Boris Podrecca 1. 4.–3. 6. 2011 – pracovní listy k animačním

Komentáře

Transkript

Boris Podrecca 1. 4.–3. 6. 2011 – pracovní listy k animačním
Milý návštěvníku, věřím, že tyto listy byli příjemnou
pomůckou na cestě k pochopení tvorby Borise Podreccu.
Doufám, že animační program Tě moc bavil a znovu se
přijdeš podívat na další výstavy do výstavní síně Sokolská.
Moc se na Tebe těšíme.
Odpovědi:
1a) Architektura – v širším významu je synonymem pro stavitelství, zabývá se pohledem na urbanismus, přes klasické stavění
budov až po design jednotlivých detailů architektury. V užším
významu označuje stavbu, která je nositelem uměleckého pojetí
či názoru.
2a) 1. Firmitas = tj. statická pevnost a stabilita stavby.
– tento bod limitují technické znalosti doby a prostředí vzniku
stavby / 2. Utilitas = tj. praktický cíl stavby, jemuž se stavební
plány nutně musí přizpůsobit. / 3. Venustas = tj. estetický cíl,
který je zpravidla poplatný estetickým názorům doby vzniku.
1b) Stavění si příbytků můžeme pozorovat od nepaměti. Tyto příbytky však měli pouze funkci chránit člověka před vnějšími vlivy.
O architektuře hovoříme až tehdy, když splňuje určitá pravidla.
Za první architekturu tedy považujeme až tu Egyptskou. Právě
od období Egypta můžeme v užším významu hovořit o architektuře a vědomém vytváření rázu krajiny. Z Egypta pochází první
historicky doložený architekt, kterým byl Imhotep z doby kolem
roku 2650 př. n. l., který měl být stavitelem první tzv. džoserovy
pyramidy.
2b) Současné požadavky na architekturu souvisejí s její užitečností. Např. požadavky na co nejmenší provozní náklady, tzv.
nízkoenergetické stavby, tedy jde i o ekologický podtext. Dále
cena za budovu, která v minulosti nebyla tou nejzásadnější otázkou (právě v Egyptě měl panovník neomezený počet dělníků za
nulovou mzdu), kdežto dnes je na prvních příčkách důležitosti.
Podíváme-li se na otázku z druhé strany, zjistíme, že města jako
Dubaj anebo Abú Dhabí mají dostatek peněz na to, aby soutěžili, které bude mít větší obchodní centrum s delší umělou sjezdovkou. Zde jde o zcela odlišný požadavek, jde zde o projekt,
který zvýší městu prestiž.
Zdroje:
Vysvětlivky:
Wikipedie
Monografie Boris Podrecca Architekt, vydán u příležitosti výstavy
autora, Ostrava 2011
*cestovani.idnes.cz/nejdelsi-most-na-svete-ktery-spojuje-dvastaty-fl3-/igsvet.asp?c=A090319_180728_igsvet_tom
*http://zpravy.idnes.cz/cina-otevrela-nejdelsi-most-pres-morena-svete-f4h-/zahranicni.asp?c=A080501_170413_zahranicni_hos
* http://zpravy.idnes.cz/cina-otevrela-nejdelsi-most-pres-morena-svete-f4h-/zahranicni.asp?c=A080501_170413_zahranicni_hos
*http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
*http://www.ct24.cz/veda-a-technika/14753-moderni-architektura-lame-rekordy/
* http://martino.bloguje.cz/586936-umele-ostrovy-ve-tvaru-palmy-v-dubaji.php
= víš, že?
I.= 1. – 3. ročník ZŠ
II.= 4. – 6. ročník ZŠ
II.= 7. – 9. ročník ZŠ
Držíš v ruce univerzální pracovní list, který ti představí
světoznámého architekta Borise Podreccu a seznámí tě
se zajímavostmi ze současné architektury.
V pracovním listě se můžeš setkat u jednotlivých úkolů
s označením: I., II., III., díky tomu poznáš, zda je úkol vhodný
právě pro tebe. I. = 1 – 3. ročník ZŠ, II. = 4 – 6. ročník ZŠ,
II. = 7 – 9. ročník ZŠ
Boris Podrecca se narodil 30. ledna 1940 v Bělehradě (Srbsko).
Jeho otec byl slovinský přistěhovalec pocházející z Itálie a matka
pocházela z Hercegoviny a do tehdejšího hlavního města Jugoslávie emigrovali kvůli pronásledování italským fašistickým režimem.
Po druhé světové válce se rodina přestěhovala do Italského Terstu,
kde navštěvoval Podrecca slovinskou základní školu i slovinské
gymnázium. Poté se rozhodl jít studovat sochařství do Vídně.
Architekturu studoval na Technické univerzitě u profesora
Rolanda Rainera. V mnoha směrech byl výjimečný.
1. Úkol
Animační programy probíhají za finanční podpory Statutárního
města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
6
Milý návštěvníku!
Dialogové listy vznikly u příležitosti výstavy Borise Podreccy
(Výstavní síň Sokolská, 5. 4. – 3. 6. 2011)
Koncepce: Mgr. Tereza Turoňová
Texty: Mgr. Tereza Turoňová
I. – II.
Boris Podrecca je světoznámý a uznávaný současný architekt.
Pokus se zamyslet nad pojmem architektura.
a) Popiš svými slovy, co je to architektura:
Boris Podrecca na vernisáži, Výstavní Síň Sokolská 26, prozradil,
že pojem architektura ve své tvorbě raději nahrazuje pojmem
archikultura. Řekl: „Nestavíme jen objekty ale měníme prostředí.“
........................................................
........................................................
b) Pokus se zamyslet nad tím, od jakého historického období
se již dá hovořit o architektuře a proč:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
II. – III.
Foto: Mgr. Tereza Turoňová, web
Grafická úprava: Ing. Zuzana Sýkorská
2. Úkol
4.úkol
II.
Již Vitruvius Pollio (1. stol. př. n. l.), římský architekt, inženýr
a teoretik, zformuloval tři stěžejní body, na které se architekt
musel ohlížet bez ohledu na dobu vzniku stavby.
a) Co myslíš, jaké to jsou? Co musí stavba splňovat?
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Pokus se zamyslet nad tím, jaké další mohou být požadavky na
současnou architekturu. Vyjmenuj alespoň jednen. Nápovědou
Ti mohou být tyto dva obrázky:
........................................................
Již víme, co je to architektura a jaké kritéria by měla splňovat.
Boris Podrecca při vernisáži zde, ve Výstavní Síni Sokolská 26,
prozradil ještě další úskalí architekta. Hovořil o tom, že architektura není levná záležitost a hlavním úkolem architekta je přesvědčovat o tom, že právě ten jeho návrh je správná volba.
Architektura je bohužel oblast, kde jde o peníze, dále pak
o skloubení těch nejvyšších technických poznatků s uměním.
Řekl: „Umělec má tři úkoly. První je přesvědčit naše dědy, že to
co děláme je dobré. Druhý úkol je přesvědčit investory a učinit je
šťastnými, že investují do dobrého projektu a poslední, třetí úkol
je myslet do budoucna, a to především na naše děti a vnoučata.“
(volný přepis z autorovy komentované prohlídky z vernisáže)
V tomto úkolu se zaměříme na Ostravu, která je bezesporu zajímavé město, plné příležitostí i k uskutečnění odvážných architektonických vizí. Staň se na chvíli architektem a
a) Zamysli se nad zajímavou architektonickou stavbou
v Ostravě a napiš, jak se jmenuje a proč jsi si ji vybral/a:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
c) Do volného pole nakresli, jak by sis představoval/a realizaci
svého projektu (co ti v Ostravě schází)
obr.1 Dunajský park Urfahr, Linec, Rakousko
Současná architektura nabízí širokou škálu zaměření architektů.
Požadavky stojící na jedné straně přebíjejí osobní preference,
invenci a nápaditost autorů.
Někteří architekti se předbíhají v navrhování výškových budov,
jiní zajímavým řešením obytných a kancelářských objektů, jiní
se specializují na stavby cest a mostů anebo dokonce umělých
ostrovů, pláží, či umělých lyžařských sjezdovek. Současná
architektura nezná hranice, přestože některé významné projekty
museli být kvůli finanční krizi pozastaveny. Je tomu tak i u plánované nejvyšší stavby v Dubaji Nakheel Tower.
Současní architekti dávají do svých návrhů jakousi přidanou
hodnotu. Například Boris Podrecca ve svém návrhu Dunajského
parku Urfahr v Rakouském Lineci řeší otázku znečištění prostředí
průmyslového města zelenými plochami a pohyblivými hotely
– loděmi a také důmyslné odvádění nešistot z automobilů. To
vše místo původně žádaných výškových budov. Jak sám řekl:
„Rozhodl jsem se mimo jiné řešit průmyslovou situaci ve městě,
brát ohledy na sociální problémy, drogové problémy a ekologické řešení v mém projektu. Využil jsem
mrtvé prostory a oživil je ve spolupráci
s Američankou Katherine Millerovou
pomocí jejích semínkových bomb.“
I.
Pozorně si projdi celou výstavu a vyber
si dle svého názoru nejzajímavější projekt
Borise Podreccy.
Naskicuj si vybraný objekt do volného
pole a můžeš do něj dle své fantazie
dokreslovat další zajímavé prvky anebo
jej můžeš podle sebe upravit.
2
b) Co by sis přál/a, aby v Ostravě bylo vyprojektováno a co ti v ní
chybí.
........................................................
........................................................
3. Úkol
I.
V projektu Výškový dům, hotel a kancelářské centrum Porta Susa v Turíně
zase Podrecca použil jako první na
výškovou budovu polymerní povlak.
V projektu Areálu Greif v Itálii se pokusil včlenit dřevo, jako materiál málo
využívaný v exteriérech. Dále pak se
mu podařilo získat vzácný kámen tzv.
Čikollino – řecký kámen z lomu, který
už byl dávno odstavený. Originální
řešení projektu umožňuje využití
2. patra pro veřejnost v prostředí
zeleně.
Porta Susa v Turíně
5
Představím vám několik NEJ světa:
Nejvyšší budova:
Burdž Dubaj (překl. Dubajská věž) je novým palácem snů
s prvotřídními restauracemi, luxusním hotelem a stovkami
bytů. Měří 818 m, byla otevřena 4. 1. 2010.
Co má nej? 200 pater, 165 obyvatelných pater (nejvýše položené obydlené
patro světa), bazén, restauraci a fontánu a nejvyšší výtah a také
nejvýše položenou vyhlídkovou pozorovací plošinu, která se
nachází na 124. poschodí. Je rovněž nejvyšší stavbou vůbec,
když překonala i televizní stožár v Severní Dakotě. Je v ní více
než 60 výtahů bude jezdit neuvěřitelnou rychlostí 36 kilometrů za hodinu.
V porovnání s Petřínskou rozhlednou je stavba 14 krát větší.
Mrakodrap se začal stavět v roce 2004 a spolykal
1,5 miliardy dolarů (zhruba 27,4 miliard korun).
Určitě si říkáte, zda existuje nějaká hranice, kam až současné
stavitelství může dojít.
Hranice přesto podle Witzanyho existuje: „Stavby kolem těch
1500 metrů představují v tuto chvíli meze, kde bezpochyby
dochází k maximálnímu využití poznání, které o materiálech
máme.“
Nejvyšší most
Ve Francii najdeme nejvyšší most na světě Pont de Millau.
Jeho nejvyšší pilíř měří skoro 245 metrů. Nejdelší podzemní tunnel
Ve Švýcarsku loni zprovoznili nejdelší podzemní tunel
světa dlouhý 34,5 kilometru.
Nejdelší most
1. května 2008 Čína slavnostně otevřela nejdelší most světa
nad mořem a 2. nejdelší most světa vůbec po Luisianě,
ten je o 2 km delší.
Kolos dlouhý 36 kilometrů nad zálivem Chang-čou spojuje
přístavy Šanghaj a Ning-po. Jeho stavba trvala čtyři a půl roku
a stála v přepočtu přes 27 miliard korun. Šestiproudá dálnice,
která po mostě vede, zkrátí vzdálenost mezi oběma strategickými přístavy v ekonomicky sílící deltě řeky Jang-c‘-ťiang o 120
kilometrů. V budoucnu by ji tak mělo být možné urazit za 2,5
hodiny namísto současných čtyř.
Nejdelší most spojující dva státy
Je to most, který spojuje dva státy, přes průliv Öresund, který
spojuje dánskou Kodaň a švédské Malmö.
Největší bazén na světě
Pokud náhodou rádi plavete dokola, před ponořením se do
tohoto bazénu budete potřebovat několik energy drinků. Jeho
rozměry jsou nevídané; na délku měří 915 metrů, pokrývá 20
akrů plochy, na některých místech má hloubku až 35 metrů
a obsahuje 66 milionů galonů vody (asi 249 837 metrů kubických). Guinessova kniha rekordů ho registruje jako největší
bazén na světě – a on nepochybně je. Jeho stavba trvala téměř
pět let, proinvestovala se téměř 1 miliarda liber, a jeho tyrkysová voda je tak průzračná, že lehce vidíte až na dno.
3
Nejhlubší krytý bazén
Bazén Nemo 33 v Belgii je vhodný nejen pro zkoušky potápěčů,
je totiž hluboký až 33 metrů. Je naplněný 2 500 000 litry nechlorované, vysoce filtrované horské vody s konstantní teplotou
30° C. Obsahuje hned několik umělých podvodních jeskyní.
Zajímavostí je, že návštěvníci se na dění v bazénu mohou dívat
přes několik oken nacházejících se na stěnách bazénu v různé
hloubce.
Největší krytý bazén na světě
Japonské koupaliště „Ocean Dome” vlastní největší krytý bazén
na světě. Jeho rozměry jsou 300 x 100 metrů, a nachází se jen
500 metrů od moře. Teplota ve vnitřku komplexu je vždy 30
stupňů, příjemná pro čvachtající se Japonce, střecha je nebesky
modrá jako ve skutečnosti. Má také umělou sopku a stroj na
vytvoření umělých vln.
Umělé ostrovy
Vytvářejí je jak jinak v Dubaji, první nejdokončenější má tvar
palmy a jmenuje se Palm Jumeirah, je veliký 5x5km. Ostrovy
rostou z mořského dna, stavitelům trochu nahrává, že Perský
záliv neni moc hluboký. Materiál se těží v moři a speciálními
loděmi je dopravován na přesně určené místo, kde ho tyto lodě
„chrlí“ za pomoci satelitní navigace GPS. Okolo je nutno vytvořit
vlnolam – v tomto případě ale z pevnějších kamenů, které se
těží v Hajarských horách, jsou dopravovány nákladními automobily do Dubaje, nakládány na lodě a každý kámen je potom na
moři individuálně položen jeřábem. Celkem se tak jen na Palm
Jumeirah navozilo 5 milionů tun kamení. Další ostrovy se budou
jmenovat Palm Jebel Ali, měl by být ještě o polovinu větší než
ten první. A největší se bude jmenovat Palm Deira a bude mít až
14x8,5km. Tyto projekty můžeme obdivovat pro jejich odvahu,
technologickou a stavební náročnost Uvádí se, že jde o 8. div
světa a jedinou stavbu člověka, která je vidět z vesmíru po Velké
čínské zdi. Ekologové z nich ale moc nadšeni nejsou a poukazují
na ničení přirozené rovnováhy a ekosystému. Perského zálivu a
rizika zatopení v případě stoupnutí hladiny moří, jako důsledku
globálního oteplování. Příslušné dubajské instituce tyto námitky
zase vyvracejí. Ať je to jakkoli, faktem je, že o bydlení na těchto
projektech je obrovský zájem. Staví se další obdobný projekt
„The World“ – souostroví v podobě světadílů, nebo poloostrovy
i v dalších emirátech jako Ras al-Khaimah (Al Marjan Island) a
Fujairah.
4

Podobné dokumenty

Jakub Hošek 10. říjen – 15. listopad 2013

Jakub Hošek 10. říjen – 15. listopad 2013 I.= 1. – 3. ročník ZŠ, II. = 4. – 6. ročník ZŠ, III. = 7. – 9. ročník ZŠ

Více

report Králíky 2006

report Králíky 2006 nám protekční jízdu autem kolem ŘOPíků až k pozůstatkům těžkých objektů dělostřelecké tvrze Hůrka. Obhlédli jsme si všechno pouze zvenku a jde opravdu o ohromný komplex. Nenapadlo nás, že zanedlouh...

Více

Pruvodce AW 2012.qxd

Pruvodce AW 2012.qxd www.architectureweek.cz CO: Království železnic KDY: Otevírací doba: denně 9.00–19.00 KDE: Stroupežnického 23, Praha 5 – Smíchov www.kralovstvi–zeleznic.cz CO: Letecké muzeum Kunovice KDY: Otevírac...

Více

Dějiny knihoven

Dějiny knihoven Aššurbanipalova knihovna v Ninive, 7. století př. n. l., je považována za první systematicky vytvořenou knihovnu Znovu objevena v 19. století Henry Lavardem Knihovna byla zničena, mnoho úlomků hlin...

Více

III_Ves_12_ Kde lidé žijí a bydlí

III_Ves_12_ Kde lidé žijí a bydlí - opakování probraného učiva- přiřaď správně- čísla + písmena- pojmenování obydlí Závěr, hodnocení hodiny Pomůcky: učebnice, připojení k internetu, notebook nebo PC, dataprojektor, PLtabulka pro př...

Více