Ministr Vondruška projednával fondy EU 3. – 5. 11 - cestovni

Komentáře

Transkript

Ministr Vondruška projednával fondy EU 3. – 5. 11 - cestovni
news
13/2009
Elektronick˘ ãtrnáctideník ãasopisu COT business
šování národního systému čerpání. Podle komise
navíc během českého předsednictví velmi pokročilo zjednodušení legislativy EU v této oblasti. Komise dále zdůraznila význam využívání Evropského
globalizačního fondu. Ministr Vondruška s představiteli Evropské komise prodiskutoval také čerpání v období 2004–2006. „Čerpání z fondů EU v období 2004–2006 se bude blížit 100 %, což nás řadí
k nejúspěšnějším zemím EU,“ uvedl Vondruška. Auditoři Evropské komise ocenili především kvalitu
kontrol, které byly v projektech tohoto období provedeny.
Text a foto: MMR ČR
Ministr Vondruška projednával fondy EU
Delegace ministerstva pro místní rozvoj ČR a ministerstva financí ČR
15. června projednala s Evropskou komisí téma monitorovacího systému.
Ten dosud představoval legislativní překážku pro průběžné zasílání plateb z rozpočtu EU.
Ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška prezentoval komisaři pro sociální věci a zaměstnanost
Vladimíru Špidlovi a generálnímu řediteli DG Regio
Dirku Ahnerovi akční plán fungování monitorovacího systému. Jeho znění schválila vláda ČR na svém
jednání 8. června. Tento akční plán umožní Evropské komisi do konce července schválit nastavený
systém čerpání prostředků EU a umožnit
bezproblémový tok
prostředků z EU do
ČR. Evropská komise
také přislíbila ČR spolupráci při zjednodu-
www.mmr.cz
ECP pojistí zrušení cesty z důvodu ztráty zaměstnání
Evropská Cestovní Pojišťovna (ECP) připravila pro své klienty na nadcházející sezonu letních dovolených a prázdnin v nabídce individuálního cestovního pojištění řadu novinek. Jako první pojišťovna na
českém trhu nabízí možnost pojistit se pro případ zrušení cesty z důvodu ztráty zaměstnání.
Evropská Cestovní Pojišťovna je jedničkou ve svém
oboru a jako jediná pojišťovna u nás se specializuje
pouze na cestovní pojištění. „Proto se snažíme být
v této oblasti vždy o krok před konkurencí a nabízet
svým klientům nejširší pojistnou ochranu na trhu.
Novinky v individuálním cestovním pojištění jsme záměrně připravili na sezonu letních dovolených, kdy
zaznamenáváme největší zájem o naše služby,“ uvádí Ondřej Rušikvas, ředitel privátního pojištění a člen
představenstva Evropské Cestovní Pojišťovny. Evropská Cestovní Pojišťovna nově zařadila v rámci pojištění pro případ zrušení cesty (storno) jako další důvod ztrátu zaměstnání. Tím se rozšířilo pojistné krytí,
ale výše pojistného zůstává stále stejná. Pro cesty po
Evropě mohou rodiny v základní variantě cestovního
pojištění využít zvýhodněného tarifu. Díky tomu získají kvalitní pojištění za 22 Kč na osobu a den.
-ECP-
Čedok zvýšil tržby o půl miliardy, vyrovnal se Eximu
Cestovní kancelář Čedok vykázala za loňský rok tržby a výnosy ve výši 3,8 miliardy korun, což je
o 535 milionů Kč více než rok předtím. ČTK to po valné hromadě sdělil marketingový ředitel
společnosti Tomáš Brejcha. Čedok se tak tržbami vyrovnal CK Exim Tours, která dosud zaujímala
postavení jedničky na trhu.
Čedok kromě tržeb upřesnil i výsledky loňského hospodaření, které byly jako předběžné oznámeny
v únoru. Společnost vykázala zisk před zdaněním ve
výši 56,5 milionu, což je meziročně o 21 milionů více a zhruba o šest milionů více, než kolik ukazovaly
předběžné výsledky. Cestovní kancelář hospodařila
se ziskem devátý rok v řadě. Čedok patří investiční
skupině Odien, která jej koupila v roce 2007 od společnosti Unimex Group. Je nejstarší českou cestovní
kanceláří a do roku 2006 byl podle tržeb také nej-
větší. V roce 2007 jej předběhla CK Exim Tours, za
loňský rok se skóre tržeb vyrovnalo. Exim Tours loni zvýšila zisk na 175 milionů korun. Další velká kancelář, CK Fischer, loni zvýšila tržby o 470 milionů na
2,7 miliardy, hrubý zisk vzrostl o 90 procent na
91 milionů korun. Na letošní rok předpovídá analytická firma Mag Consulting pokles prodaných zájezdů na českém trhu až o 20 procent.
PfiedplaÈte si COT business
a budete v obraze!
Získáte:
»
»
»
11x roãnû ucelené informace z oblasti
cestovního ruchu
ZDARMA pfiístup na specializovan˘ web
a do elektronického archivu ãasopisu
COT business
volné vstupenky na vybrané veletrhy
www.cotmedia.cz
221 602 217
» [email protected]
-čtk-
3. – 5. 11. 2009
16. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ
Největší mezinárodní akce „business to business“
nejen v České republice, ale v celé střední a východní Evropě.
www.madi.cz
24. 6. 2009
www.cotmedia.cz
Pražský veletržní areál (PVA) PRAHA – Letňany
NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY PRO VYSTAVOVATELE
do 30. června
1
kraťasy…
Nové muzeum aténské Akropole otevřelo své brány
V Londýně byla rozlosována Premier League
V průběhu loňského ročníku se s cestovní kanceláří
SLAN tour vypravilo na některý zápas této nejlepší
fotbalové klubové soutěže na světě přes 500 fotbalových fanoušků, převážně z Čech, ale také ze Slovenska a některých dalších zemí . Největší zájem byl
o zápasy FC Chelsea, Arsenalu a Manchesteru United. Pro nový ročník 2009/2010 uzavřela CK SLAN
tour dohodu s British Airways, které umožní fotbalovým příznivcům leteckou dopravu do Anglie za mimořádně příznivých cenových podmínek. Výhodou
letů s British Airways je i to, že tato letecká společnost stále nabízí na lince Praha – Londýn kompletní
palubní servis včetně neomezené konzumace alkoholických i nealkoholických nápojů.
Do Chorvatska prý přestávají jezdit nudisté
Zájem zahraničních návštěvníků Chorvatska o dovolenou v ubytovacích zařízeních určených pro nudisty údajně výrazně poklesl. Loni dorazilo na
jadranské pobřeží jen 250 000 milovníků koupání
bez plavek. Uvedla to dnes agentura DPA s odvoláním na chorvatská média. Před dvaceti lety zde
přitom registrovali na jeden milion „naháčů“,
z nichž až 60 procent přijíždělo z Německa. V polovině osmdesátých let tvořili Němci dokonce
82 procent všech nudistů. Klesá prý i počet dříve
velmi populárních zařízení pro dovolenou bez šatů, především kempinků a hotelů na Istrijském poloostrově a v Dalmácii. Ve „zlatých” časech zde nudisté strávili celkem 5,1 milionu nocí, v roce 2008
to bylo již jen 2,1 milionu noclehů.
Po letech odkladů a sporů se pro veřejnost minulou sobotu otevřelo nové muzeum Akropole, skleněná
budova situovaná u úpatí světově proslulé antické lokality v historickém centru Atén. Provoz muzea slavnostně zahájil řecký prezident Karolos Papulias.
Ten také při této příležitosti znovu vyzval Velkou Británii k navrácení parthenonských vlysů.„Dnes může
celý svět vidět shromážděné nejvýznamnější sochy
Parthenonu, ale některé chybějí. Toto je chvíle k zacelení ran monumentu návratem mramorů, které
k němu náležejí,“ prohlásil Karolos Papulias při otevření muzea. Moderní budova ze skla a betonu stála 130 milionů eur (3,5 miliardy Kč) a na slavnostní
zahajovací ceremonii, jíž se účastnili nejvyšší představitelé mnoha států a vlád, byly vyčleněny tři miliony eur. Mezi přítomnými byli například předseda
Evropské komise José Manuel Barroso, generální ře-
ditel Unesco Koičiró Macura a řada premiérů, prezidentů i ministrů kultury. Mezi hosty nebyli oficiální zástupci Velké Británie, kde jsou přechovávány
parthenonské vlysy označované jako Elginovy mramory, podle jména britského diplomata, který je
sňal z největšího památníku řecké civilizace. Uloženy jsou v Britskému muzeu a Řecko o ně vede po třicet let marný boj. Nově otevřené muzeum má být
dalším argumentem pro návrat 2 500 let starých vlysů, které by se staly součástí vystavené sbírky.
-čtk-
Polští turisté míří do ČR stále častěji
Ze statistik zveřejněných zástupci agentury CzechTourism vyplynulo, že během údajů prvního čtvrtletí
roku 2009 zaznamenalo polské zastoupení této státní agentury v porovnání s prvním čtvrtletím roku
2008 mírný nárůst příjezdů polských turistů do ČR.
Jak bylo rovněž uvedeno, polští turisté příjíždějí do
ČR především za zimními radovánkami, mezi dalšími
atraktivitami jsou také městská turistika a aktivní
dovolená. Podle slov Ivany Bílkové, české zástupkyně CzechTourismu ve Varšavě, polští turisté
velmi oceňují kvalitní infrastrukturu a specifickou
atmosféru českých měst i provincií. Stále více se také
dostávají do kontaktu a objevují českou gastronomii.
„Pokud chceme uspět na polském trhu, je nutné mít
nejen kvalitní, v polštině vytištěné propagační
materiály, jejichž obsahem jsou například informace
o hotelu, ale také tipy na různé varianty výletů,
samozřejmě s doprovodem podrobné mapy.”
mohou potvrdit, že pokud rozdají letáček osobně,
téměř vždy v průběhu jednoho až dvou týdnů týdnů
po akci poznají zvýšený nárůst polských turistů
naknihovaných přes konkrétní rezervační systém,”
dodává Ivana Bílková.
Abychom na polském trhu uspěli, musíme Českou
republiku intenzivně propagovat. Důležitá je nejen
propagace v tisku, ale také oslovení individuálního
klienta. Subjekty, které se aktivně propagují na
veletrzích nebo na prezentačních akcích v Polsku,
Více informaci o nahlašení:
[email protected]
tel.: 0048 226 292 916
ZZ CzechTourism Polsko organizuje na podzim tohoto roku dvě prezentační akce v OC, a to ve Vroclavi, v termínu 16.–18. 10., a v Katovicích v datech
9.–11. 10. Samozřejmě subjekty mají možnost zúčastnit se i tradičních veletrhů cestovního ruchu:
TT Warsaw 24.–26. 9. a Tour Salon Poznań
21.–24. 10., organizovaných CzT Praha.
www.czechtourism.com
Pozvedne televizní seriál kvalitu služeb?
Zítra vpodvečer začíná Česká televize vysílat seriál vzdělávacích pořadů o cestovním ruchu určený laické i odborné veřejnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj chce tímto způsobem zvýšit kvalitu vzdělání pracovníků v oboru a také prestiž cestovního ruchu v očích široké veřejnosti. Projekt vznikl díky podpoře
z Evropského sociálního fondu.
Desetidílná série určená široké veřejnosti, kterou
natočil tým režisérů z České televize, poběží každý
čtvrtek od 18.25 hod. První díl s názvem Hotely
dnes shlédnou diváci již zítra, tedy 25. června.
Osmnáct dílů cílených na odbornou veřejnost bude
odvysíláno v zatím nespecifikovaných časech na
podzim tohoto roku.
Podpora cestovního ruchu z evropských fondů je zaměřena na zlepšení infrastruktury a kvalifikace. Projekty jsou financovány z Regionálních operačních
programů v celkové výši 23 mld. Kč, Operačního
programu rozvoj lidských zdrojů (ESF) ve výši
200 mil. Kč a z Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost. Prostřednictvím Integrovaného
operačního programu je financováno zlepšení kva-
lity poskytovaných služeb v cestovním ruchu. „Kvalitní služby jsou pro rozvoj cestovního ruchu klíčové,
jen spokojený turista se do navštívené destinace
vrátí,“ uvedl na konferenci ministr pro místní rozvoj
Rostislav Vondruška. Představeny byly také výsledky exkluzivního výzkumu, který ukázal, jak se na
služby v cestovním ruchu dívají sami turisté. Ukázalo se, že nejvíce si stěžují na špatnou infrastrukturu
(29 %), na chování cestovních kanceláří (23 %) a také jim vadí úroveň cen v cestovním ruchu (26 %).
Pochvalují si naopak práci tlumočníků a průvodců.
Celkově však ohodnotilo služby v českém cestovním
ruchu více než 80 % turistů jako velmi dobré.
-red-
COT business » PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ C.O.T. media, web: www.cotmedia.cz. Elektronická příloha časopisu COT business. Vychází jednou za 14 dní. ❙ Kontakt
na redakci » COT business, Opletalova 55, 110 00 Praha 1 ❙ šéfredaktor » Petr M. Ulrych, tel.: 221 602 242, redaktor » Jan Holý ❙ INZERCE » 221 602 405 ❙ sekretariát
» Petra Hernychová, tel.: 221 602 304 ❙ PŘIHLÁŠENÍ DO PDF SERVISU » e-mail: [email protected] ❙ © Všechna práva vyhrazena » Bez předchozího písemného souhlasu
vydavatelství C.O.T. media, s. r. o., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo částí materiálu
zveřejněného v tomto PDF servisu. Společnost C.O.T. media, s. r. o., využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.

Podobné dokumenty

Evropský polytechnický institut, s

Evropský polytechnický institut, s a blízkých ostrovů, které nejsou ničím jiným než vyčnívajícími zbytky ponořených částí pevniny. Západní břehy Řecka omývá Jónské moře (největší nově naměřená hloubka 4 850 m v Oinúsském příkopu, j...

Více

Jan Motlík v poradenské firmě Hoteliéři upozorňují - cestovni

Jan Motlík v poradenské firmě Hoteliéři upozorňují - cestovni COT business » PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ C.O.T. media, web: www.cotmedia.cz. Elektronická příloha časopisu COT business. Vychází jednou za 14 dní. ❙ Kontakt na redakci » COT business, Ople...

Více

Hotely budou letos obhajovat své hvězdičky - cestovni

Hotely budou letos obhajovat své hvězdičky - cestovni COT business » PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ C.O.T. media, web: www.cotmedia.cz. Elektronická příloha časopisu COT business. Vychází jednou za 14 dní. ❙ Kontakt na redakci » COT business, Ople...

Více

Všeobecné smluvní podmínky sítě [email protected] vydané dne 6.4.2010

Všeobecné smluvní podmínky sítě Dr@stich.net vydané dne 6.4.2010 škody a náklady způsobené nedodržením této povinnosti. 5.2 Umístí-li poskytovatel k zákazníkovi Zařízení v souvislosti s bodem 5.1, celé Zařízení, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, zůstává ve vl...

Více

Turisty z USA budou vábit střední a východní Evropa - cestovni

Turisty z USA budou vábit střední a východní Evropa - cestovni Na nápad poskytovat tento neobvyklý druh služby přišel spisovatel a novinář Norbert Kron. Přesněji řečeno jej převzal ze svého vlastního románu Der Begleiter (Průvodce). Nabídka skutečné Kronovy ag...

Více

Zadání pro studenty

Zadání pro studenty Evropský sociální fond Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Více