Centrum textilního tisku (Das Zentrum des

Komentáře

Transkript

Centrum textilního tisku (Das Zentrum des
Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63, 47001 Česká Lípa
IČ: 72090642
Centrum textilního tisku
(Das Zentrum des
Textildrucks)
Zpracovala: Bc. Jiřina Kučerová
Česká Lípa, 2013
Základní data o organizaci Lipý Česká Lípa/ Grundlegende Informationen über
die Organisation Lipý
 Název: Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace
 vznikla 1. 1. 2011, jejím zřizovatelem je Město Česká Lípa
 ve své správě má dva objekty:
 - Centrum textilního tisku (otevřeno veřejnosti 14.2.2011)
 - Hrad Lipý (znovu otevřen veřejnosti 28.6.2003)
 Name: Lipý Česká Lípa, Zuschussbetrieb
 wurde am 1. Januar 2011 gegründet, der Träger ist die Stadt Česká
Lípa
 Sie verwaltet zwei Objekte:
- das Zentrum des Textildrucks (kurz CTT) (seit 14. Februar 2011
zugänglich)
- die Burg Lipý (seit 28. Juni 2003 wiedereröffnet)
Centrum textilního tisku /Das Zentrum des
Textildrucks

Proč Centrum textilního tisku?

Historie výroby a zpracování textilu sahá v České Lípě až do středověku.

Největšího rozmachu výroba a zpracování textilu v České Lípě dosáhla v období od konce
18. století do poloviny století 19., kdy se Českolipsko stalo jedním z významných
evropských textilních center.

První kartounky vznikají v České Lípě v 80. letech 18. století.

Warum das Zentrum des Textildrucks?

Die Geschichte der Textilerzeugung- und verarbeitung in Česká Lípa greift bis ins
Mittelalter zurück.

Der größte Aufschwung wurde aber in der Zeit zwischen dem Ende des 18.
Jahrhunderts bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts verzeichnet, in dem die Region Česká
Lípa sich zu einem der bedeutendsten europäischen Textilzentren entwickelte.

Die ersten Kattunfabriken in Česká Lípa entstanden in den 80er Jahren des 18.
Jahrhunderts.
Centrum textilního tisku /Das Zentrum des Textildrucks

Centrum textilního tisku v České Lípě bylo otevřeno v únoru 2011. Vzniklo v rámci projektu “Česká Lípa
v evropském pásmu textilu”. Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj NUTS II Severovýchod.

V Centru textilního tisku je umístěna zajímavá interaktivní expozice zaměřená na techniky potiskování
textilu.

V 1. patře expozice se návštěvník seznámí s historií a tradičními textilními technikami.

Expozice CTT umožňuje návštěvníkům vyzkoušet si sítotisk, transferový tisk, virtuálně “listovat” všemi
16-ti vzorníky, s celkovým množstvím přes 10 000 vzorů, zhlédnou videoprodukci o potiskování textilu
dnes. Pro děti jsme připravili razítka s tradičními textilními motivy, omalovánky, kostky, puzzle.

Das Zentrum des Textildrucks in Česká Lípa wurde im Februar 2011 eröffnet und ist im Rahmen des
Projektes „Česká Lípa in der europäischen Textilregion“ entstanden. Mitfinanziert wurde das Projekt
vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union.

Im Zentrum des Textildrucks ist eine interaktive und interessante Ausstellung untergebracht, die
sich mit verschiedenen Textildrucktechniken beschäftigt.

Im ersten Stock der Ausstellung können die Besucher die traditionellen Textildrucktechniken, sowie
deren Geschichte kennenlernen.

In unserer Ausstellung haben die Besucher zudem die Möglichkeit, den Siebdruck oder Transferdruck
selbst auszuprobieren, durch 16 Musterbücher mit mehr als 10 000 Mustern virtuell zu blättern oder
sich einen Film über den gegenwärtigen Textildruck anzuschauen. Kindern bieten wir Stempel mit
traditionellen Textilmotiven, Malbücher, Würfelspiele und Puzzles an.
Foto CTT/Fotos aus CTT
(foto: archiv Lipý p. o.)
Otevírací doba-Centrum textilního tisku/Öffnungszeiten –
Das Zentrum des Textildruks

Prohlídky a otevírací doba

Únor - březen:
St - So 10:00 - 16:00

Duben - září:
Út - So
Ne

9:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Prohlídky s průvodcem začínají v celou hodinu.

Polední přestávka:

Besichtigungen und Öffnungszeiten

Februar – März:
Mi – Sa
10:00 - 16:00

April - September:
Di – Sa
9:00 - 17:00
So
13:00 - 17:00

12:30 - 13:00 hodin

Geführte Besichtigungen beginnen zu jeder vollen Stunde.

Mittagspause:
12:30 - 13:00 Uhr
Vstupné - Centrum textilního tisku/Entrittspreise – das
Zentrum des Textildruks

Dospělí
70 Kč

Děti do 15 let
40 Kč

ZTP, ZTP/P, Studenti, Senioři
50 Kč

Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
190 Kč

Děti do 3 let, doprovod ZTP, ZTP/P
zdarma

Doprovod kolektivu (10 a více lidí)
zdarma

Fotografování
20 Kč

Kombinované vstupné CTT + Hrad Lipý

Dospělí
100 Kč

Děti do 15 let
50 Kč

ZTP, ZTP/P, studenti, senioři
60 Kč

Rodinné vstupné (2+2)
290 Kč

Erwachsene
70 CZK

Kinder bis 15 Jahre
40 CZK

Behinderte, Behinderte mit Begleitung, Studenten, Senioren
50 CZK

Familien (2 Erwachsene + 2 Kinder)
190 CZK

Kinder bis 3 Jahre, Behindertenbegleiter
kostenlos

Gruppenbegleiter (bei Gruppen mit 10 und mehr Besuchern)
kostenlos

Fotografieren
20 CZK

Kombinierter Eintritt: Zentrum des Textildrucks + Burg Lipý

Erwachsene
100 CZK

Kinder bis 15 Jahre
50 CZK

Behinderte, Behinderte mit Begleitung, Studenten, Senioren
60 CZK

Familien (2 Erwachsene +2 Kinder)
290 CZK
Akce v CTT/ Veranstaltungen im CTT

Centrum textilního tisku pořádá:
-
komentované prohlídky
-
interaktivní zábavu pro celou rodinu
-
volné vstupy (dny otevřených dveří, Městské slavnosti, Dny evropského dědictví-EHD)
-
pořádání workshopů, výstav (prostory galerie)
-
pořádání besed, přednášek, seminářů, hudebních pořadů, koncertů
-
pronájem prostor CTT
Das Zentrum bietet:
-
geführte Besichtigungen
-
interaktiven Spaß für die ganze Familie
-
freien Eintritt (Tage der offenen Tür, Stadtfest, European Heritage Days-EHD)
-
Workshops, Ausstellungen (Ausstellungsraum)
-
Organisation von Treffen, Vorträge, Seminare, musikalische Programme, Konzerte
-
Mietflächen in CTT
Cílové skupiny návštěvníků v CTT a na hradě Lipý/ Zielgruppen der
Besucher im CTT und auf der Burg Lipý

Děti a mládež - účast v organizovaných skupinách, školská zařízení, většinou do 25 let, mládež i
individuální prohlídky

Rodiny s dětmi - během celého roku, programy pro celou rodinu

Senioři - dnes perspektivní skupina z hlediska budoucího vývoje počtu seniorů, tj. vyšší počet seniorů
znamená vyšší počet návštěvníků. Mají rádi kvalitu prohlídek.

Zdravotně postižení - návštěvníci s různým postižením tělesným, mentálním, duševním. Částečně
bezbariérový přístup v CTT i na hradě Lipý.

U všech skupin uzpůsobení programu požadavkům dle věku a zdravotního stavu návštěvníků.
///

Kinder und Jugend
- Teilnahme in organisierten Gruppen, Schulen, meist unter 25, Jugend und individuelle Besichtigungen

Familien mit Kindern
- ganzjährig, Programme für die ganze Familie

Senioren
- Heute eine vielversprechende Gruppe im Hinblick auf zukünftige Entwicklung der Zahl der Senioren eine höhere Zahl älterer Menschen bedeutet einen höhere Zahl von Besuchern. Sie mögen gute
Qualität der Besichtigungen.

Menschen mit Behinderungen
- Besucher mit verschiedenen körperlichen, geistigen, seelischen Behinderungen.
- teilweise rollstuhlgerecht im CTT und auf der Burg Lipý.

Bei allen Gruppen gilt die Anpassung des Programms an die Anforderungen nach Alter und
Gesundheitszustand der Besucher.
Foto z akcí příspěvkové organizace Lipý Česká Lípa – Centrum textilního tisku – Fotos
aus Veranstaltungen im CTT (foto: archiv Lipý p. o.)
Foto z akcí CTT/Fotos aus Veranstaltungen im CTT
(foto: archiv Lipý p. o.)
Hrad Lipý/Burg Lipý

hrad, založený ve druhé polovině 13. století Ronovci

jedna z nejstarších kulturních pamětihodností severních Čech

od dubna do září zde probíhají prohlídky s průvodcem

po celý rok na hradě probíhají kulturní akce (Velikonoce, EHD, Muzejní noc, Městské
slavnosti, vánoční jarmark).

Die Burg, gegründet in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts vom
Herrschergeschlecht Ronovci

eine der ältesten kulturellen Sehenswürdigkeiten in Nordböhmen

vom April bis September gibt es geführte Besichtigungen

das ganze Jahr über finden auf der Burg kulturelle Veranstaltungen (Ostern, EHD,
Nacht der Museen, Weihnachtsmarkt) statt.
Foto hrad/Burg Lipý (foto: archiv p. o. Lipý)
Akce na hradě Lipý/Veranstaltungen auf Burg Lipý (foto: archiv p. o. Lipý)
Kontakty/Kontakte:
 Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace
 U Vodního hradu 63
 470 01 Česká Lípa
 IČ: 72090642
 http://www. lipy.cz
 E-mail: [email protected], [email protected]
 Tel: +0420 737 527 042 (Frau Kučerová)

732 324 711, 732 324 700
Děkuji za pozornost.
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Podobné dokumenty