Priklady spojitosti slozenych funkci

Komentáře

Transkript

Priklady spojitosti slozenych funkci
Priklady spojitosti slozenych funkci
funkce f( x ) := 3 sin( 5 x ) + 5 a funkce g( y ) := x + 1 ; slozena funkce g(f(x))
graf funkci f a g
> with(plots):
> AC:=plot(3*sin(5*x)+5,x=0..10,y=-10..10,color=brown,ada
ptive=false,numpoints=200):
> AB:=plot(x+1-arctan(x),x=0..10,y=-10..10,color=brown,ad
aptive=false):
> display({AB,AC});
animace1
> with(plots):
> U:=plot(0,x=-10..10,y=10..10,adaptive=false,title='Anim
ace',axes=normal):
> WJ:=seq(plot([5+sin(i/5),x,x=0..3*sin(5*(5+sin(i/5)))+5
],y=-10..10,adaptive=false,color=green),i=1..100):
> WI:=plot(3*sin(5*x)+5,x=0..10,y=-10..10,adaptive=false,
color=blue,numpoints=200):
> P:=seq(plot(3*sin(5*(5+sin(i/5)))+5,x=-(3*sin(5*(5+sin(
i/5)))+6)..5+sin(i/5),y=-10..10,adaptive=false,color=gr
een),i=1..100):
> R:=seq(plot([-(3*sin(5*(5+sin(i/5)))+6),x,x=0..3*sin(5*
(5+sin(i/5)))+5],y=-10..10,adaptive=false,color=green),
i=1..100):
> Q:=plot(-x-1,x=-10..-1,y=-10..10,adaptive=false,color=b
lue):
> WJJ:=display(WJ,insequence=true):
> UU:=display(U,insequence=false):
> QQ:=display(Q,insequence=false):
> RR:=display(R,insequence=true):
> PP:=display(P,insequence=true):
> WII:=display(WI,insequence=false):
> display(UU,QQ,WJJ,WII,PP,RR);
>
animace2
> with(plots):
> Q:=plot(3*sin(5*x)+5,x=0..11,y=-10..10,adaptive=false,c
olor=blue,title='Animace',axes=normal,numpoints=200):
> U:=plot(-x-1,x=-10..-1,y=-10..10,adaptive=false,color=b
lue):
> P:=seq(plot(min(seq(3*sin(i+k)+5,k=0..5)),x=max(seq(-3*
sin(i+l)-6,l=0..5))..0,y=-10..10,adaptive=false),i=1..5
0):
> R:=seq(plot([j/5,x,x=0..3*sin(j)+5],y=-10..10,adaptive=
false),j=1..50):
> S:=seq(plot([j/5+1,x,x=0..3*sin(j+5)+5],y=-10..10,adapt
ive=false),j=1..50):
> V:=seq(plot(0.1,x=i/5..i/5+1,y=-10..10,adaptive=false,c
olor=red,thickness=3),i=1..50):
>
> W:=seq(plot(max(seq(3*sin(i+k)+5,k=0..5)),x=min(seq(-3*
sin(i+l)-6,l=0..5))..0,y=-10..10,adaptive=false),i=1..5
0):
> SF:=seq(plot([0.05,x,x=min(seq(3*sin(i+k)+5,k=0..5))..m
ax(seq(3*sin(i+k)+5,k=0..5))],y=-10..10,adaptive=false,
color=red,thickness=3),i=1..50):
> SG:=seq(plot(0.1,x=min(seq(-3*sin(i+l)-6,l=0..5))..max(
seq(-3*sin(i+l)-6,l=0..5)),y=-10..10,adaptive=false,col
or=red,thickness=3),i=1..50):
> SGG:=display(SG,insequence=true):
> SFF:=display(SF,insequence=true):
> VV:=display(V,insequence=true):
> WW:=display(W,insequence=true):
> PP:=display(P,insequence=true):
> RR:=display(R,insequence=true):
> SS:=display(S,insequence=true):
> display(Q,U,PP,RR,SS,VV,WW,SGG,SFF);
>
funkce f( x ) := 3 cos( x − 5 ) + 5 a funkce g( y ) :=
1
+ 5 ; slozena funkce
y−1
g(f(x))
graf funkci f a g
> with(plots):
> AB:=plot(1/(x-1)+5,x=1..10,y=-10..10,color=brown,adapti
ve=false):
> AC:=plot(3*cos(x-5)+5,x=0..10,y=-10..10,color=brown,ada
ptive=false):
> display({AB,AC});
animace1
> with(plots):
> U:=plot(0,x=-10..10,y=10..10,adaptive=false,title='Anim
ace',axes=normal):
> WJ:=seq(plot([5+sin(i/5),x,x=0..3*cos((5+sin(i/5))-5)+5
],y=-10..10,adaptive=false,color=green),i=1..100):
> WI:=plot(3*cos(x-5)+5,x=0..10,y=-10..10,adaptive=false,
color=blue):
> P:=seq(plot(3*cos((5+sin(i/5))-5)+5,x=-1/(3*cos((5+sin(
i/5))-5)+4)-5..5+sin(i/5),y=-10..10,adaptive=false,colo
r=green),i=1..100):
> R:=seq(plot([-1/(3*cos((5+sin(i/5))-5)+4)-5,x,x=0..3*co
s((5+sin(i/5))-5)+5],y=-10..10,adaptive=false,color=gre
en),i=1..100):
> Q:=plot(-(1/(x+5))+1,x=-10..-5,y=-10..10,adaptive=false
,color=blue):
>
>
>
>
>
>
>
WJJ:=display(WJ,insequence=true):
UU:=display(U,insequence=false):
QQ:=display(Q,insequence=false):
RR:=display(R,insequence=true):
PP:=display(P,insequence=true):
WII:=display(WI,insequence=false):
display(UU,QQ,WJJ,WII,PP,RR);
animace2
> with(plots):
> Q:=plot(3*cos(x-5)+5,x=0..11,y=-10..10,adaptive=false,c
olor=blue,title='Animace',axes=normal):
> U:=plot(-(1/(x+5))+1,x=-10..-5,y=-10..0,adaptive=false,
color=blue):
> P:=seq(plot(max(seq(3*cos(i/5-5+k/5)+5,k=0..5)),x=max(s
eq(-1/(3*cos(i/5-5+l/5)+4)-5,l=0..5))..0,y=-10..10,adap
tive=false),i=1..50):
> R:=seq(plot([j/5,x,x=0..3*cos(j/5-5)+5],y=-10..10,adapt
ive=false),j=1..50):
> S:=seq(plot([j/5+1,x,x=0..3*cos((j+5)/5-5)+5],y=-10..10
,adaptive=false),j=1..50):
> V:=seq(plot(0.1,x=i/5..i/5+1,y=-10..10,adaptive=false,c
olor=red,thickness=3),i=1..50):
> W:=seq(plot(min(seq(3*cos(i/5-5+k/5)+5,k=0..5)),x=min(s
eq(-1/(3*cos(i/5-5+k/5)+4)-5,k=0..5))..0,y=-10..10,adap
tive=false),i=1..50):
> SF:=seq(plot([0.05,x,x=min(seq(3*cos(i/5-5+k/5)+5,k=0..
5))..max(seq(3*cos(i/5-5+k/5)+5,k=0..5))],y=-10..10,ada
ptive=false,color=red,thickness=3),i=1..50):
> SG:=seq(plot(0.1,x=min(seq(-(1/(3*cos(i/5-5+k/5)+4))-5,
k=0..5))..max(seq(-(1/(3*cos(i/5-5+k/5)+4))-5,k=0..5)),
y=-10..10,adaptive=false,color=red,thickness=3),i=1..50
):
> SGG:=display(SG,insequence=true):
> SFF:=display(SF,insequence=true):
> VV:=display(V,insequence=true):
> WW:=display(W,insequence=true):
> PP:=display(P,insequence=true):
> RR:=display(R,insequence=true):
> SS:=display(S,insequence=true):
> display(Q,U,PP,RR,SS,VV,WW,SFF,SGG);
>
>

Podobné dokumenty

XIII. - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

XIII. - Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích k#!&"l6V!$-;& /-;--5)G g w)Ja)Jg wJ )a@RX$56$JS)J'/ '/)J$W$'!5#ER/7/$ )$/ Více

S-STEPPER Návod - SEA spol. s ro

S-STEPPER Návod - SEA spol. s ro Napájení pro krokové motory (GND)

Více

S-STEPPER-TO45-1 Návod

S-STEPPER-TO45-1 Návod pro krokové motory. Otáčením potenciometru doleva se proud zmenšuje, otáčením doprava se proud zvětšuje. Motor musí být aktivován pomocí signálu ENABLE, kdy motorem nelze otáčet (drží pozici). Sign...

Více

Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního

Tuhé těleso - Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního I. Kompetence k učení: - vede žáka k sebehodnocení i k přijetí hodnocení druhými; - vhodně propojuje teorii s praxí, aby žáci chápali smysl a cíl učení; - motivuje žáky pro další učení vhodným zařa...

Více

Permutace, variace, kombinace

Permutace, variace, kombinace 1) Kolik přímek je určeno šesti body, jestliže tři leží na jedné přímce. C2(6) - C2(3) + 1 = 15 - 3 + 1 = 13 2) Kolik přímek je určeno sedmi body, jestliže tři leží na jedné přímce. C2(7) - C2(3) +...

Více

Statistica 13: Nové rozhraní pro ovládání

Statistica 13: Nové rozhraní pro ovládání Statistica 13: Workspace – rychlá navigace Workspace je rozhraní softwaru Statistica, které je od verze 13 dostupné v každé verzi. Od verze 12 se všechny ikony sice změnily barevně, ale princip zů...

Více

TaneÄ•nÃ- soubor

TaneÄ•nÃ- soubor KomunitnÃ- centrum Prádelna

Více