Poster - Projekty - Univerzita Pardubice

Komentáře

Transkript

Poster - Projekty - Univerzita Pardubice
PROBLEMATIKA MYTÍ RUKOU U ADOLESCENTŮ
Autor: Petra Málková, Střední zdravotnická škola Pardubice
Odborný mentor: PhDr. Magda Taliánová, Ph.D., Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
Vliv edukace na pracovní postup a kontrolu mytí u studentů dle vzdělání
Úvod
správně
před edukací
špatně
správně
špatně
správně
před edukací
SŠ
po edukaci
Metodika a výzkumný vzorek
Výzkumného šetření se zúčastnilo 68 respondentů laické populace, z toho 46
studujících střední školu s maturitou a 22 studujících střední školu s výučním
listem, kteří doposud problematiku hygieny rukou neměli na studované školy
zařazenou v rámci výuky. Sběr dat probíhal v listopadu 2014. Průměrný věk
respondentů byl 16,2 let. První test (pretest) obsahoval 22 otázek (zaměřených
12 na informovanost, 3 identifikační a 7 na zjištění úrovně hygieny), po něm
následovala první kontrola mytí rukou. Dalším krokem byla edukace o správném
mytí rukou včetně nácviku. Po proběhlé edukaci studenti vyplnili druhý test
(zaměřený již jen na informovanost) a byla provedena druhá kontrola správného
mytí rukou. K hodnocení účinnosti mytí rukou byl použit přístroj Dermalux . Data
byla vyhodnocována deskriptivní statistikou.
špatně
SOU
Mytí a dezinfekce rukou je nejjednodušší, nejlacinější a nejdostupnější způsob,
zabraňující šíření infekce. Ačkoliv se jedná o základní hygienické opatření, tak
se u adolescentů stále setkáváme s nedostatečným mytím rukou či nevhodným
postupem užívaným při mytí rukou.
po edukaci
Vliv edukace na pracovní postup a kontrolu mytí u studentů dle vzdělání
špatně
správně
0
10
20
30
kontrola mytí dermalux
40
50
60
70
80
90
pracovní postup
Výsledky
V hygieně rukou byly zaznamenány nedostatky zejména v situacích souvisejících
s mytím rukou. Špatně byl před edukací hodnocen pracovní postup i kontrola
účinnosti mytí rukou. U studentů SŠ byla před edukací lepší úroveň hygieny než
u studentů SOU. Informovanost před edukací se pohybovala v rozmezí dobrá až
nedostatečná, po edukaci došlo k výraznému zlepšení. Většina studentů se již
pohybovala v pásmu výborná a velmi dobrá.
Situace, po kterých si myjí ruce (%)
Komparace informovanosti před a po edukaci dle typu vzdělání
Komparace informovanosti před a po edukaci dle typu vzdělání
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
SŠ před edukací
SŠ po edukaci
SOU před edukací
SOU po edukaci
4,3
výborná
4,3
41,3
0
23,8
velmi dobrá
13,1
37
0
33,3
dobrá
19,5
17,4
28,6
28,6
dostatečná
32,6
3
38,1
14,3
nedostatečná
30,5
0
33,3
0
Diskuse a závěr
Byl zaznamenán pozitivní vliv edukace na techniku mytí rukou, ale i na
informovanost. U obou skupin došlo ke zlepšení. Některé výsledky se shodují
s šetřením společnosti Unilever, které pro ně zpracovala agentura Stenmark
ke dni Hygieny rukou (mytí po odchodu z toalety, mytí po kontaktu s domácími
zvířaty, používání tekutých mýdel).
Použitý zdroj:
http://www.unilever.cz/tiskove-centrum/tiskovezpravy/2013/Pruzkum-myti-rukou.aspx
Brána vědě/ní otevřená II. CZ.1.07/2.3.00/45.0013

Podobné dokumenty

89 - podpora kritickěho myšlení a používaní

89 - podpora kritickěho myšlení a používaní PODPORA KRITICKĚHO MYŠLENÍ A POUŽÍVANÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE OŠETŘOVATELSTVÍ THE SUPPORT OF CRITICAL THINKING AND USING ACTIVATION METHODS IN EDUCATION BY STUDENTS OF NURSING *Magda Taliánov...

Více

SACI_PwC studentský barometr 2014

SACI_PwC studentský barometr 2014 Kde a jak hledají studenti práci? Další oblastí, kterou se průzkum zabýval, bylo, kde a jakým způsobem hledají studenti práci. Respondenti uvedli, že nejvíce hledají práci přímo na webu konkrétní s...

Více

Specifikace - Gpplastics

Specifikace - Gpplastics Typ linek "kaskádových", který najdete v naší nabídce, je určen pro zpracování materiálů: • o vysoké míře znečištění • mokrých (fólie po procesu myti) • s velkou plochou potisku barvou Díky dvojité...

Více

9. února 2015 Vyhodnocování efektivity in-store kampaní se

9. února 2015 Vyhodnocování efektivity in-store kampaní se měsících roku 2013 a na její úspěch navázala stejně tematicky zaměřená kampaň v červenci a srpnu

Více