layout CJ2

Komentáře

Transkript

layout CJ2
Č G S a. s .
Výroční zpráva
2007
2 /
Č G S
2 0 0 7
/ 3
Obsah
Úvodní slovo 4
Hlavní finanční ukazatele 6
Profil společnosti 8
Statutární orgány rozhodujících společností 12
Lokalizace ČGS 15
MITAS 16
RUBENA 22
BUZULUK 28
Zpráva auditora o ověření konsolidované účetní závěrky 34
Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy 36
Konsolidovaná rozvaha 38
Konsolidovaný výkaz zisků a ztráty 42
Dceřiné společnosti v přehledu 44
Kontaktní údaje 45
4 /
Č G S
2 0 0 7
Úvodní slovo
/ 5
Vážení obchodní přátelé,
ČGS a.s. je holdingem se sídlem v ČR, zabývajícím se gumárenskou a strojírenskou výrobou.
Skupina ČGS je předním výrobcem a prodejcem mimosilničních pneumatik pro zemědělství,
průmysl a sportovní motocykly, velokompletů, technické pryže, pístních kroužků a gumárenských
strojů.
Skupina se dělí do třech divizí. Divize pneumatik, reprezentovaná společností MITAS, nadále
úspěšně realizuje strategii stát se předním světovým výrobcem mimosilničních plášťů, k čemuž
významně přispělo odkoupení Divize AGRO od koncernu Continental v roce 2004 a zakoupení
společnosti KONTY G TRADE v roce 2007. Divize technická pryž, zastoupená společností RUBENA,
úspěšně rozvíjela nastoupenou cestu významného vývojového dodavatele automobilového průmyslu
a průmyslu bílé techniky. Divize strojírenská, společnost BUZULUK, rovněž posílila svou pozici žádaného seriózního dodavatele pístních kroužků a gumárenských strojů.
Vzhledem k výsledkům hospodaření všech podniků skupiny ČGS můžeme konstatovat, že rok 2007
prokázal správnost naší dlouhodobé strategie.
Představenstvo ČGS a.s.
6 /
Č G S
2 0 0 7
H l a v n í f in a n č n í
ukazatele
Vybrané ukazatele skupiny ČGS, a.s. v letech 2005—2007, konsolidovaná data
tis. Kč
Tržby celkem
z toho export
Přidaná hodnota
2005
2006
2007
10 913 312
tis.
10 805 114
11 048 717
tis.
7 534 089
8 783 119
8 699 388
tis.
3 156 992
3 398 221
3 454 789
Osobní náklady
tis.
2 001 437
2 028 009
1 997 318
Odpisy
tis.
634 885
630 629
646 238
Provozní výsledek hospodaření
tis.
346 111
607 668
724 453
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
191 601
242 769
666 582
9 117 184
Aktiva
tis.
9 054 077
9 511 645
Cizí zdroje
tis.
4 938 178
6 093 810
5 614 879
Vlastní kapitál
tis.
4 082 463
3 360 776
3 379 542
přepočtený stav
6 534
6 187
6 021
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
1 654
1 786
1 813
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
483
549
574
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
5
7
20
Cizí zdroje/aktiva
%
55
64
62
Tržby/vlastní kapitál
%
265
329
323
2005
2006
2007
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele skupiny ČGS, a.s. v letech 2005—2007 konsolidovaná data
tis. EUR
Tržby celkem
z toho export
tis.
29,01
27,50
26,62
372 526
401 845
409 967
tis.
259 751
319 444
326 799
tis.
108 843
123 594
129 782
Provozní výsledek hospodaření
tis.
11 933
22 101
27 215
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
6 606
8 830
25 041
342 494
Přidaná hodnota
Aktiva
tis.
312 156
345 941
Cizí zdroje
tis.
170 253
221 633
210 927
Vlastní kapitál
tis.
140 750
122 232
126 955
/ 7
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv — Investice (údaje z výkazu Cash flow)
v tis. Kč
ČGS a.s.
MITAS a.s.
IGTT a.s.
Celkem
2 323
298 001
4 672
RUBENA a.s.
90 265
SICO RUBENA s.r.o.
16 245
BUZULUK a.s.
49 675
Mitas Antikor s.r.o.
BS Servis Centrum, s.r.o.
KONTY G TRADE a.s.
Celkem
5
874
14 301
476 361
8 /
Č G S
2 0 0 7
Profil společnosti
ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem
gumárenské výroby v České republice.
/ 9
ČGS je společností holdingového charakteru s nejkomplexnějším portfoliem gumárenské výroby
v České republice. Počátky společnosti spadají do první poloviny devadesátých let, kdy byla známa
pod názvem BARUM Holding, a.s. K původním dceřiným společnostem BARUM Holding, a.s.
(např. firmě MITAS a.s.), přejmenované v roce 1996 na Česká gumárenská společnost, a.s. a v roce
2006 na ČGS a.s., byly postupně přikoupeny další gumárenské a strojírenské firmy (Obnova
Brno, a.s., BUZULUK Komárov, a.s., RUBENA a.s., Gumokov, akciová společnost, IGTT a.s., KONTY G
TRADE a.s.).
Společnost je dnes strukturována do tří divizí. Základem Divize pneumatik je firma MITAS a.s.,
která ve svých třech závodech v Praze, ve Zlíně a Otrokovicích produkuje široký sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje všech typů a velikostí, pro rypadla,
nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do Divize patří IGTT a.s. (výroba forem pro gumárenství, zkušebna pneumatik) a KONTY
G TRADE a.s. (výroba gumárenských směsí). Společnost MITAS a.s. má vlastní obchodní zastoupení
ve Velké Británii, USA, Brazílii, Německu, Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku, Mexiku, Švýcarsku
a Finsku.
Jádrem Divize technická pryž je podnik RUBENA a.s., který v provozech v Hradci Králové, Náchodě
a ve Zlíně vyrábí množství rozmanitých výrobků z technické pryže. Jsou to například manžety,
stírací kroužky, různé typy pryžového těsnění, průchodky, prachovky, krytky, spojovací prvky,
klínové řemeny a další produkty pro automobilový, stavební a elektrotechnický průmysl. RUBENA a.s.
produkuje rovněž rozsáhlou paletu pryžokovových výrobků pro široké použití zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. RUBENA a.s. systematicky zvyšuje produkci pryžotextilních výrobků,
jimiž jsou například těsnicí a zvedací vaky, hradicí jezy, protipovodňové stěny, letecké nádrže,
různé typy vlnovců, spojek, membrán a kompenzátorů. Sortiment doplňují pryžové povlaky válců,
velopláště, veloduše a gumárenské směsi. Společný česko-německý podnik SICO RUBENA s.r.o.
vyrábí množství produktů ze silikonu. RUBENA a.s. má zahraniční zastoupení ve Francii, na Balkáně, na Slovensku a v Mexiku.
Gumárenskou výrobu vhodně doplňuje Divize strojírenská, kde se ve firmě BUZULUK Komárov, a.s.
vyvíjí a vyrábí široká paleta strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu. BUZULUK Komárov, a.s. dále
nabízí pístní kroužky mnoha typů a velikostí, autodíly a výrobky z šedé a tvárné litiny.
ČGS a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou holdingového typu.
10 /
Č G S
2 0 0 7
Skupina ČGS a.s.
Vybrané konsolidované údaje za období 2000—2007
v tis. Kč
2000
2001
Tržby celkem
6 911 905
7 564 858
7 438 507
Přidaná hodnota
2 307 641
2 486 071
2 635 962
154 386
217 315
333 542
51 707
311 689
6 492
6 527
Provozní HV
Konsol. HV za úč. období
Zaměstnanci
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7 219 021
7 895 966
10 805 114
11 048 717
10 913 312
2 615 999
2 886 256
3 156 992
3 398 221
3 454 789
432 778
589 874
346 111
607 668
724 453
286 714
198 962
542 186
191 601
242 769
666 582
6 538
6 295
6 167
6 534
6 187
6 021
/ 11
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle divizí v %
Česká republika 23
západní Evropa 51
východní Evropa 19
Afrika a Asie 3
Severní a Jižní Amerika 4
Divize pneumatik 71
Divize technická pryž 22
Divize strojírenská 7
ostatní 1
12 /
Č G S
2 0 0 7
Statutární orgány
rozhodujících společností
k 31 . 12. 2007
ČGS a.s. je progresivní společnost s přehlednou a jasně vymezenou strukturou
holdingového typu.
/ 13
ČGS a.s.
MITAS a.s.
představenstvo
představenstvo
předseda — PhDr. Milan Zítko
místopředsedové — Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich
Šlemr
předseda — JUDr. Jaroslav Čechura
místopředsedové — Ing. Jan Suchý, Werner Flebbe
členové — Ing. Martin Hladík, Ing. Zdeněk Husták,
Ing. Rudolf Mačák, Ing. Josef Křemeček, Ing. Karel Plaček
dozorčí rada — JUDr. Lubomír Svátek, JUDr. Petr Čepek,
Ing. Hana Černá
dozorčí rada
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Miluše Minksová
RUBENA a.s.
představenstvo
předseda — Štefan Vojtek
místopředseda — Ing. Rudolf Peca
členové — Mgr. Jaroslava Slavíková, Ing. Michal Kubeček, Ing. Jan Albrecht
dozorčí rada
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Petr Kábrt
BUZULUK a.s.
představenstvo
předseda — Ing. František Devera
místopředseda — Ing. Pavel Charvát
člen — Ing. Jaroslava Štochlová
dozorčí rada
PhDr. Milan Zítko, JUDr. Lubomír Svátek, Milan Ernest
prokuristé
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr
14 /
Č G S
2 0 0 7
IGTT a.s.
KONTY G TRADE a.s.
představenstvo
představenstvo
předseda — Ing. Marek Brázda
místopředseda — Ing. Eva Hamelová
člen — Ing. Marian Lanc
předseda — Ing. Josef Kubáník
místopředseda — Ing. Vojtěch Ludvík
člen — Ing. Eva Hamelová
dozorčí rada
dozorčí rada
JUDr. Jaroslav Čechura, Ing. Zdeněk Husták, RNDr. Petr
Sliž
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr, Milan Vybíral
prokuristé
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr
Mitas Antikor, spol. s r.o.
jednatelé
Olga Mužíková, Petr Trojánek
prokuristé
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr
BS Servis Centrum, s.r.o.
jednatelé
Věra Heřmanová, Ing. Miroslav Chlud
prokuristé
Ing. Tomáš Němec, Ing. Oldřich Šlemr
/ 15
N ě m e c k o, H a n n ov e r, C G S Re i f e n
D e u t s c h l a n d G m b H ( D i v iz e p n e u m a t i k )
R a k o u s k o , T r a is k ir c h e n , C G S
R e i f e n v e r t r ie b G m b H ( D i v i z e p n e u m a t i k )
I t á l ie , S a r o n n o ( V A ) , C G S P n e u m a t i c i
I t a l ia , S . r . l . ( D i v i z e p n e u m a t i k )
F r a n c ie , D i j o n , C G S P n e u s F r a n c e E U R L
( D i v iz e p n e u m a t i k )
Hoerdt, RUBENA FRANCE S.A.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Španělsko, Madrid, CGS Neumáticos
I b e r i c a, S . l . ( D i v iz e p n e u m a t i k )
V e l k á B r i t á n ie , K in g ' s L y n n , C G S T y r e s U K
( D i v iz e p n e u m a t i k )
Š v ý c a r s k o , L u z e r n , C G S P n e u S u is s e G m b H
( D i v iz e p n e u m a t i k )
M a l t a , C G S T Y R E S L im i t e d M a l t a
( D i v iz e p n e u m a t i k )
J e r s e y , C G S T y r e s L im i t e d J e r s e y
( D i v iz e p n e u m a t i k )
S l o v e n s k o , P r e d m ie r , R U B E N A S l o v a k ia a . s .
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
B r a z í l ie , V i t ó r ia , M I T A S d o B R A S I L L t d a .
( D i v iz e p n e u m a t i k )
M e x i k o, M é x i c o c i t y , C G S L l a n t a s d e M é x i c o, S . d e R . L . d e C . V.
( D i v iz e p n e u m a t i k ) , C G S - A U T O M e x i c o ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
U S A , C h a r l o t t e ( N C ) , C G S T ir e s U S
( D i v iz e p n e u m a t i k )
B u l h a r s k o, P l o v d i v, R U B E N A B a l k a n s . r. o.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
R u s ko, M o s k v a, C G S - AU T O , s . r. o.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
F in s k o
Komárov, BUZULUK, a.s.
( D i v iz e s t r o j í r e n s k á )
P r a h a, Č G S ( Ve d e n í s p o l e č n o s t i ) ,
M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k ) ,
M i t a s A n t i k o r, s p o l . s r. o. , ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
Velké Poříčí, SICO RUBENA s.r.o.
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Náchod, RUBENA a.s.,
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Hradec Králové, RU BE NA a.s. ,
( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
Z l í n , M I TA S a. s. , I G T T a. s ., KO N T Y G T R A D E a. s. ( D i v iz e
p n e u m a t i k ) R U B E N A a. s . ( D i v iz e t e c h n i c k á p r y ž )
O t r o k o v i c e , M I TA S a. s . ( D i v iz e p n e u m a t i k )
B S S e r v is C e n t r u m , s . r. o. ( O s t a t n í s p o l e č n o s t i )
16 /
Č G S
2 0 0 7
Předmětem činnosti je výroba a prodej
pneumatik pro zemědělské a stavební
stroje, vysokozdvižné vozíky, motocykly,
letadla a výroba gumárenských směsí.
/ 17
1. Základní popis činnosti
a organizace MITAS a.s.
Základním podnikatelským záměrem MITAS a.s. je výroba
a prodej plášťů pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, sportovní motocykly a letadla.
Organizační členění MITAS a.s.
Výrobní jednotky
MITAS a.s. výrobní úsek Praha — výroba zemědělských
a industriálních plášťů
MITAS a.s. výrobní úsek Zlín — výroba zemědělských,
industriálních a motocyklových plášťů
MITAS a.s. výrobní úsek Agro Otrokovice — výroba zemědělských plášťů
Společnost vlastní majoritní podíl
ve společnosti
IGTT a.s., Zlín — zkušební centrum a výroba vulkanizačních
forem
Prodejní společnosti
Evropa:
Německo, Rakousko, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Finsko, Česká republika
Severní a Jižní Amerika:
USA, Mexiko, Brazílie
Personální složení managementu MITAS a.s.
k 31. prosinci 2007
generální ředitel — Jaroslav Čechura
ekonomický ředitel — Zdeněk Husták
ředitel obchodu a marketingu — Werner Flebbe
technický ředitel — Martin Hladík
ředitel vývoje — Jan Suchý
ředitel VÚ Praha — Karel Plaček
ředitel VÚ Zlín — Rudolf Mačák
ředitel VÚ Otrokovice — Josef Křemeček
Personální složení představenstva k 31. prosinci 2007
předseda — Jaroslav Čechura
místopředseda — Jan Suchý
místopředseda — Werner Flebbe
člen — Zdeněk Husták
člen — Martin Hladík
člen — Rudolf Mačák
člen — Josef Křemeček
člen — Karel Plaček
Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007
Tomáš Němec, člen dozorčí rady
Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady
Miluše Minksová, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti v roce 2007
Vstup do roku 2007 byl charakterizován silnou poptávkou
po pneumatikách pro stavební sektor a trendem k dalšímu
zvyšování výroby stavebních strojů a rozšiřováním výrobních kapacit hlavních partnerů OEM v Evropě. Neuspokojená poptávka směřovala zejména do oblasti OTR a MPT
pneu. Na základě dohody s předními výrobci stavební techniky byly schváleny investice do programu radiálních OTR
a MPT pneu v závodě Zlín. Tyto kapacity budou postupně
uváděny do provozu v roce 2008 a významně posílí pozici
pneu MITAS v radiálním segmentu.
Vývoj v oblasti zemědělských pneu byl na počátku roku
konzervativnější a společnost byla schopna, na rozdíl
od roku 2006, pokrýt rostoucí poptávku po traktorových
pneu velkých rozměrů. V druhé polovině roku začala
výrazně růst poptávka v oblasti traktorových plášťů a proto
bylo rozhodnuto o dalším posílení výrobních kapacity
radiálních traktorových plášťů v obou výrobních závodech
Praha a Otrokovice. Ukončením této investice v roce
2008 bude již dokončena plná radializace závodu v Otrokovicích.
Trh sportovních motoplášťů byl v roce 2007 stabilní
a hlavní pozornost byla věnována inovaci sortimentu plášťů
motokros a přípravě projektu rozšíření výroby do oblasti silničních plášťů kategorie H a V.
Koncem roku 2007 byla definitivně ukončena výroba osobních radiálních plášťů v závodě Zlín, které MITAS a.s. vyráběl od 90tých let nejprve pro firmu Continental a potom pro
Matador. V uvolněných prostorách ještě koncem roku
začala instalace zařízení pro radiální OTR pláště.
18 /
Č G S
2 0 0 7
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle sortimentu v %
Česká republika 14
západní Evropa 62
východní Evropa 17
Afrika a Asie 3
Severní a Jižní Amerika 4
průmyslové pláště 29
zemědělské pláště 62
osobní pláště 2
nákladní pláště 3
motocyklové pláště 3
směsi a ostatní 1
3. Prodej a marketing
V roce 2007 došlo, ve srovnání s rokem 2006, k dalšímu
významnému posílení podílu na celkových tržbách ve strategických výrobkových segmentech — podíl zemědělských
pneu narostl na 62 %, stavební a průmyslové pneu na 27,3 %,
a motopneu na 3,2 %. Podíl nestrategických výrobkových
skupin tak klesl pod 10 % a v návaznosti na ukončení
výroby osobních radiálních plášťů dojde k dalšímu významnému poklesu v roce 2008.
Z hlediska teritoriální skladby došlo ke zvýšení podílu prodejů zejména do regionu západní Evropy, které dosáhly
62,3 % na celkových tržbách.
Kromě vlivu kurzu CZK (posilování) bylo nutno v r. 2007
v oblasti cen kompenzovat další významné nárůsty cen
surovin a energií, což se v r. 2007 dařilo, ke zvýšení prodejních cen bylo přikročeno v průměru 2× za rok.
Počet a kvalita konkurentů na trzích se nadále zvyšuje, a to
zejména z Číny (radiální OTR pláště) a Indie (radiální zemědělské pláště). Z toho vyplývá absolutní nutnost urychleně
rozvíjet hi-tech výrobky, což je spojeno s významnými investicemi do radializace obou nejvýznamnějších produktových
skupin — zemědělských a industriálních pneumatik. V r. 2008
V oblasti marketingu a obchodu byl jedním z hlavních cílů
přechod zemědělských plášťů označovaných známkou
Barum na MITAS. V průběhu roku byl tento proces ukončen
aniž by došlo k poklesu tržeb. Od začátku roku byl zahájen
prodej do Skandinávie přes vlastní pobočku ve Finsku, což
mělo jednoznačně pozitivní vliv na vývoj prodejů a efektivity.
V prodejích do Brazílie byl zahájen přímý prodej na vytypované partnery a došlo k ukončení činnosti pobočky a rozprodeji skladů. Toto rozhodnutí opět přineslo zvýšení efektivity prodejů. V polovině roku byl změněn systém prodejů
v České republice, kdy vedle prodejů do sítí patřících firmě
Continental byla zahájena přímá distribuce z vlastního
skladu a tato změna přinesla výrazné navýšení prodejů
zejména plášťů Continental.
Celkové tržby MITAS a.s. za prodej vlastních výrobků
a zboží v roce 2007 dosáhly 7,4 mld. CZK, tj. stejná úroveň
jako v roce předchozím, v přepočtu na EUR zaznamenaly
tržby meziroční nárůst 5,3 %. Tento fakt je dán pokračujícím posilováním CZK vůči ostatním měnám.
/ 19
Vybrané ukazatele Divize pneu — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2005
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2006
2007
%
70,58
71,32
70,52
tis.
7 736 690
8 107 947
7 772 421
6 663 780
tis.
5 470 485
6 571 737
Přidaná hodnota
tis.
1 862 098
2 087 803
2 014 727
Osobní náklady
tis.
1 085 555
1 094 933
1 069 583
455 014
Odpisy
tis.
417 169
437 844
Provozní výsledek hospodaření
tis.
282 504
331 340
332 410
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
71 000
57 470
141 860
Aktiva
tis.
6 636 507
6 979 573
6 376 774
Cizí zdroje
tis.
3 767 067
3 935 226
3 578 313
Vlastní kapitál
tis.
2 841 869
2 990 637
2 680 482
přepočtený stav
2 737
2 634
2 527
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
2 827
3 078
3 076
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
680
793
797
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
2
2
5
Cizí zdroje/aktiva
%
57
56
56
Tržby/vlastní kapitál
%
272
271
290
2005
2006
2007
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize pneu
tis. EUR
Kurz
Tržby celkem
z toho export
29,01
27,50
26,62
tis.
266 736
294 888
291 977
tis.
188 605
239 016
250 330
Přidaná hodnota
tis.
64 199
75 934
75 685
Provozní výsledek hospodaření
tis.
9 740
12 051
12 487
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
2 448
2 090
5 329
Aktiva
tis.
228 806
253 849
239 548
Cizí zdroje
tis.
129 876
143 125
134 422
Vlastní kapitál
tis.
97 979
108 770
100 694
budou k dispozici radiální EM pneu, které znamenají další
významný technologický posun MITAS a.s. mezi světovými
výrobci pneumatik.
Teritoriálně bude v příštích letech rozvojovou prioritou
Rusko a další státy SNS a to i v souvislosti s uvažovanou
vlastní výrobou v této oblasti.
4. Produkty
Vývoj zemědělské techniky nadále pokračuje směrem
zvyšování výkonu traktorů a s tím spojených technických
požadavků na vyšší nosnost a rychlost pneumatik při nižším hustícím tlaku. Ve značce Continental tak byla dopl-
20 /
Č G S
2 0 0 7
něna řada SVT plášťů, která odpovídá tomuto trendu.
Novinkou mezi zemědělskými plášti je skupina s desénovým označením AC-75. Pláště této řady jsou určeny pro
traktory s výkonem 90—180 HP a oproti již zavedené řadě
„70“ přinášejí výhodu vyšší nosnosti o 14 % při stejném
hustícím tlaku a nižším specifickém tlaku na půdu a při zachování vysokých trakčních vlastností.
Ve značce MITAS byly doplněny rozměry v profilové řadě 70
a na výstavě Agritechnika byly představeny první rozměry
profilové řady 65. Tyto radiální traktorové pláště s desénem
RD-03 doplňují stávající sortiment vyráběný pod značkou
MITAS a jsou určeny pro traktory s výkonem 90—200 MP.
Na základě úspěšných praktických testů byly do výroby zavedeny první 4 rozměry a tato profilová řada „65“ se bude
postupně rozšiřovat.
V souladu s cílem radializace plášťů pro stavební stroje
byla zahájena výroba radiálních traktorových industriálních
plášťů a zahájen vývoj radiálních OTR plášťů rozměrové
řady „25“. Trendem u skupiny industriálních plášťů je již
dlouhodobě aplikace radiální konstrukce, zvyšování nosnosti, boční stability a záběrových vlastností.
U pneumatik pro vysokozdvižné vozíky pokračovalo
rozšíření sortimentu desénové řady FL-08. Předností
tohoto desénu je vyšší životnost oproti dřívějším modelům.
V kategorii motoplášťů byl vývoj v roce 2007 zaměřen na
dokončení kompletní rozměrové řady nových desénů pro
motokros, a to C-18, C-20 pro zadní kola a C-19 a C-21 pro
přední kola, jako náhrada zastaralých provedení C-10 až
C-14. S novými provedeními úspěšně startovali jezdci
v prestižních seriálech mistrovství světa a Evropy. V motopláštích pro dětský motokros byl zahájen vývoj nových rozměrů pod značkou Trelleborg, a to T-920 pro zadní a T-919
pro přední kola. Celkem bude zavedeno do výroby 8 rozměrů. V segmentu skútrových plášťů byly do výroby zavedeny
první dva rozměry desénu S-11 pro použití v terénu. V roce
2007 byl zahájen projekt modernizace výroby silničních
motoplášťů v rychlostních kategoriích H a V, obé v bezdušovém provedení.
5. Investice a ochrana
životního prostředí
Hlavní investice roku 2007 směřovaly do investičního programu radiálních OTR plášťů v závodě Zlín. Do konce roku
byla instalována majorita technologického zařízení, které
by mělo být zprovozněno v prvních měsících roku 2008.
Na tento program získal MITAS a.s. investiční pobídku
ve formě slevy na dani. Investice v Otrokovicích se soustředily na vybudování vlastní linky na výrobu vnitřní gumy,
modernizaci konfekčních strojů a dokončení programu
přechodu na bezpostřikovou technologii. Hlavní investicí
pro závod Praha byla kompletní obměna kompresorové stanice a modernizace dalších vytlačovacích linek. Současně
s tím byla realizována opatření ke zlepšení harmonizace
výrobní technologie s aktuální legislativou v oblasti bezpečnosti práce a v oblasti životního prostředí.
Po průběžné aktualizaci konečné plnění investičního plánu
bylo na úrovni cca 203 mil. Kč, přičemž podíl investic
do projektů činil téměř 66 %, podíl technologie z celkových
investic pak téměř 92 %.
Zavedení zařízení pro snížení pachových emisí v pražském
závodě se pozitivně odrazilo v jednoznačně sníženém
výskytu stížností, včetně pozitivní reakce na sníženou
pachovou zátěž okolí závodu v pražské aglomeraci.
Ve všech výrobních úsecích je samozřejmě důsledně monitorováno množství emisí. Každoročně je prováděno pravidelné měření na všech výduších z výroby, jehož pomocí je
také prováděna kontrola plnění limitů stanovených platnou
legislativou.
V oblasti ochrany vod a havarijní připravenosti byly aktivity
společnosti směřovány k náhradě ekologicky rizikových
chemických přípravků jejich méně nebezpečnými ekvivalenty, ke zlepšení výcviku zaměstnanců v oblasti bezpečné
manipulace s těmito látkami a k zajištění havarijní připravenosti.
MITAS a.s. zahájil přípravu na splnění nové evropské
legislativy v oblasti environmentu — tj. REACH, kde zejména
vyplývá budoucí povinnost zpracování pouze registrovaných
surovin, v příštím roce pak již pouze surovin, splňujících
předregistraci. Také se intenzivně připravuje zavedení
nearomatických olejů do plné výroby ve shodě s požadavky
legislativy.
6. Personální politika
K 31. prosinci 2007 pracovalo v MITAS a.s. 2 326 zaměstnanců na pracovištích v Praze, ve Zlíně a Otrokovicích
a v zahraničních obchodních společnostech (83 zaměstnanců).
Ve společnosti MITAS a.s. má 5,8 % pracovníků vysokoškolské
vzdělání a 17,1 % středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Zaměstnanci ve věku do 40 let tvořili 56,4 % z celkového
početního stavu.
V roce 2007 byl ukončen personální audit prováděný
společností Deloitte a realizovány jeho závěry s cílem
/ 21
optimalizace početního stavu zaměstnanců s cílem zvyšování produktivity práce a snižování nákladů.
V oblasti BOZP byly stanovené ukazatele míry nemocnosti
a úrazovosti za celou MITAS a.s. splněny. Současně
proběhla úprava interních bezpečnostních norem v souladu s novými legislativními předpisy. Sociální program
stanovený kolektivními smlouvami byl realizován.
Zaměstnanci se zúčastnili řady interních a externích
vzdělávacích akcí s cílem dalšího prohlubování jejich
kvalifikace. Vzdělávací programy byly realizovány dle plánů
vzdělávání. V roce 2007 byl zahájen nový Program
certifikovaný konfekcionér, jehož cílem je posílit kvalitu
práce na konfekčních strojích a zároveň zvýšit motivaci
pracovníků. Pilotní projekt začal v závodě Otrokovice
a postupně je realizován v dalších závodech. Pro pracovníky obchodu byl zahájen program stáží, který má umožnit
rychlejší poznání postupů a znalostí v rámci obchodních
společností MITAS.
Významnou součástí personální práce je úzká spolupráce
s univerzitami, která slouží jako zdroj pro získávání
mladých kvalifikovaných pracovníků. Mezi školská zařízení
s nejužší spoluprácí nadále patří VŠCHT v Praze, VŠ ekonomická v Praze, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta
technologická a Obchodní akademie ve Zlíně.
7. Očekávaný vývoj v roce 2008 a strategické
cíle 2009 — 2013
V roce 2008 lze předpokládat pokračování pozitivního
trendu v oblasti trhu se zemědělskými plášti. Rozhodnutí
o dalších investicích do posílení kapacity velkých radiálních
plášťů v Otrokovicích byla přijata již koncem roku 2007.
V oblasti industriálních plášťů zejména pro stavební stroje
dojde k postupné stabilizaci poptávky a jejího dalšího přesunu do oblasti plášťů s radiální konstrukcí.
Strategické cíle
•
•
•
•
udržet vedoucí pozici dodavatele pneumatik pro
zemědělský a stavební sektor v Evropě a vybudovat globální pozici na trzích v Americe a Rusku
pokračovat v modernizaci strategického sortimentu zejména v oblasti radializace pneu pro
stavební sektor a v inovativním přístupu v oblasti
zemědělských pneu s cílem zajistit pro zákazníky
vyšší přidanou hodnotu
zajistit růst ziskovosti trvalým procesem zvyšování
produktivity, kvality, cenové politiky a optimálního
využívání výrobních kapacit
nadále udržovat silný podíl OEM včetně prvotřídního
servisu a využívat postavení v OEM k rozšiřování
trhu náhradní potřeby
22 /
Č G S
2 0 0 7
Předmětem činnosti je výroba a prodej
technické pryže, včetně pryžokovových
dílů, pro automobilový průmysl, stavební
průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů, dále výroba veloplášťů, veloduší
a výrobků pro speciální užití.
/ 23
1. Základní popis činnosti a organizace
RUBENA a.s.
Personální složení dozorčí rady k 31. prosinci 2007
Tomáš Němec, člen dozorčí rady
Oldřich Šlemr, člen dozorčí rady
Petr Kábrt, člen dozorčí rady
Hlavním podnikatelským záměrem RUBENA a.s. je výroba
a prodej výrobků z technické pryže včetně pryžokovových
dílů pro automobilový průmysl, stavební průmysl a pro průmysl domácích spotřebičů. Významnou součástí produkce
je také výroba veloplášťů a veloduší.
2. Vývoj společnosti v roce 2007
Organizační členění RUBENA a.s.
Strategické obchodní jednotky RUBENA a.s.
Výrobní společnosti
Směsi
RUBENA a. s. — výrobní závody v Náchodě, Hradci Králové,
Velkém Poříčí a Zlíně
SICO RUBENA s. r. o. Velké Poříčí — výroba silikonových dílů
RUBENA Slovakia a. s. — výrobní závod Predmier Slovensko
CGS Automotive de México — výroba dílů pro automobilový
průmysl v Silao
Strategická obchodní jednotka Směsi je zaměřena na vývoj
a výrobu gumárenských batchů, směsí, fólií, pásků a pogumovaných kordů pro vlastní potřebu skupiny ČGS.
Doplňkově se zabývá výrobou a dodávkami směsí pro
externí zákazníky. Za rok 2007 dosáhla SBU tržby za zboží,
výrobky a služby ve výši 502 mil. Kč.
V oblasti vývoje směsí pro nové výrobky SBU SAS byly
vyvinuty nové směsi pro membrány do brzdových systémů
na bázi SBR a EPDM kaučuků. Jedná se o směsi se zvýšenou odolností proti stárnutí a lepšími mechanickými vlastnostmi. Dále byly vyvinuty směsi pro novou generaci závěsů
výfuků s vylepšenými dynamickými útlumovými vlastnostmi
a směsi, které zajišťují větší použitelnost v širším rozsahu
teplot vhodné pro použití v motorovém prostoru osobních
a nákladních automobilů. Pro tlumící lůžka a výrobky pro
pružná uložení byla připravena řada směsí na bázi přírodních kaučuků s dynamickým útlumem podle požadavků
zákazníků.
Pro SBU Velo byla připravena speciální směs s nízkou specifickou hmotností pro odlehčené velopláště a směs, která
zajistí dobrou přilnavost velopláště v terénu. Vývoj je zaměřen na optimalizaci vulkanizační doby a tím zproduktivnění
výroby veloplášťů a veloduší.
Pro SBU Speciální výroba byly připraveny nové směsi
s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům a chemikáliím.
Vývoj se zaměřil na směsi pro výrobu povlaků válců a směsi
z karboxylénového nitrilu pro různé průmyslové aplikace
vyžadující vysokou odolnost proti opotřebení. Pro výrobu
vlnovců byla vyvinuta směs, která svou vyšší konfekční
lepivostí snižuje používání organických rozpouštědel
ve výrobě. U klínových řemenů probíhá vývoj nové generace směsí s vlákny pro variátorové a víceklínové řemeny
a elektrovodivé směsi pro výrobu řezaných klínových
řemenů.
Obchodní společnosti
RUBENA France S. A. Hoerdt
RUBENA Balkan s. r. o. Plovdiv
CGS-AUTO, s. r. o. Moskva
Personální složení managementu RUBENA a.s.
k 31. prosinci 2007
generální ředitel — Štefan Vojtek
ekonomický ředitel — Jan Albrecht
ředitel pro projekty, strategii a SBU SAS — Rudolf Peca
ředitel SBU Směsi — Josef Burda
ředitel SBU Velo — Martin Schmidt
ředitel SBU Speciální výroba — Michal Kubeček
ředitel RUBENA Slovakia a.s. — Libor Pernica
ředitel SICO RUBENA s.r.o. — Erik Fulka
ředitel RUBENA France S.A. — Zdeňka Jílková
ředitel CGS-AUTO, s.r.o. — Libor Smejkal
ředitel RUBENA Balkan, s.r.o. — Christo Koparansky
ředitel CGS Automotive de México — Jan Paštika
Personální složení představenstva k 31. prosinci 2007
předseda — Štefan Vojtek
místopředseda — Rudolf Peca
člen — Jan Albrecht
člen — Jaroslava Slavíková
člen — Michal Kubeček
24 /
Č G S
2 0 0 7
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle sortimentu v %
Česká republika 47
západní Evropa 28
ostatní Evropa 22
ostatní 3
SBU SAS 42
SBU Speciální výroba 21
SBU Směsi 20
SBU Velo 16
Ostatní 1
SAS
uváděné na trh. Vývojové centrum je plně vybaveno pro
vývoj „black-box“, ke zpracování výpočtů metodou konečných prvků, pro konstrukci dílů, k zajištění správných
statických, dynamických a životnostních parametrů výrobků
a podobně. Laboratoř vývojového centra je vybavena
moderní měřící a zkušební technikou. Ve srovnání s rokem
2006 vzrostly tržby o 2,1 % (převážně dodávky automobilovému průmyslu) na hodnotu 1 094 mil. Kč. Export se podílí
na dosažených tržbách z 80 %.
SAS (Sealing and Antivibration Solutions) je zaměřena
na trhy automobilového průmyslu, průmyslových aplikací
a výrobců bílé techniky. Zabývá se vývojem, výrobou
a dodávkami pryžokovových dílů, které jsou navrženy pro
regulování vibrací jako jsou silentbloky, kuželové, válcové
a diskové pružiny, tlumiče rázů, torzní tlumiče, spojovací
komponenty, různé druhy speciálních uložení a podobně.
Další skupinou jsou těsnící elementy které jsou navrženy
pro těsnící plochy strojních částí a agregátů plněných oleji,
mazivy, palivy a ostatními průmyslovými kapalinami jako
například hřídelová těsnění, těsnění ložisek, CD kroužky,
těsnění tlumičů a pneumatických válců, O-kroužky a další
těsnící prvky. Třetí významnou skupinou výrobkového sortimentu jsou pryžové lisované díly které jsou využívány
zejména pro ochranu pohyblivých strojních součástí,
tlumení nárazů, hluku, redukce vibrací atd., jako zástupce
můžeme jmenovat, kabelové průchodky, prašnice, krytky,
dorazy, pryžové pružiny, membrány a další.
Klíčovou součástí strategické obchodní jednotky je vývojové centrum, výsledkem jehož činnosti jsou nové výrobky
Velo
Strategická obchodní jednotka (SBU) VELO je specializována na vývoj, výrobu a prodej veloplášťů a veloduší,
a to jak pro první výbavu (OEM), tak pro trh náhradní
potřeby (AFM). Obchodní a marketingová strategie je
zaměřena na postupné získávání trhů nejenom západní
Evropy, ale také Ameriky, a na udržení nebo posílení
pozic na domácím trhu a trzích východní Evropy.
Oddělení prodeje se soustředí hlavně na evropský trh,
základním kriteriem je místo konečné spotřeby výrobku.
Paralelně se začínají pozitivně rozvíjet aktivity i na mimoev-
/ 25
Vybrané ukazatele Divize technická pryž — data konsolidovaná v rámci divize
tis. Kč
2005
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
2006
2007
%
20,40
20,29
21,70
tis.
2 718 495
2 958 705
2 749 971
1 420 707
tis.
1 434 079
1 547 787
Přidaná hodnota
tis.
727 223
813 540
766 291
Osobní náklady
tis.
561 393
582 619
573 608
Odpisy
tis.
141 543
132 670
133 928
Provozní výsledek hospodaření
tis.
14 328
139 195
36 007
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
58 293
102 089
9 008
Aktiva
tis.
1 868 570
2 031 948
1 891 932
Cizí zdroje
tis.
1 011 337
1 078 031
1 050 506
Vlastní kapitál
tis.
856 833
952 010
839 046
přepočtený stav
2 531
2 358
2 306
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
1 074
1 255
1 193
Přidaná hodnota/prapočtený stav zaměstnanců
tis.
287
345
332
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
7
11
1
Cizí zdroje/aktiva
%
54
53
56
Tržby/vlastní kapitál
%
317
311
328
2005
2006
2007
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize technická pryž
tis. EUR
Kurz
Tržby celkem
z toho export
Přidaná hodnota
29,01
27,50
26,62
tis.
93 725
107 609
103 305
tis.
49 442
56 293
53 370
tis.
25 072
29 589
28 786
1 353
Provozní výsledek hospodaření
tis.
494
5 063
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
2 010
3 713
338
Aktiva
tis.
64 422
73 902
71 072
Cizí zdroje
tis.
34 868
39 208
39 463
Vlastní kapitál
tis.
29 541
34 625
31 519
ropských trzích jako je Afrika, Amerika nebo oblast Střední
Asie.
Postupně jsou vyvíjeny a uváděny do výroby a na trh ucelené řady VLP v kategoriích City-Tour/Trek, ATB, MBT/Cross
a kategorii Road. Nejvíce se vývoj, výroba a prodej zaměřují
na pláště střední a vyšší kategorie — jedná se o bezbočnicové
provedení (skinwall) v různých podobách. Samostatnou
skupinu plášťů tvoří speciální pláště, které jsou určeny do
nejnáročnějších terénů a podmínek — DownHill, FreeRide,
SlopeStyle, extrémní turistika, atd. Další specifickou skupinou
jsou velopláště pro „BMX“. Tato skupina zahrnuje mnoho
speciálních podskupin, jako např. Bicross, Flatland, Street,
U-rampa. Na tyto pláště v závodním provedení jsou kladeny
velmi vysoké nároky v oblasti konstrukcí a směsí.
26 /
Č G S
2 0 0 7
Pro konstrukci veloplášťů a veloduší jsou používány
speciální směsi, které byly vyvinuty a vyrobeny v SBU
Směsi. Vývoj některých typů veloplášťů probíhá v úzké spolupráci se závodními týmy v České republice, nebo významnými osobnostmi v jednotlivých sportovních kategoriích.
Během roku 2007 bylo vyrobeno a prodáno necelých
5 mil. ks veloplášťů a 7,5 mil. ks veloduší v celkové
hodnotě 401 mil. Kč.
V roce 2007 se již naplno rozběhla výroba ve výrobním
závodě ČGS Auto Mexiko ve městě Silao v centrálním
Mexiku kde byly za uplynulý rok vyrobeny 2 miliony membrán do posilovačů brzd.
Speciální výroba
SICO RUBENA s. r. o.
Speciální výroba zajišťuje vývoj, výrobu, obchod a logistiku
těchto výrobkových skupin:
•
antivibrační systémy (vlnovce)
•
vaky a nádrže (ECO program)
•
povlaky válců
•
hokejové puky (Sport)
•
klínové řemeny
•
náhradní potřeba (servisní sklad — prodej náhradních dílů)
Celkové tržby SV dosáhly 551 mil. Kč. Tři pětiny produkce
má svého zákazníka v České republice, zbytek je exportován, a to zejména do zemí střední a východní Evropy,
Německa a Francie. U naprosté většiny komodit se podařilo
udržet dosavadní postavení na trzích ČR a SR, zároveň se
daří získávat nové příležitosti mimo tyto trhy. Dodávky pro
první výbavu mají rostoucí tendenci na úkor off take výroby
a dosáhly 32 %.
Společnost,ve které drží RUBENA a.s. 50% podíl je zaměřena na výrobu a prodej výrobků ze silikonové pryže. Tržby
společnosti SICO RUBENA s.r.o. se v porovnání s rokem
2006 zvýšily o 36 % a dosáhly hodnoty 359 mil. Kč. Společnost se zaměřila především na zvyšování kvality vyráběných
silikonových výrobků a získala řadu nových významných
zakázek. Pozitivně se rovněž rozvíjela spolupráce s německým partnerem firmou SICO, zejména v oblasti silikonových
profilů.
CGS Automotive de México
Společné podniky
CGS — AUTO, s. r. o.
V prosinci roku 2005 byla založena společnost CGS —
AUTO, s.r.o. se sídlem v Moskvě. Společnost byla založena
jako obchodní a logistické centrum pro ruské teritorium
a RUBENA a.s. má ve společnosti 50% vlastnický podíl.
RUBENA BALKÁN s. r. o.
Dceřiné společnosti
RUBENA Slovakia a. s.
Divizi technická pryž na slovenském trhu významně reprezentuje společnost RUBENA Slovakia a. s. Společnost je
zaměřena na výrobu těsnění ložisek, hřídelových těsnění
a dalších pryžokovových a pryžových výrobků. Tržby za zboží, vlastní výrobky a služby dosáhly v roce 2007 téměř
170 mil. Kč. Další příležitostí jsou rozvíjející se výrobní aktivity na Slovensku v segmentu Automotive.
RUBENA Balkán (Plovdiv, Bulharsko) je obchodní společností zajišťující distribuci výrobků a.s. RUBENA a jejích dceřiných společností na území Bulharska, Turecka a Řecka
(velopláště a veloduše pro náhradní a výrobní potřebu,
dále pryžové a pryžokovové výrobky pro náhradní potřebu
a speciálních výrobky). RUBENA a.s. vlastní 36% podíl
na vlastním kapitálu společnosti. Tržby za prodané zboží
dosáhly v roce 2007 11 mil. Kč.
3. Investice a ochrana životního prostředí
RUBENA France S.A.
Společnost RUBENA France S.A. plní svoji úlohu obchodní
společnosti a logistického centra na francouzském trhu.
Tržby společnosti RUBENA France S.A. v porovnání s rokem
2006 vzrostly o 10 %, tj. na 117 mil. Kč.
V uplynulém roce byl aktivován dlouhodobý hmotný
a nehmotný investiční majetek ve výši 83,2 mil. Kč, což
představuje 3,2 % celkových tržeb. Převážná část byla
investována do výrobních technologií, zejména nových
vstřikolisů určených k výrobě pryžových a pryžokovových
výrobků pro automobilový průmysl a náročné technické
/ 27
aplikace v ostatních průmyslových odvětvích. Další investiční prostředky byly využity na nákup a modernizaci
strojního zařízení na výrobu našich směsí. Nemalé
prostředky byly vynaloženy do informačních technologií,
zkušebnictví, do pracovního prostředí a zejména do likvidace škodlivých emisí. Významnou investiční akcí bylo vybudování Školícího centra (střediska), kde bylo využito dotace
z Evropských strukturovaných fondů a z Ministerstva
průmyslu a obchodu. V roce 2007 činil podíl investic
do výrobních strojů a zařízení 84,9 % z celkového aktivovaného objemu.
vzdělávání zaměstnanců a jejich dalšímu kvalifikačnímu
růstu. Úspěšně proběhly následující vzdělávací akce pro
mistry, pracovníky obchodních útvarů, personalisty, interní
auditory a další. V roce 2007 vynaložila společnost na tyto
účely 2,4 mil. Kč.
Podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním dosáhl
4,75 %. 18,4 % pracovníků má vzdělání ukončené maturitou. Věkový průměr zaměstnanců je 41,6 let, proti roku
2006 se významně nezměnil.
5. Očekávaný vývoj v roce 2008
4. Personální politika
V roce 2007 došlo k poklesu počtu zaměstnanců všech kategorií. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců činil za rok
2007 2005 osob, což představuje pokles proti předchozímu
roku o 7,69 %. K poklesu počtu zaměstnanců docházelo
v průběhu roku s cílem dosáhnout zvýšení efektivnosti
práce. Společnost věnuje značnou pozornost oblasti
V roce 2008 se společnost RUBENA zaměří na zvyšování
efektivity při využívání nových technologií. Budoucí schopnost uspět v silné konkurenci a dosahovat růstu je významnou měrou podpořeno vysokou technologickou úrovní.
V tomto ohledu počítá RUBENA s dalším zvyšováním investičních aktivit, přičemž klade patřičný důraz na ekologické
aspekty. Cílem je především naplnění očekávání zákazníků
v oblasti kvality v nejširším slova smyslu.
28 /
Č G S
2 0 0 7
Předmětem činnosti je výroba gumárenských strojů a pístních kroužků.
/ 29
1. Základní popis činnosti
a organizace BUZULUK a.s.
Základním podnikatelským záměrem BUZULUK a.s. je
výroba a prodej strojů a zařízení pro gumárenskou výrobu
a pístních kroužků.
Personální složení managementu BUZULUK a.s.
k 31. prosinci 2007
generální ředitel — František Devera
ekonomická ředitelka — Jaroslava Štochlová
ředitel SOJ GS — Pavel Charvát
představitel vedení pro jakost — Miloš Jedlička
Personální složení představenstva
k 31. prosinci 2007
předseda — František Devera
místopředseda — Pavel Charvát
člen — Jaroslava Štochlová
Personální složení dozorčí rady
k 31. prosinci 2007
Lubomír Svátek, člen dozorčí rady
Milan Zítko, člen dozorčí rady
Milan Ernest, člen dozorčí rady
2. Vývoj společnosti za rok 2007
Stejně jako v několika posledních letech také v r. 2007
čelila a.s. BUZULUK tlaku sílící domácí měny vůči EUR
a USD. Při podílu exportu přesahujícím 70 % v obou strategických obchodních jednotkách, tj. gumárenských strojů
i pístních kroužků, činil negativní efekt do provozního
výsledku meziročně 25 mil. Kč. Obdobně působí růst cen
surovin a zejména elektrické energie. I při absolutní úspoře
odběru elektrické energie převyšující 3 % představoval
záporný vliv cenového vývoje dalších zhruba 4,5 mil. Kč.
V těchto podmínkách se podařilo dosáhnout přidané
hodnoty v úrovni předchozího roku, v přepočtu na zaměstnance činil nárůst přidané hodnoty 9 %, především vzhledem k úspoře pracovníků. Provozní zisk stoupl meziročně
v důsledku účinných racionalizačních opatření o téměř
29 %, zisk po zdanění o 77 %, k čemuž významně přispěly
kurzové zajišťovací operace.
3. Prodej a marketing
Hlavními cílovými teritorii pro prodej PK byly v roce 2007 trhy
Evropské Unie (SRN, Itálie, ČR, SR, Litva), kam směřovalo
více než 44 % vyrobené produkce, dalšími významnými
exportními teritorii mimo EU byly Ruská Federace, Mexiko,
Indie, Ukrajina, Turecko, Bělorusko, Brazílie a USA.
Mezi hlavní odběratele patřily dceřiné společnosti
koncernu Kolbenschmidt, především česká pobočka
KS-Metal Trmice a.s., spolu s afilacemi lokalizovanými
v různých částech světa (SRN, Mexiko, Brazílie, Turecko,
Indie), dále VW, AUDI, Zavolžskij motornyj zavod, Záporožskij automobilnyj zavod, Schoettle Motorenteile, Gilardoni,
Lombardini a Stihl.
Pokračovaly dodávky pístních kroužků na konsignační
sklad, zřízený pro firmu Zavolžskij motornyj zavod, spravovaný afilací CGS-AUTO v Zavolží.
Dodávky pro koncern VW a AUDI již tradičně tvořily těsnící
kroužky pro mechanismus proměnného časování vačkových hřídelí motorů a pro firmu AUDI sériové dodávky
pístních kroužků od průměru 81 mm do průměru 84,5 mm
různých axiálních výšek pro druhou drážku pístu.
Na pístech společnosti Metal Trmice a.s. byly pístní kroužky dodávány např. výrobcům kompresorů (Wabco, Atlas Copco),
výrobcům malé zahradní mechanizace a dalším zákazníkům.
V roce 2007 se rozšířilo portfolio zákazníků pro litinové
odlitky, klíčovými zákazníky nadále zůstaly společnosti
Zavolžskij motornyj zavod, Richter Industrieteile, JK Prestige, Elektrifikace železnic a AXA Chemnitz.
Tržby SOJ GS zaznamenaly oproti roku 2006 pokles,
protože došlo na přání zákazníků k přesunu některých
plánovaných zakázek z roku 2007 do roku 2008. Především se jednalo o zdržení u kalandrovacích linek. V ostatních segmentech se podařilo udržet úroveň prodeje z roku
2006 nebo ji mírně navýšit, například v segmentu válců.
Absolutní objem exportu se zvýšil o 2 %.
Hlavní podíl na prodeji tvořily dodávky zařízení pro míchací
linky do závodu korejské firmy Hankook v Maďarsku
a konfekční stroje pro Galaxy-Rumaguma v Srbsku.
Úspěšně se rozvíjela spolupráce s firmami Harburg Freudenberger a Konštrukta v oblasti vertikálních kalandrů.
V případě válců se vedle United Foundries z USA stala důležitým zákazníkem firma Harburg Freudenberger. Pokračovaly
dodávky do míchacích linek pro Jaroslavskij šinnyj zavod
(koncern Sibur) a Voroněžšinu (koncern Amtel) v Rusku,
kalandrů pro firmu Schilling Knöbel v Německu a vertikálních kalandrů pro firmu Kontšrukta. Největší zakázkou
roku 2007 byla dodávka linky s tříválcovým kalandrem pro
firmu Fenner Dunlop do Indie.
30 /
Č G S
2 0 0 7
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle teritorií v %
Rozdělení tržeb za rok 2007 podle sortimentu v %
Česká republika 27
západní Evropa 24
východní Evropa 35
Afrika a Asie 7
Severní a Jižní Amerika 7
Gumárenské a plastikářské stroje 38
Pístní kroužky 54
Ostatní 8
4. Produkty
spotřebu oleje. Koncem roku byly dodány první sériové
sady nového provedení. V segmentu motorů pro malou
zahradní mechanizaci se dále pracovalo na několika
vývojových projektech pro nové motory firmy Stihl, které by
měly přijít do sériové výroby v letech 2008—2011.
Nově byla navázána spolupráce s firmou Briggs&Stratton,
kam byly dodány první prototypy pro odzkoušení.
Vývoj v SOJ GS se koncentroval do procesů zkoušení pneumatik a kalandrování. Během roku byl vyvinut a vyroben
jednopozicový stroj pro zkoušení pneumatik se jmenovitým
zatížením 160 kN a nadstandardními možnostmi měření
parametrů pneumatiky.
Výzkum a vývoj kalandrování se orientoval na technologii
kombinovaného pogumování kordu (textilního i ocelového).
Řešení hlavního projektu „Vývoj, konstrukce a výroba
víceválcového kalandru s přímým zásobováním mezery
pomocí extruderů“ je rozloženo do let 2007—2009.
V září 2007 bylo u tohoto úkolu dosaženo významného
mezníku, kdy pod číslem PV 2007-603 byla podána
přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu na řešení
SOJ PK v r. 2007 soustředila pozornost zejména na posílení svého tržního postavení v segmentech benzinové
motory, malé a střední dieselové motory, kompresory,
hydraulických systémy a motory pro malou zahradní mechanizaci.
U benzinových motorů byl dokončen vývoj a zavedena
sériová výroba pístního kroužku pro druhou drážku motorů
Audi V6 3,2l FSI a probíhal vývoj sady pístních kroužků
pro motory ZMZ EURO 3. Pokračoval výzkumný úkol
ocelových nitridovaných pístních kroužků, pro který se
podařilo získat podporu Ministerstva průmyslu a obchodu
formou dotace. V segmentu dieselových motorů byla po
několikaletém vývoji zavedena sériová výroba pístních
kroužků s povrchovou úpravou kompozitní chrom pro motory Zetor 1505.
V roce 2007 pokračovala úzká vývojová spolupráce
s firrmami Wabco a Kolbenschmidt s cílem optimalizovat
pístovou skupinu kompresoru Wabco a minimalizovat
/ 31
Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s.
tis. Kč
2005
Podíl na obratu skupiny
Tržby celkem
z toho export
Přidaná hodnota
2006
2007
%
8,39
7,73
7,05
tis.
935 053
869 160
843 945
tis.
628 322
661 261
614 901
tis.
343 707
354 935
354 169
227 089
Osobní náklady
tis.
237 668
235 669
Odpisy
tis.
56 638
52 610
48 930
Provozní výsledek hospodaření
tis.
1 169
61 393
78 908
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
25 406
41 168
72 992
Aktiva
tis.
947 660
863 335
905 643
Cizí zdroje
tis.
423 390
288 467
325 256
Vlastní kapitál
tis.
523 827
574 673
580 203
přepočtený stav
816
777
707
Tržby/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
1 146
1 119
1 194
Přidaná hodnota/přepočtený stav zaměstnanců
tis.
421
457
501
Výsledek hospodaření/vlastní kapitál (ROE)
%
5
7
13
Cizí zdroje/aktiva
%
45
33
36
Tržby/vlastní kapitál
%
179
151
145
2005
2006
2007
Zaměstnanci
Poměrový ukazatel
Vybrané ukazatele Divize strojírenské — BUZULUK a.s.
tis. EUR
Kurz
Tržby celkem
z toho export
Přidaná hodnota
tis.
29,01
27,50
26,62
32 238
31 612
31 703
tis.
21 663
24 050
23 099
tis.
11 850
12 909
13 305
2 964
Provozní výsledek hospodaření
tis.
40
2 233
Výsledek hospodaření za účetní období
tis.
876
1 497
2 742
Aktiva
tis.
32 672
31 400
34 021
Cizí zdroje
tis.
14 597
10 492
12 218
Vlastní kapitál
tis.
18 060
20 901
21 796
5 válcového kalandru. Vedle tohoto hlavního projektu se
SOJ GS intenzivně zabývá rozšiřováním sortimentu vertikálních kalandrů pro tažení folií technologií Roller-Head, kde
je BUZULUK jedním z největších světových výrobců. V roce
2007 byly také provedeny konstrukční práce na novém
čtyřválcovém kalandru pro nanášení pryžové folie na tenký
plech, který je meziproduktem pro výrobu komponentů pro
autoprůmysl. Kalandr bude uveden do provozu v roce
2008.
32 /
Č G S
2 0 0 7
5. Investice a ochrana životního prostředí
V roce 2007 byla investována částka 49,8 mil. Kč, zejména do obnovy a modernizace výroby pístních kroužků,
z toho do oblasti ekologie 5,8 mil. Kč (vzduchotechnika
ve slévárně pístních kroužků). Certifikační společnost
pro kvalitu a environmentální systém řízení SGS Czech
Republic, s.r.o., provedla v říjnu kontrolní audity a potvrdila
platnost certifikátů dle norem EN ISO 90001 : 2000, dále
ISO/TS 16949 : 2002 a EN ISO 14001 : 2004 bez odchylek. Vztah ke kvalitě a všem složkám životního prostředí je
promítán do cílů společnosti pro další období.
6. Personální politika
V roce 2007 zaměstnávala společnost 707 zaměstnanců
v průměrném přepočteném stavu. K 31. prosinci 2007 byl
vykázán celkový evidenční stav 685 zaměstnanců, z toho
387 výrobních dělníků, 108 režijních dělníků a 190 technicko-hospodářských pracovníků.
Kvalifikační růst zaměstnanců je zabezpečován různými
formami vzdělávání a odborné přípravy. Vzdělávací programy byly realizovány zejména v těchto oblastech:
•
Školení mistrů 2007
•
Školení seřizovačů SOJ PK
•
Prezentační a komunikační dovednosti
•
Štíhlá výroba
•
Školení NC strojů
•
Gumárenská technologie
•
Racionalizace
•
Kvalita
•
Environmentální systém
•
Školení determinovaná předpisy
•
Jazykové kurzy
Pro zajištění pracovníků vyučených ve strojírenských
oborech a technického personálu probíhá úzká spolupráce
se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Hořovice a strojní fakultou Západočeské univerzity
Plzeň.
Ve společnosti BUZULUK a.s. má 5 % pracovníků vysokoškolské vzdělání a 24 % středoškolské vzdělání ukončené
maturitou.
Zvýšená pozornost je nadále věnována bezpečnosti a hygieně práce, závodní preventivní lékařské péči a plnění
sociálního programu v souladu s kolektivní smlouvou.
V roce 2007 došlo ke snížení počtu pracovních úrazů oproti
roku 2006 o 2 úrazy, avšak v absenci doby pracovní
neschopnosti v důsledku pracovního úrazu došlo ke zvýšení o 98 kalendářních dnů. V r. 2007 nebyla hlášena
žádná nová nemoc z povolání.
7. Očekávaný vývoj v roce 2008
Plán pro r. 2008 předpokládá navýšení obratu o 6 %,
přidané hodnoty a provozního zisku téměř o 14 %. Pro splnění úkolů plánu jsou přijata opatření v oblasti kvality
s cílem snížení nákladů na vnitřní zmetkovitost, výcviku
personálu ke kontinuálnímu zlepšování a racionalizaci
procesů a zvyšování výkonnosti. Další podstatnou podmínkou je potvrzení připravených kontraktů v SOJ gumárenské
stroje.
Cílem SOJ PK v roce 2008 je pokračovat v dodávkách
kroužků stávajícím rozhodujícím odběratelům, tj. firmám
VW, AUDI, ZMZ, ZAZ, Kolbenschmidt, spolu s rozšiřováním
podílu na dodávkách sad pístních kroužků pro motory řady
EURO 3, vyráběné od počátku roku 2008 v ZMZ.
Nového zákazníka pro dodávky pístních kroužků bude představovat firma KAMAZ, kam v II. Q. 2008 budou dodány
první pístní kroužky. Prioritou zůstává navyšování dodávek
pístních kroužků pro druhé drážky pístů pro motory firmy
AUDI.
Významným bodem je zahájení spolupráce s firmou FIAT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES na dodávkách dílu předovovky.
V roce 2008 budou probíhat první testy nové převodovky
s tím, aby sériové dodávky byly započaty nejpozději od
06/2009.
Jedním z hlavních strategických cílů SOJ GS pro střednědobý horizont je od roku 2007 postupné snižování
sortimentu vyráběných strojů se zaměřením na výrobky,
kde je SOJ GS schopna dosáhnout špičkové úrovně. Proto
jsou projekty výzkumu a vývoje orientovány zejména na
stroje a komponenty pro kalandrovací linky a linky pro
tažení folií.
Pilotním projektem je nadále linka s pětiválcovým kalandrem. Vedle vlastního kalandru jsou další konkrétní
úkoly zaměřeny na odvíjení, zavádění, řezání a navíjení
kordu nebo pogumovaného kordu a jsou věcně i časově
orientovány k výrobě a zkouškám prototypu linky v roce
2009. Cílem SOJ GS je připravit kalandrovací linku,
která svými parametry bude představovat technicky
nejlepší řešení ve světovém měřítku. Jednotlivé části
linky budou univerzální a použitelné také pro linky s jinými
typy kalandrů.
/ 33
Plán investic roku 2008 činí 59,9 mil. Kč. Stejně jako
v předchozích letech jsou investice zaměřeny na zvýšení
produktivity a kvality výroby. V plánu jsou rovněž investice
do bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, zejména
ve výrobních provozech.
34 /
Č G S
2 0 0 7
Zpráva auditora o ověření
konsolidované účetní závěrky
/ 35
Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované
závěrky společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007
Ověření přiložené konsolidované účetní závěrky
k 31. 12. 2007 společnosti ČGS a.s., se sídlem v Praze 10,
Švehlova 1900, IČ 274 10 072, provedla společnost
HAYEK, spol. s r.o., holding, Jindřišská 5, Praha 1, číslo
osvědčení 029.
Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan
Řehák, číslo osvědčení 1692.
Zpráva nezávislého auditora je určena pro akcionáře
ČGS a.s.
Ověřili jsme přiloženou konsolidovanou účetní závěrku
společnosti ČGS a.s., tj. rozvahu k 31. 12. 2007 a výkaz
zisku a ztráty za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
a přílohu této konsolidované účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod. Údaje
o společnosti ČGS a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy
této účetní závěrky.
Za sestavení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy a za věrné zobrazení skutečnosti v ní
odpovídá statutární orgán společnosti ČGS a.s. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit
vnitřní kontroly nad sestavováním účetní závěrky a věrným zobrazením skutečnosti v ní tak, aby neobsahovala
významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní zásady a provádět účetní odhady, které jsou, s ohledem na danou
situaci, přiměřené.
Naší odpovědností je vydat na základě provedeného
auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech,
Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat
etické normy a naplánovat a provést audit tak,
abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje
provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat
důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor
posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky
a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit
též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních
metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených
vedením společnosti i posouzení celkové prezentace
konsolidované účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace jsou
dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro
vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru konsolidovaná účetní závěrka
ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti
ČGS a.s. k 31. prosinci 2007 a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
V Praze dne 21. března 2008
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo osvědčení 029
Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692
36 /
Č G S
2 0 0 7
Zpráva auditora o ověření
konsolidované výroční zprávy
/ 37
Zpráva nezávislého auditora o ověření výroční zprávy
společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007
Ověření výroční zprávy společnosti ČGS a.s. se sídlem
v Praze 10, Švehlova 1900, IČ 274 10 072, provedla společnost HAYEK, spol. s r. o., holding, Jindřišská 5/901,
Praha 1, číslo osvědčení 029.
Auditorem odpovědným za vypracování zprávy je Ing. Jan
Řehák, číslo osvědčení 1692.
Zpráva auditora je určena pro akcionáře akciové společnosti.
Ověřili jsme soulad výroční zprávy s účetní závěrkou,
která je obsažena v této výroční zprávě na stranách
č. 38 až 43. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný
statutární orgán společnosti. Naším úkolem je vydat
na základě provedeného ověření stanovisko o souladu
výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy
vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené
ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou
též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní
závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření
poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční
zprávě společnosti ČGS a.s. k 31. 12. 2007 ve všech
významných ohledech v souladu s výše uvedenou
účetní závěrkou.
V Praze dne 16. června 2008
HAYEK, spol. s r.o., holding, číslo osvědčení 029
Ing. Jan Řehák, číslo osvědčení 1692
38 /
Č G S
2 0 0 7
Konsolidovaná
rozvaha
Aktiva
v tis. Kč
2007
Aktiva celkem
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1.
Zřizovací výdaje
B.I.2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
B.I.3.
Software
9 117 184
0
4 444 380
253 836
9 278
0
5 014
B.I.4.
Ocenitelná práva
B.I.5.
Goodwill
B.I.6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
9 258
2 967
B.I.7.
Nedokončené dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.II.
Dlohodobý hmotný majetek
227 319
0
0
4 182 800
B.II.1.
Pozemky
B.II.2.
Stavby
1 361 613
449 848
1 940 181
B.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
B.II.4.
Pěstitelské celky trvalých porostů
0
B.II.5.
Základní stádo a tažná zvířata
0
B.II.6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.8.
Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.9.
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.III.
Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkách pod podstatným vlivem
B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
7 035
191 087
25 761
207 275
7 744
50
3 823
919
0
2 093
B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
737
B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
122
B.IV.
Aktivní konsolidační rozdíl, (-) Záporný konsolidační rozdíl
0
B.V.
Cenné papíry v ekvivalenci
0
/ 39
v tis. Kč
2007
C.
Oběžná aktiva
4 622 210
C.I.
Zásoby
1 721 915
C.I.1.
Materiál
570 373
C.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary
285 061
591 756
C.I.3.
Výrobky
C.I.4.
Zvířata
C.I.5.
Zboží
0
269 042
C.I.6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
5 683
C.II.
Dlouhodobé pohledávky
4 308
C.II.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
0
C.II.2.
Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
2
C.II.3.
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
C.II.4.
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
0
C.II.5.
Dohadné účty aktivní
C.II.6.
Jiné pohledávky
0
142
C.II.7.
Odložená daňová pohledávka
C.III.
Krátkodobé pohledávky
2 520 518
4 164
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
2 038 364
C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami
0
C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem
0
C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení
C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
1 500
31
C.III.6. Stát — daňové pohledávky
99 680
C.III.7. Ostatní poskytnuté zálohy
21 515
C.III.8. Dohadné účty aktivní
74 434
C.III.9. Jiné pohledávky
284 994
C.IV.
375 469
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1. Peníze
C.IV.2. Účty v bankách
C.IV.3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
D.I.
9 220
366 154
95
0
Časové rozlišení
50 594
44 913
D.I.1.
Náklady příštích období
D.I.2.
Komplexní náklady příštích období
D.I.3.
Příjmy příštích období
0
5 681
40 /
Č G S
2 0 0 7
Pasiva
v tis. Kč
2007
Pasiva celkem
9 117 184
A.
Vlastní kapitál
3 379 542
A.I.
Základní kapitál
2 000
A.I.1.
Základní kapitál
2 000
A.I.2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
0
A.I.3.
Změny základního kapitálu
0
A.II.
Kapitálové fondy
A.II.1.
Emisní ážio
A.II.2.
Ostatní kapitálové fondy
A.II.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
A.II.4.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
A.III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
A.III.1. Zákonný rezervní fond
A.III.3. Statutární a ostatní fondy
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let
A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let
A.V.
732 991
0
1 974 039
-1 241 048
0
27 539
27 539
0
1 950 433
1 950 433
0
Výsledek hospodaření běžného účetního období bez menš. podílů (+/-)
666 579
666 579
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.V.2.
Podíl výsledku hospodaření na ekvivalenci (+/-)
0
A.VI.
Konsolidační rezervní fond
0
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.I.1.
Rezervy podle zvláštních předpisů
69 065
B.I.2.
Rezerva na důchody a podobné závazky
40 110
20 914
B.I.3.
Rezerva na daň z příjmů
B.I.4.
Ostatní rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
5 614 879
149 857
19 768
624 297
B.II.1.
Závazky z obchodních vztahů
B.II.2.
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
12 468
0
B.II.3.
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
B.II.4.
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.II.5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
0
B.II.6.
Vydané dluhopisy
0
B.II.7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.8.
Dohadné účty pasívní
B.II.9.
Jiné závazky
B.II.10. Odložený daňový závazek
355 198
0
688
2 540
253 403
/ 41
v tis. Kč
B.III.
2007
Krátkodobé závazky
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
1 337 956
971 094
B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám
0
B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
0
B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
B.III.5. Závazky k zaměstnancům
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
B.III.7. Stát — daňové závazky a dotace
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy
B.III.9. Vydané dluhopisy
B.III.10. Dohadné účty pasivní
B.III.11. Jiné závazky
B.IV.
0
66 296
47 424
162 710
25 673
0
56 461
8 298
Bankovní úvěry a výpomoci
3 502 769
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2 812 500
B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry
690 269
B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci
C.I.
0
Časové rozlišení
119 975
118 751
C.I.1.
Výdaje příštích období
C.I.2.
Výnosy příštích období
1 224
D
Menšinový vlastní kapitál
2 788
3 157
D.I.
Menšinový základní kapitál
D.II.
Menšinové kapitálové fondy
D.III.
Menšinové ziskové fondy vč. nerozděleného zisku min. let
D.IV.
Menšinový výsledek hospodaření běžného účetního období
70
-442
3
42 /
Č G S
2 0 0 7
Konsolidovaný
v ý k a z z is k ů a z t r á t y
v tis. Kč
2007
I.
Tržby za prodej zboží
466 150
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
288 338
+
Obchodní marže
II.
Výkony
10 641 300
10 447 162
II.1.
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
II.2.
Změny stavu zásob vlastní činnosti
II.3.
Aktivace
177 812
-11 084
205 222
B.
Výkonová spotřeba
B.1.
Spotřeba materiálu a energie
7 364 323
6 041 781
B.2.
Služby
1 322 542
3 454 789
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
1 997 318
C.1.
Mzdové náklady
1 468 197
C.2.
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
C.3.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
4 148
477 531
C.4.
Sociální náklady
47 442
D.
Daně a poplatky
14 107
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
646 238
2 474 107
III.1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
III.2.
Tržby z prodeje materiálu
2 427 175
2 450 550
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2.
Prodaný materiál
46 932
18 347
2 432 203
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
Ostatní provozní výnosy
49 925
Ostatní provozní náklady
228 748
H.
Zúčtování kladného konsolidačního rozdílu
-8 741
-73 852
*
Konsolidovaný provozní výsledek hospodaření
724 453
Tržby z prodeje cenných papírů
738
J.
Prodané cenné papíry a vklady
533
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
69 293
VII.1.
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
69 272
VII.2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
VII.3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
0
K.
Náklady z finančního majetku
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
21
474
260 947
/ 43
V tis. Kč
2007
L.
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
M.
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
X.
Výnosové úroky
78 231
0
30 994
N.
Nákladové úroky
172 373
XI.
Ostatní finanční výnosy
903 750
978 330
O.
Ostatní finanční náklady
*
Konsolidovaný finanční výsledek hospodaření
35 781
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
88 660
Q.1.
— splatná
Q.2.
— odložená
-25 967
**
Konsolidovaný výsledek hospodaření za běžnou činnost
671 574
XIII.
Mimořádné výnosy (XVI)
R.
Mimořádné náklady
*
Konsolidovaný mimořádný výsledek hospodaření
T.
Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům
***
Konsol. výsl. hospod. za účetní období bez podílu ekvivalence
z toho výsl. hospod. běžného úč. období bez menšin. podílů
****
114 627
6 385
11 377
-4 992
0
666 582
666 579
Menšinový výsl. hospodaření běžného účetního období
3
Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci
0
Konsolidovaný výsledek hospodaření za účetní období
666 582
Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-)
755 242
44 /
Č G S
2 0 0 7
D c e ř in é s p o l e č n o s t i
ČGS a.s. v přehledu
k 31. 12. 2007
Mitas Antikor, spol. s r.o.
ČGS a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
2 000
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
37 341
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
24
Předmět činnosti — manažerské služby pro dceřiné podniky
Základní kapitál (v tis. Kč)
200
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
19 337
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
23
Výrobní program — protikorozní, antiabrazivní ochrana, opryžování galvanických van, potrubí pro chemický průmysl,
ionexové a vakuové filtry
MITAS a.s.
BS Servis Centrum, s.r.o.
Základní kapitál (v tis. Kč)
1 460 384
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
7 375 109
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
2 246
Výrobní program — pláště pro velké stavební stroje, rypadla,
válce, malé nakladače, nákladní automobily, víceúčelové
a zemědělské plaště, směsi, klínové řemeny
Základní kapitál (v tis. Kč)
124 639
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
131 646
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
241
Předmět činnosti — ubytovací služby, bytové hospodářství,
veřejné stravování
KONTY G TRADE a.s.
RUBENA a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
148 495
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
2 572 000
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
2 005
Výrobní program — pryžové výrobky, těsnící elementy, povlaky
válců
BUZULUK a.s.
Základní kapitál (v tis. Kč)
346 975
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
843 945
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
707
Výrobní program — pístní kroužky, autodíly, zakázková litina
hutní válce, gumárenské a plastikářské stroje
Základní kapitál (v tis. Kč)
2 000
Tržby za vlastní výrobky,
služby a zboží (v tis. Kč)
1 844 594
Počet zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)
251
Předmět činnosti — zpracování gumárenských směsí
/ 45
Kontaktní údaje
ČGS a.s.
Švehlova 1 900, 106 25 Praha 10
IČ: 24 71 00 72
CZ 24 71 00 72
tel: 267 111 111, 267 111 881
www.cgs.cz
Design a elektronické zpracování © ANABYS, 2008

Podobné dokumenty

ČGS a.s. Výroční zpráva

ČGS a.s. Výroční zpráva a velikostí, pro rypadla, nakladače, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do Divize patří IGTT a.s. (výroba forem pro gumárenství, zkušebna p...

Více

ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2011

ČGS HOLDING a.s. Výroční zpráva 2011 sortiment mimosilničních plášťů. Jsou to zejména pneumatiky pro stavební stroje, nakladače, rypadla, nákladní automobily, víceúčelové a zemědělské stroje, motocyklové pláště a gumárenské směsi. Do ...

Více