Svařování_montaž pro web.indd

Komentáře

Transkript

Svařování_montaž pro web.indd
SPECTRA EKO
program moderní údržby
MAZIVA – sjednocení produktové řady k dosažení úspor
OKS 600 / 601* multifunkční olej
Pětinásobný efekt jednoho produktu: uvolňuje zoxidované plochy, odvlhčuje, umožňuje elektrický kontakt, promazává místa
náchylná k opotřebení, chrání kovy proti korozi. Čištění, mazání, demontáž zadřených a nepromazaných součástí jako šrouby, řetězové články, páčky, pružiny, kloubová uložení. Uvolněné plochy jsou dočasně chráněny proti korozi. Vysoce efektivní díky mimořádné
schopnosti pronikání a vzlínání a následného rozpouštění oxidovaných částí.
OKS 611* / OKS 621* uvolňovač rzi
Šetrná demontáž zadřených nebo zarezavělých součástí jako šroubů, řetězových článků, pružin, kloubů, čepů, závěsů nebo zámků.
Uvolněná místa jsou krátkodobě chráněna před vytvářením nové rzi. Znovu obnovuje pohyblivost a odstraňuje kvílivé zvuky. Vysoce
účinné mazivo s extrémní schopností vzlínání a uvolňování i u těžce dostupných mazacích míst.
OKS 3751* přilnavé mazivo s PTFE
Mazivo s PTFE s vysokou přilnavostí a výbornou kluzností a odolností pro kluzná vedení, řetězy, kloubová spojení, převodovky,
armatury, panty a jiné mechanismy, které jsou vysoce zatěžovány. Velmi dobrá odolnost vůči oxidaci a stárnutí, vodě i vodním parám
a obvyklým alkalickým a kyselým desinfekcím a čisticím prostředkům.
OKS 340 / 341* ochrana řetězů, silně přilnavá
Vysoce výkonné mazání všech typů, nejen rychloběžných, hnacích řetězů s vynikajícími penetračními a mazacími vlastnostmi,
v kombinaci s vysokou přilnavostí. Výborná ochrana proti opotřebení a velmi dobrá odolnost vůči vlhkosti a solným roztokům.
Vynikající antikorozní ochrana.
OKS 390 / 391* řezný olej
Olejové mazivo pro obrábění všech železných a neželezných kovů, jako např. vrtání, řezání závitů, frézování, stříhání, řezání atd.
Redukuje spotřebu energie, umožňuje dlouhodobé vysoké zatížení a vyšší rychlosti. Výrazně prodlužuje životnost nástrojů.
OKS 245 měďná protizáděrová pasta
Pasta pro široké využití, především pro šroubová spojení. Má vynikající přilnavost a antikorozní vlastnosti, zabraňuje zadření a zakusování závitů při vysokých teplotách, odolává korozivnímu prostředí a vlhkosti, zaručuje spolehlivou a bezproblémovou demontáž.
Velmi dobrá antikorozní ochrana.
OKS 250/OKS 2501* bílá víceúčelová pasta bez kovů
Bílá pasta pro mazání vysoce zatížených kluzných ploch všech tvarů, obzvláště však při nízké kluzné rychlosti nebo oscilačním
pohybu. Velmi dobře maže, redukuje opotřebení, spolehlivě chrání teplotně namáhaná závitová spojení a zaručeně skvěle chrání
proti korozi. Odolná vůči vodě, ale také kyselinám a louhům. Pasta pro širokou oblast využití.
ČISTIČE – náhrada hořlavých a nebezpečných čističů
Spectra-CLEAN TSW 450 průmyslový komplexní čistič, koncentrát
Vysoce účinný prostředek, nové vývojové řady čističů a odmašťovačů. Nahrazuje nevhodné látky na bázi benzínových a ropných
frakcí. Využitelný v mnoha oblastech komplexní údržby. Výborná schopnost odmaštění různých druhů povrchů materiálů. Odstraňování zbytků olejů a tuků, obráběcích a brzdových kapalin, lepidel, těsnících materiálů a fixů.
Spectra-CLEAN ASW 455 razantní alkalický čistič, koncentrát
Velmi silný a razantní odmašťovací a čistící tekutý koncentrát pro všechny druhy materiálů odolávajícím alkáliím. Odstraňování
zastaralých zbytků olejů a tuků, jednoduchých voskových konzervací a separací, nátěrů, lepidel, těsnících materiálů apod. Není
vhodný na hliníkové povrchy. Nehořlavý, biologicky odbouratelný.
Spectra-CLEAN TW 355 průmyslový nepěnivý čistič, koncentrát
Moderní, výkonný koncentrát s maximálně potlačenou pěnivostí určený pro průmyslové myčky a pračky. Odmaštění všech druhů
povrchů od zbytků olejů, tuků, obráběcích kapalin atd. Nehořlavý, biologicky odbouratelný, neobsahuje pevné částice ani nebezpečné výpary.
Spectra-CLEAN TW 351 neutrální čistič na barevné kovy, koncentrát
Působivý čistič určený pro čištění všech druhů povrchů, především pak barevných kovů, jako mosaz a hliník. Produkt je vhodný pro
materiály a aplikace citlivé na kyselé a alkalické prostředí. Používá se k odstraňování zastaralých zbytků olejů a tuků, rušivých zbytků
brzdných kapalin. Nehořlavý, biologicky odbouratelný, neutrální.
Speciální čističe – vyvíjíme dle požadavků zákazníků
Spectra-CLEAN ITW 353 – speciální čistič na plastové povrchy a technické tkaniny.
Určení pro čištění různých povrchů interiérů od maziv, olejů a mastných otisků prstů ve výrobách, montážích a údržbách. Dále
vhodný pro čištění žaluzií, slunečních clon, plastového nábytku, okenních profilů a parapetů, lodí, interiérů vozů a karavanů atd.
[ Novinka! ]
Spectra-CLEAN HTW 250 – průmyslový kyselý čistič, koncetrát
Vysoce výkonný kyselý odmašťovací a čistící koncentrát. Produkt je vhodný pro čištění vápenatých usazenin, olejů, tuků a rzi
v provozech výroby a údržby.
MYCÍ STOLY – moderní a ekologický způsob čištění
Spectra-EKOlogic MS 20
Spectra-EKOlogic MS 60
Mycí stoly nové generace EKO. Ekologicky šetrná alternativa čištění s biologickým odstraňováním
olejů a nečistot jako jsou oleje, řezné a chladicí kapaliny a tuky z různých druhů čištěných
materiálů. Čištění na bázi tenzidů, recyklace kapaliny, biologická rozložitelnost nečistot,
zdravotní nezávadnost. Velmi jednoduchá manipulace, výměna a nízkonákladová likvidace.
Spectra-CLEAN T 316
Speciální čistič s vynikající odmašťovací schopností určený pro mycí stoly na vodní
bázi, pH-neutrální, bez rozpouštědel a VOC, šetrný k životnímu a pracovnímu prostředí,
biologicky odbouratelný, nehořlavý, se střednědobou antikorozní ochranou (cca 10 dní).
Poskytuje ideální prostředí pro působení aktivních bakterií.
Spectra-CLEAN Filter
FIltr z netkaného materiálu (filtrace 50μ) určený pro biologické mycí stoly. Obsahuje
aktivní mikroby, které rozkládají oleje a tuky na H2O a CO2. Velmi jednoduše měnitelný.
* sprejová forma
APLIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Prodej, Pronájem, Zápůjčka.
[ Novinka! ]
Dávkovací a směšovací zařízení
ízeníí – možnost dekoncentrace vodou ředitelných koncentrátů v poměru
tičům a separacím vlast1:3 až 1:250. Dodáváme k čističům
ní produktové řady. Zjednodušuje
ušuje manipulaci a výdej
produktů, výrazná úspora času,
asu, udržuje konstantní
poměr naředěného produktu..
Poskytujeme služby a přídavná zařízení :
8Air-spray system – plnící stanice
8Centrální systémy, rozvody a stříkací technika
8Školení o produktech a jejich vhodná aplikace
8Možnost pronájmu a zapůjčení zařízení
8Optimalizace údržby
8Komplexní dokumentace a jejich průběžná aktualizace
8Míchací nádoby a výpustné kohouty
8Směšovací a dávkovací zařízení
SPECTRA spol. s r.o.
www.spectrazlin.cz
PANAS Partizánske
www.panas.sk

Podobné dokumenty