost o dotaci
na akci „Vodovod a kanalizace Křižatky“
- informaci o úpravě hodin České pošty, pobočky
Králův Dvůr pro veřejnost (po - pá do 17.00 h)
- informaci o získání daru ve výši 100 tis. Kč pro
Klub Zvonek z výtěžku akce Letorosty Beroun pořádané Nadačním fondem Letorosty - senátorem Jiřím
Oberfalzerem
doporučuje
- ZM žádost ZŠ a MŠ speciální Králův Dvůr - darování části pozemku p.č. 106/9 a části pozemku p.č.
16 v k.ú. Počaply (jedná se o pozemky zahrady, hřiště
a okolí školy) Středočeskému kraji
- ZM návrh konečného řešení hluku z centrálního
dětského hřiště
nesouhlasí
- s PD na stavbu „Popovice - posílení vedení NN pro
p.č. 138 - p.č. 58/6, Králův Dvůr“, (žádost p. Miroslava
Jahnla) - požaduje vedení NN uložit do země
stanovuje
- s účinností od 1.1.2009 finanční náhradu za věcná
břemena (uložení IS do pozemků města) ve výši 500,Kč/m2 nebo bm
pověřuje
- starostu uzavřením nájemní smlouvy s Lesy České
republiky, s.p. na pronájem pozemku p.č. 175/14, ost.
plocha, v k.ú. Levín u Berouna, o výměře 77 m2
- starostu uzavřením nájemní smlouvy s Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR na pronájem pozemku p.č. 400, v kú.
Popovice u Králova Dvora, o výměře 8490 m2
SOS provedlo průzkum dostupnosti
zelených linek u telefonních operátorů
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů vytvořilo přehled kontaktních linek
společností, poskytujících telekomunikační služby. Zároveň na základě získaných
dat oslovilo jednotlivé subjekty s žádostí o vyjádření, pokud společnost neposkytovala zelené linky pro reklamace, či poskytovala zelené linky pouze zájemcům
o nové služby.
Na SOS se v poslední době obrátilo několik spotřebitelů s velmi podobným
problémem. Pokud měli zájem o nové služby některého z telefonních operátorů,
měli ve většině - kromě tří operátorů, účtujících si téměř vše - k dispozici zelenou
linku. Avšak pokud již vznikl nějaký problém se službou, reklamaci, či měli jiný
dotaz, nezbývalo jim, než kontaktovat linku určenou pro zákazníky společnosti.
Tyto linky však u šesti operátorů znamenají linku placenou. Ať již „barevnou“ či
jinak „zvýhodněnou“.
Nadpoloviční většina operátorů nás však v tomto průzkumu mile překvapila
jednak rozsahem dostupnosti svých kontaktních center (často nonstop, popř.
široký rozsah doby dostupnosti) a zejména pak možností kontaktu na svých
zelených linkách. „Tento přístup ke spotřebitelům považujeme za velmi vstřícný
a přátelský. Operátoři, poskytující telefonní služby, by měli užívání zelených linek
považovat podle našeho názoru za minimální standard.“ uvádí mluvčí SOS Ivana
Picková.
Při reklamaci může spotřebitel dle § 598 Občanského zákoníku požadovat
úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv
z odpovědnosti za vady. Avšak je otázkou, zda-li operátor reklamaci uzná a zdali bude tyto náklady považovat za nutné. Bohužel v nemalém počtu případů se
setkáváme s postojem firmy, kdy reklamaci neuzná – náklady nemá spotřebitel
nárok požadovat - avšak ve svém vyjádření uvede, že v rámci zkvalitňování služeb
zákazníkům vyřeší stížnost kladně. To znamená přiznání podstaty reklamace, ale
již právě ne nákladů.
Všem operátorům, kteří poskytují barevné linky pro kontakt spotřebitelů, jsme
poslali výzvu ke zkvalitnění poskytování služeb spotřebitelům. Doufáme, že tato
výzva se setká s pochopením a vstřícností ze strany operátorů, a to i přesto, že
operátoři nemají zákonnou podmínku zelené linky pro spotřebitele poskytovat.
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
Poradenská linka 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
Operátoři a jejich call centra
Operátoři a jejich call centra
Sdružení obrany spotřebitelů provedlo minulý týden průzkum kontaktních center jednotlivých operátorů a přináší Vám přehled získaných
informací.
Sdružení obrany spotřebitelů provedlo minulý týden průzkum kontaktních center jednotlivých operátorů a přináší Vám přehled získaných informací. Průzkum byl zaměřen
zaměřencall
nacenter,
dostupnost
jednotlivých
call center,
možnost
na jsme
bezplatné
či placené
linky.
Zohlednili
jsme i případné
další Do
na Průzkum
dostupnostbyl
jednotlivých
možnost
volání na bezplatné
či placené
linky. volání
Zohlednili
i případné
další aspekty
jednotlivých
kontaktních
linek operátorů.
aspektyjsme
jednotlivých
linektak
operátorů.
Do průzkumu jsme zařadili jak klasické operátory tak i alternativní.
průzkumu
zařadili jak kontaktních
klasické operátory
i alternativní.
6
Společnost
Advantel, a.s.
České Radiokomunikace a.s.
Emea s.r.o.
Euphony Czech Republic a.s.
infolinka - pro
web
zájemce
www.smartcall.cz
800 317 317
www.radiokomunikace.cz 800 41 41 41
www.ahoj.cz
800 800 888
www.option-one.cz
844 11 11 40
kontaktní linka pro
zákazníky společnosti
800 317 317
844 111 154
800 800 888
844 111 140
kontaktní linka
pro ostatní
800 317 317
800 41 41 41
800 800 888
844 111 140
GTS Novera
www.gtsnovera.cz
MobilKom
www.ufon.cz
800 990 990
800 990 990
800 990 990
nonstop
811 811 811
811 811 811
po-pá 8-22 ; so,ne 10-18
800 50 60 70
800 123 456
811 811 811
800 50 60 70
(tech.věci 240 240 240)
800 123 456
New Telekom, spol. s r.o.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
www.newtel.cz
www.cz.o2.com
800 50 60 70
800 123 456
nonstop (zelená linka)
po-ne 6-24
Telekom Austria Czech Republic, a.s.
Tiscali
T-mobile
UPC Česká republika, a.s.
Vodafone
www.volny.cz
www.tiscali.cz
www.t-mobile.cz
www.upc.cz
www.vodafone.cz
800 880 880
844 184 184
800 73 73 73
800 900 009
800 777 777
14 441
844 184 184
800 73 73 73
241 005 100
800 77 00 77
14 441
844 184 184
800 73 73 73
241 005 100
800 777 777
po-pá 8-20 ; so,ne 8-21
po-pá 8-16
nonstop
po-pá 8-17
nonstop
dostupnost call centra
po-pá 9-17
po-pá 6:30-24:00 ; so,ne 7-24
nonstop
po-pá 8-18
www.kraluv-dvur.cz
Berouna Tomáš Havel, protože jde o projekt Farní charity Beroun, patronem Zvonku byl
místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil a Svaz tělesně postižených přišel podpořit
zastupitel Hořovic Jan Skopeček.
informace
Zajímavé fígle
Předávání
symbolickýchšeků
šeků charitativním
charitativním organizacím.
Zleva J.Zleva
Oberfalzer,
E. Rosenbaumová
(Pokojíčky) a T.
Předávání
symbolických
organizacím.
J.Oberfalzer,
E.Rosenbaumová
Havel, aJ. T.
Gruntová
Hořovice) a (STP
J. Skopeček,
M. Samsonek
s J. Dolejší (Zvonek)
a P. Vychodil.s J. Dolejší
(Pokojíčky)
Havel,(STP
J. Gruntová
Hořovice)
a J. Skopeček,
M. Samsonek
(Zvonek) a P. Vychodil.
Sto tisíc z Letorostů pro Zvonek
V sobotu 20. září se v areálu u autobusového
festivalů Berounské Letorosty tak dosáhl již 900 tisíc
nádraží uskutečnil 4. ročník hudebního festivalu
korun. Další organizace se mohou těšit již za rok,
339281_SC_BERO_031008_extender_137x202_MV
5. září 2009. Berounské Letorosty budou v charitě
Berounské Letorosty. Jeho program přilákal vzdor
špatnému počasí téměř čtyři tisíce návštěvníků. To
překračovat první milion.
„Letos jsme k předávání přizvali i patrony ze zastuumožnilo pořádajícímu nadačnímu fondu Letorosty
senátora Jiřího Oberfalzera vyčlenit pro charitativní
pitelstev měst, kam který projekt přísluší,“ vysvětluje
organizace z našeho regionu celých 300 tisíc.
senátor Jiří Oberfalzer. Pokojíčky tedy doprovodil
Na finanční injekci se tak mohou těšit Pokojíčky
místostarosta Berouna Tomáš Havel, protože jde
(azylový dům v Lochovicích), klub Zvonek pro lidi
o projekt Farní charity Beroun, patronem Zvonku byl
s onkologickou chorobou a Svaz tělesně postižených,
místostarosta Králova Dvora Petr Vychodil a Svaz
tělesně postižených přišel podpořit zastupitel Hořovic
tentokrát jeho organizace v Hořovicích.
Celkový objem pomoci poskytnuté prostřednictvím
Jan Skopeček.
Místostarosta Králova Dvora P. Vychodil, M. Samsonek z Klubu Zvonek a hovořící senátor za ODS Jiří Oberfalzer při předávání finančního daru Klub Zvonek.
www.kraluv-dvur.cz
Zajímají vás různé fígle, používané ať už v kuchyni,
na zahradě či v bytě. Rádi bychom se o ně podělili
i se čtenáři Králodvorského zpravodaje, protože jejich
využití nahradí nákup drahých prostředků a prozradí
spoustu rad, které mohou být ku pomoci.
8 Karbanátky jsou daleko chutnější, když suché kousky
housky máčíte místo ve vodě v masovém vývaru.
8 Povadlá salátovka bude opět šťavnatá, když se celá
ponoří do mísy se studenou vodou a na 2-3 hodiny dá
do lednice.
8 Sůl zůstane suchá, když k ní přidáte 2-3 zrnka rýže.
Totéž platí i pro moučkový cukr v cukřence.
8 Fazole výrazně sníží riziko plynatosti, když při vaření
do fazolí vhodíte špetku jedlé sody.
8 Tuhý kus masa naložte na 2-3 hodiny do jedlé sody
a uložte v lednici. Před vařením maso řádně omyjte.
8 Nadýchané omelety budete mít tehdy, když na
každé 3 vejce dáte půl lžičky sody.
8 Kachní prsíčka po upečení nevyschnou, když je zabalíte do alobalu a necháte asi 10 min. odpočinout.
8 Nechcete mít vysušené kuře? Tak dejte do kuřete
jablko a teprve pak s ním na pekáč.
8 Dlouho čerstvé koláče docílíte, když je přechováváte
pohromadě s půlkou jablka.
8 Zelená rajčata rychle dozrají, když k nim do papírového sáčku na pár dní přidáte jedno zralé jablko.
8 Hlávkový salát po vyprání vhoďte do igelitky, na jejíž
dno vložte papírové ubrousky. Vezměte tašku za ucha
a točte s ní ve velkých kruzích. Salát bude za chvíli
suchý. Totéž děláme s libečkem a petrželkou.
8 Připálili jste rýži? Hoďte krajíček bílého chleba ještě
na horkou rýži, přikryjte pokličkou a nechte několik
minut působit. Pak chleba vyhoďte.
8 Hrnek kávy, či čaje nevychladne tak brzy, když ho
přiklopíte kuchyňskou chňapkou. Uvařená vajíčka zůstanou
teplá až půl hodiny, to vše díky izolaci uvnitř rukavice.
8 Pečení masa do měkka docílíte tím, když do pekáče
s masem dáte oloupaný banán.
8 Chcete si vyrobit banánový nanuk? Čtyři oloupané banány překrojte napůl a do každého skrojeného banánu zastrčte dřívko z kupovaného nanuka.
Jednotlivé kousky zabalte do voskovaného papíru
a hoďte do mrazáku. Zmrazené můžete ještě namočit
do čokolády a znovu uložit zpět.
8 Šťávy z citronu nejvíc získáte, pakliže citron
necháte po nějakou dobu stát v pokojové teplotě.
Před použitím jej pokaždé položte nerozkrojený na
desku linky a chvíli ho po ní válejte. Šťáva v dužině
a mezi membránami se uvolní.
8 Krájení dortů, zejména dortů nadýchaných a lepivých krájíme dentální nití. Niť při krájení držte napnutou a lehce s ní pohybujte ze strany na stranu, jako při
pilování. Stejně rovně a čistě se nakrájí nití i sýr.
8 Nádivka z krůty se k vnitřku krůty nepřilepí, když jí
dovnitř vložíme zabalenou do fáčové látky. Než ponesete krůtu na stůl, nádivku vyndáte i s fáčovinou.
8 Při sušení bylinek bude ztráta minimální, pakliže
čerstvé bylinky budete sušit ve fáčovině, ta totiž zachytí
i semínka a drobné částečky.
8 Koupili jste celou lísku broskví a některé jsou tvrdé
jako kámen? Tvrdé dejte do igelitového sáčku a přidejte
k nim pár zralých (můžou být i zralé banány). Zralé
ovoce vylučuje plyny, které urychlí změknutí tvrdých
broskví. Nechte uzrávat pouze 1-2 dny, jinak by mohly
chytit plíseň a příliš ztmavnout.
7
historie - kultura
Válečná utrpení (v ruském zajetí)
V první světové válce zemřelo za císaře pána a jeho rodinu na bitevních polích mnoho Čechů. Jejich tělesné pozůstatky jsou
roztroušeny po celé střední Evropě a Rusku. V Králově Dvoře, tak jako v jiných městech a vesnicích naší vlasti, je připomínají
jména na pomnících padlým. Ti, kteří se vrátili domů zmrzačeni, dostali pro své živobytí trafiky, a ti šťastnější se vrátili ke svým
profesím. Dlouhého života se většinou nedožili. Fyzické vyčerpání, psychické strádání, zima, hlad a nemoci se podepsaly na
jejich zdraví.
Jedním z nich byl i králodvorský občan Antonín Krbec, nejstarší bratr z deseti sourozenců
mé maminky. Jeho syn Albert mi půjčil strýcem napsané vzpomínky na ruské zajetí od r. 1915 – 1919.
Po jejich přečtení mohu jen lakonicky konstatovat:
utrpení všech ruských zajatců bylo nesmírné a přežil
jen silný jedinec. Dne 23. 3. 1915 po velkých bojích
v Dukelském průsmyku v Karpatech padl Antonín
Krbec spolu se 115.000 rakouskými vojáky různých
národností do ruského zajetí. Nebránil se. Naopak.
Rád opustil válečnou vřavu. Utrpení, které ale musel
přestát o hladu, žízni a v zimě při pochodu přes Karpaty, bylo nesmírně těžké. V teple se poprvé vyspal
až v městě Rževově v cukrovaru. Odtud pokračovali
zajatci dál. Germáni směr Sibiř a Slované směr
Moskva. V cíli cesty v Trijickém lágru byli ubytováni
ve velmi nuzných barácích bez oken a jakéhokoli vybavení. Řeka, která kolem tekla, sloužila k pití, vaření,
mytí a praní prádla po mrtvých, kterých bylo každé
ráno dost a dost. Strýček měl štěstí, že byl po čase
vybrán na práce do ruských měst a vesnic. Vykonával
zdraví nebezpečné činnosti jako vyvážení senkroven
a pohřbívání mrtvých. Jídlo a ubytování bylo všude
mizerné, o oblečení a obutí nemluvě. Našetřil si nějaké
kopějky a „opatřil“ falešné doklady na jméno Jaroslav
Čermák. Byl běžencem. Jezdil v nákladních vlacích,
ze kterých vyskakoval u velkých vesnic, doufaje, že
dostane práci. Marně. Jedl jen ovoce a přespával,
kde se dalo. Trápily ho zažívací potíže a vši. Poznal
Carycin, Moskvu, Jaroslav, Kazaň, Taškent, pobřeží
Kaspického a Černého moře, Astrachán a mnoho
dalších míst „matičky Rusi“.
Byl přijat na práci v pivovaru podnikatele
českého původu Václava Ivanoviče Tovary. Pivovar,
nejmodernější v Rusku, postavila v r. 1912 ČM Kolben-Daněk. Po dlouhé době se strýčkovi vedlo dobře.
Pro svou poctivost a pracovitost byl oblíben a zastával zodpovědná a dobře placená místa. Bohužel
občanská válka začala pronikat i na severní Kavkaz.
Život se stal pro něj nebezpečným. „Rudí“ strýčka
začali považovat za syna továrníka Tovary. Život mu
zachránila služka Emma Lapinská. Odjel do Novorosijska. Tam konzul Novák organizoval odjezd Čechů do
vlasti. Po nějaké době odplula loď Nikolaj s ruskými
zajatci do Rumunska a pak do vytoužené vlasti, ke své
rodině do Popovic.
Mému strýci, podle jeho vyprávění, za celou dobu
zajetí v Rusku nejvíce pomohli čeští podnikatelé
a v nejhorších chvílích života při žebrotě Turci. Jen
málokterý Rus měl s českým běžencem soucit.
„Vzpomínky na ruské zajetí“, vlastnoručně napsané strýcem Antonínem Krbcem v roce 1957,
vycházejí na pokračování po celý letošní rok v Podbrdských novinách. Originál má uschován jeho syn
Albert Krbec z Karlové Huti.
Jitka Kuncová
Pokud se podařilo vojákům překonat útrapy 1. světové války, čekalo je mnohdy ještě těžší zajetí v lágrech po
celém Rusku.
Umělecká olympiáda
„Já a město Králův Dvůr“
Motto: Králův Dvůr –město, kde žiji a které mám rád.
Město Králův Dvůr ve spolupráci se základními školami vyhlásili soutěž na dané téma v těchto uměleckých oblastech.
1. Literární
Libovolný literární útvar
2. Fotografická
Jednotlivé fotografie - formát 10x15
Soubory fotografií, maximálně 10 kusů –formát 10x15
Fotografie byly odevzdány jak v tištěné formě, tak na CD
8
Životní příběh mého strýce má šťastný konec, ale
měli bychom mít stále na paměti, že válka přináší jen
utrpení.
3. Výtvarná
Libovolná technika (malba, kresba, grafika - maximální velikost
díla ve formátu A3)
Keramika
Věkové kategorie:
1. MŠ
2. I. – V. třída
3. VI. – IX. třída
4. 15 let a výše (dospělí)
Vyhlášení výsledků se uskuteční 28. 10. 2008 na zámku
v Králově Dvoře u příležitosti oslav vzniku samostatného státu.
Nejlepší práce budou vystaveny v Základní škole v Králově Dvoře
od 5. 11 do 14. 11, vernisáž 5. 11. od 9 hodin a v Základní škole
Počaply od 19. 11. do 28. 11.
U příležitosti této akce bude vydán almanach z nejlepších
uměleckých děl.
www.kraluv-dvur.cz
skauti
Skautské ohlédnutí za létem
Léto již nenávratně skončilo a vzpomínky nám
zůstanou…O prázdninách se koná řada letních táborů
a nejsou mezi nimi výjimkami ani tábory pořádané
mládežnickou organizací Junák - svaz skautů
a skautek ČR. Okresní rada Junáka Beroun zajišťuje
všechny skautské tábory ve svém regionu. Naše
Králodvorské skautské středisko 03, pořádá své
tábory pravidelně již řadu let v lesní lokalitě Záhorska
u obce Hředle, kde letos rozestavilo 10 podsadových
stanů (viz obr. vpravo dole) s jedním zásobním a jedno
indiánské Tý-Pí pro večerní posezení či roverské sliby,
kam však běžně účastníci tábora nemají přístup.
Letního tábora, který byl koedukovaným, se
učastnilo 13 dětí se šesti činovníky, mezi kterými
byla vedoucí tábora a její zástupkyně, zdravotník
a další pomocníci. Na každém letním táboře se
hraje tzv. celotáborová hra (tu kdysi vymyslel spisovatel a skautský vedoucí Jaroslav Foglar) a ta
letošní probíhala ve stopách Hvězdných válek (Star
Wars) (viz obr. dole). Nechyběla ani hlavní záporná
postava černého rytíře, která všem „učedníkům“
znepříjemňovala život. Nakonec však byla polapena a po zásluze všemi „potrestána“. Tábor však
neplynul jen při různých hrách, ale také zde někteří
mladičtí skautíci prožili své první okouzlující chvíle
při slavnostním slibu vlčat a světlušky (viz obr.
vpravo). Jakub Melichar (Méša), Pavel Vrána, Robin Michalička (Robin) a Soňa Neubauerová (Sova)
zde poprvé složili svůj skautský slib při obřadním ohni
do rukou svého vedoucího (viz obr. vpravo uprostřed).
Neopakovatelná chvíle skončila velkým gilwelským
kruhem s jeho bratrským uzavřením a vzájemným
stiskem rukou. Těmto novým skautům a nejen jim
připomenou tyto chvíle nerozborné bratrství, které je
v této organizaci prvotním cílem!
Ivan Vápenka
Junák - svaz skautů a skautek ČR okres Beroun
Středisko 03 - Králův Dvůr
si Vás dovoluje pozvat na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve skautské klubovně v bývalé výměníkové stanici v ulici Pod Hájem,
v sobotu 1. listopadu 2008 od 10,00 hodin do 17,00 hodin
Přijďte se podívat jak naši skauti žijí a pracují. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce.
Informace o skautském dění v našem městě Vám podají zkušení vůdcové oddílů.
Za všechny Vás srdečně zve Miroslav Dobrý - MIKY, vedoucí střediska 03 - Králův Dvůr
www.kraluv-dvur.cz
9
společnost - kultura
Vzpomínka
Dne 1. listopadu 2008 uplynou 4 roky, co nás
navždy opustil
pan Jaroslav Bednář z Králova Dvora.
Stále s láskou vzpomínáme.
Manželka, dcery s rodinami a syn.
Vzpomínka
Dne 29. října uplyne 10 let, co nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček
ZDENĚK ŠEBESTA z Popovic.
S úctou a láskou vzpomínáme.
Manželka, syn a dcera s rodinami
Vzpomínka
Dne 3. listopadu 2008 vzpomeneme
nedožitých 80. narozenin
pana Václava Černého z Počapel,
dlouholetého pracovníka železáren.
Manželka a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Dne 6. listopadu 2008 uplyne 20 let, co navždy
dotlouklo srdce naší maminky a manželky,
paní Jarmily Pukové.
Stále s láskou vzpomínáme.
Manžel Václav a děti s rodinami.
Zahořanský Pásovec
1. 11. sobota
DEN MRTVÝCH
Připravte se na další oslavy mexického svátku “Dne mrtvých” neboli „Dia de los Muertos“.
Lampiónový průvod v maskách kostlivců pořádaný společně s berounskými divadelníky, se
vydá v 18 hodin ze hřbitova v Počaplech do Zahořan. Na trase bude připraveno občerstvení pro
děti i dospělé. V Pásovci poté vyhlásíme nej... masku kostlivce a TRADIČNÍ MEXICKÝ SVÁTEK
MRTVÝCH Vám krátce přiblíží rodilý Mexičan Alfredin.
PÁSOVEC, Zahořany 71, Králův Dvůr, tel.: + 420 311 510 215
OTEVŘENO: úterý - neděle 16.00 - 02.00
Začátky akcí: 21:00
10
Akce v Berouně
Velká cena města Berouna
1. 11. sobota 9:00 - 18:30
Český svaz tanečního sportu spolu s Tanečním klubem Romany Chvátalové pořádá XI. ročník celorepublikové taneční
soutěže Velká cena města Berouna ve Společenském domě
Plzeňka za významné finanční podpory města Berouna
a sponzorů. Více informací na straně 5.
November 2nd (CZ) a Janet Robin (USA)
2. 11. neděle od 20:00
Česká rocková kapela s vynikající zpěvačkou Sašou
Langošovou si již získala nejen srdce posluchačů v ČR
a v zahraničí, ale svojí chytrou kytarovou muzikou i respekt
hudební kritiky. Kapela vyhrála prestižní soutěž pro začínající
hudebníky, několikrát vystupovala v cizině a působila jako
předkapela zahraničním hvězdám například Alanis Morissette, Suzanne Vega, Bryan Adams. Jejich hudba je směs
rocku, funky, blues a amerického písničkářství. Na turné si
přizvali fenomenální americkou kytaristku Janet Robin. Koncert se uskuteční v pivovaru Berounský Medvěd v Berouně.
Hudební festival Talichův Beroun
4. 11. a 11. 11. úterý od 19:30
Poslední dva koncerty 26. ročníku hudebního festivalu
Talichův Beroun nabídnou vystoupení houslisty Ivana
Ženatého a Komorní filharmonie Pardubice. Koncerty se
uskuteční v sále České pojišťovny na Wagnerově náměstí.
Lianne Hall (UK) + Bela Emerson (UK)
5. 11. středa od 20:00
Koncert dvou britských muzikantek v kavárně Jiná Káva,
U Kasáren 192 (areál bývalých kasáren) Beroun. Profily:
http://www.myspace.com/liannehall, http://www.myspace.
com/belaemerson
Čechomor (CZ)
a Tapia eta Leturia (Baskicko)
7. 11. pátek od 19:30
Čechomor v akustické podobě spolu s neméně slavnou
baskickou kapelou Tapia eta Leturia v sále České pojišťovny
v Berouně.
Ondřej Havelka a Melody Makers
10. 11. pondělí od 19:30
Pořad Ondřeje Havelky a skupiny Melody Makers se
uskuteční ve Společenském domě Plzeňka. Předprodej
v MIC (311 654 321) a v SD Plzeňka (723 907 119)
Starý dobrý Starý Pecky
15. 11. sobota od 20:00
Diskotéka s program ve Společenském domě Plzeňka.
Hrají DJ Aleš Růžička a Martin Kubáň, představí se skupina
Božani s vystoupením Village People.
Robert Křesťan a Druhá Trava (CZ)
& Fernando Saunders Band (USA/CH)
17. 11. pondělí od 19:30
Fernando Saunders je newyorský virtuózní hráč na basovou kytaru, zpěvák a skladatel patřící mezi světovou muzikantskou elitu. V minulosti nahrával a vystupoval s hvězdami
jako jsou Jan Hammer, Eric Clapton, a dokonce i Luciano
Pavarotti. Koncert se uskuteční v sále České pojišťovny
v Berouně.
Vladimír Čáp - 40 let na jevišti
21. 11. pátek od 19:30
Recitál berounského písničkáře v kavárně Jiná káva,
U kasáren 192, Beroun.
Akademie Gymnázia Joachima Barranda
25. a 26. 11. úterý a středa od 18:00
Vystoupení žáků berounského gymnázia ve Společenském
domě Plzeňka.
Setkání sběratelů všech oborů
29. 11. sobota 7:00 – 12:00
Setkání, které pořádá Berounský klub sběratelů pivních
etiket, se uskuteční v rodinném pivovaru Berounský medvěd
(bývalý cukrovar u hlavního vlakového nádraží).
Staročeské roráty
30. 11. neděle od 15:00
Tradiční adventní koncert Svatojakubského chrámového
sboru se sbormistrem Jiřím Beščecem za doprovodu varhan v podání Lukáše Petřvalského v kostele sv. Jakuba
v Berouně.
www.kraluv-dvur.cz
sport
Hokejisté Králova Dvora
se střídavými úspěchy
Králodvorští cyklisté při soustředění na šumavském Javorníku.
Cyklisté oddílu TJ Sokol Králův Dvůr opět vítězí
V prvním týdnu v září se naši cyklisté připravovali
na závody v přímořském letovisku Pula na Istrii. Dále
také v září proběhlo krátké soustředění našeho
cyklistického oddílu na šumavském Javorníku.
Načerpané síly potom zúročili v průběhu září
a připravili se na zbytek cyklistické sezóny, která
končí v říjnu.
Poslední zářijový víkend se cyklisté zúčastnili již
tradičního cyklistického klání a to Hradešinského
obojživelníka. Tento náročný závod se jede na dvě
Odveta v režii Popovic
Při odvetném utkání mezi celky FC Kladivo Křižatky
a Popovická hospůdka byli opět lepší hosté z Popovic.
Počasí nám přálo, a tak ve velmi přátelské atmosféře mohl
hlavní rozhodčí Milda Hošek zahájit zápas.
Sobotní odpoledne 18. října tak na Křižatkách opět
patřilo fotbalu. Úvod zápasu se lépe vydařil domácím
a Vašek Študlar poslal Kladiváře do vedení. Celé utkání oba
týmy sehráli ve velmi svižném tempu, na obou stranách
bylo k vidění mnoho hezkých akcí. Diváci se měli na co
koukat. V průběhu utkání však hosté z Popovic přebrali
etapy - dopolední časovka na silnici pro silniční kola
a odpoledne závod v těžkém terénu na horských
kolech. Naši cyklisté byli velmi úspěšní. V mužích
získal celkově první místo Roman Kohout, první místo v ženách si odvezla Alena Štysová a v seniorech
získal první místo Václav Hrachovina.
Posledním závodem letošního roku bude 25.
ročník Silvestrovského běhu a přebor župy Jungmannova na horských kolech na tradiční trati.
Ivana Kobylková, jednatelka TJ Sokol
iniciativu a vytvořili si tlak, který dokázali zúročit a zápas
tak otočili ve svůj prospěch. Zasloužené vítězství a cena
v podobě litru rumu opět putovala do Popovic.
FC Kladivo Křižatky - Popovická hospůdka 2:7 (2:4)
Branky: Študlar, Pošmurný-Rešl 2, Mourek, Kraus, Kralovič,
vlastní, Melzer
FC Kladivo Křižatky: Spurný - Procházka, Hájek, Kryštof,
Študlar, Novák, Takács- Švarc K, Švarc V., Švarc
J.,Pošmurný, Špírek, Pokorný
Popovická hospůdka: Babrňák - Kovařík, Veselý, Jelen,
Kralovič, Mourek - Kraus, Rešl, Červený, Melzer
Zpracoval a foto zaslal: Vašek Švarc
Středočeský kraj poskytl dotaci na střechu tribuny
Středočeský kraj poskytl dotaci Městu Králův Dvůr z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje
na realizaci projektu „Oprava střechy tribuny sportovního Stadionu - 2. etapa“ ve výši 270 000 Kč. V rozpočtu
města je na tuto rekonstrukci zařazena částka 820 000 Kč.
www.kraluv-dvur.cz
HK Králův Dvůr - BK Mladá Boleslav B 4:3 (3:1, 0:2,
0:0- 0:0 po samostatných nájezdech
Branky KD: Fodor, Pichlík, Mareš, rozh. nájezd Matula,
Pichlík
Vyloučení 7:5. Využití: 1:3
HC Příbram - HK Králův Dvůr 5:6 (5:2, 0:2, 0:2)
Branky KD: Rákosník, Pichlík, Matula, Najman 2, Pudhorocký
Vyloučení: 2:7. Využití: 1:0.
HK Králův Dvůr - UHK Lev Slaný 1:3 (0:0, 2:2, 5:0)
Branka KD: Matula
Vyloučení: 5:8
HC Jesenice - HK Králův Dvůr 7:2 (0:0, 2:2, 5:0)
Branky KD: Hamada, Klimeš
Vyloučení: 10:8. Využití: 2:0
HK Králův Dvůr - Kutná Hora 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky KD: Fišer, Rendla, Matula
Vyloučení: 4:5. Využití: 2:0
HK Králův Dvůr - HC Rakovník 4:5 (2:0, 2:2, 0:2 - 0:0
po samostatných nájezdech
Branky KD: Rákosník, Fišer, Pichlík, Matula
Vyloučení: 11:5. Využití: 1:1. 0slabení: 1:0.
Sobotní
sokolení
Předposlední zářijovou sobotu proběhla v areálu TJ
Sokol Králův Dvůr náborová a prezentační akce pod
názvem “Sobotní sokolení“. Cílem akce bylo seznámit
širokou veřejnou s oddíly a aktivitami naší tělocvičné
jednoty. Jednotlivé oddíly se představily v sokolovně
v půlhodinových blocích, ve kterých představili náplň
svoji činnosti. Turistický a cyklistický oddíl pojal svoji
prezentaci jako happening pod otevřeným nebem
a představil svoji činnost na venkovním prostranství.
Všichni příchozí měli možnost otestovat svoji kondici
v připravených kondičních fit-testech. Přes pečlivou
přípravu, akce přesto nesplnila svůj účel, protože
zájem veřejnosti nenaplnil očekávání. Vyzýváme
proto tímto všechny zájemce o pravidelné sportování
k dodatečnému zápisu do jednotlivých oddílů. Stálý
nábor probíhá do oddílů stolního tenisu, badmintonu,
basketbalu, volejbalu, atletiky, tenisu, turistického
oddílu a cyklistiky. Zacvičit si můžete i v hodinách
aerobiku a zdravotního tělocviku. Cvičební rozvrh je
vyvěšen u vchodu do sokolovny.
11
sport
Cábelíci se nemohou odlepit ze spodních pater tabulky
n Česká fotbalová liga n
FK Králův Dvůr - MAS Sezimovo Ústí 0:1 (0:0)
Po předchozí kanonádě proti Náchodu Cábelíkům totálně
zvlhl střelecký prach. Králův Dvůr chtěl vyhrát a dotáhnout
se ke středu tabulky. Navíc v zápase se Sezimovým Ústím
hráli domácí v početní převaze, když byl hostům vyloučen
Endl, který udeřil loktem P. Dochtora. Jenže jejich převaha
vyznívala naprázdno a naopak hrubku ve středu pole ze
66. minuty využil Mach. V závěru domácí doslova přikovali
k vápnu, ale Klička a Bureš ve stoprocentních šancích selhali a Fikejzovu střelu zastavila tyč.
Branka: 66. Mach. Rozhodčí: Hajšman. ŽK: Fulín, Dochtor,
Klička, Bláha P., Tlustý - Veselý M., Janů, Mach. ČK: 29. Endl
(S). Diváci: 300.
Králův Dvůr: Votruba - Bláha, Podzemský, Bureš, Petr (82.
Hybš) - Dochtor, Klička, Tlustý, Spurný (65. Sklenář) - Fulín,
Fikejz.
FK Viktoria Plzeň B - FK Králův Dvůr 5:1 (3:1)
Vstup do zápasu se povedl domácím, když v 10. minutě
Rodrigues centroval do vápna, odkud Tomáš Krbeček
poprvé poslal míč do sítě. Králův Dvůr však ve 20. minutě
odpověděl brankou Bureše, který se v pokutovém území
prosadil po autovém vhazování. Ve 33. minutě se hosté radovali opět, ale rozhodčí Berka branku pro ofsajd neuznal.
Ke slovu se tak o dvě minuty později dostala znovu Plzeň,
které vrátil po rohovém kopu vedení opět Krbeček. To
však nebylo vše, ve 37. minutě odpískal rozhodčí proti
Cábelíkům penaltu a gruzínský útočník Tatanaschvilli se
nemýlil. Tentýž hráč se prosadil po hodině hry podruhé,
když chytře přehodil hostujícího gólmana Votrubu. Poslední branku viděli diváci v 88. minutě, kdy uzavřel na
konečných 5:1 střídající Presl.
Rozhodčí: Berka - Hodač, Kučka. ŽK: Srba, Podzemský
FK Králův Dvůr: Votruba - Hybš, Bláha, Klička, Spurný (46.
Srba) - Podzemský, Petr, Bláha, Kyklhorn (74. Sklenář) Fulín, Bureš (57. Šindelář).
FK Králův Dvůr - Sparta Krč 0:1 (0:0)
Začátek zápasu patřil domácím, kteří měli dvě slibné
šance Podzemským a nadruhé straně trefil tyč Kounovský.
Branková konstrukce se otřepala i v závěru poločasu po
ráně Podzemského. Druhý poločas ovlivnily dva momenty.
Nejprve ten z 52. minuty, kdy šel po druhé žluté ven hostující
Waldhauser. Jenže deset minut poté rozhodčí odpískal proti
domácím hodně přísnou penaltu, kterou Matějka proměnil.
A když Cábelíci početní převahu nedokázali, i přes tlak a pomoc rozhodčího využít, odvezla si tak tři body Krč.
Branka: 63. Matějka z PK. Rozhodčí: Mudra. ŽK: Bureš, Petr,
Bláha P., Bláha T. - Waldhauser, Horkavý. ČK: Waldhauser
(Krč). Diváků: 350.
FK Králův Dvůr: Votruba - Spurný, Bláha P., Bureš, Bláha T.
(67. Srba) - Petr, Hybš (78. Kučera), Podzemský, Sklenář P. Dochtor, Fulín.
SK Hlavice - FK Králův Dvůr 2:1 (0:0)
Lépe začali Středočeši, mohli jít dokonce do vedení, ale
Petr v 8. minutě nastřelil jen břevno domácí branky. Pak
se po vlažnějším začátku dostali do hry domácí, ale v první
půli neproměnili několik slibných šancí. Útočník Chrdle
šel dvakrát sám na branku - jednou přestřelil, jednou jeho
ránu gólman hostů Votruba chytil. Obránce Širanec nastřelil
břevno branky Středočechů a o tři minuty později vyškrábl
Votruba v poslední chvíli střelu Martínka. Ve 47. minutě se již
Hlavice radovaly z gólu, když se Martínek trefil krásně z 20
metrů. O deset minut později Koblížek hlavou u zadní tyče
po rohovém kopu zvýšil na 2:0. Hostům se podařilo snížit až
v závěru utkání rovněž po rohovém kopu hlavičkou T. Bláhy.
Branky: 47. Martínek, 57. Koblížek - 90. T. Bláha. Rozhodčí:
Šedivka. Diváků: 150.
Králův Dvůr: Votruba - Klička, Bureš, P. Bláha, T. Bláha - Petr,
Hybš (58. Sklenář), Podzemský (79. Spurný), Kyklhorn P. Dochtor, Fulín (68. Srba).
FK Králův Dvůr - Slavia Praha B 1:1 (1:1)
Utkání začalo pro Cábelíky před rekordní návštěvou
nešťastně, když už ve 3. minutě trestal zaváhání obrany
Vácha. Domácí ale gól nezaskočil, vytvořili si tlak a několik
šancí a půlhodině hry vyrovnali. Zadáci Slavie si nerozuměli
při centru s gólmanem Vorlem a jeden z nich si vstřelil vlastní branku. Králův Dvůr měl řadu šancí, ale neproměnili je ani
Podzemský, ani Bureš. Když už pak gólmana Vorla překonali,
zastavilo Kyklhornovu střelu v 75. minutě břevno.
Branky: 29. vlastní - 3. Vácha. Rozhodčí: Rožec. ŽK: Petr Hošek J., Held. Diváci: 650.
Králův Dvůr: Votruba – Hybš, Klička, Bláha, Spurný (78.
Srba) - Bureš, Podzemský, Petr, Sklenář - Kyklhorn, Dochtor.
Slavia Praha B: Vorel - Kobler, Cissé, Vácha (64. Zahálka),
Held - Černý, Novotný (59. Gulajev), Javorek, Kindel Šimeček (77. Hošek), Hošek J.
Králův Dvůr je po dvanácti kolech se ziskem osmi bodů na 15.
příčce osmnáctičlenné tabulky.
n I. B třída - skupina E n
Petrovice - FK Králův Dvůr B 6:0 (1:0)
Oslabená rezerva Králova Dvora (ve stejném hracím čase
hrál i A-tým) se držela v Petrovicích poločas. Poté zcela
odpadla a ve druhé části hry po mizerném výkonu pětkrát
inkasovala a přišla o vedení v tabulce.
FK Králův Dvůr B - Měchenice 3:1 (3:1)
Králodvorská rezerva s posledním celkem tabulky nezaváhala, když o výhře rozhodla již v prvním poločase. Dvě
branky domácích vstřelil Petr Dochtor, jednu Vávra.
SK Žebrák - FK Králův Dvůr B 3:1 (0:0)
V Žebráku padaly v derby branky až po přestávce. Nejprve
však do domácí branky, když se trefil Kučera. Zanedlouho
však vyrovnal Kebrle. Hosté hráli od 70. minuty oslabeni
o Molnára a domácí toho využili, když šli hned poté do vedení.
Králodvorská rezerva mohla vyrovnat, ale Novák penaltu zahodil. Sedm minut před koncem se počet hráčů vyrovnal, když
šel předčasně do sprch za řeči Kebrle. Domácí to ale nezlomilo
a v poslední minutě se Krejčím prosadili ještě jednou.
FK Králův Dvůr B - Podlesí 1:3 (0:0)
Branky padaly až po poločase, kdy se prosadil hostující
Vostárek. Po hodině hry sice vyrovnal Froněk, ale po řadě
neproměných šancí domácích přišel zákonitě trest. V 84.
minutě šlo Podlesí po rohu do vedení Černým a dvě minuty
před koncem pečetil výhru hostů z penalty Vostárek.
Mníšek pod Brdy - FK Králův Dvůr B 5:3 (1:1)
B-mužstvo Králova Dvora se představilo na horké půdě
v Mníšku a pěkné kombinační akci se brankou Patery dostalo do vedení, domácí však ještě do poločasu vyrovnali
a tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1. Ve druhém
poločase stal hlavním mužem zápasu rozhodčí a hodně mu
k tomu pomohly i diskuse hostujících hráčů. Domácí se po
rychle rozehraném rohovém kopu dostali do vedení 2:1, to
však hosté rychle otočili a po brankách Vlčka a Pecha opět
vedli 2:3. To se nelíbilo rozhodčímu, který první souboj ve
vápně hostů posoudil jako faul a k údivu všech nařídil
penaltu, ze které domácí vyrovnali na 3:3. Za chvíli se
parádně trefil pod břevno domácí kapitán a v závěru pak
domácí přidali ještě pátou branku.
Rezerva Králova Dvora se po výtečném začátku propadla až
na 9. místo I. B třídy!
Jubilejní 10. ročník Králodvorského čtverce
V závěru měsíce října letošního roku se v Králově Dvoře uskuteční jubilejní, v pořadí již X. ročník silničního běhu Králodvorský čtverec, který se tradičně pořádá na počest
vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 a vítěz hlavního závodu na 10.450 m získává do ročního držení putovní pohár starosty Králova Dvora. Tak jako
v předcházejících ročnících i letos bude připraven pro všechny věkové kategorie.
Jako první se na startovní čáru postaví žactvo ve věku 6 – 8 let a v 10.20 h bude
odstartován jejich závod na 580 m, trať této kategorie je vedena okolo zdejšího
parku s cílem před bývalou restaurací „U Kouckých“, zde je i cíl všech ostatních
běhů, podobně jako starty, které se uskuteční v ulici Popelky Biliánové. Na tomto
okruhu poběží svůj závod i žactvo ve věku 9, 10 let, ale pořadatelé jim přidají jeden
okruh navíc. Ostatní běhy již proběhnou na velkém okruhu 2.250 m dlouhém, vedeném od startu po asfaltové cestě proti proudu Litavky na parkoviště u mostu přes
řeku u bývalé lékárny, dále po dlažbovém chodníku směrem k dálnici, kde dlažbu
vystřídá opět asfalt a chodník běžce zavede opět na králodvorské náměstí.
Start hlavního závodu bude ve 12.30 h, společně budou startovat muži, veteráni
a ženy, na všechny čeká pět okruhů. Ten, kdo proběhne jako první cílem v prvním až
čtvrtém okruhu získává finanční prémii, v případě překonání traťového rekordu, který je
31:23 min. zaběhnutým v roce 2001 pardubickým Vaškem čeká na úspěšného běžce,
či běžkyni finanční částka 5.000,- Kč. Podobně je tomu i u kategorií žen, kde traťový
rekord drží Jana Klimešová z USK Praha časem 36:23 min. zaběhnutým v roce 2004,
na nejrychlejší ženu čeká 2.500,- Kč. Dále bude vylosováno několik běžců a žen, pro
které budou připraveny finance nebo věcné ceny. Králodvorský čtverec má i svoje putovní poháry. Ani jeden nebude v letošním roce v ohrožení. Na celkového vítěze čeká pohár věnovaný starostou Králova Dvora, nejlepší veterán získá pohár věnovaný majitelem
zámku panem Launem, město Králův Dvůr věnuje pohár pro nejlepší ženu. Vítězem
hlavního závodu se v loňském ročníku stal Zouhar z AC Praha 1890 časem 34:11 min.,
prvenství mezi veterány patřilo Petronjukovi z AC Kovošrot Praha, který dosáhl času
34:34 min., z téhož oddílu je i vítězka kategorie žen Milesová, která dosáhla času 38:05
min. Nejvyšší účast měl VI. ročník, kdy si zaběhat přišlo 214 účastníků. Hlavní patron
závodu starosta Králova Dvora Karel Mencl srdečně zve k hojné účasti a zároveň děkuje
všem organizátorům za přípravu tohoto prestižního závodu.
Králodvorský zpravodaj
n vydává Městský úřad v Králově Dvoře, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, telefon: 311 652 020, e-mail:
[email protected] n obsah garantuje Rada města n vychází zdarma v nákladu 2 700 výtisků n registrováno
Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14390
12
www.kraluv-dvur.cz

Podobné dokumenty