Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.

Komentáře

Transkript

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.
918
obsah
Obsah
úvodník | leader
Interna a ateroskleróza: Více rozdílů, nebo pojítek? |
Internal medicine and atherosclerosis: More differences or connections? | R. Češka
917
obsah | content
Obsah
918
rozhovor | interview
K preventivní medicíně musí lékař dozrát. Rozhovor s profesorkou Hanou Rosolovou |
Physician must grow for preventive medicine. Interview with Prof. Hana Rosolová | K. Čilíková
920
editorialy | editorials
Empagliflozin: další z tichých revolucionářů – editorial | Empagliflozin: another of silent
revolutioners – editorial | M. Kvapil
924
přehledné referáty | reviews
Nový SGLT2 inhibitor empagliflozin: moderní a bezpečná léčba diabetu |
New SGLT2 inhibitor empagliflozin: modern and safe treatment of diabetes | Z. Rušavý
Prevence kardiovaskulárních onemocnění v běžné klinické praxi: lze dosáhnout zlepšení? |
Prevention of cardiovascular diseases in clinical practice: is it possible to achieve improvement? |
T. Štulc, M. Šnejdrlová, R. Češka
Markery reziduálního kardiovaskulárního rizika | Residual cardiovascular risk markers |
H. Rosolová, B. Nussbaumerová
Nové pohledy na hormonální substituční terapii: kardiovaskulární prevence |
New aspects of hormone replacement therapy: cardiovascular prevention | T. Fait
Novinky v oblasti hypolipidemické léčby | News in lipid lowering treatment |
M. Vrablík, R. Češka
Nefarmakologická léčba – výsledky z Poděbrad | Non-pharmacological treatment –
results from Poděbrady | L. Zlatohlávek, M. Vrablík, Z. Urbanová, H. Pejšová, J. Hubáček, R. Češka
Familiární hypercholesterolemie včera a dnes. Vlastní zkušenosti a nálezy u našeho
souboru nemocných s familiární hypercholesterolemií | Familial hypercholesterolemia –
past and present. Our experiences and findings in our group of patients with familial
hypercholesterolemia | R. Češka, M. Vrablík, T. Altschmiedová, M. Prusíková, Z. Urbanová, J. Šobra
LDL-aferéza v léčbě familiárních hyperlipoproteinemií | LDL-apheresis in the treatment
familial hypercholesterolemia | V. Bláha, M. Bláha, M. Lánská, E. Havel, P. Vyroubal, Z. Zadák, P. Žák,
L. Sobotka
Rozšiřující se možnosti antikoagulační léčby tromboembolické nemoci |
Extended options of anticoagulant treatment in thromboembolism | D. Karetová, J. Bultas
Co mají společného žilní a tepenná onemocnění? | What do have arterial and venous
disease in common? | J. Piťha, O. Auzký, K. Roztočil
Kardiovaskulární rizikový profil u 40letých mužů a 50letých žen v České republice:
výsledky průřezové studie | Cardiovascular risk profile in 40-year old men and 50-year
old women in the Czech Republic: results of a cross-sectional survey | M. Vrablík
926
931
937
942
949
958
963
970
977
985
991
obsah
aktuality | news
Adherence pacientů s diabetem 2. typu k aplikaci inzulinových analog: vynechávání,
časový posun a snižování dávek. Výsledky průzkumu GAPP2™ (Global Attitudes of Patient
and Physicians) v České republice | Adherence of type 2 diabetes patients on insulin analogues
application: missed dose, time imprecision and dose reduction. The results of GAPP2™
(Global Attitudes of Physicians and Patient) survey in the Czech Republic | M. Prázný
999
Účinnost a bezpečnost inzulinu lispro u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu:
retrospektivní metaanlýza sedmi randomizovaných kontrolovaných studií |
Efficacy and safety of insulin lispro in obese patients with type 2 diabetes mellitus:
a retrospective metaanalysis of 7 randomized controlled tials | E. Horová 1007
zprávy z odborných akcí | professional events reports
Pražské evropské dny interní medicíny 2014 | Prague European Days of Internal Medicine |
T. Altschmiedová
1010
z odborné literatury | from scholarly literature
J. Vrbíková, M. Fanta, D. Koryntová. Syndrom polycystických ovarií.
Průvodce ošetřujícího lékaře | J. Živný
1011
osobní zprávy | personals
Za profesorem Zdeňkem Plachetou | P. Dobšák, L. Špinarová, P. Homolka, T. Kára, J. Siegelová,
J. Vítovec
1012
Vydání tohoto čísla laskavě podpořily společnosti
919

Podobné dokumenty

obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba

obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba aktuality | news Lehké hypoglykemie jsou v České republice u pacientů s diabetem 2. typu léčených inzulinovými analogy běžné a jejich výskyt pacienty znepokojuje. Výsledky průzkumu GAPP2™ (Global A...

Více

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24

Kongres medicíny pro praxi IFDA Praha, Míčovna Pražský hrad 24 1. Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–142; 2. Bakris GL, et al. Kidney Int. 2009;75;1272–1277; 3. Ferrannini E et al Nat Rev Endocrinol 2012; 8: 495. Figure reprinted by permission

Více

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF.

Obsah tohoto čísla naleznete ZDE ve formátu PDF. Mají natriuretické peptidy novou šanci v léčbě srdečního selhání? | Do natriuretic peptides have a new chance in treatment of heart failure? | L. Špinarová, J. Špinar, J. Vítovec Renální denervace...

Více

Program a abstrakta kongresu - Česká diabetologická společnost

Program a abstrakta kongresu - Česká diabetologická společnost J. Gruberová, S. Lacigová, J. Tomešová, Z. Rušavý /Plzeò/

Více

Hyperlipidemia Academy

Hyperlipidemia Academy dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář HYPERLIPIDEMIA ACADEMY, který se bude konat 27. 4. 2016 od 17.00 v hotelu Courtyard by Marriott Pilsen, Sady 5. května 57, 301 00 Plzeň.

Více

Informace - Česká neurologická společnost

Informace - Česká neurologická společnost Profil vůdce a vznik sekty (Vojtíšek Z.) 14.30–14.45 přestávka 14.45–15:45 Psychofarmaka v neuropsychiatrických indikacích 14.45–15.15 Nová antidepresiva a jejich indikace v neuropsychiatr...

Více