102

Komentáře

Transkript

102
Není to však omezeno pouze na zaměstnání:
He is a boy
She is a girl.
Aneta is a dog. – Anetka je pes – říkáme co je zač
Často se používá i u podstatných jmen s přívlastkem:.
It´s a beautiful garden. – co je ta zahrada zač, jaká je ta zahrada
3)Množství, frekvence, apod.
Neurčitý člen mívá také funkci čísla jedna:
He bought an apple and two bananas. – Koupil jedno jablko a dva banány.
jedno jablko
frekvencan apple
and
dva banány
two bananas
a few – několk
a little, a bit – trochu
a couple of – pár
a lot of – spousta
half an hour – půl hodiny
twice a week – dvakrát týdně
!Pozor!
Neurčitý člen nikdy (téměř) nemůže stát před podstatným jménem v množném čísle (an
apples).
nebo před abstraktním či nepočitatelným podstatným jménem (a love, a snow, a money)
U těch lze člen nahradit přídavným jménem SOME (some cars, some snow, some money),
nebo lze člen vynechat úplně.

Podobné dokumenty

countable_and_uncoun..

countable_and_uncoun..  pro správné používání členů  pro správné používání determinantů some, any  pro správné vyjadřování množství –mnoho, málo vlastnosti nepočitatelných podstatných jmen nemají jednotné a množné čís...

Více

Studijní opora za celou 13. lekci (ke stažení)

Studijní opora za celou 13. lekci (ke stažení) 1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3 1.1 Počitatelnost podstatných jmen ..........

Více

VYUŽITÍ TESLOVY TECHNOLOGIE V DNEŠNÍM SVĚTĚ

VYUŽITÍ TESLOVY TECHNOLOGIE V DNEŠNÍM SVĚTĚ Pentagon v roce 1993. Na konci roku 1995 vyšla podruhé v revidovaném a rozšířeném vydání. Další z mých knih, Occult Aether Physics: Tesla's Hidden Space Propulsion System and Conspiracy to Conceal ...

Více

EU-4-47

EU-4-47 This apple is ……………………………………..…. These lemons are ………………………………….… This orange is ………………………………….….… These plums are ……………………………..….…... This melon is ……………………………………….. This pear is ………………………………………….

Více