č.1 - podzim - Zápis dětí do 1.ročníku školního roku 2016/2017

Komentáře

Transkript

č.1 - podzim - Zápis dětí do 1.ročníku školního roku 2016/2017
Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25,
příspěvková organizace
Školní rok 2013/2014
Ročník 11
Číslo
PODZIM 2013
Kámo, jsem domácí
mazlík a nemá to
chybu…
Myš?-Maž! podzim 2013
Myš? – Maž!
Ročník: 11
Číslo 1 – podzim 2013
OBSAH
Slovo redakce
Na kus řeči … se Soňou Žižkovou
Co je u nás nového
Okénko do školní družiny
Podpořili jsme dobrou věc a ještě si zamlsali
Florbal nás baví
Sportování pod lampou
Sportovní den
Netradiční den
Ochutnávka v 9.B
Food right now
Je libo knedlík? Co třeba karlovarský?
Já mám kočku, ty máš psa. Jak jste na tom vy?
Afričan v Evropě
Bravo pane Essigu
Malé kotě rozhodně nespalo v botě
Zábavné kratochvíle
Vykutálené vlastivědné výpravy s Varybou
Kam na výlet? Není třeba jezdit daleko
Co takhle dát di hádanku na hrad?
Zasmějte se s námi
Ozdobní andílci
Tak to se fakt povedlo
…2
…3
…4
…5
…6
…7
…7
…7
…8
…9
…10
…10
…11
…11
…12
…13
…14
…15
…15
…16
…17
…18
…19
Redaktoři:
Adéla Bronišová
Martina Kvardová
Aneta Prokopová
Šárka Švejdarová
Matěj Vajnar
Josef Marvan
Jiří Waltera
Mgr. Štěpánka Šťastná
E-mail:
[email protected]
Fotografie:
Není-li uvedeno jinak,
archiv školy.
Webové stránky školy:
zskonecna.webnode.cz
Vítáme vás u dalšího čísla školního časopisu
Myš? - Maž! Toto číslo jsme věnovali DOMÁCÍM
MAZLÍČKŮM.
Jsme rádi, že nás čtete, protože psát pro vás
nás baví. Uvítáme náměty do zimního čísla, vaše
fotky, komiksy, básničky nebo psaní jen tak.
Chcete publikovat ve školním časopise?
Doneste vaše dílka p.uč. Šťastné nebo je pošlete na
e-mailovou adresu: [email protected]
Krásné počteníčko vám přeje
redakce
Vydáno: 26.11.2013
v počtu 80 ks
Stále sbíráme víčka
pro Mišičku.
Pomozte i vy!
Myš?-Maž! podzim 2013
NA KUS ŘEČI
... SE SOŇOU ŽIŽKOVOU
Šesté třídy teď pracují na společném
projektu „Domácí mazlíček ANO, ale…“
Chtěly bychom se zeptat, jaké máte domácí
mazlíčky.
SŽ: Mám dva kocoury.
Jak se jmenují?
SŽ: Jmenují se Alf a Mikeš.
Kde je chováte?
SŽ: Když jsme doma, tak jsou v bytě, ale když
jsme na zahradě, tak mají úplnou volnost
po okolí.
Čím je krmíte?
SŽ: Masem, kapsičkami, granulemi a tím, co
mají rádi. Granule a kapsičky někdy obsahují i
zeleninu.
Měla jste už dřív nějaká
zvířátka?
SŽ: Ano, měla jsem osmáky,
křečky, rybičky, andulky…
Teď mám ještě želvu.
A jak se jmenuje?
SŽ: Je to Pepa.
Děkujeme za rozhovor.
Paní Žižkové se ptaly Adéla
Bronišová, Šárka Švejdarová
a Martina Kvardová ze 6.A
Kterého mazlíčka si vážíte nejvíce?
SŽ: Oba mám moc ráda, ale černý kocourek je
vycvičený jako pes, takže mě velmi poslouchá.
Chtěla byste ještě nějaké zvíře?
SŽ: Nejradši bych celou zoologickou zahradu,
mám moc ráda zvířata.
Myš?-Maž! podzim 2013
A jaká domácí zvířátka máte
vy?
Napište nám o nich.
POD POKLIČKOU
CO JE U NÁS NOVÉHO…
Třetí třídy se vypravily
do Planetária v Praze
na pořad Vesmír kolem
nás.
Šesťáci se pustili do projektu
„Domácí
mazlíček
ANO,
ale…“ Mimo jiné mapovali
sídliště a psí koše.
Rybičky ze 4.B vyrazily
do Krajské knihovny
za knížkami spisovatele
Renné Goscinnyho.
Šesťáci se tmelili na
adaptačním
pobytu
v Jeseníkách. A že se
jim tam moc líbilo…
Naši deváťáci se v Ostrově
seznamovali
s nabídkou
středních škol na výstavě
Kam po škole? Držme jim
palce, ať si zvolí tu
správnou.
Žáci 6.A a výtvarného
kroužku poznali Veroniku
Svatošovou, která, byť
na vozíčku, na život
nezanevřela
a
moc
krásně maluje.
I letos proběhlo již
tradiční
Sportování
pod lampou.
V kinosále naší
školy
proběhlo diskusní fórum
představitelů města s občany
místní části Rybáře.
Kam se ještě chystáme? Počkejte si na příští
číslo našeho časopisu. Necháme vás opět
nakouknout pod pokličku. :o)
Redakce
Myš?-Maž! podzim 2013
OKÉNKO DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školní družině se pořád něco děje. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější…
VÝMĚNA MANŽELEK? NÉÉÉ! :o)
Výměna vychovatelek. Děti se na 1 den ocitly
v jiném oddělení družiny a užívaly si
odpoledne
s vychovatelkou,
kterou
si
vylosovaly...
KAŠTANOVÝ KRÁL
Ve školní družině probíhala soutěž ve sběru
kaštanů pro lesní zvěř. V každém oddělení byl
vyhlášen vítěz – tedy kaštanový král.
Nejlepší sběrači obdrželi diplom a ceny.
PODZIM S KVÍTKEM VÍTKEM
Divadlo děti moc potěšilo. Děti s Vítkem a
myslivcem stavěly krmelec pro zvířátka, která
si také nadšeně zahrály.
NÁMOŘNÍCI Z DRUŽINY
Z druháčků se příchodem do školní
družiny stali mořeplavci. Naučili se mořskou
písničku, přečetli námořnickou knížku a do své
pirátské truhly sbírají zlaťáky za dobré
chování.
Všechny akce ŠD můžete sledovat na webových
stránkách
školy
v záložce
ŠKOLNÍ
DRUŽINA
(zskonecna.webnode.cz)
Školní družina
Myš?-Maž! podzim 2013
PODPOŘILI JSME DOBROU VĚC A JEŠTĚ SI
PŘITOM ZAMLSALI…
Školní družina pořádala
5.11. charitativní BONBONOVÝ
DEN. Děti prodávaly štěstíčka a
keramické dárky.
Zároveň se
hlasovalo
o
zvířátko,
které
adoptujeme.
Akce se velmi vydařila! Vybralo se
více než vloni - neuvěřitelných
7 520 Kč!
Část
peněz
poputuje
na adopci indického chlapce a část
na adopci zvířátka v chomutovském
zooparku. A co jsme vybrali?
PONÍKA A CHAMELEONA
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Školní družina
Poznámka redakce:
Od roku 2006 posíláme pravidelný
roční finanční příspěvek 5 000 Kč na
vzdělávání a školní potřeby indickému
chlapci Babuovi.
Jak peníze získáváme?
Z charitativních akcí školní družiny,
z vánoční prodejní výstavy, z prodeje
školního časopisu a z dalších akcí, na
kterých se podílí děti i dospělí naší
školy.
Myš?-Maž! podzim 2013
SPORT NA ŠKOLE
FLORBAL NÁS BAVÍ
Můj bratr Robin Prokop reprezentoval školu
ve florbalu a vyprávěl mi, jak vše probíhalo.
Sraz byl ve škole ve Dvorech, převlékli se
do dresů a šli hned hrát první zápas - byl
vítězný. Poté si dopřáli v šatně odpočinek,
vyslechli rady od trenéra a už byli opět
na řadě. I druhý zápas vyhráli, a to 19:3! Ten
poslední byl dost vyrovnaný a museli hodně
bojovat, ale i v něm nakonec zvítězili 8:7.
Na závěr se konalo vyhlášení a jak jinak umístili se na 1. místě. Tím postupují
do dalšího kola, které se bude konat v Plzni.
Šťastní se vrátili do školy, kde je čekala velká
pochvala.
Aneta Prokopová, 6.A
SPORTOVÁNÍ
POD LAMPOU
Ve středu 25. 9. jsme
v podvečer na školním hřišti
odstartovali již 9. ročník
Sportování
pod
lampou.
Soutěže
v netradičních
disciplínách bavily nejen děti,
ale i jejich rodiče a kamarády.
Tak za rok znovu! 
SPORTOVNÍ DEN
V pátek 25.10. byl na naší škole sportovní den.
Zúčastnil se ho 2.stupeň. Soutěžilo se
v 7 disciplínách – běh na 60m, hod kriketovým
míčkem,
trojskok,
kliky,
shyby,
hod
medicimbálem a skok přes švihadlo.
Nebylo to až tak lehké, něco ne, něco jo. Byla
to ale zábava!
Josef Marvan, 6.A
Myš?-Maž! podzim 2013
ŠKOLA TROCHU JINAK
NETRADIČNÍ DEN
Šestnáctý říjen je vyhlášen jako Světový den
výživy. Naše škola se tedy ve středu
16.10.2013 připojila ke kampani „Postavme se
hladu“ a akci „Naše posvícení“ a uspořádali
jsme velký netradiční den. Do netradičního
dne byly zapojeny všechny třídy i školní
jídelna. Uvařila nám oukrop a karlovarský
guláš. Z regionálních potravin byla také
sekaná a bramborová kaše. Ani tady
nechyběly pravé posvícenské koláčky jako
dezert.
Koukalo se na filmy, dělaly se
plakáty, děti si povídaly o zdravé
výživě a 9.B ochutnávala regionální
potraviny a točila reklamní spot.
Myš?-Maž! podzim 2013
OCHUTNÁVKA V 9.B
Kromě posvícenských koláčků, které nám
upekla babička, jsme ochutnávali také sýry.
Jak o rodinném podniku píše Adéla?
Naše sýrárna se nachází nedaleko Božího
Daru, v obci Ryžovna. V areálu sýrárny
jsou také restaurace a penzion. Vaří se zde
místní speciality výhradně z domácí výroby
a regionálních potravin.
Za lahodné sýry DĚKUJEME
panu
Petru
Zachardovi,
za posvícenské koláčky paní
Jaroslavě Petlanové.
Myš?-Maž! podzim 2013
A co vy? Máte rádi sýry?
Napište nám o tom…
Sýry vyrábíme výhradně z domácího
mléka, které získáváme z našeho chovu
zvířat. Dojíme mléko ovčí, kozí i kravské.
Dojná stáda se pasou na pastvinách
u obce Mariánská a okolo Božího Daru.
Všechny sýry jsou v BIO kvalitě, a proto
do nich nepřidáváme žádné konzervanty,
barviva a žádné jiné chemické přísady.
Výroba i kvalita sýrů úzce souvisí s kvalitou
pastvy, množstvím bylin, které zvířata
spasou a ročním obdobím. Také proto je
každý sýr jiný, oproti potravinářským
řetězcům, kde je nabídka, chuť i kvalita
stále stejná. V současné době vyrábíme
zhruba 15 druhů sýrů, domácí máslo
a jogurty.
Naše dojné stádo krav je plemene Jersey.
Toto
plemeno
má
zvláštní
schopnost
získávat
z pastvy
barvivo zvané karoten (žluté
barvivo) a větší koncentraci tuku
než u jiných plemen. U plemene
Jersey je obsah tuku v mléce
5 – 6 %, u jiných plemen je to
pouze 2 – 3 %. Díky tomu jsou
naše sýry výrazné barvy (žluté)
i bez přidaných barviv. Obsah tuku
ve výrobcích je patrný na jejich
nutriční hodnotě. Dojná stáda tvoří
150 koz, 40 krav (plemene Jersey)
a 500 ovcí.
Veškeré naše výrobky můžete
zakoupit přímo v sýrárně Ryžovna.
Podpoříte tím regionální potraviny
a místní farmáře. Zda si připlatíte
za kvalitu a poctivou chuť
z poctivých surovin je pouze
na vás.
Adéla Zachardová, 9.B
FOOD RIGHT NOW
Už potřetí se snažíme napsat
článek na téma JÍDLO. Jídlo je
pro nás docela známá věc.
Stýkáme se s ním tak 6x denně,
v našem
případě
až
3x
za hodinu. I když si chodíme
do ledničky pro jídlo, prakticky
pořád odcházíme s prázdnou.
Jídlo je jeden z nejlepších přátel.
Bez jídla si nedokážeme nic
představit. Náš život a jídelníček
se ale od jídelníčku např.
afrických dětí poměrně dost liší.
Už jen proto, že my můžeme jíst, kdy se nám
zachce, kdežto ony takovou možnost nemají.
Nemají ani peníze, aby si pořídily tolik jídla,
kolik potřebují.
Myslíme si, že nikdo z nás si tohle nedokáže
představit. Když si třeba uvědomíme, jaké věci
jsou pro nás důležité, tak zjistíme, že to, co je
pro nás samozřejmostí, je pro někoho
nedosažitelné.
To vše se nám snažili 16.10.2013 přiblížit
učitelé filmem a projekty. Den nás zaujal už jen
proto, že i když jsme všichni prakticky stejní,
každý z nás má jiný způsob života.
Klára Karchňáková a Isabel Starostová, 8.B
JE LIBO KNEDLÍK?
CO TŘEBA KARLOVARSKÝ?
K regionálním potravinám patří
také
karlovarský
knedlík.
Co kdybychom si ho zkusili
společně uvařit? Jak na to?
To vám poradí Kája Kollariková
a Bára Farkasová z 8.B.
Rohlíky, asi dva, nakrájíme
na kostky trošku menší, než ty
na hraní. Vezmeme 2 vajíčka a
oddělíme žloutek od bílků.
Smícháme
žloutek,
rohlíky,
nasekanou petrželku – nééé
prsty! :o), mouku a mléko.
Osolíme podle chuti, přidáme
špetku muškátového květu a
pepře a necháme odležet.
Teď vezmeme bílek a budeme
ho šlehat tak dlouho, než se
z něho stane sníh – ale prosím, nééé až
do zimy! Sníh lehce vmícháme do těsta a
vytvarujeme knedlíkové šišky. Aby se knedlík
při
vaření
nerozpadal,
zabalíme
ho
do látkových ubrousků, které zavážeme nití.
Knedlíky vložíme opatrně do vroucí vody a
vaříme na mírném ohni asi 20 minut. Po té
knedlíky vyndáme a dáme je jako přílohu
ke karlovarskému guláši. A je to hotovo –
dobrou chuť! Jestli se s tím ale nechcete dělat,
tak klidně
postačí
i těstoviny… 
Myš?-Maž! podzim 2013
PROJEKTY
JÁM MÁM KOČKU, TY MÁŠ PSA.
Třídy 6.A a 6.B se seznamují JAK JSTE NA TOM VY?
při
pracovních
činnostech
s chovatelstvím. A není nic lepšího,
než se podělit o zkušenosti s chovem
domácích mazlíčků. Začali jsme tedy
pracovat na projektu „Domácí mazlíček
ANO, ale…“
Na první hodině nás navštívila jorkšírka
Rozárka. Ukázala nám, že i malý
pejsek se dokáže naučit základní
povely a určitě i něco navíc.
A protože je pejsků na sídlišti hodně,
podívali jsme se, jak to tu máme s koši
a jestli můžou páníčkové po svých
čtyřnohých miláčcích lehce uklízet.
Potom jsme si každý udělali „životopis“
našeho mazlíčka. Kdo žádného neměl,
připravil si povídání o tom, kterého by si
přál. A pak jsme se pustili do skupinové
práce. Naše plakáty o želvách,
rybičkách, koních a dalších zvířatech
budou pomáhat při učení mladším dětem. A my se za odměnu podíváme
na veterinární kliniku.
AFRIČAN V EVROPĚ
Jmenuje se Meggie, je jí 13 let a chovám ji doma. Je
to rhodeský ridgeback. Líbí se mi tento druh psa.
Naučila jsem jí fuj, k noze, sedni, lehni, a když jsem jí
řekla, ať si jde pro dobrůtku, tak už seděla u lednice,
protože věděla, kde je má. Je to zábava, protože
přijdu domů a ona se na mě směje a je ráda, že už
jsem doma.
Štěpánka Siváková,6.A
Myš?-Maž! podzim 2013
BRAVO, PANE ESSIGU!
Můj domácí mazlíček je leonberger. Máme
dvě feny – Chelsea a Kylie. Starší Chelsince
budou v lednu dva roky a Kylie má čtyři
měsíce. Tito psi patří do obřích plemen, proto
je chováme na zahradě. Vznik tohoto plemene
se datuje k roku 1846. Leonbergerský pes
vznikl chovatelským záměrem pana Essiga,
který žil u Stuttgartu ve městě Leonberger.
Měl v úmyslu vyšlechtit psa, který se podobá
lvu. A tak zkřížil novofundlandského,
bernardského a pyrenejského psa. Tito psi se
dožívají věku 10-12 let. Váha u dospělého psa
je okolo 75 kg, u fen kolem 60kg. Tuto rasu
jsem si vybral, protože mám velké psy rád.
Chelsinu jsem naučil štěkat, když zvednu prst.
Také umí základní povely: sedni, lehni,
zůstaň, místo… Život s Kylie a Chelsea mi
přináší každodenní radost, zážitky a
dobrodružství. Umí rozeznat mou náladu,
pokud je špatná, tak se přitulí a šťouchají do
mě čumákem. Hned je svět veselejší. Ti, kteří
nemají domácího mazlíčka psa, tak o hodně
přichází. Ne nadarmo se říká: „Pes je nejlepší
přítel člověka.“
Martin Hradecký, 6.A
A co vy? Máte domácího
mazlíčka? Zažili jste s ním
nějakou příhodu?
Napište
nám
o
tom
na e-mail školní redakce:
[email protected]
O své domácí mazlíčky se staráme moc dobře. Ale co ti ostatní? Nepotřebují naši
pomoc? A přitom je to tak jednoduché…
Zůstává vám doma pečivo? Nestihnete všechno sníst nebo vám už druhý den
prostě jen nechutná? NEVYHAZUJTE HO!
Dejte ho na topení a usušte. Ale pozor, nesmí vám zplesnivět. To by potom
zvířátkům nedělalo dobře.
Suché pečivo noste do kabinetu přírodopisu. Reportáž o tom, jak jsme ho odnesli
zvířátkům, najdete v příštím čísle časopisu. 
Myš?-Maž! podzim 2013
STALO SE…
MALÉ KOTĚ ROZHODNĚ NESPALO V BOTĚ
Jako každé ráno jsme spolu s kamarádkami šly
do školy, když se k nám přidalo malé, pěkně
vyhublé kotě. Šlo s námi až do školy a z toho,
jak zuboženě vypadalo, jsme usoudily,
že nejspíš nikomu nepatří. Spolu s námi ho bylo
líto i paní učitelce Konečné, kterou napadlo
podívat se po okolí, jestli někde nevisí plakáty
o ztracené kočce. Jeden jsme našly, paní
učitelka zavolala na uvedené číslo, bohužel ale
„naše“ kotě nebylo ono hledané. Nikdo z nás si
ho nechat nemohl, ve škole taky zůstat
nemohlo. Daly jsme mu aspoň trochu vody a
něco ze svých svačin. Pak jsme ho tři dny
neviděly. Myslely jsme, že nejspíš pošlo hlady.
Ale doufat jsme nepřestaly. Donesla
jsem do školy přepravku na kočky
(s dovolením našeho kocoura), kdyby se
náhodou objevilo, paní učitelka dokonce
našla
paní,
která
by
měla
o kočičku zájem. Doufání a čekání se
vyplatilo, po třech dnech se číča u školy
zase objevila. Dostat ji ale do přepravky
bylo docela dobrodružství. Společně
s paní učitelkou jsme se na ni vrhly
a všechny tři jsme měly co dělat,
abychom za kotětem zavřely dvířka.
Kotě vyvázlo bez újmy na zdraví, my
sem tam s nějakým škrábancem.
Dostalo něco k snědku a za pár hodin
putovalo ke své nové majitelce. Našlo
svůj domov. Spousta zvířátek, ať už
koček či pejsků, takové štěstí nemá.
Anička Žáčková, 5.B
Pro malého JERRYHO chystáme vánoční mlsky. Protože start do života neměl
zrovna růžový, trošku mu to vylepšíme. Přidejte se k nám a koupí školního
časopisu přispějte na vánoční mlsání malého chlupáče. 
Myš?-Maž! podzim 2013
ZÁBAVNÉ KRATOCHVÍLE
1 – tmavě modrá
2 – světle modrá
3 – červená
4 – světle zelená
5 – tmavě zelená
6 – žlutá
7 – oranžová
8 – fialová
9 - černá
Nakreslila Šárka Švejdarová, 6.A
UHÁDNEŠ, JAKÉ ZVÍŘE TO JE?
Má to čtyři nohy, potom dvě uši. Loví to, běhá to, mňouká to, ale kočka to není.
Je to _____________
Na zahrádku chodí k nám, domeček si nosí sám. Je to _____________
Má zrzavý kožíšek, sní i velký oříšek. Je to _____________
Pořád jenom trávu žvýká, aby dala plno mléka. Je to _____________
Je to pyšný, krásný pták. Vějířem se ovívá. Je to _____________
Hádanky pro vás připravila Aneta Prokopová ze 6.A
Řešení: kocour, šnek, veverka, kráva, páv
Myš?-Maž! podzim 2013
KARLOVARSKÉ OKÉNKO
VYKUTÁLENÉ
VLASTIVĚDNÉ VÝPRAVY
S VARYBOU
V letošním školním roce se k velkým na historickém
kroužku přidali i malí. Zatím se učíme poznávat blízké
okolí, aby nás jako Varybáčky nic nezaskočilo.
Ale postupně se rozjedeme i do okolí našeho města.
Hádanka pro vás: Podle pověsti o založení města
skočil z vysoké skály jelen. Kde ho v Karlových
Varech najdeme?
Své tipy noste do kabinetu dějepisu. 
KAM NA VÝLET? NENÍ TŘEBA JEZDIT DALEKO
Bylo deset hodin ráno a náš historický kroužek
vyrazil na 2. výpravu. Sraz byl u kostela
v Rybářích. Překvapivě jsme všichni dorazili
včas.
Naše trasa vedla od zchátralého kostela
u autobusové zastávky Keramická škola dolů
k Lidlu. Pak jsme přešli lávku a napojili se
na Tuhnickou cestu, po které jsme došli
na začátek Lázeňských lesů Karlovy Vary. Tam
jsme prošli skoro všechny vyhlídky, altány
a zajímavosti. Dozvěděli jsme se spoustu
nových informací o místech, které někteří z nás
ani neznali. Od ledna příštího roku mají být
v ohraničených prostorách divoká prasata
a jeleni, na které se můžete
bezpečně dívat
z nově postavených můstků a
přečíst
si
něco
o nich na dřevěných tabulích
na začátku mostu. Kdybyste
náhodou zabloudili, nemusíte
mít strach, protože na každém
rozcestí
je
ukazatel
a v chatě U Obrazu jsou
zdarma k dispozici mapy.
Můžete navštívit i rozhlednu
Dianu, ze které je krásný
výhled na
Karlovy Vary.
Nezapomeňte na pohodlné
boty,
protože
nachodíte
pěkných pár kilometrů. :D
Lucie Pfeilerová 8.B
MÁTE NĚJAKÝ TIP
NA VÝLET?
PODĚLTE SE S NÁMI.
Myš?-Maž! podzim 2013
ZEMĚPISNÉ HÁDANKY
CO TAKHLE DÁT SI HÁDANKU NA HRAD?
Hrad byl vytvořen podle plánů Josefa Pruvota
z roku 1876. Skládá se ze dvou válcovitých věží,
které jsou spojeny zdí s bránou. Hrad stojí
nedaleko zámku Sychrov, dříve se nazýval Starý
hrad.
Tak co, víte jaký je to hrad? Pro ty co ještě
neví… Poradím vám matematikou.
Nápověda:
A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11,
L12, M13, N14, O15, P16, R17, S18, T19, U20,
V21, X22, Y23, Z24
Můžete si přidávat háčky a čárky.
A teď nějaké ty příklady.
5+5-9=
A teď druhé slovo.
10+8-1=
10+1-3=
Zdroj: www.hrady.cz
20-8+7=
18+2-3=
Martina Kvardová, 6.A
2+2+2+2=
1+1+1+1-3=
18-3+5=
4-0=
Zahraj si na hradní paní nebo
hradního pána a namaluj si svůj
vlastní hrad.
21-4=
33-7=
1+30-10=
Myš?-Maž! podzim 2013
ZASMĚJTE SE S NÁMI
Říká kočka praseti:
"Já znám tvůj osud, prase!"
"Jo? Tys četla můj horoskop?"
"Ne, kuchařku!"
Pasou se dvě krávy na louce, jedna zvedne
hlavu a řekne:
"Buuuuu"
A druhá:
"No zrovna jsem to chtěla říct."
"Ty, Martine, jak to děláš,
že Tvoji poštovní holubi
při závodech vždy zvítězí?"
"Zkřížil jsem je s papoušky,
takže když zabloudí,
umí se zeptat na cestu!"
Úsměv sluší každému
Oznámení v parku:
"Ztratil se pitbul.
Vzkaz pro nálezce - Pomáhej Pánbůh!"
Povídají si dvě žáby.
Jedna říká: "Mě je špatně."
A druhá říká: "Hmmm jsi nějak zelená."
Vložil: Thereifixedit.com
Na telegrafním drátě
visí několik netopýrů hlavou dolů,
a tu se z ničeho nic jeden prudce
otočí a zůstane hlavou nahoru.
"Hele, co je s ním?" ptá se jeden.
"Nevím, asi omdlel."
Zdroj: http://www.evtipy.cz/
Maskování
Vložil: Halbot.sk
Myš?-Maž! podzim 2013
NÁPADNÍK
OZDOBNÍ ANDÍLCI
Blíží se Vánoce. Vyzkoušejte si malou dekoraci.
Adéla Bronišová z 6.A vám poradí, jak na to.
Pomůcky:
1 špejle
1 polystyrenová kulička
kousek vaty
fixy
lepidlo
nůžky
2 ozdobné papíry
ozdobné flitry
Na polystyrenovou kuličku nalepte vatu jako vlasy.
Fixy nakreslete obličej, na ozdobný papír si
nakreslete křídla a vystřihněte je. Na druhý ozdobný
papír si nakreslete půlkruh a po té vystřihněte.
Polystyrenovou kuličku do poloviny propíchněte
špejlí, půlkruh ohněte do tvaru kornoutu a slepte,
špejli protáhněte kornoutkem a propíchněte zpět do
polystyrenové kuličky. Na kornoutek (tělo) přilepte
křídla. Nakonec si můžete ozdobit andělíčka
například flitry.
1 – výrazná žlutá
2- červená
3 – světle žlutá
4 – tělová
5 – světle hnědá
6 – světle modrá
Připravil pro vás
Josef Marvan ze 6.A
Myš?-Maž! podzim 2013
TAK TO SE FAKT POVEDLO
Pomáhali jsme při povodních a díky výkonům našich
sportovců jsme se stali druhou nejlepší školou
v celoroční sportovní soutěži žáků 2. stupně ZŠ a
nižšího stupně OG Karlovarského kraje.
Šachistka
Karin Beranová z 5. A
získala na Mistrovství
Evropské unie mládeže
v Malenovicích 8. místo
v kategorii do 10 let.
Tým z letošní 9.B se svým projektem Akce
pro školku zapsal do publikace Prázdninové
školy Lipnice. Ze 78 projektů všech týmů účastníků Klíčového roku, bylo vybráno
5, které byly zveřejněny jako příklady dobré
praxe v publikaci Klíčení –
příběh a řemeslo.
Třída 8.A se v dějepise učila
o Petru Velikém podle DUMu, který
na konferenci SMART klub v Praze
získal 1.místo.
S velrybou Varybou se
na putování za léčivou
vodou, zkamenělou růží
a
oplatkou
s oříšky
vydalo více než 100 dětí
z naší školy. Celkem
si pro teplou oplatku jako
odměnu za putování s Varybou
přišlo 790 dětí z 10 škol
z Karlových Varů, Ostrova, Nové
Role i Chodova.
Myš?-Maž! podzim 2013
V září se konal na kurtech Liaporu v Doubí
12.ročník turnaje základních škol v nohejbalu trojic jako
„Memoriál Jana Voldřicha“. Celkovým vítězem se stalo
družstvo ZŠ Konečná „A“ ve složení: Jakub Malý,
Jiří Bartoška a Tomáš Klapuch, 3.místo ve stejném
turnaji vybojovalo družstvo ZŠ Konečná“B“ ve složení:
Štěpán Dubnička, Jan Mašata a Karel Kostolecký. Jako
nejlepší hráč turnaje byl vyhodnocen Jakub Malý.
V září se konalo také finále okresního kola okresu
Karlovy Vary v atletickém čtyřboji žáků ZŠ a OG.
Družstvo chlapců posunulo naši školu na 2.místo hned
za ZŠ Krušnohorská a postoupilo do krajského finále.
V září se konalo ještě finále okresního kola okresu
Karlovy
Vary
v
atletickém
čtyřboji
žáků
Do republikového finále OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů) se nominovali dle umístění
v krajském kole Adam Němec a Štěpán Dubnička z 8.B.
Absolvovali 10 disciplín: 60m,1000m, hod míčkem,
trojskok z místa, hod medicimbálem vzad, shyby, kliky,
sed-leh, skok do dálky, švihadlo nebo plavání. Štěpán
získal 34.místo ze 148 chlapců (ročník 1999), Adam
13.místo z 48 chlapců (ročník 2000)
V květnu loňského školního roku jsme se zúčastnili
mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby
Více
a
grafiky „Krásná jako kvítka je ta země…“ s podtitulem
zde: http://zskonecna.webnode.cz/products/republikove
Historické
příběhy. V účasti 800 obrázků z 9 zemí
-finale-ovov-praha-5-7-9-2013/ZŠ
OG. Družstvo
získala
Hanka Linhartová ve a 4.kategorii,
tedy
chlapců
5.
a 6.ročník,
posunuloZvláštní
naši školu
cenuna poroty
2.místozahned
papírotisk
za ZŠ
Krušnohorská
„Jan
Žižka v boji“
a postoupilo do krajského finále.
Povídáte si někdy s rodiči o tom, jaké to bylo, když byli malí?
Že ne? Zkuste to.
Vaše příběhy rádi otiskneme, protože… příští číslo bude na téma:
Bylo nebylo… 
Myš?-Maž! podzim 2013

Podobné dokumenty